O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

III კლასი მათემატიკა

2.398 visualizações

Publicada em

Publicada em: Diversão e humor, Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

III კლასი მათემატიკა

 1. 1. # saxeli, gvari skola klasi ქულა ჯილდო 1 მაღლაკელიძე მარი "აია` GE III 5 2 ფანცულაია მარიამი "აია ` GE III 4 3 ბეჭვაია ანა "აია` GE III 4 4 წურწუმია ნიკა "აია` GE III 4 5 მამასახლისი გიორგი "აია` G III 6 6 გელოვანი ირაკლი "აია` G III 2 7 სამხარაძე ლიზი "აია" III 2 8 ხუნძაყიშვილი ნინი "აია" III 7 9 გოგოლაური ნიკა "აია" III 2 10 ჯაფოშვილი ელენე "აია" III 2 11 ბასლანძე ლუკა "აია" III 4 12 კოტრიკაძე ნიკა "აია" III 5 13 მენაბდე ნატა "აია" III 5 14 daviT galustiani 104-e III 5 15 daviT gamyreliZe #105 III 2 16 daTo meliqiSvili ` III 2 17 luka reviSvili ` III 5 18 mariam mestviriSvili ` III 1 19 beqa boWoriZe ` III 3 20 elene xelaSvili ` III 5 21 mariam tufuria ` III 2 22 melordi benia ` III 3 23 daviT akofovi ` III 3 24 ani alaviZe ` III 1 25 mariam aRniaSvili ` III 3 26 merabi foladiSvili ` III 3 27 daviT zariZe ` III 4 28 levan gogiCaiSvili ` III 2 29 Tamar beruaSvili ` III 1 30 nino maWaraSvili ` III 3 31 ani boWoriZe ` III 3 32 TaTia dundua ` III 1 33 mariam gogberaSvili ` III 2 34 eka gurgenaSvili 107-e sajaro III 3 35 saba momcemliZe ` III 2 36 onise Caganava ` III 5 37 tato taruaSvili ` III 1 38 irakli rexviaSvili ` III 1 39 mari cibiraSvili ` III 2 40 mixa janxoTeli ` III 6 41 einula koxtaevi ` III 3 42 Tamar miqelaZe ` III 8 III xarisxis 43 laSa amiranaSvili ` III 4
 2. 2. 44 miSka baziniani ` III 2 45 ekaterine qsovreli #10 III 4 46 luka axobaZe ` III 4 47 nika qimaZe ` III 4 48 elisabed qozauri ` III 1 49 giorgi firaniSvili ` III 3 50 ana qurdaZe ` III 3 51 luka cirekiZe #117 III 7 52 qeTi yenia ` III 7 53 baTu sxirtlaZe ` III 4 54 Tiko saraSvili ` III 4 55 nuci nazRaiZe ` III 4 56 salome miqelaZe ` III 4 57 irine lomaZe ` III 5 58 ana kvantriSvili ` III 4 59 luka fancqalaSvili ` III 5 60 niako kvitatiani ` III 7 61 giorgi kublaSvili ` III 4 62 nika gvaraZe ` III 6 63 avTandil gagniZe ` III 3 64 akaki Selia ` III 5 65 giga lomiZe ` III 2 66 salome amirejibi ` III 4 67 nata metreveli #119 III 2 68 fridon veSaguri ` III 3 69 mariam javaxiSvili ` III 2 70 mariam xizaniSvili ` III 5 71 guliko inauri ` III 2 72 nika sanTelaZe ` III 4 73 oTari baZgaraZe ` III 2 74 givi qadagiSvili ` III 5 75 giorgi kenWoSvili #124 III 6 76 nika didebaSvili ` III 4 77 TaTia daTiaSvili ` III 5 78 giorgi gogoxia ` III 4 79 nino zaaliSvili ` III 4 80 amiran natriaSvili ` III 4 81 mari cabaZe ` III 4 82 laSa kviJinaZe ` III 2 83 nino WunaSvili ` III 3 84 mariam simoniSvili ` III 4 85 irakli maCaiZe ` III 1 86 nino beriZe ` III 4 87 luka Wkadua ` III 4
