Diari Més 21 de Desembre 2015

diarimes

Si no has trobat el teu exemplar d'avui, descarrega't en PDF l'edició d'aquest dilluns. Us desitjem un bon dia!! :) #mesnoticia #diarimes #Andorra

segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra
NÚm. 2551
dilluNs
21dE dEsEmbrE
dEl 2015
Preu amb impostos inclosos
Sota comanda
Fins a esgotar existències
73 77 73
esfera@esferatecnologies.com
Serveis per a particulars i empreses
Dell OptiPlex
3020 SF
Intel Core i3-4160
4Gb de memòria RAM
500Gb de Disc Dur
Gravadora de DVD
Windows 7 Professionalx64/
Windows 8 Professional x64
3 anys de garantia NBD
Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm
449 €
El corredor acaba l’ascensió número
681 mitja hora abans del partit i acon-
segueix igualar el desnivell de l’Eve-
rest, el cim més alt del planeta.
Ferran Teixidó puja
el cim més solidari
REPTES
// Pàg. 10 // J. G.
Numismàtics estrangers portaran
el Govern a la Batllia per danys
El MoraBanc només aguanta mitja part a un Madrid molt superior (80-99).//Pàg. 10
// J. G.
// Pàg. 3
Els de Manuel Romo ofereixen un joc
irregular amb errors innocents en de-
fensa davant el Tolosa (29-32) i encara
no han guanyat cap partit fora de casa.
Nova desfeta delVPC,
la quarta seguida
RUGBI
// Pàg. 11//J. G.
Rosa Gili pregunta per la rehabilitació de Radio Andorra
La consellera del Partit Socialdemòcrata formula diferents qüestions a l’executiu
sobre l’edifici històric, on ja s’ha invertit més d’un milió d’euros.
CONTROL AL GOVERN
// Pàg. 8
Els agents de circulació volen funcions més concretes
Esperen que la nova llei del cos concreti més quines són les seves atribucions i
també que es vigili per la seva protecció amb una eina formada.
PROFESSIONS
// Pàg. 6 i 7
2 Dilluns, 21 de desembre del 2015
La Veu deL PobLe, Sa
PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit
GeReNT Ricard Vallès
dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí
MéS
dIReCToR Enric Guinart Mauri
RedaCCIÓ Pepa Gallego
CoRReCCIÓ M. Àngels Sala
dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia
adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez.
dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució
TRaNSPoRT Imprintsa
Carrer Baixada del Molí, 5.
AD500 Andorra la Vella.
Telèfon: 809 810 Fax: 829 810
mes@mes.ad www.mes.ad
Edita: La Veu del Poble SA
DL: AND590-2005
sortejos
farmàcies de guàrdia
Pas de la casa
farmàcia de les Pistes
Av. d’Encamp, 9
Tel.: 856 580 - 645 555
i nfo
farmàcia tristaina
Av. Fiter i Rossell, 29
Tel.: 847 900
escaldes-engordany
el temps
Sant Julià de Lòria
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany
La Massana Encamp
Canillo
Pas de la Casa
Ordino
Sant Julià de Lòria
Andorra la Vella
Escaldes-Engordany
La Massana Encamp
Canillo
Pas de la Casa
Ordino
màx. 13º
mín. 2º
màx. 13º
mín. 3º
màx. 14º
mín. 2º
AVUI
sOl I mÍNImes mÉs BAIXes
DImArts DImecres
Sorteig de dijous 17 de desembre
Loteria NacioNaL
1
2
8 9
6
6
9Rei.
0
Sorteig de divendres 18 de desembre
Sorteig de dissabte 19 de desembre
Sorteig de diumenge 20 de desembre
Sorteig de dissabte 19 de desembre
euromiLioNs
La Primitiva
boNoLoto
LA GROSSA de la primitiva
5 6
6 22 26 29 48
4 23 24 31
Núm. clau 7
Com. Rei.42 0
7 8 15 3416 35
Com. 39 Rei.
16 20 27 3332 47
16
Sèrie 21
Sorteig de diumenge 20 de desembre
oNce
6 4 2 98
Carretera Arinsal s/n
Erts, Arinsal
Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751
E-mail sgothard@sgothard.com
http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/
Sopars
dʼempresa
35€
Menú
begudes inc.
1985 - 2015
30 anys dʼhostelería
a Andorra
Us desitgem
Bones Festes!
1
La Massana Encamp
Sant Julià de Lòria
3Dilluns, 21 de desembre del 2015
notícies
EMISSIÓ D’EUROS ANDORRANS
Numismàtics forans denunciaran
el Govern a la Batllia per danys
// Es presentarà un mínim de tres demandes de professionals d’Alemanya i Espanya
La distribució de monedes
d’euros d’Andorra de col·lecció
acabarà als tribunals. Diversos
professionals del sector de la
numismàtica estrangers presen-
taran demandes judicials contra
el Govern al·legant danys patri-
monials als seus negocis. El mo-
tiu principal són els constants
retards en la posada en marxa
de la distribució internacional
dels lots d’euros andorrans per a
col·leccionistes, que avui en dia
encara continua aturada malgrat
que el Govern n’ha anunciat la
imminent posada en circulació
en diverses ocasions.
Així ho asseguren fonts del
sector numismàtic forà, les quals
avancenquecomamínimespre-
sentaran tres demandes (dues de
professionals d’Alemanya i una
més d’Espanya). Probablement
encara se’n pot afegir una quarta
provinent de Bèlgica. En aquests
moments estan preparant el càl-
cul del dany econòmic que hau-
rien patit les empreses del sec-
tor com a conseqüència de les
anomalies de l’emissió d’euros
andorrans, així com la base ju-
rídica de les demandes. No obs-
tant això, les fonts indiquen que
les denúncies se centraran en
tres qüestions: les esmentades
anomalies en el procés d’emissió
i la creació de “falses expectati-
ves” sobre les dates d’inici d’una
distribució internacional que
encara no ha començat, així com
la vulneració del dret a la igual-
tat i no-discriminació i a la lliure
competència pel que consideren
“una monopolització del mer-
cat” per part de les numismàti-
ques andorranes autoritzades a
la distribució de carteres especi-
als d’euros d’Andorra.
En relació a les expectatives
que s’han anat generant durant
tot l’any sobre el possible inici
de la distribució internacional,
les fonts indiquen que alguns
dels numismàtics estrangers
que volien optar a aquesta dis-
tribució no només “hem per-
dut molta credibilitat de cara
als clients” sinó que “hem rebut
amenaces de mort” d’altres col-
leccionistes, afegeixen.
Promeses incomPlertes
Un exemple d’aquests incompli-
ments del calendari previst es
posa de manifest en una de les
comunicacions que va mante-
nir un dels numismàtics forans
amb responsables del ministeri
de Finances. En una d’aquestes
comunicacions, que data de l’1
de juliol i que ha pogut consul-
tar el Més, des de la cartera de
Finances Jordi Faura reconeixia
que “lamentablement, i per mo-
tius no previstos inicialment, la
distribució de les unitats desti-
nades al mercat internacional
s’ha demorat més de l’inesperat”.
En aquest sentit, en la matei-
xa comunicació s’exposava que
s’estaven duent els tràmits legals
i administratius perquè el servei
d’Emissions Andorra Mint (que
depènformalmentdelcopríncep
episcopal) passés a dependre del
Govern, el qual “gestionarà totes
les emissions de l’Estat”. Tam-
bé s’indicava que “sense poder
anticipar quin serà el seu fun-
cionament definitiu, sí que puc
avançar que en les properes set-
manes s’iniciarà la venda inter-
nacional”. La comunicació era,
recordem, de l’1 de juliol. Doncs
moltes setmanes després, i ja a
tocar del 2016, ni ha començat
la distribució internacional ni
s’ha formalitzat el traspàs del
servei d’Emissions a l’executiu.
Cal recordar a més, d’una banda,
que a principis de novembre el
mateix ministeri de Finances va
rebre una demanda administra-
tiva d’informació precisament
sobre les circumstàncies que han
provocat aquest retard en la dis-
tribució internacional i no s’hi
ha donat resposta, i de l’altra, el
nombre d’unitats d’euros andor-
rans previst per a la distribució
fora de les fronteres andorranes
és de 35.000.
el trasPàs del servei d’emissions
El 16 de juliol passat el Consell
General va nomenar els dos
membres de la comissió tècni-
ca de Traspàs de servei d’Emis-
sions, formada també per un
representant de cada copríncep
i dos més en representació del
Govern. L’esmentada comissió
es va reunir el 30 de novembre
passat.
Enric Guinart //Andorra la Vella
@mes_andorra
Un lot d’euros andorrans de col·lecció.
// AGÈNCIES
4 Dilluns, 21 de desembre del 2015
O
Opinió
editorial
¿Tens opinió?
¿Vols enViar una carTa al direcTor?
envia les teves cartes al director
o les teves opinions
a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.
recorda que ens has de facilitar les teves dades, així
com la parròquia de residència.
l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.
El procés d’emissió d’euros an-
dorrans continua sent motiu
de polèmica. La qüestió, lamen-
tablement, acabarà als tribunals
ja que diversos professionals de
la numismàtica estrangers de-
mandaran el Govern per danys
i perjudicis. La principal queixa
està relacionada amb la distribu-
ció internacional dels lots d’euros
per a col·leccionista, que l’execu-
tiu ha anat anunciant en diverses
ocasions que es posaria en marxa
de forma imminent i quan som
a les portes d’un nou any encara
no s’ha fet realitat. Tot depèn ara
del procés de traspàs del servei
d’Emissions Andorra Mint, que
històricament ha depès del co-
príncep episcopal i que passarà
a ser competència del Govern.
Aquest traspàs, però, s’està allar-
gant més del que és necessari i
està pendent dels treballs de la
“comissió tècnica de Traspàs de
servei d’Emissions”. Mentre no es
formalitzi el traspàs con-
fiem que el 2016 l’emissió
d’euros es faci amb més
rigor i seriositat.
MoraBancandorra
@morabancandorra
No ha pogut ser. Gràcies pel suport. Diu-
menge vinent un altre cop a casa contra
@GranCanariaCB #somunpais
Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa
el diari no es fa responsable del seu contingut.
Martí apel·la a una dinàmica positiva i
constructiva al voltant del pacte d’Estat
sobre un acord d’associació amb la UE
La campanya de recuperació d’ampolles
de cava per reutilitzar ja ha començat
Govern d’andorra
Comú de Sant Julià de lòria
En xarxa
Quarta victòria seguida!!! Això sí que és
acabar bé el 2015. L’any vinent, més i
millor!!!
FC andorra
@FCA_oficial
Fons: Bons resultats amb Vila 5a i Esteve
9è a l’última jornada de la Copa d’Europa
júnior
Federació esquí Fae
@FAEAndorra
laurediajove
@laurediajove
S’amplia l’acceptació del termini per
presentar les sol·licituds del Focus 16-20
anys fins el dia 15/1/2015
Aquest hivern tornen els‘Vespres a pa-
gès’al @museucasacristo. Reserves al 833
551. http://goo.gl/fR6FvX
Sopes amb nosaltres per Cap d’Any?
#BonesFestes!
anyósPark
@AnyosPark
El Funibus t’acosta l’esquí a Encamp!
#Nadal2015 #Funibus #esquíaGrandva-
lira
Per aquestes vacances de Nadal al CAEE
et proposem el taller Fes el teu anunci
de Nadal
Atenció petits i grans!! D’aquí a molt
pocs dies el Pare Noel arribarà a Andorra
la Vella!
Comú d’encamp
Comú d’escaldes-engordany
Cultura andorra la Vella
Rosa Gili pregunta al Govern pel projecte
de rehabilitació de Radio Andorra
Fòrum ad
Tancament d’un tram del carrer la Llacu-
na d’Andorra la Vella
Final: @morabancandorra 80-99 @RMBa-
loncesto. #CarrusselAndorra
radio Ser andorra
@SER_Andorra
El PS cau a un mínim històric amb 2.022
vots a les comunals
diari d’andorra
@diariandorra
Una cinquantena de persones assisteixen
a la cantada de nadales d’Ordino
Bondia
@bondia
rtVa
@rtvandorra
Ferran Teixidó i la solidaritat, l’altra part
de l’espectacle #reptesolidari
L’aeroport de la Seu acollirà vols interna-
cionals en un any
diari d’andorra
Dues de les vies catalanes més trans-
itades pels andorrans, entre les més
perilloses
rtVa andorra
rtVa andorra
El Govern ha incoat 28 expedients de
pèrdua de nacionalitat en els últims 5
anys
diari Bondia
Llum verd al Pla Director Urbanístic de
l’aeroport
el Periòdic d’andorra
mitjans
A casa teva, amb una trucada plena d’i-
lusió. A d’altres llars, amb només 0,50€.
Col·labora. Gràcies! #TrucadaSolidària
andorra telecom
Primer cap de setmana de rebaixes amb
bona afluència
Fòrum andorra
@forum_ad
Periòdic d’andorra
@PeriodicAND
Escaldes-Engordany ha inaugurat les
representacions d’una nova edició del
Pessebre Vivent
agendaad
@AgendaAD
5Dilluns, 21 de desembre del 2015
+376 73 75 73 · restauracio@anyospark.com · www.anyospark.com anyospark @anyospark+376 73 75 73 · restauracio@anyospark.com · www.anyospark.com anyospark @anyosparkanyospark @anyospark
- ANYÓSPARK -
LA MILLOR GASTRONOMIA
I EL MILLOR AMBIENT EN UN ENTORN ÚNIC!
SOPAR DELUXE & FESTA AL CLUB!
LA MILLOR NIT
DE CAP D’ANY
31 DE DESEMBRE
Reserva ara!
6 Dilluns, 21 de desembre del 2015
N
de professió: agents de circulació
La nova llei del cos ha de
concretar més les funcions
No són els agents de les multes. Les posen perquè han de fer
complir el Codi de circulació i perquè és la seva feina. Però les
sancions és només una de les moltes tasques que realitzen els
agents de circulació o guàrdies urbans. Són els primers a acu-
dir a un accident, i per això en molts casos han salvat vides. La
sevafunció,però,noésproureconeguda.Esperenquelanova
llei del cos concreti més quines són les seves atribucions com a
cos i el mateix nom del cos, i també que vigili per la seva pro-
teccióambunaeinaformada.Armes,diuen,noelsenfanfalta,
peròsíunelementdeprotecciócomaagentsuniformats.
xavi pérez
Té49anysienfa24quetreballaalserveideCirculació
d’AndorralaVella.Primervaintentartrescopsentraral
cosdepolicia.Desprésesvaassabentard’unedicteper
a agent de circulació a la capital i s’hi va presentar. Ara
éssotsoficial.Janoenvejal’uniformedepoliciaperquè
està on vol, al servei de la gent. Té clar que la seva tasca
és fer complir el Codi de circulació, sense marcar dis-
tincions. En una mateixa setmana es va endur amb la
grua el cotxe de Conxita Mora quan era cònsol i del
mateix cap de Govern en aquell moment, Marc Forné.
antoni granados
Té 44 anys i des del 2010 vesteix l’uniforme d’agent de
circulació a la Massana. En tan sols cinc anys ha arribat
acaporal.Abanshaviatreballatdemecànicideconduc-
tor de camions. La crisi li va fer plantejar-se buscar una
feina més estable. La de ser urbà reunia aquesta condi-
ció i una altra, la de ser una feina que li agrada. Poder
apagar un foc a la benzinera de l’entrada de la Massana,
el mes passat, amb l’ajuda d’un empleat abans que arri-
bessin els bombers i avisar el SUM va ser un d’aquells
momentsqueel fansentirrealitzat enlasevaprofessió.
elena céspedes
Éscaporaliformadora.Té49anysienfatretzequetre-
balla d’urbana, com a ella li agrada que li diguin. Abans
treballava de dependenta en el sector de la joieria. Una
amigalavaanimarapresentar-seperaagentdecircula-
ció, i ho va fer sense pensar. Va entrar per casualitat en
el cos, però en tot aquest temps la feina s’ha convertit
per a ella en vocacional. La tasca d’eliminar l’incivisme
dels propietaris que tenen gossos i no recullen els ex-
crements és una de les seves preocupacions, perquè en
aquestcas elcontroles fadifícil.
¿Quan el públic veu l’uniforme
d’agent de circulació encara us
veucomaquellqueposalesmul-
tes?¿Comespottrencaraquesta
imatge?
Xavi Pérez: Sí. Aquesta imatge
es pot trencar parlant amb la gent
del carrer, i parlant amb ells veuen
queetsunapersona.Iquelanostra
feina és planificar i que tot estigui
enordre,idenunciemperquèsino
seria la llei del més fort.
Antoni Granados: Sí, però va
canviant. El primer que pensen és
aixònegatiuperquèensveuencom
a sancionadors, quan això és molt
lluny de la nostra tasca. La imatge
l’ha de fer canviar la persona del
carrer, estacionant bé i no come-
tent infraccions de trànsit.
Elena Céspedes: No és una
imatge molt generalitzada, perquè
fem altres coses, però és cert que
una competència que tenim és el
trànsit i això comporta sancions.
Treballem per la convivència i l’or-
dre en el trànsit i a més també fem
moltatascadeprevencióperquèhi
hagi molt bona circulació.
A més de les multes els agents
de circulació tenen moltes altres
funcions.¿Quinesendestacaria?
X. P.: Per la proximitat i perquè
estem al carrer, si hi ha un accident
somelsprimersaarribaritranquil-
litzar la gent dient-los que no passa
res, i després et donen les gràcies.
Conec casos de companys que
han fet els primers auxilis, perquè
també fem aquesta formació, i han
arribat a salvar vides. Entre les fun-
cions més destacades hi ha la de
donar molta informació als via-
nants i als conductors.
A. G.: En qualsevol demanda
i problemes veïnals, nosaltres in-
tentem mediar entre les persones.
En més del 90% dels casos som els
primersquearribemquanhihaun
problema: incendis, accidents...
E. C.: Al Comú d’Escaldes-En-
gordany, els agents de circulació
també portem el control i la cus-
tòdia dels edificis comunals i fem
vigilància i la ronda de seguretat.
També fem l’atenció ciutadana,
som agents de proximitat i fem la
protecció escolar.
¿Quina cronologia segueix una
jornadacomlad’avui?
X.P.:Tenimunespautesmarca-
des.Primerfemelcobrimentdeles
escoles, els controls rutinaris dels
estacionaments i les zones verdes,
així com de les zones reservades. I
a partir d’aquí tot el que pugui sor-
tir,comdesplaçamentsdevehicles.
Ara marca molt l’entrada i la sorti-
dadelacanallaalscentresescolars.
A. G.: Hi ha una comunicació
entre els que surten del torn i els
que entren. Fem rondes pels car-
rers, als llocs de càrrega i descàr-
rega i a les parades de bus. Fem els
controlsdelazonablavailasortida
delscol·legis.Itambéhihalabaixa-
da de pistes, quan hi ha molta aflu-
ència de trànsit. El comandament
rep les trucades i coordina la tasca.
[Enaquestmoment,Granadosrep
una trucada d’un veí que diu que
per la carretera de Sispony hi ha
un cavall solt. Amb dues trucades
localitza la propietària de l’animal,
que ja el tenia agafat.]
E. C.: En el meu cas preparo
formacions per als agents que han
d’entrar. Si no estic preparant for-
macions faig el comandament de
guàrdia dels agents que són al car-
rer. Tenim tres torns, un de matí,
un de tarda i un de nit. I al matí el
que fem és intercanviar informa-
ció. Atenem permisos o demandes
d’ocupació de la via pública i ser-
veisespecials.Miremqueelspunts
fixos estiguin coberts, i sobretot
fem la protecció de les escoles.
La futura llei del cos es preveu
que s’enllesteixi l’any vinent. Ja
queda poc. ¿Quines coses, al seu
parer, ha de reflectir aquesta llei
inoenpodenquedarfora?
X.P.:Lalleinopotdeixarforales
atribucions que tenim, perquè de
vegades fem més del que ens per-
toca. Donem suport cent per cent
a la policia, i arribem a fer atestats
igualquelapolicia,alguns copsper
descarregar-losdefeina.Feminfor-
mes d’accidents sensedanys perso-
nals. En esdeveniments esportius
com la Vuelta, donem suport a la
policia. Per tant el que crec és que
cal una redefinició més exacta de
les nostres atribucions, que es po-
denampliarfinsauncertpunt.Per
exemple, quan hi ha un botellón o
actes vandàlics també actuem. Re-
quisem ampolles. I truquem a la
policia. Quan ens requereixen per
una baralla en l’àmbit domèstic, no
tenim potestat, com té la policia,
per entrar aundomicili.
A. G.: Personalment, crec que
la llei ha de recollir part de la nos-
tra seguretat i emparar-nos més.
Als companys de nit o de caps
de setmana la policia els demana
ajuda i no tenim cap element de
protecció. La llei hauria de regular
aquesta eina.
7Dilluns, 21 de desembre del 2015
N
E. C.: La llei ha de canviar el
redactat de les nostres competèn-
cies perquè queda molt obert i
dóna peu a dubtes. La llei es va fer
el 2005 en un moment delicat del
cosiesvafersensemirartotelque
comportaven les nostres tasques.
S’han de concretar més les funci-
ons. A més també s’hauria de tenir
encompteelnomdelcos.Lesper-
sones del carrer ens coneixen com
a urbans. Crec que el nom més
adequatésguàrdiesurbans,ésmés
seriós. M’agrada més que agents
decirculaciócomunal,perquèfem
méscosesqueregularlacirculació.
El port d’armes l’ha refusat la
comissió interparroquial. ¿Fins
a quin punt seria necessari por­
tarunaarma?
X. P.: Jo no en necessito cap.
Particularmentpensoquenocalen
a Andorra perquè no m’he trobat
mai en cap cas en què l’hagi trobat
a faltar. Pot ser sí que caldria una
eina de suport, com una porra,
però s’ha de saber utilitzar i tenir la
formació adequada.
A. G.: Personalment, crec que
no necessitem armes. Però un ele-
ment de protecció sí.
E. C.: No veig la necessitat con-
creta de portar armes, però sí la
necessitat de portar elements de
protecció perquè sempre som a
peu de carrer i moltes vegades ens
trobem amb baralles i pot haver-hi
algunrisc.Esticafavord’algunele-
ment de protecció amb la forma-
ció que calgui i per als agents que
faci falta.
El maig passat el cap de Govern,
Antoni Martí, parlava d’un cos
únic, mancomunat i nacional,
perquè tots cobressin igual. ¿Es­
tand’acordambaquestaidea?
X.P.:Lamancomunaciójaesfa.
Ja col·laborem amb altres comuns,
peròpotsersíqueespodriadefinir.
A. G.: Jo dic que sí a un cos na-
cional. Mancomunar les tasques i
poder treballar en una parròquia i
en una altra és positiu. És bo can-
viar. Encara que també és bo co-
nèixer bé el lloc, pot passar que els
veïns, com que et coneixen, s’hi
habituïniaixòdelaconfiança...Pel
que fa a cobrar igual, estic d’acord
si tots cobrem el mateix que el que
