3º eso electricidade

672 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

3º eso electricidade

 1. 1. Departamento de Tecnolo ELECTRICIDADE REPASO CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS CORRENTE CONTINUA E ALTERNA ELEMENTOS. SERIE – PARALELO – MIXTO POTENCIA E ENERXÍA ELEMENTOS DE CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS INTERRUPTOR, PULSADOR, CONMUTADOR E CHAVE DE CRUCE RELÉ (APLICACIÓN A MOTOR) CONDENSADOR (APLIC. LUZ ESCALEIRAS) CPI DE BEMBIBRE POTENCIÓMETRO (CONTROL VOLUMEN) ELEMENTOS DE ENTRADA (LDR, NTC,PTC) DIODO (CONVERSIÓN AC EN DC) TRANSISTOR (AMPLIFICADOR E INTERRUPTOR)
 2. 2. Departamento de Tecnolo REPASO CORRENTE CONTINUA (DC) E ALTERNA (AC) NA AC A CORRENTE CAMBIA CONTINUAMENTO O SENTIDO DE CIRCULACIÓN. NA DC A CORRENTE CIRCULA SEMPRE NO MESMO SENTIDO ELEMENTOS DUN CIRCUÍTO ELÉCTRICO XERADORES (PILA, BATERÍAS) CONDUCTORES (CABLES) RECEPTORES (MOTORES, TIMBRES) CPI DE BEMBIBRE ELEMENTOS DE CONTROL (INTERRUPTORES, CONMUTADORES) ELEMENTOS DE SEGURIDADE (FUSIBLES)
 3. 3. Departamento de Tecnolo SERIE - PARALELO OS ELEMENTOS PÓDENSE ASOCIAR EN SERIE, EN PARALELO OU DE MODO MIXTO. SERIE: UN A CONTINUACIÓN DE OUTRO. A MESMA CORRENTE CIRCULA POR TÓDOLOS ELEMENTOS. SE SE ESTROPEA UN, TODOS DEIXAN DE FUNCIONAR. PARALELO: OS DOUS EXTREMOS DOS RECEPTORES ESTÁN UNIDOS. A CORRENTE SE REPARTE ENTRE CPI DE BEMBIBRE TODOS OS RECEPTORES. SE SE FUNDE UN RECEPTOR, ÓS OUTROS NON LLES AFECTA.
 4. 4. Departamento de Tecnolo CONEXIÓN EN SERIE Y PARALELO SERIE PARALELO CPI DE BEMBIBRE
 5. 5. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo CONEXIÓN MIXTA
 6. 6. Departamento de Tecnolo POTENCIA E ENERXÍA POTENCIA: TRABALLO REALIZADO NA UNIDADE DE TEMPO. O TRABALLO É UN CONCEPTO MOI AMPLIO QUE ENGLOBA ENTRE OUTROS MOVER UN OBXECTO OU PRODUCIR CALOR. UNHA MÁQUINA POTENTE FAI UN TRABALLO EN MENOS TEMPO QUE OUTRA MENOS POTENTE (EX. QUENTAR UN LITRO DE AUGA) ENERXÍA: É O PRODUCTO DA POTENCIA DA MÁQUINA POLO TEMPO QUE ESTIVO TRABALLANDO. UNHA CPI DE BEMBIBRE MÁQUINA POUCO POTENTE PODE CONSUMIR MOITA ENERXÍA SE ESTÁ FUNCIONANDO MOITO TEMPO.
 7. 7. Departamento de Tecnolo POTENCIA EN ELECTRICIDADE A FÓRMULA DA POTENCIA É: P = I·V P: POTENCIA I: INTENSIDADE V: TENSIÓN CPI DE BEMBIBRE A UNIDADE DE POTENCIA É O WATIO (W).
 8. 8. Departamento de Tecnolo ENERXÍA EXPRESIÓN DA ENERXÍA CONSUMIDA OU GASTADA. E=P·t E: ENERXÍA P: POTENCIA t: TEMPO UNHA UNIDADE MOI UTILIZADA EN ELECTROTECNIA É O KW·h. A ENERXÍA CPI DE BEMBIBRE CONSUMIDA POR UN APARATO CON POTENCIA 1 KW QUE TRABALLOU DURANTE 1 HORA.
 9. 9. Departamento de Tecnolo EXERCICIO DIFÍCIL HAI UNS ANOS EXISTÍAN NAS VIVENDAS DOUS TENSIÓNS POSIBLES 125 V E 220 V. SE COMPRÁRAMOS HOXE UNHA BOMBILLA DE 60 W E A INSTALÁRAMOS NAS DÚAS VIVENDAS ¿QUE POTENCIA CONSUME EN CADA VIVENDA? CPI DE BEMBIBRE
 10. 10. Departamento de Tecnolo EXERCICIO FÁCIL CADA BARRA FLUORESCENTE É DE 18 W E ESTÁN EN GRUPOS DE 4 BARRAS. NO TALLER DE TECNOLOXÍA HAI 18 GRUPOS. ¿CAL É A POTENCIA TOTAL? ¿CANTA ENERXÍA SE GASTA NUN DÍA? ¿CAL É O CUSTO EN EUROS SE 1KWh COSTA 11 CÉNTIMOS? ¿CANTA ENERXÍA SE GASTA NUN MES CPI DE BEMBIBRE LECTIVO? ¿CAL É O CUSTO EN EUROS? SE CONTABILIZAMOS TODAS AS BARRAS DO CENTRO.¿CANTO CUSTA UN DÍA DE LUZ? ¿CANTO CUSTA UN MES DE LUZ?
