Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο

Despina Setaki
Despina SetakiScienceTeacher-Chemist
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Η μεταφορά του οξυγόνου και των θρεπτικών
ουσιών και η απομάκρυνση του διοξειδίου του
άνθρακα και των άχρηστων ουσιών από τα
κύτταρα των ιστών γίνεται με το κυκλοφορικό
σύστημα που αποτελείται από το αίμα, τα
αιμοφόρα αγγεία, την καρδιά και το λεμφικό
σύστημα.
Αποτελείται από:
Α) Πλάσμα ένα υποκίτρινο υγρό
που αποτελείται κυρίως από νερό.
Β) Κυτταρικά συστατικά:
1) Ερυθρά αιμοσφαίρια ή
ερυθροκύτταρα
2) Λευκά αιμοσφαίρια ή
λευκοκύτταρα
3) Αιμοπετάλια
Φυγόκεντρική
συσκευή Ερυθρά
αιμοσφαίρια
Πλάσμα
Αιμοπετάλια
Λευκά αιμοσφαίρια
Ερυθροκύτταρα
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι
περίπου 4000000- 6000000
ανά mm3 αίματος σε έναν
ενήλικο.
Σχηματίζονται από τον
ερυθρό μυελό των οστών.
Έχουν διάρκεια ζωής μέχρι
120 ημέρες.
Είναι κύτταρα χωρίς πυρήνα.
Είναι υπεύθυνα για τη
μεταφορά οξυγόνου και την
απομάκρυνση διοξειδίου του
άνθρακα από τα κύτταρα
Ερυθροκύτταρα
μεγενθυμένα με
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
11000 φορές
Υπάρχουν διάφορα είδη λευκοκυττάρων (π.χ
ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, βασεόφιλα κ.α.).
Ένας ενήλικος έχει 5000-11000
λευκοκύτταρα/mm3 αίματος.
Παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών.
Τα περισσότερα έχουν μικρή διάρκεια ζωής.
Έχουν πυρήνα που δεν έχει καθορισμένο
σχήμα.
Είναι υπεύθυνα για την άμυνα του
οργανισμού απέναντι σε βακτήρια, ιούς κ.α.
Ένας ενηλίκος έχει 150000-300000
αιμοπετάλια/mm3 αίματος.
Τα αιμοπετάλια δεν έχουν πυρήνα.
Έχουν διάρκεια ζωής 5-9 μέρες.
Είναι υπεύθυνα για την πήξη του
αίματος σε περίπτωση
τραυματισμού.
Ο Karl Landsteiner ήταν ένας
αυστριακός βιολόγος και γιατρός που
ανακάλυψε τις βασικές ομάδες αίματος
στον άνθρωπο γύρω στο 1900. Πιο
συγκεκριμένα ανακάλυψε ότι η μετάγγιση
αίματος μεταξύ ανθρώπων με την ίδια
ομάδα αίματος δεν οδηγεί σε καταστροφή
των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμόλυση)
και βάσει των ευρημάτων του
πραγματοποιήθηκε το 1907 η πρώτη
επιτυχημένη μετάγγιση αίματος.
Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα ΑΒ Ομάδα 0
Πρωτεΐνες στην
επιφάνεια των
ερυθρών
Αιμοσφαιρίων
(Αντιγόνα)
Αντισώματα
Πλάσματος
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Mαϊμού Rhesus
Το 1937 ο Karl Landsteiner και ο
Alexander S. Wiener καθώς έκαναν
έρευνες χρησιμοποιώντας ως
πειραματόζωα τις μαϊμούδες Rhesus
ανακάλυψαν μία νέα πρωτεΐνη των
ερυθρών αιμοσφαιρίων, την πρωτεΐνη
Rhesus.
Αυτή η πρωτεΐνη υπάρχει στα ερυθρά
αιμοσφαίρια ορισμένων ανθρώπων,
οπότε και χαρακτηρίζονται ως Rh+ ή δεν
υπάρχει οπότε χαρακτηρίζονται ως Rh-.
A+ A-
B+ B-
AB+ AB-
O+ O-
Όλοι οι
πιθανοί
συνδυασμοί
ομάδων
αίματος
Karl Landsteiner Alexander S. Wiener
46.1%
38.8%
11.1%
3.9%
Αν κάποιος άνθρωπος χάσει
μεγάλη ποσότητα αίματος λόγω
ενός ατυχήματος ή κατά τη
διάρκεια μιας εγχείρισης τότε ο
οργανισμός του δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει την κατάσταση και
πρέπει να προστεθεί αίμα από
κάποιο άλλο άτομο. Η μεταφορά
αίματος από ένα άτομο σε ένα
άλλο ονομάζεται μετάγγιση. Για να
δεχτεί ένα άτομο αίμα από κάποιο
άλλο θα πρέπει να «ταιριάζουν» οι
ομάδες αίματος τους και ο
παράγοντας ρέζους αλλιώς το
άτομο στο οποίο γίνεται η
μετάγγιση μπορεί να πεθάνει.
Γενικά αν λάβουμε υπόψη μόνο
τις βασικές ομάδες αίματος ισχύει: Πανδότης
Πανδέκτης
Ομάδα
αίματος
Δέκτη
Ομάδα αίματος Δότη (αυτού που δίνει αίμα)
O+ O- Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ-
O+
O-
Α+
Α-
Β+
Β-
ΑΒ+
ΑΒ-
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Ποια είναι τα αιμοφόρα
αγγεία;
η βαλβίδα ανοίγει
το αίμα ρέει
Η βαλβίδα κλείνει το αίμα
δεν ρέει προς τα πίσω
Σελίδες σχολικού βιβλίου 65,66,68.
Η καρδιά του ανθρώπου είναι μία
μυώδης αντλία και έχει περίπου το
μέγεθος της καρδιάς του ατόμου.
Περιβάλλεται από ένα θύλακα (σάκο), το
περικάρδιο. Έχει τέσσερεις κοιλότητες
γι’αυτό καλείται τετράχωρη.
Συγκεκριμένα αποτελείται από δύο
μεγάλους χώρους με παχιά τοιχώματα
τις κοιλίες και δύο μικρότερους με λεπτά
τοιχώματα τους κόλπους. Το δεξιό
τμήμα της καρδιάς γεμίζει πάντα με
φλεβικό και το αριστερό πάντα με
αρτηριακό αίμα. Η λειτουργία της
καρδιάς συντονίζεται από φυσικούς
βηματοδότες: το φλεβόκομβο και τον
κολποκοιλιακό κόμβο.
Καρδιακός ρυθμός: καθώς ο
καρδιακός μυς συστέλλεται (η καρδιά
μικραίνει και το αίμα ωθείται έξω από
αυτήν) και διαστέλλεται (ο καρδιακός
μυς χαλαρώνει, κόλποι και κοιλίες
γεμίζουν με αίμα και η καρδιά
«μεγαλώνει»), η καρδιά χτυπά.
Κάτω κοίλη φλέβα:
συλλέγει το αίμα από
το κάτω μέρος του
σώματος
Άνω κοίλη φλέβα:
συλλέγει το αίμα από
το άνω μέρος του
σώματος
Δεξιός κόλπος
δέχεται το αίμα από
την άνω και κάτω
κοίλη φλέβα
Δεξιά κοιλία δέχεται
το αίμα από το δεξιό
κόλπο μέσω της
τριγλώχινης
βαλβίδας.
Πνευμονική αρτηρία
Πνευμονική
αρτηρία: δέχεται το
αίμα από δεξιό
κόλπο (φλεβικό
αίμα) και το
προωθεί στους
πνεύμονες για να
εμπλουτιστεί με
οξυγόνο.
Αριστερός
κόλπος: δέχεται το
αίμα από τις
πνευμονικές
φλέβες.
Αριστερή κοιλία:
δέχεται το αίμα
από τον αριστερό
κόλπο μέσω της
μητροειδούς
βαλβίδας
Πνευμονικές
φλέβες
Πνευμονικές
φλέβες: μεταφέρουν
αίμα πλούσιο σε
οξυγόνο
(αρτηριακό) από
τους πνεύμονες στον
αριστερό κόλπο.
Αορτή: η μεγαλύτερη
σε πλάτος αρτηρία
δέχεται το αίμα από
την αριστερή κοιλία
(αρτηριακό αίμα) και
το προωθεί σε όλους
τους ιστούς τους
σώματος.
Κάτω κοίλη
φλέβα
Άνω κοίλη φλέβα
Δεξιός κόλπος
Δεξιά κοιλία
Αριστερός κόλπος
Αριστερή κοιλία
Πνευμονικές
φλέβες
Πνευμονικές
αρτηρίες:.
Αορτή
Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο
Μικρή κυκλοφορία ή πνευμονική
κυκλοφορία: το φλεβικό αίμα από την
δεξιά κοιλία μεταφέρεται μέσω των
πνευμονικών αρτηριών στους
πνεύμονες όπου αποβάλλει διοξείδιο
του άνθρακα , εμπλουτίζεται με οξυγόνο
και προωθείται στον αριστερό κόλπο της
καρδιάς.
Μεγάλη κυκλοφορία ή σωματική
κυκλοφορία: το αίμα πλούσιο σε
οξυγόνο (αρτηριακό) μεταφέρεται από
την αριστερή κοιλία της καρδιάς μέσω
της αορτής, των υπόλοιπων αρτηριών
και των τριχοειδών σε όλους τα κύτταρα
του σώματος, όπου αφήνει το οξυγόνο
και τις θρεπτικές ουσίες και
παραλαμβάνει διοξείδιο του άνθρακα
και άχρηστες ουσίες μέσω της διάχυσης.
Κατόπιν μέσω των τριχοειδών και των
φλεβών (φλεβικό αίμα) μεταφέρεται στο
δεξιό κόλπο της καρδιάς για να
εμπλουτιστεί σε οξυγόνο μέσω της
μικρής κυκλοφορίας.
Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία
Ασθένειες κυκλοφορικού είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις
αναπτυγμένες χώρες. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται
σύμφωνα με έρευνες για τις ασθένειες αυτές είναι:
Κληρονομικότητα
Αέριοι ρύποι
Κάπνισμα
Τρόπος ζωής
Παχυσαρκία, μη
ισορροπημένη
διατροφή, έλλειψη
άσκησης κ.α.
Περιβαλλοντικοί λόγοι
Έμφραγμα
Σελίδες σχολικού βιβλίου 65-69.
Ασκήσεις: 1,2,3,4 σελ. 69,70
Με το ουροποιητικό
σύστημα πραγματοποιείται
η αποβολή και απέκκριση
των άχρηστων και
επιβλαβών ουσιών από
τον οργανισμό με τα ούρα.
Ουροδόχος κύστη
Νεφρά
Ουρητήρες
Ουρήθρα
Ουρητήρες: ινομυώδεις σωλήνες μήκους
περίπου 30cm που μεταφέρουν τα ούρα
από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη.
Φέρουν βαλβίδες που εμποδίζουν τα ούρα
να επιστρέψουν στα νεφρά.
Ουροδόχος κύστη: κοίλο μυώδες όργανο
που αποθηκεύει τα ούρα και εξωθεί τα
ούρα προς την ουρήθρα με την ούρηση. Η
χωρητικότητα της είναι 2-3 λίτρα, αλλά 200-
300g ούρων προκαλεί την επιθυμία για
ούρηση. Η έξοδος των ούρων ελέγχεται με
τη βοήθεια σφιγκτήρα μυ.
Ουρήθρα: στην γυναίκα είναι σωλήνας
αποκλειστικά για τη μεταφορά και την
αποβολή των ούρων μήκους 3 -4 cm, ενώ
στον άντρα είναι ουρογεννητικός
σωλήνας, δηλαδή μέσω αυτής
απελευθερώνονται ούρα ή σπέρμα και
έχει μήκος 20cm.
Κάθε νεφρός έχει σχήμα φασολιού και
μήκος περίπου 12cm και πλάτος 5-6
cm. Βρίσκονται στο πίσω μέρος της
κοιλιακής κοιλότητας δεξιά και
αριστερά της σπονδυλικής στήλης.
Αποτελούν φυσικό φίλτρο του
οργανισμού μια και απεκκρίνουν τα
προϊόντα διάσπασης των πρωτεϊνών
(ουρία, ουρικό οξύ)
ρυθμίζουν την ποσότητα του νερού στο
αίμα, των ηλεκτρολυτών κ.α.
Υπολογίζεται ότι κάθε μέρα
«καθαρίζουν» από τις άχρηστες και
επικίνδυνες ουσίες 200 λίτρα αίμα.
Επίσης παράγουν και σημαντικές
ορμόνες όπως η βιταμίνη D3, η
ερυθροποιητίνη κ.α.
Οι συνηθέστερες παθήσεις του
ουροποιητικού είναι οι ουρολοιμώξεις
δηλαδή η παρουσία μικροοργανισμών στα
ούρα του ασθενούς. Στις γυναίκες οι
ουρολοιμώξεις είναι συχνότερες λόγω της
κοντύτερης ουρήθρας και της θέσης της πιο
κοντά στον πρωκτό, από όπου μπορεί να
μεταφερθεί κάποιο μικρόβιο
Σελίδες σχολικού βιβλίου 71-72.
Ασκήσεις: 1,2,3,4,5 σελ. 73
1 de 34

Recomendados

Κυκλοφορικο σύστημα por
Κυκλοφορικο σύστημαΚυκλοφορικο σύστημα
Κυκλοφορικο σύστημαGepsi Mos
3.8K visualizações22 slides
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου por
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουΒιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του Βιβλίου
Βιολογία Α Γυμνασίου Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Ασκήσεις με Λύσεις του ΒιβλίουLol Lolakos
172.4K visualizações43 slides
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ por
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΩριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥNatassa Pechtelidou
28.3K visualizações2 slides
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου por
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίουΔιαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίου
Διαγωνίσματα Βιολογίας Α γυμνασίουΚ Βασιλειάδου
81.4K visualizações17 slides
Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3 por
Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3
Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3matoula74
91.1K visualizações25 slides
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15) por
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Xristos Koutras
92K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις por
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησειςμινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησειςDimitra Stefani
75.5K visualizações6 slides
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις por
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις ΔυνάμειςDimitris Kontoudakis
52K visualizações9 slides
και παλι στο σχολειο αναλυση por
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηDimitra Stefani
46K visualizações47 slides
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑ por
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑNatassa Pechtelidou
4K visualizações2 slides
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1 por
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1despifor
80.4K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις por Dimitra Stefani
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησειςμινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
μινωικος πολιτισμος ερωτησεις απαντησεις
Dimitra Stefani75.5K visualizações
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις por Dimitris Kontoudakis
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις
[Φυσική Β´ Γυμνασίου] Φυλλάδιο για τις Δυνάμεις
Dimitris Kontoudakis52K visualizações
και παλι στο σχολειο αναλυση por Dimitra Stefani
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
Dimitra Stefani46K visualizações
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑ por Natassa Pechtelidou
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜ_Α ΟΜΑΔΑ
Natassa Pechtelidou4K visualizações
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1 por despifor
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
despifor 80.4K visualizações
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por emathites
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥγ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
emathites 48.1K visualizações
Biology a lyk-kef3 por ht101
Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10118.4K visualizações
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου por tvagelis96
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιουερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
tvagelis9658K visualizações
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Mυκηναϊκός Πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων por Thanos Stavropoulos
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Mυκηναϊκός Πολιτισμός - Τράπεζα ΘεμάτωνIστορία του Aρχαίου Kόσμου - Mυκηναϊκός Πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Mυκηναϊκός Πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων
Thanos Stavropoulos26K visualizações
Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου por Vincent Vince
Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου  Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου
Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου
Vincent Vince3.8K visualizações
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ... por Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Thanos Stavropoulos13.5K visualizações
αρχικοι χρονοι por Georgia Sofi
αρχικοι χρονοιαρχικοι χρονοι
αρχικοι χρονοι
Georgia Sofi180.5K visualizações
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5 por Alexandra Gerakini
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Alexandra Gerakini56.2K visualizações
επαναληπτικό τεστ στην εισαγωγή της δραματικής ποίησης γ γυμνασίου por Stella Karioti
επαναληπτικό τεστ στην εισαγωγή της δραματικής ποίησης γ γυμνασίουεπαναληπτικό τεστ στην εισαγωγή της δραματικής ποίησης γ γυμνασίου
επαναληπτικό τεστ στην εισαγωγή της δραματικής ποίησης γ γυμνασίου
Stella Karioti15.5K visualizações
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ por Vaspan
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Vaspan 40.6K visualizações
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων por Georgia Dimitropoulou
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτωνΟμήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων
Georgia Dimitropoulou117.6K visualizações
Ενότητα 5, θέατρο, κινηματογράφος por Georgia Dimitropoulou
Ενότητα 5, θέατρο, κινηματογράφοςΕνότητα 5, θέατρο, κινηματογράφος
Ενότητα 5, θέατρο, κινηματογράφος
Georgia Dimitropoulou22.3K visualizações

Destaque

Κινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτά por
Κινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτάΚινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτά
Κινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτάDespina Setaki
19.4K visualizações8 slides
κινηση στηριξη Sta zwa por
κινηση  στηριξη Sta zwaκινηση  στηριξη Sta zwa
κινηση στηριξη Sta zwaDespina Setaki
19.7K visualizações19 slides
εισαγωγή βιολογίας por
εισαγωγή βιολογίαςεισαγωγή βιολογίας
εισαγωγή βιολογίαςDespina Setaki
17.5K visualizações13 slides
πέψη στον άνθρωπο por
πέψη στον άνθρωπο πέψη στον άνθρωπο
πέψη στον άνθρωπο Despina Setaki
17.4K visualizações26 slides
Aναπνοή por
AναπνοήAναπνοή
AναπνοήDespina Setaki
16.7K visualizações20 slides
Οργάνωση της ζωής por
Οργάνωση της ζωήςΟργάνωση της ζωής
Οργάνωση της ζωήςDespina Setaki
17.3K visualizações60 slides

Destaque(20)

Κινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτά por Despina Setaki
Κινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτάΚινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτά
Κινηση-στηριξη μονοκύτταροι και φυτά
Despina Setaki19.4K visualizações
κινηση στηριξη Sta zwa por Despina Setaki
κινηση  στηριξη Sta zwaκινηση  στηριξη Sta zwa
κινηση στηριξη Sta zwa
Despina Setaki19.7K visualizações
εισαγωγή βιολογίας por Despina Setaki
εισαγωγή βιολογίαςεισαγωγή βιολογίας
εισαγωγή βιολογίας
Despina Setaki17.5K visualizações
πέψη στον άνθρωπο por Despina Setaki
πέψη στον άνθρωπο πέψη στον άνθρωπο
πέψη στον άνθρωπο
Despina Setaki17.4K visualizações
Aναπνοή por Despina Setaki
AναπνοήAναπνοή
Aναπνοή
Despina Setaki16.7K visualizações
Οργάνωση της ζωής por Despina Setaki
Οργάνωση της ζωήςΟργάνωση της ζωής
Οργάνωση της ζωής
Despina Setaki17.3K visualizações
Αναπαραγωγή στον άνθρωπο por Despina Setaki
Αναπαραγωγή στον άνθρωποΑναπαραγωγή στον άνθρωπο
Αναπαραγωγή στον άνθρωπο
Despina Setaki18.5K visualizações
Anaparagwgh sta zwa por Despina Setaki
Anaparagwgh sta zwaAnaparagwgh sta zwa
Anaparagwgh sta zwa
Despina Setaki18.5K visualizações
Κινηση- στηριξη στον άνθρωπο por Despina Setaki
Κινηση- στηριξη στον άνθρωποΚινηση- στηριξη στον άνθρωπο
Κινηση- στηριξη στον άνθρωπο
Despina Setaki19K visualizações
Anaparagwgh sta fyta por Despina Setaki
Anaparagwgh sta fytaAnaparagwgh sta fyta
Anaparagwgh sta fyta
Despina Setaki17.3K visualizações
μονογονία αμφιγονία por Despina Setaki
μονογονία αμφιγονίαμονογονία αμφιγονία
μονογονία αμφιγονία
Despina Setaki21.3K visualizações
Αναπαραγωγή στα φυτά (παρουσίαση στα πλαίσια της επιμόρφωσης β επιπεδου στις ... por Despina Setaki
Αναπαραγωγή στα φυτά (παρουσίαση στα πλαίσια της επιμόρφωσης β επιπεδου στις ...Αναπαραγωγή στα φυτά (παρουσίαση στα πλαίσια της επιμόρφωσης β επιπεδου στις ...
Αναπαραγωγή στα φυτά (παρουσίαση στα πλαίσια της επιμόρφωσης β επιπεδου στις ...
Despina Setaki26.6K visualizações
Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου) por Despina Setaki
Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου)Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου)
Η οργάνωση της ζωής (Γ' Γυμνασίου)
Despina Setaki7.4K visualizações
Aσθένειες por Despina Setaki
AσθένειεςAσθένειες
Aσθένειες
Despina Setaki7.1K visualizações
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας por Despina Setaki
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειαςTροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
Despina Setaki15.1K visualizações
Bio anaparagwgi sta spondilozwa por xrysostomeia
Bio anaparagwgi sta spondilozwaBio anaparagwgi sta spondilozwa
Bio anaparagwgi sta spondilozwa
xrysostomeia12.5K visualizações
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
De La Salle College - Thessaloniki7.8K visualizações
Ομοιόσταση por Petros Karapetros
ΟμοιόστασηΟμοιόσταση
Ομοιόσταση
Petros Karapetros8K visualizações

Similar a Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο

Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα por
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΚεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημα
Κεφαλαιο3 - Κυκλοφορικό σύστημαΠαναγιώτα Γκογκόση
2.1K visualizações111 slides
αίμα + ουροποιητικό σύστημα por
αίμα + ουροποιητικό σύστημααίμα + ουροποιητικό σύστημα
αίμα + ουροποιητικό σύστημαΜαυρουδης Μακης
1.4K visualizações13 slides
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5) por
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)Despina Setaki
3.5K visualizações12 slides
κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα MARIANTHI LOUKAIDOU
441 visualizações11 slides
κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημαΚονταράκης Φάνης
178 visualizações11 slides
κυκλοφορικό σύστημα por
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημαfotist
8K visualizações15 slides

Similar a Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο(20)

το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5) por Despina Setaki
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)
το κυκλοφορικο συστημα.(εργασία μαθητών Α5)
Despina Setaki3.5K visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por MARIANTHI LOUKAIDOU
κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
MARIANTHI LOUKAIDOU441 visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por fotist
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
fotist8K visualizações
κυκλοφορικό σύστημα por Kostas Chorianopoulos
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Kostas Chorianopoulos1.4K visualizações
3ο Κεφάλαιο.docx por ΤΟΝΙ
3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docx
ΤΟΝΙ 22 visualizações
Kykl syst por polyzois
Kykl systKykl syst
Kykl syst
polyzois2.7K visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ por katkalos
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
katkalos16.5K visualizações
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας por Kon Vasiliadis
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουραςτο κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας
το κυκλοφορικό σύστημα Βαγγέλης Κάβουρας
Kon Vasiliadis473 visualizações
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία por Iordanis Garipidis
μικρή και μεγάλη κυκλοφορίαμικρή και μεγάλη κυκλοφορία
μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
Iordanis Garipidis40.3K visualizações
κυκλοφορικο συστημα (εργασία μαθητών Α4) por Despina Setaki
κυκλοφορικο συστημα (εργασία μαθητών Α4)κυκλοφορικο συστημα (εργασία μαθητών Α4)
κυκλοφορικο συστημα (εργασία μαθητών Α4)
Despina Setaki2.2K visualizações
ΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ por stergiani
ΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΑΙΜΑ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
stergiani1.3K visualizações
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης por 4gymsch
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδηςΚαρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης
Καρδιά και υγεία - γιάννης ταχμαζίδης
4gymsch161 visualizações
Κυκλοφορικό σύστημα por theodora tz
Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημα
theodora tz1.4K visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt por saniktheteacher
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
saniktheteacher51 visualizações

Mais de Despina Setaki

Periodic table -enriched por
Periodic table -enrichedPeriodic table -enriched
Periodic table -enrichedDespina Setaki
4.6K visualizações35 slides
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου por
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ ΓυμνασίουChromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ ΓυμνασίουDespina Setaki
610 visualizações35 slides
Ecology por
EcologyEcology
EcologyDespina Setaki
6.1K visualizações42 slides
Πολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψης por
Πολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψηςΠολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψης
Πολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψηςDespina Setaki
10.4K visualizações22 slides
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή por
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήΧημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήDespina Setaki
8.2K visualizações35 slides
Αιθανόλη por
ΑιθανόληΑιθανόλη
ΑιθανόληDespina Setaki
7.2K visualizações30 slides

Mais de Despina Setaki(20)