 3. 3. 88 nino grZeliZe ` III 1 89 nikoloz kalandaZe ` III 2 90 nikoloz soxaZe ` III 4 91 SoTiko qvelaZe ` III 2 92 mariam abelaSvili ` III 2 93 nika abelaSvili ` III 5 94 zura narmania ` III 5 95 luka kviJinaZe ` III 2 96 daTo badaSvili ` III 5 97 daviT sulxaniSvili #127 III 7 98 vako jananaSvili ` III 5 99 Teona fircxalava #129 III 5 100 mari caguriSvili ` III 5 101 laSa koroSinaZe #134 III 9 II xarisxis 102 giorgi osaZe #138 III 3 103 beqa Coquri ` III 6 104 zamuli koberiZe ` III 2 105 giorgi gugeSaSvili ` III 6 106 SoTa axalkaci ` III 3 107 Temur ZuroSvili ` III 1 108 luka metreveli ` III 3 109 daTo kapanaZe ` III 4 110 givi kobaxiZe ` III 2 111 giga yaralaSvili ` III 4 112 baCana beruCaSvili ` III 4 113 gvanca xuciSvili ` III 3 114 naTia varZukaSvili ` III 2 115 mariam nacvliSvili #139 III 2 116 giorgi wereTeli ` III 3 117 nato abesaZe ` III 3 118 sofio papava ` III 4 119 nino xvedeliZe ` III 2 120 Tornike CaCaniZe ` III 4 121 mariam qobulaSvili ` III 4 122 Tornike kapanaZe ` III 3 123 rezo gigauri #143 III 4 124 daviT CikvaiZe ` III 2 125 irakli kargareTeli ` III 3 126 giorgi lomsaZe ` III 5 127 mari gegia ` III 2 128 elene kukava #145 III 2 129 SoTa beriaSvili ` III 6 130 naTia gvalia ` III 2 131 mariam boxua ` III 6
 4. 4. 132 nika Coxeli #146 III 2 133 mari biZinaSvili ` III 5 134 luka gedeniZe ` III 7 135 luka joloxava ` III 3 136 salome mayiSvili ` III 3 137 jaba zurabaSvili ` III 2 138 nika joloxava ` III 7 139 nerse akofianci ` III 4 140 meri mirzaSvili ` III 4 141 nika gudaZe ` III 4 142 lizi kavilaZe #151 III 4 143 mariam gurjievi ` III 6 144 sandro afaqiZe ` III 4 145 gabriel gorgaZe ` III 1 146 lela SarabiZe ` III 3 147 elene ciramua ` III 5 148 rezi muxigulaSvili ` III 5 149 giorgi kalandaZe ` III 2 150 mari gorgiani ` III 2 151 nika eloSvili ` III 4 152 nika maWavariani ` III 3 153 sofo donaZe ` III 1 154 vaJa fanjakiZe ` III 4 155 Tekla TevzaZe ` III 4 156 ana mamniaSvili ` III 6 157 giorgi eqseuliZe ` III 1 158 nino kaxaZe ` III 4 159 Tamar tyemalaZe #152 III 2 160 lali baqraZe ` III 3 161 saba Jvania ` III 5 162 nino kapanaZe ` III 4 163 Tamaz sulikaSvili ` III 3 164 ana biwaZe ` III 4 165 laSa beJaniSvili ` III 3 166 nino tyemalaZe ` III 3 167 nino jaWvaZe ` III 1 168 daCi lakvexeliani ` III 4 169 sandro xomasuriZe #156 III 0 170 ani araba?Svili ` III 3 171 megi euaSvili (?) ` III 4 172 luka Coquri ` III 5 173 TamTa samakaSvili ` III 4 174 irakli xomasuriZe ` III 0 175 giorgi ruxaZe ` III 5