més cobra.
E. C.: Ho veiem inviable. Una
cosa és que col·laborem, cosa que
ja fem entre les parròquies. Man-
comunar el servei no és una mala
idea però ho veig difícil, perquè
d’alguna manera representem els
nostres comuns. La idea és bona
però si pensem que depenem de
cada comú és complicat.
¿Com és la relació amb la res­
ta de cossos especials amb els
qualscol·laboreu?
X. P.: És una relació correcta.
Sabem fins on podem arribar. I
com que som els primers a arribar
molts cops hem de desallotjar edi-
ficis i evacuar gent. Això sí, quan hi
ha hagut un accident nosaltres no
sortim mai als mitjans de comuni-
cació (riu).
A. G.: És una relació bona,
encara que sempre hi ha alguna
persona reticent. En general ens
agraeixen la col·laboració. Sabem
quina és la nostra obligació. Si no
hi ha ningú la primera tasca és
atendre els ferits.
E. C.: Col·laborem constant-
ment en el dia a dia a Escaldes-En-
gordany com a parròquia del mig
que és, per una emergència o un
incident.Somelsprimersquearri-
bem. Ens truquen per facilitar l’ac-
cés al SUM i ens avancem. És una
relació cordial i de col·laboració.
Potser en algun fet puntual hi ha
hagut dubtes per confluència d’ac-
cions, però són coses puntuals.
Cadascú té clares les seves compe-
tències.
¿Quantsagentsdecirculaciótre­
ballen a la seva parròquia? ¿Són
necessaris?
X.P:Som88.Crecqueenfalten
quatreméspertenirunarotacióde
festes i de torns més completa.
A. G.: Som 18 agents, i no n’hi
ha prou. Com a mínim en fan falta
tres més, un per cada grup.
E. C.: Som 40. No som sufi-
cients. Per poder cobrir bé tots
els llocs, fer totes les tasques i no
haver de patir per horaris cal deu
persones més. Fa cinc anys que no
es contracta a ningú i no s’han co-
bert les places de les persones que
han marxat. Al gener entren tres
agents nous i esperem que n’entrin
més, perquè estem sota mínims i
patim a l’hora de cobrir vacances
o baixes.
¿L’uniformeelsprotegeixoelsfa
més vulnerables a l’hora de des­
envoluparlasevafeina?
X. P: Cal dir que al turista espa-
nyol l’uniforme li fa tenir més res-
pecte.Aquíésdiferent.Etmirende
maneradiferentisempretenenala
boca allò de “jo et pago el sou”. Per
ser agent de circulació has de tenir
molta paciència. Has d’aguantar
certes actituds de la gent. Has d’es-
tar sempre al teu lloc. Jo sempre
penso en aquesta fita: “No facis als
altres el que no vulguis per a tu.”
La tasca d’agent de circulació, com
d’altres, és vocacional. Aquí no hi
entres pel sou.
A.G.:Jocrecqueenun50%ens
protegeix i en un 50% ens fa més
vulnerables. Els turistes espanyols
són més respectuosos davant d’un
uniforme per la conscienciació
del país. Va amb el caràcter de les
persones. Alguns, quan et veuen,
ja es posen a la defensiva i d’altres
comencen per un “em sap greu”.
E. C.: L’uniforme és un element
de protecció, però per altra ban-
da ens fa molt visibles i en segons
quins controls, en què no vols que
et vegin gaire, no protegeix tant.
Un exemple és el control pels ex-
crementsdegossosalaviapública.
És un problema que costa molt de
resoldre perquè els propietaris de
gossos, quan et veuen, sí que els
recullen. Aquí tenim un problema
gros.
¿Què és el que més li agrada de
seragentdecirculació?
X. P.: Tot. He estat al carrer i ara
esticaldespatxiagafomésqueixes.
M’agrada més el tracte amb la gent
iveurequealfinaletdonenlesgrà-
cies. Ho tinc molt clar. Hi som per
servir el ciutadà i ell ha d’entendre
que nosaltres hi som perquè es
compleixi el Codi de circulació.
A.G.:Elcontacteamblagentés
elquemésm’agrada,encaraquede
vegades sigui ingrat. Em fa sentir
bé servir la gent.
E.C.:Engeneraltot.Vaigentrar
al cos com per casualitat i m’hi he
quedat per vocació. El servei de
carrer i treballar en les formacions
m’agrada molt.
¿Ielquepitjorportadeserurbà?
X. P.: Veure patir la gent, en ge-
neral.
A. G.: Les condicions meteo-
rològiques, perquè estàs tot el dia
al carrer i has de suportar el mal
temps.
E. C.: El que menys m’agrada és
trobar-me amb un comportament
inadequat.
¿Els nous agents de circulació
aportensabanova?
X. P.: Vénen més preparats.
Abans, per entrar, no havíem de
passarprovesijom’hehagutd’anar
reciclant. Els vuit que han entrat
ara al servei d’Andorra la Vella es-
tandonantlatalla.Elquecalésque
nocaiguinenlarutinadeldiaadia.
S’intenta que facin tasques dife-
rents per evitar-ho.
A. G.: Aportem saba nova, en
el meu cas ha estat així. Després de
cinc anys ja sóc caporal.
E. C.: Sí, sense cap mena de
dubte. És molt positiu per a tots i
per als que fa molt de temps que
hi estan, perquè la rutina t’acaba
menjant i les noves idees i il·lusió
de la gent nova es contagien. És
una professió on entres per que-
dar-t’hi.
¿Què li diria a aquell que encara
veu en el seu uniforme l’enemic
quevaaposar­liunamulta?
X. P.: Que vingui a parlar amb
mi una estona. Hi som pel ciutadà,
per ajudar-lo en el que sigui. Que
vegi el que hi ha. Aquí som com
una família.
A. G.: Que la nostra feina és
aquesta, no podem deixar la gent
que aparqui on vulgui. Donem
seguretat a la gent i si es parla pel
mòbil conduint hem de sancionar
perquè aquest acte posa en perill la
seguretat. Algú ha de fer la feina de
controlar. No som sancionadors,
som controladors.
E. C.: Li diria que el que l’ha
multat és el mateix que quan el seu
fillsurtdel’escolaelprotegeixiésel
mateix que quan hi ha un accident
li dóna un cop de mà.
Pepa Gallego//Andorra la Vella
mes@mes.ad
“La idea de fer un cos
nacional és bona, però
és complicat perquè
depenem del Comú”
Elena Céspedes
“Som els primers a
acudir a un accident,
però no sortim als
mitjans”
Xavi Pérez
“Personalment crec
que no necessitem
armes però sí un
element de protecció”
Antoni Granados
8 Dilluns, 21 de desembre del 2015
N
CONCERTS TRADICIONALS
Unes 50 persones gaudeixen de
la cantada de nadales d’Ordino
Un any més, l’església parroquial
d’Ordino ha estat l’escenari es-
collit per celebrar la tradicional
cantada de nadales, a càrrec de
la Coral Casamanya i la Coral
Rocafort de Sant Julià de Lòria.
Durant l’esdeveniment, celebrat
ahir i que s’emmarca en el pro-
grama d’activitats nadalenques
que anualment organitza el
Comú d’Ordino, els assistents
van poder gaudir de cançons tan
conegudes com Bon dia, d’Els
Pets; Imagine, de John Lennon;
Joia en el món, de G. F. Händel, i
la versió coral d’Oriol Martorell
del Cant dels ocells, entre d’altres.
En l’acte també hi van participar
els Petits Cantaires Lauredians,
els quals van interpretar una
adaptació al català de la cançó
Tens un amic, de Carole King. El
calendari d’activitats nadalen-
ques d’Ordino continuarà fins al
13 de gener.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Un moment del concert, ahir.
// AGÈNCIES
CANILLO
Els padrins guanyen el primer
premi del concurs de pessebres
Després de fer la presentació
dels pessebres a la biblioteca
de la parròquia el 18 i 19 de
desembre, ahir a la tarda tots
els participants del concurs de
pessebres artesanals de Canillo
es van reunir a l’edifici del tele-
cabina per conèixer el veredicte
del jurat, que va valorar un total
de disset pessebres, set en les
categories adulta i infantil i tres
en la categoria juvenil. Pel que
fa a les bases del concurs, tot i
que la mida dels treballs lliurats
era il·limitada, totes les obres
havien de realitzar-se de forma
completament artesanal. Amb
un premi de 300 euros en metàl-
lic, els guanyadors en la catego-
ria adulta van ser els padrins de
la parròquia, mentre que en les
categories juvenil i infantil tots
els guanyadors es van emportar
una targeta de compra de dife-
rents imports.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Un dels pessebres guanyadors.
// J. G.
CONSELL GENERAL
Gili pregunta al Govern pel projecte
de rehabilitació de Radio Andorra
La consellera general del Partit
Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili,
ha tramitat al Consell General
diverses preguntes sobre les ac-
tuacions efectuades a l’edifici de
Radio Andorra, a Encamp. Les
qüestions hauran de ser respos-
tes pel Govern per escrit i tenen
com a objectiu esbrinar en quin
estat es troba el projecte de reha-
bilitació de l’històric immoble.
Gili, en l’exposició de motius
de la pregunta, recorda que des
de l’any 2014 l’executiu ha anat
convocant diferents concursos
públics per a “treballs de con-
servació, rehabilitació i interpre-
tació de l’edifici”, així com “per
als seus continguts”. El cost total
d’aquestes actuacions suposa,
fins ara, una inversió d’1,029
milions d’euros. D’aquesta xifra
370.116 euros s’haurien destinat
a la realització d’obres d’urgèn-
cia, 88.218 a estudis preliminars
i 425.812 a la conservació de
béns.
Vista aquesta despesa, Gili, en
una primera pregunta, vol saber
“en quin punt està el projecte de
conservació, rehabilitació i in-
terpretació de Radio Andorra”.
També interroga l’executiu per-
què expliqui en què consisteixen
els treballs que s’han realitzat
fins ara. Per últim, i recordant
que ara fa uns mesos el ministre
d’Ordenament Territorial, Jordi
Torres, va apuntar la possibilitat
que l’edifici acollís en un futur les
instal·lacionsdeRàdioiTelevisió
d’Andorra (RTVA), la consellera
socialdemòcrata també demana
“quines són les perspectives de
realització del projecte”. Sobre
aquesta darrera qüestió cal re-
cordar que uns dies després que
Torres anunciés la possibilitat
de traslladar RTVA a Radio An-
dorra, el ministre portaveu, Jordi
Cinca, va desmentir les paraules
del seu company de gabinet.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
// La consellera demana sobre l’opció de traslladar RTVA a aquestes instal·lacions
La consellera general del PS Rosa Gili.
// J. G.
EXPEDIENTS D’INTERIOR
28 pèrdues de
nacionalitat
El ministeri de Justícia i Inte-
rior ha incoat un total de 28
expedients de pèrdua de na-
cionalitat en els darrers cinc
anys. Els expedients s’han
obert en constatar-se que la
persona interessada exercia
activament una altra nacio-
nalitat diferent de l’andor-
rana, i incomplia així la Llei
qualificada de nacionalitat,
que prohibeix la doble na-
cionalitat en l’article 23. Se-
gons ha informat el ministeri
de Justícia i Interior, dels 28
expedients, en 12 s’ha dic-
tat resolució de pèrdua de
la nacionalitat. En canvi, hi
ha tres expedients que s’han
resolt amb la suspensió de la
tramitació durant sis mesos,
després que la persona inte-
ressada provés l’inici del trà-
mit de renúncia a la naciona-
litat d’origen. En aquests tres
casos, es va suspendre la na-
cionalitat andorrana durant
sis mesos perquè es pogués
provar la renúncia efectiva
a l’altra nacionalitat. Final-
ment, el ministeri encara té
nou expedients en diferents
fases de tramitació.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
9Dilluns, 21 de desembre del 2015
E s p e c i a l D e s e m b r e : R E G A L A B E L L E S A
TRACTAMENTS FACIALS, CORPORALS I CAPIL·LARS
Anti-aging facial · Borses d'ulls · Doble mentó · Coll i escot ·
Tractaments corporals · Reafirmació de pit · Flacidesa de braços · Abdomen · Glutis · Cel·lulitis ·
Afavoreix el creixement capil·lar · Evita la caiguda dels cabells · Manté la població capil·lar ·
Aconsegueix un cabell més fort i resistent ·
Andorra la Vella - Av. Prat de la Creu, 16 - +376 81 18 18 - urbanbeauty@anyospark.com URBAN beauty
E s p e c i a l D e s e m b r e : R E G A L A B E L L E S A
TRACTAMENTS FACIALS, CORPORALS I CAPIL·LARS
Anti-aging facial · Borses d'ulls · Doble mentó · Coll i escot ·
Tractaments corporals · Reafirmació de pit · Flacidesa de braços · Abdomen · Glutis · Cel·lulitis ·
Afavoreix el creixement capil·lar · Evita la caiguda dels cabells · Manté la població capil·lar ·
Bono de 6 sessions indiba + 1 de REGAL
Bono de 12 sessions indiba + 2 de REGAL
La Massana - AnyósPark - +376 73 76 73 - carita@anyospark.com CaritaAndorra
10 Dilluns, 21 de desembre del 2015
Esports
bàsquet
Tercer quart fatídic
// el Morabanc rep un parcial de 6-25 i no dóna la sorpresa contra el Reial Madrid
Derrota contra el vigent campió
de l’Eurolliga i també de la Lliga
ACB. Contra un rival que suma
la desena victòria consecutiva en
la competició domèstica i tres en
competició europea, que li han
donat l’opció de classificar-se per
al top 16. Contra un pressupost
elevat. Amb una plantilla amb els
millors jugadors d’Espanya, de la
coneguda com l’ÑBA, i també in-
ternacionals amb Lituània o Mè-
xic, així com joves jugadors que
apunten a estrelles. Tot en contra.
LagrandesadelReialMadridesva
notar en tot. Això sí, el MoraBanc
Andorra va demostrar durant dos
quarts, els dos primers, que amb
encert, joc coral i també intensitat
podia plantar cara a tot un Reial
Madrid. El contrapunt va arribar
al tercer i últim quart. El tècnic
Joan Peñarroya va assegurar, en
la roda de premsa de després del
partit, que “no ens hem deixat
anar i no ens hem enfonsat”. Els
de Pablo Laso van clavar un parci-
al de 6 a 25 i van liquidar el partit
convertint l’últim quart en anodí.
Sibénoesvadeixaranarnitam-
poc es va enfonsar, el MoraBanc
no va mostrar el mateix nivell que
en els 20 primers minuts. És clar
que el Reial Madrid és superior en
tot, però s’hi ha de competir du-
rant els 40 minuts a més del cent
per cent, si no pagues la factura en
forma de derrota contundent. La
sisena derrota de la temporada es
va produir ahir amb un 80 a 99 i
la diferència va ser abismal en tots
els sentits menys en els dos pri-
mers quarts, en què el MoraBanc
va arribar a situar-se a només dos
punts dels blancs amb un 51 a 53.
El ritme de joc que van propo-
sarelsdosequipsvaseralt.Lesde-
fenses, poc tensionades, i els atacs,
fins, en especial el Reial Madrid
ambtrestriplesenelprimerquart.
Sergio El Chacho Rodríguez va li-
derar el joc dels de Pablo Laso i
per part andorrana David Navarro
mantenia els de Peñarroya. L’en-
trada a pista de Vojdan Stojanovs-
ki va ser clau per acabar el primer
quart amb un 24 a 29. En el segon
acte, el joc dinàmic del Reial Ma-
drid va haver de picar pedra con-
tra un MoraBanc que es defensava
com un gat panxa amunt amb un
Giorgi Shermadini dominador a
la pintura. Amb un 42 a 49 i amb
tirs lliures a favor del MoraBanc,
Peñarroyavarebreunatècnicaper
protestar iradament les decisions
de la tripleta arbitral, que van fer
un arbitratge força bipolar i sense
gaire criteri. Al descans, amb el
46 a 51 el MoraBanc encara tenia
molt per oferir.
En tornar dels vestidors, els de
Peñarroya van començar a abaixar
pistonada, del 51 al 53, quan El
Chacho va decidir que aquest par-
tit no se’ls podia escapar als blancs.
El tinerfeny i el pivot Gustavo
Ayón van destrossar els andorrans
situant un 61 a 78. La potència in-
terior i també exterior del Madrid
va marcar les diferències contra un
MoraBanc que va acabar navegant
sense rumb. Sí que és cert que va
debutar l’escorta del segon equip
Nil Brià, el jugador més jove a de-
butar amb el primer equip amb 18
anys i 9 mesos i que supera Roger
Lliteras per 32 dies. “No busquem
tanta negativitat ja que hem de sa-
ber contra qui hem perdut, és a dir
el millor Madrid possible”, va dir
Peñarroya.Demà,aBadalona.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Shawn Jones mira a cistella davant la pressió de Ndour i Taylor.
// j. g.
FerranTeixidó completa una autèntica‘animalada’
Els corredors andorrans de curses de mun-
tanya estan fets d’una pasta especial. Fer-
ranTeixidó va ser el triat pel Bàsquet Club
MoraBanc per a una nova idea que van
batejar com a Cistella al sostre del món, és
adirpujar681vegadeslesescalesdelpoli-
esportiud’AndorraiarribaraferunEverest
interior amb 8.848 metres de desnivell.
Durant 24 hores i rebent relleus de renom
de la societat andorrana, com Olga Gela-
bert, Vicenç Mateu, Jordi Cinca, Francesc
Camp, Mireia Maestre, Trini Marín, Marc
Calvet i Pere López, i també Gorka Aixàs,
Francesc Solana i Joan Peñarroya. “M’ha
costat sobretot perquè és molt monòton.
És molt positiu perquè ha estat una fita
amb un caràcter solidari, a favor de Càri-
tas”, va dir FerranTeixidó.
Parcials: 24-29, 46-51; 61-78 i 80-99.
Àrbitres: Òscar Perea, García Ortiz i Martínez Díez.
Eliminats: No n’hi va haver.
Víctor Sada 7
David Navarro 12
Betinho 5
L. Bogdanovic 8
Shermadini 16
Schreiner 3
Nil Brià 2
Sergi Pino 2
Daniel Clark 3
Shawn Jones 8
V. Stojanovski 14
Chacho 20
Sergio Llull 6
Maciulis 6
Gustavo Ayón 12
Felipe Reyes 11
Ndour 0
Doncic 3
Radoncic 0
Carroll 12
Thompkins 10
Willy 9
Taylor 10
Poliesportiu d’Andorra: 4.183 espectadors
bC Morabanc Reial Madrid
80 99 Lliga ACB (11a jornada)
80 BC MoraBanc - Reial Madrid 99
83 FC Barcelona Lassa - Fiatc Joventut 74
89 Laboral Kutxa - Baloncesto Sevilla 73
85 Dominion Bilbao - Movistar Estudiantes 91
90 Montakit Fuenlabrada - Rio Natura 85
62 ICL Manresa - València Basket 74
71 UCAM Múrcia - Herbalife Gran Canària 75
72 Iberostar Tenerife - RETAbet.es GBC 74
76 CAI Saragossa - Unicaja Màlaga 72
PJ PG PP
1 València Basket 11 11 0
2 ReialMadrid 11 10 1
3 FC Barcelona Lassa 11 10 1
4 Laboral Kutxa 11 8 3
5 Herbalife Gran Canària 11 7 4
6 Unicaja Màlaga 11 5 6
7 Rio Natura Monbus 11 5 6
8 Fiatc Joventut 11 5 6
9 Dominion Bilbao 11 5 6
10 Montakit Fuenlabrada 11 5 6
11 MoraBanc Andorra 11 5 6
12 ICL Manresa 11 5 6
13 IberostarTenerife 11 4 7
14 UCAM Múrcia 11 4 7
15 Baloncesto Sevilla 11 4 7
16 CAI Saragossa 11 3 8
17 Movistar Estudiantes 11 2 9
18 RETAbet.es GBC 11 1 10
CLASSiFiCACió
11Dilluns, 21 de desembre del 2015
E
handbol
El Concòrdia
venç i ja és segon
El Concòrdia femení va liquidar
la primera volta amb una victò-
ria que el situa en segona posició
de la Segona Catalana. L’equip
encampadà es va imposar per 28
a 21 al Santpedor. “Sabíem que
el partit era clau i veníem molt
motivades. No ho teníem fàcil,
el Santpedor és un equip molt
potent”, va dir Lola Lombardo.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
futbol
L’Enfaf torna
a guanyar
L’Enfaf Crèdit Andorrà va
trencar la ratxa de tres derrotes
consecutives imposant-se per
2 a 5 al Mercantil de Sabadell.
Les noies dirigides per Joan
CarlesRuizjavencienenlapri-
mera part per 0 a 4 amb quatre
gols de Tere Morató. En la se-
gona part, el Mercantil reaccio-
nar, però Morató va sentenciar.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
karate
Sandra Herver
es penja un or
Sandra Herver es va penjar la
medalla d’or i la de bronze a
l’Open de karate de la Comu-
nitat de Madrid. L’andorrana,
amb el Club Iván Leal, es va
adjudicar el bronze en per-
dre en semifinals amb Rocio
Sánchez i vèncer a la repesca
a Ruth Lorenzo. Per equips,
Herver va aconseguir l’or.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
futbol sala
El Sant Julià fa
un pas enrere
ElCESantJuliàvaferunpasen-
rerealgrup2deTerceraDivisió
en perdre per 2 a 1 a la pista del
Sang Culé Cor Català. Els de
Jorge Dias es van avançar en el
marcador amb un gol ben ma-
tiner d’Eliseu Ribalta, però tot
seguit va empatar el veterà Jordi
Miralbell. Abans del descans,
Domingo vamarcarel 2 a1.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
futbol
L’FC Andorra,
a cinc del líder
L’FC Andorra tanca el 2015
de la millor manera possible.
Els de Justo Ruiz es van im-
posar per 2 a 1 al Farners amb
gols de Riera i Jordi Betriu i
pugen fins a la novena posició
per situar-se a cinc punts del
primer lloc, que ocupa l’Hor-
ta. Els andorrans van sumar la
quarta victòria seguida.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
automobilisme
Carles Fortuny i Carles Jiménez
guanyen l’AndorraWinter Rally
L’equip format per Carles Fortuny
iCarlesJiménez(LanciaBetaCou-
pédel’any1979)vaassolirlavictò-
ria a l’Andorra Winter Rally 2015.
La segona posició va ser per a Kim
i Helena Vilatarsana (Renault 5
CopaTurbo),pareifilla.Latercera
posició del podi la van ocupar Fer-
ran Naudi i Sergi Salvadó (Volks-
wagenGolfRallye).Entotal hi van
participar46equipsienvanacabar
35. Els participants van fer front a
les dificultats que van presentar la
neu i el gel al coll d’Ordino i que
es van repetir dues vegades en tots
dos sentits i al gelat Circuit d’An-
dorra,queesvafertresvegades.Els
dos primers equips de l’Andorra
WinterRallysónforçaconegutsen
la regularitat catalana, ja que For-
tuny i Jiménez van acabar segons
en el Ral·li Costa Brava històric, i
els Vilatarsana, pare i filla, van ser
segonesenl’últimaediciódelRal·li
d’Andorrahistòric.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
ElsguanyadorsCarlesFortunyiCarlesJiménez,al’AndorraWinterRally.
// pep segalés
rugbi
ElVPC encaixa la quarta derrota
seguida i tanca l’any amb dubtes
No han guanyat cap partit fora
de casa i el 2016 en disputaran
cinc com a visitants per tres com
a locals. El balanç del VPC An-
dorra, en l’últim matx del 2015,
no convida a l’optimisme ja que
només han guanyat quatre par-
tits a l’Estadi Nacional i n’han
perdut quatre a fora, tots els que
