O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Nçllihlüillnnlntlll -lllitaioniunnthnáiimiggbl

 

d x

ltulllii-, llttltjáilttiš

1. Esipuhe

Nordautomation Oy (www. nor...
Lllpliiblljitçlunlilpnl -illitgliüllillnlhl-“iihlišlšitäl

 

 

a' mpr? 

išišiššišši itltjliilljlig! 

2. Raportin sisäl...
ñlnliiltliiitnlnnr-. Iil-lnl 'mit-. titlllnllulhbñiñliqgihl

 

K UITÅNNUID IÅKIVHTIÖ

IKGIIVIJNIIEMI

, It-. slakkaan suh...
tlloliiltllliullurttiloln --mkaionnlllthhiiisliqgüu Ari-hh 1:» -l

 

3. sidosryhmien odotukset ja reunaehdot

3.1 . Omist...
3.5. Asiakkaiden odotukset

3.5.1. Prosessi
uudet, tehokkaat ratkaisut
käytön helppous ja toimintavarmuus
asiakaslähtöisy...
Nordautomation -liiketoimintastrategia

 

3.9. Hallituksen odotukset

Suunnitelmien
mukainen liiketoiminta
(vuosi- ja str...
4. Yrityksen nykytila

4.1.Missio - Yrityksen toiminta-ajatus

Missio

Luoda kannattavasti kasvaen uusia tuotteita

- peri...
L

Lltçirilaluiiçnmlilçm -ImlGlKdlIIllIItlñiiñjKQghi

4.4.Yrityksen liikeidea ja strategia

Nordautomationin strategia on ...
illIli-Ålälliilnlhlnpluu -lllkšliülliuflulbl-fšlliš-liçjgüat

 

Strategia ja toimitukset

Nordautomation keskittyy projek...
Nordautomation -Iiiketoimintastrategia

 

Strategia ja markkinointi

Nordautomationin ulkoinen markkinointistrategia peru...
4.5.Yrityksen ydinosaaminen ja siitä syntyvät kilpailuedut

Ydinosaaminen

- oma suunnittelu ja tehokas oma tuotanto antaa...
Nordautomation -liiketoimintastrategia

 

5. Liiketoiminnan suunnittelu

5.1 . Asiakastarpeet ja arvostu kset

o energi...
j tltoianikiuiçmniitçim Amkt-ligflunnlitkttinttajgk; 

 

6. Liiketoimintaketjun kuvaus ja rakenne

6.1. Projektit

Liiket...
Blutéhiukunmin-Inl nmk-. xiorlnnnuitLild-: Itqghl

 

6.5. Mitä voimme tehdä kilpailuetujen edelleen kehittämiseksi? 
c Jo...
r

' lltglláhllll-llunlflçlf rml('-l'til'lllllntr, l›ñilláztkçjg{lm

 

Organisaation ja johtamisen taholta: 

o tarkkaa k...
iltuuáhuitgiuumilqiui IWKQiQHIIHIIhLiÄIElKqQEl

 

7. Toimialan rakennekartoitus

Potentiaaliset uudet tulokkaat, 
kilpail...
7.2. Avainkomponenttien ja materiaalien toimittajien neuvotteluvoima

Lisää neuvotteluvoimaa Vähentää neuvotteluvoimaa
- k...
Nowslzlqltqicuiziñlown inomimulllbsallluusm ll-; t II; '. i_l; l

7.6. Miten voimme parantaa asemiamme? 

r ratkaisujemme ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nordautomation Vienti 2013 - 2017

372 visualizações

Publicada em

Nordautomation

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nordautomation Vienti 2013 - 2017