 5. 5. 176 giorgi kostaniani ` III 3 177 daviT begiaSvili #15 III 5 178 Tamar Wanturia ` III 4 179 giorgi zedginiZe ` III 5 180 valeri abuaSvili ` III 4 181 irina kvaracxelia ` III 3 182 revaz vazagaSvili ` III 4 183 beqa bzekalava #161 III 9 II xarisxis 184 giorgi jamaspiSvili #164 III 2 185 giorgi kacaZe ` III 2 186 fatima ojaxkulievi ` III 1 187 giorgi lomsaZe ` III 1 188 mariam sexniaSvili #168 III 4 189 mindia guruli ` III 2 190 TaTia Tungia ` III 2 191 giorgi qarquzaSvili ` III 1 192 miranda zariZe ` III 1 193 giorgi xuciSvili ` III 1 194 amiran oSaymaZe ` III 4 195 sulTaniSvili mariami ` III 1 196 vaxo afiauri (afciauri?) #16 III 1 197 luka siraZe ` III 4 198 tariel kupataZe ` III 7 199 guram jafariZe ` III 2 200 nini nadiraSvili ` III 5 201 mariam kiknaZe ` III 5 202 gio jabniZe ` III 5 203 elene Tamliani ` III 2 204 Tamar tabataZe ` III 3 205 Tamar maTiaSvili #172 III 2 206 Tekla legaSvili ` III 3 207 damiane yavelaSvili ` III 5 208 beqa qobuliZe ` III 5 209 giorgi WikaiZe #179 III 3 210 miSiko maTeSvili ` III 4 211 nika qsovreli ` III 4 212 elene Caganava #181 III 2 213 nato beqauri ` III 4 214 vaJa gvleniZe ` III 4 215 luka xunaSvili #182 III 3 216 zaza Caduneli ` III 4 217 xatia WiWinaZe ` III 5 218 jaba lazviaSvili ` III 2 219 nino nadiraSvili ` III 5
 6. 6. 220 mariam yolbaia ` III 3 221 nika gurCiani ` III 4 222 ekuna feriaSvili ` III 5 223 salome inaSvili ` III 3 224 nino aqirTava ` III 5 225 naTia beqauri ` III 5 226 Tamar gegeSiZe ` III 6 227 mariam wulaia ` III 4 228 giorgi joxariZe ` III 2 229 salome mosikaSvili ` III 7 230 daTo kvantriSvili ` III 6 231 vaxtang meliqiZe ` III 3 232 ana faliani ` III 6 233 megi isipaSvili ` III 2 234 elene imedaSvili ` III 5 235 gaga gamcemliZe ` III 4 236 ana qurasbediani ` III 5 237 salome RaReTaSvili (?) ` III 4 238 giorgi xaraziSvili ` III 2 239 elene facacia ` III 6 240 aleqsandre ramazaSvili ` III 4 241 Tazo uturaSvili ` III 3 242 ana basilaSvili ` III 2 243 salome malazonia ` III 2 244 nata beraia ` III 6 245 ia mgalobliSvili ` III 1 246 xatia aduaSvili ` III 2 247 salome mamaiaSvili ` III 2 248 sofo darCiaSvili ` III 2 249 ani nozaZe ` III 2 250 daviT basilaZe ` III 2 251 giorgi kvaracxelia ` III 2 252 luka failevaniani ` III 2 253 elene SubiTiZe ` III 4 254 qeTi dalbaSvili ` III 2 255 giorgi xaCiZe ` III 3 256 gaga goCitaSvili ` III 4 257 Tornike jangiZe ` III 2 258 mari CxeiZe ` III 2 259 elene wiwilaSvili ` III 7 260 nika iriauli ` III 5 261 daTo raevski ` III 4 262 mariam sirbilaSvili ` III 2 263 saba maRlakeliZe #207 III 5