han jugat com a visitants, i es
troben a la zona baixa de la clas-
sificació al grup 2 de Promoció
d’Honor. Els de Manuel Romo
van consumar la quarta derrota
consecutiva en perdre per 29 a
32 contra el Tolosa Lalande Au-
camville.
El VPC va oferir un joc irre-
gular amb errors innocents en
defensa. Primer es va avançar el
Tolosa Lalande amb un assaig
no convertit. La reacció va arri-
bar al minut 29 amb un assaig de
Dani Márquez transformat per
Josep Maria Simón. El Tolosa
Lalande va respondre amb un
assaig, que després va ser trans-
format. Amb el 7 a 12, el VPC
va capgirar el marcador amb un
assaig de Reikashvili transfor-
mat per Simón i abans d’arribar
al descans va arribar la jugada
tonta del partit. El Tolosa va
fallar un cop de càstig, l’oval va
picar al pal i el refús el va recollir
un francès per fer un assaig, que
després va ser transformat per
deixar un 14 a 19 al descans. A
la represa, Simón amb un cop de
càstig i un assaig de Kim Jordan
van deixar un 22 a 19. El Tolo-
sa va escurçar diferències amb
un cop de càstig (22 a 22), però
Dickens va fer un nou assaig. A
poc per al final, reacció francesa
i derrota andorrana.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
El VPC Andorra no va poder donar la sorpresa contra el segon.
// j. g.
VpC andorra tolosa lalande
29 32
esquí de fons / esquí alpí
Irineu Esteve acaba novè
a la Copa d’Europa júnior
La Copa d’Europa júnior d’es-
quí de fons de Hochfilzen va
deixar una novena posició
d’Irineu Esteve i una cinque-
na de Carola Vila. El primer,
que va ser quart en la prova
de 10 quilòmetres, va acabar
en novè lloc ahir en els 15 qui-
lòmetres clàssic júnior. Esteve
va fer un temps de 38.25,2, a
1.29 del guanyador, l’alemany
Janosch Brugger, i a poc més
d’un minut de la tercera po-
sició, que va ocupar el fran-
cès Jules Lapierre. Per la seva
banda, Carola Vila va ser cin-
quena en els 7,5 quilòmetres
clàssic júnior amb una marca
de 25.15,5, a 1.15 de la gua-
nyadora, l’eslovena Anja Man-
deljc. El dia anterior Carola
Vila va ser 15a en la prova de
cinc quilòmetres.
En esquí alpí jove masculí,
els participants van competir
ahir a l’estació de Font-romeu
- Pyrénées 2000 i el millor an-
dorrà va ser Arià Missé, que va
acabar en 19a posició a 2.88
del primer classificat, el fran-
cès Alexis Brondex. Després,
els altres representants andor-
rans van tenir resultats més
discrets: Albert Pérez va ser
47è i Pol Robert 51è. Els al-
tres a competir van ser Lucas
López, 73è; Àlex Rius, 75è;
Pol Suárez, 80è; Cerni Mesa,
87è; Joaquim Rodríguez, 90è,
i Martín Vargas, 91è. En la
prova hi van competir un to-
tal de 130 esquiadors a Font
Romeu.
Redacció //Andorra la Vella
@mes_andorra
Irineu Esteve, en acció.
// fae
12 Dilluns, 21 de desembre del 2015
ClassifiCats
FEINA
Consulta de
TAROT
tel.: 334 255
ImmoblEs
EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT
D’ANDORRA NECESSITA:
TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN
ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O
SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció
de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà
coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001
i d’altres sistemes de qualitat.
IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT
CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes.
Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça
de correu electrònic vipsa@vipsa.ad Busquem xalets en
venda i/o lloguer a
totes les parròquies
Tenim clients esperant la
vostra propietat!
TEL.: 32 12 48
ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ,
SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA
PISCINES MONTANYA. PREU: 375 €
ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ,
MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT
A PROP DEL CAMP DE FUTBOL
D’ORDINO. PREU: 375 €
ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL
MIRADOR D’ENCAMP, CUINA
SEPARADA AMB BALCONS.
PREU: 300 €
ImmoblEs
Classificats,
breus per
paraules
A partir de
4 €/dia
Màxim 25
paraules
Publicació
mínima d’una
setmana
Publica el teu anunci
en aquest esPai
Informa-te’n al telèfon:
809 810
VENDA
LLOGUER
www.cisa.ad tel. 73 73 73
Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad
/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444
Ref. 1765 AndoRRA lA VellA
Àtic de luxe de 251 m2
. A la primera
planta té una àmplia cuina, bugaderia, un
petit bany, una terrassa exterior gran i
un despatx.A la zona de nit, trobem dos
dormitoris dobles amb armaris encastats
i parquet. Disposa de bany complet i
una habitació doble amb bany integrat.
A la segona planta trobem una habitació
o sala polivalent de jocs amb dormitori.
Disposa d’una suite amb bany. En aquesta
planta trobem una sauna. El menjador,
les habitacions i les sales tenen terres de
parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic
amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia.
Sens dubte, una bona oportunitat.
Preu: 1.267.000 €
REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana.
Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris
encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli,
que juntament amb la cuina integrada fa la sensació
d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster.
Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer
permanent.Preu:600 €
REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament
moblat i equipat davant de les pistes delTarter.
Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un
bany complet. Cuina oberta i totalment equipada.
Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça
de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any
o per la temporada d’hivern. Preu: 650 €
TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS!
LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat
situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres
habitacions dobles exteriors amb armaris de paret.
Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una
xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada
equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses.
PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part
REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic
dúplex reformat en perfecte estat al
centre de la Massana. La planta baixa
consta de tres dormitoris. Dormitori
principal amb bany privat, equipat
amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una
biblioteca que pot convertir-se en
habitació amb bany. Cuina amb sor-
tida a la terrassa. Gran terrassa de
75 m2
. Pis recentment remodelat i
amb jardí de 20 m2
. Garatge per a
2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 €
OPORTUnITAT 1758. ERTS
Apartament molt assolellat amb
terrassa i vistes a la parròquia de la
Massana.Acollidor menjador amb llar
de foc i sortida a la terrassa. Cuina
oberta totalment equipada. Una ha-
bitació doble amb armaris encastats.
Bany amb banyera. Golfes amb accés
a la part superior amb dos llits indivi-
duals. L’apartament es ven moblat.
El preu inclou un traster en garatge.
Preu: 65.000 €
REF. R1117.ARInSAL
Acollidor apartament en edifici
modern a prop d’Arinsal. L’apar-
tament té dues habitacions dobles
i un bany. Cuina independent
totalment equipada. Sala d’estar i
habitacions amb parquet i armaris
encastats a les habitacions. Bany
amb banyera.Terrassa assolellada i
vistes excel·lents.Aparcament gran,
traster inclòs.
Preu: 150.000 €
OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis
de 51 m2
molt assolellat i acollidor a
la parròquia de la Massana. Disposa
d’un dormitori doble amb armaris
encastats.Té un saló menjador amb
llar de foc i sortida a una amplia
terrassa exterior. Cuina àmplia i
totalment equipada, així com un bany
amb banyera. Perfecte per a esquí de
vacances o inversió. Disposa d’una
plaça de pàrquing un ampli traster.
Una oportunitat molt bona.
Preu: 70.000 €
REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de
128 m2
a Ordino.Té 3 dormitoris dobles
totalment exteriors i armaris encastats.
Una de les habitacions és una suite amb
banyera d’hidromassatge.Totes les habi-
tacions són exteriors.Un bany complet a
l’última planta.A la planta baixa hi trobem
un bany,un ampli saló menjador amb accés
a un jardí de 100 m2
.Menjador amb llar de
foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina
és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema
d’aspiració centralitzada.Té dues places
d’aparcament i dos trasters.
Preu:443.155 €
REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta-
ment excel·lent al centre de la Mas-
sana, molt a prop de tots els serveis.
El pis té 4 habitacions espaioses,
una sala d’estar, cuina independent.
Dormitoris i sala d’estar amb terra
de parquet.Armaris encastats a totes
les habitacions. L’apartament també
té una altra gran sala amb cuina
completa i un pati tancat. Calefacció
central de gasoil. Disposa de pàrquing
i traster. Preu: 230.000 €
REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny
Apartament de 110 m2
al centre
d’Escaldes-Engordany. Molt a prop
dels centres. 3 dormitoris dobles
amb armaris encastats. Dos banys
totalment equipats, un amb banyera
i l’altre amb dutxa. El menjador
és gran, té una bonica llar de foc i
dóna accés a una terrassa.Acabats
de luxe. La cuina és gran.Té un
garatge. Gran oportunitat!
Preu: 350.000 €
REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar-
tament de 62 m2
davant les pistes
d’esquí de Grandvalira. L’apartament
disposa de dos amplis dormitoris
dobles amb armaris encastats.Té un
menjador confortable amb una cuina
integrada totalment equipada. El saló
ofereix unes vistes espectaculars
a les pistes d’esquí de Grandvalira.
Bany completament equipat. Es ven
tot moblat. Ideal per a segona resi-
dència. Inclou una plaça d'aparcament
i un traster. Preu: 149.000 €
Selecciona home/dona:
PERSONAL DE VIGILÀNCIA
Requisits:
- Permís de treball o nacionalitat andorrana
- Permís de conduir
- Català i castellà
- Bona presència
Oferim incorporació immediata
Interessats/ades, envieu CV
a vipsa@vipsa.ad
13Dilluns, 21 de desembre del 2015
EntrEtEnimEnt
Troba les diferències
Troba les 7 diferències que hi ha
entre les fotos. La foto original
és la de l’esquerra.
Solució del joc anterior
sudoku
7
Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer
mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.
VENDA i
LLOGUER
d’apartaments,
xalets, estudis,
edificis...
www.cisa.ad
73 73 73
Troba la paraula amagada
El concepte de bellesa
més selecte a Andorra CaritaAndorra
Tel: +376 73 76 73
Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana
la paraula amagada anterior és: irradiar
N _ _ _ _ _
6 3 4 6 2 4
4 6
7 5 8
2 9
2 7 1
8 6 5
1 4
2 7 9
3 1 5
4 8 3
5 8
3 7
2 6 5
1 2 4
6 9 7
7 5 8
2 3 1
7 8 2
6 9 3814763925
759241836
623598471
265439718
487615392
931872654
542387169
398126547
176954283
754396128
139582674
286417539
918274356
425863917
367159482
842631795
593748261
671925843
14 Dilluns, 21 de desembre del 2015
O
Oci
El vídEo amagat
Per descobrir el vídeo amagat només
has de tenir instal·lada una aplicació
de lectura de codi QR al teu smartpho-
ne. Utilitza-la per poder visualitzar així
un vídeo diferent cada dia.
Llegint codi QR...
Lector codi QR
cartellera
Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc
TECNOLOGIA PER A GAUDIR
PROGRAMA
SEAT IBIZA
-2000 €
Marta Pons
Especialista en dietètica
Centre d'Assessorament Dietètic
+376 737 173
i nutrició
Supervisa i equilibra
tots els menús d’Anyós Park!
Qui ha dit que el cinema
és una cosa de tardes?
Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h.
Més informació: www.cinemesilla.com
MATINALSALS
CINEMESILLA
CARLEMANY!
Segueix-nos:
El PUENtE dE loS ESPíaS
Un advocat de Brooklyn es veu sobta-
dament immers en les entranyes de la
guerra freda quan la CIA l’hi envia amb
l’encàrrec de negociar l’alliberament
d’un pilot.
19.45, 22.30
EN El CoRaZÓN dEl maR
El 1820 l’Essexva ser agredit per una bale-
na de mida i voluntat descomunals, amb
un sentit de la venjança gairebé humà.
Aquest fet va ser la inspiració per a Moby
Dick.
22.00
StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa
Setena entrega de la saga de Laguerradelesgalàxies.Tren-
ta anys després de la tornada del Jedi, la galàxia encara
està en guerra.
17.30, 19.00, 22.00, 22.30. 3D: 20.30.VOSe: 18.15
SINSaJo (PaRtE 2)
En aquest últim desafiament, Katniss
s’enfronta al president Snow. Arriscarà
la vida per sortir del Districte 13 i elimi-
nar-lo.
17.15
oCHo aPEllIdoS CatalaNES
Koldo posa rumb a Sevilla per convèn-
cer Rafa que han de viatjar a Catalunya
per rescatar Amaia, que s’ha enamorat
d’un català.
18.15, 20.30
15Dilluns, 21 de desembre del 2015
O
horÒscop
MESTRE TOUREMA
Soluciona tots els teus
problemes
Resultats en 2 dies
Tel. 0034 610 324 179
la recepta
rIsotto De GaMBes I cecINa
INGreDIeNts (4 pers.)
· 400 g d’arròs carneroli
· 4 grans d’all picats
· 4 escalunyes mitjanes tallades
a la brunesa
· 2 tomàquets ratllats
· 2 cullerades de julivert picat
· 8 gambes vermelles
· 15 g de cecina ratllada
· 1,2 l de fumet
· 1 rajolí d’oli
· 60 g de mantega
centre d’assessorament Dietètic Marta pons Jansana
C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad
preparació:
Escalfeu una cassola a foc suau, amb un rajolí d’oli. Afegiu-hi les gambes, daureu-les i retireu-les del
foc. Afegiu-hi l’all i, després, l’escalunya, i daureu-ho lleugerament. Incorporeu-hi el julivert. Poseu-hi
el tomàquet i deixeu-ho coure lleugerament. Afegiu-hi l’arròs i remeneu-ho 1 min. Mulleu-ho amb el
fumet. Passats 9 min, poseu-hi la mantega i la meitat de la cecina, i remeneu-ho. Poseu l’arròs en un
plat, amb les gambes a sobre i la cecina ratllada.
La cecina és un dels embotits més magres que hi ha. Existeix des de fa molt de temps però la dieta
Dukan la va tornar a posar de moda i fins i tot diuen que va ser el causant que n’augmentés un 25%
la producció!
tv
avuI us recoMaNeM...
22.35 Pel·lícula: Prim, l’assassinat del carrer del Turco
Any 1868, a Espanya regna una extraor-
dinària inestabilitat política. Els partidaris
de la dinastia borbònica no ho accepten.
20.55 Filme: La guerre des boutons
Una de les dues noves adaptacions de
la novel·la de Louis Pergaud que es van
produir el 2011.
22.00 Cine: Esto es la guerra
Dos agents de la CIA i grans amics de
la infància s’enamoren de la mateixa
dona.
22.12 Els dies clau: 25 de juliol de 1992: inauguració
dels Jocs Olímpics de Barcelona
Espai que recorda els dies olímpics amb
protagonistes com Diana Garrigosa.
20.55 Film: Belle et Sébastien
Adaptació de la famosa novel·la de
Cécile Aubry sobre un nen de 6 anys
anomenat Sébastian i el seu gos.
20.55 Toutânkhamon: Le pharaon maudit
Minisèrie sobre el faraó egipci Tutanka-
mon, el faraó més jove de l’Antic Egipte.
20.55 Céline face à Dion
A tan sols uns mesos dels seus concerts a
París del 2016, la cantant es confia en una
entrevista a Las Vegas.
20.30 Cine: La saga Crepúsculo:
Amanecer (parte I)
Edward i Bella es casen. Ella es queda
embarassada durant la lluna de mel.
20.55 Filme: Les vacances de monsieur Hulot
En un balneari de la costa, els estiuejants són inca-
paços d’apartar-se dels seus rutinaris cos-
tums, fins que arriba monsieur Hulot.
àrIes
21març - 20abril
taure
21abril - 21maig
BessoNs
22maig - 21juny
craNc
22juny - 23juliol
lleó
24juliol - 23agost
verGe
24agost - 23setembre
BalaNça
24setembre - 23 octubre
escorpí
24octubre - 22novembre
saGItarI
23novembre - 21desembre
caprIcorN
22desembre - 20 gener
aquarI
21gener - 19febrer
peIxos
20febrer - 20març
Una gestió de diners
que semblava impossible co-
mença a afavorir-te. Tot es resol.
Ajudaràs un amic en
una situació dura. Considera fer
inversions responsables.
Certa inestabilitat en
els diners, però sempre hi ha al-
ternatives a mà; busca-les.
Tranquil·litat. En la fei-
na i les finances regna la calma
per ara. Descansa.
Un canvi en l’aparença
és benvingut: comença des de
dins cap a fora. Renovació.
Rebràs una informació
que t’afavorirà a la feina. Pot te-
nir bones conseqüències.
Uns diners extres t’ani-
rien molt bé: dóna forma a la
idea que tens al cap.
No és un dia per preocu-
par-te pels diners: són als canals
previstos. Necessites pau.
El teu signe s’envolta de
fortuna en l’amor, la feina i els di-
ners. És un dia per gaudir.
Unes reunions amb
persones influents poden tradu-
ir-se en negocis rendibles.
A la feina podràs trobar
aviat el teu dinamisme, que sem-
bla perdut. Baixada d’ànims.
Dóna forma final a la
proposta que t’han fet arribar;
espera a escoltar consells legals.
Jordi Cinca
Justo Ruiz
Malgrat les nombroses promeses, la
distribució internacional d’euros andor-
rans continua aturada davant el males-
tar creixent dels numismàtics forans.
L’FC Andorra va guanyar el Farners dis-
sabte i continua la bona ratxa, perquè
els tricolors ja sumen quatre victòries
consecutives a la Primera Catalana.
enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas
s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon
Baixada del Molí, 5
Andorra la Vella
T. 809 810 | F. 829 810
mes@mes.ad | www.mes.ad
de desembre
del 2015
El diari
s’imprimeix en
paper reciclat
Dilluns
21
¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar
algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla
foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si
lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde
contingutinteriors,etrecompensarem!
ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES
Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780
CUINA BASCA
MENÚ ESPECIAL
CAP DE SETMANA
amb postres i
beguda inclosos 18 €+IGI
HORARI D’ESTIU
Dijous i divendres des de
les 19 h. Dissabtes i
diumenges de 12 a 16 h i
de 19 a 3 de la matinada.
En festes populars i dies d’activitats
especials estarem oberts (consulteu
horaris).
MENÚ SIDRERIA
MENÚS PER A GRUPS
Gaudeix els caps de setmana amb els
nostres plats d’“alubias” de Tolosa
BARRA DE TAPES, RACIONS,
ENTREPANS
‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA
TERRASSA
//R. G.
fotoreporter@mes.ad
Una estampa habitual quan hi ha partit de bàsquet al poliesportiu.
el fotoreporter
331957
Cambio ruedas con llanta medida
175/65/13 .de contacto muy buen es-
tado
324500
CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE
TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS
337993
CANVIO Taula d cuina amb un calaix,
molt antiga, d’antiquari
337993
CANVIO bolso de Bimba&Lola d color
negre. Molt actual.
325601
Canvi Joguines x nen-nena: peluchos
interactius, vaixells playmobil, puzzles
657811
Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa-
tic revisat ,impecable.
339767
Canvio Iphone 4 ,8Gb
649071
BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini
etc... Es igual l’estat en que estigui.
343198
‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2
banys,asolellat,ascensor i parquing.
386927
CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per
coche4x4
386927
CANVIO: moto kawasaki 125 de marc-
has itv e revisions eb dia e dos cascos
331431
Busco moto 125cc...almenys que
aguanti uns 8mesos...
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
604941
Busco yamaha dt 200 para piezas
337993
CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla
Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt
maco
649071
BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini
etc... Es igual l’estat en que estigui.
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
325601
CANVI Dvd samsung color gris x canvi
d menjador
325601
CANVI 5 sessions d’electroestimulacio
a egv x no tenir temps.
351061
BUSCO Yamaha R6 en buen estado.
643775
CANVI Tabla snowboar + fijaciones
marca Burton, 150 cmts.un solo uso
practicamente nueva.
327291
Canvio plaça de parquing Ubn.Camp
de perot, fase 2
331431
Busco moto 125cc...almenys que
aguanti uns 8mesos.
602714
CANVIO BMW 320TD Compact
207.000km Totes les revisions a la BMW
380340
Canvio cadenes de cotxe noves per es-
trenar!!
372543
Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15
noves practicament
652255
CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4
200000km impecable full equip.
329776
Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa
Fe, de carretera amb janta or
322068
CANVIO Porsche cayenne S 340 cv. del
2003. Por algo que me interese
347398
Canvio para piezas moto Honda PC125
gris , y llantas 15 de Ibiza
Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc
TECNOLOGIA PER A GAUDIR
PROGRAMA
SEAT LEON
-3000 €
Av. Del Fener, 15-17
Edifici Picó, 1r C
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 827 888
Móbils: 322 553 · 356 320
Fax. 846 888
innova@andorra.ad
AUTO
LLAR
SALUT
VIDA
EXÈQUIES
EMPRESA