 1. 1. Nçllihlüillnnlntlll -lllitaioniunnthnáiimiggbl d x ltulllii-, llttltjáilttiš 1. Esipuhe Nordautomation Oy (www. nordautomation. fi) on vuonna 1991 perustettu mekaanisen puunjalostusteollisuuden projektitoimituksiin erikoistunut yritys, joka on vuodesta 1999 kuulunut ruotsalaisen Carl Bennet AB omistamaan Lifco konsemiin. Nordautomationin toimitusjohtaja Pauli Ojala vastaa myös ruotsissa toimivasta Nordautomation AB: stä. vakituiseen asiakaskuntaan kotimaassa on jo pitkään kuulunut mm. Finnforest, Stora Enso, UPM, Vapo, jne. Asiakkaiden suhdannevaihtelut on näkynyt liikevaihdon vuosit- taisena vaihteluina, välillä 7-15 milje. Viennin osuus liikevaihdosta on ollut 10 - 70%. Vienti on kasvussa Ruotsiin ja Norjaan, äsken saatiin merkittävä avaus Australiaan. Toimitusprojektimme ovat kiinteähintaisia ja vastaamme myös projektien alitoimittajista. Nordautomation markkinointi, tuotekehitys, suunnittelu, projektijohto ja hallinto ovat Kristiinankaupungissa, jossa työskentelee n. 20 henkilöä. Tuotantolaitos on Alajärvellä jossa työskentelee n. 60 ammattilaista. Lisäksi Nordautomationin tuotannossa valmiste- taan myös Algol Oyzlle raskaat siltanosturit, joita on toimitettu jo yli 1000 kappaletta. Yritys on kehittänyt myös moninaisten biopohjaisten raaka-aineiden käyttöön soveltu- van Ekohell- voimalan, osana energiateollisuuden ratkaisuja. Nordautomationilla on valmius kokonaisvaltaisiin avaimet käteen -projektitoimituksiin. Yrityksellä löytyy kokeneet projektipäälliköt, -koneensuunnittelijat, sekä sähkö- ja auto- maatio-osasto. Omavaraisuus kone-, sähkö- ja automaatiosuunnittelussa ( Vertex G4, SoIidWorks 3D, Siemens S7, Mitsubishi ym. ) sekä oma tuotantolaitos yhdessä palvelu- valmiin henkilöstön kanssa ovat myötävaikuttaneet maineeseen nopeana ja laadukkaa- na projektien kokonaistoimittajana, jolta löytyy apu asiakkaan kiireellisiinkin tarpeisiin. Nordautomation toimintaympäristö on tullut vaiheeseen, jossa perinteinen vahva tuo- tesegmentti, tukinkäsittelytekniikka, tarvitsee rinnalle uusia tuote- ja asiakasratkaisuja. Siksi tämä uusi Iiiketoimintastrategia on nyt päivitetty. Uudistuvin terveisin ?4a&' Ojala toimitusjohtaja LVI gnu oil ; l Il i m nu : l t l 0.» m l_ ll m i i ; l III Il å : . : l I l 'l m a n; ll ; l my. ;til åwyvt*
 2. 2. Lllpliiblljitçlunlilpnl -illitgliüllillnlhl-“iihlišlšitäl a' mpr? išišiššišši itltjliilljlig! 2. Raportin sisältö, aikataulu ja strategialähestyminen 2.1. Strategiaraportin versiot o Esittää tukinkåsittelyn lisäksi uusia tuotelinjoja ja näiden asiakkaita o Täydentää muuttuvassa liiketoimintaympäristössä käytännöllistä suunnitelmaa, mitä tulee ottaa huomioon myynnissä seuraavan; 6 kuukauden, kahden vuoden ja viiden vuoden aikana. o Suunnitelma kattaa päätökset, mitä tehdään itse ja mitä toiset teke- vät, sekä sen, miten asiakkaat todennäköisesti toimivat markkinoilla. o Yhteistyö muiden suunnittelutoimistojen ja laitekumppanien kanssa o Kuljetinjärjestelmien kilpailijoiden kartoitus 2.2. Raportin tavoitteet Koordinoida ja ohjata Nordautomationin liiketoiminnan kehitystä yrityksen sisällä ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa Mahdollistaa myynnin nousu sekä resurssien hankkiminen ja ohjaus Nopeuttaa liiketoiminnan kehitystä ja kauppojen saamista 2.3. Raportin strategialähestyminen Strategia merkitsee aina valintaa, tehdäänkö noin vai näin -ja miksi niin tehdään. Raportin strategialähestyminen on kuvattu seuraavassa yksinkertaisessa kaaviossa. Lähdemme nykyisistä toimintamalleista ja asiakastarpeista hakemaan uutta strategiaa. Yrityksellämme on kaksi strategista vaihtoehtoa: uudet toimintamallit tai asiakastarpeet. Nordautomation voi strategiansa mukaisesti edetä; 1. nykyisillä tuotteilla ja ratkaisuilla kohti uusia asiakastarpeita, esim. metsäteolli- . suuden nykyisillä ratkaisuilla energiatepllisuuteen, jossa ratkaisut ovatlähes samat. 2. nykyisissä asiakkuuksissa kohti uusia toimintamalleja ja tekniikoita, esim. metsäteollisuuden asiakkuuksissa tukinkäsittelyratkaisuiden lisäksi hakea uutta kauppaa myös energiantuotannosta (sahojen uusi liiketoiminta, sivutuotteitten kui- vaus ja myynti) ja energian poltosta (polttoaineen käsittelykuljettimet ym. ). Neililglllipinislilçini LUU-iiållmllbiš-lilllåli li; Ilšl Tili mul_