 7. 7. 264 Tamar cocxalaSvili #208 III 3 265 Tornike WampuriZe ` III 5 266 dimitri tyemalaZe ` III 7 267 koba beJitaSvili ` III 2 268 salome tuxiaSvili ` III 1 269 luka didebaSvili ` III 6 270 nato niqabaZe ` III 5 271 zurab kirvaliZe ` III 4 272 giorgi koberiZe ` III 5 273 kenCxaZe ` III 6 274 ფოცხიშვილი გიორგი ` III 3 275 ქუთათელაძე ლაშა ` III 3 276 ქუთათელაძე გიორგი ` III 4 277 გუგავა დათო ` III 5 278 შენგელაია ნიკოლოზი ` III 8 III xarisxis 279 ჭიკაძე სალომე ` III 3 280 თხინვალელი მარიამი ` III 5 281 ტორაძე ლუკა ` III 3 282 ლაბაძე ანა ` III 7 283 სიდამონიძე გიგი ` III 3 284 თვალთვაძე ნიკოლოზი ` III 3 285 გუდაძე გიორგი ` III 3 286 ტეხუნაშვილი თათია ` III 2 287 ana-maria qoriZe #21 III 4 288 mariam abramia ` III 4 289 gvanca SalibaSvili ` III 3 290 zuka gogia ` III 4 291 nino jiblaZe ` III 0 292 nuca darCia ` III 4 293 zuka cirekiZe ` III 4 294 giviko sabaSvili ` III 5 295 nikoloz avazaSvili ` III 4 296 Tako nikolaiSvili ` III 5 297 ani SubiTiZe ` III 8 III xarisxis 298 ani goguaZe ` III 4 299 Tinano TergiaSvili ` III 6 300 TaTia dvali ` III 0 301 maqsime xundaZe ` III 4 302 daviT bogacki ` III 3 303 giorgi Catidi ` III 6 304 nika jvebenava ` III 4 305 ana xideSeli #280 III 3 306 anastasia bolqvaZe #34 III 5 307 elene xizaniSvili ` III 4
 8. 8. 308 Tekla mamacaSvili ` III 2 309 saba orkoSneli ` III 8 III xarisxis 310 Tamar mgalobliSvili ` III 4 311 iva buaCiZe ` III 2 312 anri fircxalaiSvili ` III 6 313 zurab mindiaSvili ` III 4 314 sandro RuduSauri ` III 7 315 Tamo svaniZe ` III 5 316 luka orkoSneli ` III 4 317 koki kviJinaZe ` III 6 318 nini lobJaniZe ` III 3 319 ana wiklauri ` III 10 I xarisxis 320 nino WiaberaSvili ` III 6 321 daTa JorJoliani ` III 3 322 ana beraia ` III 8 III xarisxis 323 giorgi zibzibaZe ` III 5 324 nikoloz janikaSvili ` III 3 325 nika TuTberiZe ` III 4 326 sandro rCeuliSvili ` III 3 327 andria abaSia ` III 4 328 gio duglaZe ` III 4 329 qeTi comaia ` III 6 330 nodariko nodia ` III 5 331 Sio jaSi ` III 3 332 giorgi danelia ` III 3 333 ana naTenaZe ` III 4 334 nika sayvareliZe ` III 5 335 mariam muriaSvili ` III 4 336 vato koberiZe ` III 7 337 elene ormocaZe ` III 6 338 elene raqviaSvili ` III 3 339 salome lolua ` III 4 340 Tekla gogiCaiSvili ` III 2 341 ana tatiSvili ` III 4 342 ana svaniZe ` III 2 343 elene suxiSvili ` III 4 344 giorgi sanikiZe ` III 4 345 giorgi jabiSvili ` III 4 346 ana gocaZe ` III 5 347 elene gorgaZe ` III 6 348 qeTi rikaZe #36 III 3 349 mari basilia ` III 4 350 TinaTin nemsiwveriZe ` III 3 351 sofio xujaZe ` III 2
