Teyxos1

Επικοινωνία
Συμμετοχή, Διάλογος, Διαφάνεια, Ανάπτυξη, Δημοκρατία

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πολίτες εν δράσει
Συντάσεται από Επιτροπή
Αύγουστος 2012

Τσεκούρι
στις δαπάνες

Περίπου
τρία εκατομμύρια ευρώ
μπορούν να
εξοικονομηθούν στον
δήμο μας από την εφαρμογή
του προγράμματος περικοπής
δαπανών στα τριάμισι χρόνια
της δημαρχικής θητείας. Αυτό
επιτρέπει να αποκτήσει ο δήμος μας περισσότερα ρευστά
διαθέσιμα, να προγραμματίσει
με περισσότερη άνεση μελλοντικά έργα και να είναι σε θέση
να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες
καταστάσεις. ΣΕΛ. 4,5

synesi.blogspot.com
email: synesi3@gmail.com

Γενικός Γραμματέας
5%

5
7
8
9

10
11
12

Συμπαραστάτης του
Δημότη και της Επ/σης
4%

Hardware - Software
19%

Περιοδική Έκδοση
Έτος 1ο-Τεύχος 1ο

Τηλ.: 6977628116
fax.: 2742020764

Ο πολιτισμός
ως μοχλός
ανάπτυξης

1
2

6

Αναλώσιμα
8%

Κιάτο Κορινθίας
Υψηλάντη 16, ΤΚ: 20200

Μεγάλη η συμμετοχή των δημοτών στα ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012

3
Ειδικός Γραμματέας
6%
4

Ενοικιάσεις
Κτιρίων
Σταθερά
2%
Τηλέφωνα
Μη χρήση Κινητών
1%
Τηλεφώνων
1%

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: Κων/να Γ. Γεωργούλια

Όπλο στα χέρια του δήμου με τη συνεργασία των πολιτών

Ειδικοί Συνεργάτες
15%

Επιχειρησιακό Σχέδιο, ΟΕΥ
7%

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστάσιος Ι. Λεονάρδος

Στηρίζω την επικοινωνία, αναμορφώνω τον δήμο μου

Διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ

Μελέτες που Εκπονήθηκαν
από Δήμο (ΑΣΟ,
Αναπλάσεις, ΠΟΠ Σταφίδα,
ΠΟΠ Φακές, 13
Ανακαινίσεις Κτιρίων
19%

ΕΚΔΟΤΗΣ: Παύλος Κ. Χρυσικός

Υπερωρίες Προσωπικού
13%

Ο «πυρετός» πολιτιστικών εκδηλώσεων στα «ΣΙΚΥΩΝΙΑ
2012», αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία του δήμου για τον πολιτισμό είναι ορθή. Αναδεικνύονται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
του κάθε δημοτικού διαμερίσματος
και συγχρόνως ανοίγονται νέοι αναπτυξιακοί ορίζοντες με την
ικανή εμπορική δραστηριότητα, που επιφέρουν αυτές
οι εκδηλώσεις
(φωτό: από
τη συναυλία
προ τιμή του Γ.
Σπανού).
ΣΕΛ. 6-9

Δημοτική βιβλιοθήκη
Αξιοποιείται το κτίριο της πρώην τροχαίας και
θα φιλοξενήσει μια βιβλιοθήκη σύγχρονη ώστε
να αποτελέσει χώρο συνάντησης και πνευματικής δημιουργίας.
Εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο της
αστικής ανάπλασης
της πόλης ΣΕΛ. 10,11

Περιβάλλον

Προτεραιότητα η καθαριότητα
Υπερπηδήθηκαν
τα αρχικά οικονομικά προβλήματα
από το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης των αιρετών
και πλέον τα αυτοκίνητα του δήμου κινούνται και καθαρίζουν την
πόλη και τα χωριά. Επαναλειτουργεί η ανακύκλωση. 	
ΣΕΛ. 13

Υγεία

Δωρεάν ιατρικοί έλεγχοι
Ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής
λειτουργεί στον
δήμο με δωρεάν
ιατρικούς ελέγχους
και στόχο τη δημιουργία δομών
ψυχοκοινωνικής υγείας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υγεία,
αυτή είναι η πεποίθηση μας.ΣΕΛ.14

Παλαιά Εθνική Οδός
Ξεκινά η συντήρησή της
Ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός,
που ιδρύθηκε και λειτουργεί ήδη από την
ομάδα εθελοντών του δήμου μας. ΣΕΛ. 3

Το έργο δημοπρατήθηκε και αρχίζουν άμεσα οι εργασίες ανακατασκευής. Ένα μείζον πρόβλημα
παίρνει… τον δρόμο του για οριστική λύση.
ΣΕΛ. 12
2

Σ

υναντηθήκαμε πριν από δύο χρόνια περίπου όλοι μαζί και ξεκινήσαμε την συναρπαστική μας πορεία, ως μια πραγματική
υπέρβαση του παλιού πολιτικού, τοπικιστικού κατεστημένου που διαφέντευε επί δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μας εμπιστευθήκατε να υπηρετήσουμε τον
τόπο μας με αρωγό την τεχνογνωσία μας,
οδηγό το πρόγραμμά μας και συνοδοιπό-

Κύριο άρθρο
ρους όλους εσάς για να αλλάξουμε τη μοίρα του. Σήμερα, συνεχίζουμε να τον υπηρετούμε με συνέπεια, ανιδιοτέλεια, ευαισθησία, πίστη και αφοσίωση στο καθήκον. Με
νέα αντίληψη αποκεντρωμένης δημοτικής
λειτουργίας και λαϊκής συμμετοχής.
κύψαμε με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία πάνω από τα συσσωρευμένα
προβλήματα που κληρονομήσαμε. Τα καταγράψαμε, τα ιεραρχήσαμε, τα αναλύσαμε, τα μελετήσαμε, δώσαμε προτεραιότητες και δρομολογήσαμε λύσεις. Λύσεις δημοκρατικές, δυναμικές, αναπτυξιακές με
σύγχρονο πνεύμα, αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Σχεδιάζουμε, μαζί με εσάς, την πορεία
ανάπτυξης του δήμου με στρατηγική, όραμα και σχέδιο, με διαφάνεια και δημοκρατία, με συμμετοχή και διάλογο, με συνέπεια
και υπευθυνότητα. Μεταμορφώνουμε σταθερά τον νέο καλλικρατικό δήμο, σε κύττα-

Σ

Πολίτες ενημερωμένοι
και συνδημιουργοί
ρο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας την στρατηγική του θέση, το φυσικό του πλούτο, τα ιστορικά και τα τόσα
άλλα πλεονεκτήματα. Για την υλοποίησήτους αξιοποιούμε τους υλικούς πόρους και
το παραγωγικό δυναμικό των απανταχού
συμπατριωτών μας.
ι προσπάθειές μας αυτές άρχισαν να
αποδίδουν καρπούς. Γι’ αυτό πήραμε
αυτή την πρωτοβουλία, διότι είναι καιρός
να σας ενημερώσουμε για το έργο μας, τις
πρωτοβουλίες, τις δράστηριότητες και τον
προγραμματισμό, που έχουμε σχεδιάσει
για το μέλλον του τόπου μας. Οδηγηθήκαμε στη δημιουργία αυτού του εντύπου, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο βήμα για την προβολή, καταγραφή και
παρουσίαση της νέας εποχής που ανατέλλει
στον τόπο μας.
ιστεύουμε ακράδαντα πως ο δημότης
πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι ενημερωμένος για ό,τι συμβαίνει στο δήμο του, έτσι
ώστε ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί να
γίνουμε κοινωνοί της αλλαγής και της αναμόρφωσης που πραγματοποιείται στον νεο-

Ο

Π

συσταθέντα δήμο Σικυωνίων.
Για άλλη μία φορά, σπάζοντας τα στερεότυπα και τις διαχωριστικές γραμμές, ερχόμαστε κοντά σας και διαθέτουμε το έργο
μας στην κριτική σας. Θα είναι χαρά για μας
αλλά και προσδοκία μας να μας καταθέσετε τους προβληματισμούς, τις διαφωνίες και
κυρίως την κριτική σας τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τα μεγάλα έργα που
έχουν δρομολογηθεί.
πιδίωξη όλων μας είναι να πληροφορείται ακόμα και ο τελευταίος πολίτης, για
το τι γίνεται στο δήμο μας. Σας θέλουμε
ενημερωμένους, δυνατούς, συμμέτοχους
και συν-δημιουργούς στα τοπικά δρώμενα.
Να αποκτήσετε φωνή μέσα από μια έγκυρη
τοπική έκδοση, που γράφει τα πράγματα με
το όνομά τους.
Σας καλούμε να γράψετε γι’ αυτά που σας
προβληματίζουν, γι’ αυτά που σας ενοχλούν,
γι’ αυτά που θέλετε να πείτε. Να φιλοξενήσουμε τις ιδέες, τα σχόλια, τους στόχους και
τις κριτικές, που θα μας φανούν χρήσιμα για
να βελτιώσουμε ή/και να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας.

Ε

«Ε»
Κοινωνία

Κοινωνικό παντοπωλείο

3

Μια σημαντική
πρωτοβουλία
των εθελοντών

Σ

τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που
διανύουμε και τον συνεχώς αυξανόμενο
αριθμό εκείνων, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας λειτουργεί το κοινωνικό παντοπωλείο, προκειμένου να στηριχτούν οι αναξιοπαθούντες δημότες μας, που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
τους δικαιούχους προσφέρονται δωρεάν τρόφιμα αλλά και είδη ένδυσης, υπόδυσης κλπ, που προέρχονται από δωρεές
δημοτών και φορέων, με τη στήριξη του δήμου. Για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ενοικιάστηκε κτίριο στην οδό Νικηταρά 9, το οποίο μισθώνεται από το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης (αντιμισθίεςτων αιρετών συμβούλων της πλειοψηφίας).
Εκεί αποθηκεύονται τα προς διάθεση είδη.
Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ή να προσφέρουν κάποια είδη προς διάθεση, μπορούν
να απευθύνονται στην προϊσταμένη του
τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Γκαβάγια Γεωργία (2742360117) ή στην κοινωνική λειτουργό κ. Παλαιολόγου Αναστασία (27420-20328) ώστε
να ενημερώνονται σχετικώς.
ρόκειται για μια σημαντική κοινωνική
δομή, που οργανώθηκε και λειτουργεί από την ομάδα εθελοντών του δήμου
μας σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής

Σ

Π

Οι εθελοντές στην πρώτη τους συνεδρίαση στα γραφεία του δημαρχείου

Εναντίον της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του
δήμου και την Ειδική Επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους, που συγκροτήθηκε από
το δημοτικό συμβούλιο. Η ίδρυσή του έγινε
με ευθύνη του δήμου όπως προβλέπει ο Ν.
4071/2012 και η 87/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του ψηφίστηκε
«Κανονισμός Λειτουργίας» και καθορίστηκε
ο τρόπος και η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα δωρεάν προσφοράς προϊόντων. Τα κριτήρια ένταξης σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του
κάθε ατόμου, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
περίοδος που
διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αποτελεί
ηθική υποχρέωση
όλων μας να σταθούμε στο πλευρό των συμπολιτών μας. Η δυναμική και ουσιαστική
παρέμβαση με σκοπό τη στήριξη και
την
ανακούφιση
των «αδύναμων»
συμπολιτών μας είναι κορυφαία πράξη ανθρωπιάς και
προσφοράς στον
συνάνθρωπό.

Η

Γεμάτα τα ράφια του κοινωνικού παντοπωλείου για τους δικαιούχους με προϊόντα μακράς διαρκείας

Αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων να
σταθούμε στο
πλευρό των συμπολιτών μας,
που αδυνατούν
να αντεπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες

Κανένας δεν είναι μόνος του. Κανένας δεν
πρέπει να αισθάνεται μόνος του. Υπάρχει
και η κοινωνία των πολιτών. Θα παλέψουμε, θα ματώσουμε, αλλά θα νικήσουμε
4

Οικονομία

Η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την
υλοποίηση του προγράμματος περικοπής δαπανών
με βάση την κρυστάλλινη διαχείριση και την απόλυτη
διαφάνεια άρχισε να αποδίδει καρπούς

Εξυγίανση των
οικονομικών
του δήμου
Περίπου € 3.000.000,00 μπορούν να
εξοικονομηθούν στα τριάμισι χρόνια
Ξ
εκινώντας από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2011 και με χρονικό ορίζοντα έως τον Αύγουστο του 2014
(τριάμισι χρόνια) επιχειρήθηκε η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και συγκεκριμένα:

Εξοικονομούνται € 114.000,00 το

χρόνο από τη μειώση υπερωριών
προσωπικού κατά 85%. Συνολικά
για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 418.380,00
Εξοικονομούνται € 64.000,00 το
χρόνο από τη μειώση δαπανών
για αναλώσιμα. Συνολικά για τα
τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται €
234.880,00
Εξοικονομούνται € 164.025,18 το
χρόνο από τη μειώση δαπανών
κατά 83% σε μηχανογραφική υποστήριξη, αναβαθμίσεις προγραμματων, συντηρήσεις και προμήθεια Η/Υ κλπ����������������������
. Συνολικά για τα τρι��������������������
άμισι χρόνια εξοικονομούνται €
601.972,41
Εξοικονομούνται περίπου
€40.000,00 το χρόνο από την
μη χρησιμοποίηση Γενικού
Γραμματέα. Συνολικά για τα
τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται €
146.800,00

€ 418.380,00

€ 234.880,00

€ 601.972,41

€ 146.800,00

Εξοικονομούνται € 6.000,00 το χρόνο
συν €700 προμήθεια, από την επιλογή
των αντιδημάρχων να μην κάνουν
χρήσης του δικαιώματος της δωρεάν
κινητής τηλεφωνίας. Συνολικά για
τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται €
25.520,00

Εξοικονομούνται δαπάνες € 130.000,00
το χρόνο από την μη χρησιμοποίηση
Ειδικών Συνεργατών. Συνολικά για
τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται €
477.100,00

Εξοικονομούνται € 5.000,00 απο το
κόψιμο σταθερών τηλεφώνων.
Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια
εξοικονομούνται € 18.350,00
Εξοικονομούνται € 40.000,00 από την
απόφαση να μην εκπονηθεί η μελέτη
«Επιχειρησιακό Σχέδιο», ΟΕΥ κλπ,
εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203-207 του Ν.3463/2006 υπάρχει
η επιλογή–δυνατότητα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα, ΟΕΥ κλπ να καταρτίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο

€ 25.520,00

€ 477.100,00

€ 18.350,00

€ 40.000,00
Εξοικονομούνται περίπου €
500.000,00 απο μελέτες, οι οποίες
εκπονούνται στην πλειοψηφία τους
απο την τεχνική υπηρεσία του δήμου

Απλή αριθμητική

€ 500.000,00

Β

5

ασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τοπικού
αναπτυξιακού μοντέλου είναι η ύπαρξη-δημιουργία
ενός δήμου οικονομικά αυτοδύναμου με ικανοποιητικήαυξημένη οικονομική ρευστότητα. Οι επιλογές για την επί€ 64.080,00
τευξη αυτού του στόχου δεν είναι πολλές, αλλά ούτε και
απαιτείται η χρησιμοποίηση συστήματος συναρτήσεων με
πολλούς αγνώστους για την εξεύρεση των λύσεων. Αυτό
Εξοικονομούνται € 1.200,00 το χρόνο
που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και η γνώση των τεσαπό την επιλογή του δημάρχου να
σάρων αριθμητικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολμην κάνει χρήση της δωρεάν κινητής
€ 4.800,00
λαπλασιασμός και διαίρεση).
τηλεφωνίας. Συνολικά για τα τριάμισι
α μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής είναι δεδομέχρόνια εξοικονομούνται € 4.800,00
να. Είτε μειώνεις δραστικά τις ανελαστικές και περιττές
δαπάνες, είτε προσπαθείς να αυξήσεις τα έσοδα (εξαιρετιΕξοικονομούνται περίπου € 48.000,00 το
κά δύσκολο τη σημερινή περίοδο) είτε και τα δύο παράλχρόνο από την μη χρησιμοποίηση Εδικού
€ 176.160,00
ληλα. Τα προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε και τα δύο μέΓραμματέα. Συνολικά για τα τριάμισι
χρι σήμερα.
χρόνια εξοικονομούνται € 176.160,00
φαρμόσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπής δαπανών χωρίς βέβαια να χειροτερέψουμε την κατάσταση
λειτουργίας του δήμου. Καταφέραμε δηλαδή να εξαλείψουμε μια από τις χρόνιες βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες που
ταλανίζουν τα οικονομικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιΗ παραπάνω εξοικονόμηση πόρων ήταν αποτέλεσμα πολιτικής
απόφασης και δεν υπολογίζεται η εξοικονόμηση πόρων (π.χ € 113.770,00) οίκησης.
από θεσμικές δυσλειτουργίες, όπως η αδυναμία εκλογής «συμπαραστάτη
άναμε το αυτονόητο. Ότι, δηλαδή, θα έκανε ένας καλός
του δημότη και της επιχείρησης» ή από θεσμικές αλλαγές του καλλικράτη
και υπεύθυνος νοικοκύρης για το σπίτι του. Το αποτέλε(λιγότεροι αιρετοί, ΝΠΔΔ, κλπ), οι οποίες ουσιαστικά αντισταθμίζονται
σμα δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αναμενόμενο. Σηναντήσααπό το πρόσθετο κόστος των μεταφερόμενων καλλικρατικών
με πολλές δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα,
αρμοδιοτήτων που δεν συνοδεύονταν απο τους αντίστοιχους πόρους.
αλλά με υπομονή, επιμονή και καλή συνεργασία καταρρίΥπάρχει η δυνατότητα και μελετάται η παραπέρα εξοικονόμηση
ψαμε πολλούς μύθους, καταργήσαμε τα θέσφατα και εξορχρημάτων από τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, από
θολογήσαμε τα οικονομικά.
το δημοτικό πρατήριο υγρών καυσίμων κλπ.
Εξοικονομούνται € 24.000,00 το
χρόνο από τη απαλλαγή υψηλών
ενοικίων του ΚΑΠΗ λόγω μετεστέγασής του σε κτίριο του δήμου���������
. Συνολι�������
κά ξοικονομούνται € 64.080,00

Τ

ΣΥΝΟΛΟ

€ 2.708.042,40

Ε

Κ
6

Πολιτισμός

Εκδηλώσεις που προάγουν την

Ε

ξ αρχής η δημοτική αρχή, ήδη από το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού, είχε
κάνει γνωστές τις προθέσεις της (και τη διάθεσή
της) ότι θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα του
πολιτισμού.
Ακριβώς διότι θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που δίνει ταυτότητα σ’ έναν τόπο, σε μια κοινωνία, ότι διασώζει την ιστορική μνήμη, τα ήθη
και έθιμα και ταυτοχρόνως διανοίγει νέους ορίζοντες, καθορίζοντας το παρόν και το μέλλον
κάθε κοινωνίας. Μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις του (λόγος- μουσική- θέατρο-χορόςκινηματογράφος- εικαστικά- αρχιτεκτονική- αθλοπαιδιές- οικολογικές δραστηριότητες….) αναπτύσσονται
εκείνες οι δυνάμεις του
ανθρώπου που προάγουν και διαφυλάσσουν την ειρηνική συνύπαρξη, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό προς τον πάσχοντα. Βαθμίδα του πολιτισμού είναι η κοινωνική συνοχή. Αυτό βεβαίως απαιτεί μια στενή δημιουργική επαφή της δημοτικής αρχής με την κοινωνία, μια καθημερινή, σχεδόν, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Λέξη-κλειδί
ο πολίτης

