Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

20230309Efe27ax.pptx

 1. Efeziërs - 27 9-3-2023 Genade en heerlijkheid Efeziërs 2:8-10
 2. want in de genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit is niet uit jullie Efeziërs 2:8a
 3. door geloof --> van wie?
 4. Efezebrief: --> in Christus in Christus Jezus God heeft ons lief en: maakt ons gezamenlijk levend wekt ons gezamenlijk op zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen feiten, want: in Christus Jezus
 5. al onze bestemmingen verwijzen naar Hem, Christus je leest in Efeze: in Christus in de Geliefde in Hem in Wie in de Christus in Christus Jezus in de Heer Jezus in Jezus
 6. tekstverband van 2:8: in de Christus, 2:5 in Christus Jezus, 2;6,7 in Christus Jezus 2:10 nadruk op Gods Gezalfde, titel van Zijn heerlijkheid Die de genade van God bekendmaakt – en voegt naam van Zijn vernedering en gehoorzaamheid als de Redder, Jezus, toe.
 7. in 2:5,6,7,10 zien we Christus, maar waar is Hij in vers 8?
 8. God is in vers 8, want het is Zijn genade uit vers 6,7
 9. wij zijn ook in vers 8: ‘zijn jullie geredden’ (in de voltooid verleden tijd gered) ---> redding is in Gods genade door het geloof van Jezus Christus wij zijn gelovigen, ja, maar ons geloof is niet te zien bij Gods genade in dit voltooide reddingswerk dat ‘niet uit jullie zelf’ is
 10. Efeze 2:8 + Romeinen 3:22,24 door het geloof van Jezus Christus --> Zijn dood (+ opstanding) en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade --> gered, en dat is niet uit jullie door de vrijkoping die in Christus Jezus is --> resultaten van Zijn dood (+ opstanding)
 11. wij weten ecnu, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. En wíj geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet, omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden Galaten 2:16
 12. door geloof: door Christus Jezus plaats van zoon 1:5 vrijkoping in Christus Jezus door Zijn bloed 1:7 twee groepen weder verzoend door het kruis 2:16 toegang tot de Vader door Hem en door Zijn geloof 2:18; 3:12,17
 13. want in de genade zijn jullie geredden, door Zijn geloof, en dit is niet uit jullie Efeziërs 2:8a redding door Zijn geloof!
 14. En wij? Wij zijn toch gelovigen?
 15. geloof: het geloof nu, is vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van zaken die men niet ziet - herziene SV het geloof nu, is aanneming van wat men verwacht, een aantoning van zaken die niet gezien worden - proeve van CV
 16. ons geloof: want aan jullie is genade geschonken, dit: voor Christus, niet alleen het in Hem geloven, maar ook het voor Hem lijden Fil.1:29
 17. en dit is niet uit jullie; van God is de naderingsgave Efeziërs 2:8 Lev. 1:2; 2:1; 3:1; Matt.2:11 spreek tot de zonen van Israël, en zeg tot hen: Als een mens uit jullie zal naderen met qorban aan Jahweh, zullen jullie van het vee, van runderen en van schapen naderen met qorban Lev.1:2
 18. van God is de naderingsgave Efeziërs 2:8 Christus is Zelf Gods ‘qorban’ waarmee God tot de mensen naderde; het is Zijn werk, Zijn geloof, Zijn lijden, dood en opstanding
 19. niet uit werken, opdat niemand zou roemen - Ef.2:9a de weg van Kaïn (Jd:11) Abram en Saraï (Gn.16) Jakob en Esau
 20. want Zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus - Efe.2:10

Notas do Editor

 1. Johannes 6:57 leven door de Vader
 2. 1Kor.1:29
 3. 1Kor.1:29
Anúncio