 9. 9. 352 sofi barbaqaZe ` III 1 353 nata cecxlaZe ` III 3 354 salome elbaqiZe #3 III 2 355 naTia xarebava #43 III 4 356 ana iaSvili ` III 4 357 guram qumelaSvili ` III 3 358 luka bluaSvili ` III 3 359 miSiko niJaraZe ` III 4 360 daTa xuxua ` III 3 361 Tornike marcvalaZe ` III 5 362 maTe Wolokava ` III 3 363 nodar kekenaZe #47 III 6 364 nikoloz baidauri ` III 5 365 gio nacvliSvili ` III 5 366 daviT gujejiani ` III 2 367 nino gigauri #56 III 3 368 sofo SamaTava #57 III 3 369 levan gabadaZe ` III 2 370 nuca gogitiSvili ` III 7 371 rezi kalandariSvili ` III 3 372 elCin mamedovi #60 III 2 373 gega kopaleiSvili ` III 3 374 TinaTin bakuraZe ` III 4 375 qeTi citaiSvili ` III 2 376 anano TavberiZe ` III 2 377 nika basilaZe ` III 4 378 niko qvaWreliSvili ` III 4 379 qeTevan WumburiZe ` III 3 380 ana afrasiZe ` III 2 381 leila badriSvili #70 III 5 382 rusudan jangiraSvili ` III 0 383 naTia boloTaSvili ` III 1 384 rati memarniSvili ` III 5 385 qeTevan qimaZe ` III 4 386 nino gziriSvili ` III 3 387 mariam Jvania ` III 3 388 elene bucxrikiZe ` III 2 389 laSa maTiaSvili #75 III 3 390 ruslan kulievi ` III 2 391 gvanca afaqiZe #76 III 3 392 revaz SubaSvili ` III 2 393 TinaTin ivaniSvili ` III 5 394 laSa TediaSvili #77 III 3 395 narina surmava ` III 1
 10. 10. 396 aCiko oqruaSvili ` III 2 397 luka doreuli #87 III 1 398 daCi manaSvili ` III 3 399 irakli xuciSvili ` III 3 400 mariam mWedliSvili ` III 3 401 daviT kvaWantiraZe ` III 5 402 Temur baidaraSvili ` III 4 403 nini devdariani ` III 3 404 giorgi suxiSvili ` III 3 405 mariam gamjaSvili ` III 4 406 andro kiRuraZe ` III 3 407 giorgi amonaSvili ` III 4 408 irina ioramaSvili ` III 5 409 levan xaduri ` III 3 410 luka simoniSvili ` III 4 411 giorgi papalaSvili ` III 4 412 baia zarandia ` III 1 413 mariam kvirikaSvili ` III 4 414 guga kuWuaSvili ` III 3 415 miSiko lekiSvili ` III 5 416 daTo CxaiZe ` III 6 417 eka aqubardia ` III 5 418 ani baRaTuria ` III 4 419 baCana WeiSvili ` III 3 420 andria markozaSvili ` III 5 421 luka abuTiZe ` III 9 II xarisxis 422 mariam mumlaZe ` III 3 423 luka busqanZe ` III 3 424 ღაღანიძე ლევანი ` III 4 425 rati keTilaZe #93 III 4 426 laSa lolaSvili #9 III 2 427 mariam turaSvili ` III 4 428 luka wiklauri ` III 4 429 nino sa(i)xuria (?) ` III 2 430 saba Tolordava ` III 4 431 c. cincaZe ` III 1 432 nika arRuTaSvili ` III 7 433 baCana kasraZe ` III 3 434 nika gelaSvili ` III 4 435 nika kapanaZe ` III 3 436 luka vaSakiZe ` III 8 III xarisxis 437 qeTi inaSvili ` III 3 438 nika CilaCava ` III 3 439 meri mumlaZe ` III 3