Π

ρώτος είναι η ανάδειξη και προστασία των
μνημείων του δήμου, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι στην αρχαία Σικυώνα, τη Στυμφαλία και τον Φενεό, οι μοναδικές σε αρχιτεκτονική
χωροταξία αποθήκες του ΑΣΟ στο Κιάτο, το κτίριο Τσίλερ, τα σχολικά αρχιτεκτονήματα σε όλον
το δήμο.
Υπάρχει συνεργασία με την εφορεία Αρχαιοτήτων, με αρχαιολόγους και πολιτιστικούς συλλόγους για ανασκαφικές εργασίες γύρω από την
αρχαία αγορά, την αποκάλυψη των κερκίδων
του θεάτρου αλλά και του αρχαίου σταδίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων οι εργασίες αρχίζουν την προσεχή Άνοιξη. Είναι όνειρο ζωής για
τους πλείστους των δημοτών και με τη συνεργασία όλων μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

ρος αυτός, που βρέχεται από τα νερά της λίμνης
της Στυμφαλίας, να γίνει ένα θαυμάσιο αρχαιολογικό–οικολογικό πάρκο, ένας μοναδικός πυρήνας πολιτιστικής, άμα τε και εμπορικής (!) ανάπτυξης.
εύτερος άξονας, πολύ σημαντικός για τη Μηκώνη είναι η δημιουργία και λειτουργία σχολών διδασκαλίας για: μουσική, θέατρο, χορό ,εικαστικά, ζωγραφική, κινηματογράφο και παράλληλα η «βελτίωση» και η εντονότερη παρουσία
της Φιλαρμονικής.
Έχει ληφθεί υπ’ όψιν ότι, ως κοινωνία, διανύουμε
χαλεπούς καιρούς με την τόση αφαίμαξη μισθών
και συντάξεων στα μικρομεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα.
Το κόστος για τους μαθητές είναι συμβολικό ενώ

Δ

Ίδρυση «Μηκώνης»

Γ

ια την υλοποίηση όλων αυτών ο δήμος προχώρησε στη σύσταση ενός φορέα πολιτισμού
με νομική μορφή που δρα και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον δήμο, σε συνεργασία βέβαια μαζί
του, για να έχει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική
λειτουργία. Παρά τις αντιξοότητες, που προέκυψαν από τις ‘καλλικρατικές’ διαδικασίες έλαβε τη
νομική του μορφή τον Οκτώβριο του 2011με τη
δημοσίευση της υπόστασής του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το σχήμα του είναι
9μελές και διοικείται από τον πρόεδρο ο οποίος
εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο. Είναι προϊόν συγχώνευσης προηγούμενων νομικών προσώπων (Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικό Γυμναστήριο, Φιλαρμονική) και φέρει την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, «Η Μηκώνη»

Τρεις άξονες

Η

«Μηκώνη» αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως
ζώο πολιτικό και βλέπει ως λέξη-κλειδί για
τον πολιτισμό τον πολίτη. Μέσω αυτής ο δήμος
ανοίγει τις πύλες του στην κοινωνία και δίνεται η
ευκαιρία στα δημοτικά διαμερίσματα να αναδείξουν τις τοπικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους.
Έχουν
αποσταλεί
προσκλητήρια συνεργασίας προς όλους
τους πολιτιστικούς
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα
όρια του δήμου (Σικυώνα – Στυμφαλία – Φενεό)
και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μπήκαν δηλαδή τα θεμέλια για μια ανάπτυξη της συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν και οι πρόεδροι των
τοπικών κοινοτήτων. Τρεις είναι οι άξονες πάνω
στους οποίους θα κινηθεί (κινείται…) η Μηκώνη.

Στόχος
η κοινωνική
συνοχή

Ο αειθαλής αγωνιστής της Αντίστασης Μανώλης Γλέζος στο δημοτικό θέατρο απαντά στις απορίες
του πολυπληθούς κοινού την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης καταχειροκροτούμενος

Μ

ε την ολοκλήρωση της δημοτικής βιβλιοθήκης, την ανάδειξη του αυλείου χώρου
ως αμιγώς πολιτιστικού και τη διαμόρφωση των
τεσσάρων αιθουσών που απαρτίζουν τις αποθήκες ΑΣΟ δημιουργείται ένας μοναδικός πολυχώρος (πανελληνίως!) που μπορεί να φιλοξενήσει
υψηλών απαιτήσεων εκδηλώσεις και να τραβήξει το ενδιαφέρον της διεθνούς πολιτιστικής κοινότητας.

Ο πολιτισμός διανοίγει
νέους ορίζοντες

οι δαπάνες για τους επιμορφωτές επιβαρύνουν
αποκλειστικά τη «Μηκώνη».
διδασκαλία γίνεται στις αίθουσες του πολιτιστικού, όπου έχουν έδρα: τα ΚΑΠΗ, το ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών και ο πολιτιστικός σύλλογος «Σαν Παραμύθι». Γίνεται προσπάθεια για
εξεύρεση ουσιαστικής λύσης σε ό,τι αφορά τις
αίθουσες όπου γίνεται η διδασκαλία. Υπάρχουν
συνεχείς δηλώσεις συμμετοχής από μαθητές για
τα μαθήματα και γίνεται προσπάθεια η «Μηκώνη» να ανταποκριθεί όσο τον δυνατόν πληρέστερα (καλλωπισμός αιθουσών, τοποθέτηση κλιματιστικών, βαφή τοίχων κλπ.)
Θεωρούμε ότι οι σχολές διδασκαλίας είναι πολιτική παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας, μια εναλ-

Η

Τ

ο δε κτίριο Τσίλερ θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη δημοτική πινακοθήκη και αυτή με τη
σειρά της τα έργα των πιο σημαντικών ζωγράφων της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής.
Στην αρχαία Στύμφαλο η αναστήλωση της αρχαίας Κρήνης (εφικτή κατά τον Καναδό αρχαιολόγο
Έκτορα Ουίλλιαμς) θα αποτελούσε ένα γεγονός
με διεθνή απήχηση σε συνδυασμό με τη συντήρηση και προστασία του υπόλοιπου αρχαιολογικού χώρου. Είναι όνειρο του κ. Ουίλλιαμς ο χώ-

Αδιαχώρητο στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου στην εκδήλωση με θέμα «διατροφή στην αρχαία ελλάδα»
7

ειρηνική συνύπαρξη και την αλληλεγγύη
λακτική πρόταση ως αντίδοτο στους υλόφρονες
καιρούς και στη δύσκολη θέση στην οποία έχει
περιέλθει το σώμα της κοινωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα μαθήματα υπηρετούν θεσμούς δημοκρατικούς. Προάγουν την αλληλεγγύη και τη
συλλογικότητα, αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό
και στρέφουν τα νώτα σε αξίες που «καλλιεργήθηκαν» τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες
ανεδείκνυαν τα χαμηλότερα ένστικτα του ανθρώπου (ματαιοδοξία, κυνισμός , «επιτυχία» και
άλλα λυπηρά).
τρίτος άξονας αφορά τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε με πρωτοβουλία της Μηκώνης, έιτε σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς ή ιδιώτες, όπως: θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, λογοτεχνικές βραδιές, ομιλίες για τα κοινωνικά δικαιώματα, τη γλώσσα, την
πολιτική, τον πολιτισμό.
Και πάλι το κύριο βάρος
πέφτει σε καλλιτέχνες και
πνευματικούς δημιουργούς που ζουν και δραστηριοποιούνται, ως επί
το πλείστον στο δήμο Σικυωνίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται προσκλήσεις ενδιαφέροντος για διεξαγωγή εκδηλώσεων και προς άλλους, εκτός δήμου, δημιουργούς. Η Μηκώνη βρίσκεται σε συνεχή επαφή με
σκηνοθέτες, μουσικούς, κινηματογραφιστές, δασκάλους χορού, λογοτέχνες, ποιητές, αρχιτέκτονες, ώστε να δημιουργηθεί στον δήμο ένας πνευματικός πυρήνας με σκοπό την εξακτίνωσή του
σε όλη τη χώρα, αλλά και –γιατί όχι- εκτός αυτής.

Ο

21/10/2011: Λογοτεχνική βραδιά, στη στοά Κοββατζή, για τον επίσης εκ Κιάτου λογοτέχνη και
κριτικό Αστέρη Κοββατζή με ομιλήτρια την καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μαρία Μαντουβάλου.
23/10/2011: Φιλανθρωπική εκδήλωση στις αποθήκες ΑΣΟ σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα «Μεταμόρφωση» για την καθιέρωση
της 23ης Οκτωβρίου – με υπόμνημα στον ΟΗΕ
– ως παγκόσμιας ημέρας για τον σεβασμό προς
τον συνάνθρωπο.
28/10/2011: Ομιλία για την εθνική επέτειο του
«ΟΧΙ» από τον συγγραφέα-ερευνητή δημοσιογράφο Φοίβο Οικονομίδη και με δραματοποιημένο μονόλογο «Τ’ άλογο μου» του Νίκου Καββαδία από τη Σικυώνια Σκηνή.

Φροντίδα για ανάπτυξη
τοπικών δραστηριοτήτων

Πολιτισμός όλο τον χρόνο
Μας έψεξαν μερικοί (; !)ότι επαναπαυόμαστε στα
«Σικυώνια» που διαρκούν τους καλοκαιρινούς
μήνες και ότι το υπόλοιπο χρονικό διάνυσμα είναι νεκρό. Συνέβη (συμβαίνει) ακριβώς το αντίθετο, γεγονός που έχει επισημανθεί και στον τοπικό Τύπο. Πρόκειται ασφαλώς για ανενημέρωτους (αφήνουμε εκτός την αδαημοσύνη και την
κακεντρέχεια). Είναι, όμως, γεγονός ότι αυτό μας
έχει προβληματίσει και οφείλουμε να οργανώσουμε με προσοχή την επικοινωνία μας με τους
δημότες, να πληροφορούνται δηλαδή για κάθε
τι που συμβαίνει στον δήμο γενικότερα, ειδικά,
όμως, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Φθινοπωρινές εκδηλώσεις

Ε

ν τάχει να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά τη
λήξη των Σικυωνίων 2011 η «Μηκώνη», κατόπιν προτάσεως του προέδρου της, διοργάνωσε
τις Φθινοπωρινές Εκδηλώσεις, δίνοντας έμφαση σε δημιουργούς του δήμου και σε σπουδαίες ιστορικές ημερομηνίες και επετείους και επισκέφτηκαν τον δήμο σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο του Πανεπιστημίου, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας. Έτσι, είχαμε, σε συνεργασία με μαθητές της Σικυώνιας Σκηνής:
14/10/2011: Ποιητική βραδιά στην πλατεία Φιλλύρα, αφιερωμένη στον εκ Κιάτου μείζονα ποιητή Ρώμο Φιλλύρα και ομιλητή τον δημοσιογράφο της Ελευθεροτυπίας (και πρόεδρο της Μηκώνης) Γιώργο Σταματόπουλο.

6/11/2011: Παρουσίαση του βιβλίου του Σωτήρη Κοκκωνάκη «Ιστορία και περιήγηση της Κορινθίας»
19/11/2011: Ημερίδα για το Πολυτεχνείο με κύριο ομιλητή τον εκ των πρωτεργατών της εξέγερσης, εκφωνητή του Πολυτεχνείου, συγγραφέα Δημήτρη Παπαχρήστο, τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και τον αντιστασιακό μαθητή τότε Αντώνη Μπίνο.
26/11/2011: Την Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης
τίμησε με την παρουσία του και τη ζωντανή ομιλία του, τον δήμο ο άνθρωπος- σύμβολο της ευρωπαϊκής αντίστασης Μανώλης Γλέζος, ο οποίος
καθήλωσε το ακροατήριο του ασφυκτικά γεμάτου δημοτικού θεάτρου, μιλώντας και απαντώντας στο κοινό επί τρείς ώρες όρθιος!
16/12/2011: Ακολούθησε το αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα πεζογράφο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατό
του. Ομιλητής ο έχων
εκπονήσει διδακτορική διατριβή για
τον Σκιαθίτη συγγραφέα, φιλόλογος Άγγελος Μαντάς. Ακούστηκαν αποσπάσματα δραματοποιημένα
από μέλη της Σικυώνιας Σκηνής.
24/12/2011: Ακολούθησε συναυλία των
Χριστουγέννων από
τη Φιλαρμονική του
Δήμου, αφιερωμένη στον Λάκη Μπόμπολα (και όχι για
τον Λάκη Μπόμπολα,
όπως εκ παραδρομής εγράφη).

Πολιτική παρέμβαση
υπέρ της κοινωνίας
Χειμερινές-Εαρινές εκδηλώσεις
21/1/2012: Παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Σταύρου Λυγερού «Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία» και ομιλητή τον ίδιο και
τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη.
22/1/2012: Συναυλία από το μουσικό σχήμα
«Γιάννης Σπανός» με τίτλο «Μαλαματένια λόγια».
5/2/2012: Παρουσίαση του ημερολογίου 2012
του Σωτήρη Κοκκωνάκη.
11/2/2012: Συναυλία κλασικής μουσικής από τη
Σικυώνια Μουσική Σχολή.
12/3/2012: Ημερίδα για τη διατροφή στην αρχαία
Ελλάδα (με παρασκευή αρχαίων εδεσμάτων).
25,26,27/2/2012: Εορταστικό τριήμερο για τις

εναλλακτική
οικονομική πρόταση
Απόκριες με παιδότοπους και μουσική.
22,23,24/3/2012: Περιφερειακό πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας.
21/4/2012: Συναυλία-αφιέρωμα στον Νικηφόρο
Βρεττάκο.
1/5/2012: Ανταλλαγή σπόρων στα Μποζικά.
12/5/2012: Ημερίδα με θέμα την εγκληματικότητα
και ομιλητές τους πανεπιστημιακούς Γιάννη Πανούση και Γιώργο Κατρούγκαλο.
20/5/2012: Παρουσίαση των 50 τευχών του Ιδρύματος Κορινθιακών μελετών.

Το κοινό δεν έπαψε να χειροκροτεί τους συντελεστές της συναυλίας
«Μαλαματένια λόγια» σ’ ένα ασφυκτικά γεμάτο δημοτικό θέατρο
8

Πολιτισμός
Προεόρτιον

Όρνιθες

ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012
Μια άψογη σε εκτέλεση
και άρτια παράσταση, με
το δύσκολο έργο ‘Οι όρνιθες’ του Αριστοφάνη παρουσίασαν τα παιδία και
οι έφηβοι της Σικυώνιας
Σκηνής του δήμου.
Υπό την αυστηρή καθοδήγηση του σκηνοθέτη Γιώργου Καρβουτζή έγιναν ένα
με τον χώρο δίπλα από το
αρχαίο θέατρο Σικυώνας
όπου έγινε η παράσταση
και η Πανσέληνος τους χαμογελούσε χειροκροτώντας μαζί με τους πολυάριθμους θεατές.
Μια μαγική βραδιά τόσο
για τους νεαρούς πρωταγωνιστές, όσο και για τους
θεατές. Το αποτέλεσμα
της εγχώριας δημιουργίας.

Α

θρόα και ζεστή ήταν η προσέλευση των
Σικυωνίων στις θερινές εκδηλώσεις του
δήμου. Μουσική, θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφος, χοροί, αθλοπαιδιές πλημμύρισαν
την πρωτεύουσα, αλλά και τις τοπικές κοινότητες του δήμου. Ο κόσμος υποστήριξε
όλες τις εκδηλώσεις και εξέφρασε με παρατεταμένο χειροκρότημα προς τους καλλιτέχνες την επιδοκιμασία του. Δεν αρκεί ο χώρος να αναφερθούμε σε όλες τις εκδηλώσεις, αρκούμαστε σε μερικές εξ αυτών, ενδεικτικά.

Λογοτεχνία

Πλήθος κόσμου,
Συναυλία προς τιμή του Γιάννη Σπανού

Εξεπλάγησαν όλοι από την προσέλευση
του κόσμου στην ημερίδα για τους Φενεάτες συγγραφείς που διοργάνωσε (15 Ιουλίου, στην Γκούρα) η Εταιρεία Κορινθίων
Συγγραφέων.
Ο λόγος, ο τόσο παραμελημένος και καταφρονεμένος, έχει μεγάλη απήχηση στον
κόσμο όταν εκφέρεται σεμνά, ταπεινά, σοβαρά. Ο λόγος έχει κύρος, όπως και οι λογοτέχνες διότι αυτοί πλάθουν , με το έργο
τους την εθνική γλώσσα, βοηθούν στο
στοχάζεσθαι.

Χοροί

Κορυφαία στιγμή στη
συναυλία, που διοργάνωσε το μουσικό σχήμα ΄ Γιάννης Σπανός’ με
έργα του συνθέτη στις
αποθήκες ΑΣΟ (3 Αυγούστου), ήταν η παρουσία του μεγάλου
δημιουργού πάνω στη
σκηνή.
Πλήθος κόσμου δεν
έπαψε να τον χειροκροτεί
δείχνοντας
έμπρακτα τη μεγάλη
του αγάπη στον ίδιο
και στο έργο του, όπως
επίσης και στους τραγουδιστές που απέδωσαν ικανοποιητικότατα τα έργα του. Μουσικό σχήμα με (πολύ)
μέλλον.

Λουδοβίκος των Ανωγείων
Ο χορός, μαζί με το παιγνίδι και τον έρωτα
είναι από τις πλέον αρχέγονες πράξεις επικοινωνίας. Ο ρυθμός «επιτίθεται» στα ανθρώπινα μέλη και τα παραλύει ή τα ανατάσσει. Οδηγεί στην έκσταση. Μεταφέρει την
παράδοση. Ατενίζει το μέλλον.
Χορευτικά τμήματα συλλόγων του δήμου τίμησαν με παραδοσιακούς χορούς αυτή την
αρχεγονία (31 Ιουλίου, αποθήκες ΑΣΟ) και
διάφοροι σύλλογοι-φορείς έδειξαν το «μοντέρνο» του ρυθμού (30 Ιουλίου, αποθήκες
ΑΣΟ)

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων μάγεψε με
την ορχήστρα του τον κόσμο που ανέβηκε μαζικά στο εκπληκτικό τοπίο όπου δεσπόζει το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία
στο Σούλι.
Θέα μοναδική, Λουδοβίκος τρυφερός και
αγαπησιάρης, δέθηκε εύκολα με το κοινό
προκαλώντας τη συγκίνηση στις καρδιές
όλων (και στον χώρο!)
Μουσική ερωτική, χαρούμενη άλλοτε και
άλλοτε λυπημένη. Λόγος πολιτικός, διότι
βαθειά κοινωνικός και εμπειρικός. Μυσταγωγία!
Την ελληνίδα χαρμολύπη τη γνωρίζει καλά
ο Ανωγειανός αοιδός, συνεχίζοντας από
άλλους δρόμους τα βήματα του μεγάλου
συγχωριανού του Νίκου Ξυλούρη.
ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012

ROCK Συνάντηση (8 !)
η

Όλοι στεναχωρήθηκαν(!)
που τελείωσε η 8η Ρόκ
Συνάντηση Κιάτου, μια
πολύ σπουδαία συνάντηση μουσικών τάσεων, φίλων, ιδεών. Πρωταγωνιστές τα συγκροτήματα της Κορινθίας, αλλά
οι πολυπληθείς ακροατές ήσαν και εκτός Κορινθίας!
Κλασικό ροκ, μπλουζ, ρεμπέτικο, τζαζ, ποπ, ποιμενικοί ασκοί(!), hip hop,
ρέγγε σόουλ, «μέταλ από
τα έγκατα της γης»…
Λαϊκό προσκύνημα. Αδιαχώρητο και τις 4 ημέρες
στο φιλόξενο θεατράκι
της Τραγάνας. Ροκ συνάντηση: θεσμός δυνατός.