 3. 3. ñlnliiltliiitnlnnr-. Iil-lnl 'mit-. titlllnllulhbñiñliqgihl K UITÅNNUID IÅKIVHTIÖ IKGIIVIJNIIEMI , It-. slakkaan suhde tuntemattomaan Ilmuimlitanuri. 'Lähimmät *pizzat* f lllililJlll Il] WII-ml 'Ellnllilšänlralllli Nordautomationin strategiavalinta on ensisijaisesti edellinen vaihtoehto, kohta 1. - nykyisillä tuotteilla ja ratkaisuilla kohti uusia asiakastarpeita, esim. metsäteolli- suuden nykyisillä kuljetinratkaisuilla energia- ja kierrätysteollisuuteen, jossa ratkaisut ovat kokonaan tai lähes samat. Samalla edetään nykyisissä asiakkuuksissa kohti uusia toimintamalleja ja tekniikoita, esim. metsäteollisuuden asiakkuuksissa uutta kauppaa myös näiden energiantuotannosta ja energian poltosta. Nordautomationin kannattaa ottaa ensin haltuun: asiakkuus tai teknologia. Ekohellin kohdalla lähdettiin kehittämään uutta teknologiaa (pyörivään lieriöön perustu- va poltto) ja päädyttiin samanaikaisesti uuteen asiakassegmenttiin ikuntasektori). Osittain tästä johtui sen liiketuloksen epäonnistuminen, ei innovaation epäonnistumista. Siksi on tarpeen rakentaa ensin kuntoon - asiakkuus tai teknologia. Nm. -çlglqliçutglilgim l_[lmiizlninlbçallinlçm Ilši Olli. 1:4. mutt;
 4. 4. tlloliiltllliullurttiloln --mkaionnlllthhiiisliqgüu Ari-hh 1:» -l 3. sidosryhmien odotukset ja reunaehdot 3.1 . Omistajien odotukset ja reunaehdot c Kasvu ja kannattavuus. o Liikevaihto nousee tasaisesti koko strategiajakson vähintään 5 % vuodessa o Suhteellinen Iiikevoittotaso > 10 % lliikevaihto. (ennen korkoja ja veroja) r Markkinaosuus ja-asema. Rakennetaan markkinajohtajan asema tuoteryhmissä. Kasvua haetaan sekä kotimaasta että viennistä. r: Vakavaraisuus. Omavaraisuusaste > 40 % r Sijoitetun pääoman tuotto on yli 20 %. r Kassavirran tulee olla positiivinen. o Osinkopolitiikka on maltillinen ja huomioi investointitarpeet c Osakkeiden arvonnousun on kilpailukykyinen verrattuna yleiseen kehitykseen. 3.2. Rahoittajien odotukset r. Rahoittajat: SEB päärahoittaja Rahoittajien odotukset; tuottoja erilaisista palveluista 3.3.Johdon odotukset KoKoNAIsLnKevAIHro 11112 me 11111 TULOS 'la/ ME 3 %I0,2 10 %/1,0 a Taseen loppusumma<10 ME - Toimipisteet: o Suomessa Kristiina ja Alajärvi o Ruotsissa Nyland Odotus on, että avainhenkilöstö näkee ja hallitsee laajemmat kokonaisuudet sekä hen- kilöstön osaaminen muodostaa kilpailuylivoiman projektoinnissa verrattuna muihin. 3.14. Yhteiskunnan odotukset Nordautomation noudattaa kaikessa yhteiskunta- ja ympäristövastuuta ja kestävän kehi- tyksen innovatiivisia ratkaisuja, tuottaa työpaikkoja, verotuloja sekä edistää avoimuutta ja aktiivista yhteistyötä. ñlo-lélmqltrunislilmui t_qlouitçinllit: alliulçnl II: *. my. ;ly 31th, *
 5. 5. 3.5. Asiakkaiden odotukset 3.5.1. Prosessi uudet, tehokkaat ratkaisut käytön helppous ja toimintavarmuus asiakaslähtöisyys ja palvelun laatua (after sales tuki) kehityshalu ja -kyky sekä pitkäaikainen kumppanuus 3.5.2. lnvestointiprojektin odotukset toimitusvarmuus ja -jousto lyhyet toimitus- ja tuotannon ylösajoajat luvattu laatu sekä projektoinnin osaaminen vankka taloudellinen tausta uudet toimivat ratkaisut tietoturva ja toimintamoraali 3.6. Kilpailijoiden odotukset kilpailu asiakkaista ja markkinaosuuksista terve hinnoittelu ja reilu peli isot kilpailijat valmiita aggressiivisiin reviiritaistoihin 3.7. Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden odotukset työ, maksukyky ja raha pitkäaikainen ja tasaisempi yhteistyö ennakointia ja yhteistyön kehittämistä 3.8. Henkilöstön odotukset turvallisuuden tunne uusien tuotteiden menestys kilpailukykyinen palkka ja turvattu toimentulo pitkäksi aikaa mielenkiintoinen ja kehittyvä työtä arvostettu ja tunnettu työpaikka mahdollisuus kouluttautumiseen sosiaalinen huomioiminen ja avoin informaatio ennalta ehkäisevä työterveyshuolto jotakin parempaa kuin aikaisemmin Nordautomation-Luottamuksellinen 08.03.13