Recomendados

Diari Més 31 de Desembre 2015 por
Diari Més 31 de Desembre 2015Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015diarimes
491 visualizações16 slides
Diari Més 28 de Desembre 2015 por
Diari Més 28 de Desembre 2015Diari Més 28 de Desembre 2015
Diari Més 28 de Desembre 2015diarimes
334 visualizações16 slides
Diari del 29 d'abril de 2015 por
Diari del 29 d'abril de 2015Diari del 29 d'abril de 2015
Diari del 29 d'abril de 2015diarimes
347 visualizações16 slides
Diari del 21 de maig de 2015 por
Diari del 21 de maig de 2015Diari del 21 de maig de 2015
Diari del 21 de maig de 2015diarimes
468 visualizações16 slides
Diari del 25 de febrer de 2014 por
Diari del 25 de febrer de 2014Diari del 25 de febrer de 2014
Diari del 25 de febrer de 2014Virginia Yañez Aldecoa
732 visualizações32 slides
Diari del 11 de maig de 2015 por
Diari del 11 de maig de 2015Diari del 11 de maig de 2015
Diari del 11 de maig de 2015diarimes
302 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Diari del 25 de febrer de 2015 por
Diari del 25 de febrer de 2015Diari del 25 de febrer de 2015
Diari del 25 de febrer de 2015diarimes
463 visualizações16 slides
Diari Més 4 de Gener 2016 por
Diari Més 4 de Gener 2016Diari Més 4 de Gener 2016
Diari Més 4 de Gener 2016diarimes
417 visualizações16 slides
Diari Mes 8 d'Octubre 2015 por
Diari Mes 8 d'Octubre 2015Diari Mes 8 d'Octubre 2015
Diari Mes 8 d'Octubre 2015diarimes
215 visualizações16 slides
Diari del 13 de maig de 2015 por
Diari del 13 de maig de 2015Diari del 13 de maig de 2015
Diari del 13 de maig de 2015diarimes
307 visualizações16 slides
Diari del 12 de març de 2015 por
Diari del 12 de març de 2015Diari del 12 de març de 2015
Diari del 12 de març de 2015diarimes
299 visualizações16 slides
Diari del 25 de març de 2015 por
Diari del 25 de març de 2015Diari del 25 de març de 2015
Diari del 25 de març de 2015diarimes
424 visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Diari del 25 de febrer de 2015 por diarimes
Diari del 25 de febrer de 2015Diari del 25 de febrer de 2015
Diari del 25 de febrer de 2015
diarimes463 visualizações
Diari Més 4 de Gener 2016 por diarimes
Diari Més 4 de Gener 2016Diari Més 4 de Gener 2016
Diari Més 4 de Gener 2016
diarimes417 visualizações
Diari Mes 8 d'Octubre 2015 por diarimes
Diari Mes 8 d'Octubre 2015Diari Mes 8 d'Octubre 2015
Diari Mes 8 d'Octubre 2015
diarimes215 visualizações
Diari del 13 de maig de 2015 por diarimes
Diari del 13 de maig de 2015Diari del 13 de maig de 2015
Diari del 13 de maig de 2015
diarimes307 visualizações
Diari del 12 de març de 2015 por diarimes
Diari del 12 de març de 2015Diari del 12 de març de 2015
Diari del 12 de març de 2015
diarimes299 visualizações
Diari del 25 de març de 2015 por diarimes
Diari del 25 de març de 2015Diari del 25 de març de 2015
Diari del 25 de març de 2015
diarimes424 visualizações
Diari del 30 de gener de 2015 por diarimes
Diari del 30 de gener de 2015Diari del 30 de gener de 2015
Diari del 30 de gener de 2015
diarimes276 visualizações
Diari del 16 de setembre de 2014 por diarimes
Diari del 16 de setembre de 2014Diari del 16 de setembre de 2014
Diari del 16 de setembre de 2014
diarimes425 visualizações
Diari del 12 de gener de 2015 por diarimes
Diari del 12 de gener de 2015Diari del 12 de gener de 2015
Diari del 12 de gener de 2015
diarimes255 visualizações
Diari del 27 de juliol de 2015 por diarimes
Diari del 27 de juliol de 2015Diari del 27 de juliol de 2015
Diari del 27 de juliol de 2015
diarimes298 visualizações
Diari del 21 de novembre de 2014 por diarimes
Diari del 21 de novembre de 2014Diari del 21 de novembre de 2014
Diari del 21 de novembre de 2014
diarimes372 visualizações
Diari del 5 de maig de 2014 por diarimes
Diari del 5 de maig de 2014Diari del 5 de maig de 2014
Diari del 5 de maig de 2014
diarimes174 visualizações
Diari Més 5 d'Octubre 2015 por diarimes
Diari Més 5 d'Octubre 2015Diari Més 5 d'Octubre 2015
Diari Més 5 d'Octubre 2015
diarimes509 visualizações
Diari Més 15 de Desembre 2015 por diarimes
Diari Més 15 de Desembre 2015Diari Més 15 de Desembre 2015
Diari Més 15 de Desembre 2015
diarimes327 visualizações
Diari del 4 de maig de 2015 por diarimes
Diari del 4 de maig de 2015Diari del 4 de maig de 2015
Diari del 4 de maig de 2015
diarimes177 visualizações
Diari del 23 d'octubre de 2013 por diarimes
Diari del 23 d'octubre de 2013Diari del 23 d'octubre de 2013
Diari del 23 d'octubre de 2013
diarimes317 visualizações
Diari Més 17 de Desembre 2015 por diarimes
Diari Més 17 de Desembre 2015Diari Més 17 de Desembre 2015
Diari Més 17 de Desembre 2015
diarimes285 visualizações
Diari del 11 de setembre de 2014 por diarimes
Diari del 11 de setembre de 2014Diari del 11 de setembre de 2014
Diari del 11 de setembre de 2014
diarimes372 visualizações
Diari del 20 d'agost de 2015 por diarimes
Diari del 20 d'agost de 2015Diari del 20 d'agost de 2015
Diari del 20 d'agost de 2015
diarimes291 visualizações