ζεστό χειροκρότημα
Έκθεση εικαστικών «Μελάνθιος»
Υψηλού επιπέδου, με
εξαιρετικό γούστο στημένη, ήταν η έκθεση
που παρουσίασε στις
αποθήκες ΑΣΟ ο εικαστικός σύλλογος ‘Ο Μελάνθιος’ την οποία τίμησαν πάνω από 2500 επισκέπτες. Ερασιτέχνες
πλήρεις επαγγελματισμού, που παίρνουν το
έλασσον και το μετατρέπουν σε μείζον. Πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, χειροτεχνίες,
μικροκατασκευές, έδειξαν τη συσπείρωση των
καλλιτεχνικών τάσεων
και ανέδειξαν την τοπική δημιουργία.

Τρίαθλον στη Λίμνη Δόξα

9

Δόν Καμίλο

Με δύο παραστάσεις στις αποθήκες
ΑΣΟ 12,13 Αυγούστου και μια στην
Τιτάνη 8 Αυγούστου, η θεατρική
σκηνή «Σοφία Σπούλου» του πολιτιστικού συλλόγου «Σαν Παραμύθι»
εμφανίστηκε στα φετινά Σικυώνια,
παρουσιάζοντας το έργο «Δον Καμίλο» του Πατάτζη.
Χάρηκαν οι θεατές με τη σύγκρουση, που περιείχε αντιπαλότητα και
αγάπη, του συντηρητικού ιερέα με
τον κομμουνιστή δήμαρχο.
Επίκαιρο και διασκεδαστικό, ωραίες
ερμηνείες από τους ηθοποιούς.

Αρχιτεκτονική

Οι αρχιτέκτονες παρεμβαίνουν στον
χώρο και τον διαμορφώνουν. Η παρέμβασή τους όταν βασίζεται σε εικαστική διάθεση και πρόθεση δημιουργεί την αρμονία φύσεως και
αστικού τοπίου. (Από την έκθεση
των Κορινθίων αρχιτεκτόνων, αποθήκες ΑΣΟ).

Μια μοναδική εμπειρία
έζησαν όσοι βρέθηκαν
στις 15 Ιουλίου στη Λίμνη Δόξα, στους αγώνες που διοργάνωσαν
ιδιώτες με την υποστήριξη του δήμου (ποδηλατικοί, αγώνες δρόμου γύρω από τη λίμνη, αλλά και κολυμβητικοί αγώνες).
Μέρα ηλιόλουστη, διάθεση στο ζενίθ, συνύπαρξη, επικοινωνία σ’
ένα από τα πιο όμορφα
τοπία (αλπικής ομορφιάς) του δήμου μας.
Πλήθος κόσμου απόλαυσε τους αγώνες,
την αθλητική-νεανική
παρουσία, τα δροσερά φρούτα, το καθαρό
οξυγόνο.
10

Πολιτισμός

Ταυτότητα μιας πόλης είναι
Στοχευμένη επιλογή
Π

ιστοί στις αρχές, στις
αξίες και στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις καταγράψαμε σχεδόν όλες τις
ανάγκες του νέου δήμου ως
πρωταρχικό στάδιο μιας τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας, απογράψαμε την
ακίνητη περιουσία που διαθέτει ο δήμος και τα περιορισμένα μέσα, και καταθέσαμε ως δημοτική αρχή την
πρόταση να αξιοποιηθεί
ένα από τα κτίρια των αποθηκών ΑΣΟ (πρώην τροχαίας) για τη στέγαση μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης της πόλης.
συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι μια ξεκομμένη-αποσπασματική επιλογή αλλά μια στοχευμένη
επένδυση στη γνώση, στην
παιδεία, στον πολιτισμό, η
οποία εντάσσεσαι στο συνολικό σχέδιο ανάπλασης
του αστικού ιστού (αποθήκες ΑΣΟ, πλατεία, λιμά-

Η

,,

Η βιβλιοθήκη θα
προσφέρει διεξόδους δημιουργικής δράσης και γνώσης
σε όλους τους
τομείς για όλες
τις ηλικίες

,,

νι, παραλία, αποθήκες ΑΤΕ
κλπ) και του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του
νέου καλλικρατικού δήμου.
Δημιουργούμε μια πολιτιστική υποδομή σχεδιασμένη, μελετημένη και μετρημένη σε χρόνο και κόστος,
που θα προσφέρει διεξόδους δημιουργικής δράσης
σε όλους τους τομείς για
όλες τις ηλικίες.
ιδέα της ύπαρξης μιας
σύγχρονης δημοτικής

Η

βιβλιοθήκης, τέθηκε για
πρώτη φορά στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία
έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό των έργων,
των δράσεων και των πρωτοβουλιών του νέου δήμου.
Στη συνέχεια το θέμα συζητήθηκε με τα μέλη του
ΤΣ της δημοτικής κοινότητας Κιάτου, και τέθηκε στη
ανοιχτή διαβούλευση, που
πραγματοποιήθηκε στις 23
Νοεμβρίου 2011 στο Δημαρχείο, με θέμα την «Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας».
ριτήρια επιλογής του
κτιρίου είναι η χωροθέτησή του σε κεντρικό σημείο της πόλης, αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με
επαρκή χώρο για την φιλοξενία μιας βιβλιοθήκης
και πληρεί τις προϋποθέσεις του γενικότερου πλάνου αστικής ανάπλασης.
Το εν λόγω κτίριο αρχικώς
είχε επιλεγεί να στεγάσει το
μουσείο του «ΛΥΣΙΠΠΟΥ».
Η πράξη είχε ενταχθεί στο
Γ΄ΚΠΣ αλλά στη συνέχεια
λόγω του ότι τα χρονικά
περιθώρια για την στατική ενίσχυσή του επεκτείνονταν πέραν του Προγράμματος Χρηματοδότησης,
απεντάχθηκε.
ετά την ομόφωνη απόφαση της ανοιχτής διαβούλευσης
ανατέθηκε
στην τεχνική υπηρεσία και
στο γραφείο προγραμματισμού του δήμου η εκπόνηση της οριστικής μελέτης.
Κατά την σύνταξη της μελέτης ζητήθηκε η γνώμη της
αρχιτεκτονική επιτροπής
του δήμου, όπου έδωσαν
το παρών οι: Κώστας Σπηλιόπουλος, Βασιλική Τσήρου, Κοκκίνη Παρασκευή.
Σημαντική ήταν η συμβολή της βιβλιοθηκονόμου κ.
Μαρίας Δουκατά, και της κ.
Κλώστού Λίτσα καθώς και
των ιδιωτών μηχανικών:
Αποστόλο Κουκούμη, Αθανάσιο Καλογεράκη, Παύλο
Χρυσικό, Γιάννη Εμανουηλίδη, Κώστα Κωστόπουλο και
Γιάννη Τσολάκη.

Κ

Μ

Το κτίριο ανακαινίζεται και θα είναι κόσμημα της πόλης και χώρος προσέλκυσης των δημοτών

Η είσοδος στην σύγχρονη
11

η βιβλιοθήκη της
Η

είσοδος του κτιρίου διευρύνεται και προστίθεται εσωτερικά
αυτής, ως ανεμοφράκτης, ημικυκλική γυάλινη πόρτα αυτόματης κίνησης.
Εκατέρωθεν της εισόδου τοποθετούνται τα τμήματα περιοδικών και
εφημερίδων.
Σε συνέχεια του χώρου εισόδου, κεντρικά του κτιρίου, διαμορφώνεται
το τμήμα υποδοχής που περιλαμβάνει το κυκλικό τμήμα δανεισμού και
κίνησης καθώς και υπολογιστές για
τη βιβλιογραφική αναζήτηση.
την νοτιοδυτική πλευρά και όπισθεν του χώρου υποδοχής, τοποθετείται το τμήμα Η/Υ για χρήση
από ΑΜΕΑ.
Τα τμήματα ανάγνωσης είναι σε
επαφή με τα ανοίγματα, τα οποία
έχουν επίσης διευρυνθεί για να καλύψουν τις ανάγκες σταθερού βορι-

Σ

νού φωτισμού προσφέροντας παράλληλα
θέα προς την θάλασσα.
Στον όροφο ανεβαίνοντας συναντάται αρχικώς το παιδικό τμήμα το οποίο απομονώνεται από τον υπόλοιπο χώρο με την
χρήση των περιμετρικών βιβλιοστασίων.
ιασχίζοντας τον διάδρομο, στον οποίο
διατάσσονται ξύλινα παγκάκια και
stands για την δημιουργία στάσεων, αριστερά βρίσκεται το τμήμα των Η/Υ και δεξιά το τμήμα τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας. Ο χώρος αυτός είναι ενιαίος, με
την δυνατότητα διαίρεσής του σε δύο (με
την χρήση κινητών panels), για παρουσίαση βιβλίων, ντοκιμαντέρ, διαλέξεων, εξειδικευμένων συνεδρίων κ.α.
Ανάντη του χώρου παρουσιάσεων βρίσκεται το τμήμα επεξεργασίας υλικού – server
(τεχνικός εξοπλισμός) καθώς και μια κουζίνα μικρών διαστάσεων για χρήση από το
προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Δ

βιβλιοθήκη της πόλης

ταυτότητα ενός λαού ορίζεται από τη συλλογική του μνήμη, τα ήθη του, την ιστορία, τη γλώσσα του. Μέσα απ’ αυτά διαφαίνεται η αλληλεγγύη των μελών
της κοινωνίας, ο βαθμός πολιτισμού, δικαίου, ελευθερίας.
Ο υλικοτεχνικός και πνευματικός μόχθος καταγράφονται με
ακρίβεια στα βιβλία της, στο
συντηρητικό αλλά και εξεγερ- του
τικό, ταυτόχρονα, περιεχόμενο Γιώργου
των σελίδων του.
Σταματόπουλου
Οίκος του βιβλίου είναι η βιβλιοθήκη.
βιβλιοθήκη μιας πόλης ορίζει την ταυτότητά της.
Δεν νοείται, άρα, πόλη χωρίς την δημοτική της βιβλιοθήκη.
Η περιδιάβαση σε μια βιβλιοθήκη είναι η επαφή του
κάθε δημότη με την ζείδωρη παράδοση, την πολιτισμική συνέχεια (την μητρίδα-εστία), την έρευνα, την
επιστήμη, τον στοχασμό.
Η βιβλιοθήκη είναι θύλακος αντίστασης στη λήθη και
την υποτέλεια – υποταγή, που προκύπτει απ’ αυτή τη
λήθη.
Επιπροσθέτως η πράξη της ανάγνωσης είναι η μόνη
ίσως πράξη χωρίς καταστολή.
Η βιβλιοθήκη μιας πόλης οφείλει να είναι το κόσμημά
της, τόπος ανάγνωσης και επικοινωνίας, χώρος προβληματισμού και πνευματικών ζυμώσεων, πόλος έλξης και ψυχαγωγίας των παιδιών και των γονιών τους.
Πρόκειται, στην ουσία, για πρόπυλον της Δημοκρατίας, μια μύηση στους θεσμούς και στην συμμετοχή.
επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη οφείλει να
είναι (αυτό εξαρτάται και από την αρχιτεκτονική
ομορφιά της) ένα θαυμάσιο διάλειμμα στη γενικότερη κόπωση, που επιφέρει η καθημερινότητα.
Η προοπτική απελευθέρωσης για τον αδύναμο και
τον καταπιεσμένο είναι ακριβώς αυτό: η δυνατότητα πνευματικής και ηθικής
εξύψωσης που προκύπτει
από τη δυνατότητα ανάγνωσης.
Η βιβλιοθή- Όλα αυτά τα θαυμαστά
κη είναι θύλα- προσφέρει μια δημοτική
βιβλιοθήκη. Είμαστε υποκος αντίστασης χρεωμένοι ως εκ τούτου,
στη λήθη και να την εντάξουμε στη ζωή
μας.
την υποτέλεια Δεν υπάρχουν φόβοι από
– υποταγή, που την οιονεί μετάλλαξη του
βιβλίου, την όδευσή του
προκύπτει απ’ δηλαδή προς μια ηλεκτροαυτή τη λήθη νική μορφή του.
Η δύναμη της βιβλιοθήκης
απορροφά αυτόν τον κίνδυνο αφού εμπεριέχει την
νέα αυτή ψηφιακή μορφή
στις εγκαταστάσεις της με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
ι νέες μορφές συνυπάρχουν αρμονικά με τις σταθερές αφού και οι δύο είναι ταγμένες από την
φύση τους να υπηρετούν τη δίψα του ανθρώπου για
μάθηση (του ειδέναι ορέγεσθαι του Αριστοτέλη) και
επικοινωνία.
Δημοτική βιβλιοθήκη : πολύτιμη κληρονομιά
Δημοτική Βιβλιοθήκη : βαρύτιμο κληροδότημα

Η

Η

,,

Μελετημένη επένδυση

Η

Πολύτιμη
κληρονομιά
Βαρύτιμο
κληροδότημα

,,

Ο
12

Υποδομές

Μ

ετά την έγκριση της σχετικής μελέτης
από την τεχνική υπηρεσία του δήμου
ξεκινούν τα έργα ανακατασκευής του οδοστρώματος και των ρείθρων των πεζοδρομίων της Παλαιάς Εθνικής Οδού.
Μέχρι σήμερα παρατηρείται μόνιμα, μετά
από βροχοπτώσεις, να συγκεντρώνονται
και να λιμνάζουν όμβρια ύδατα σε πολλά
σημεία του δρόμου. Αυτό συμβαίνει διότι,
λόγω των ανεπαρκών κατά μήκος κλίσεων,
δεν απολήγουν τα νερά στα υφιστάμενα
φρεάτια. Συνέπεια τούτου είναι να συγκεντρώνονται ποσότητες όμβριων υδάτων
στο μέσο περίπου των οικοδομικών τετραγώνων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο για την ασφάλεια των οδηγών
όσο και των πεζών αλλά και προβλήματα στα καταστήματα που βρίσκονται κατά
μήκος της συγκεκριμένης οδού.
κτός από το πρόβλημα της συγκέντρωσης των όμβριων υδάτων, είναι γεγονός
ότι η ομαλότητα της επιφάνειας του οδοστρώματος έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο
βαθμό και είναι άμεσα απαραίτητη η απο-

Παλαιά εθνική οδός
Μετά τη δημοπράτηση
επισκευή-συντήρησή της

Κυκλοφοριακή ανάσα
στο κέντρο της πόλης

Ε

Στόχος,
η ουσιαστική
αναβάθμιση
του κεντρικού
οδικού άξονα
και κατ’
επέκταση
όλου του
κέντρου της
πόλης

κατάστασή της. Επιπλέον, σε ορισμένες
θέσεις έχουν εμφανιστεί εκτεταμένες
ρηγματώσεις,
οι
οποίες σε πολλές
περιπτώσεις συνοδεύονται με τοπικές
καθιζήσεις. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει υποβάθμιση
της φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος, για την
αποκατάσταση της
οποίας απαιτείται
αποξήλωση του συνόλου των ασφαλτικών στρώσεων,
ανακατασκευή της
βάσης και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων.

Η κατάσταση της Παλιάς Εθνικής Οδού έτσι όπως είναι σήμερα

Οι εργασίες θα διαρκέσουν
περίπου τέσσερις μήνες

Επικοινωνία
Πολιτική-Αυτοδιοικητική Εφημερίδα
Έτος ιδρύσεως 2012
Συντακτική Επιτροπή
Τάσος Λεονάρδος
Έφη Μαργέλη-Αλεξίου
Σωτήρης Μενούνος
Δήμητρα Παπαναστασίου
Ελένη Παπαθανασίου
Νίκος Παπαβασιλείου
Βαγγέλης Χουσελάς
Επιμέλεια: Γιώργος Σταματόπουλος
Σχεδιασμός: Σπύρος Σταματόπουλος
Σκίτσα: Ζωή Αντωνίου
Υπεύθυνος κατά το νόμο: Κων/να Γεωργούλια

Σκοπός λοιπόν της ανακατασκευής είναι η
πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος
και η οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο
έχει μελετηθεί ξεχωριστά όσον αφορά τα
ύψη των κρασπέδων και την αντικατάσταση των ρείθρων.

Π

αράλληλα με
την
πλήρη
αποκατάσταση του
οδοστρώματος της
Παλαιάς
Εθνικής
Οδού, θα υπάρξουν παρεμβάσεις
και σε τμήματα
των κάθετων αυτής
δρόμων, οι οποίοι
κατά
περίπτωση
θα ανακατασκευαστούν, προκειμένου να επιτευχθούν

Το έργο θα
συμβάλει στην
κυκλοφοριακή
διευκόλυνση

Το μείζον
πρόβλημα,
που ταλανίζει
χρόνια τώρα
τους
κατοίκους του
Κιάτου και
τον εμπορικό
κόσμο της
περιοχής
παίρνει το
δρόμο για την
οριστική του
λύση
οι απαραίτητες κλίσεις και συναρμογές υψομέτρων με
την Παλαιά Εθνική
Οδό.
ι εργασίες θα
διαρκέσουν
περίπου τέσσερις
μήνες. Για το διάστημα αυτό είναι απαραίτητη η
καταννόηση των
συμπολιτών
μας
αφού δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν τέτοιου
είδους και εύρους
εργασίες χωρίς να
υπάρξουν κάποιες
οχλήσεις και μικροπροβλήματα κατά
τη διάρκεια της
εκτέλεσής τους.
ε το πέρας
των εργασιών
όμως, προσδοκάτε μια ουσιαστική
αναβάθμιση
του
κεντρικού οδικού
άξονα της πόλης
και κατ’ επέκταση
όλου του κέντρου,
προς όφελος όλων
των πολιτών αφού
το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση
της ποιότητας της
ζωής .

Ο

Μ
Περιβάλλον

Καθαριότητα

13

Λύθηκαν τα οικονομικά, παραμένουν τα θεσμικά
Π

ριν από περίπου δύο χρόνια διαβάζαμε σε
όλο σχεδόν τον τοπικό Τύπο ότι το 90% των
συμπολιτών μας είναι απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι από την καθαριότητα στον δήμο
και την πλημμελή έως ανύπαρκτη εφαρμογή
της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Η καθαριότητα της πόλης και των
χωριών ήταν και είναι
ένα απο τα αυτονόητα θέματα. Στην πράξη ομως υπάρχουν πολλές δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι πάντα προβλέψιμες.

Το αποτέλεσμα
οφείλεται
στην συνεργασία
πολιτώναιρετώνπροσωπικού
δήμου

Οικονομικά ζητήματα

Τ

ο τμήμα περιβάλλοντος βρέθηκε στη
νέα δημαρχική θητεία
να έχει ξεμείνει από κάυσιμα διότι κανένας
προμηθευτής, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, δεν αναλάμβανε αυτή την πίστωση, λόγω υψηλών εγγυήσεων. Όλοι απαιτούσαν προπληρωμή της προμήθειας, το οποίο είναι αναντίστοιχο με τη λειτουργεία του δημόσιου λογιστικού. Η συντήρηση των μηχανημάτων ήταν προβληματική (το
καδοπλυντηριο ήταν παροπλισμένο) για τους

Καθοριστικός
ο ρόλος
των κατοίκων
Κ

ινητοποιήθηκε άμεσα η
πυροσβεστική υπηρεσία
και ο μηχανισμός πολιτικής
προστασίας του δήμου όταν
ξέσπασαν εστίες φωτιάς σε
εκτάσεις κοντά στις δημοτικές
κοινότητες Λαύκας και Κρυονερίου. Από τον δήμο μας διατέθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα στη Λαύκα και
τρία στο Κρυονέρι. Ευτυχώς
οι πυρκαγιές περιορίστηκαν
άμεσα και δεν έλαβαν μεγάλες
διαστάσεις.
Στην πυρόσβεση όμως τον
ουσιαστικότερο ρόλο είχαν οι
ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών,
που άμεσα και με φιλότιμο
έδωσαν μάχη με τις φλόγες διαθέτοντας παράλληλα τα προσωπικά τους οχήματα. Η συνεργασία των κατοίκων με την
πυροσβεστική υπηρεσία και
τον δήμο μας ήταν άριστη και
οι επιχειρήσεις κατάσβεσης
στέφθηκαν με επιτυχία.

