Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Fortadeformatoare Si Fortaelastica

  1. 2 Forţa elastica apare în corpul elastic(arcul) deformat, având tendin ţ a de a readuce corpul la forma, ini ţi ală. For ţ a elastica sens este e g ală , ca mărime cu For ţ a deformatoare, dar are sens o p us Dacă la sport te-ai antrenat cu un extensor, ai observat că, cu cât îl întinzi mai mult, cu atât mai mare e forţa elastică ce ţi se opune, şi tinde să readucă extensorul la forma iniţială. Deci forţa elastică creşte odată cu deformaţia. Dacă de un resort(arc) agăţăm un corp cu masa 100g, arcul se alungeşte cu  X ,iar dacă agăţăm un corp cu masa 200g , se alungeşte de doua ori mai mult. Forţa deformatoare e greutatea corpului. Rezulta ca For ţ a deformatoare este direct propor ţi onală cu deforma ţi a: k este c onstanta elastic ă a arcului
  2. 3 Orice arc sau corp elastic este caracterizat de o constant ă elastic ă (notat ă :K). Cu cât arcul e mai “tare” si greu de deformat, cu atât are constanta elastic ă mai mare De exemplu arcul(fragil) de la un pix are constanta elastic ă mai mic ă decât arcurile de suspensie de la un automobil Constant ă elastic ă a unui corp elastic(arc) are formula: Constanta elastic ă e o caracteristică a cor p ului elastic, nu a materialului din care e alcătuit, si se m ă soar ă în : P entru a măsura cu precizie greutatea unor corpuri uşoare trebuie să alegem fie un dinamometru cu arc de constantă elastică mic ă (mai firav) P entru a putea măsura greutatea unor corpuri grele trebuie să alegem fie un dinamometru cu arc de constantă elastică mare(mai solid)
  3. Aceast ă lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu ajutorul calculatorului. Lecţiile computerizate pot conţine simulări de procese fizice, experimente virtuale, animaţii, imagini sugestive, şi sunt concepute şi pentru a fi mai atractive pentru elevi. Orice observaţie despre aceast ă lecţie puteţi trimite prin e-mail pe adresa autorului : [email_address] Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la perfecţionarea acestui set de lecţii. Vă mulţumesc Pentru a vedea pagina anterioar ă , face ţ i click pe s ă geat ă Pentru a vedea lectia de la început, face ţ i click pe cas ă Pentru a vedea lectia de la început, face ţ i click pe cas ă Pentru a vedea pagina anterioar ă , face ţ i click pe s ă geat ă
Anúncio