Anúncio

20230202Ha47ax.pptx

dgorter
2 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

20230202Ha47ax.pptx

 1. HANDELINGEN studie 47 2-2-2023 verkondiging en geloof Handelingen 13:45-14:7
 2. Op de komende sabbat nu, werd bijna heel de stad verzameld om het woord van de Heer te horen. Handelingen 13:44
 3. 13:44-45 In de synagoge op de komende sabbat 13:46-47 Paulus’ en Barnabas’ getuigenis 13:48-49 Resultaten, verkondiging aan allen
 4. De Joden echter, de menigten ziende, werden vervuld met jaloersheid en spraken lasterend tegen wat door Paulus gesproken werd. Hand. 13:45 woede is hard(vochtig) en kwaadheid overweldigend; en wie kan standhouden tegen jaloersheid? Spreuken 27:4
 5. De Joden echter, de menigten ziende, werden vervuld met jaloersheid en spraken lasterend tegen wat door Paulus gesproken werd. Hand. 13:45 tegenspreken = in plaats van spreken (gevolg van jaloezie)
 6. vrijmoedig zeiden zowel Paulus als Barnabas: ‘Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken werd’ Handelingen 13:46a vrijmoedig zijn: i.v.m. verborgenheden (Efe.6:20) i.v.m. religieuze tegenstand (1The.2:2)
 7. Daar jullie het echter van jullie afstoten en jullie zelf van oordeel zijn het eonische leven niet waardig te zijn; zie, wij wenden ons tot de natiën Handelingen 13:46c afstoten: o.a. met Gods woord en door Hem aangestelden te maken: Hand.7:27,39; Rom.11:1,2; 1Tim.1:19
 8. want zo heeft ons de Heer verordend: ‘Ik heb je aangesteld tot licht van de natiën, zodat jij tot redding bent, tot het uiterste van de aarde.’ Handelingen 13:47 Jesaja 42:1,6; 49:6
 9. Dit nu hoorden de natiën en verheugden zich en verheerlijkten het woord van de Heer - en -geloofden - al wie beschikt waren tot eonisch leven. Handelingen 13:48
 10. ‘Het was nood- zakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken werd’ Handelingen 13:46b ‘het woord van God’: verkondiging met beloften uit Tenach verbonden; ‘woord van de Heer’: verkondiging zonder achtergrond Tenach
 11. het woord van de Heer nu werd gedragen door heel de landstreek Handelingen 13:49
 12. 13:50 Indicatie verwerping en herroeping kkrijks aanbod 13:51-52 voorbereidende onderbreking, naar Ikonium
 13. de Joden echter stookten de vererende, respectabele vrouwen en de voornaamsten van de stad op, en zij zetten een vervolging op voor Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun grenzen. Handelingen 13:50
 14. indicatie verwerping en terugname koninkrijks- aanbod in Handelingen, door Israël: 1. 7:57-60 11. 17:5-9- 2. 9:1-2 12. 17:13 3. 9:23-25 13. 18:12-17 4. 9:-29-30 14. 19:13-20 5. 12:1-23 15. 19:23-41 6. 13:8-12 16. 20:-3- 7. 13:50 17. 21:27-36 8. 14:5-6- 18. 22:22,23 9. 14:19 19. 23:10 10. 14:27 20. 28:24-29
 15. Han.13:51,52 voorbereidende onderbreking Han.14:1-4 speciaal dienstwerk in Ikonium Han. 14:5,6- indicatie verwerping en terugroep van kkrijk
 16. Zij echter, het stof van hun voeten tegen hen afkloppend, kwamen in Ikonium. Handelingen 13:51 stof van voeten afkloppen: Matt.10:14; Marc.6:11; Luc.10:11 = gericht over die plaats + boodschappers niet in gericht Ikonium: eikonion = beeldje
 17. En de discipelen werden vervuld met vreugde en heilige geest Hand.13:52 vreugde, gevolg van werking van heilige geest, vrucht, Gal.5:22,23; Efe.5:18,19 --> Kol.3:16
 18. In Ikonium nu -gebeurde hetzelfde, toen zij de synagoge van de Joden binnenkwamen en zo -spraken dat een grote menigte van zowel Joden als Grieken -geloofde. Handelingen 14:1
 19. De weerspannige Joden echter, zetten ze op tegen hen en maakten de zielen van de natiën kwaad tegen de broeders. Handelingen 14:2 weerspannig: onovertuigdheid

Notas do Editor

 1. Jaloersheid: Spreuken 27:4 kan tot inkeer leiden, meestal blokkeert het denken daardoor. Rom.10:21; Jes.65:2 tegensprekend volk
 2. Rom.10:21; Jes.65:2 tegensprekend volk Ha 28:19,22; Joh.19:12; Luc.2:34; Titus 1:9,10; 2:9
 3. beschikken = zetten
 4. bijv: woord van God --> Petrus in Jeruzalem, Filippus in Samaria, Petrus bij Cornelius en Paulus in sjoels in buitenland. woord van de Heer: aan mensen uit de natiën in Antiochië (2x), aan gevangenbewaarder Filippi, aan niet-Joodse mensen van Asia. Uitzondering Hand.18:11 te Korinte
 5. vererend: sebomai voornaamsten = eersten
 6. stof afkloppen: gericht gaat over de hoorders van die stad komen, en de boodschappers komen niet zelf onder het gericht.
Anúncio