ίδιους λόγους. Η ανακύκλωση δεν λειτουργούσε διότι η προμήθεια-προπληρωμη ηλεκτρονικού ταχογράφου, η προπληρωμή των διοδίων
καθώς και άλλα μικροπροβλήματα (χιλιομετρική απόσταση) δυσχέραιναν αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της
απένταξης του δήμου
μας από το πρόγραμμα της ανακύκλωσης
λόγω μειωμένης απόδοσης. Τέτοιου είδους
οικονομικά ζητήματα
αρχικά λύθηκαν απο
το ταμείο κοινωνικής
αλληλεγγύης το οποίο
ιδρύθηκε, λειτουργεί
και ενισχύεται οικονομικά από τις αντιμισθίες των αιρετών συμβούλων της πλειοψηφίας. Απ’ αυτό το ταμείο δόθηκαν τα απαραίτητα χρήματα ως εγγύηση για
την προμήθεια των καυσίμων, την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των μηχανημάτων
και πληρώθηκαν τα απαραίτητα μικροέξοδα για
την λειτουργία της ανακύκλωσης.

τηγά ανατρεπόμενα-μπαζάδικα, κατά ένα φορτηγό μεταφοράς κάδων ογκωδών αντικειμένων,
κλπ.
ροσλήψεις νέου προσωπικού δεν επιτρέπονται. Προμήθειες για την αγορά μηχα-

Π

Επαναλειτούργησε η ανακύκλωση

Θεσμικά ζητήματα

Τ

ο προσωπικό καθαριότητας ήταν και είναι
κατά 35 εργάτες λιγότεροι. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ελλειμματικός κατά δύο με
τρία απορριμματοφόρα, κατά δύο με τρία φορ-

Καθαρίζονται οι κάδοι, ίσως για πρώτη φορά
νολογικού εξοπλισμού δεν εγκρίνονται απο το
υπουργείο ανάπτυξης. Η όποια προσπάθεια και
αποτέλεσμα προκύπτει μέχρι σήμερα οφείλεται
στο φιλότιμο των υπαλλήλων καθαριότητας,
στην συνεργασία των πολιτών, στην καλύτερη
οργάνωση προσωπικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού και στην προσωπική δουλειά των
αιρετών.

Πυρασφάλεια
Άριστη ήταν η συνεργασία της πυροσβεστικήςδήμου-κατοίκων στην επιτυχημένη προσπάθεια
κατάσβεσης των πυρκαγιών, που ξέσπασαν σε
εκτάσεις των κοινοτήτων Λαύκας και Κρυονερίου

Απο την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Κρυονέρι
Ως δημοτική αρχή νιώθουμε την ανάγκη να συγχαρούμε όλους τους συμπολίτες μας
που συνέβαλαν στην πυρόσβεση αποδεικνύοντας ότι ο

εθελοντισμός, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
είναι απαραίτητος και απολύτως ουσιαστικός για την αντιμετώπισή τους.

Υπέρ πυροσβεστών
και εθελοντών
Το τοπικό συμβούλιο Κρυονερίου μας απέστειλε την ακόλουθη
επιστολή: «Στις 24 Ιουλίου 2012
κατά τις μεσημεριανές ώρες εκδηλώθηκε φωτιά σε δασώδη περιοχή πάνω από το χωριό Κρυονέρι,
η οποία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου Σικυωνίων και κατοίκων της περιοχής κατασβέστηκε. Το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει:
1) Το Πυροσβεστικό Σώμα για την
άμεση επέμβαση με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο
2) Τους έξι εθελοντές πυροσβέστες με τα τρία οχήματα που διέθεσε ο δήμος Σικυωνίων και βοήθησαν στο έργο της κατάσβεσης
3) Τον δήμαρχο Σικυωνίων κ Σπύρο Σταματόπουλο και τον Αντιδήμαρχο κ Σάκη Πανάγου για την
προσωπική τους παρουσία στον
τόπο της φωτιάς
4) Ορισμένους κατοίκους του χωριού για την πολύτιμη βοήθειά
τους στο έργο της κατάσβεσης».
14

Υγεία-πρόνοια

Ο

ι ανάγκες του τόπου μας πολλαπλές, τα
προβλήματα των ανθρώπων ποικίλα,
πολλά από τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η ραγδαία αύξηση των οικονομικών προβλημάτων, συνοδεύεται από κοινωνικά προβλήματα, κρίση αξιών, κρίση
σχέσεων και κατά συνέπεια επιφέρει επιδείνωση των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας. Το γεγονός αυτό καθιστά τα
προγράμματα προληπτικών παρεμβάσεων σε αυτούς τους τομείς όχι μόνο χρήσιμα
αλλά απαραίτητα και αναγκαία στην τοπική
κοινωνία.
ς Δημοτική Αρχή, παραμένοντας συνεπείς στις αρχικές μας δεσμεύσεις ενισχύουμε τα προγράμματα στον τομέα της
υγείας ενεργούμε, δυναμικά και ουσιαστικά, με σκοπό τη στήριξη και ανακούφιση
των δημοτών που έχουν ανάγκη, γιατί πιστεύουμε πως μια κοινωνία κρίνεται από το
πώς αντιμετωπίζει τα πιο «αδύναμα» μέλη
της. Για εμάς, δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υγεία, είναι πεποίθηση αλλά κι επιταγή να καταστήσουμε ισότιμη την πρόσβαση όλων των δημοτών μας
σε βασικές προληπτικές εξετάσεις και δωρεάν ιατρικούς ελέγχους. Γι’ αυτό προχωρήσαμε και οργανώσαμε σημαντικές δράστηριότητες ενός εκτεταμένου προγράμματος

Ω

Προληπτική ιατρική

Ισότιμη πρόσβαση των δημοτών
σε βασικές προληπτικές εξετάσεις

Δικαίωμα στην υγεία
κτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι
μετρήσεις έγιναν στην αίθουσα του ΚΑΠΗ
το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου
2011. Στη διάρκεια του διημέρου συνολικά
εξετάστηκαν 250 γυναίκες με τη βοήθεια
των ορθοπαιδικών κ. Δημήτρη Φίλη και κ.
Γιάννη Γεωργόπουλου.

Πνευμονολογικός Έλεγχος–Σπιρομέτρηση

Δ

ωρεάν Πνευμονολογικός Έλεγχος–Σπιρομέτρηση, εξέταση που ελέγχει το
πόσο καλά αναπνέουμε και βοηθά στη διάγνωση αναπνευστικών παθήσεων. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
στο χώρο του ΚΑΠΗ του
δήμου μας σε συνεργασία με τον ιδιώτη γιατρό κ.

Δωρεάν εξετάσεις
μαστογραφίας
σε δυσπρόσιτες
περιοχές

Τα προγράμματα
προληπτικών παρεμβάσεων
κρίνονται απαραίτητα
στις τοπικές κοινωνίες
προληπτικής ιατρικής. Μερικές απο αυτές
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ώς σήμερα σε
όλο τον διευρυμένο καλλικρατικό δήμο και
αφορούν:

Από τον ιατρικό έλεγχο οστικής μάζας που έγινε στα ΚΑΠΗ

Μουλιανάκη Ιωάννη στις
21 Νοεμβρίου 2011 και
εξετάσθηκαν 220 άτομα.

Εξετάσεις Μαστογραφίας

Καρδιαγγειακός Έλεγχος

Εξετάσεις Τεστ Παπ

Δ

Π

Π

ωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2012
στο Κιάτο, με στόχο να εξεταστούν γυναίκες
στην ελληνική ύπαιθρο οι οποίες δεν έχουν
πρόσβαση στον εν λόγω ιατρικό έλεγχο
εξαιτίας γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών προκαταλήψεων ή οικονομικών
δυσκολιών. Εξετάστηκαν 98 γυναίκες εκ
των οποίων οι 40 για πρώτη φορά! Στις 26
Ιουλίου 2012 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό κύκλο Τιτάνης εξετάστηκαν γυναίκες
του χωριού και των γύρω περιοχών από την
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, καθώς και
στις 4-5-6 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις μαστογραφίας στην Στυμφαλία και τον Φενεό.

Έλεγχος Οστικής Μάζας

Δ

ιήμερο δωρεάν μετρήσεων οστικής μάζας πραγματοποιήθηκε από το δήμο
μας σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δί-

ραγματοποιήθηκε δωρεάν καρδιαγγειακός έλεγχος (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, μέτρηση αρτηριακής πίεσης
και γλυκόζης αίματος) με πρωτοβουλία της
ΚΟΔΕΔΗΣ και σε συνεργασία με το Κοινοτικό Ιατρείο Κάτω Διμηνιού στις 3-5 Νοέμβρίου του 2011. Εξετάστηκαν 220 άτομα. Στις
28 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε ομιλία
στο Γυμνάσιο Γκούρας και δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος στους κατοίκους της Γκούρας και των γύρω περιοχών από τον καρδιολόγο κ. Ευάγγελο Ψυχογιό.

Ευκαιρία να
επαναπροσδιοριστούν
οι αξίες της αλληλεγγύης
και της ανθρωπιάς

ραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις
Τεστ Παπ μετά το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ του δήμου Σικυωνίων και των Κέντρων Υγείας Κιάτου και
Φενεού, στο πλαίσιο του Προγράμματος του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το μήνα Ιούλιο 2011 εξετάσθηκαν 81
γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών, ενώ κατά τους
μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2012 έχουν εξετάσθεί 90 γυναίκες και αναμένεται να εξετασθούν ακόμα 180.

Ουρολογικός Έλεγχος

Σ

τις 21 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καλλιάνων ομιλία και
δωρεάν προληπτικός έλεγχος σε κατοίκους
των Καλλιάνων και των γύρω χωριών από
τον κ. Μπίσια Στράτο (γιατρό ουρολόγο).
Παραβρεύθηκαν η πρόεδρος του ΚΑΠΗ
κ. Παπαθανασίου Ελένη, ο αντιδήμαρχος
Στυμφαλίας κ. Καρακούσης Βαγγέλης, η
κοινωνική λειτουργός Βαρβιτσιώτη Κατερίνα και η νοσηλεύτρια του ΚΑΠΗ Θεοδοσίου
Ειρήνη.
Άρθρα-σχόλια-κριτική
γράφει ο
Πάνος Κατσούλας
Εκπαιδευτικός

Ρήξη για ανασυγκρότηση

Ε

ν αναμονή της ανακοίνωσης της νέας
δέσμης μέτρων, που περιλαμβάνονται
στο πακέτο των 11,6 δις διαβάζουμε ότι πέραν των άλλων επώδυνων μέτρων θα περιλαμβάνονται & νέες περικοπές μισθών, συντάξεων & κοινωνικών επιδομάτων! Σιγά
που δεν το περιμέναμε! Ας τα δουν όμως &
εκείνοι που πίστεψαν τις προεκλογικές υποσχέσεις αλλά ακόμη & την μετεκλογική προγραμματική συμφωνία! Είναι όμως ποτέ δυνατόν να πιστεύεις κυβερνώντες που φέρονται δουλοπρεπώς, που έξω είναι εντελώς
άτολμοι & μέσα σου κουνάνε το χέρι & υψώνουν τους τόνους; Και ένα ακόμη ερώτημα:
Γιατί η Ελληνική 3κομματική κυβέρνηση
δε χρησιμοποιεί το βάσιμο και πανθομολογούμενο επιχείρημα ότι μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα έχει πολύ
πιο καταστροφικές συνέπειες από μια επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, που θα περιλαμβάνει διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και προσωρινή

Κ

άποια από τα βασικά μέσα
άσκησης μιας αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής είναι: α) δημοσιονομικά, όπως
του Σπύρου
Σταματόπουλου η μείωση των φόρων, η αύξηση των δαπανών για επενδύσεις, β) νομισματικά, όπως η αύξηση της
προσφοράς χρήματος με ρυθμό μικρότερο
από το ρυθμό μείωσης των φόρων και το
ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, γ) η μείωση των τιμών των συντελεστών παραγωγής (πρώτων υλών, καυσίμων, μισθών, κλπ),
δ) η αύξηση της παραγωγικότητας και η
βε λτίω σ η
της τεχνολογίας.
την Ελλάδα οι ασκούντες την ελληνική οικονομική πολιτική είναι παντελώς ανίσχυροι να κάνουν οτιδήποτε, διότι:
πρώτον, την νομισματική πολιτική την παρέδωσαν στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα με την εισαγωγή της χώρας μας στην ευρωζώνη. Δεύτερον, τη δημοσιονομική πολιτική την παρέδωσαν στην τρόικα με την
υπογραφή του μνημονίου. Τρίτον, οι τιμές των συντελεστών παραγωγής διαμορφώνονται σε άλλες αγορές που δεν μπορεί να επηρεάσει η χώρα μας. Οι μισθοί δεν
μπορούν να μειωθούν περισσότερο διότι
έχουν πέσει κάτω από το όριο διαβίωσηςεξαθλίωσης. Άρα, για να ξεπεραστεί η κρίση το μόνο όπλο που έχουν οι έλληνες, όχι
οι πολιτικοί, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Να αρχίσουμε να δουλεύουμε για
την ελλάδα. Με απλά λόγια, ίσως, αυτό στα
ελληνικά να λέγεται φιλότιμο.

Φιλότιμο;

Σ

15

αναστολή πληρωμής του υπολοίπου μέχρι η χώρα ν’ ανασυγκροτηθεί οικονομικά;
Γιατί δεν επισημαίνει ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα συμπαρα-

Το ζητούμενο σήμερα είναι να
σταματήσει ο κατήφορος, ο
αργός θάνατος της κοινωνίας
με οποιοδήποτε τρόπο, έστω
& αν χρειαστεί ένα αρχικό διάστημα να ζήσουμε στην ανέχεια, προκειμένου σιγά - σιγά ν’
ανασυγκροτηθεί η χώρα
σύρει άμεσα και άλλες χώρες, δημιουργώντας το, καταστροφικό για όλους, φαινόμενο του ντόμινο; Γιατί να θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί λεονταρισμό και

Έ

ργα και όχι λόγια ζητάει πλέον η αλλοδαπή από την ημεδαπή τρόικα, δηλαδή, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Νέες θέσεις εργασίας θα φέρουν -λένε- οι αποκρατικοποιήσεις, θα επέλθει ανάπτυξη στη χώρα
και άλλα που βολεύουν τη θέλησή τους
να αποδιαρθρωθεί η
μικρή Ελλάς.
πα, θα αντιδράσουν
οι
συνδικαλιστές υποστηρίζουν όσοι αντιδρούν, θα ξεσηκωθεί η ελληνική κοινωνία.
Φρούδες ελπίδες. Αυτή η κοινωνία είναι ακόμη μουδιασμένη και το μόνο που κάνει είναι να προσαρμοστεί στους πετσοκομμένους μισθούς, στις ρημαγμένες συντάξεις

όχι μια σοβαρή και τεκμηριωμένη διεκδίκηση; Και κάτι επιπλέον! Νομίζω ότι το κάθε
νόμισμα είναι μέσο για να εξυπηρετεί τις
καταναλωτικές, κυρίως, ανάγκες των λαών.
Αν είναι καταστροφικό για αυτούς, τότε είτε
το αλλάζεις είτε τροποποιείς τους κανόνες λειτουργίας του! Τρίτον δε χωρεί! Έρχεσαι ακόμη και σε ρήξη με τον οποιοδήποτε,
κάνεις πραγματική αναδιαπραγμάτευση &
δε χρησιμοποιείς λόγια του αέρα, ούτε κάνεις βήματα στο κενό! Το ζητούμενο σήμερα είναι να σταματήσει ο κατήφορος, ο αργός θάνατος της κοινωνίας με οποιοδήποτε
τρόπο, έστω & αν χρειαστεί ένα αρχικό διάστημα να ζήσουμε στην ανέχεια, προκειμένου σιγά- σιγά ν’ ανασυγκροτηθεί η χώρα.
Κάτι τέτοιο, όμως, δεν το θέλει ή δεν το πιστεύει η σημερινή κυβέρνηση, που απ’ εδώ
και πέρα νομίζω ότι γίνεται επικίνδυνη για
το λαό! Εκτιμώ ότι το κατανοούν πλέον όλοι
ή τουλάχιστον οι περισσότεροι! Ακόμη &
όσοι την ψήφισαν, την στήριξαν κλπ!

και να αναζητεί εναγωνίως κανά μεροκάματο. Κρίμα για τούτη την κοινωνία,
που υπέκυψε και συνεχίζει
να είναι έρμαιο των ίδιων
αρχόντων του Γιώργου
που την Σταματόπουλου
οδήγησαν
στην εξαθλίωση, στη μιζέρια, στην κατάθλιψη. Η απαίτηση της τρόικας για αποκρατικοποιήσεις ίσως είναι μία τελευταία ευκαιρία για όλους μας να επαναξιολογήσουμε
τον τρόπο αντίδρασης απέναντι στη συνεχή
λήψη μέτρων. Ξεχάσαμε πολύ εύκολα ποιους
ψηφίσαμε. Τους ολετήρες. Τους υπερασπιστές του σαθρού πολιτικού συστήματος.

Αποκρατικοποιήσεις

Μ

Δ

ύο χρόνια τώρα η χώρα και
η πολίτες της αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου
ύφεση , μείωση των μισθών,
του Νίκου
κλείσιμο επιχειρήσεων, ανερΠαπαβασιλείου γία, φτώχεια
κτλ. Δύο χρόνια τώρα οι
κυβερνήσεις διακηρύττουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την επίλυση
των προβλήματος και την
υπέρβαση της ύφεσης.
Δυο χρόνια τώρα ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα, απλοποιείται το φορολογικό, γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, μειώνεται η γραφειοκρατία. Δυο χρόνια τώρα κάθε φορά που
παίρνουμε μια δόση δανείου δεν κάνουμε
τίποτα από όσα υποσχεθήκαμε. Δύο χρόνια
τώρα, επειδή ακριβώς δεν κάνουμε τίποτα
απ’ ότι υποσχεθήκαμε, την πληρώνουν οι μι-

σθωτοί, οι συνταξιούχοι και ο ιδιωτικός τομέας, οι συνήθης ύποπτοι. Δύο χρόνια τώρα
δεν υπάρχει κανένας κομματικός φορέας και
καμιά κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Δύο χρόνια δεν αναλάμβανε
κανείς τις ευθύνες του.
φτασε λοιπόν ο κόμπος
στο χτένι, τα νέα μέτρα
θα είναι πιο επαχθή γιατί οι
κυβερνήσεις (συγκεκριμένα το Πα Σοκ) έκαναν οτιδήποτε άλλο παρά να πάρουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, για την
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την υπέρβαση της κρίσης, δύο χρόνια τώρα. Επομένως τα νέα μέτρα αγαπητοί
φίλοι μάλλον δεν είναι νέα και θα ήταν λιγότερο σκληρά αν είχανε κάνει όλα όσα είχαν πει από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο δυο χρόνια τώρα..