 11. 11. Departamento de Tecnolo ELEMENTOS DE CONTROL INTERRUPTORES PULSADORES CONMUTADORES CHAVES DE CRUCE RELÉ CPI DE BEMBIBRE
 12. 12. Departamento de Tecnolo INTERRUPTOR ABREN OU PECHAN O CIRCUÍTO E PERMANECEN ASÍ ATA QUE VOLVAMOS A ACTUAR SOBRE ÉL CPI DE BEMBIBRE
 13. 13. Departamento de Tecnolo PULSADOR ABREN OU PECHAN UN CIRCUÍTO E PERMANECEN ASÍ MENTRAS ESTEMOS ACTUANDO SOBRE ÉL. APRETAR NA CPI DE BEMBIBRE APRETAR NC
 14. 14. Departamento de Tecnolo CONMUTADORES DIRIXEN A CORRENTE POR UN OU OUTRO CAMIÑO UN CONMUTADOR PÓDESE UTILIZAR COMO INTERRUPTOR CPI DE BEMBIBRE
 15. 15. Departamento de Tecnolo CHAVE DE CRUCE ALTERNA A CONEXIÓN ENTRE DOUS PARELLAS DE TERMINAIS CPI DE BEMBIBRE
 16. 16. Departamento de Tecnolo APLICACIÓNS. CONMUTADOR ACCIONAR UN ELEMENTO RECEPTOR DESDE DOUS LUGARES ALONXADOS CPI DE BEMBIBRE
 17. 17. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo M CAMBIO DE XIRO
 18. 18. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo M CAMBIO DE XIRO
 19. 19. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo M CAMBIO DE XIRO
 20. 20. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo M OUTRO CAMBIO DE XIRO
 21. 21. Departamento de Tecnolo CONDENSADOR A SÚA FUNCIÓN É ALMACENAR ENERXÍA ELÉCTRICA( EN FORMA DE CARGA ELÉCTRICA ) E DEVOLVELA Ó CIRCUÍTO CANDO SEXA PRECISO. FUNCIONA COMA UNHA BATERÍA QUE SE CARGA INSTANTÁNEAMENTE. CPI DE BEMBIBRE NON TEN MOITA CAPACIDADE DE ALMACENAMENTO DE ENERXÍA. A UNIDADE DE CAPACIDADE É O FARADIO.
 22. 22. Departamento de Tecnolo CONDENSADOR CPI DE BEMBIBRE O CONDENSADOR CÁRGASE A ENERXÍA ALMACENADA NO CUNHA PILA. DESPOIS DE CONDENSADOR A UTILIZO CARGARSE COMPLETAMENTE PARA ENCENDER DURANTE UN O CONDENSADOR XA NON INSTANTE A BOMBILLA PERMITE O PASO DE MÁIS CORRENTE.
 23. 23. Departamento de Tecnolo RELÉ RELÉ: INTERRUPTOR ACCIONADO POR CORRIENTE. PERMITE CUNHA TENSIÓN PEQUENA CONTROLAR UN SEGUNDO CIRCUÍTO DE MAIOR TENSIÓN. É POSIBLE DESTE XEITO EVITAR CPI DE BEMBIBRE PERIGOS Ó NON ESTAR EN CONTACTO CO INTERRUPTOR DE POTENCIA.
 24. 24. Departamento de Tecnolo RELÉ ELECTROIMÁN CONMUTADOR CIRCUÍTO MANDO CIRCUÍTO POTENCIA CPI DE BEMBIBRE
 25. 25. Departamento de Tecnolo RELÉ É UN INTERRUPTOR OU CONMUTADOR ACCIONADO POR CORRIENTE ELÉCTRICA CPI DE BEMBIBRE
 26. 26. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo RELÉ
 27. 27. CPI DE BEMBIBRE Departamento de Tecnolo M CON RELÉ CONTROL DE UN MOTOR
 28. 28. Departamento de Tecnolo POTENCIÓMETRO É UNHA RESISTENCIA VARIABLE DE FORMA MANUAL. EMPREGADA PARA CONTROLAR O VOLUMEN NOS APARATOS DE RADIO CPI DE BEMBIBRE
 29. 29. Departamento de Tecnolo LDR RESISTENCIA DEPENDENTE DA LUZ. CANTO MAIOR É A LUZ MENOR É A RESISTENCIA. EMPREGADA EN DETECTORES, CPI DE BEMBIBRE CÁMARAS DE FOTOS E SENSORES DE LUZ.
 30. 30. Departamento de Tecnolo NTC E PTC RESISTENCIAS NTC VARIABLES COA TEMPERATURA CPI DE BEMBIBRE
 31. 31. Departamento de Tecnolo DIODO ELEMENTO QUE PERMITE A CIRCULACIÓN NUN SENTIDO PERO NON NO CONTRARIO. UTILIZADO PARA CONVERTER CORRENTE ALTERNA EN CONTINUA (CARGADORES DE BATERÍAS). CPI DE BEMBIBRE
 32. 32. Departamento de Tecnolo TRANSISTOR ELEMENTO ELECTRÓNICO MÁIS IMPORTANTE. PERMITE O CONTROL DA INTENSIDADE DUN CIRCUITO POR VARIACIÓNS DA INTENSIDADE DUN CIRCUITO DE CONTROL. CPI DE BEMBIBRE CONSTA DE TRES PATILLAS

×