Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG TBCN(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG TBCN

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LỤẬN CHÍNH TRỊ  Bộ môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 2. BÀI THUYẾT TRÌNH SO SÁNH NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG TBCN GVGD: Ths. Nguyễn Thị Tú Trinh Nhóm thực hiện: Thực Phẩm 3 TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2015
 3. Thành viên nhóm 1/ Lê Nhật Thịnh : 2005140551 2/ Nguyễn Thị Hương Lan: 2005140264 3/ Trương Thị Yến Nhi: 2005140372 4/ Lê Huỳnh Trúc Phương: 2005140426 5/Nguyễn Văn Cường: 2005140046 6/ Lê Thị Huyền Trang: 2005140650 7/Võ Thị Bích Ngân: 2006140428 8/Trần Anh Trí: 2005140666 ( lớp 3 5 7 sáng) 9/ Nguyễn Thiện Tuấn: 2004140620
 4. NỘI DUNG KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM CỦA KTTT SO SÁNH LIÊN HỆ THỰC TẾ I II III IV
 5. 1. Kinh tế thị trường: Kinh tế thị trường: Trong một nền kinh tế, khi các nguồn lực kinh tế phải được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường thì người ta gọi đó là kinh tế thị trường.
 6. 1. Kinh tế thị trường: a.Kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa (TBTC): là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường, vận hành dưới sự điều tiết của chế độ tư bản chủ nghĩa.
 7. 1. Kinh tế thị trường: b.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN): Là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.
 8. • Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, nghĩa là có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, lỗ, lãi tự chủ. • Gía cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo. • Nền kinh tế có tính mở cao và vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật, giá trị cung cầu, cạnh tranh • Có hệ thống pháp quy kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của nhà nước.
 9. Đặc trưng cơ bản nhất của kinh tế thị trường là sự tồn tại của nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, đa dạng các loại hình doanh nghiệp trong điều kiện phân công lao động xã hội ngày càng phát triển. Những đặc trưng này tự nó không mang tính chất tư bản chủ nghĩa.
 10. 1 •Chế độ sợ hữu 2 •Hệ thống giá trị 3 •Hệ thống kinh tế 4 •Cơ sở điều tiết hoạt động kinh tế 5 •Cơ chế quản lý
 11. 1. Chế độ sở hữu TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tồn tại 2 hình thức sở hữu: + Sở hữu tư nhân: doanh nghiệp cá thể có quy mô vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân có liên kết. + Sở hữu công: doanh nghiệp do nhà nước quản lý. Xem quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất la thiêng liêng được xã hội và pháp luật bảo vệ. Có 3 hình thức sở hữu: + Sở hữu toàn dân: Các nông trường quốc doanh quy mô lớn. + Sở hữu tập thể. + Sở hữu tư nhân Trên cơ sở 3 chế độ sở hữu nêu trên, hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân ( cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước , kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 12. TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Trong đó hình thức sở hữu tư nhân đóng vài trò thống trị, quyết định đến việc thực hiện những nhiệm vụ chính của nền kinh tế. Các thành quả kinh tế chủ yếu do khu vực tư nhân tạo nên chiếm từ 80% _ 85% GDP. Thành phần kinh tế nhà nước chủ yếu để giải quyết các vấn đề xã hội đảm bảo công ăn việc làm cho lực lượng lao động. => Mục tiêu vì lợi nhuận. Trong đó sở hữu nhà nước( sở hữu toàn dân) đóng vai trò chủ đạo và quyết định đến nền kinh tế của đất nước. Về lâu dài, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. => Mục tiêu không vì lợi nhuận.
 13. 2. Hệ thống giá trị TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Sự chi phối sản xuất và tiêu dùng bởi giá cả thị trường. Sản xuất và tiêu dùng điều theo dấu hiệu của giá cả. Giá cả là dấu hiệu để phân bố nguồn lực và quyết định sản xuất. Cơ sở định giá: do thị trường quyết định( qua quan hệ cung cầu) Các nhà sản xuất phải là nhà chấp nhận giá. Gía trị hàng hóa được phản ánh đúng. Hệ thống giá cả không theo thị trường và được quyết định bởi ý muốn chủ quan của nhà nước. Tồn tại 2 loại giá: Giá trị sản xuất: được dùng để cá nhân sản xuất trao đổi với nhau, vào giữa các nhà sản xuất vời các thương nghiệp. Mức giá này được nhà nước đặt ra dựa theo một tiêu ổn định kinh tế, nên đôi khi không phản ánh đúng giá trị của hàng hóa.
 14. 3. Hệ thống kinh tế: TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Cạnh tranh và quyền tự do sản xuất_ kinh doanh của nhà sản xuất. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên môi trường cạnh tranh hoàn hảo( ra vào thị trường một cách tự do) Hệ thống kế hoặc điều tiết các hoạt động KTXH nên tập chung phân bố nguồn lực phát ra từ mệnh lệnh từ trên xuống dưới.
 15. 4. Cơ sở điều tiết hoạt động kinh tế TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chủ nghĩa cá nhân và khách hàng là thượng đế nên tự do cạnh tranh + Chủ nghĩa cá nhân: là đặt quyền lợi của cá nhân lên trên hết, lên trên quyền lợi cửa chính phủ. + Khách hàng là thượng đế: việc khách hàng bỏ tiền ra mua hàng đồng nghĩa với việc họ bỏ phiếu cho sự tồn tại và phát triển của nhà sản xuất đó. Quyền làm chủ tập thể, mình vì mọi người và mọi người vì mình nên cơ chế này sẽ dễ dang làm xã hội tiến lên hoặc lùi là phục thuộc và xã hội đó có tốt hay không.
 16. 5. Chế độ quản lý TƯ BẢN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Sự can thiệp hạn chế của chính phủ vào các hoạt động kinh tế “nhà nước nằm trên TBCN” nhà nước không muốn can thiệp vào nên kinh tế mà chỉ muốn can thiệp vào những lĩnh vực mà cả người sản xuất vào người tiêu dùng diều không làm được( xây dựng luật và chính sách bảo vệ người sản xuất và tiêu dùng). Có sự can thiệp một các toàn diện của chính phủ vào hoạt động kinh tế Nhà nước nằm trong lòng xã hội chủ nghĩa Chính phủ là chủ sở hữu nguồn lực Chính phủ là chủ quản các hoạt động KTXH Chính phủ là chủ sở hữu các lĩnh vực ngân hàng- tài chính
 17. Giống nhau:Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế do thị trường quyết định. Nói cách khác đó là nền kinh tế hàng hoá chịu sự điều khiển của cơ chế thị trường.
 18. Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng XHCN so với nền kinh tế thị trường TBCN là ở chỗ xác lập chế độ công hữu và thực hiện phân phối theo lao động. Phân phối theo lao động là đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN, nó là hình thức thực hiện về mặt kinh tế của chế độ công hữu. Vì thế phân phối theo lao động được xác định là hình thức phân phối chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
 19. Mời các bạn và cô xem video
 20. lanlannguyen9696@gmail.com
Anúncio