Δύο χρόνια Έ
φαγούρα
Teyxos1

Recomendados

Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos4 por
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4dimossikionion
3K visualizações16 slides
Teyxos3 por
Teyxos3Teyxos3
Teyxos3dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη samostimes
2.2K visualizações3 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
188 visualizações20 slides
Programma κoinotarxi lympion por
Programma κoinotarxi lympionProgramma κoinotarxi lympion
Programma κoinotarxi lympionakelympiwn
175 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι por
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιΥποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιKatBregianni
2.6K visualizações30 slides
Apologismos final por
Apologismos finalApologismos final
Apologismos finalEuripides Georgantzos
55.6K visualizações12 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑlylafyow
1.3K visualizações16 slides
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας por
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της ΕλλάδαςPetros Michailidis
45 visualizações14 slides
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταPolisConference
437 visualizações16 slides
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο por
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οΕφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οale3andro
964 visualizações16 slides

Mais procurados(19)

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι por KatBregianni
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοιΥποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
KatBregianni2.6K visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας por Petros Michailidis
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
Petros Michailidis45 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο por ale3andro
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2οΕφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
Εφημερίδα "Εν Διδυμοτείχω" - Φύλλο 2ο
ale3andro964 visualizações
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
My Chersonissos732 visualizações
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por OTS SA
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
OTS SA264 visualizações
MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201... por fisky-wisky
MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201...MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201...
MEETING 4 PRESENTATION (A) INSIGHT SOCIAL RESEARCH LTD / HSCP (UK) IVISOC 201...
fisky-wisky242 visualizações
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010 por synephl
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
synephl257 visualizações
Δικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου Παλληνης por Irini Kounenaki
Δικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου ΠαλληνηςΔικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου Παλληνης
Δικτυο Κοινωνικης Αλληλεγγυης Δημου Παλληνης
Irini Kounenaki268 visualizações
εισηγηση 8ου θεματοσ por kosalive
εισηγηση 8ου θεματοσεισηγηση 8ου θεματοσ
εισηγηση 8ου θεματοσ
kosalive386 visualizações
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010 por Koukas George
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Koukas George102 visualizações
UPLO Turning the city into a playground por Uplo Social Coop
UPLO Turning the city into a playgroundUPLO Turning the city into a playground
UPLO Turning the city into a playground
Uplo Social Coop387 visualizações
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011 por taxalia
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
απολογισμος δημου θεσσαλονικης 2011
taxalia906 visualizações
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892 por Vicky Charitou, MSc
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
583bd08c-e055-48f9-b2a2-b1e0ff835af4-150920075403-lva1-app6892
Vicky Charitou, MSc184 visualizações
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ... por Notis Mitarachi
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...
Notis Mitarachi183 visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações

Similar a Teyxos1

Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλουialmopia.gr
120 visualizações26 slides
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςforkeratea
581 visualizações5 slides
01 - 03 por
01 - 0301 - 03
01 - 03lylafyow
188 visualizações3 slides
Water Campaign1 por
Water Campaign1Water Campaign1
Water Campaign1Dimitris Pa
294 visualizações13 slides
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας por
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςΕισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςSyros Koskovolis
159 visualizações21 slides
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014 por
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014My Chersonissos
1.2K visualizações144 slides

Similar a Teyxos1(20)

Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por ialmopia.gr
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου
ialmopia.gr 120 visualizações
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por forkeratea
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
forkeratea581 visualizações
01 - 03 por lylafyow
01 - 0301 - 03
01 - 03
lylafyow188 visualizações
Water Campaign1 por Dimitris Pa
Water Campaign1Water Campaign1
Water Campaign1
Dimitris Pa294 visualizações
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας por Syros Koskovolis
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςΕισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Syros Koskovolis159 visualizações
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014 por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
Δήμος Χερσονήσου Απολογισμός 2011-2014
My Chersonissos1.2K visualizações
15+1 thesis por Npapada Nikola
15+1 thesis15+1 thesis
15+1 thesis
Npapada Nikola54 visualizações
AVMarch2011 por Andy Varoshiotis
AVMarch2011AVMarch2011
AVMarch2011
Andy Varoshiotis202 visualizações
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια" por Agelos Fiskilis
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Λευκάδα 22/03/2015 Ημερίδα "Να υφάνωμε το μέλλον με τα δικά μας χέρια"
Agelos Fiskilis290 visualizações
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ... por NTUA
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ...
NTUA256 visualizações
4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης por Koroivos BC
4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης
4 χρόνια φοιτητής, 4 χρόνια πολίτης
Koroivos BC183 visualizações
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη por Stella Karioti
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτηΕνεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
Ενεργός πολιτότητα: Κείμενα και άσκηση και μελέτη
Stella Karioti156 visualizações
Υπόμνημα Σωματείου Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι Χίου por Notis Mitarachi
Υπόμνημα Σωματείου Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι ΧίουΥπόμνημα Σωματείου Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι Χίου
Υπόμνημα Σωματείου Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι Χίου
Notis Mitarachi138 visualizações
Δ.Μπίρμπας por Leonidion
Δ.ΜπίρμπαςΔ.Μπίρμπας
Δ.Μπίρμπας
Leonidion645 visualizações
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ por Gavriil Kouris
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Gavriil Kouris375 visualizações
Ecomobility presentation Platon Schools 2018 por Alkmini Papanikolaou
Ecomobility presentation Platon Schools 2018Ecomobility presentation Platon Schools 2018
Ecomobility presentation Platon Schools 2018
Alkmini Papanikolaou84 visualizações
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε... por Syros Koskovolis
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...
Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο της κοινωνικής επιχε...
Syros Koskovolis251 visualizações
Από τον καναπέ ... στη δράση por Koroivos BC
Από τον καναπέ ... στη δράσηΑπό τον καναπέ ... στη δράση
Από τον καναπέ ... στη δράση
Koroivos BC239 visualizações
Προσαρμογή μιας γαλακτοβιομηχανίας στο σύγχρονο περιβάλλον por Maria Borbon
Προσαρμογή μιας γαλακτοβιομηχανίας στο σύγχρονο περιβάλλονΠροσαρμογή μιας γαλακτοβιομηχανίας στο σύγχρονο περιβάλλον
Προσαρμογή μιας γαλακτοβιομηχανίας στο σύγχρονο περιβάλλον
Maria Borbon225 visualizações

