το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)

Despina Setaki
Despina SetakiScienceTeacher-Chemist
ΤΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Το
κυκλοφορικό
σύστημα
είναι ο
μηχανισμός
που αντλεί
και
μεταφέρει το
αίμα σε όλο
το σώμα.
την καρδιά, τις αρτηρίες, τα
τριχοειδή αγγεία και τις φλέβες
την καρδιά, τις αρτηρίες, τα
τριχοειδή αγγεία και τις φλέβες
Το κυκλοφορικό
σύστημα
αποτελείται από:
Το κυκλοφορικό
σύστημα
αποτελείται από:
ΚαρδιαΚαρδια
Ποια είναι η δομή της
καρδιάς;
Η καρδιά είναι ένας μυς
όσο περίπου η γροθιά
κάθε ανθρώπου.
Χωρίζεται σε τέσσερα
μέρη. Τα δύο επάνω
ονομάζονται κόλποι και
τα δύο κάτω κοιλίες.
Οι κόλποι χωρίζονται
από τις κοιλίες με
βαλβίδες.
Ποια είναι η δομή της
καρδιάς;
Η καρδιά είναι ένας μυς
όσο περίπου η γροθιά
κάθε ανθρώπου.
Χωρίζεται σε τέσσερα
μέρη. Τα δύο επάνω
ονομάζονται κόλποι και
τα δύο κάτω κοιλίες.
Οι κόλποι χωρίζονται
από τις κοιλίες με
βαλβίδες.
Επίσης…Επίσης…
Η καρδιά είναι ένα από τα βασικότερα όργανα
του σώματός μας. Αντλεί διαρκώς αίμα, το
οποίο φτάνει σε όλα τα μέρη του σώματός μας.
Κάθε καρδιακός παλμός περιλαμβάνει 3 στάδια:
1. συστέλλονται οι κόλποι και το αίμα περνά
στις κοιλίες
2. συστέλλονται οι κοιλίες. Οι βαλβίδες είναι
κλειστές, το αίμα δε μπορεί να επιστρέψει στους
κόλπους κι έτσι φεύγει απ’ την καρδιά.
Ταυτόχρονα οι κόλποι γεμίζουν πάλι με αίμα
3. στο 3ο
στάδιο η καρδιά ξεκουράζεται για
περίπου μισό δευτερόλεπτο (καρδιακή παύλα).
Η καρδιά είναι ένα από τα βασικότερα όργανα
του σώματός μας. Αντλεί διαρκώς αίμα, το
οποίο φτάνει σε όλα τα μέρη του σώματός μας.
Κάθε καρδιακός παλμός περιλαμβάνει 3 στάδια:
1. συστέλλονται οι κόλποι και το αίμα περνά
στις κοιλίες
2. συστέλλονται οι κοιλίες. Οι βαλβίδες είναι
κλειστές, το αίμα δε μπορεί να επιστρέψει στους
κόλπους κι έτσι φεύγει απ’ την καρδιά.
Ταυτόχρονα οι κόλποι γεμίζουν πάλι με αίμα
3. στο 3ο
στάδιο η καρδιά ξεκουράζεται για
περίπου μισό δευτερόλεπτο (καρδιακή παύλα).
Υπάρχουν δυο ειδή κυκλοφορίας :Υπάρχουν δυο ειδή κυκλοφορίας :
Ποια κυκλοφορία
ονομάζουμε
μικρή και ποια
μεγάλη;
Μικρή
κυκλοφορία
ονομάζουμε τη ροή
αίματος από και
προς τους
πνεύμονες.
Μεγάλη
κυκλοφορία
ονομάζουμε τη ροή
αίματος από και
προς τα άλλα
όργανα του
σώματος.
Χρησιμοτητα:Χρησιμοτητα:Χρησιμοτητα:Χρησιμοτητα:
Ποια είναι η χρησιμότητα
της μικρής κυκλοφορίας;
Με τη μικρή κυκλοφορία το
αίμα που περιέχει διοξείδιο του
άνθρακα μεταφέρεται στους
πνεύμονες, ενώ από τους
πνεύμονες μεταφέρεται αίμα
πλούσιο σε οξυγόνο.
Ποια είναι η χρησιμότητα
της μεγάλης κυκλοφορίας;
Με τη μεγάλη κυκλοφορία
το αίμα που είναι πλούσιο σε
οξυγόνο μεταφέρεται σε όλα
τα όργανα του σώματος, ενώ
από τα όργανα του σώματος
μεταφέρεται αίμα που περιέχει
διοξείδιο του άνθρακα.
Ποια είναι η χρησιμότητα
της μικρής κυκλοφορίας;
Με τη μικρή κυκλοφορία το
αίμα που περιέχει διοξείδιο του
άνθρακα μεταφέρεται στους
πνεύμονες, ενώ από τους
πνεύμονες μεταφέρεται αίμα
πλούσιο σε οξυγόνο.
Ποια είναι η χρησιμότητα
της μεγάλης κυκλοφορίας;
Με τη μεγάλη κυκλοφορία
το αίμα που είναι πλούσιο σε
οξυγόνο μεταφέρεται σε όλα
τα όργανα του σώματος, ενώ
από τα όργανα του σώματος
μεταφέρεται αίμα που περιέχει
διοξείδιο του άνθρακα.
Ποια είναι τα
συστατικά του
αίματος;
Το αίμα
αποτελείται από
το πλάσμα (ένα
κιτρινωπό υγρό
που αποτελείται
κυρίως από
νερό) και από
κύτταρα.
Τα κύτταραΤα κύτταρα
του αίματοςτου αίματος
είναι: ερυθράείναι: ερυθρά
αιμοσφαίρια,αιμοσφαίρια,
λευκάλευκά
αιμοσφαίριααιμοσφαίρια
καικαι
αιμοπετάλιααιμοπετάλια
Τα κύτταραΤα κύτταρα
του αίματοςτου αίματος
είναι: ερυθράείναι: ερυθρά
αιμοσφαίρια,αιμοσφαίρια,
λευκάλευκά
αιμοσφαίριααιμοσφαίρια
καικαι
αιμοπετάλιααιμοπετάλια
Σε τι χρησιμεύουν τα ερυθράΣε τι χρησιμεύουν τα ερυθρά
αιμοσφαίρια;αιμοσφαίρια;
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουνΤα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν
οξυγόνο από τους πνεύμονες σταοξυγόνο από τους πνεύμονες στα
όργανα του σώματος και διοξείδιο τουόργανα του σώματος και διοξείδιο του
άνθρακα από τα όργανα του σώματοςάνθρακα από τα όργανα του σώματος
στους πνεύμονες.στους πνεύμονες.
Σε τι χρησιμεύουν τα λευκάΣε τι χρησιμεύουν τα λευκά
αιμοσφαίρια;αιμοσφαίρια;
Τα λευκά αιμοσφαίρια προστατεύουνΤα λευκά αιμοσφαίρια προστατεύουν
τον οργανισμό από τα μικρόβια.τον οργανισμό από τα μικρόβια.
Σε τι χρησιμεύουν τα αιμοπετάλια;Σε τι χρησιμεύουν τα αιμοπετάλια;
Τα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην πήξηΤα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην πήξη
του αίματος.του αίματος.
Τι πρεπει να κανουμεΤι πρεπει να κανουμε Τι δεν πρεπει
να κανουμε….
Τι δεν πρεπει
να κανουμε….
Ποιες συνήθειες
συμβάλλουν στην
καλή λειτουργία του
κυκλοφορικού
συστήματος;
Η υγιεινή διατροφή και η
σωματική άσκηση
συμβάλλουν στην καλή
λειτουργία του
κυκλοφορικού
συστήματος.
Ποιες συνήθειες
συμβάλλουν στην
καλή λειτουργία του
κυκλοφορικού
συστήματος;
Η υγιεινή διατροφή και η
σωματική άσκηση
συμβάλλουν στην καλή
λειτουργία του
κυκλοφορικού
συστήματος.
 Ποιες συνήθειες
προκαλούν βλάβες
στο κυκλοφορικό
σύστημα;
 Η καθιστική ζωή, το
υπερβολικό άγχος, η
κακή διατροφή, το
κάπνισμα και τα
οινοπνευματώδη ποτά
προκαλούν βλάβες στο
κυκλοφορικό σύστημα.
 Ποιες συνήθειες
προκαλούν βλάβες
στο κυκλοφορικό
σύστημα;
 Η καθιστική ζωή, το
υπερβολικό άγχος, η
κακή διατροφή, το
κάπνισμα και τα
οινοπνευματώδη ποτά
προκαλούν βλάβες στο
κυκλοφορικό σύστημα.
ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
Αναστασία Πουπουλίδου
Παρουσίαση :
Κυκλοφορικό σύστημα
Αναστασία Πουπουλίδου
Παρουσίαση :
Κυκλοφορικό σύστημα
1 de 12

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Kεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥKεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Kεφάλαιο 1ο- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Natassa Pechtelidou11.6K visualizações
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10117.8K visualizações
Κύτταρα και ιστοιΚύτταρα και ιστοι
Κύτταρα και ιστοι
Gepsi Mos27.2K visualizações
βιολογια α λυκειουβιολογια α λυκειου
βιολογια α λυκειου
HIOTELIS IOANNIS30.4K visualizações
Biology a lyk-kef9Biology a lyk-kef9
Biology a lyk-kef9
ht1016.8K visualizações
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Vaspan 40.6K visualizações
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Georgia Kazakou188.7K visualizações
5.5 κληρονομικότητα5.5 κληρονομικότητα
5.5 κληρονομικότητα
Νίκος Παπαδημητρόπουλος9.2K visualizações
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικων
Eleni Kots28.1K visualizações
Αφηγηματκές τεχνικέςΑφηγηματκές τεχνικές
Αφηγηματκές τεχνικές
haranna24.1K visualizações
ειρήνη και πόλεμοςειρήνη και πόλεμος
ειρήνη και πόλεμος
Rodo Pyrovolaki59.8K visualizações

Similar a το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)

3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docxΤΟΝΙ
21 visualizações12 slides

Similar a το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)(20)

κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Kostas Chorianopoulos1.4K visualizações
κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
MARIANTHI LOUKAIDOU441 visualizações
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Κονταράκης Φάνης175 visualizações
3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docx
ΤΟΝΙ 21 visualizações
αίμα + ουροποιητικό σύστημααίμα + ουροποιητικό σύστημα
αίμα + ουροποιητικό σύστημα
Μαυρουδης Μακης1.4K visualizações
ΦυσικηΦυσικη
Φυσικη
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης369 visualizações
Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημα
theodora tz1.4K visualizações
Kykl systKykl syst
Kykl syst
polyzois2.7K visualizações
Kikloforiko sistimaKikloforiko sistima
Kikloforiko sistima
Νίκος Παναγόπουλος167 visualizações
ΦυσικηΦυσικη
Φυσικη
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης462 visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
saniktheteacher51 visualizações
η κυκλοφορια του αιματοση κυκλοφορια του αιματοσ
η κυκλοφορια του αιματοσ
Elsa Kamba45 visualizações
Ένας ακούραστος μυςΈνας ακούραστος μυς
Ένας ακούραστος μυς
Dimitra Mylonaki61 visualizações
η σύσταση του αίματοςη σύσταση του αίματος
η σύσταση του αίματος
Μαυρουδης Μακης651 visualizações

Mais de Despina Setaki(20)

Periodic table -enrichedPeriodic table -enriched
Periodic table -enriched
Despina Setaki4.6K visualizações
EcologyEcology
Ecology
Despina Setaki6.1K visualizações
AσθένειεςAσθένειες
Aσθένειες
Despina Setaki7.1K visualizações
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήΧημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Despina Setaki8.1K visualizações
ΑιθανόληΑιθανόλη
Αιθανόλη
Despina Setaki7.1K visualizações
Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου)Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου)
Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου)
Despina Setaki12K visualizações
Αλκάλια Γ' ΓυμνασίουΑλκάλια Γ' Γυμνασίου
Αλκάλια Γ' Γυμνασίου
Despina Setaki11.5K visualizações
Φυσική της Α΄ ΓυμνασίουΦυσική της Α΄ Γυμνασίου
Φυσική της Α΄ Γυμνασίου
Despina Setaki11.6K visualizações
Teacher awards 2013Teacher awards 2013
Teacher awards 2013
Despina Setaki1.9K visualizações

Último(20)

Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 visualizações
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus42 visualizações
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki18 visualizações
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou64 visualizações
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου55 visualizações
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b42 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou206 visualizações
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki22 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b38 visualizações
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a15 visualizações

το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)

 • 3. την καρδιά, τις αρτηρίες, τα τριχοειδή αγγεία και τις φλέβες την καρδιά, τις αρτηρίες, τα τριχοειδή αγγεία και τις φλέβες Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από: Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από:
 • 4. ΚαρδιαΚαρδια Ποια είναι η δομή της καρδιάς; Η καρδιά είναι ένας μυς όσο περίπου η γροθιά κάθε ανθρώπου. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Τα δύο επάνω ονομάζονται κόλποι και τα δύο κάτω κοιλίες. Οι κόλποι χωρίζονται από τις κοιλίες με βαλβίδες. Ποια είναι η δομή της καρδιάς; Η καρδιά είναι ένας μυς όσο περίπου η γροθιά κάθε ανθρώπου. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Τα δύο επάνω ονομάζονται κόλποι και τα δύο κάτω κοιλίες. Οι κόλποι χωρίζονται από τις κοιλίες με βαλβίδες.
 • 5. Επίσης…Επίσης… Η καρδιά είναι ένα από τα βασικότερα όργανα του σώματός μας. Αντλεί διαρκώς αίμα, το οποίο φτάνει σε όλα τα μέρη του σώματός μας. Κάθε καρδιακός παλμός περιλαμβάνει 3 στάδια: 1. συστέλλονται οι κόλποι και το αίμα περνά στις κοιλίες 2. συστέλλονται οι κοιλίες. Οι βαλβίδες είναι κλειστές, το αίμα δε μπορεί να επιστρέψει στους κόλπους κι έτσι φεύγει απ’ την καρδιά. Ταυτόχρονα οι κόλποι γεμίζουν πάλι με αίμα 3. στο 3ο στάδιο η καρδιά ξεκουράζεται για περίπου μισό δευτερόλεπτο (καρδιακή παύλα). Η καρδιά είναι ένα από τα βασικότερα όργανα του σώματός μας. Αντλεί διαρκώς αίμα, το οποίο φτάνει σε όλα τα μέρη του σώματός μας. Κάθε καρδιακός παλμός περιλαμβάνει 3 στάδια: 1. συστέλλονται οι κόλποι και το αίμα περνά στις κοιλίες 2. συστέλλονται οι κοιλίες. Οι βαλβίδες είναι κλειστές, το αίμα δε μπορεί να επιστρέψει στους κόλπους κι έτσι φεύγει απ’ την καρδιά. Ταυτόχρονα οι κόλποι γεμίζουν πάλι με αίμα 3. στο 3ο στάδιο η καρδιά ξεκουράζεται για περίπου μισό δευτερόλεπτο (καρδιακή παύλα).
 • 6. Υπάρχουν δυο ειδή κυκλοφορίας :Υπάρχουν δυο ειδή κυκλοφορίας : Ποια κυκλοφορία ονομάζουμε μικρή και ποια μεγάλη; Μικρή κυκλοφορία ονομάζουμε τη ροή αίματος από και προς τους πνεύμονες. Μεγάλη κυκλοφορία ονομάζουμε τη ροή αίματος από και προς τα άλλα όργανα του σώματος.
 • 7. Χρησιμοτητα:Χρησιμοτητα:Χρησιμοτητα:Χρησιμοτητα: Ποια είναι η χρησιμότητα της μικρής κυκλοφορίας; Με τη μικρή κυκλοφορία το αίμα που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται στους πνεύμονες, ενώ από τους πνεύμονες μεταφέρεται αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Ποια είναι η χρησιμότητα της μεγάλης κυκλοφορίας; Με τη μεγάλη κυκλοφορία το αίμα που είναι πλούσιο σε οξυγόνο μεταφέρεται σε όλα τα όργανα του σώματος, ενώ από τα όργανα του σώματος μεταφέρεται αίμα που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Ποια είναι η χρησιμότητα της μικρής κυκλοφορίας; Με τη μικρή κυκλοφορία το αίμα που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται στους πνεύμονες, ενώ από τους πνεύμονες μεταφέρεται αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Ποια είναι η χρησιμότητα της μεγάλης κυκλοφορίας; Με τη μεγάλη κυκλοφορία το αίμα που είναι πλούσιο σε οξυγόνο μεταφέρεται σε όλα τα όργανα του σώματος, ενώ από τα όργανα του σώματος μεταφέρεται αίμα που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα.
 • 8. Ποια είναι τα συστατικά του αίματος; Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα (ένα κιτρινωπό υγρό που αποτελείται κυρίως από νερό) και από κύτταρα.
 • 9. Τα κύτταραΤα κύτταρα του αίματοςτου αίματος είναι: ερυθράείναι: ερυθρά αιμοσφαίρια,αιμοσφαίρια, λευκάλευκά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια καικαι αιμοπετάλιααιμοπετάλια Τα κύτταραΤα κύτταρα του αίματοςτου αίματος είναι: ερυθράείναι: ερυθρά αιμοσφαίρια,αιμοσφαίρια, λευκάλευκά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια καικαι αιμοπετάλιααιμοπετάλια
 • 10. Σε τι χρησιμεύουν τα ερυθράΣε τι χρησιμεύουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια;αιμοσφαίρια; Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουνΤα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σταοξυγόνο από τους πνεύμονες στα όργανα του σώματος και διοξείδιο τουόργανα του σώματος και διοξείδιο του άνθρακα από τα όργανα του σώματοςάνθρακα από τα όργανα του σώματος στους πνεύμονες.στους πνεύμονες. Σε τι χρησιμεύουν τα λευκάΣε τι χρησιμεύουν τα λευκά αιμοσφαίρια;αιμοσφαίρια; Τα λευκά αιμοσφαίρια προστατεύουνΤα λευκά αιμοσφαίρια προστατεύουν τον οργανισμό από τα μικρόβια.τον οργανισμό από τα μικρόβια. Σε τι χρησιμεύουν τα αιμοπετάλια;Σε τι χρησιμεύουν τα αιμοπετάλια; Τα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην πήξηΤα αιμοπετάλια συμβάλλουν στην πήξη του αίματος.του αίματος.
 • 11. Τι πρεπει να κανουμεΤι πρεπει να κανουμε Τι δεν πρεπει να κανουμε…. Τι δεν πρεπει να κανουμε…. Ποιες συνήθειες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος; Η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Ποιες συνήθειες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος; Η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.  Ποιες συνήθειες προκαλούν βλάβες στο κυκλοφορικό σύστημα;  Η καθιστική ζωή, το υπερβολικό άγχος, η κακή διατροφή, το κάπνισμα και τα οινοπνευματώδη ποτά προκαλούν βλάβες στο κυκλοφορικό σύστημα.  Ποιες συνήθειες προκαλούν βλάβες στο κυκλοφορικό σύστημα;  Η καθιστική ζωή, το υπερβολικό άγχος, η κακή διατροφή, το κάπνισμα και τα οινοπνευματώδη ποτά προκαλούν βλάβες στο κυκλοφορικό σύστημα.
 • 12. ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ Αναστασία Πουπουλίδου Παρουσίαση : Κυκλοφορικό σύστημα Αναστασία Πουπουλίδου Παρουσίαση : Κυκλοφορικό σύστημα