O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

20221103Ha45a.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Paulus' voetsporen 8
Paulus' voetsporen 8
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a 20221103Ha45a.pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

20221103Ha45a.pptx

 1. 1. HANDELINGEN studie 45 1-12-2022 Verkondiging in Antiochië in Pisidië Handelingen 13:13-52
 2. 2. 13:14-15 In de synagoge op de dag van de sabbatten 13:16-41 Paulus’ verkondiging 13:42-43 Resultaten, overtuiging bij geïnteresseerden 13:44-45 In de synagoge op de komende sabbat 13:46-47 Paulus’ en Barnabas’ getuigenis 13:48-49 Resultaten, verkondiging aan allen
 3. 3. uitvarend nu vanuit Pafos kwamen zij die rondom Paulus waren in Perge van Pamfylië. Johannes echter vertrok van hen en keerde terug naar Jeruzalem Handelingen 13:13
 4. 4. Zij nu, doorkomend vanaf Perge, arriveerden in Antiochië, Pisidië, en binnenkomend in de synagoge op de dag van de sabbatten, gingen zij zitten. Handelingen 13:14 de dag van de sabbatten: zie ook Lucas 4:16; Han.16:13
 5. 5. twee sabbatten op 1 dag = Leviticus 23:5-18 = cyclus van Pèsach tot Shavuot: 50 dagen, 7 (week)sabbatten tellen 15e nisan = grote jaarsabbat, net als de 21e - wanneer dit samenviel met een weeksabbat: dag van de sabbatten
 6. 6. avond echter van sabbatten Mattheüs 28:1 (27:66) --> avond die deel uitmaakte van twee sabbatten einde van de grote jaarsabbat (15e nisan) waarmee de gewone weeksabbat (16e nisan) begon bij het oplichten naarbinnen één van (de) sabbatten Mattheüs 28:1 --> de gewone weeksabbat, 16e nisan, eerste van de cyclus van 7
 7. 7. Na het lezen van de wet en de profeten nu stuurden de oversten van de synagoge naar hen, zeggend: "Mannen, broeders, indien er in jullie een woord tot aanspreking is voor het volk, zeg het.” Handelingen 13:15
 8. 8. 13:16 de geadresseerden 13:17-22- wat God deed voor Israël, culminerend in David als koning 13:-22 getuigenis 13:23 beloften vervuld – geboorte 13:24,25 Johannes de dopers bediening - bekering
 9. 9. 13:26 de geadresseerden 13:27-30 wat Israël deed tegen Gods Gezalfde, culminerend in Zijn opwekking uit de dood 13:31 getuigenis 13:32-37 beloften vervuld - opstanding 13:38-41 Paulus’ bediening - vergeving van zonden, rechtvaardiging
 10. 10. "Paulus nu, opstaand en gebarend met de hand, zei: "Mannen, Israëlieten, en zij die God vrezen, luistert!.” Handelingen 13:16 ======================= 2 groepen: Israël + proselieten in Handelingen genoemd - daarnaast afgoden dienaren (3e)
 11. 11. De God van dit volk Israël koos onze vaders uit en verhoogde het volk tijdens hun tijdelijk verblijf in het land Egypte en leidde hen met hoge arm eruit. Handelingen 13:17
 12. 12. En ongeveer veertig jaar tijd droeg Hij hen als een voedster in de woestijn. Handelingen 13:18
 13. 13. En zeven natiën neerhalend in het land Kanaän Handelingen 13:19a zeven natiën: Hethieten Girgasieten Amorieten Ferezieten Kanaänieten Hevieten Jebusieten Deut.7:1
 14. 14. het land Kanaän, verdeelde Hij hun land door het lot Handelingen 13:19b
 15. 15. klèros = lot Kol.1:12 klèroō = loten/lot treffen Efe.1:11 klèronomeo = lotdeelhebben, bezitten Gal.4:30 kleronomia = lottoedeling Efe.1:14,18 klèronomos = lotdeelbezitter Gal.4:1,7 kataklèronomeō = neer-lotdeelhebben, bezitten Han.13:19 prosklèroō = naartoe-loten/lot werpen Han.17:4 sugklèronomos = gezamenlijk-lotdeelbezitter Rom.8:17; Efe.3:6
 16. 16. (ongeveer vierhonderdvijftig jaar) En na (deze)n gaf Hij richters tot Samuël de profeet. Handelingen 13:20
 17. 17. vandaar verzochten zij een koning, en aan hen gaf God Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, veertig jaar oud. Handelingen 13:21
 18. 18. En hem afzettend, wekte Hij David voor hen op tot koning, tot wie Hij getuigend ook zei: ‘Ik heb David, van Isaï, een man naar Mijn hart bevonden, die heel Mijn wil zal doen.’ Handelingen 13:22
 19. 19. vanaf het zaad van deze, in overeenstemming met (de) belofte, leidde God voor Israël een Redder, Jezus. Handelingen 13:23 Het Davidisch verbond, 2 Samuël 7:12-17
 20. 20. tevoren kondigde Johannes, voor Zijn persoonlijke ingang, als heraut een doop van berouw af voor heel het volk Israël Handelingen 13:24
 21. 21. Toen Johannes dan zijn loop voltooide, zei hij: ‘Hem van Wie jullie mij verdenken het te zijn, Die ben ík niet. Maar zie, Hij komt na mij, van Wie ik niet waardig ben de sandaal van Zijn voeten los te maken.’ Handelingen 13:25
 22. 22. mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham, en zij die onder jullie God vrezen, aan ons werd het woord van deze redding afgezonden. Handelingen 13:26 zonen van het geslacht van Abraham + zij die onder jullie God vrezen (proselieten)
 23. 23. want zij, die wonen in Jeruzalem en hun vorsten, onwetend zijnde over Hem en de stemmen van de profeten die op iedere sabbat gelezen werden, vervulden ze door Hem te richten - Handelingen 13:27
 24. 24. En geen oorzaak voor de dood vindend, verzochten zij Pilatus Hem te doden Handelingen 13:28
 25. 25. Toen zij dan alles ten einde gebracht hadden wat over Hem geschreven was, Hem neerhalend van het hout, plaatsten zij Hem in een graftombe Handelingen 13:29
 26. 26. Handelingen 13:30 God echter wekte Hem op uit de doden

Notas do Editor

 • Pamfylië = alle-spruit alle stammen Johannes Jah zal genadig zijn Marcus: timide door heilige geest afgezonderden gingen door.
 • archisunagogos = overste van de synagoge
 • voedster – voedt-dragen trophophoreo
 • Deuteronomium 7:1 zeven volkeren. neerhalen = neer-heffen Kanaän = verwerven
 • verdeling door het lot: lottoedeling
 • verdeling door het lot: lottoedeling
 • periode van 450 jaar Debora en Barak Samuël = God hoort
 • Kois = stijf, stug stram Saul = gevraagd Benjamin = zoon van rechterhand
 • geslacht = worden

×