Teyxos1

 • 1. Επικοινωνία Συμμετοχή, Διάλογος, Διαφάνεια, Ανάπτυξη, Δημοκρατία ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πολίτες εν δράσει Συντάσεται από Επιτροπή Αύγουστος 2012 Τσεκούρι στις δαπάνες Περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν στον δήμο μας από την εφαρμογή του προγράμματος περικοπής δαπανών στα τριάμισι χρόνια της δημαρχικής θητείας. Αυτό επιτρέπει να αποκτήσει ο δήμος μας περισσότερα ρευστά διαθέσιμα, να προγραμματίσει με περισσότερη άνεση μελλοντικά έργα και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες καταστάσεις. ΣΕΛ. 4,5 synesi.blogspot.com email: synesi3@gmail.com Γενικός Γραμματέας 5% 5 7 8 9 10 11 12 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επ/σης 4% Hardware - Software 19% Περιοδική Έκδοση Έτος 1ο-Τεύχος 1ο Τηλ.: 6977628116 fax.: 2742020764 Ο πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης 1 2 6 Αναλώσιμα 8% Κιάτο Κορινθίας Υψηλάντη 16, ΤΚ: 20200 Μεγάλη η συμμετοχή των δημοτών στα ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012 3 Ειδικός Γραμματέας 6% 4 Ενοικιάσεις Κτιρίων Σταθερά 2% Τηλέφωνα Μη χρήση Κινητών 1% Τηλεφώνων 1% ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: Κων/να Γ. Γεωργούλια Όπλο στα χέρια του δήμου με τη συνεργασία των πολιτών Ειδικοί Συνεργάτες 15% Επιχειρησιακό Σχέδιο, ΟΕΥ 7% ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναστάσιος Ι. Λεονάρδος Στηρίζω την επικοινωνία, αναμορφώνω τον δήμο μου Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Μελέτες που Εκπονήθηκαν από Δήμο (ΑΣΟ, Αναπλάσεις, ΠΟΠ Σταφίδα, ΠΟΠ Φακές, 13 Ανακαινίσεις Κτιρίων 19% ΕΚΔΟΤΗΣ: Παύλος Κ. Χρυσικός Υπερωρίες Προσωπικού 13% Ο «πυρετός» πολιτιστικών εκδηλώσεων στα «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012», αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία του δήμου για τον πολιτισμό είναι ορθή. Αναδεικνύονται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε δημοτικού διαμερίσματος και συγχρόνως ανοίγονται νέοι αναπτυξιακοί ορίζοντες με την ικανή εμπορική δραστηριότητα, που επιφέρουν αυτές οι εκδηλώσεις (φωτό: από τη συναυλία προ τιμή του Γ. Σπανού). ΣΕΛ. 6-9 Δημοτική βιβλιοθήκη Αξιοποιείται το κτίριο της πρώην τροχαίας και θα φιλοξενήσει μια βιβλιοθήκη σύγχρονη ώστε να αποτελέσει χώρο συνάντησης και πνευματικής δημιουργίας. Εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο της αστικής ανάπλασης της πόλης ΣΕΛ. 10,11 Περιβάλλον Προτεραιότητα η καθαριότητα Υπερπηδήθηκαν τα αρχικά οικονομικά προβλήματα από το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης των αιρετών και πλέον τα αυτοκίνητα του δήμου κινούνται και καθαρίζουν την πόλη και τα χωριά. Επαναλειτουργεί η ανακύκλωση. ΣΕΛ. 13 Υγεία Δωρεάν ιατρικοί έλεγχοι Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής λειτουργεί στον δήμο με δωρεάν ιατρικούς ελέγχους και στόχο τη δημιουργία δομών ψυχοκοινωνικής υγείας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υγεία, αυτή είναι η πεποίθηση μας.ΣΕΛ.14 Παλαιά Εθνική Οδός Ξεκινά η συντήρησή της Ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός, που ιδρύθηκε και λειτουργεί ήδη από την ομάδα εθελοντών του δήμου μας. ΣΕΛ. 3 Το έργο δημοπρατήθηκε και αρχίζουν άμεσα οι εργασίες ανακατασκευής. Ένα μείζον πρόβλημα παίρνει… τον δρόμο του για οριστική λύση. ΣΕΛ. 12
 • 2. 2 Σ υναντηθήκαμε πριν από δύο χρόνια περίπου όλοι μαζί και ξεκινήσαμε την συναρπαστική μας πορεία, ως μια πραγματική υπέρβαση του παλιού πολιτικού, τοπικιστικού κατεστημένου που διαφέντευε επί δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας εμπιστευθήκατε να υπηρετήσουμε τον τόπο μας με αρωγό την τεχνογνωσία μας, οδηγό το πρόγραμμά μας και συνοδοιπό- Κύριο άρθρο ρους όλους εσάς για να αλλάξουμε τη μοίρα του. Σήμερα, συνεχίζουμε να τον υπηρετούμε με συνέπεια, ανιδιοτέλεια, ευαισθησία, πίστη και αφοσίωση στο καθήκον. Με νέα αντίληψη αποκεντρωμένης δημοτικής λειτουργίας και λαϊκής συμμετοχής. κύψαμε με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία πάνω από τα συσσωρευμένα προβλήματα που κληρονομήσαμε. Τα καταγράψαμε, τα ιεραρχήσαμε, τα αναλύσαμε, τα μελετήσαμε, δώσαμε προτεραιότητες και δρομολογήσαμε λύσεις. Λύσεις δημοκρατικές, δυναμικές, αναπτυξιακές με σύγχρονο πνεύμα, αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Σχεδιάζουμε, μαζί με εσάς, την πορεία ανάπτυξης του δήμου με στρατηγική, όραμα και σχέδιο, με διαφάνεια και δημοκρατία, με συμμετοχή και διάλογο, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Μεταμορφώνουμε σταθερά τον νέο καλλικρατικό δήμο, σε κύττα- Σ Πολίτες ενημερωμένοι και συνδημιουργοί ρο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας την στρατηγική του θέση, το φυσικό του πλούτο, τα ιστορικά και τα τόσα άλλα πλεονεκτήματα. Για την υλοποίησήτους αξιοποιούμε τους υλικούς πόρους και το παραγωγικό δυναμικό των απανταχού συμπατριωτών μας. ι προσπάθειές μας αυτές άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Γι’ αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, διότι είναι καιρός να σας ενημερώσουμε για το έργο μας, τις πρωτοβουλίες, τις δράστηριότητες και τον προγραμματισμό, που έχουμε σχεδιάσει για το μέλλον του τόπου μας. Οδηγηθήκαμε στη δημιουργία αυτού του εντύπου, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο βήμα για την προβολή, καταγραφή και παρουσίαση της νέας εποχής που ανατέλλει στον τόπο μας. ιστεύουμε ακράδαντα πως ο δημότης πρέπει πάνω απ’ όλα να είναι ενημερωμένος για ό,τι συμβαίνει στο δήμο του, έτσι ώστε ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί να γίνουμε κοινωνοί της αλλαγής και της αναμόρφωσης που πραγματοποιείται στον νεο- Ο Π συσταθέντα δήμο Σικυωνίων. Για άλλη μία φορά, σπάζοντας τα στερεότυπα και τις διαχωριστικές γραμμές, ερχόμαστε κοντά σας και διαθέτουμε το έργο μας στην κριτική σας. Θα είναι χαρά για μας αλλά και προσδοκία μας να μας καταθέσετε τους προβληματισμούς, τις διαφωνίες και κυρίως την κριτική σας τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί. πιδίωξη όλων μας είναι να πληροφορείται ακόμα και ο τελευταίος πολίτης, για το τι γίνεται στο δήμο μας. Σας θέλουμε ενημερωμένους, δυνατούς, συμμέτοχους και συν-δημιουργούς στα τοπικά δρώμενα. Να αποκτήσετε φωνή μέσα από μια έγκυρη τοπική έκδοση, που γράφει τα πράγματα με το όνομά τους. Σας καλούμε να γράψετε γι’ αυτά που σας προβληματίζουν, γι’ αυτά που σας ενοχλούν, γι’ αυτά που θέλετε να πείτε. Να φιλοξενήσουμε τις ιδέες, τα σχόλια, τους στόχους και τις κριτικές, που θα μας φανούν χρήσιμα για να βελτιώσουμε ή/και να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας. Ε «Ε»
 • 3. Κοινωνία Κοινωνικό παντοπωλείο 3 Μια σημαντική πρωτοβουλία των εθελοντών Σ τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εκείνων, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας λειτουργεί το κοινωνικό παντοπωλείο, προκειμένου να στηριχτούν οι αναξιοπαθούντες δημότες μας, που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. τους δικαιούχους προσφέρονται δωρεάν τρόφιμα αλλά και είδη ένδυσης, υπόδυσης κλπ, που προέρχονται από δωρεές δημοτών και φορέων, με τη στήριξη του δήμου. Για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ενοικιάστηκε κτίριο στην οδό Νικηταρά 9, το οποίο μισθώνεται από το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης (αντιμισθίεςτων αιρετών συμβούλων της πλειοψηφίας). Εκεί αποθηκεύονται τα προς διάθεση είδη. Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ή να προσφέρουν κάποια είδη προς διάθεση, μπορούν να απευθύνονται στην προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκαβάγια Γεωργία (2742360117) ή στην κοινωνική λειτουργό κ. Παλαιολόγου Αναστασία (27420-20328) ώστε να ενημερώνονται σχετικώς. ρόκειται για μια σημαντική κοινωνική δομή, που οργανώθηκε και λειτουργεί από την ομάδα εθελοντών του δήμου μας σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Σ Π Οι εθελοντές στην πρώτη τους συνεδρίαση στα γραφεία του δημαρχείου Εναντίον της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου και την Ειδική Επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους, που συγκροτήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Η ίδρυσή του έγινε με ευθύνη του δήμου όπως προβλέπει ο Ν. 4071/2012 και η 87/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για την εύρυθμη λειτουργία του ψηφίστηκε «Κανονισμός Λειτουργίας» και καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα δωρεάν προσφοράς προϊόντων. Τα κριτήρια ένταξης σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του κάθε ατόμου, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων μας να σταθούμε στο πλευρό των συμπολιτών μας. Η δυναμική και ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό τη στήριξη και την ανακούφιση των «αδύναμων» συμπολιτών μας είναι κορυφαία πράξη ανθρωπιάς και προσφοράς στον συνάνθρωπό. Η Γεμάτα τα ράφια του κοινωνικού παντοπωλείου για τους δικαιούχους με προϊόντα μακράς διαρκείας Αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων να σταθούμε στο πλευρό των συμπολιτών μας, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες Κανένας δεν είναι μόνος του. Κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του. Υπάρχει και η κοινωνία των πολιτών. Θα παλέψουμε, θα ματώσουμε, αλλά θα νικήσουμε
 • 4. 4 Οικονομία Η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την υλοποίηση του προγράμματος περικοπής δαπανών με βάση την κρυστάλλινη διαχείριση και την απόλυτη διαφάνεια άρχισε να αποδίδει καρπούς Εξυγίανση των οικονομικών του δήμου Περίπου € 3.000.000,00 μπορούν να εξοικονομηθούν στα τριάμισι χρόνια Ξ εκινώντας από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 και με χρονικό ορίζοντα έως τον Αύγουστο του 2014 (τριάμισι χρόνια) επιχειρήθηκε η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και συγκεκριμένα: Εξοικονομούνται € 114.000,00 το χρόνο από τη μειώση υπερωριών προσωπικού κατά 85%. Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 418.380,00 Εξοικονομούνται € 64.000,00 το χρόνο από τη μειώση δαπανών για αναλώσιμα. Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 234.880,00 Εξοικονομούνται € 164.025,18 το χρόνο από τη μειώση δαπανών κατά 83% σε μηχανογραφική υποστήριξη, αναβαθμίσεις προγραμματων, συντηρήσεις και προμήθεια Η/Υ κλπ���������������������� . Συνολικά για τα τρι�������������������� άμισι χρόνια εξοικονομούνται € 601.972,41 Εξοικονομούνται περίπου €40.000,00 το χρόνο από την μη χρησιμοποίηση Γενικού Γραμματέα. Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 146.800,00 € 418.380,00 € 234.880,00 € 601.972,41 € 146.800,00 Εξοικονομούνται € 6.000,00 το χρόνο συν €700 προμήθεια, από την επιλογή των αντιδημάρχων να μην κάνουν χρήσης του δικαιώματος της δωρεάν κινητής τηλεφωνίας. Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 25.520,00 Εξοικονομούνται δαπάνες € 130.000,00 το χρόνο από την μη χρησιμοποίηση Ειδικών Συνεργατών. Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 477.100,00 Εξοικονομούνται € 5.000,00 απο το κόψιμο σταθερών τηλεφώνων. Συνολικά για τα τριάμισι χρόνια εξοικονομούνται € 18.350,00 Εξοικονομούνται € 40.000,00 από την απόφαση να μην εκπονηθεί η μελέτη «Επιχειρησιακό Σχέδιο», ΟΕΥ κλπ, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203-207 του Ν.3463/2006 υπάρχει η επιλογή–δυνατότητα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ΟΕΥ κλπ να καταρτίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο € 25.520,00 € 477.100,00 € 18.350,00 € 40.000,00
 • 5. Εξοικονομούνται περίπου € 500.000,00 απο μελέτες, οι οποίες εκπονούνται στην πλειοψηφία τους απο την τεχνική υπηρεσία του δήμου Απλή αριθμητική € 500.000,00 Β 5 ασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου είναι η ύπαρξη-δημιουργία ενός δήμου οικονομικά αυτοδύναμου με ικανοποιητικήαυξημένη οικονομική ρευστότητα. Οι επιλογές για την επί€ 64.080,00 τευξη αυτού του στόχου δεν είναι πολλές, αλλά ούτε και απαιτείται η χρησιμοποίηση συστήματος συναρτήσεων με πολλούς αγνώστους για την εξεύρεση των λύσεων. Αυτό Εξοικονομούνται € 1.200,00 το χρόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση και η γνώση των τεσαπό την επιλογή του δημάρχου να σάρων αριθμητικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολμην κάνει χρήση της δωρεάν κινητής € 4.800,00 λαπλασιασμός και διαίρεση). τηλεφωνίας. Συνολικά για τα τριάμισι α μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής είναι δεδομέχρόνια εξοικονομούνται € 4.800,00 να. Είτε μειώνεις δραστικά τις ανελαστικές και περιττές δαπάνες, είτε προσπαθείς να αυξήσεις τα έσοδα (εξαιρετιΕξοικονομούνται περίπου € 48.000,00 το κά δύσκολο τη σημερινή περίοδο) είτε και τα δύο παράλχρόνο από την μη χρησιμοποίηση Εδικού € 176.160,00 ληλα. Τα προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε και τα δύο μέΓραμματέα. Συνολικά για τα τριάμισι χρι σήμερα. χρόνια εξοικονομούνται € 176.160,00 φαρμόσαμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπής δαπανών χωρίς βέβαια να χειροτερέψουμε την κατάσταση λειτουργίας του δήμου. Καταφέραμε δηλαδή να εξαλείψουμε μια από τις χρόνιες βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες που ταλανίζουν τα οικονομικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιΗ παραπάνω εξοικονόμηση πόρων ήταν αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης και δεν υπολογίζεται η εξοικονόμηση πόρων (π.χ € 113.770,00) οίκησης. από θεσμικές δυσλειτουργίες, όπως η αδυναμία εκλογής «συμπαραστάτη άναμε το αυτονόητο. Ότι, δηλαδή, θα έκανε ένας καλός του δημότη και της επιχείρησης» ή από θεσμικές αλλαγές του καλλικράτη και υπεύθυνος νοικοκύρης για το σπίτι του. Το αποτέλε(λιγότεροι αιρετοί, ΝΠΔΔ, κλπ), οι οποίες ουσιαστικά αντισταθμίζονται σμα δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αναμενόμενο. Σηναντήσααπό το πρόσθετο κόστος των μεταφερόμενων καλλικρατικών με πολλές δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, αρμοδιοτήτων που δεν συνοδεύονταν απο τους αντίστοιχους πόρους. αλλά με υπομονή, επιμονή και καλή συνεργασία καταρρίΥπάρχει η δυνατότητα και μελετάται η παραπέρα εξοικονόμηση ψαμε πολλούς μύθους, καταργήσαμε τα θέσφατα και εξορχρημάτων από τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, από θολογήσαμε τα οικονομικά. το δημοτικό πρατήριο υγρών καυσίμων κλπ. Εξοικονομούνται € 24.000,00 το χρόνο από τη απαλλαγή υψηλών ενοικίων του ΚΑΠΗ λόγω μετεστέγασής του σε κτίριο του δήμου��������� . Συνολι������� κά ξοικονομούνται € 64.080,00 Τ ΣΥΝΟΛΟ € 2.708.042,40 Ε Κ
 • 6. 6 Πολιτισμός Εκδηλώσεις που προάγουν την Ε ξ αρχής η δημοτική αρχή, ήδη από το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού, είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις της (και τη διάθεσή της) ότι θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα του πολιτισμού. Ακριβώς διότι θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που δίνει ταυτότητα σ’ έναν τόπο, σε μια κοινωνία, ότι διασώζει την ιστορική μνήμη, τα ήθη και έθιμα και ταυτοχρόνως διανοίγει νέους ορίζοντες, καθορίζοντας το παρόν και το μέλλον κάθε κοινωνίας. Μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις του (λόγος- μουσική- θέατρο-χορόςκινηματογράφος- εικαστικά- αρχιτεκτονική- αθλοπαιδιές- οικολογικές δραστηριότητες….) αναπτύσσονται εκείνες οι δυνάμεις του ανθρώπου που προάγουν και διαφυλάσσουν την ειρηνική συνύπαρξη, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό προς τον πάσχοντα. Βαθμίδα του πολιτισμού είναι η κοινωνική συνοχή. Αυτό βεβαίως απαιτεί μια στενή δημιουργική επαφή της δημοτικής αρχής με την κοινωνία, μια καθημερινή, σχεδόν, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Λέξη-κλειδί ο πολίτης Π ρώτος είναι η ανάδειξη και προστασία των μνημείων του δήμου, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι στην αρχαία Σικυώνα, τη Στυμφαλία και τον Φενεό, οι μοναδικές σε αρχιτεκτονική χωροταξία αποθήκες του ΑΣΟ στο Κιάτο, το κτίριο Τσίλερ, τα σχολικά αρχιτεκτονήματα σε όλον το δήμο. Υπάρχει συνεργασία με την εφορεία Αρχαιοτήτων, με αρχαιολόγους και πολιτιστικούς συλλόγους για ανασκαφικές εργασίες γύρω από την αρχαία αγορά, την αποκάλυψη των κερκίδων του θεάτρου αλλά και του αρχαίου σταδίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων οι εργασίες αρχίζουν την προσεχή Άνοιξη. Είναι όνειρο ζωής για τους πλείστους των δημοτών και με τη συνεργασία όλων μπορεί να γίνει πραγματικότητα. ρος αυτός, που βρέχεται από τα νερά της λίμνης της Στυμφαλίας, να γίνει ένα θαυμάσιο αρχαιολογικό–οικολογικό πάρκο, ένας μοναδικός πυρήνας πολιτιστικής, άμα τε και εμπορικής (!) ανάπτυξης. εύτερος άξονας, πολύ σημαντικός για τη Μηκώνη είναι η δημιουργία και λειτουργία σχολών διδασκαλίας για: μουσική, θέατρο, χορό ,εικαστικά, ζωγραφική, κινηματογράφο και παράλληλα η «βελτίωση» και η εντονότερη παρουσία της Φιλαρμονικής. Έχει ληφθεί υπ’ όψιν ότι, ως κοινωνία, διανύουμε χαλεπούς καιρούς με την τόση αφαίμαξη μισθών και συντάξεων στα μικρομεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Το κόστος για τους μαθητές είναι συμβολικό ενώ Δ Ίδρυση «Μηκώνης» Γ ια την υλοποίηση όλων αυτών ο δήμος προχώρησε στη σύσταση ενός φορέα πολιτισμού με νομική μορφή που δρα και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον δήμο, σε συνεργασία βέβαια μαζί του, για να έχει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία. Παρά τις αντιξοότητες, που προέκυψαν από τις ‘καλλικρατικές’ διαδικασίες έλαβε τη νομική του μορφή τον Οκτώβριο του 2011με τη δημοσίευση της υπόστασής του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το σχήμα του είναι 9μελές και διοικείται από τον πρόεδρο ο οποίος εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο. Είναι προϊόν συγχώνευσης προηγούμενων νομικών προσώπων (Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικό Γυμναστήριο, Φιλαρμονική) και φέρει την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, «Η Μηκώνη» Τρεις άξονες Η «Μηκώνη» αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ζώο πολιτικό και βλέπει ως λέξη-κλειδί για τον πολιτισμό τον πολίτη. Μέσω αυτής ο δήμος ανοίγει τις πύλες του στην κοινωνία και δίνεται η ευκαιρία στα δημοτικά διαμερίσματα να αναδείξουν τις τοπικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους. Έχουν αποσταλεί προσκλητήρια συνεργασίας προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου (Σικυώνα – Στυμφαλία – Φενεό) και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μπήκαν δηλαδή τα θεμέλια για μια ανάπτυξη της συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Τρεις είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί (κινείται…) η Μηκώνη. Στόχος η κοινωνική συνοχή Ο αειθαλής αγωνιστής της Αντίστασης Μανώλης Γλέζος στο δημοτικό θέατρο απαντά στις απορίες του πολυπληθούς κοινού την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης καταχειροκροτούμενος Μ ε την ολοκλήρωση της δημοτικής βιβλιοθήκης, την ανάδειξη του αυλείου χώρου ως αμιγώς πολιτιστικού και τη διαμόρφωση των τεσσάρων αιθουσών που απαρτίζουν τις αποθήκες ΑΣΟ δημιουργείται ένας μοναδικός πολυχώρος (πανελληνίως!) που μπορεί να φιλοξενήσει υψηλών απαιτήσεων εκδηλώσεις και να τραβήξει το ενδιαφέρον της διεθνούς πολιτιστικής κοινότητας. Ο πολιτισμός διανοίγει νέους ορίζοντες οι δαπάνες για τους επιμορφωτές επιβαρύνουν αποκλειστικά τη «Μηκώνη». διδασκαλία γίνεται στις αίθουσες του πολιτιστικού, όπου έχουν έδρα: τα ΚΑΠΗ, το ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών και ο πολιτιστικός σύλλογος «Σαν Παραμύθι». Γίνεται προσπάθεια για εξεύρεση ουσιαστικής λύσης σε ό,τι αφορά τις αίθουσες όπου γίνεται η διδασκαλία. Υπάρχουν συνεχείς δηλώσεις συμμετοχής από μαθητές για τα μαθήματα και γίνεται προσπάθεια η «Μηκώνη» να ανταποκριθεί όσο τον δυνατόν πληρέστερα (καλλωπισμός αιθουσών, τοποθέτηση κλιματιστικών, βαφή τοίχων κλπ.) Θεωρούμε ότι οι σχολές διδασκαλίας είναι πολιτική παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας, μια εναλ- Η Τ ο δε κτίριο Τσίλερ θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη δημοτική πινακοθήκη και αυτή με τη σειρά της τα έργα των πιο σημαντικών ζωγράφων της χώρας, αλλά και της αλλοδαπής. Στην αρχαία Στύμφαλο η αναστήλωση της αρχαίας Κρήνης (εφικτή κατά τον Καναδό αρχαιολόγο Έκτορα Ουίλλιαμς) θα αποτελούσε ένα γεγονός με διεθνή απήχηση σε συνδυασμό με τη συντήρηση και προστασία του υπόλοιπου αρχαιολογικού χώρου. Είναι όνειρο του κ. Ουίλλιαμς ο χώ- Αδιαχώρητο στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου στην εκδήλωση με θέμα «διατροφή στην αρχαία ελλάδα»