Destaque

reflect fiiinal logo por
reflect fiiinal logoreflect fiiinal logo
reflect fiiinal logoNourah AlOrainan
163 visualizações1 slide
Security research from an end user perspective por
Security research from an end user perspectiveSecurity research from an end user perspective
Security research from an end user perspectiveGlobal Risk Forum GRFDavos
523 visualizações13 slides
Electronic Patient Records: A System Dynamics Model Of Adoption por
Electronic Patient Records:  A System Dynamics Model Of AdoptionElectronic Patient Records:  A System Dynamics Model Of Adoption
Electronic Patient Records: A System Dynamics Model Of Adoptionsuparna_das
449 visualizações5 slides
Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre por
Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre
Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre diarimes
542 visualizações16 slides
Curriculum artistico Andrea Ferrari por
Curriculum artistico Andrea FerrariCurriculum artistico Andrea Ferrari
Curriculum artistico Andrea FerrariAndrea Ferrari
430 visualizações8 slides
84.careers in medical por
84.careers in medical84.careers in medical
84.careers in medicalentranzz123
287 visualizações6 slides

Destaque(17)

reflect fiiinal logo por Nourah AlOrainan
reflect fiiinal logoreflect fiiinal logo
reflect fiiinal logo
Nourah AlOrainan163 visualizações
Electronic Patient Records: A System Dynamics Model Of Adoption por suparna_das
Electronic Patient Records:  A System Dynamics Model Of AdoptionElectronic Patient Records:  A System Dynamics Model Of Adoption
Electronic Patient Records: A System Dynamics Model Of Adoption
suparna_das449 visualizações
Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre por diarimes
Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre
Diari Mes, Dimarts 22 de Setembre
diarimes542 visualizações
Curriculum artistico Andrea Ferrari por Andrea Ferrari
Curriculum artistico Andrea FerrariCurriculum artistico Andrea Ferrari
Curriculum artistico Andrea Ferrari
Andrea Ferrari430 visualizações
84.careers in medical por entranzz123
84.careers in medical84.careers in medical
84.careers in medical
entranzz123287 visualizações
Tema da solvência ganha destaque no Rio por Editora Roncarati
Tema da solvência ganha destaque no RioTema da solvência ganha destaque no Rio
Tema da solvência ganha destaque no Rio
Editora Roncarati234 visualizações
Diari Més 11 de Desembre 2015 por diarimes
Diari Més 11 de Desembre 2015Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
diarimes563 visualizações
Pokémon GO & Marketing Part 3 of 4 por Jennifer Irene Guevara
Pokémon GO & Marketing Part 3 of 4Pokémon GO & Marketing Part 3 of 4
Pokémon GO & Marketing Part 3 of 4
Jennifer Irene Guevara196 visualizações
Election campaign por rohanharsh
Election campaignElection campaign
Election campaign
rohanharsh2.6K visualizações
The Definitive B2B SEO Playbook por DemandWave
The Definitive B2B SEO PlaybookThe Definitive B2B SEO Playbook
The Definitive B2B SEO Playbook
DemandWave1.4K visualizações
Awareness Training on Information Security por Ken Holmes
Awareness Training on Information SecurityAwareness Training on Information Security
Awareness Training on Information Security
Ken Holmes2.3K visualizações
Effects of social media in political campaigns por Rani Taborek-Potter
Effects of social media in political campaignsEffects of social media in political campaigns
Effects of social media in political campaigns
Rani Taborek-Potter713 visualizações
Endodontic Clinical Cases por dddj4me2
Endodontic Clinical CasesEndodontic Clinical Cases
Endodontic Clinical Cases
dddj4me24.8K visualizações
Prezi andrea por AnyJr
Prezi andreaPrezi andrea
Prezi andrea
AnyJr121 visualizações
Sistemas operativos por edison toapaxi
Sistemas operativosSistemas operativos
Sistemas operativos
edison toapaxi468 visualizações
Haus Gasteinertal-Hotelrundgang por wirtschaftsverein
Haus Gasteinertal-HotelrundgangHaus Gasteinertal-Hotelrundgang
Haus Gasteinertal-Hotelrundgang
wirtschaftsverein1.7K visualizações

Similar a Diari Més 21 de Desembre 2015

Diari del 5 de maig de 2015 por
Diari del 5 de maig de 2015Diari del 5 de maig de 2015
Diari del 5 de maig de 2015diarimes
413 visualizações16 slides
Diari del 13 de maig de 2014 por
Diari del 13 de maig de 2014Diari del 13 de maig de 2014
Diari del 13 de maig de 2014diarimes
298 visualizações16 slides
Diari del 8 d'agost de 2014 por
Diari del 8 d'agost de 2014Diari del 8 d'agost de 2014
Diari del 8 d'agost de 2014diarimes
189 visualizações16 slides
Diari Més 23 de Novembre 2015 por
Diari Més 23 de Novembre 2015Diari Més 23 de Novembre 2015
Diari Més 23 de Novembre 2015diarimes
410 visualizações16 slides
Diari del 27 de març de 2015 por
Diari del 27 de març de 2015Diari del 27 de març de 2015
Diari del 27 de març de 2015diarimes
281 visualizações16 slides
Diari del 7 de maig de 2015 por
Diari del 7 de maig de 2015Diari del 7 de maig de 2015
Diari del 7 de maig de 2015diarimes
294 visualizações16 slides

Similar a Diari Més 21 de Desembre 2015(20)

Diari del 5 de maig de 2015 por diarimes
Diari del 5 de maig de 2015Diari del 5 de maig de 2015
Diari del 5 de maig de 2015
diarimes413 visualizações
Diari del 13 de maig de 2014 por diarimes
Diari del 13 de maig de 2014Diari del 13 de maig de 2014
Diari del 13 de maig de 2014
diarimes298 visualizações
Diari del 8 d'agost de 2014 por diarimes
Diari del 8 d'agost de 2014Diari del 8 d'agost de 2014
Diari del 8 d'agost de 2014
diarimes189 visualizações
Diari Més 23 de Novembre 2015 por diarimes
Diari Més 23 de Novembre 2015Diari Més 23 de Novembre 2015
Diari Més 23 de Novembre 2015
diarimes410 visualizações
Diari del 27 de març de 2015 por diarimes
Diari del 27 de març de 2015Diari del 27 de març de 2015
Diari del 27 de març de 2015
diarimes281 visualizações
Diari del 7 de maig de 2015 por diarimes
Diari del 7 de maig de 2015Diari del 7 de maig de 2015
Diari del 7 de maig de 2015
diarimes294 visualizações
Diari del 19 de desembre de 2014 por diarimes
Diari del 19 de desembre de 2014Diari del 19 de desembre de 2014
Diari del 19 de desembre de 2014
diarimes252 visualizações
Diari del 28 d'abril de 2015 por diarimes
Diari del 28 d'abril de 2015Diari del 28 d'abril de 2015
Diari del 28 d'abril de 2015
diarimes306 visualizações
Diari del 28 d'abril de 2015 por diarimes
Diari del 28 d'abril de 2015Diari del 28 d'abril de 2015
Diari del 28 d'abril de 2015
diarimes493 visualizações
Diari del 23 d'abril de 2015 por diarimes
Diari del 23 d'abril de 2015Diari del 23 d'abril de 2015
Diari del 23 d'abril de 2015
diarimes633 visualizações
Diari del 17 de març de 2015 por diarimes
Diari del 17 de març de 2015Diari del 17 de març de 2015
Diari del 17 de març de 2015
diarimes307 visualizações
Diari del 10 de juliol de 2014 por diarimes
Diari del 10 de juliol de 2014Diari del 10 de juliol de 2014
Diari del 10 de juliol de 2014
diarimes268 visualizações
Diari Més 9 de Desembre 2015 por diarimes
Diari Més 9 de Desembre 2015Diari Més 9 de Desembre 2015
Diari Més 9 de Desembre 2015
diarimes297 visualizações
Diari del 9 d'abril de 2014 por diarimes
Diari del 9 d'abril de 2014Diari del 9 d'abril de 2014
Diari del 9 d'abril de 2014
diarimes269 visualizações
Diari del 10 d'octubre de 2014 por diarimes
Diari del 10 d'octubre de 2014Diari del 10 d'octubre de 2014
Diari del 10 d'octubre de 2014
diarimes210 visualizações
Diari del 7 d'agost de 2014 por diarimes
Diari del 7 d'agost de 2014Diari del 7 d'agost de 2014
Diari del 7 d'agost de 2014
diarimes231 visualizações
Diari del 3 d'octubre de 2013 por diarimes
Diari del 3 d'octubre de 2013Diari del 3 d'octubre de 2013
Diari del 3 d'octubre de 2013
diarimes165 visualizações
Diari del 20 de març de 2014 por diarimes
Diari del 20 de març de 2014Diari del 20 de març de 2014
Diari del 20 de març de 2014
diarimes212 visualizações
Diari del 10 de març de 2015 por diarimes
Diari del 10 de març de 2015Diari del 10 de març de 2015
Diari del 10 de març de 2015
diarimes290 visualizações
Diari del 02 d'abril de 2015 por diarimes
Diari del 02 d'abril de 2015Diari del 02 d'abril de 2015
Diari del 02 d'abril de 2015
diarimes196 visualizações

Mais de diarimes

Més esports 6 de Juny 2016 por
Més esports 6 de Juny 2016Més esports 6 de Juny 2016
Més esports 6 de Juny 2016diarimes
498 visualizações16 slides
Més esports 30 de Maig 2016 por
Més esports 30 de Maig 2016Més esports 30 de Maig 2016
Més esports 30 de Maig 2016diarimes
466 visualizações16 slides
Més esports 23 de Maig 2016 por
Més esports 23 de Maig 2016Més esports 23 de Maig 2016
Més esports 23 de Maig 2016diarimes
429 visualizações16 slides
Més esports 17 de Maig 2016 por
Més esports 17 de Maig 2016Més esports 17 de Maig 2016
Més esports 17 de Maig 2016diarimes
448 visualizações16 slides
Més esports 9 de Maig 2016 por
Més esports 9 de Maig 2016Més esports 9 de Maig 2016
Més esports 9 de Maig 2016diarimes
441 visualizações16 slides
Diari més esport 02 de Maig 2016 por
Diari més esport 02 de Maig 2016Diari més esport 02 de Maig 2016
Diari més esport 02 de Maig 2016diarimes
557 visualizações16 slides

Mais de diarimes(20)

Més esports 6 de Juny 2016 por diarimes
Més esports 6 de Juny 2016Més esports 6 de Juny 2016
Més esports 6 de Juny 2016
diarimes498 visualizações
Més esports 30 de Maig 2016 por diarimes
Més esports 30 de Maig 2016Més esports 30 de Maig 2016
Més esports 30 de Maig 2016
diarimes466 visualizações
Més esports 23 de Maig 2016 por diarimes
Més esports 23 de Maig 2016Més esports 23 de Maig 2016
Més esports 23 de Maig 2016
diarimes429 visualizações
Més esports 17 de Maig 2016 por diarimes
Més esports 17 de Maig 2016Més esports 17 de Maig 2016
Més esports 17 de Maig 2016
diarimes448 visualizações
Més esports 9 de Maig 2016 por diarimes
Més esports 9 de Maig 2016Més esports 9 de Maig 2016
Més esports 9 de Maig 2016
diarimes441 visualizações
Diari més esport 02 de Maig 2016 por diarimes
Diari més esport 02 de Maig 2016Diari més esport 02 de Maig 2016
Diari més esport 02 de Maig 2016
diarimes557 visualizações
Diari més esport 25 d'Abril 2016 por diarimes
Diari més esport 25 d'Abril 2016Diari més esport 25 d'Abril 2016
Diari més esport 25 d'Abril 2016
diarimes477 visualizações
Diari més esport 18 d'Abril 2016 por diarimes
Diari més esport 18 d'Abril 2016Diari més esport 18 d'Abril 2016
Diari més esport 18 d'Abril 2016
diarimes457 visualizações
Diari més esport 11 d'Abril 2016 por diarimes
Diari més esport 11 d'Abril 2016Diari més esport 11 d'Abril 2016
Diari més esport 11 d'Abril 2016
diarimes333 visualizações
Més esports 4 d´Abril 2016 por diarimes
Més esports 4 d´Abril 2016Més esports 4 d´Abril 2016
Més esports 4 d´Abril 2016
diarimes351 visualizações
Més esports 21 de Març 2016 por diarimes
Més esports 21 de Març 2016Més esports 21 de Març 2016
Més esports 21 de Març 2016
diarimes636 visualizações
Més esports 15 de Març 2016 por diarimes
Més esports 15 de Març 2016Més esports 15 de Març 2016
Més esports 15 de Març 2016
diarimes340 visualizações
Diari més esport 07 de Febrer 2016 por diarimes
Diari més esport 07 de Febrer 2016Diari més esport 07 de Febrer 2016
Diari més esport 07 de Febrer 2016
diarimes646 visualizações
Més esports 29 de Febrer 2016 por diarimes
Més esports 29 de Febrer 2016Més esports 29 de Febrer 2016
Més esports 29 de Febrer 2016
diarimes702 visualizações
Diari més esport 22 de Febrer 2016 por diarimes
Diari més esport 22 de Febrer 2016Diari més esport 22 de Febrer 2016
Diari més esport 22 de Febrer 2016
diarimes493 visualizações
Més Esports 15 de Febrer 2016 por diarimes
Més Esports 15 de Febrer 2016Més Esports 15 de Febrer 2016
Més Esports 15 de Febrer 2016
diarimes667 visualizações
Diari Més 30 de Desembre 2015 por diarimes
Diari Més 30 de Desembre 2015Diari Més 30 de Desembre 2015
Diari Més 30 de Desembre 2015
diarimes306 visualizações
Diari Més 29 de Desembre 2015 por diarimes
Diari Més 29 de Desembre 2015Diari Més 29 de Desembre 2015
Diari Més 29 de Desembre 2015
diarimes270 visualizações
Diari del 24 de desembre de 2015 por diarimes
Diari del 24 de desembre de 2015Diari del 24 de desembre de 2015
Diari del 24 de desembre de 2015
diarimes442 visualizações
Diari del 23 de desembre de 2015 por diarimes
Diari del 23 de desembre de 2015Diari del 23 de desembre de 2015
Diari del 23 de desembre de 2015
diarimes272 visualizações