 6. 6. Nordautomation -liiketoimintastrategia 3.9. Hallituksen odotukset Suunnitelmien mukainen liiketoiminta (vuosi- ja strategiset suunnitelmat) Eettinen, moraalinen ja yhteiskuntavastuullinen toiminta innovatiivinen tuotteiden menestys Henkilökohtainen Mielenkiintoinen kehittyminen toiminta Nyt koko metsäteollisuutta nordautomatisoimaan! Nordautomationin tuote- ja palvelualue tulee kattamaan koko mekaanisen puunjalostusteollisuuden. Kehitämme ja projektoimme jalostusprosessien volyymia, , tuottavuutta sekä raaka-ainetoimintojen , taloudellisuutta_ edistäviä ratkaisuja_ Toiminnan tehostamiseen mahdollisuuksia pyritään löytämään etsimällä tuotannon pullonkauloja tarkastelemalla tuotantoa kokonaisvaltaisesti. Tuotealuetta laajennetaan määrätietoisesti sahojen uudelle liiketoiminta alueeile, eli sivutuotteiden (hake, puru, kuori) jatkojalostustarpeisiin. Keihäänkärkituotteeksi otetaan bin-energian jalostuksen vastaanotto- ja syöttölaitteistokokonaisuus. Tukinkäsittelyssä hyödynnetään referenssejä kuten suurteho- tukinlajittelijat, revolverikääntåjät, porrasannostimet ja muut laadukkaat avainkomponentit. Nordautomation-Luottamuksellinen 08.03.13
 7. 7. 4. Yrityksen nykytila 4.1.Missio - Yrityksen toiminta-ajatus Missio Luoda kannattavasti kasvaen uusia tuotteita - perinteisille puunjalostusteollisuusasialle - uusille energiateollisuuden asiakkaille -tukemaan kestävää kehitystä ja liiketoiminnan pitkäjänteistä kannattavuutta 4.2. Visio Nordautomationin visio on, että markkinoilla on tulevaisuudessa kysyntää osaavasta, vastuuntuntoisesta, ongelmaratkaisuihin pystyvåstä puunjalostus- ja energiateollisuu- den projektitoimittajasta, jolle: o Kotimaan toimitukset aiempien asiakkuuksien kanssa o Vienti avautuu yhä enemmän Ruotsiin ja Norjaan. o Vientimahdotlisuudet etäämmälle ovat avautumassa yhteistyössä kumppanien - Valon Kone. Veisto - kanssa. o Ventikokemusta Venäjälle ja Baltiaan, jonne toimitetaan mutta ei vielä suuntauduta. Uskomme, että puunjalostus ja energiateollisuus alkaa panostaa investointeihin: o Kysynnän tyydyttää asiakaslähtöiset, kokonaistoimituksiin pystyvät yritykset. o Asiakkaat arvostavat kokonaisosaamista ja tiukkojen toimitusaikojen varmuutta. o Selkeät tavoitteet saavat henkilöstön yrittämään parastaan. l 4.3.Yrityksen taloudellinen tila Yrityksen taloudellinen tila on edelleen hyvä. Nordautomation-Luottamuksellinen 08.03.13
 8. 8. L Lltçirilaluiiçnmlilçm -ImlGlKdlIIllIItlñiiñjKQghi 4.4.Yrityksen liikeidea ja strategia Nordautomationin strategia on toimia maailmanlaajuisesti suuren kapasiteetin tukinkä- sittelyn ja sahan sivutuotelaitteiden toimittajana metsä- ja energiateollisuudelle kattaen myös kierrätysteollisuuden. Nordautomation toimii seuraavien 1 - 3 vuoden aikana Skandinaviassa, Euroopassa ja Aasiassa, myöhemmin ( 3 - 7 vuotta ) myös Venäjällä. Nordautomation kasvaa orgaanisesti nykyisten tai nykyisiä lähellä olevien asiakkuuksi- en kautta. Nordautomation ei tee yritysostoja paitsi erittäin perustelluista ja vålittömän kannattavuuden mahdollistavista syistä. Nordautomationin kasvu perustuu ensisijaisesti nykyisten tai nykyisiä muistuttavien asiakkuuksien syventämiseen, esimerkiksi metsäteollisuuden perinteisistä tukinkäsitte- Iyratkaisuista kohti metsäteollisuuden energia- ja kierrätysratkaisuja. Kasvu perustuu toissijaisesti nykyisten tuotteiden ja ratkaisuiden tarjoamiseen uusille asiakkaille. Nordautomationin ratkaisut kattavat puunjalostus- ja energiateollisuuden asiakaslähtöi- set, laadukkaat laite- ja tuotantolinjaratkaisut sekä teknisen palvelun. Energiateollisuus kattaa myös kierrätysteollisuuden. Nordautomationin rooli ratkaisutoimittajana kattaa kyvyn ratkaista asiakkaan ongelmia ( lisää tarvetta sen liiketoiminnan tuntemukseen ). Kenelle ? Puunjalostuslaitoksille, energiateollisuudelle, kierrätys- ja jätteenkåsittelylaitoksille Mitä ? laadukkaat laite- ja tuotantolinjaratkaisut sekä tekninen palvelu kattaen projektoinnin, asiakastuen ja after sales -palvelun Miten ? r: keskitytään helppohoitoisuuteen ja toimintavarmuuteen <2 johdetaan projekteja toimitusajat itsekurilla pitäen pidetään huoli kustannustietoisuudesta kaikissa vaiheissa Strategia ja asiakkuudet Nordautomationin asiakaskunnan muodostavat metsä- ja energiateollisuuden yhtiöt, joilla on tuotantolaitoksia useissa maissa. Ensisijainen asiakaskunta koostuu pohjois- maisista metsäyhtiöistä, joille