Anúncio
Preconceptiespreekuur
Preconceptiespreekuur
Próximos SlideShares
Prenatale info 2012Prenatale info 2012
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de DianaKoster VrouwenCoach en Verloskundige(20)

Anúncio

Preconceptiespreekuur

  1. Nieuw spreekuur Zwanger willen worden? Laat je informeren bij het preconceptiespreekuur! De begeleiding tijdens de zwangerschap is in Nederland goed geregeld. Uit onderzoek blijkt dat gezondheidswinst voor de nieuwgeborene nog te halen is vóór de conceptie. Daarom organiseert Verloskundigenpraktijk Bronovo sinds december het preconceptie- of kinderwens- spreekuur. Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen een afspraak maken. De huisarts kan vrouwen doorverwijzen. “Veel mensen weten dat het slikken van foliumzuur helpt een open ruggetje te voorkomen”, vertelt Diana Koster, verloskundige in Bronovo. “Maar de neurale buis sluit zich bij vijf weken zwangerschap. Dus als je begint met slikken op het moment dat je weet dat je zwanger bent, ben je eigenlijk te laat.” Het spreekuur in Bronovo is opgezet om mensen te informeren: over het belang van stoppen met roken en drinken, over erfelijkheid, over medicijngebruik bij bijvoorbeeld depressies of epilepsie, over de rol van overgewicht bij de zwanger- schap. Diana Koster: “Gedragsverandering moet voor de zwangerschap plaatsvinden. In Nederland is 85 procent van de zwangerschappen gepland. Dat is een hoog aantal, in vergelijking met andere landen. Daar kunnen we ons voordeel mee doen.” Bloemetjes en bijtjes Diana Koster vertelt de stellen op haar spreekuur desgewenst ook hóé ze het beste zwanger kunnen De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Bronovo. worden: “Ik leg uit wanneer de eisprong plaatsvindt en Van links naar rechts: Diana Koster, Tjitske Folkertsma, Monique van der Heiden, Ingrid van Kesteren (boven), dat het belangrijk is op tijd - en dat wil zeggen een Jacolien van Gasteren, Ben Jacobs, Martine Vlastuin. week na de eerste dag van de menstruatie - te beginnen Niet op de foto: Cornelie Goedhart en Milou Aerts met vrijen.” Tijdens het preconceptieconsult vraagt de (zij vervangt tijdens het zwangerschapsverlof verloskundige verder naar de persoonlijke situatie, Monique van der Heiden). medicijngebruik, de medische geschiedenis, eerdere zwangerschappen en ziektes in de familie. “Op basis daarvan maken we een risicoanalyse. Dat is uiteindelijk ook op allochtonen en expats - die vaak niet op de het doel van het spreekuur: dat mensen straks niet voor hoogte zijn van de Nederlandse verloskundige zorg - en een fait accompli staan”, aldus Koster. “Dat geldt zowel de lagere sociaal-economische klassen. medisch als sociaal.” Feestje zonder bier Wetenschappelijk onderzoek Critici zijn bang dat het preconceptiespreekuur bijdraagt Cliënten wordt gevraagd voor het bezoek aan het aan de ‘medicalisering’ van de zwangerschap en dat spreekuur de ‘zwangerwijzer’ (www.zwangerwijzer.nl) ‘gewoon onbezorgd’ zwanger zijn er straks niet meer in te vullen en uit te printen. De uitkomsten van die bij is. Volgens Koster hangt alles af van de toon waarop vragenlijst over leefstijl en gezondheid worden met de informatie gegeven wordt: “Wij informeren, we toestemming van de invuller doorgelinkt naar de dwingen niet. Ons spreekuur is juist bedoeld om Erasmus Universiteit, die een onderzoek doet naar de problemen te voorkomen. Natuurlijk snap ik dat het gezondheidswinst van preconceptiezorg. Ook een lastig kan zijn om op een feestje minder of niet te verslag van het consult wordt - met toestemming - voor drinken, als je nog helemaal niet zwanger bent. Het is dit onderzoek gebruikt. De aandacht voor preconceptie- ook niet de bedoeling dat het zwanger worden een zorg is landelijk. Ook andere praktijken bieden een soort project wordt. Ons uitgangspunt blijft dat zowel dergelijk spreekuur. De verloskundigen richten zich juist de zwangerschap als de bevalling een natuurlijk, 12 BronovoMagazine - uitgave 2 - jaargang 6
  2. Nieuw spreekuur fysiologisch proces is. Dat zullen we ook benadrukken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen In ons werk proberen we een goede uitkomst te met Verloskundigenpraktijk Bronovo, bevorderen, maar we kunnen die niet garanderen.” ■ telefoon: 070 - 312 46 57. Praktijk groeit Verloskundigenpraktijk Bronovo is actief in de Haagse Kring, een verloskundig overleg met afgevaardigden van verschillenden praktijken in de regio, en in het Verloskundig Samenwerkingsverband Bronovo (VSV). In dit verband zitten verloskundigen uit de Kring, twee gynaecologen, de teamleider verloskamers en een kinderarts. Het doel is de zorgketen beter op elkaar af te stemmen. Het geboortecijfer in Nederland daalt, maar de praktijk in Bronovo groeit. Opvallend is dat bijna dertig procent van de zwangeren in Bronovo 36 jaar of ouder is, tegen een landelijk gemiddelde van vijftien procent. De praktijk wordt ook veel bezocht door zogenoemde expats. Extra service bij de verloskundigenpraktijk Bronovo is de mogelijkheid het avondspreekuur te bezoeken. Ook een afspraak voor het preconceptiespreekuur kan ’s avonds gemaakt worden.
Anúncio