 • 7. 7 ειρηνική συνύπαρξη και την αλληλεγγύη λακτική πρόταση ως αντίδοτο στους υλόφρονες καιρούς και στη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει το σώμα της κοινωνίας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα μαθήματα υπηρετούν θεσμούς δημοκρατικούς. Προάγουν την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα, αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό και στρέφουν τα νώτα σε αξίες που «καλλιεργήθηκαν» τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες ανεδείκνυαν τα χαμηλότερα ένστικτα του ανθρώπου (ματαιοδοξία, κυνισμός , «επιτυχία» και άλλα λυπηρά). τρίτος άξονας αφορά τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε με πρωτοβουλία της Μηκώνης, έιτε σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς ή ιδιώτες, όπως: θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, λογοτεχνικές βραδιές, ομιλίες για τα κοινωνικά δικαιώματα, τη γλώσσα, την πολιτική, τον πολιτισμό. Και πάλι το κύριο βάρος πέφτει σε καλλιτέχνες και πνευματικούς δημιουργούς που ζουν και δραστηριοποιούνται, ως επί το πλείστον στο δήμο Σικυωνίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται προσκλήσεις ενδιαφέροντος για διεξαγωγή εκδηλώσεων και προς άλλους, εκτός δήμου, δημιουργούς. Η Μηκώνη βρίσκεται σε συνεχή επαφή με σκηνοθέτες, μουσικούς, κινηματογραφιστές, δασκάλους χορού, λογοτέχνες, ποιητές, αρχιτέκτονες, ώστε να δημιουργηθεί στον δήμο ένας πνευματικός πυρήνας με σκοπό την εξακτίνωσή του σε όλη τη χώρα, αλλά και –γιατί όχι- εκτός αυτής. Ο 21/10/2011: Λογοτεχνική βραδιά, στη στοά Κοββατζή, για τον επίσης εκ Κιάτου λογοτέχνη και κριτικό Αστέρη Κοββατζή με ομιλήτρια την καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μαρία Μαντουβάλου. 23/10/2011: Φιλανθρωπική εκδήλωση στις αποθήκες ΑΣΟ σε συνεργασία με την κινηματογραφική ομάδα «Μεταμόρφωση» για την καθιέρωση της 23ης Οκτωβρίου – με υπόμνημα στον ΟΗΕ – ως παγκόσμιας ημέρας για τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. 28/10/2011: Ομιλία για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» από τον συγγραφέα-ερευνητή δημοσιογράφο Φοίβο Οικονομίδη και με δραματοποιημένο μονόλογο «Τ’ άλογο μου» του Νίκου Καββαδία από τη Σικυώνια Σκηνή. Φροντίδα για ανάπτυξη τοπικών δραστηριοτήτων Πολιτισμός όλο τον χρόνο Μας έψεξαν μερικοί (; !)ότι επαναπαυόμαστε στα «Σικυώνια» που διαρκούν τους καλοκαιρινούς μήνες και ότι το υπόλοιπο χρονικό διάνυσμα είναι νεκρό. Συνέβη (συμβαίνει) ακριβώς το αντίθετο, γεγονός που έχει επισημανθεί και στον τοπικό Τύπο. Πρόκειται ασφαλώς για ανενημέρωτους (αφήνουμε εκτός την αδαημοσύνη και την κακεντρέχεια). Είναι, όμως, γεγονός ότι αυτό μας έχει προβληματίσει και οφείλουμε να οργανώσουμε με προσοχή την επικοινωνία μας με τους δημότες, να πληροφορούνται δηλαδή για κάθε τι που συμβαίνει στον δήμο γενικότερα, ειδικά, όμως, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Φθινοπωρινές εκδηλώσεις Ε ν τάχει να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά τη λήξη των Σικυωνίων 2011 η «Μηκώνη», κατόπιν προτάσεως του προέδρου της, διοργάνωσε τις Φθινοπωρινές Εκδηλώσεις, δίνοντας έμφαση σε δημιουργούς του δήμου και σε σπουδαίες ιστορικές ημερομηνίες και επετείους και επισκέφτηκαν τον δήμο σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο του Πανεπιστημίου, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας. Έτσι, είχαμε, σε συνεργασία με μαθητές της Σικυώνιας Σκηνής: 14/10/2011: Ποιητική βραδιά στην πλατεία Φιλλύρα, αφιερωμένη στον εκ Κιάτου μείζονα ποιητή Ρώμο Φιλλύρα και ομιλητή τον δημοσιογράφο της Ελευθεροτυπίας (και πρόεδρο της Μηκώνης) Γιώργο Σταματόπουλο. 6/11/2011: Παρουσίαση του βιβλίου του Σωτήρη Κοκκωνάκη «Ιστορία και περιήγηση της Κορινθίας» 19/11/2011: Ημερίδα για το Πολυτεχνείο με κύριο ομιλητή τον εκ των πρωτεργατών της εξέγερσης, εκφωνητή του Πολυτεχνείου, συγγραφέα Δημήτρη Παπαχρήστο, τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και τον αντιστασιακό μαθητή τότε Αντώνη Μπίνο. 26/11/2011: Την Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης τίμησε με την παρουσία του και τη ζωντανή ομιλία του, τον δήμο ο άνθρωπος- σύμβολο της ευρωπαϊκής αντίστασης Μανώλης Γλέζος, ο οποίος καθήλωσε το ακροατήριο του ασφυκτικά γεμάτου δημοτικού θεάτρου, μιλώντας και απαντώντας στο κοινό επί τρείς ώρες όρθιος! 16/12/2011: Ακολούθησε το αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα πεζογράφο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατό του. Ομιλητής ο έχων εκπονήσει διδακτορική διατριβή για τον Σκιαθίτη συγγραφέα, φιλόλογος Άγγελος Μαντάς. Ακούστηκαν αποσπάσματα δραματοποιημένα από μέλη της Σικυώνιας Σκηνής. 24/12/2011: Ακολούθησε συναυλία των Χριστουγέννων από τη Φιλαρμονική του Δήμου, αφιερωμένη στον Λάκη Μπόμπολα (και όχι για τον Λάκη Μπόμπολα, όπως εκ παραδρομής εγράφη). Πολιτική παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας Χειμερινές-Εαρινές εκδηλώσεις 21/1/2012: Παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Σταύρου Λυγερού «Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία» και ομιλητή τον ίδιο και τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη. 22/1/2012: Συναυλία από το μουσικό σχήμα «Γιάννης Σπανός» με τίτλο «Μαλαματένια λόγια». 5/2/2012: Παρουσίαση του ημερολογίου 2012 του Σωτήρη Κοκκωνάκη. 11/2/2012: Συναυλία κλασικής μουσικής από τη Σικυώνια Μουσική Σχολή. 12/3/2012: Ημερίδα για τη διατροφή στην αρχαία Ελλάδα (με παρασκευή αρχαίων εδεσμάτων). 25,26,27/2/2012: Εορταστικό τριήμερο για τις εναλλακτική οικονομική πρόταση Απόκριες με παιδότοπους και μουσική. 22,23,24/3/2012: Περιφερειακό πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας. 21/4/2012: Συναυλία-αφιέρωμα στον Νικηφόρο Βρεττάκο. 1/5/2012: Ανταλλαγή σπόρων στα Μποζικά. 12/5/2012: Ημερίδα με θέμα την εγκληματικότητα και ομιλητές τους πανεπιστημιακούς Γιάννη Πανούση και Γιώργο Κατρούγκαλο. 20/5/2012: Παρουσίαση των 50 τευχών του Ιδρύματος Κορινθιακών μελετών. Το κοινό δεν έπαψε να χειροκροτεί τους συντελεστές της συναυλίας «Μαλαματένια λόγια» σ’ ένα ασφυκτικά γεμάτο δημοτικό θέατρο
 • 8. 8 Πολιτισμός Προεόρτιον Όρνιθες ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012 Μια άψογη σε εκτέλεση και άρτια παράσταση, με το δύσκολο έργο ‘Οι όρνιθες’ του Αριστοφάνη παρουσίασαν τα παιδία και οι έφηβοι της Σικυώνιας Σκηνής του δήμου. Υπό την αυστηρή καθοδήγηση του σκηνοθέτη Γιώργου Καρβουτζή έγιναν ένα με τον χώρο δίπλα από το αρχαίο θέατρο Σικυώνας όπου έγινε η παράσταση και η Πανσέληνος τους χαμογελούσε χειροκροτώντας μαζί με τους πολυάριθμους θεατές. Μια μαγική βραδιά τόσο για τους νεαρούς πρωταγωνιστές, όσο και για τους θεατές. Το αποτέλεσμα της εγχώριας δημιουργίας. Α θρόα και ζεστή ήταν η προσέλευση των Σικυωνίων στις θερινές εκδηλώσεις του δήμου. Μουσική, θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφος, χοροί, αθλοπαιδιές πλημμύρισαν την πρωτεύουσα, αλλά και τις τοπικές κοινότητες του δήμου. Ο κόσμος υποστήριξε όλες τις εκδηλώσεις και εξέφρασε με παρατεταμένο χειροκρότημα προς τους καλλιτέχνες την επιδοκιμασία του. Δεν αρκεί ο χώρος να αναφερθούμε σε όλες τις εκδηλώσεις, αρκούμαστε σε μερικές εξ αυτών, ενδεικτικά. Λογοτεχνία Πλήθος κόσμου, Συναυλία προς τιμή του Γιάννη Σπανού Εξεπλάγησαν όλοι από την προσέλευση του κόσμου στην ημερίδα για τους Φενεάτες συγγραφείς που διοργάνωσε (15 Ιουλίου, στην Γκούρα) η Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων. Ο λόγος, ο τόσο παραμελημένος και καταφρονεμένος, έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο όταν εκφέρεται σεμνά, ταπεινά, σοβαρά. Ο λόγος έχει κύρος, όπως και οι λογοτέχνες διότι αυτοί πλάθουν , με το έργο τους την εθνική γλώσσα, βοηθούν στο στοχάζεσθαι. Χοροί Κορυφαία στιγμή στη συναυλία, που διοργάνωσε το μουσικό σχήμα ΄ Γιάννης Σπανός’ με έργα του συνθέτη στις αποθήκες ΑΣΟ (3 Αυγούστου), ήταν η παρουσία του μεγάλου δημιουργού πάνω στη σκηνή. Πλήθος κόσμου δεν έπαψε να τον χειροκροτεί δείχνοντας έμπρακτα τη μεγάλη του αγάπη στον ίδιο και στο έργο του, όπως επίσης και στους τραγουδιστές που απέδωσαν ικανοποιητικότατα τα έργα του. Μουσικό σχήμα με (πολύ) μέλλον. Λουδοβίκος των Ανωγείων Ο χορός, μαζί με το παιγνίδι και τον έρωτα είναι από τις πλέον αρχέγονες πράξεις επικοινωνίας. Ο ρυθμός «επιτίθεται» στα ανθρώπινα μέλη και τα παραλύει ή τα ανατάσσει. Οδηγεί στην έκσταση. Μεταφέρει την παράδοση. Ατενίζει το μέλλον. Χορευτικά τμήματα συλλόγων του δήμου τίμησαν με παραδοσιακούς χορούς αυτή την αρχεγονία (31 Ιουλίου, αποθήκες ΑΣΟ) και διάφοροι σύλλογοι-φορείς έδειξαν το «μοντέρνο» του ρυθμού (30 Ιουλίου, αποθήκες ΑΣΟ) Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων μάγεψε με την ορχήστρα του τον κόσμο που ανέβηκε μαζικά στο εκπληκτικό τοπίο όπου δεσπόζει το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στο Σούλι. Θέα μοναδική, Λουδοβίκος τρυφερός και αγαπησιάρης, δέθηκε εύκολα με το κοινό προκαλώντας τη συγκίνηση στις καρδιές όλων (και στον χώρο!) Μουσική ερωτική, χαρούμενη άλλοτε και άλλοτε λυπημένη. Λόγος πολιτικός, διότι βαθειά κοινωνικός και εμπειρικός. Μυσταγωγία! Την ελληνίδα χαρμολύπη τη γνωρίζει καλά ο Ανωγειανός αοιδός, συνεχίζοντας από άλλους δρόμους τα βήματα του μεγάλου συγχωριανού του Νίκου Ξυλούρη.
 • 9. ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2012 ROCK Συνάντηση (8 !) η Όλοι στεναχωρήθηκαν(!) που τελείωσε η 8η Ρόκ Συνάντηση Κιάτου, μια πολύ σπουδαία συνάντηση μουσικών τάσεων, φίλων, ιδεών. Πρωταγωνιστές τα συγκροτήματα της Κορινθίας, αλλά οι πολυπληθείς ακροατές ήσαν και εκτός Κορινθίας! Κλασικό ροκ, μπλουζ, ρεμπέτικο, τζαζ, ποπ, ποιμενικοί ασκοί(!), hip hop, ρέγγε σόουλ, «μέταλ από τα έγκατα της γης»… Λαϊκό προσκύνημα. Αδιαχώρητο και τις 4 ημέρες στο φιλόξενο θεατράκι της Τραγάνας. Ροκ συνάντηση: θεσμός δυνατός. ζεστό χειροκρότημα Έκθεση εικαστικών «Μελάνθιος» Υψηλού επιπέδου, με εξαιρετικό γούστο στημένη, ήταν η έκθεση που παρουσίασε στις αποθήκες ΑΣΟ ο εικαστικός σύλλογος ‘Ο Μελάνθιος’ την οποία τίμησαν πάνω από 2500 επισκέπτες. Ερασιτέχνες πλήρεις επαγγελματισμού, που παίρνουν το έλασσον και το μετατρέπουν σε μείζον. Πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, χειροτεχνίες, μικροκατασκευές, έδειξαν τη συσπείρωση των καλλιτεχνικών τάσεων και ανέδειξαν την τοπική δημιουργία. Τρίαθλον στη Λίμνη Δόξα 9 Δόν Καμίλο Με δύο παραστάσεις στις αποθήκες ΑΣΟ 12,13 Αυγούστου και μια στην Τιτάνη 8 Αυγούστου, η θεατρική σκηνή «Σοφία Σπούλου» του πολιτιστικού συλλόγου «Σαν Παραμύθι» εμφανίστηκε στα φετινά Σικυώνια, παρουσιάζοντας το έργο «Δον Καμίλο» του Πατάτζη. Χάρηκαν οι θεατές με τη σύγκρουση, που περιείχε αντιπαλότητα και αγάπη, του συντηρητικού ιερέα με τον κομμουνιστή δήμαρχο. Επίκαιρο και διασκεδαστικό, ωραίες ερμηνείες από τους ηθοποιούς. Αρχιτεκτονική Οι αρχιτέκτονες παρεμβαίνουν στον χώρο και τον διαμορφώνουν. Η παρέμβασή τους όταν βασίζεται σε εικαστική διάθεση και πρόθεση δημιουργεί την αρμονία φύσεως και αστικού τοπίου. (Από την έκθεση των Κορινθίων αρχιτεκτόνων, αποθήκες ΑΣΟ). Μια μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι βρέθηκαν στις 15 Ιουλίου στη Λίμνη Δόξα, στους αγώνες που διοργάνωσαν ιδιώτες με την υποστήριξη του δήμου (ποδηλατικοί, αγώνες δρόμου γύρω από τη λίμνη, αλλά και κολυμβητικοί αγώνες). Μέρα ηλιόλουστη, διάθεση στο ζενίθ, συνύπαρξη, επικοινωνία σ’ ένα από τα πιο όμορφα τοπία (αλπικής ομορφιάς) του δήμου μας. Πλήθος κόσμου απόλαυσε τους αγώνες, την αθλητική-νεανική παρουσία, τα δροσερά φρούτα, το καθαρό οξυγόνο.
 • 10. 10 Πολιτισμός Ταυτότητα μιας πόλης είναι Στοχευμένη επιλογή Π ιστοί στις αρχές, στις αξίες και στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις καταγράψαμε σχεδόν όλες τις ανάγκες του νέου δήμου ως πρωταρχικό στάδιο μιας τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας, απογράψαμε την ακίνητη περιουσία που διαθέτει ο δήμος και τα περιορισμένα μέσα, και καταθέσαμε ως δημοτική αρχή την πρόταση να αξιοποιηθεί ένα από τα κτίρια των αποθηκών ΑΣΟ (πρώην τροχαίας) για τη στέγαση μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης της πόλης. συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι μια ξεκομμένη-αποσπασματική επιλογή αλλά μια στοχευμένη επένδυση στη γνώση, στην παιδεία, στον πολιτισμό, η οποία εντάσσεσαι στο συνολικό σχέδιο ανάπλασης του αστικού ιστού (αποθήκες ΑΣΟ, πλατεία, λιμά- Η ,, Η βιβλιοθήκη θα προσφέρει διεξόδους δημιουργικής δράσης και γνώσης σε όλους τους τομείς για όλες τις ηλικίες ,, νι, παραλία, αποθήκες ΑΤΕ κλπ) και του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του νέου καλλικρατικού δήμου. Δημιουργούμε μια πολιτιστική υποδομή σχεδιασμένη, μελετημένη και μετρημένη σε χρόνο και κόστος, που θα προσφέρει διεξόδους δημιουργικής δράσης σε όλους τους τομείς για όλες τις ηλικίες. ιδέα της ύπαρξης μιας σύγχρονης δημοτικής Η βιβλιοθήκης, τέθηκε για πρώτη φορά στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό των έργων, των δράσεων και των πρωτοβουλιών του νέου δήμου. Στη συνέχεια το θέμα συζητήθηκε με τα μέλη του ΤΣ της δημοτικής κοινότητας Κιάτου, και τέθηκε στη ανοιχτή διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2011 στο Δημαρχείο, με θέμα την «Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας». ριτήρια επιλογής του κτιρίου είναι η χωροθέτησή του σε κεντρικό σημείο της πόλης, αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με επαρκή χώρο για την φιλοξενία μιας βιβλιοθήκης και πληρεί τις προϋποθέσεις του γενικότερου πλάνου αστικής ανάπλασης. Το εν λόγω κτίριο αρχικώς είχε επιλεγεί να στεγάσει το μουσείο του «ΛΥΣΙΠΠΟΥ». Η πράξη είχε ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ αλλά στη συνέχεια λόγω του ότι τα χρονικά περιθώρια για την στατική ενίσχυσή του επεκτείνονταν πέραν του Προγράμματος Χρηματοδότησης, απεντάχθηκε. ετά την ομόφωνη απόφαση της ανοιχτής διαβούλευσης ανατέθηκε στην τεχνική υπηρεσία και στο γραφείο προγραμματισμού του δήμου η εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Κατά την σύνταξη της μελέτης ζητήθηκε η γνώμη της αρχιτεκτονική επιτροπής του δήμου, όπου έδωσαν το παρών οι: Κώστας Σπηλιόπουλος, Βασιλική Τσήρου, Κοκκίνη Παρασκευή. Σημαντική ήταν η συμβολή της βιβλιοθηκονόμου κ. Μαρίας Δουκατά, και της κ. Κλώστού Λίτσα καθώς και των ιδιωτών μηχανικών: Αποστόλο Κουκούμη, Αθανάσιο Καλογεράκη, Παύλο Χρυσικό, Γιάννη Εμανουηλίδη, Κώστα Κωστόπουλο και Γιάννη Τσολάκη. Κ Μ Το κτίριο ανακαινίζεται και θα είναι κόσμημα της πόλης και χώρος προσέλκυσης των δημοτών Η είσοδος στην σύγχρονη
 • 11. 11 η βιβλιοθήκη της Η είσοδος του κτιρίου διευρύνεται και προστίθεται εσωτερικά αυτής, ως ανεμοφράκτης, ημικυκλική γυάλινη πόρτα αυτόματης κίνησης. Εκατέρωθεν της εισόδου τοποθετούνται τα τμήματα περιοδικών και εφημερίδων. Σε συνέχεια του χώρου εισόδου, κεντρικά του κτιρίου, διαμορφώνεται το τμήμα υποδοχής που περιλαμβάνει το κυκλικό τμήμα δανεισμού και κίνησης καθώς και υπολογιστές για τη βιβλιογραφική αναζήτηση. την νοτιοδυτική πλευρά και όπισθεν του χώρου υποδοχής, τοποθετείται το τμήμα Η/Υ για χρήση από ΑΜΕΑ. Τα τμήματα ανάγνωσης είναι σε επαφή με τα ανοίγματα, τα οποία έχουν επίσης διευρυνθεί για να καλύψουν τις ανάγκες σταθερού βορι- Σ νού φωτισμού προσφέροντας παράλληλα θέα προς την θάλασσα. Στον όροφο ανεβαίνοντας συναντάται αρχικώς το παιδικό τμήμα το οποίο απομονώνεται από τον υπόλοιπο χώρο με την χρήση των περιμετρικών βιβλιοστασίων. ιασχίζοντας τον διάδρομο, στον οποίο διατάσσονται ξύλινα παγκάκια και stands για την δημιουργία στάσεων, αριστερά βρίσκεται το τμήμα των Η/Υ και δεξιά το τμήμα τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας. Ο χώρος αυτός είναι ενιαίος, με την δυνατότητα διαίρεσής του σε δύο (με την χρήση κινητών panels), για παρουσίαση βιβλίων, ντοκιμαντέρ, διαλέξεων, εξειδικευμένων συνεδρίων κ.α. Ανάντη του χώρου παρουσιάσεων βρίσκεται το τμήμα επεξεργασίας υλικού – server (τεχνικός εξοπλισμός) καθώς και μια κουζίνα μικρών διαστάσεων για χρήση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Δ βιβλιοθήκη της πόλης ταυτότητα ενός λαού ορίζεται από τη συλλογική του μνήμη, τα ήθη του, την ιστορία, τη γλώσσα του. Μέσα απ’ αυτά διαφαίνεται η αλληλεγγύη των μελών της κοινωνίας, ο βαθμός πολιτισμού, δικαίου, ελευθερίας. Ο υλικοτεχνικός και πνευματικός μόχθος καταγράφονται με ακρίβεια στα βιβλία της, στο συντηρητικό αλλά και εξεγερ- του τικό, ταυτόχρονα, περιεχόμενο Γιώργου των σελίδων του. Σταματόπουλου Οίκος του βιβλίου είναι η βιβλιοθήκη. βιβλιοθήκη μιας πόλης ορίζει την ταυτότητά της. Δεν νοείται, άρα, πόλη χωρίς την δημοτική της βιβλιοθήκη. Η περιδιάβαση σε μια βιβλιοθήκη είναι η επαφή του κάθε δημότη με την ζείδωρη παράδοση, την πολιτισμική συνέχεια (την μητρίδα-εστία), την έρευνα, την επιστήμη, τον στοχασμό. Η βιβλιοθήκη είναι θύλακος αντίστασης στη λήθη και την υποτέλεια – υποταγή, που προκύπτει απ’ αυτή τη λήθη. Επιπροσθέτως η πράξη της ανάγνωσης είναι η μόνη ίσως πράξη χωρίς καταστολή. Η βιβλιοθήκη μιας πόλης οφείλει να είναι το κόσμημά της, τόπος ανάγνωσης και επικοινωνίας, χώρος προβληματισμού και πνευματικών ζυμώσεων, πόλος έλξης και ψυχαγωγίας των παιδιών και των γονιών τους. Πρόκειται, στην ουσία, για πρόπυλον της Δημοκρατίας, μια μύηση στους θεσμούς και στην συμμετοχή. επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη οφείλει να είναι (αυτό εξαρτάται και από την αρχιτεκτονική ομορφιά της) ένα θαυμάσιο διάλειμμα στη γενικότερη κόπωση, που επιφέρει η καθημερινότητα. Η προοπτική απελευθέρωσης για τον αδύναμο και τον καταπιεσμένο είναι ακριβώς αυτό: η δυνατότητα πνευματικής και ηθικής εξύψωσης που προκύπτει από τη δυνατότητα ανάγνωσης. Η βιβλιοθή- Όλα αυτά τα θαυμαστά κη είναι θύλα- προσφέρει μια δημοτική βιβλιοθήκη. Είμαστε υποκος αντίστασης χρεωμένοι ως εκ τούτου, στη λήθη και να την εντάξουμε στη ζωή μας. την υποτέλεια Δεν υπάρχουν φόβοι από – υποταγή, που την οιονεί μετάλλαξη του βιβλίου, την όδευσή του προκύπτει απ’ δηλαδή προς μια ηλεκτροαυτή τη λήθη νική μορφή του. Η δύναμη της βιβλιοθήκης απορροφά αυτόν τον κίνδυνο αφού εμπεριέχει την νέα αυτή ψηφιακή μορφή στις εγκαταστάσεις της με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ι νέες μορφές συνυπάρχουν αρμονικά με τις σταθερές αφού και οι δύο είναι ταγμένες από την φύση τους να υπηρετούν τη δίψα του ανθρώπου για μάθηση (του ειδέναι ορέγεσθαι του Αριστοτέλη) και επικοινωνία. Δημοτική βιβλιοθήκη : πολύτιμη κληρονομιά Δημοτική Βιβλιοθήκη : βαρύτιμο κληροδότημα Η Η ,, Μελετημένη επένδυση Η Πολύτιμη κληρονομιά Βαρύτιμο κληροδότημα ,, Ο