Diari Més 21 de Desembre 2015

 • 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2551 dilluNs 21dE dEsEmbrE dEl 2015 Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € El corredor acaba l’ascensió número 681 mitja hora abans del partit i acon- segueix igualar el desnivell de l’Eve- rest, el cim més alt del planeta. Ferran Teixidó puja el cim més solidari REPTES // Pàg. 10 // J. G. Numismàtics estrangers portaran el Govern a la Batllia per danys El MoraBanc només aguanta mitja part a un Madrid molt superior (80-99).//Pàg. 10 // J. G. // Pàg. 3 Els de Manuel Romo ofereixen un joc irregular amb errors innocents en de- fensa davant el Tolosa (29-32) i encara no han guanyat cap partit fora de casa. Nova desfeta delVPC, la quarta seguida RUGBI // Pàg. 11//J. G. Rosa Gili pregunta per la rehabilitació de Radio Andorra La consellera del Partit Socialdemòcrata formula diferents qüestions a l’executiu sobre l’edifici històric, on ja s’ha invertit més d’un milió d’euros. CONTROL AL GOVERN // Pàg. 8 Els agents de circulació volen funcions més concretes Esperen que la nova llei del cos concreti més quines són les seves atribucions i també que es vigili per la seva protecció amb una eina formada. PROFESSIONS // Pàg. 6 i 7
 • 2. 2 Dilluns, 21 de desembre del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 Tel.: 856 580 - 645 555 i nfo farmàcia tristaina Av. Fiter i Rossell, 29 Tel.: 847 900 escaldes-engordany el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 13º mín. 2º màx. 13º mín. 3º màx. 14º mín. 2º AVUI sOl I mÍNImes mÉs BAIXes DImArts DImecres Sorteig de dijous 17 de desembre Loteria NacioNaL 1 2 8 9 6 6 9Rei. 0 Sorteig de divendres 18 de desembre Sorteig de dissabte 19 de desembre Sorteig de diumenge 20 de desembre Sorteig de dissabte 19 de desembre euromiLioNs La Primitiva boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 5 6 6 22 26 29 48 4 23 24 31 Núm. clau 7 Com. Rei.42 0 7 8 15 3416 35 Com. 39 Rei. 16 20 27 3332 47 16 Sèrie 21 Sorteig de diumenge 20 de desembre oNce 6 4 2 98 Carretera Arinsal s/n Erts, Arinsal Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751 E-mail sgothard@sgothard.com http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/ Sopars dʼempresa 35€ Menú begudes inc. 1985 - 2015 30 anys dʼhostelería a Andorra Us desitgem Bones Festes! 1 La Massana Encamp Sant Julià de Lòria
 • 3. 3Dilluns, 21 de desembre del 2015 notícies EMISSIÓ D’EUROS ANDORRANS Numismàtics forans denunciaran el Govern a la Batllia per danys // Es presentarà un mínim de tres demandes de professionals d’Alemanya i Espanya La distribució de monedes d’euros d’Andorra de col·lecció acabarà als tribunals. Diversos professionals del sector de la numismàtica estrangers presen- taran demandes judicials contra el Govern al·legant danys patri- monials als seus negocis. El mo- tiu principal són els constants retards en la posada en marxa de la distribució internacional dels lots d’euros andorrans per a col·leccionistes, que avui en dia encara continua aturada malgrat que el Govern n’ha anunciat la imminent posada en circulació en diverses ocasions. Així ho asseguren fonts del sector numismàtic forà, les quals avancenquecomamínimespre- sentaran tres demandes (dues de professionals d’Alemanya i una més d’Espanya). Probablement encara se’n pot afegir una quarta provinent de Bèlgica. En aquests moments estan preparant el càl- cul del dany econòmic que hau- rien patit les empreses del sec- tor com a conseqüència de les anomalies de l’emissió d’euros andorrans, així com la base ju- rídica de les demandes. No obs- tant això, les fonts indiquen que les denúncies se centraran en tres qüestions: les esmentades anomalies en el procés d’emissió i la creació de “falses expectati- ves” sobre les dates d’inici d’una distribució internacional que encara no ha començat, així com la vulneració del dret a la igual- tat i no-discriminació i a la lliure competència pel que consideren “una monopolització del mer- cat” per part de les numismàti- ques andorranes autoritzades a la distribució de carteres especi- als d’euros d’Andorra. En relació a les expectatives que s’han anat generant durant tot l’any sobre el possible inici de la distribució internacional, les fonts indiquen que alguns dels numismàtics estrangers que volien optar a aquesta dis- tribució no només “hem per- dut molta credibilitat de cara als clients” sinó que “hem rebut amenaces de mort” d’altres col- leccionistes, afegeixen. Promeses incomPlertes Un exemple d’aquests incompli- ments del calendari previst es posa de manifest en una de les comunicacions que va mante- nir un dels numismàtics forans amb responsables del ministeri de Finances. En una d’aquestes comunicacions, que data de l’1 de juliol i que ha pogut consul- tar el Més, des de la cartera de Finances Jordi Faura reconeixia que “lamentablement, i per mo- tius no previstos inicialment, la distribució de les unitats desti- nades al mercat internacional s’ha demorat més de l’inesperat”. En aquest sentit, en la matei- xa comunicació s’exposava que s’estaven duent els tràmits legals i administratius perquè el servei d’Emissions Andorra Mint (que depènformalmentdelcopríncep episcopal) passés a dependre del Govern, el qual “gestionarà totes les emissions de l’Estat”. Tam- bé s’indicava que “sense poder anticipar quin serà el seu fun- cionament definitiu, sí que puc avançar que en les properes set- manes s’iniciarà la venda inter- nacional”. La comunicació era, recordem, de l’1 de juliol. Doncs moltes setmanes després, i ja a tocar del 2016, ni ha començat la distribució internacional ni s’ha formalitzat el traspàs del servei d’Emissions a l’executiu. Cal recordar a més, d’una banda, que a principis de novembre el mateix ministeri de Finances va rebre una demanda administra- tiva d’informació precisament sobre les circumstàncies que han provocat aquest retard en la dis- tribució internacional i no s’hi ha donat resposta, i de l’altra, el nombre d’unitats d’euros andor- rans previst per a la distribució fora de les fronteres andorranes és de 35.000. el trasPàs del servei d’emissions El 16 de juliol passat el Consell General va nomenar els dos membres de la comissió tècni- ca de Traspàs de servei d’Emis- sions, formada també per un representant de cada copríncep i dos més en representació del Govern. L’esmentada comissió es va reunir el 30 de novembre passat. Enric Guinart //Andorra la Vella @mes_andorra Un lot d’euros andorrans de col·lecció. // AGÈNCIES
 • 4. 4 Dilluns, 21 de desembre del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. El procés d’emissió d’euros an- dorrans continua sent motiu de polèmica. La qüestió, lamen- tablement, acabarà als tribunals ja que diversos professionals de la numismàtica estrangers de- mandaran el Govern per danys i perjudicis. La principal queixa està relacionada amb la distribu- ció internacional dels lots d’euros per a col·leccionista, que l’execu- tiu ha anat anunciant en diverses ocasions que es posaria en marxa de forma imminent i quan som a les portes d’un nou any encara no s’ha fet realitat. Tot depèn ara del procés de traspàs del servei d’Emissions Andorra Mint, que històricament ha depès del co- príncep episcopal i que passarà a ser competència del Govern. Aquest traspàs, però, s’està allar- gant més del que és necessari i està pendent dels treballs de la “comissió tècnica de Traspàs de servei d’Emissions”. Mentre no es formalitzi el traspàs con- fiem que el 2016 l’emissió d’euros es faci amb més rigor i seriositat. MoraBancandorra @morabancandorra No ha pogut ser. Gràcies pel suport. Diu- menge vinent un altre cop a casa contra @GranCanariaCB #somunpais Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. Martí apel·la a una dinàmica positiva i constructiva al voltant del pacte d’Estat sobre un acord d’associació amb la UE La campanya de recuperació d’ampolles de cava per reutilitzar ja ha començat Govern d’andorra Comú de Sant Julià de lòria En xarxa Quarta victòria seguida!!! Això sí que és acabar bé el 2015. L’any vinent, més i millor!!! FC andorra @FCA_oficial Fons: Bons resultats amb Vila 5a i Esteve 9è a l’última jornada de la Copa d’Europa júnior Federació esquí Fae @FAEAndorra laurediajove @laurediajove S’amplia l’acceptació del termini per presentar les sol·licituds del Focus 16-20 anys fins el dia 15/1/2015 Aquest hivern tornen els‘Vespres a pa- gès’al @museucasacristo. Reserves al 833 551. http://goo.gl/fR6FvX Sopes amb nosaltres per Cap d’Any? #BonesFestes! anyósPark @AnyosPark El Funibus t’acosta l’esquí a Encamp! #Nadal2015 #Funibus #esquíaGrandva- lira Per aquestes vacances de Nadal al CAEE et proposem el taller Fes el teu anunci de Nadal Atenció petits i grans!! D’aquí a molt pocs dies el Pare Noel arribarà a Andorra la Vella! Comú d’encamp Comú d’escaldes-engordany Cultura andorra la Vella Rosa Gili pregunta al Govern pel projecte de rehabilitació de Radio Andorra Fòrum ad Tancament d’un tram del carrer la Llacu- na d’Andorra la Vella Final: @morabancandorra 80-99 @RMBa- loncesto. #CarrusselAndorra radio Ser andorra @SER_Andorra El PS cau a un mínim històric amb 2.022 vots a les comunals diari d’andorra @diariandorra Una cinquantena de persones assisteixen a la cantada de nadales d’Ordino Bondia @bondia rtVa @rtvandorra Ferran Teixidó i la solidaritat, l’altra part de l’espectacle #reptesolidari L’aeroport de la Seu acollirà vols interna- cionals en un any diari d’andorra Dues de les vies catalanes més trans- itades pels andorrans, entre les més perilloses rtVa andorra rtVa andorra El Govern ha incoat 28 expedients de pèrdua de nacionalitat en els últims 5 anys diari Bondia Llum verd al Pla Director Urbanístic de l’aeroport el Periòdic d’andorra mitjans A casa teva, amb una trucada plena d’i- lusió. A d’altres llars, amb només 0,50€. Col·labora. Gràcies! #TrucadaSolidària andorra telecom Primer cap de setmana de rebaixes amb bona afluència Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Escaldes-Engordany ha inaugurat les representacions d’una nova edició del Pessebre Vivent agendaad @AgendaAD
 • 5. 5Dilluns, 21 de desembre del 2015 +376 73 75 73 · restauracio@anyospark.com · www.anyospark.com anyospark @anyospark+376 73 75 73 · restauracio@anyospark.com · www.anyospark.com anyospark @anyosparkanyospark @anyospark - ANYÓSPARK - LA MILLOR GASTRONOMIA I EL MILLOR AMBIENT EN UN ENTORN ÚNIC! SOPAR DELUXE & FESTA AL CLUB! LA MILLOR NIT DE CAP D’ANY 31 DE DESEMBRE Reserva ara!
 • 6. 6 Dilluns, 21 de desembre del 2015 N de professió: agents de circulació La nova llei del cos ha de concretar més les funcions No són els agents de les multes. Les posen perquè han de fer complir el Codi de circulació i perquè és la seva feina. Però les sancions és només una de les moltes tasques que realitzen els agents de circulació o guàrdies urbans. Són els primers a acu- dir a un accident, i per això en molts casos han salvat vides. La sevafunció,però,noésproureconeguda.Esperenquelanova llei del cos concreti més quines són les seves atribucions com a cos i el mateix nom del cos, i també que vigili per la seva pro- teccióambunaeinaformada.Armes,diuen,noelsenfanfalta, peròsíunelementdeprotecciócomaagentsuniformats. xavi pérez Té49anysienfa24quetreballaalserveideCirculació d’AndorralaVella.Primervaintentartrescopsentraral cosdepolicia.Desprésesvaassabentard’unedicteper a agent de circulació a la capital i s’hi va presentar. Ara éssotsoficial.Janoenvejal’uniformedepoliciaperquè està on vol, al servei de la gent. Té clar que la seva tasca és fer complir el Codi de circulació, sense marcar dis- tincions. En una mateixa setmana es va endur amb la grua el cotxe de Conxita Mora quan era cònsol i del mateix cap de Govern en aquell moment, Marc Forné. antoni granados Té 44 anys i des del 2010 vesteix l’uniforme d’agent de circulació a la Massana. En tan sols cinc anys ha arribat acaporal.Abanshaviatreballatdemecànicideconduc- tor de camions. La crisi li va fer plantejar-se buscar una feina més estable. La de ser urbà reunia aquesta condi- ció i una altra, la de ser una feina que li agrada. Poder apagar un foc a la benzinera de l’entrada de la Massana, el mes passat, amb l’ajuda d’un empleat abans que arri- bessin els bombers i avisar el SUM va ser un d’aquells momentsqueel fansentirrealitzat enlasevaprofessió. elena céspedes Éscaporaliformadora.Té49anysienfatretzequetre- balla d’urbana, com a ella li agrada que li diguin. Abans treballava de dependenta en el sector de la joieria. Una amigalavaanimarapresentar-seperaagentdecircula- ció, i ho va fer sense pensar. Va entrar per casualitat en el cos, però en tot aquest temps la feina s’ha convertit per a ella en vocacional. La tasca d’eliminar l’incivisme dels propietaris que tenen gossos i no recullen els ex- crements és una de les seves preocupacions, perquè en aquestcas elcontroles fadifícil. ¿Quan el públic veu l’uniforme d’agent de circulació encara us veucomaquellqueposalesmul- tes?¿Comespottrencaraquesta imatge? Xavi Pérez: Sí. Aquesta imatge es pot trencar parlant amb la gent del carrer, i parlant amb ells veuen queetsunapersona.Iquelanostra feina és planificar i que tot estigui enordre,idenunciemperquèsino seria la llei del més fort. Antoni Granados: Sí, però va canviant. El primer que pensen és aixònegatiuperquèensveuencom a sancionadors, quan això és molt lluny de la nostra tasca. La imatge l’ha de fer canviar la persona del carrer, estacionant bé i no come- tent infraccions de trànsit. Elena Céspedes: No és una imatge molt generalitzada, perquè fem altres coses, però és cert que una competència que tenim és el trànsit i això comporta sancions. Treballem per la convivència i l’or- dre en el trànsit i a més també fem moltatascadeprevencióperquèhi hagi molt bona circulació. A més de les multes els agents de circulació tenen moltes altres funcions.¿Quinesendestacaria? X. P.: Per la proximitat i perquè estem al carrer, si hi ha un accident somelsprimersaarribaritranquil- litzar la gent dient-los que no passa res, i després et donen les gràcies. Conec casos de companys que han fet els primers auxilis, perquè també fem aquesta formació, i han arribat a salvar vides. Entre les fun- cions més destacades hi ha la de donar molta informació als via- nants i als conductors. A. G.: En qualsevol demanda i problemes veïnals, nosaltres in- tentem mediar entre les persones. En més del 90% dels casos som els primersquearribemquanhihaun problema: incendis, accidents... E. C.: Al Comú d’Escaldes-En- gordany, els agents de circulació també portem el control i la cus- tòdia dels edificis comunals i fem vigilància i la ronda de seguretat. També fem l’atenció ciutadana, som agents de proximitat i fem la protecció escolar. ¿Quina cronologia segueix una jornadacomlad’avui? X.P.:Tenimunespautesmarca- des.Primerfemelcobrimentdeles escoles, els controls rutinaris dels estacionaments i les zones verdes, així com de les zones reservades. I a partir d’aquí tot el que pugui sor- tir,comdesplaçamentsdevehicles. Ara marca molt l’entrada i la sorti- dadelacanallaalscentresescolars. A. G.: Hi ha una comunicació entre els que surten del torn i els que entren. Fem rondes pels car- rers, als llocs de càrrega i descàr- rega i a les parades de bus. Fem els controlsdelazonablavailasortida delscol·legis.Itambéhihalabaixa- da de pistes, quan hi ha molta aflu- ència de trànsit. El comandament rep les trucades i coordina la tasca. [Enaquestmoment,Granadosrep una trucada d’un veí que diu que per la carretera de Sispony hi ha un cavall solt. Amb dues trucades localitza la propietària de l’animal, que ja el tenia agafat.] E. C.: En el meu cas preparo formacions per als agents que han d’entrar. Si no estic preparant for- macions faig el comandament de guàrdia dels agents que són al car- rer. Tenim tres torns, un de matí, un de tarda i un de nit. I al matí el que fem és intercanviar informa- ció. Atenem permisos o demandes d’ocupació de la via pública i ser- veisespecials.Miremqueelspunts fixos estiguin coberts, i sobretot fem la protecció de les escoles. La futura llei del cos es preveu que s’enllesteixi l’any vinent. Ja queda poc. ¿Quines coses, al seu parer, ha de reflectir aquesta llei inoenpodenquedarfora? X.P.:Lalleinopotdeixarforales atribucions que tenim, perquè de vegades fem més del que ens per- toca. Donem suport cent per cent a la policia, i arribem a fer atestats igualquelapolicia,alguns copsper descarregar-losdefeina.Feminfor- mes d’accidents sensedanys perso- nals. En esdeveniments esportius com la Vuelta, donem suport a la policia. Per tant el que crec és que cal una redefinició més exacta de les nostres atribucions, que es po- denampliarfinsauncertpunt.Per exemple, quan hi ha un botellón o actes vandàlics també actuem. Re- quisem ampolles. I truquem a la policia. Quan ens requereixen per una baralla en l’àmbit domèstic, no tenim potestat, com té la policia, per entrar aundomicili. A. G.: Personalment, crec que la llei ha de recollir part de la nos- tra seguretat i emparar-nos més. Als companys de nit o de caps de setmana la policia els demana ajuda i no tenim cap element de protecció. La llei hauria de regular aquesta eina.
