Mais conteúdo relacionado

Último(20)

20230112Ef23ai.pptx

 1. Efeziërs - 22 12-1-2022 Wij waren .... in Gods liefde Efeziërs 2:1-5
 2. in overeenstemming met de eon van deze wereld eon = aiōn, geen eindeloze eeuwigheid eonisch = aiōnion, niet eeuwig, behorend tot eon(en) wereld = kosmos, systeem waarin mens zich beweegt
 3. --> 3e - Gen.7-Op.19 boze eon in deze eon laat God de mens demonstreren dat: - die onbekwaam is zichzelf goed te regeren - die zichzelf niet kan houden aan Gods woorden tot verbetering - die zelfs boosaardig en ver van God is
 4. --> 3e - Gen.7-Op.19 de boze eon loopt uit op: - komst van de antichrist, de wetteloze, de kleine hoorn, de koning van het noorden, de zoon van destructie - de mens(heid) van de wetteloosheid
 5. óók in deze boze eon: de Zoon van God komt als Mens, in geloof gaat Hij gehoorzaam t/m de dood van het kruis de weg die Vader bereidde. God tilt ons uit, uit deze boze eon - Galaten 1:4
 6. in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht vorst = archonta = OORSPRONG-ZIJNDE, vorst, begin is de eerste/begin van een reeks: zonde, dood, leugen op aarde Joh.8:44; 1 Joh.3:8; Matt.4
 7. het volmachtsgebied van de lucht ....tot de ontmoeting van de Heer in de lucht 1 Thess.4:17 lucht: Han.22:23; 1Cor.9:26;14:9 Efe.2:2; 1Tes.4:17; Ope.9:2;16:17
 8. hoofdactiviteit: misleiding, bedrog op alle gebied in afwijking van God(s woord) want zodanigen zijn valse apostelen, bedrieglijke werkers, die omgezet worden in apostelen van Christus. En dat wekt geen verbazing, want de satan zelf wordt omgezet in een boodschapper van licht. Het is geen groot ding dan, indien ook zijn dienaren omgezet worden als dienaren van gerechtigheid, waarvan de voltooiing zal zijn in overeenstemming met hun werken 2 Corinthiërs 11:13-15
 9. in overeenstemming met de vorst van het volmachts- gebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid vijandige omgeving invloed op de natiën; maakte vijandig
 10. de zonen van de weerspannigheid = zonen van Jakob, on-overtuigdheid Rom.11:30,32; Efe.2:2; 5:6; Kol.3:6 Hebr.4:6,11 ‫קשׁה‬ ‫ערף‬ stijf/hard nek Ex.32:9; 33:5 Deut.9:6,13; Jer.7:26
 11. onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerten van ons vlees, de wil van het vlees en de denkwijze uitvoerend geen vijandige omgeving de zonen van Israël vijandig in hem zelf
 12. Wat bepaalt de wil van de mens?
 13. * satan en zijn personeel (boodschappers)
 14. * satan en zijn personeel (boodschappers) * het vlees, dat is een mix van genen en erfelijkheid, vaak beïnvloed door de directe omstandigheden (honger e.d.)
 15. * satan en zijn personeel (boodschappers) * het vlees, dat is een mix van genen en erfelijkheid, vaak beïnvloed door de directe omstandigheden (honger e.d.) * evaluatie en begrip van een omgeving en situatie
 16. wij bepalen zelf onze wil niet; God beheerst en controleert al de factoren (geen vrije wil) ‘de wil van het vlees en de denkwijze uitvoerend’ --> voor ons als gelovigen: Filippenzen 2:12,13
 17. wij waren van nature kinderenmf van verontwaardigingpf zoals ook de overigen natuur = niet zondig Gal.2:15; Rom.2:14,27
 18. barmhartigheid, liefde God echter

Notas do Editor

 1. tegenwoordige eon: Gal.1:4; 1Tim.6:17; 2Tim.4:10; Titus 2:12
 2. 1Tes.1:10; 1Tes.5:9