Periodic table -enriched por Despina Setaki
Periodic table -enrichedPeriodic table -enriched
Periodic table -enriched
Despina Setaki4.6K visualizações
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου por Despina Setaki
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ ΓυμνασίουChromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Chromosomes-Χρωμοσώματα Γ Γυμνασίου
Despina Setaki610 visualizações
Ecology por Despina Setaki
EcologyEcology
Ecology
Despina Setaki6.1K visualizações
Πολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψης por Despina Setaki
Πολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψηςΠολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψης
Πολύδυμη κύηση και μέθοδοι αντισύλληψης
Despina Setaki10.4K visualizações
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή por Despina Setaki
Χημεία Β΄γυμνασίου - ΕισαγωγήΧημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Χημεία Β΄γυμνασίου - Εισαγωγή
Despina Setaki8.2K visualizações
Αιθανόλη por Despina Setaki
ΑιθανόληΑιθανόλη
Αιθανόλη
Despina Setaki7.2K visualizações
Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου) por Despina Setaki
Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου)Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου)
Τα μέταλλα (Γ' Γυμνασίου)
Despina Setaki12K visualizações
Αλκάλια Γ' Γυμνασίου por Despina Setaki
Αλκάλια Γ' ΓυμνασίουΑλκάλια Γ' Γυμνασίου
Αλκάλια Γ' Γυμνασίου
Despina Setaki11.5K visualizações
οξέα βάσεις-κλίμακα pH-εξουδετέρωση por Despina Setaki
οξέα βάσεις-κλίμακα pH-εξουδετέρωσηοξέα βάσεις-κλίμακα pH-εξουδετέρωση
οξέα βάσεις-κλίμακα pH-εξουδετέρωση
Despina Setaki13.4K visualizações
Φυσική της Α΄ Γυμνασίου por Despina Setaki
Φυσική της Α΄ ΓυμνασίουΦυσική της Α΄ Γυμνασίου
Φυσική της Α΄ Γυμνασίου
Despina Setaki11.6K visualizações
Περιοδικός Πίνακας Γ' Γυμνασίου por Despina Setaki
Περιοδικός Πίνακας Γ' ΓυμνασίουΠεριοδικός Πίνακας Γ' Γυμνασίου
Περιοδικός Πίνακας Γ' Γυμνασίου
Despina Setaki14.7K visualizações
Teacher awards 2013 por Despina Setaki
Teacher awards 2013Teacher awards 2013
Teacher awards 2013
Despina Setaki1.9K visualizações
το άγαλμα της ελευθερίας τεχνολογια (εργασία μαθήτριας Α5). por Despina Setaki
το άγαλμα της ελευθερίας τεχνολογια (εργασία μαθήτριας Α5).το άγαλμα της ελευθερίας τεχνολογια (εργασία μαθήτριας Α5).
το άγαλμα της ελευθερίας τεχνολογια (εργασία μαθήτριας Α5).
Despina Setaki2K visualizações
H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2) por Despina Setaki
H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2)H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2)
H ρύπανση στον ποταμό νέστο (εργασία μαθητών Β2)
Despina Setaki1.1K visualizações
H ρυπανση στον αμβρακικο κολπο (εργασία μαθητών Β2) por Despina Setaki
H ρυπανση στον αμβρακικο κολπο (εργασία μαθητών Β2)H ρυπανση στον αμβρακικο κολπο (εργασία μαθητών Β2)
H ρυπανση στον αμβρακικο κολπο (εργασία μαθητών Β2)
Despina Setaki1.2K visualizações
Aναναπνευστικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1) por Despina Setaki
Aναναπνευστικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1)Aναναπνευστικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1)
Aναναπνευστικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1)
Despina Setaki1.2K visualizações
αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1) por Despina Setaki
αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1)αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1)
αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α1)
Despina Setaki5K visualizações
αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6) por Despina Setaki
αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6)αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6)
αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου (εργασία μαθητών Α6)
Despina Setaki1.9K visualizações
αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α2) por Despina Setaki
αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α2)αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α2)
αναπαραγωγικό σύστημα (εργασία μαθητών Α2)
Despina Setaki2K visualizações
παρουσιαση σκελετικου συστηματος (εργασία μαθητή Α2) por Despina Setaki
παρουσιαση σκελετικου συστηματος (εργασία μαθητή Α2)παρουσιαση σκελετικου συστηματος (εργασία μαθητή Α2)
παρουσιαση σκελετικου συστηματος (εργασία μαθητή Α2)
Despina Setaki2.1K visualizações

Último

Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
13 visualizações22 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
944 visualizações1 slide
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
10 visualizações20 slides
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 visualizações16 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2EmployEdu
19 visualizações4 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
63 visualizações80 slides

Último(20)

Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram13 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 visualizações
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 visualizações
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu19 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c16 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 55 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist80 visualizações
ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd109 visualizações
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por Chrisa Kokorikou
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Chrisa Kokorikou54 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 visualizações
Dikaiomata_2023.pptx por 41dimperisteriou
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou339 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 visualizações
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 visualizações

Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο

 • 2. Η μεταφορά του οξυγόνου και των θρεπτικών ουσιών και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και των άχρηστων ουσιών από τα κύτταρα των ιστών γίνεται με το κυκλοφορικό σύστημα που αποτελείται από το αίμα, τα αιμοφόρα αγγεία, την καρδιά και το λεμφικό σύστημα.
 • 3. Αποτελείται από: Α) Πλάσμα ένα υποκίτρινο υγρό που αποτελείται κυρίως από νερό. Β) Κυτταρικά συστατικά: 1) Ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα 2) Λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα 3) Αιμοπετάλια Φυγόκεντρική συσκευή Ερυθρά αιμοσφαίρια Πλάσμα
 • 5. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι περίπου 4000000- 6000000 ανά mm3 αίματος σε έναν ενήλικο. Σχηματίζονται από τον ερυθρό μυελό των οστών. Έχουν διάρκεια ζωής μέχρι 120 ημέρες. Είναι κύτταρα χωρίς πυρήνα. Είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά οξυγόνου και την απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από τα κύτταρα Ερυθροκύτταρα μεγενθυμένα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 11000 φορές
 • 6. Υπάρχουν διάφορα είδη λευκοκυττάρων (π.χ ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, βασεόφιλα κ.α.). Ένας ενήλικος έχει 5000-11000 λευκοκύτταρα/mm3 αίματος. Παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών. Τα περισσότερα έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Έχουν πυρήνα που δεν έχει καθορισμένο σχήμα. Είναι υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού απέναντι σε βακτήρια, ιούς κ.α.
 • 7. Ένας ενηλίκος έχει 150000-300000 αιμοπετάλια/mm3 αίματος. Τα αιμοπετάλια δεν έχουν πυρήνα. Έχουν διάρκεια ζωής 5-9 μέρες. Είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος σε περίπτωση τραυματισμού.
 • 8. Ο Karl Landsteiner ήταν ένας αυστριακός βιολόγος και γιατρός που ανακάλυψε τις βασικές ομάδες αίματος στον άνθρωπο γύρω στο 1900. Πιο συγκεκριμένα ανακάλυψε ότι η μετάγγιση αίματος μεταξύ ανθρώπων με την ίδια ομάδα αίματος δεν οδηγεί σε καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμόλυση) και βάσει των ευρημάτων του πραγματοποιήθηκε το 1907 η πρώτη επιτυχημένη μετάγγιση αίματος.
 • 9. Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα ΑΒ Ομάδα 0 Πρωτεΐνες στην επιφάνεια των ερυθρών Αιμοσφαιρίων (Αντιγόνα) Αντισώματα Πλάσματος
 • 11. Mαϊμού Rhesus Το 1937 ο Karl Landsteiner και ο Alexander S. Wiener καθώς έκαναν έρευνες χρησιμοποιώντας ως πειραματόζωα τις μαϊμούδες Rhesus ανακάλυψαν μία νέα πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, την πρωτεΐνη Rhesus. Αυτή η πρωτεΐνη υπάρχει στα ερυθρά αιμοσφαίρια ορισμένων ανθρώπων, οπότε και χαρακτηρίζονται ως Rh+ ή δεν υπάρχει οπότε χαρακτηρίζονται ως Rh-. A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί ομάδων αίματος Karl Landsteiner Alexander S. Wiener
 • 13. Αν κάποιος άνθρωπος χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος λόγω ενός ατυχήματος ή κατά τη διάρκεια μιας εγχείρισης τότε ο οργανισμός του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση και πρέπει να προστεθεί αίμα από κάποιο άλλο άτομο. Η μεταφορά αίματος από ένα άτομο σε ένα άλλο ονομάζεται μετάγγιση. Για να δεχτεί ένα άτομο αίμα από κάποιο άλλο θα πρέπει να «ταιριάζουν» οι ομάδες αίματος τους και ο παράγοντας ρέζους αλλιώς το άτομο στο οποίο γίνεται η μετάγγιση μπορεί να πεθάνει.
 • 14. Γενικά αν λάβουμε υπόψη μόνο τις βασικές ομάδες αίματος ισχύει: Πανδότης Πανδέκτης
 • 15. Ομάδα αίματος Δέκτη Ομάδα αίματος Δότη (αυτού που δίνει αίμα) O+ O- Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ- O+ O- Α+ Α- Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒ-
 • 17. Ποια είναι τα αιμοφόρα αγγεία;
 • 18. η βαλβίδα ανοίγει το αίμα ρέει Η βαλβίδα κλείνει το αίμα δεν ρέει προς τα πίσω
 • 20. Η καρδιά του ανθρώπου είναι μία μυώδης αντλία και έχει περίπου το μέγεθος της καρδιάς του ατόμου. Περιβάλλεται από ένα θύλακα (σάκο), το περικάρδιο. Έχει τέσσερεις κοιλότητες γι’αυτό καλείται τετράχωρη. Συγκεκριμένα αποτελείται από δύο μεγάλους χώρους με παχιά τοιχώματα τις κοιλίες και δύο μικρότερους με λεπτά τοιχώματα τους κόλπους. Το δεξιό τμήμα της καρδιάς γεμίζει πάντα με φλεβικό και το αριστερό πάντα με αρτηριακό αίμα. Η λειτουργία της καρδιάς συντονίζεται από φυσικούς βηματοδότες: το φλεβόκομβο και τον κολποκοιλιακό κόμβο.
 • 21. Καρδιακός ρυθμός: καθώς ο καρδιακός μυς συστέλλεται (η καρδιά μικραίνει και το αίμα ωθείται έξω από αυτήν) και διαστέλλεται (ο καρδιακός μυς χαλαρώνει, κόλποι και κοιλίες γεμίζουν με αίμα και η καρδιά «μεγαλώνει»), η καρδιά χτυπά.
 • 22. Κάτω κοίλη φλέβα: συλλέγει το αίμα από το κάτω μέρος του σώματος Άνω κοίλη φλέβα: συλλέγει το αίμα από το άνω μέρος του σώματος Δεξιός κόλπος δέχεται το αίμα από την άνω και κάτω κοίλη φλέβα Δεξιά κοιλία δέχεται το αίμα από το δεξιό κόλπο μέσω της τριγλώχινης βαλβίδας. Πνευμονική αρτηρία Πνευμονική αρτηρία: δέχεται το αίμα από δεξιό κόλπο (φλεβικό αίμα) και το προωθεί στους πνεύμονες για να εμπλουτιστεί με οξυγόνο. Αριστερός κόλπος: δέχεται το αίμα από τις πνευμονικές φλέβες. Αριστερή κοιλία: δέχεται το αίμα από τον αριστερό κόλπο μέσω της μητροειδούς βαλβίδας Πνευμονικές φλέβες Πνευμονικές φλέβες: μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο (αρτηριακό) από τους πνεύμονες στον αριστερό κόλπο. Αορτή: η μεγαλύτερη σε πλάτος αρτηρία δέχεται το αίμα από την αριστερή κοιλία (αρτηριακό αίμα) και το προωθεί σε όλους τους ιστούς τους σώματος.
 • 23. Κάτω κοίλη φλέβα Άνω κοίλη φλέβα Δεξιός κόλπος Δεξιά κοιλία Αριστερός κόλπος Αριστερή κοιλία Πνευμονικές φλέβες Πνευμονικές αρτηρίες:. Αορτή
 • 25. Μικρή κυκλοφορία ή πνευμονική κυκλοφορία: το φλεβικό αίμα από την δεξιά κοιλία μεταφέρεται μέσω των πνευμονικών αρτηριών στους πνεύμονες όπου αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα , εμπλουτίζεται με οξυγόνο και προωθείται στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Μεγάλη κυκλοφορία ή σωματική κυκλοφορία: το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο (αρτηριακό) μεταφέρεται από την αριστερή κοιλία της καρδιάς μέσω της αορτής, των υπόλοιπων αρτηριών και των τριχοειδών σε όλους τα κύτταρα του σώματος, όπου αφήνει το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες και παραλαμβάνει διοξείδιο του άνθρακα και άχρηστες ουσίες μέσω της διάχυσης. Κατόπιν μέσω των τριχοειδών και των φλεβών (φλεβικό αίμα) μεταφέρεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς για να εμπλουτιστεί σε οξυγόνο μέσω της μικρής κυκλοφορίας.
 • 26. Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία Ασθένειες κυκλοφορικού είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται σύμφωνα με έρευνες για τις ασθένειες αυτές είναι: Κληρονομικότητα
 • 27. Αέριοι ρύποι Κάπνισμα Τρόπος ζωής Παχυσαρκία, μη ισορροπημένη διατροφή, έλλειψη άσκησης κ.α. Περιβαλλοντικοί λόγοι
 • 29. Σελίδες σχολικού βιβλίου 65-69. Ασκήσεις: 1,2,3,4 σελ. 69,70
 • 30. Με το ουροποιητικό σύστημα πραγματοποιείται η αποβολή και απέκκριση των άχρηστων και επιβλαβών ουσιών από τον οργανισμό με τα ούρα.
 • 31. Ουροδόχος κύστη Νεφρά Ουρητήρες Ουρήθρα Ουρητήρες: ινομυώδεις σωλήνες μήκους περίπου 30cm που μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη. Φέρουν βαλβίδες που εμποδίζουν τα ούρα να επιστρέψουν στα νεφρά. Ουροδόχος κύστη: κοίλο μυώδες όργανο που αποθηκεύει τα ούρα και εξωθεί τα ούρα προς την ουρήθρα με την ούρηση. Η χωρητικότητα της είναι 2-3 λίτρα, αλλά 200- 300g ούρων προκαλεί την επιθυμία για ούρηση. Η έξοδος των ούρων ελέγχεται με τη βοήθεια σφιγκτήρα μυ. Ουρήθρα: στην γυναίκα είναι σωλήνας αποκλειστικά για τη μεταφορά και την αποβολή των ούρων μήκους 3 -4 cm, ενώ στον άντρα είναι ουρογεννητικός σωλήνας, δηλαδή μέσω αυτής απελευθερώνονται ούρα ή σπέρμα και έχει μήκος 20cm.
 • 32. Κάθε νεφρός έχει σχήμα φασολιού και μήκος περίπου 12cm και πλάτος 5-6 cm. Βρίσκονται στο πίσω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας δεξιά και αριστερά της σπονδυλικής στήλης. Αποτελούν φυσικό φίλτρο του οργανισμού μια και απεκκρίνουν τα προϊόντα διάσπασης των πρωτεϊνών (ουρία, ουρικό οξύ) ρυθμίζουν την ποσότητα του νερού στο αίμα, των ηλεκτρολυτών κ.α. Υπολογίζεται ότι κάθε μέρα «καθαρίζουν» από τις άχρηστες και επικίνδυνες ουσίες 200 λίτρα αίμα. Επίσης παράγουν και σημαντικές ορμόνες όπως η βιταμίνη D3, η ερυθροποιητίνη κ.α.
 • 33. Οι συνηθέστερες παθήσεις του ουροποιητικού είναι οι ουρολοιμώξεις δηλαδή η παρουσία μικροοργανισμών στα ούρα του ασθενούς. Στις γυναίκες οι ουρολοιμώξεις είναι συχνότερες λόγω της κοντύτερης ουρήθρας και της θέσης της πιο κοντά στον πρωκτό, από όπου μπορεί να μεταφερθεί κάποιο μικρόβιο
 • 34. Σελίδες σχολικού βιβλίου 71-72. Ασκήσεις: 1,2,3,4,5 σελ. 73