 • 7. 7Dilluns, 21 de desembre del 2015 N E. C.: La llei ha de canviar el redactat de les nostres competèn- cies perquè queda molt obert i dóna peu a dubtes. La llei es va fer el 2005 en un moment delicat del cosiesvafersensemirartotelque comportaven les nostres tasques. S’han de concretar més les funci- ons. A més també s’hauria de tenir encompteelnomdelcos.Lesper- sones del carrer ens coneixen com a urbans. Crec que el nom més adequatésguàrdiesurbans,ésmés seriós. M’agrada més que agents decirculaciócomunal,perquèfem méscosesqueregularlacirculació. El port d’armes l’ha refusat la comissió interparroquial. ¿Fins a quin punt seria necessari por­ tarunaarma? X. P.: Jo no en necessito cap. Particularmentpensoquenocalen a Andorra perquè no m’he trobat mai en cap cas en què l’hagi trobat a faltar. Pot ser sí que caldria una eina de suport, com una porra, però s’ha de saber utilitzar i tenir la formació adequada. A. G.: Personalment, crec que no necessitem armes. Però un ele- ment de protecció sí. E. C.: No veig la necessitat con- creta de portar armes, però sí la necessitat de portar elements de protecció perquè sempre som a peu de carrer i moltes vegades ens trobem amb baralles i pot haver-hi algunrisc.Esticafavord’algunele- ment de protecció amb la forma- ció que calgui i per als agents que faci falta. El maig passat el cap de Govern, Antoni Martí, parlava d’un cos únic, mancomunat i nacional, perquè tots cobressin igual. ¿Es­ tand’acordambaquestaidea? X.P.:Lamancomunaciójaesfa. Ja col·laborem amb altres comuns, peròpotsersíqueespodriadefinir. A. G.: Jo dic que sí a un cos na- cional. Mancomunar les tasques i poder treballar en una parròquia i en una altra és positiu. És bo can- viar. Encara que també és bo co- nèixer bé el lloc, pot passar que els veïns, com que et coneixen, s’hi habituïniaixòdelaconfiança...Pel que fa a cobrar igual, estic d’acord si tots cobrem el mateix que el que més cobra. E. C.: Ho veiem inviable. Una cosa és que col·laborem, cosa que ja fem entre les parròquies. Man- comunar el servei no és una mala idea però ho veig difícil, perquè d’alguna manera representem els nostres comuns. La idea és bona però si pensem que depenem de cada comú és complicat. ¿Com és la relació amb la res­ ta de cossos especials amb els qualscol·laboreu? X. P.: És una relació correcta. Sabem fins on podem arribar. I com que som els primers a arribar molts cops hem de desallotjar edi- ficis i evacuar gent. Això sí, quan hi ha hagut un accident nosaltres no sortim mai als mitjans de comuni- cació (riu). A. G.: És una relació bona, encara que sempre hi ha alguna persona reticent. En general ens agraeixen la col·laboració. Sabem quina és la nostra obligació. Si no hi ha ningú la primera tasca és atendre els ferits. E. C.: Col·laborem constant- ment en el dia a dia a Escaldes-En- gordany com a parròquia del mig que és, per una emergència o un incident.Somelsprimersquearri- bem. Ens truquen per facilitar l’ac- cés al SUM i ens avancem. És una relació cordial i de col·laboració. Potser en algun fet puntual hi ha hagut dubtes per confluència d’ac- cions, però són coses puntuals. Cadascú té clares les seves compe- tències. ¿Quantsagentsdecirculaciótre­ ballen a la seva parròquia? ¿Són necessaris? X.P:Som88.Crecqueenfalten quatreméspertenirunarotacióde festes i de torns més completa. A. G.: Som 18 agents, i no n’hi ha prou. Com a mínim en fan falta tres més, un per cada grup. E. C.: Som 40. No som sufi- cients. Per poder cobrir bé tots els llocs, fer totes les tasques i no haver de patir per horaris cal deu persones més. Fa cinc anys que no es contracta a ningú i no s’han co- bert les places de les persones que han marxat. Al gener entren tres agents nous i esperem que n’entrin més, perquè estem sota mínims i patim a l’hora de cobrir vacances o baixes. ¿L’uniformeelsprotegeixoelsfa més vulnerables a l’hora de des­ envoluparlasevafeina? X. P: Cal dir que al turista espa- nyol l’uniforme li fa tenir més res- pecte.Aquíésdiferent.Etmirende maneradiferentisempretenenala boca allò de “jo et pago el sou”. Per ser agent de circulació has de tenir molta paciència. Has d’aguantar certes actituds de la gent. Has d’es- tar sempre al teu lloc. Jo sempre penso en aquesta fita: “No facis als altres el que no vulguis per a tu.” La tasca d’agent de circulació, com d’altres, és vocacional. Aquí no hi entres pel sou. A.G.:Jocrecqueenun50%ens protegeix i en un 50% ens fa més vulnerables. Els turistes espanyols són més respectuosos davant d’un uniforme per la conscienciació del país. Va amb el caràcter de les persones. Alguns, quan et veuen, ja es posen a la defensiva i d’altres comencen per un “em sap greu”. E. C.: L’uniforme és un element de protecció, però per altra ban- da ens fa molt visibles i en segons quins controls, en què no vols que et vegin gaire, no protegeix tant. Un exemple és el control pels ex- crementsdegossosalaviapública. És un problema que costa molt de resoldre perquè els propietaris de gossos, quan et veuen, sí que els recullen. Aquí tenim un problema gros. ¿Què és el que més li agrada de seragentdecirculació? X. P.: Tot. He estat al carrer i ara esticaldespatxiagafomésqueixes. M’agrada més el tracte amb la gent iveurequealfinaletdonenlesgrà- cies. Ho tinc molt clar. Hi som per servir el ciutadà i ell ha d’entendre que nosaltres hi som perquè es compleixi el Codi de circulació. A.G.:Elcontacteamblagentés elquemésm’agrada,encaraquede vegades sigui ingrat. Em fa sentir bé servir la gent. E.C.:Engeneraltot.Vaigentrar al cos com per casualitat i m’hi he quedat per vocació. El servei de carrer i treballar en les formacions m’agrada molt. ¿Ielquepitjorportadeserurbà? X. P.: Veure patir la gent, en ge- neral. A. G.: Les condicions meteo- rològiques, perquè estàs tot el dia al carrer i has de suportar el mal temps. E. C.: El que menys m’agrada és trobar-me amb un comportament inadequat. ¿Els nous agents de circulació aportensabanova? X. P.: Vénen més preparats. Abans, per entrar, no havíem de passarprovesijom’hehagutd’anar reciclant. Els vuit que han entrat ara al servei d’Andorra la Vella es- tandonantlatalla.Elquecalésque nocaiguinenlarutinadeldiaadia. S’intenta que facin tasques dife- rents per evitar-ho. A. G.: Aportem saba nova, en el meu cas ha estat així. Després de cinc anys ja sóc caporal. E. C.: Sí, sense cap mena de dubte. És molt positiu per a tots i per als que fa molt de temps que hi estan, perquè la rutina t’acaba menjant i les noves idees i il·lusió de la gent nova es contagien. És una professió on entres per que- dar-t’hi. ¿Què li diria a aquell que encara veu en el seu uniforme l’enemic quevaaposar­liunamulta? X. P.: Que vingui a parlar amb mi una estona. Hi som pel ciutadà, per ajudar-lo en el que sigui. Que vegi el que hi ha. Aquí som com una família. A. G.: Que la nostra feina és aquesta, no podem deixar la gent que aparqui on vulgui. Donem seguretat a la gent i si es parla pel mòbil conduint hem de sancionar perquè aquest acte posa en perill la seguretat. Algú ha de fer la feina de controlar. No som sancionadors, som controladors. E. C.: Li diria que el que l’ha multat és el mateix que quan el seu fillsurtdel’escolaelprotegeixiésel mateix que quan hi ha un accident li dóna un cop de mà. Pepa Gallego//Andorra la Vella mes@mes.ad “La idea de fer un cos nacional és bona, però és complicat perquè depenem del Comú” Elena Céspedes “Som els primers a acudir a un accident, però no sortim als mitjans” Xavi Pérez “Personalment crec que no necessitem armes però sí un element de protecció” Antoni Granados
 • 8. 8 Dilluns, 21 de desembre del 2015 N CONCERTS TRADICIONALS Unes 50 persones gaudeixen de la cantada de nadales d’Ordino Un any més, l’església parroquial d’Ordino ha estat l’escenari es- collit per celebrar la tradicional cantada de nadales, a càrrec de la Coral Casamanya i la Coral Rocafort de Sant Julià de Lòria. Durant l’esdeveniment, celebrat ahir i que s’emmarca en el pro- grama d’activitats nadalenques que anualment organitza el Comú d’Ordino, els assistents van poder gaudir de cançons tan conegudes com Bon dia, d’Els Pets; Imagine, de John Lennon; Joia en el món, de G. F. Händel, i la versió coral d’Oriol Martorell del Cant dels ocells, entre d’altres. En l’acte també hi van participar els Petits Cantaires Lauredians, els quals van interpretar una adaptació al català de la cançó Tens un amic, de Carole King. El calendari d’activitats nadalen- ques d’Ordino continuarà fins al 13 de gener. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Un moment del concert, ahir. // AGÈNCIES CANILLO Els padrins guanyen el primer premi del concurs de pessebres Després de fer la presentació dels pessebres a la biblioteca de la parròquia el 18 i 19 de desembre, ahir a la tarda tots els participants del concurs de pessebres artesanals de Canillo es van reunir a l’edifici del tele- cabina per conèixer el veredicte del jurat, que va valorar un total de disset pessebres, set en les categories adulta i infantil i tres en la categoria juvenil. Pel que fa a les bases del concurs, tot i que la mida dels treballs lliurats era il·limitada, totes les obres havien de realitzar-se de forma completament artesanal. Amb un premi de 300 euros en metàl- lic, els guanyadors en la catego- ria adulta van ser els padrins de la parròquia, mentre que en les categories juvenil i infantil tots els guanyadors es van emportar una targeta de compra de dife- rents imports. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Un dels pessebres guanyadors. // J. G. CONSELL GENERAL Gili pregunta al Govern pel projecte de rehabilitació de Radio Andorra La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, ha tramitat al Consell General diverses preguntes sobre les ac- tuacions efectuades a l’edifici de Radio Andorra, a Encamp. Les qüestions hauran de ser respos- tes pel Govern per escrit i tenen com a objectiu esbrinar en quin estat es troba el projecte de reha- bilitació de l’històric immoble. Gili, en l’exposició de motius de la pregunta, recorda que des de l’any 2014 l’executiu ha anat convocant diferents concursos públics per a “treballs de con- servació, rehabilitació i interpre- tació de l’edifici”, així com “per als seus continguts”. El cost total d’aquestes actuacions suposa, fins ara, una inversió d’1,029 milions d’euros. D’aquesta xifra 370.116 euros s’haurien destinat a la realització d’obres d’urgèn- cia, 88.218 a estudis preliminars i 425.812 a la conservació de béns. Vista aquesta despesa, Gili, en una primera pregunta, vol saber “en quin punt està el projecte de conservació, rehabilitació i in- terpretació de Radio Andorra”. També interroga l’executiu per- què expliqui en què consisteixen els treballs que s’han realitzat fins ara. Per últim, i recordant que ara fa uns mesos el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va apuntar la possibilitat que l’edifici acollís en un futur les instal·lacionsdeRàdioiTelevisió d’Andorra (RTVA), la consellera socialdemòcrata també demana “quines són les perspectives de realització del projecte”. Sobre aquesta darrera qüestió cal re- cordar que uns dies després que Torres anunciés la possibilitat de traslladar RTVA a Radio An- dorra, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va desmentir les paraules del seu company de gabinet. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra // La consellera demana sobre l’opció de traslladar RTVA a aquestes instal·lacions La consellera general del PS Rosa Gili. // J. G. EXPEDIENTS D’INTERIOR 28 pèrdues de nacionalitat El ministeri de Justícia i Inte- rior ha incoat un total de 28 expedients de pèrdua de na- cionalitat en els darrers cinc anys. Els expedients s’han obert en constatar-se que la persona interessada exercia activament una altra nacio- nalitat diferent de l’andor- rana, i incomplia així la Llei qualificada de nacionalitat, que prohibeix la doble na- cionalitat en l’article 23. Se- gons ha informat el ministeri de Justícia i Interior, dels 28 expedients, en 12 s’ha dic- tat resolució de pèrdua de la nacionalitat. En canvi, hi ha tres expedients que s’han resolt amb la suspensió de la tramitació durant sis mesos, després que la persona inte- ressada provés l’inici del trà- mit de renúncia a la naciona- litat d’origen. En aquests tres casos, es va suspendre la na- cionalitat andorrana durant sis mesos perquè es pogués provar la renúncia efectiva a l’altra nacionalitat. Final- ment, el ministeri encara té nou expedients en diferents fases de tramitació. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 • 9. 9Dilluns, 21 de desembre del 2015 E s p e c i a l D e s e m b r e : R E G A L A B E L L E S A TRACTAMENTS FACIALS, CORPORALS I CAPIL·LARS Anti-aging facial · Borses d'ulls · Doble mentó · Coll i escot · Tractaments corporals · Reafirmació de pit · Flacidesa de braços · Abdomen · Glutis · Cel·lulitis · Afavoreix el creixement capil·lar · Evita la caiguda dels cabells · Manté la població capil·lar · Aconsegueix un cabell més fort i resistent · Andorra la Vella - Av. Prat de la Creu, 16 - +376 81 18 18 - urbanbeauty@anyospark.com URBAN beauty E s p e c i a l D e s e m b r e : R E G A L A B E L L E S A TRACTAMENTS FACIALS, CORPORALS I CAPIL·LARS Anti-aging facial · Borses d'ulls · Doble mentó · Coll i escot · Tractaments corporals · Reafirmació de pit · Flacidesa de braços · Abdomen · Glutis · Cel·lulitis · Afavoreix el creixement capil·lar · Evita la caiguda dels cabells · Manté la població capil·lar · Bono de 6 sessions indiba + 1 de REGAL Bono de 12 sessions indiba + 2 de REGAL La Massana - AnyósPark - +376 73 76 73 - carita@anyospark.com CaritaAndorra
 • 10. 10 Dilluns, 21 de desembre del 2015 Esports bàsquet Tercer quart fatídic // el Morabanc rep un parcial de 6-25 i no dóna la sorpresa contra el Reial Madrid Derrota contra el vigent campió de l’Eurolliga i també de la Lliga ACB. Contra un rival que suma la desena victòria consecutiva en la competició domèstica i tres en competició europea, que li han donat l’opció de classificar-se per al top 16. Contra un pressupost elevat. Amb una plantilla amb els millors jugadors d’Espanya, de la coneguda com l’ÑBA, i també in- ternacionals amb Lituània o Mè- xic, així com joves jugadors que apunten a estrelles. Tot en contra. LagrandesadelReialMadridesva notar en tot. Això sí, el MoraBanc Andorra va demostrar durant dos quarts, els dos primers, que amb encert, joc coral i també intensitat podia plantar cara a tot un Reial Madrid. El contrapunt va arribar al tercer i últim quart. El tècnic Joan Peñarroya va assegurar, en la roda de premsa de després del partit, que “no ens hem deixat anar i no ens hem enfonsat”. Els de Pablo Laso van clavar un parci- al de 6 a 25 i van liquidar el partit convertint l’últim quart en anodí. Sibénoesvadeixaranarnitam- poc es va enfonsar, el MoraBanc no va mostrar el mateix nivell que en els 20 primers minuts. És clar que el Reial Madrid és superior en tot, però s’hi ha de competir du- rant els 40 minuts a més del cent per cent, si no pagues la factura en forma de derrota contundent. La sisena derrota de la temporada es va produir ahir amb un 80 a 99 i la diferència va ser abismal en tots els sentits menys en els dos pri- mers quarts, en què el MoraBanc va arribar a situar-se a només dos punts dels blancs amb un 51 a 53. El ritme de joc que van propo- sarelsdosequipsvaseralt.Lesde- fenses, poc tensionades, i els atacs, fins, en especial el Reial Madrid ambtrestriplesenelprimerquart. Sergio El Chacho Rodríguez va li- derar el joc dels de Pablo Laso i per part andorrana David Navarro mantenia els de Peñarroya. L’en- trada a pista de Vojdan Stojanovs- ki va ser clau per acabar el primer quart amb un 24 a 29. En el segon acte, el joc dinàmic del Reial Ma- drid va haver de picar pedra con- tra un MoraBanc que es defensava com un gat panxa amunt amb un Giorgi Shermadini dominador a la pintura. Amb un 42 a 49 i amb tirs lliures a favor del MoraBanc, Peñarroyavarebreunatècnicaper protestar iradament les decisions de la tripleta arbitral, que van fer un arbitratge força bipolar i sense gaire criteri. Al descans, amb el 46 a 51 el MoraBanc encara tenia molt per oferir. En tornar dels vestidors, els de Peñarroya van començar a abaixar pistonada, del 51 al 53, quan El Chacho va decidir que aquest par- tit no se’ls podia escapar als blancs. El tinerfeny i el pivot Gustavo Ayón van destrossar els andorrans situant un 61 a 78. La potència in- terior i també exterior del Madrid va marcar les diferències contra un MoraBanc que va acabar navegant sense rumb. Sí que és cert que va debutar l’escorta del segon equip Nil Brià, el jugador més jove a de- butar amb el primer equip amb 18 anys i 9 mesos i que supera Roger Lliteras per 32 dies. “No busquem tanta negativitat ja que hem de sa- ber contra qui hem perdut, és a dir el millor Madrid possible”, va dir Peñarroya.Demà,aBadalona. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Shawn Jones mira a cistella davant la pressió de Ndour i Taylor. // j. g. FerranTeixidó completa una autèntica‘animalada’ Els corredors andorrans de curses de mun- tanya estan fets d’una pasta especial. Fer- ranTeixidó va ser el triat pel Bàsquet Club MoraBanc per a una nova idea que van batejar com a Cistella al sostre del món, és adirpujar681vegadeslesescalesdelpoli- esportiud’AndorraiarribaraferunEverest interior amb 8.848 metres de desnivell. Durant 24 hores i rebent relleus de renom de la societat andorrana, com Olga Gela- bert, Vicenç Mateu, Jordi Cinca, Francesc Camp, Mireia Maestre, Trini Marín, Marc Calvet i Pere López, i també Gorka Aixàs, Francesc Solana i Joan Peñarroya. “M’ha costat sobretot perquè és molt monòton. És molt positiu perquè ha estat una fita amb un caràcter solidari, a favor de Càri- tas”, va dir FerranTeixidó. Parcials: 24-29, 46-51; 61-78 i 80-99. Àrbitres: Òscar Perea, García Ortiz i Martínez Díez. Eliminats: No n’hi va haver. Víctor Sada 7 David Navarro 12 Betinho 5 L. Bogdanovic 8 Shermadini 16 Schreiner 3 Nil Brià 2 Sergi Pino 2 Daniel Clark 3 Shawn Jones 8 V. Stojanovski 14 Chacho 20 Sergio Llull 6 Maciulis 6 Gustavo Ayón 12 Felipe Reyes 11 Ndour 0 Doncic 3 Radoncic 0 Carroll 12 Thompkins 10 Willy 9 Taylor 10 Poliesportiu d’Andorra: 4.183 espectadors bC Morabanc Reial Madrid 80 99 Lliga ACB (11a jornada) 80 BC MoraBanc - Reial Madrid 99 83 FC Barcelona Lassa - Fiatc Joventut 74 89 Laboral Kutxa - Baloncesto Sevilla 73 85 Dominion Bilbao - Movistar Estudiantes 91 90 Montakit Fuenlabrada - Rio Natura 85 62 ICL Manresa - València Basket 74 71 UCAM Múrcia - Herbalife Gran Canària 75 72 Iberostar Tenerife - RETAbet.es GBC 74 76 CAI Saragossa - Unicaja Màlaga 72 PJ PG PP 1 València Basket 11 11 0 2 ReialMadrid 11 10 1 3 FC Barcelona Lassa 11 10 1 4 Laboral Kutxa 11 8 3 5 Herbalife Gran Canària 11 7 4 6 Unicaja Màlaga 11 5 6 7 Rio Natura Monbus 11 5 6 8 Fiatc Joventut 11 5 6 9 Dominion Bilbao 11 5 6 10 Montakit Fuenlabrada 11 5 6 11 MoraBanc Andorra 11 5 6 12 ICL Manresa 11 5 6 13 IberostarTenerife 11 4 7 14 UCAM Múrcia 11 4 7 15 Baloncesto Sevilla 11 4 7 16 CAI Saragossa 11 3 8 17 Movistar Estudiantes 11 2 9 18 RETAbet.es GBC 11 1 10 CLASSiFiCACió