 • 12. 12 Υποδομές Μ ετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ξεκινούν τα έργα ανακατασκευής του οδοστρώματος και των ρείθρων των πεζοδρομίων της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Μέχρι σήμερα παρατηρείται μόνιμα, μετά από βροχοπτώσεις, να συγκεντρώνονται και να λιμνάζουν όμβρια ύδατα σε πολλά σημεία του δρόμου. Αυτό συμβαίνει διότι, λόγω των ανεπαρκών κατά μήκος κλίσεων, δεν απολήγουν τα νερά στα υφιστάμενα φρεάτια. Συνέπεια τούτου είναι να συγκεντρώνονται ποσότητες όμβριων υδάτων στο μέσο περίπου των οικοδομικών τετραγώνων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο για την ασφάλεια των οδηγών όσο και των πεζών αλλά και προβλήματα στα καταστήματα που βρίσκονται κατά μήκος της συγκεκριμένης οδού. κτός από το πρόβλημα της συγκέντρωσης των όμβριων υδάτων, είναι γεγονός ότι η ομαλότητα της επιφάνειας του οδοστρώματος έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό και είναι άμεσα απαραίτητη η απο- Παλαιά εθνική οδός Μετά τη δημοπράτηση επισκευή-συντήρησή της Κυκλοφοριακή ανάσα στο κέντρο της πόλης Ε Στόχος, η ουσιαστική αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα και κατ’ επέκταση όλου του κέντρου της πόλης κατάστασή της. Επιπλέον, σε ορισμένες θέσεις έχουν εμφανιστεί εκτεταμένες ρηγματώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται με τοπικές καθιζήσεις. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει υποβάθμιση της φέρουσας ικανότητας του οδοστρώματος, για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται αποξήλωση του συνόλου των ασφαλτικών στρώσεων, ανακατασκευή της βάσης και διάστρωση νέων ασφαλτικών στρώσεων. Η κατάσταση της Παλιάς Εθνικής Οδού έτσι όπως είναι σήμερα Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες Επικοινωνία Πολιτική-Αυτοδιοικητική Εφημερίδα Έτος ιδρύσεως 2012 Συντακτική Επιτροπή Τάσος Λεονάρδος Έφη Μαργέλη-Αλεξίου Σωτήρης Μενούνος Δήμητρα Παπαναστασίου Ελένη Παπαθανασίου Νίκος Παπαβασιλείου Βαγγέλης Χουσελάς Επιμέλεια: Γιώργος Σταματόπουλος Σχεδιασμός: Σπύρος Σταματόπουλος Σκίτσα: Ζωή Αντωνίου Υπεύθυνος κατά το νόμο: Κων/να Γεωργούλια Σκοπός λοιπόν της ανακατασκευής είναι η πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος και η οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο έχει μελετηθεί ξεχωριστά όσον αφορά τα ύψη των κρασπέδων και την αντικατάσταση των ρείθρων. Π αράλληλα με την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, θα υπάρξουν παρεμβάσεις και σε τμήματα των κάθετων αυτής δρόμων, οι οποίοι κατά περίπτωση θα ανακατασκευαστούν, προκειμένου να επιτευχθούν Το έργο θα συμβάλει στην κυκλοφοριακή διευκόλυνση Το μείζον πρόβλημα, που ταλανίζει χρόνια τώρα τους κατοίκους του Κιάτου και τον εμπορικό κόσμο της περιοχής παίρνει το δρόμο για την οριστική του λύση οι απαραίτητες κλίσεις και συναρμογές υψομέτρων με την Παλαιά Εθνική Οδό. ι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες. Για το διάστημα αυτό είναι απαραίτητη η καταννόηση των συμπολιτών μας αφού δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους και εύρους εργασίες χωρίς να υπάρξουν κάποιες οχλήσεις και μικροπροβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. ε το πέρας των εργασιών όμως, προσδοκάτε μια ουσιαστική αναβάθμιση του κεντρικού οδικού άξονα της πόλης και κατ’ επέκταση όλου του κέντρου, προς όφελος όλων των πολιτών αφού το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής . Ο Μ
 • 13. Περιβάλλον Καθαριότητα 13 Λύθηκαν τα οικονομικά, παραμένουν τα θεσμικά Π ριν από περίπου δύο χρόνια διαβάζαμε σε όλο σχεδόν τον τοπικό Τύπο ότι το 90% των συμπολιτών μας είναι απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι από την καθαριότητα στον δήμο και την πλημμελή έως ανύπαρκτη εφαρμογή της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Η καθαριότητα της πόλης και των χωριών ήταν και είναι ένα απο τα αυτονόητα θέματα. Στην πράξη ομως υπάρχουν πολλές δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Το αποτέλεσμα οφείλεται στην συνεργασία πολιτώναιρετώνπροσωπικού δήμου Οικονομικά ζητήματα Τ ο τμήμα περιβάλλοντος βρέθηκε στη νέα δημαρχική θητεία να έχει ξεμείνει από κάυσιμα διότι κανένας προμηθευτής, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, δεν αναλάμβανε αυτή την πίστωση, λόγω υψηλών εγγυήσεων. Όλοι απαιτούσαν προπληρωμή της προμήθειας, το οποίο είναι αναντίστοιχο με τη λειτουργεία του δημόσιου λογιστικού. Η συντήρηση των μηχανημάτων ήταν προβληματική (το καδοπλυντηριο ήταν παροπλισμένο) για τους Καθοριστικός ο ρόλος των κατοίκων Κ ινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας του δήμου όταν ξέσπασαν εστίες φωτιάς σε εκτάσεις κοντά στις δημοτικές κοινότητες Λαύκας και Κρυονερίου. Από τον δήμο μας διατέθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα στη Λαύκα και τρία στο Κρυονέρι. Ευτυχώς οι πυρκαγιές περιορίστηκαν άμεσα και δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις. Στην πυρόσβεση όμως τον ουσιαστικότερο ρόλο είχαν οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών, που άμεσα και με φιλότιμο έδωσαν μάχη με τις φλόγες διαθέτοντας παράλληλα τα προσωπικά τους οχήματα. Η συνεργασία των κατοίκων με την πυροσβεστική υπηρεσία και τον δήμο μας ήταν άριστη και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στέφθηκαν με επιτυχία. ίδιους λόγους. Η ανακύκλωση δεν λειτουργούσε διότι η προμήθεια-προπληρωμη ηλεκτρονικού ταχογράφου, η προπληρωμή των διοδίων καθώς και άλλα μικροπροβλήματα (χιλιομετρική απόσταση) δυσχέραιναν αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της απένταξης του δήμου μας από το πρόγραμμα της ανακύκλωσης λόγω μειωμένης απόδοσης. Τέτοιου είδους οικονομικά ζητήματα αρχικά λύθηκαν απο το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύης το οποίο ιδρύθηκε, λειτουργεί και ενισχύεται οικονομικά από τις αντιμισθίες των αιρετών συμβούλων της πλειοψηφίας. Απ’ αυτό το ταμείο δόθηκαν τα απαραίτητα χρήματα ως εγγύηση για την προμήθεια των καυσίμων, την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των μηχανημάτων και πληρώθηκαν τα απαραίτητα μικροέξοδα για την λειτουργία της ανακύκλωσης. τηγά ανατρεπόμενα-μπαζάδικα, κατά ένα φορτηγό μεταφοράς κάδων ογκωδών αντικειμένων, κλπ. ροσλήψεις νέου προσωπικού δεν επιτρέπονται. Προμήθειες για την αγορά μηχα- Π Επαναλειτούργησε η ανακύκλωση Θεσμικά ζητήματα Τ ο προσωπικό καθαριότητας ήταν και είναι κατά 35 εργάτες λιγότεροι. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ελλειμματικός κατά δύο με τρία απορριμματοφόρα, κατά δύο με τρία φορ- Καθαρίζονται οι κάδοι, ίσως για πρώτη φορά νολογικού εξοπλισμού δεν εγκρίνονται απο το υπουργείο ανάπτυξης. Η όποια προσπάθεια και αποτέλεσμα προκύπτει μέχρι σήμερα οφείλεται στο φιλότιμο των υπαλλήλων καθαριότητας, στην συνεργασία των πολιτών, στην καλύτερη οργάνωση προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και στην προσωπική δουλειά των αιρετών. Πυρασφάλεια Άριστη ήταν η συνεργασία της πυροσβεστικήςδήμου-κατοίκων στην επιτυχημένη προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών, που ξέσπασαν σε εκτάσεις των κοινοτήτων Λαύκας και Κρυονερίου Απο την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Κρυονέρι Ως δημοτική αρχή νιώθουμε την ανάγκη να συγχαρούμε όλους τους συμπολίτες μας που συνέβαλαν στην πυρόσβεση αποδεικνύοντας ότι ο εθελοντισμός, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι απαραίτητος και απολύτως ουσιαστικός για την αντιμετώπισή τους. Υπέρ πυροσβεστών και εθελοντών Το τοπικό συμβούλιο Κρυονερίου μας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή: «Στις 24 Ιουλίου 2012 κατά τις μεσημεριανές ώρες εκδηλώθηκε φωτιά σε δασώδη περιοχή πάνω από το χωριό Κρυονέρι, η οποία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου Σικυωνίων και κατοίκων της περιοχής κατασβέστηκε. Το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει: 1) Το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση επέμβαση με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο 2) Τους έξι εθελοντές πυροσβέστες με τα τρία οχήματα που διέθεσε ο δήμος Σικυωνίων και βοήθησαν στο έργο της κατάσβεσης 3) Τον δήμαρχο Σικυωνίων κ Σπύρο Σταματόπουλο και τον Αντιδήμαρχο κ Σάκη Πανάγου για την προσωπική τους παρουσία στον τόπο της φωτιάς 4) Ορισμένους κατοίκους του χωριού για την πολύτιμη βοήθειά τους στο έργο της κατάσβεσης».
 • 14. 14 Υγεία-πρόνοια Ο ι ανάγκες του τόπου μας πολλαπλές, τα προβλήματα των ανθρώπων ποικίλα, πολλά από τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η ραγδαία αύξηση των οικονομικών προβλημάτων, συνοδεύεται από κοινωνικά προβλήματα, κρίση αξιών, κρίση σχέσεων και κατά συνέπεια επιφέρει επιδείνωση των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας. Το γεγονός αυτό καθιστά τα προγράμματα προληπτικών παρεμβάσεων σε αυτούς τους τομείς όχι μόνο χρήσιμα αλλά απαραίτητα και αναγκαία στην τοπική κοινωνία. ς Δημοτική Αρχή, παραμένοντας συνεπείς στις αρχικές μας δεσμεύσεις ενισχύουμε τα προγράμματα στον τομέα της υγείας ενεργούμε, δυναμικά και ουσιαστικά, με σκοπό τη στήριξη και ανακούφιση των δημοτών που έχουν ανάγκη, γιατί πιστεύουμε πως μια κοινωνία κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τα πιο «αδύναμα» μέλη της. Για εμάς, δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υγεία, είναι πεποίθηση αλλά κι επιταγή να καταστήσουμε ισότιμη την πρόσβαση όλων των δημοτών μας σε βασικές προληπτικές εξετάσεις και δωρεάν ιατρικούς ελέγχους. Γι’ αυτό προχωρήσαμε και οργανώσαμε σημαντικές δράστηριότητες ενός εκτεταμένου προγράμματος Ω Προληπτική ιατρική Ισότιμη πρόσβαση των δημοτών σε βασικές προληπτικές εξετάσεις Δικαίωμα στην υγεία κτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι μετρήσεις έγιναν στην αίθουσα του ΚΑΠΗ το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011. Στη διάρκεια του διημέρου συνολικά εξετάστηκαν 250 γυναίκες με τη βοήθεια των ορθοπαιδικών κ. Δημήτρη Φίλη και κ. Γιάννη Γεωργόπουλου. Πνευμονολογικός Έλεγχος–Σπιρομέτρηση Δ ωρεάν Πνευμονολογικός Έλεγχος–Σπιρομέτρηση, εξέταση που ελέγχει το πόσο καλά αναπνέουμε και βοηθά στη διάγνωση αναπνευστικών παθήσεων. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του ΚΑΠΗ του δήμου μας σε συνεργασία με τον ιδιώτη γιατρό κ. Δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε δυσπρόσιτες περιοχές Τα προγράμματα προληπτικών παρεμβάσεων κρίνονται απαραίτητα στις τοπικές κοινωνίες προληπτικής ιατρικής. Μερικές απο αυτές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ώς σήμερα σε όλο τον διευρυμένο καλλικρατικό δήμο και αφορούν: Από τον ιατρικό έλεγχο οστικής μάζας που έγινε στα ΚΑΠΗ Μουλιανάκη Ιωάννη στις 21 Νοεμβρίου 2011 και εξετάσθηκαν 220 άτομα. Εξετάσεις Μαστογραφίας Καρδιαγγειακός Έλεγχος Εξετάσεις Τεστ Παπ Δ Π Π ωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2012 στο Κιάτο, με στόχο να εξεταστούν γυναίκες στην ελληνική ύπαιθρο οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στον εν λόγω ιατρικό έλεγχο εξαιτίας γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών προκαταλήψεων ή οικονομικών δυσκολιών. Εξετάστηκαν 98 γυναίκες εκ των οποίων οι 40 για πρώτη φορά! Στις 26 Ιουλίου 2012 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό κύκλο Τιτάνης εξετάστηκαν γυναίκες του χωριού και των γύρω περιοχών από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, καθώς και στις 4-5-6 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις μαστογραφίας στην Στυμφαλία και τον Φενεό. Έλεγχος Οστικής Μάζας Δ ιήμερο δωρεάν μετρήσεων οστικής μάζας πραγματοποιήθηκε από το δήμο μας σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δί- ραγματοποιήθηκε δωρεάν καρδιαγγειακός έλεγχος (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και γλυκόζης αίματος) με πρωτοβουλία της ΚΟΔΕΔΗΣ και σε συνεργασία με το Κοινοτικό Ιατρείο Κάτω Διμηνιού στις 3-5 Νοέμβρίου του 2011. Εξετάστηκαν 220 άτομα. Στις 28 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε ομιλία στο Γυμνάσιο Γκούρας και δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος στους κατοίκους της Γκούρας και των γύρω περιοχών από τον καρδιολόγο κ. Ευάγγελο Ψυχογιό. Ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούν οι αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς ραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις Τεστ Παπ μετά το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ του δήμου Σικυωνίων και των Κέντρων Υγείας Κιάτου και Φενεού, στο πλαίσιο του Προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το μήνα Ιούλιο 2011 εξετάσθηκαν 81 γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών, ενώ κατά τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2012 έχουν εξετάσθεί 90 γυναίκες και αναμένεται να εξετασθούν ακόμα 180. Ουρολογικός Έλεγχος Σ τις 21 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καλλιάνων ομιλία και δωρεάν προληπτικός έλεγχος σε κατοίκους των Καλλιάνων και των γύρω χωριών από τον κ. Μπίσια Στράτο (γιατρό ουρολόγο). Παραβρεύθηκαν η πρόεδρος του ΚΑΠΗ κ. Παπαθανασίου Ελένη, ο αντιδήμαρχος Στυμφαλίας κ. Καρακούσης Βαγγέλης, η κοινωνική λειτουργός Βαρβιτσιώτη Κατερίνα και η νοσηλεύτρια του ΚΑΠΗ Θεοδοσίου Ειρήνη.
 • 15. Άρθρα-σχόλια-κριτική γράφει ο Πάνος Κατσούλας Εκπαιδευτικός Ρήξη για ανασυγκρότηση Ε ν αναμονή της ανακοίνωσης της νέας δέσμης μέτρων, που περιλαμβάνονται στο πακέτο των 11,6 δις διαβάζουμε ότι πέραν των άλλων επώδυνων μέτρων θα περιλαμβάνονται & νέες περικοπές μισθών, συντάξεων & κοινωνικών επιδομάτων! Σιγά που δεν το περιμέναμε! Ας τα δουν όμως & εκείνοι που πίστεψαν τις προεκλογικές υποσχέσεις αλλά ακόμη & την μετεκλογική προγραμματική συμφωνία! Είναι όμως ποτέ δυνατόν να πιστεύεις κυβερνώντες που φέρονται δουλοπρεπώς, που έξω είναι εντελώς άτολμοι & μέσα σου κουνάνε το χέρι & υψώνουν τους τόνους; Και ένα ακόμη ερώτημα: Γιατί η Ελληνική 3κομματική κυβέρνηση δε χρησιμοποιεί το βάσιμο και πανθομολογούμενο επιχείρημα ότι μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα έχει πολύ πιο καταστροφικές συνέπειες από μια επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, που θα περιλαμβάνει διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και προσωρινή Κ άποια από τα βασικά μέσα άσκησης μιας αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής είναι: α) δημοσιονομικά, όπως του Σπύρου Σταματόπουλου η μείωση των φόρων, η αύξηση των δαπανών για επενδύσεις, β) νομισματικά, όπως η αύξηση της προσφοράς χρήματος με ρυθμό μικρότερο από το ρυθμό μείωσης των φόρων και το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, γ) η μείωση των τιμών των συντελεστών παραγωγής (πρώτων υλών, καυσίμων, μισθών, κλπ), δ) η αύξηση της παραγωγικότητας και η βε λτίω σ η της τεχνολογίας. την Ελλάδα οι ασκούντες την ελληνική οικονομική πολιτική είναι παντελώς ανίσχυροι να κάνουν οτιδήποτε, διότι: πρώτον, την νομισματική πολιτική την παρέδωσαν στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα με την εισαγωγή της χώρας μας στην ευρωζώνη. Δεύτερον, τη δημοσιονομική πολιτική την παρέδωσαν στην τρόικα με την υπογραφή του μνημονίου. Τρίτον, οι τιμές των συντελεστών παραγωγής διαμορφώνονται σε άλλες αγορές που δεν μπορεί να επηρεάσει η χώρα μας. Οι μισθοί δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο διότι έχουν πέσει κάτω από το όριο διαβίωσηςεξαθλίωσης. Άρα, για να ξεπεραστεί η κρίση το μόνο όπλο που έχουν οι έλληνες, όχι οι πολιτικοί, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Να αρχίσουμε να δουλεύουμε για την ελλάδα. Με απλά λόγια, ίσως, αυτό στα ελληνικά να λέγεται φιλότιμο. Φιλότιμο; Σ 15 αναστολή πληρωμής του υπολοίπου μέχρι η χώρα ν’ ανασυγκροτηθεί οικονομικά; Γιατί δεν επισημαίνει ότι ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα συμπαρα- Το ζητούμενο σήμερα είναι να σταματήσει ο κατήφορος, ο αργός θάνατος της κοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο, έστω & αν χρειαστεί ένα αρχικό διάστημα να ζήσουμε στην ανέχεια, προκειμένου σιγά - σιγά ν’ ανασυγκροτηθεί η χώρα σύρει άμεσα και άλλες χώρες, δημιουργώντας το, καταστροφικό για όλους, φαινόμενο του ντόμινο; Γιατί να θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί λεονταρισμό και Έ ργα και όχι λόγια ζητάει πλέον η αλλοδαπή από την ημεδαπή τρόικα, δηλαδή, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Νέες θέσεις εργασίας θα φέρουν -λένε- οι αποκρατικοποιήσεις, θα επέλθει ανάπτυξη στη χώρα και άλλα που βολεύουν τη θέλησή τους να αποδιαρθρωθεί η μικρή Ελλάς. πα, θα αντιδράσουν οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν όσοι αντιδρούν, θα ξεσηκωθεί η ελληνική κοινωνία. Φρούδες ελπίδες. Αυτή η κοινωνία είναι ακόμη μουδιασμένη και το μόνο που κάνει είναι να προσαρμοστεί στους πετσοκομμένους μισθούς, στις ρημαγμένες συντάξεις όχι μια σοβαρή και τεκμηριωμένη διεκδίκηση; Και κάτι επιπλέον! Νομίζω ότι το κάθε νόμισμα είναι μέσο για να εξυπηρετεί τις καταναλωτικές, κυρίως, ανάγκες των λαών. Αν είναι καταστροφικό για αυτούς, τότε είτε το αλλάζεις είτε τροποποιείς τους κανόνες λειτουργίας του! Τρίτον δε χωρεί! Έρχεσαι ακόμη και σε ρήξη με τον οποιοδήποτε, κάνεις πραγματική αναδιαπραγμάτευση & δε χρησιμοποιείς λόγια του αέρα, ούτε κάνεις βήματα στο κενό! Το ζητούμενο σήμερα είναι να σταματήσει ο κατήφορος, ο αργός θάνατος της κοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο, έστω & αν χρειαστεί ένα αρχικό διάστημα να ζήσουμε στην ανέχεια, προκειμένου σιγά- σιγά ν’ ανασυγκροτηθεί η χώρα. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν το θέλει ή δεν το πιστεύει η σημερινή κυβέρνηση, που απ’ εδώ και πέρα νομίζω ότι γίνεται επικίνδυνη για το λαό! Εκτιμώ ότι το κατανοούν πλέον όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι! Ακόμη & όσοι την ψήφισαν, την στήριξαν κλπ! και να αναζητεί εναγωνίως κανά μεροκάματο. Κρίμα για τούτη την κοινωνία, που υπέκυψε και συνεχίζει να είναι έρμαιο των ίδιων αρχόντων του Γιώργου που την Σταματόπουλου οδήγησαν στην εξαθλίωση, στη μιζέρια, στην κατάθλιψη. Η απαίτηση της τρόικας για αποκρατικοποιήσεις ίσως είναι μία τελευταία ευκαιρία για όλους μας να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο αντίδρασης απέναντι στη συνεχή λήψη μέτρων. Ξεχάσαμε πολύ εύκολα ποιους ψηφίσαμε. Τους ολετήρες. Τους υπερασπιστές του σαθρού πολιτικού συστήματος. Αποκρατικοποιήσεις Μ Δ ύο χρόνια τώρα η χώρα και η πολίτες της αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου ύφεση , μείωση των μισθών, του Νίκου κλείσιμο επιχειρήσεων, ανερΠαπαβασιλείου γία, φτώχεια κτλ. Δύο χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις διακηρύττουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλήματος και την υπέρβαση της ύφεσης. Δυο χρόνια τώρα ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα, απλοποιείται το φορολογικό, γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, μειώνεται η γραφειοκρατία. Δυο χρόνια τώρα κάθε φορά που παίρνουμε μια δόση δανείου δεν κάνουμε τίποτα από όσα υποσχεθήκαμε. Δύο χρόνια τώρα, επειδή ακριβώς δεν κάνουμε τίποτα απ’ ότι υποσχεθήκαμε, την πληρώνουν οι μι- σθωτοί, οι συνταξιούχοι και ο ιδιωτικός τομέας, οι συνήθης ύποπτοι. Δύο χρόνια τώρα δεν υπάρχει κανένας κομματικός φορέας και καμιά κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δύο χρόνια δεν αναλάμβανε κανείς τις ευθύνες του. φτασε λοιπόν ο κόμπος στο χτένι, τα νέα μέτρα θα είναι πιο επαχθή γιατί οι κυβερνήσεις (συγκεκριμένα το Πα Σοκ) έκαναν οτιδήποτε άλλο παρά να πάρουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την υπέρβαση της κρίσης, δύο χρόνια τώρα. Επομένως τα νέα μέτρα αγαπητοί φίλοι μάλλον δεν είναι νέα και θα ήταν λιγότερο σκληρά αν είχανε κάνει όλα όσα είχαν πει από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο δυο χρόνια τώρα.. Δύο χρόνια Έ φαγούρα