tehdään projektitoimituksia yhtiön parhailla resursseilla. Toinen merkittävä asiakaskunta koostuu pohjoismaisista energia- ja kierrätysyhtiöistä, joille tehdään projektitoimituksia yhtiön parhailla resursseilla. Nordautomationin kotimarkkina-alue on Pohjoismaat. Vienti suuntautuu alueille, joilla nykyiset asiakkaat toimivat. Nordautomation ei panosta toistaiseksi Venäjän vientiin mutta on valmis menemään Venäjälle luotettavien kumppanien- kanssa. Strategia perustuu läheiseen kumppanuuteen asiakkaiden, Iaitetoimittajien ja avainhen- kilöiden kanssa. Metsä- ja energiateollisuuden asiakkuuksista rakennetaan verkosto, jossa asiakas hyötyy nopeasti Nordautomationin toiminnasta. tligiiizllnultl: çwlilläla M54. 1131. 13”. Elleidlziuxgiuisiiiçim
 9. 9. illIli-Ålälliilnlhlnpluu -lllkšliülliuflulbl-fšlliš-liçjgüat Strategia ja toimitukset Nordautomation keskittyy projektitoimituksiin, joihin kuuluu tuotteet, palvelut ja näistä asiakkaalle räätälöitävät ratkaisut. Toimitusten kohteena on mekaaninen puunjalostus- teollisuus sekä energiateollisuus. Toimituksissaan Nordautomation nostaa jalostusprosessien volyymia, tuottavuutta sekä raaka-ainetoimintojen taloudellisuutta. Toimitukset ovat ratkaisuja, joissa avarretaan tuotannon pullonkauloja ja joihin kuuluu kokonaisvaltaiset ratkaisut. Nordautomation laajentaa toimitustensa kohdetta ensisijaisesti metsäteollisuuden tu- keista kohti metsä- ja energiateollisuuden sivutuotteita, joita ovat hake, puru ja kuori. Nordautomation laajentaa toimitusten kohdetta toissijaisesti energia- ja kierrätysteolli- suuteen, jossa käytetään samantyyppisiä ratkaisuja kuin sahojen sivutuotteilla. Nordautomationin uusista toimituksista vuosina 2013 - 2015 yksi merkittävämpiä on bioenergialaitosten vastaanotto- ja syöttöIaitteistokokonaisuus, joita toimitetaan useille metsäteollisuuteen integroituneista energialaitoksista tai itsenäisistä energialaitoksista. Nordautomation pitää edelleen johtavan asemansa tukinlajittelijoiden toimituksissa. Tavoitetta tukevat aiemmat referenssit metsäteollisuuteen Strategia ja tuotekehitys Tuotekehitysstrategiaa ohjaa tarve parantaa nykyisten tai tavoiteasiakkaiden tuotantoa ja kiIpailukykyå. Tuotekehitysstrategia on asiakastarpeesta lähtevä uuden kehittäminen. Siksi tavoite on Ianseerata yksi mekaniikan tai automatiikan uutuus vuosittain. Tuotekehitysstrategiaan ei kuulu uuden kehittäminen uusille asiakkaille. Projektointitrategia ja tuotanto Nordautomation tuotantostrategia perustuu omaan valmistukseen, jossa massaräätä- Iöinnin periaatteilla on tavoitteena vakioinnin kautta saatava nopeus ja toimitusvarmuus. Oma valmistus kattaa pääsääntöisesti oman suunnittelun, tuotannon ja pintakäsittelyn. Nordautomationin tehtaalla tehdään instrumentointi ja muu erikoisosaamista vaativa työ, missä tavoitteena on optimaalinen, toimitusvarrnuuteen perustuva valmiusaste. Toimitusvarmuuden puitteissa työ tehdään itse tai ulkoistetaan osittain kumppaneille. Automatiikan esisäädöissä ja käytönvalvonnassa käytetään hyväksi reaaliaikaista tie- donsiirloa. Tuotannon kuonnitushuiput tasataan luotettavien alitoimittajain kautta. Projektoinnin tärkeimmät tavoitteet ovat asiakkaalle toimitetun laitteiston nopea ylösajo täyteen kapasiteettiin, taloudellisen tuloksen saavuttaminen sekä kustannustehokkuus. Projektoinnin muita tavoitteita ovat toimitusvarmuus ja matkatyön minimointi. kliowélçumiQinlztiiçili l, ltmfiitllulll: ålllltalt Itä. li: : itä. joutu;
 10. 10. Nordautomation -Iiiketoimintastrategia Strategia ja markkinointi Nordautomationin ulkoinen markkinointistrategia perustuu tuttujen kumppaneiden kans- sa verkostoitumiseen sekä kotimaassa että viennissä. verkostoituminentarkoittaa myös Nordautomationin ja asiakkaiden välistä välitöntä, avointa vuorovaikutusta, jonka tavoite on Vin - Vin ja hyvät partnerisuhteet. . Ulkoista markkinointia tehdään rajatusti energia- ja kierrätyssegmenteissä sekä metsä- teollisuudessa viennissä. Kotimaassa markkinointi metsäteollisuuden suuntaan perustuu vanhoihin kontakteihin, sillä yrityksen kotimaan tunnettuutta voidaan jo pitää riittävänä metsäteollisuudessa. Kotimaassa tehdään rajatusti muuta markkinointia. Viennissä