O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Humor u rebt u

Sulejmanović, D. (2012). Humor u REBT-u. Zbornik sažetaka naučno- stručnog skupa Sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Humor u rebt u

 1. 1. Humor u REBT-udipl. psiholog Dijana Sulejmanović Sarajevo, 21.4.2012.
 2. 2. REBT• Racionalno-emotivna terapija ponašanjem• Albert Ellis, 1955. godine• Disfunkcionalnost iracionalnih uvjerenja
 3. 3. ABC modelA desilo se A ...što sam protumačio kao BB ...i povodom toga osjetio sam CC pomislio sam C uradio sam C
 4. 4. Zdrave i nezdrave emocije zdrave nezdraveobazrivost anksioznosttuga depresijakajanje osjećaj krivicerazočaranost stidnezadovoljstvo bijes
 5. 5. REBT tehnike• Kognitivne• Emocionalne• Bihejvioralne
 6. 6. Humor u REBT-u• Ukazivanje na besmislenost IU• Konstruktivan, empatičan• ‘Nije užasno dok god se tome mogu smijati.’
 7. 7. Kada koristiti humor? • Anksioznost • Osjećaj stida • Seksualni problemi • Otpor
 8. 8. Humor u REBT-u• Seansa→ odnos klijent – terapeut• Domaća zadaća (humoristične pjesme)→ reinterpretacija• Bihejvioralni eksperiment→ izlaganje
 9. 9. Ode IU-ima Voli mene, mene i samo mene Ili ću umrijeti bez tebe! Garantuj mi ljubav svojuDa nikad u odanost ne posumnjam tvoju! Život mi bljuzgavi postane trag Ako ne znam da sam samo tebi drag! Jer ako me išta voliš manje, Mrziću te do smrti, jagnje!
 10. 10. Vježbe za suzbijanje stida• U liftu...• U tramvaju/autobusu...• U tržnom centru...• Na ulici...• U apoteci...
 11. 11. Korisnost humora za terapeuta• Upoznavanje i razumijevanje klijenta• Izbjegavanje sindroma sagorijevanja
 12. 12. Rizik• Pogrešno shvatanje• Povjerenje• Osjetljive teme• Ciljano, smisleno i pravovremeno
 13. 13. Literatura• Ellis, A. & Dryden, W. (2002). Racionalno-emocionalna- bihevioralna terapija. Jastrebarsko: Naklada Slap.• Nelson, J. K. (2008). Laugh and the World Laughs with You: An Attachment Perspective on the Meaning of Laughter in Psychotherapy. Clinical Social Work Journal, 36, 41-49.• Richman, J. (1995). The lifesaving function of humor with the depressed and suicidal elderly. The Gerontologist, 35 (2), 271- 275.• Ventis, W. L. & Higbee, G., Murdosck, S. A. (2001). Using Humor in Systematic Desensitization to Reduce Fear. The Journal of General Psychology, 128 (2), 241-253.• Vukosavljević-Gvozden, T. (2009). Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija: teorija i metod. Beograd: Kreativni centar.
 14. 14. If you are too busy to laugh, you are too busy. Hvala za pažnju.SOURCE: Sulejmanović, D. (2012).Humor u REBT-u. Zbornik sažetakanaučno- stručnog skupa Sarajevski E-mail: dijanas_87@yahoo.comdani psihologije. Sarajevo: Filozofskifakultet.

×