Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

20230209Efe25ai.pptx

 1. Efeziërs - 25 9-2-2023 Gods liefde en genade Efeziërs 2:4-8
 2. in genade zijn jullie geredden Efeziërs 2:5c wij dan, -gerechtvaardigd uit geloof, zouden vrede hebben naar God toe, door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang 0hebben verkregen in geloof tot in deze genade, waarin wij 0staan en roemen, in verwachting van de heerlijkheid van God. Rom.5:1,2
 3. in genade zijn jullie geredden Efeziërs 2:5c onwerkzaam worden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade vallen jullie Galaten 5:4
 4. Efeziërs 2:5,6 3x werkwoord als een feit (aorist) Hij -maakt ons gezamenlijk levend Hij -wekt ons gezamenlijk op Hij -zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen
 5. in Christus Jezus: vrijkoping – Rom.3:24 gedoopt nbin – Rom.6:3 eonisch leven – Rom.6:23 wij zijn - Rom.8:1 geest en leven - Rom.8:2 liefde van God - Rom.8:35 roemen - Rom.15:17; Fil.3:3 medewerkers - Rom.16:3 jullie uit God - 1 Kor.1:30 is noch besnijdenis iets- Gal.5:6; 6:15 vrijheid - Gal.2:4 natiën nabij - Ef.2:13 zonen van God - Gal.3:26 gedachten bewaard - Fil.4:7 één - Gal.3:28 ieder mens gerijpt - Kol.1:28
 6. Hij -maakt ons gezamenlijk levend in Christus verleden: Christus Kol.1:18 heden: Rom.8:11 leven toekomst: letterlijk, 1 Kor.15
 7. verleden: verborgen raad van God heden: getuigen in nieuwe wandel toekomst: bedacht zijn op wat boven is Fil.3:14; Kol.3:1,2 ============================================ we gebruiken deze wereld voor zo ver nodig 1Kor.7:31; 1Tim.6:7,8 -wekt ons gezamenlijk op -- > de ziel Romeinen 6:4,9 Kolossenzen 2:12
 8. gezamenlijk – neer-zetten Efe.2:6 Lucas 22:55 Petrus te midden van groep die Jezus gevangen namen - in binnenplaats (Psalm 1:1)
 9. en -zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen verleden: Christus zelf Efe.1:19-21 heden: bewust worden Efe.3:10 toekomst: bij Hem zijn, tot tonen van genade Efe.2:7
 10. te midden van de hemelsen Efe.1:3 geestelijke zegen Efe.1:20 Christus gezet .. boven allen Efe.2:6 gezet om te tonen aan Efe.3:10 nu bekendmaken aan Efe.6:12 standhouden tegen
 11. Hij .Die -afdaalt, is Dezelfde .Die ook opstijgt is boven allen die van de hemelen zijn, opdat Hij het al -compleet maakt – Efe.4:10
 12. opstaan: lichaam (straks) opwekken: ziel (nu) levendmaken: geest (nu)

Notas do Editor

 1. Romeinen 5:1,2; 7:6
 2. Romeinen 5:1,2; 7:6
Anúncio