markkinointi perustuu verkostoitumiseen ja tarkkaan kohdistukseen, tarve arvioidaan erikseen joka kohteelta. Nordautomationin sisäinen markkinointistrategia nostaa esiin halun palvella asiakkaita, kokonaisvastuun projektoinnissa ja talouteen perustuvan ajattelun tuoleratkaisuissa. Strategia ja henkilöstö Nordautomationin henkilöstöstrategia perustuu joukkuepeliin. Joukkueen tulee voittaa, joukkuetta kannustetaan ja joukkueen yksilösuoritukset ovat aina joukkueen hyväksi. Menestys tulee vain joukkuegelin avulla, ei yhden yksinäisen henkilön panoksen kautta. Nordautomationin joukkueen tärkeitä ominaisuuksia ovat nöyrä asenne, osaamisen tunnustaminen, palveluvalmius, lupauksista kiinni pitäminen ja projekteihin sitoutumi- nen. Nordautomation panostaa joukkuepelaajien motivaation nostamiseen, osaamista parantavaan koulutukseen sekä vireyttä lisäävään vapaa-ajan toimintaan. Organisaatio pidetään ohuena. Byrokratiaa ja hierarkiaa vältetään. Joukkueen koordi- naatioon panostetaan myynnissä ja projekteissa. Tiedonkulkua, yksittäisen joukkuepe- Iaajan vastuuta ja joukkueen yhteisvastuuta korostetaan selkeiden ja helposti toteutet- tavien toimintatapojen kautta. Henkilöstön näkemykset ja mielipiteet tulee huomioida. Hyvä joukkuehenki korvaa turhan byrokratian ja hierarkian. Nordautomation-Luottamuksellinen 08.03,13
 11. 11. 4.5.Yrityksen ydinosaaminen ja siitä syntyvät kilpailuedut Ydinosaaminen - oma suunnittelu ja tehokas oma tuotanto antaa uskottavuutta o olemassaolevien prosessitekniikoiden soveltaminen v toimitusten kautta saadut referenssit ja patenttisuojat - kokonaisprojektointi -taito käyttää alihankkijolta I luotettavuus (toimitusajat, sopimuksen täyttäminen) - toimituskokonaisuuden hallinta = projektointiosaaminen I kyky myydä, suunnitella, valmistaa, asentaa, sä hköistää, käyttöönottaa, automatisoidaja hoitaa projekteja asiakkaiden toiveiden mukaan Ydintuotteet 0 Tukinlajittelijatja sahaan syöttö, kuorimot, kokorunkoasemat, mittausasemat, alasa ha latteistot 0 Ha ke -ja purunkäsittely, yksittäiset tuotteet, sopimushuoltotoiminta ja tekninen konsultointi, koulutus - Energiateollisuuden ja kierrätyspuolen lajittelu, käsittely, syöttö ja mittausratkaisut Ydinosaamisella saavutettavat kilpailuedut - Tehokas ja ketterä prosessi - Toimintavarmuus kiinteillä raaka-aineilla 0 Prosessin jatkuva optimointi ominaisuuksien perusteella Ydinosaamisen kehitystarpeetja -visiot: o prosessituntemuksen syventäminen I automaation ja ohjaustekniikkaosaamisen Iaajentamnen 0 alihankintaverkoston kehittäminen 0 Design, laitosten ammattimainen näyttävyys (sisällä jaulkona) - Uušasiakashankinta O . - Uusien ratkaisuiden toimintavarmuuden demonstrointi o Yhteiskunnallisen hyväksynnän toimintatavatja vaikuttaminen Nordautomation - Luottamuksellinen 08.03.13
 12. 12. Nordautomation -liiketoimintastrategia 5. Liiketoiminnan suunnittelu 5.1 . Asiakastarpeet ja arvostu kset o energiajakeen tai jätteen kierrätys sekä hävittäminen o kokonaisen prosessin toimittaminen o hyvä varaosahuolto (paikallistuki yms. ) o saada varmat ja tehokkaat laitteet (toiminnan häiriöttömyys ym. ) o luotettavuus, tekninen ja projektiosaaminen, palvelukyky 5.2. innovatiivinen teknologia o Automaattinen prosessin optimointi useille materiaaleille o Polttoaineen esikäsittely- ja kuljetintekniikat o Oma laite- ja sähkösuunnittelu o Oma konepaja Suomessa o Osaava henkilöstö o Hyvät kumppanuus- ja alitoimittajasuhteet o Toimialan kehitysseuranta ja visiointikyky Kuka ei luottaisi laitteistoon, jonka kehittämiseen itse on osallinen? Nordautomation tuotekehitysstrategiaa ohjaavat asiakaskunnan tuotannon ja kilpailukyvyn parantamisen tarpeet. Tiimit edellyttää asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtämistä, Tarkoituksena on kartoittaa. miettiä ja kehittää ratkaisuja ongclmakohteisiin, sek! ! tuottaa vuosittain lanscerattavaksi vtlltintään yksi uutuus sekä mekaniikan että automatiikan alueilta. Nordautomation - Luottamuksellinen 08.03.13