 • 11. 11Dilluns, 21 de desembre del 2015 E handbol El Concòrdia venç i ja és segon El Concòrdia femení va liquidar la primera volta amb una victò- ria que el situa en segona posició de la Segona Catalana. L’equip encampadà es va imposar per 28 a 21 al Santpedor. “Sabíem que el partit era clau i veníem molt motivades. No ho teníem fàcil, el Santpedor és un equip molt potent”, va dir Lola Lombardo. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra futbol L’Enfaf torna a guanyar L’Enfaf Crèdit Andorrà va trencar la ratxa de tres derrotes consecutives imposant-se per 2 a 5 al Mercantil de Sabadell. Les noies dirigides per Joan CarlesRuizjavencienenlapri- mera part per 0 a 4 amb quatre gols de Tere Morató. En la se- gona part, el Mercantil reaccio- nar, però Morató va sentenciar. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra karate Sandra Herver es penja un or Sandra Herver es va penjar la medalla d’or i la de bronze a l’Open de karate de la Comu- nitat de Madrid. L’andorrana, amb el Club Iván Leal, es va adjudicar el bronze en per- dre en semifinals amb Rocio Sánchez i vèncer a la repesca a Ruth Lorenzo. Per equips, Herver va aconseguir l’or. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra futbol sala El Sant Julià fa un pas enrere ElCESantJuliàvaferunpasen- rerealgrup2deTerceraDivisió en perdre per 2 a 1 a la pista del Sang Culé Cor Català. Els de Jorge Dias es van avançar en el marcador amb un gol ben ma- tiner d’Eliseu Ribalta, però tot seguit va empatar el veterà Jordi Miralbell. Abans del descans, Domingo vamarcarel 2 a1. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra futbol L’FC Andorra, a cinc del líder L’FC Andorra tanca el 2015 de la millor manera possible. Els de Justo Ruiz es van im- posar per 2 a 1 al Farners amb gols de Riera i Jordi Betriu i pugen fins a la novena posició per situar-se a cinc punts del primer lloc, que ocupa l’Hor- ta. Els andorrans van sumar la quarta victòria seguida. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra automobilisme Carles Fortuny i Carles Jiménez guanyen l’AndorraWinter Rally L’equip format per Carles Fortuny iCarlesJiménez(LanciaBetaCou- pédel’any1979)vaassolirlavictò- ria a l’Andorra Winter Rally 2015. La segona posició va ser per a Kim i Helena Vilatarsana (Renault 5 CopaTurbo),pareifilla.Latercera posició del podi la van ocupar Fer- ran Naudi i Sergi Salvadó (Volks- wagenGolfRallye).Entotal hi van participar46equipsienvanacabar 35. Els participants van fer front a les dificultats que van presentar la neu i el gel al coll d’Ordino i que es van repetir dues vegades en tots dos sentits i al gelat Circuit d’An- dorra,queesvafertresvegades.Els dos primers equips de l’Andorra WinterRallysónforçaconegutsen la regularitat catalana, ja que For- tuny i Jiménez van acabar segons en el Ral·li Costa Brava històric, i els Vilatarsana, pare i filla, van ser segonesenl’últimaediciódelRal·li d’Andorrahistòric. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra ElsguanyadorsCarlesFortunyiCarlesJiménez,al’AndorraWinterRally. // pep segalés rugbi ElVPC encaixa la quarta derrota seguida i tanca l’any amb dubtes No han guanyat cap partit fora de casa i el 2016 en disputaran cinc com a visitants per tres com a locals. El balanç del VPC An- dorra, en l’últim matx del 2015, no convida a l’optimisme ja que només han guanyat quatre par- tits a l’Estadi Nacional i n’han perdut quatre a fora, tots els que han jugat com a visitants, i es troben a la zona baixa de la clas- sificació al grup 2 de Promoció d’Honor. Els de Manuel Romo van consumar la quarta derrota consecutiva en perdre per 29 a 32 contra el Tolosa Lalande Au- camville. El VPC va oferir un joc irre- gular amb errors innocents en defensa. Primer es va avançar el Tolosa Lalande amb un assaig no convertit. La reacció va arri- bar al minut 29 amb un assaig de Dani Márquez transformat per Josep Maria Simón. El Tolosa Lalande va respondre amb un assaig, que després va ser trans- format. Amb el 7 a 12, el VPC va capgirar el marcador amb un assaig de Reikashvili transfor- mat per Simón i abans d’arribar al descans va arribar la jugada tonta del partit. El Tolosa va fallar un cop de càstig, l’oval va picar al pal i el refús el va recollir un francès per fer un assaig, que després va ser transformat per deixar un 14 a 19 al descans. A la represa, Simón amb un cop de càstig i un assaig de Kim Jordan van deixar un 22 a 19. El Tolo- sa va escurçar diferències amb un cop de càstig (22 a 22), però Dickens va fer un nou assaig. A poc per al final, reacció francesa i derrota andorrana. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El VPC Andorra no va poder donar la sorpresa contra el segon. // j. g. VpC andorra tolosa lalande 29 32 esquí de fons / esquí alpí Irineu Esteve acaba novè a la Copa d’Europa júnior La Copa d’Europa júnior d’es- quí de fons de Hochfilzen va deixar una novena posició d’Irineu Esteve i una cinque- na de Carola Vila. El primer, que va ser quart en la prova de 10 quilòmetres, va acabar en novè lloc ahir en els 15 qui- lòmetres clàssic júnior. Esteve va fer un temps de 38.25,2, a 1.29 del guanyador, l’alemany Janosch Brugger, i a poc més d’un minut de la tercera po- sició, que va ocupar el fran- cès Jules Lapierre. Per la seva banda, Carola Vila va ser cin- quena en els 7,5 quilòmetres clàssic júnior amb una marca de 25.15,5, a 1.15 de la gua- nyadora, l’eslovena Anja Man- deljc. El dia anterior Carola Vila va ser 15a en la prova de cinc quilòmetres. En esquí alpí jove masculí, els participants van competir ahir a l’estació de Font-romeu - Pyrénées 2000 i el millor an- dorrà va ser Arià Missé, que va acabar en 19a posició a 2.88 del primer classificat, el fran- cès Alexis Brondex. Després, els altres representants andor- rans van tenir resultats més discrets: Albert Pérez va ser 47è i Pol Robert 51è. Els al- tres a competir van ser Lucas López, 73è; Àlex Rius, 75è; Pol Suárez, 80è; Cerni Mesa, 87è; Joaquim Rodríguez, 90è, i Martín Vargas, 91è. En la prova hi van competir un to- tal de 130 esquiadors a Font Romeu. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Irineu Esteve, en acció. // fae
 • 12. 12 Dilluns, 21 de desembre del 2015 ClassifiCats FEINA Consulta de TAROT tel.: 334 255 ImmoblEs EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT D’ANDORRA NECESSITA: TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001 i d’altres sistemes de qualitat. IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes. Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça de correu electrònic vipsa@vipsa.ad Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA PISCINES MONTANYA. PREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. PREU: 375 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP, CUINA SEPARADA AMB BALCONS. PREU: 300 € ImmoblEs Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Publica el teu anunci en aquest esPai Informa-te’n al telèfon: 809 810 VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1765 AndoRRA lA VellA Àtic de luxe de 251 m2 . A la primera planta té una àmplia cuina, bugaderia, un petit bany, una terrassa exterior gran i un despatx.A la zona de nit, trobem dos dormitoris dobles amb armaris encastats i parquet. Disposa de bany complet i una habitació doble amb bany integrat. A la segona planta trobem una habitació o sala polivalent de jocs amb dormitori. Disposa d’una suite amb bany. En aquesta planta trobem una sauna. El menjador, les habitacions i les sales tenen terres de parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia. Sens dubte, una bona oportunitat. Preu: 1.267.000 € REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada fa la sensació d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster. Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer permanent.Preu:600 € REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles exteriors amb armaris de paret. Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses. PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic dúplex reformat en perfecte estat al centre de la Massana. La planta baixa consta de tres dormitoris. Dormitori principal amb bany privat, equipat amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una biblioteca que pot convertir-se en habitació amb bany. Cuina amb sor- tida a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2 . Pis recentment remodelat i amb jardí de 20 m2 . Garatge per a 2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 € OPORTUnITAT 1758. ERTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. El preu inclou un traster en garatge. Preu: 65.000 € REF. R1117.ARInSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis de 51 m2 molt assolellat i acollidor a la parròquia de la Massana. Disposa d’un dormitori doble amb armaris encastats.Té un saló menjador amb llar de foc i sortida a una amplia terrassa exterior. Cuina àmplia i totalment equipada, així com un bany amb banyera. Perfecte per a esquí de vacances o inversió. Disposa d’una plaça de pàrquing un ampli traster. Una oportunitat molt bona. Preu: 70.000 € REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino.Té 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Una de les habitacions és una suite amb banyera d’hidromassatge.Totes les habi- tacions són exteriors.Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany,un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 .Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema d’aspiració centralitzada.Té dues places d’aparcament i dos trasters. Preu:443.155 € REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta- ment excel·lent al centre de la Mas- sana, molt a prop de tots els serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, una sala d’estar, cuina independent. Dormitoris i sala d’estar amb terra de parquet.Armaris encastats a totes les habitacions. L’apartament també té una altra gran sala amb cuina completa i un pati tancat. Calefacció central de gasoil. Disposa de pàrquing i traster. Preu: 230.000 € REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’Escaldes-Engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. El menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar- tament de 62 m2 davant les pistes d’esquí de Grandvalira. L’apartament disposa de dos amplis dormitoris dobles amb armaris encastats.Té un menjador confortable amb una cuina integrada totalment equipada. El saló ofereix unes vistes espectaculars a les pistes d’esquí de Grandvalira. Bany completament equipat. Es ven tot moblat. Ideal per a segona resi- dència. Inclou una plaça d'aparcament i un traster. Preu: 149.000 € Selecciona home/dona: PERSONAL DE VIGILÀNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu CV a vipsa@vipsa.ad
 • 13. 13Dilluns, 21 de desembre del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana la paraula amagada anterior és: irradiar N _ _ _ _ _ 6 3 4 6 2 4 4 6 7 5 8 2 9 2 7 1 8 6 5 1 4 2 7 9 3 1 5 4 8 3 5 8 3 7 2 6 5 1 2 4 6 9 7 7 5 8 2 3 1 7 8 2 6 9 3814763925 759241836 623598471 265439718 487615392 931872654 542387169 398126547 176954283 754396128 139582674 286417539 918274356 425863917 367159482 842631795 593748261 671925843
 • 14. 14 Dilluns, 21 de desembre del 2015 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! Qui ha dit que el cinema és una cosa de tardes? Sessions per a nens i adults a partir de les 11:30 h. Més informació: www.cinemesilla.com MATINALSALS CINEMESILLA CARLEMANY! Segueix-nos: El PUENtE dE loS ESPíaS Un advocat de Brooklyn es veu sobta- dament immers en les entranyes de la guerra freda quan la CIA l’hi envia amb l’encàrrec de negociar l’alliberament d’un pilot. 19.45, 22.30 EN El CoRaZÓN dEl maR El 1820 l’Essexva ser agredit per una bale- na de mida i voluntat descomunals, amb un sentit de la venjança gairebé humà. Aquest fet va ser la inspiració per a Moby Dick. 22.00 StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa Setena entrega de la saga de Laguerradelesgalàxies.Tren- ta anys després de la tornada del Jedi, la galàxia encara està en guerra. 17.30, 19.00, 22.00, 22.30. 3D: 20.30.VOSe: 18.15 SINSaJo (PaRtE 2) En aquest últim desafiament, Katniss s’enfronta al president Snow. Arriscarà la vida per sortir del Districte 13 i elimi- nar-lo. 17.15 oCHo aPEllIdoS CatalaNES Koldo posa rumb a Sevilla per convèn- cer Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar Amaia, que s’ha enamorat d’un català. 18.15, 20.30
 • 15. 15Dilluns, 21 de desembre del 2015 O horÒscop MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 la recepta rIsotto De GaMBes I cecINa INGreDIeNts (4 pers.) · 400 g d’arròs carneroli · 4 grans d’all picats · 4 escalunyes mitjanes tallades a la brunesa · 2 tomàquets ratllats · 2 cullerades de julivert picat · 8 gambes vermelles · 15 g de cecina ratllada · 1,2 l de fumet · 1 rajolí d’oli · 60 g de mantega centre d’assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: Escalfeu una cassola a foc suau, amb un rajolí d’oli. Afegiu-hi les gambes, daureu-les i retireu-les del foc. Afegiu-hi l’all i, després, l’escalunya, i daureu-ho lleugerament. Incorporeu-hi el julivert. Poseu-hi el tomàquet i deixeu-ho coure lleugerament. Afegiu-hi l’arròs i remeneu-ho 1 min. Mulleu-ho amb el fumet. Passats 9 min, poseu-hi la mantega i la meitat de la cecina, i remeneu-ho. Poseu l’arròs en un plat, amb les gambes a sobre i la cecina ratllada. La cecina és un dels embotits més magres que hi ha. Existeix des de fa molt de temps però la dieta Dukan la va tornar a posar de moda i fins i tot diuen que va ser el causant que n’augmentés un 25% la producció! tv avuI us recoMaNeM... 22.35 Pel·lícula: Prim, l’assassinat del carrer del Turco Any 1868, a Espanya regna una extraor- dinària inestabilitat política. Els partidaris de la dinastia borbònica no ho accepten. 20.55 Filme: La guerre des boutons Una de les dues noves adaptacions de la novel·la de Louis Pergaud que es van produir el 2011. 22.00 Cine: Esto es la guerra Dos agents de la CIA i grans amics de la infància s’enamoren de la mateixa dona. 22.12 Els dies clau: 25 de juliol de 1992: inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona Espai que recorda els dies olímpics amb protagonistes com Diana Garrigosa. 20.55 Film: Belle et Sébastien Adaptació de la famosa novel·la de Cécile Aubry sobre un nen de 6 anys anomenat Sébastian i el seu gos. 20.55 Toutânkhamon: Le pharaon maudit Minisèrie sobre el faraó egipci Tutanka- mon, el faraó més jove de l’Antic Egipte. 20.55 Céline face à Dion A tan sols uns mesos dels seus concerts a París del 2016, la cantant es confia en una entrevista a Las Vegas. 20.30 Cine: La saga Crepúsculo: Amanecer (parte I) Edward i Bella es casen. Ella es queda embarassada durant la lluna de mel. 20.55 Filme: Les vacances de monsieur Hulot En un balneari de la costa, els estiuejants són inca- paços d’apartar-se dels seus rutinaris cos- tums, fins que arriba monsieur Hulot. àrIes 21març - 20abril taure 21abril - 21maig BessoNs 22maig - 21juny craNc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verGe 24agost - 23setembre BalaNça 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre saGItarI 23novembre - 21desembre caprIcorN 22desembre - 20 gener aquarI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març Una gestió de diners que semblava impossible co- mença a afavorir-te. Tot es resol. Ajudaràs un amic en una situació dura. Considera fer inversions responsables. Certa inestabilitat en els diners, però sempre hi ha al- ternatives a mà; busca-les. Tranquil·litat. En la fei- na i les finances regna la calma per ara. Descansa. Un canvi en l’aparença és benvingut: comença des de dins cap a fora. Renovació. Rebràs una informació que t’afavorirà a la feina. Pot te- nir bones conseqüències. Uns diners extres t’ani- rien molt bé: dóna forma a la idea que tens al cap. No és un dia per preocu- par-te pels diners: són als canals previstos. Necessites pau. El teu signe s’envolta de fortuna en l’amor, la feina i els di- ners. És un dia per gaudir. Unes reunions amb persones influents poden tradu- ir-se en negocis rendibles. A la feina podràs trobar aviat el teu dinamisme, que sem- bla perdut. Baixada d’ànims. Dóna forma final a la proposta que t’han fet arribar; espera a escoltar consells legals.
 • 16. Jordi Cinca Justo Ruiz Malgrat les nombroses promeses, la distribució internacional d’euros andor- rans continua aturada davant el males- tar creixent dels numismàtics forans. L’FC Andorra va guanyar el Farners dis- sabte i continua la bona ratxa, perquè els tricolors ja sumen quatre victòries consecutives a la Primera Catalana. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de desembre del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Dilluns 21 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //R. G. fotoreporter@mes.ad Una estampa habitual quan hi ha partit de bàsquet al poliesportiu. el fotoreporter 331957 Cambio ruedas con llanta medida 175/65/13 .de contacto muy buen es- tado 324500 CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS 337993 CANVIO Taula d cuina amb un calaix, molt antiga, d’antiquari 337993 CANVIO bolso de Bimba&Lola d color negre. Molt actual. 325601 Canvi Joguines x nen-nena: peluchos interactius, vaixells playmobil, puzzles 657811 Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa- tic revisat ,impecable. 339767 Canvio Iphone 4 ,8Gb 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 343198 ‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2 banys,asolellat,ascensor i parquing. 386927 CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per coche4x4 386927 CANVIO: moto kawasaki 125 de marc- has itv e revisions eb dia e dos cascos 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos... 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 604941 Busco yamaha dt 200 para piezas 337993 CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt maco 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 325601 CANVI Dvd samsung color gris x canvi d menjador 325601 CANVI 5 sessions d’electroestimulacio a egv x no tenir temps. 351061 BUSCO Yamaha R6 en buen estado. 643775 CANVI Tabla snowboar + fijaciones marca Burton, 150 cmts.un solo uso practicamente nueva. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos. 602714 CANVIO BMW 320TD Compact 207.000km Totes les revisions a la BMW 380340 Canvio cadenes de cotxe noves per es- trenar!! 372543 Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15 noves practicament 652255 CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4 200000km impecable full equip. 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 322068 CANVIO Porsche cayenne S 340 cv. del 2003. Por algo que me interese 347398 Canvio para piezas moto Honda PC125 gris , y llantas 15 de Ibiza Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA