O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kbt u radu sa prasuicidantima

Source: Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kbt u radu sa prasuicidantima

 1. 1. Kognitivno- bihejvioralna terapija: Istraživanja i primjena Pregledni rad
 2. 2. 1
 3. 3. 2
 4. 4. 3
 5. 5. Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima -pregledni rad- Sulejmanović Dijana Filozofski fakultet Banja Luka
 6. 6. Pregledni rad Suicid, parasuicid, prasuicid Epidemiologija suicida Karakteristike suicidalnih osoba Tretman Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima Kognitivna terapija Dijalektička bihejvioralna terapija Terapija rješavanjem problema
 7. 7. Definicije Prasuicid- neuspjeli pokušaj Parasuicid- apel funkcija, bez namjere da se umre Suicid- sui (onaj koji se odnosi na sebe) i cide ili cidium (ubijanje, ubistvo), latinski jezik smrt koja nastaje iz čina nad samim sobom s namjerom oduzimanja života (Kozarić-Kovačić, 2004).
 8. 8. Epidemiologija suicida Faktori visokog suicidalnog rizika -prisutnost psihotičnih simptoma -depresivnost -zloupotreba alkohola ili psihoaktivnih supstanci -suicidalna ili homicidalna promišljanja, namjere ili planovi -dostupnost sredstava i njihova letalnost -prethodni pokušaji (38-40 puta veći rizik) Pol, uzrast, bračno stanje, društvene okolnosti
 9. 9. Podaci za RSgodina muškarci žene Ukupno2001. 259 84 3432003. 138 46 1842005. 213 77 2902007. 196 66 262
 10. 10. 2008. godina Bosna i Hercegovina266 RS225 FBiH491 Ukupno
 11. 11. Kognitivno-bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima Kognitivna terapija Dijalektička bihejvioralna terapija Terapija rješavanjem problema
 12. 12. Kognitivna terapija Oblik emocionalnog reagovanja određen je tumačenjima i procjenjivanjem primljenih podataka Kognitivne strategije usmjerene na izmjenu maladaptivnih misli i uvjerenja Automatske misli -> negativna značenja koje ljudi pridaju stvarima “mora” i “treba” zahtjevi Misli su gledišta, a ne činjenice
 13. 13. Karakteristike suicidalnih osobaKognitivne Ponašanje EmocijekarakteristikeNerealna očekivanja Drastične promjene Bespomoćnost raspoloženjaNemogućnost sagledavanja Impulsivno Beznađealternativnih rješenja reagovanjeRigidno razmišljanje Zaokupljenost smrćuSlabe vještine u rješavanjuproblemaSjećanja vezana samo uznegativna iskustva
 14. 14. Zadaci terapije Određivanje ciljeva terapije Modifikovanje uvjerenja Identifikovanje razloga ZA život Redukovanje impulsivnosti Podučavanje vještinama rješavanja problema Kartice samopomoći
 15. 15. Struktura tretmana Provjera raspoloženja i povezivanje sa prethodnom seansom Osvrt na domaću zadaću Organizacija rada i pravljenje rasporeda Diskusija stavki rasporeda Tehnike relaksacije Modifikovanje problematičnih uvjerenja Bihejvioralni eksperimenti Evaluacija misli i uvjerenja
 16. 16. Dijalektička bihejvioralna terapija Linehan, bipolarni poremećaj Usmjerena na problem Direktne strategije mijenjanja (bihejvioralna analiza i kognitivno restrukturisanje)
 17. 17. Terapija rješavanjem problema Klijent i terapeut zajedničkim radom nastoje pronaći korisne strategije rješavanja problema Efikasnost
 18. 18. Da li je kognitivnobihejvioralna terapija efikasna u radu sa prasuicidantima?
 19. 19. Istraživanja efikasnosti Dugoročnije poboljšanje kod primjenjivanja kognitivne terapije u odnosu na kontrolnu grupu, primjenu samo lijekova, nekognitivni bihejvioralni tretman i druge psihoterapije (Dobson, 1989) Istraživanja na Medicinskom institutu u Washingtonu pokazuju da se suicid može redukovati promjenom nezdravih misli (2001) Brown i suradnici, 2005: kognitivna terapija efikasnija u prevenciji pokušaja suicida za 50% u odnosu na kontrolnu grupu tijekom 18 mjeseci praćenja Značajan uticaj kognitivne terapije na suicidalne ideje te osjećaje beznađa i bespomoćnosti (Beck, 2009) Dijalektička bihejvioralna terapija: manje recidiva nego tretmani psihoterapeuta nebihejvioralne orijentacije (Wenzel et al, 2009)
 20. 20. Knowing is not enough – we must apply,willing is not enough – we must do. Goethe
 21. 21. SOURCE: Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu saprasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresapsihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvopsihologa RS, 125-133. Hvala za pažnju.e-mail: dijanas_87@yahoo.com

×