 13. 13. j tltoianikiuiçmniitçim Amkt-ligflunnlitkttinttajgk; 6. Liiketoimintaketjun kuvaus ja rakenne 6.1. Projektit Liiketoimintamme on projekteja, jotka toteutetaan alla olevan kaavion mukaisesti: 'l Projektitoteutus Asiakkaan has: ain; Innllntuaplrml 6.2.T0iminnot ketjussa saada tarjousmahdollisuudet "oikealle" asiakassegmentille (markkinointi myynti) tarjous layout, -Iaadinta ja hinnoittelu tarjousneuvottelut ja tilaus projektin käynnistys ja resursointi o mekaniikka- ja automaatiosuunnittelu o ostot, tuotanto, asennus, käyttöönotto, luovutus o projektin päättäminen, loppuraportti, tulos NIOJEKTI- PAA LLIKON VALINTA . IA KOKONA IS- KUORM ITUS VA IAILTlILI-LVAT TOIÅNINPITELT Tujuupyynnlt linnut m nl tninnlrtnjlllc U | , , m j, SUUNNITTELU IlANKlNNAT n: ' iyltkmunnllhlu_ . aman- ptdlimmnnltlelul -Iuolantnpdlililblb ruomrmt 6.3.0ma ketjun kilpailukyky ALIIIA NKINTA Nordautomationilla on pitkä perinne projektitoimitusten osaamisesta. DORIJIIFN- KÄYTTÖOH- 6.4. Luettelo toiminnan “m” nykyvahvuuksista MMNQMÄN IÅIOVUIUS ASI- . I RKAA LLE Kokonaisprojektoinnin osaaminen Kustannusarvojen pitävyys - aikataulujenpitävyys Projektista sejviäminen ilman ylityökujuja (urakointi ym. ) Oston toiminnat tehokkaat ja oikea-aikaiset Toimitusten seuranta Taloushallinnon, raportit, seuranta TA KUUAIILI JA PIENI-TI' AFTER SA LB - TOIMINNOT Blowdlnuliolumslilwm LIIçtiizinlillåaalllliani Oli". Qlll ; lzl : ilmi 115»
 14. 14. Blutéhiukunmin-Inl nmk-. xiorlnnnuitLild-: Itqghl 6.5. Mitä voimme tehdä kilpailuetujen edelleen kehittämiseksi? c Jokainen projekti toteutettava siten, että suoritusan/ ot saavutetaan. r Yhteistyökumppaneiden huolellinen valinta c Henkilöstön ammattitaidon ylläpito, kehittäminen ja motivointi r' Uusien ajanmukaisten työvälineiden / -Iaitteiden hankinta r: Asiakkaan liiketoiminnantuntemuksen lisäys (erityisesti myynti ) 6.6. Mitä lisäarvoa voimme välittömästi tuoda asiakkaille? Kokonaisvastuullinen, räätälöity toimitus. Kokenut oma kone-, sähkö-, ja automaa- tiosuunnittelu, sekä oma konepaja mahdollistaa kokonaisvastuulliset toimitukset ja ylläpidon kaikissa olosuhteissa. r Asiakasiähtöinen ratkaisu, jossa automaattinen prosessin säätö Yhteistyö osatoimittajien kanssa 6.7. Perusstrategian valinta Harvoia tuotteita Paljon tuotteita 'Laaia kohderyhmä Kustannustehokkuus Erilaistaminen eli differointi Erilaistamis- painotteinen keskittyminen Suppea kohderyhmä Kustannusvaikutteinen keskittyminen Valitaan erilaisgainotteinen keskittyminen: - Tämän iohdosta tarvitaan lisää asiakkaita ia tuotevariantteia. Pääsäännöt strategian valintaan PK -yritykselle: r- Voit toteuttaa vain yhtä perusstrategiaa c: PKT - yrityksellä on harvoin varaa muuhun kuin keskittymiseen Kustannásjohtajuus edellyttää bsein osaamisen ja resurssien taholta: r merkittäviä investointeja sekä pääomien saantia prosessivalmistusosaamista r tiukkaa valmistuksen tehokkuuden kontrollia r tuotanto-orientoitunutta muotoilua r alhaisen kustannustason jakelukanavia Blomjlziqxiurniçišigni l_; imiiginillåaailiman li-: i _IIf. l 1:4". mm i
 15. 15. r ' lltglláhllll-llunlflçlf rml('-l'til'lllllntr, l›ñilláztkçjg{lm Organisaation ja johtamisen taholta: o tarkkaa kustannuskontrollia o tarkkoja ja tiheitä kustannusraportteja a selkeää organisaatiota ja vastuujakoa Differointi edellyttää usein osaamisen [a resurssien taholta: o kunnollista ja hyvää markkinaosaamista, markkinoiden tuntemusta o tuotevalmistusta o uuden luomisen tunnetta a kunnollista asiakkaan liiketoiminnan osaamista I pitkää perinnettä alalta. uniikin osaamista o jonkin asian/ teknologia/ tavan onnistunutta siirtoa uudelle toiminta-alalle Organisaation ja johtamisen taholta osaamisen ja resurssien taholta: o vahvaa tuotekehityksen, tuotannon ja markkinoinnin integrointia, yhteistyötä o subjektiivista kannuste- ja arvioimisperiaatteita, määrällisten sijaan. "laadullisia" a luovia ja ammattitaitoisia henkilöitä, jatkuvasti palkattava lisää Strategiamme johtaa tarjoamis- ja toteuttamisvaiheisiin sekä näistä muodostuviin kahteen alla kuvattuun prosessiin. Nordautomation perusprosessit: SAATU TARJOUSPYYNTÖ PROJEKTIN JOHTO LAYOUTIN LAATIMINEN TAFIJOUKSEN LAATIMINEN TEKNmuavETuTTELY mm. Pl-KAA VIO VALMISTELU TOIMENPITEET SUUNNITTELU HANKINNA T TUOTANTO KAPASlTEETT/ VAHAUS HINNOFITELU DOKUMENTOINTI PERUSKOMPONENTIT KOKOONPANO ASENNUKSET KÄYTTÖÖNOTTO KOULUTUS DOKUMENTOINTI TILAUS TILAUSVAHVISTUS _ LUOVUTUS N m l ofl : l III i I» m : i i l I» Il l_ ll r i = :I Ill ll 5 . r a l l m = m il ; t ll ; l ; l : i ; mul LH»