 11. 11. 440 luka dvalaZe ` III 3 441 laSa duRaSvili `aia` III 2 442 luka inwkirveli ` III 5 443 nika vardiaSvili ` III 7 444 kaxa Samanauri ` III 7 445 Tornike gurCiani ` III 6 446 giorgi doreuli ` III 3 447 boris andreevi ` III 5 448 Tengo WvritiZe ` III 3 449 *** rexviaSvili `? III 4 450 oTar WipaSvili `aTinaTi" III 5 451 daniel daraxveliZe aTinaTi III 5 452 luka gubelaZe ` III 4 453 qeTevan qurTiSvili ` III 3 454 laSa xmalaZe ` III 4 455 laSa daviTuri ` III 4 456 elene aTaneliSvili ` III 3 457 sofio muxiguli ` III 0 458 irakli elizbaraSvili ` III 5 459 lela abulaSvili ` III 5 460 nikoloz naWyebia ` III 1 461 saba CxaiZe ` III 3 462 guram giunaSvili ` III 6 463 giorgi kokaia ` III 4 464 irakli CixlaZe ` III 2 465 laSa xaniSvili ` III 4 466 nika romelaSvili `binuli" III 4 467 giorgi duSuaSvili ` III 2 468 nikoloz kvitaiSvili ` III 3 469 dimitri suxaSvili ` III 1 470 nuca erzaSvili (?) ` III 3 471 iakob gelaSvili ` III 4 472 nikoloz jiqia ` III 3 473 qeTa Jordania ` III 3 474 giorgi xabiauri ` III 4 475 aCi SayulaSvili ` III 2 476 elene kaWkaWiSvili ` III 6 477 irakli juReli ` III 3 478 zuka miqacaZe ` III 3 479 salome kupraSvili `iberia" III 4 480 dimitri vardiZe `lampari" III 4 481 zuriko cqvitiniZe ` III 1 482 giorgi mumlaZe ` III 2 483 baCi qvriviSvili ` III 4
 12. 12. 484 mixeil kviJinaZe `momavali" III 3 485 levan CitunaSvili ` III 3 486 levan kvaRiniZe ` III 4 487 joni kobeSaviZe ` III 3 488 nana abazaZe ` III 4 489 mayvala svianaZe ` III 4 490 mariam qemerteliZe ` III 2 491 nika waqaZe ` III 1 492 Tornike buCukuri `opiza" III 5 493 medea kapanaZe ` III 3 494 daTa goginaSvili `polusi" III 4 495 Tornike ZabaxiZe `Savnabada" III 5 496 revaz SalibaSvili ` III 5 497 luka gogia ` III 7 498 mari oqruaSvili ` III 6 499 sofio lulukiani ` III 5 500 elene bilixoZe ` III 7 501 lado gulordava ` III 3 502 oTo danelia ` III 3 503 zaza melua ` III 3 504 medea kapanaZe ` III 5 505 nika brolaZe `sxivi" III 5 506 goCa kapanaZe Tsu III 5 507 levan bragvaZe ` III 4 508 salome wignaZe ` III 4 509 SoTa leJava ` III 3 510 nika ajievi ` III 4 511 nika qinqlaZe ` III 3 512 giorgi mixanaSvili ` III 4 513 oTar maWavariani XXI s. III 1 514 qeTana sturua ` III 0 515 rusudan maisuraZe ` III 3 516 Tamar laRiZe ` III 1 517 salome xundaZe ` III 1 518 elene maxaraZe ` III 1 519 vato gogoxia ` III 3 520 ამირიძე სამუკა `binuli" III 6 521 ბერიძე ნიკა ` III 3 522 გორგაძე გიგი ` III 7 523 მახათაძე თემო ` III 4 524 ბეროზაშვილი გიგი ` III 2 525 შურღაია რეზი ` III 3 526 ცომაია დათო #10 III 4 527 ჩიკვილაძე ანი ` III 4
 13. 13. 528 მჟავანაძე სანდრო #16 III 5 529 ბენდელიანი ბექა `Savnabada" III 2 530 აბრამიშვილი საბა ` III 8 III xarisxis 531 დიღმელაშვილი თენგიზი ` III 6 532 შველიძე ლიზი ` III 3 533 ტაბატაძე ნიკა ` III 8 III xarisxis 534 სარალიძე ნიკოლოზი ` III 5 535 კაპანაძე მანანა ` III 3 536 ანდრიაძე ანა ` III 4 537 მუნჯიშვილი გვანცა ` III 5 538 საცერაძე ლუკა ` III 6 539 ფირანიშვილი ელენე ` III 4 540 ცაგარეიშვილი ნიკოლოზი ` III 3 541 ადამია ნიკა ` III 5 542 ყულიაშვილი ლუკა ` III 3

×