 16. 16. iltuuáhuitgiuumilqiui IWKQiQHIIHIIhLiÄIElKqQEl 7. Toimialan rakennekartoitus Potentiaaliset uudet tulokkaat, kilpailijoiksi ja niiden aiheuttama uhka lIII Toimittajien Alalla jo olevat Asiakkaiden neuvotteluvoima -> kilpailijat ja näiden <- neuvottelu- Tuottajat / toimittajat välinen kilpailu voima Korvaavat tuotteet eli substituutit, jotka uhkaa syrjäyttää meidän tuotteet markkinoilta Toimialan rakennetta kartoitetaan arvioimalla osatekijät tarvittaessa Iiiketoiminnoittain: - Miten voimme ylläpitää l parantaa asemiamme? 7.1. Uusien tulokkaiden uhka Esteitä kilpailijoille: r vaatii uutta innovatiivista otetta - keksintöä v vaatii referenssejä uskottavuuteen Mahdollisuuksia kilpailijoille olemassa olevain suurten kilpailijain etumatka uskottavuudessa (kokemus, rahoitus- paketit asiakkaalle markkinointivoima yms. ) r taito saada poliittista ja valtiollista tukea kotimaasta r: : isojen kilpailijain panostukset ; iliimftšluliiiiitšiiteli. » jgu; g'i; reii'. vgri: «s§iltiigar *aja «0I: _+ ; Lil - »wv - t. . ka .
 17. 17. 7.2. Avainkomponenttien ja materiaalien toimittajien neuvotteluvoima Lisää neuvotteluvoimaa Vähentää neuvotteluvoimaa - kysynnän kasvu + laskusuhdanne - vaihtoehtojen vähyys + lisää vaihtoehtoja - uniikki osaaminen/ tekniikka + tarjonnan lisääntyminen + oman osaamisen nosto + markkinan hallinta 7.3.Asiakkaiden neuvotteluvoima Lisää neuvotteluvoimaa vähentää neuvotteluvoimaa - vähäiset investoinnit + teknologian hyvä laatu - kaupan koko + palvelusisältö - asiakkaan koko + kokonaistoimituskyky - uusi avaus + tyytyväinen asiakas - uusi markkina + toimittajan laatuimago + patentit 7.4. Korvaavien vaihtoehtojen uhka Lisää neuvotteluvoimaa Vähentää neuvotteluvoimaa - hyvät suoritusarvot - epäonnistuneet projektit - uudet innovaatiot - isojen kilpailijoiden panostukset 7.5.Yritysten väliset kilpailun osatekijät o tuotteet, laatu, hinta o prosessin suoritusarvot o toimintavarmuus o uskottavuus, myös taloudellinen o henkilökemiat (myynti, toteutus) o referenssit o toimialatuntemus Nordautomation-Luottamuksellinen 08.03.13
 18. 18. Nowslzlqltqicuiziñlown inomimulllbsallluusm ll-; t II; '. i_l; l 7.6. Miten voimme parantaa asemiamme? r ratkaisujemme uskottavuutta parantamalla . c: asiantuntijaorganisaatioiden tuella r. toimialan hyvät myyntikonseptit . c asennusten ja käyttöönottojen toimivuus toimitusvarmuus, -täsmällisyys, projektoinnin osaaminen. v* asiakaspalvelu ( = käynnissäpitovarmuus) 7.7. Potentiaalisšmmat asiakas- ja teknologiasegmentit Organisaatioasiakkaat Metsäteollisuusasiakkaille myyntimme on B 2 B (business-to-business). Myynti on monivaiheista edellyttäen useiden ostovaikuttajain myötävaikutusta. Ostovaikuttajat Käyttäjävaikuttaja on henkilö, joka anrioi tarjoustamme käyttäjän näkökulmasta ja on näin ollen hyvin tuoteorientoitunut. Käyttäjävaikuttajia voi olla useampiakin, asiakasym- päristössämme ne löytyvät tuotanto-, huoltopäällikkö- ja käyttöhenkilötasolta. Valmentajatukija on ystävämme, joka voi opastaa meitä oikeiden henkilöiden puheille ja antaa tärkeitä tietoja. valmentaja haluaa kaupan meille. valmentajan löydämme asia- kasympäristössämme esimerkiksi pääkone- ja elektroniikka- ym. toimittajista. . valmen- taja saattaa Iöytyä myös sidosryhmistä, kuten rahoittajat, tilintarkastajat. konsultit tms. Asiantuntija on henkilö, jonka tehtävä on esivalita tarjoukset. Hän voi leikkiä päättäjää antamatta kuitenkaan lopullista hyväksyntää, mutta voi kylläkin hylätä tarjouksemme. Ympäristössämme hän on asiakkaan konsultti tai investointiin vihitty projektipäällikkö. Rahapäättäjä on henkilö, joka saa varat ja luvan tilaukseen. Henkilö on asiakassegmen- tissämme usein toimitusjohtaja ja hän on yleensä mukana vasta Ioppuneuvotteluissa. _ Keskeisimmät ostovaikuttajiin purevat perusasiat: v' asiakastuntemus r laite- ja laittelstotuntemus asiakkaan prosessi- ja Iiiketoimintatuntemus kilpailija- ja kilpailijan Iaitteisto- ym. tuntemus ñloldšhllliolunnlüolnl 4mkailollnlllllitälelihliqgltal , ry t, w y* , l Kšllvi! 'J

×