O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Descartes
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

3

Compartilhar

Baixar para ler offline

Esquemes.selectivitat

Baixar para ler offline

Esquemes.selectivitat

  1. 1. PLATÓ 1 DESCARTES 2 HUME 3 MILL 4 NIETZSCHE 5 COMPARACIONSETAPA Filosofia antiga Filosofia moderna Filosofia moderna Fª contemporània Fª contemporània (427-347 a.C) (1596-1650) (1711-1776) (1806-1873) (1844-1900)REALITAT - Dualisme ontològic (món sensible - Jo (res cogitans, la 1a veritat que - Crítica a la metafísica - Influència de Hume. NO - la realitat és canviant - Idees innates 1 i 2 ( Descartes(Ontologia) /intel·ligible) demostra) ( jo, substància, món extern i Déu). idees innates (Heràclit) innates,adventícies, fictícies ) - Veritat: Idea, Bé (imitació participació, - Déu (res infinita, mostrat per principi de - Fenomenisme (només existeix el - Empirista -Nocions metafísiques: - 3, és contrari a 1 ( en Hume semblança, còpia) causalitat i argument ontològic. Crea tot ) que puc percebre) - Món extern: és una Tela d’aranya . El idea com a còpia d´una impressió - REALISME DUALISTA (el món existeix - Món (res extensa. Qualitats primàries / - Escepticisme. No hi ha veritat . Hi permanent possibilitat de llenguatge no representa - 5. El món de les Idees és independentment del subjecte) secundàries) ha creença, hàbit ) sensacions essencies (nominalisme). nihilisme, doncs, es situa la -Mecanicisme vertadera realitat en un no res - IDEALISTA, quan demostra l’existència de inexistent. No confia en la raó Déu REALISTA DUALISTA.CONEIXEMENT - RACIONALISTA.Idees innates/ànima - RACIONALISTA. Idees innates/ànima - Empirista: base del coneixement - Empirista - Ni subjecte ni objecte: la - 1 i 2 busquen un principi ferm(Epistemologia) - Reminiscència - Deducció/Intuïció són les impressions - positivista ment defineix la seva amb un mètode. Importància de (conèixer és recordar) - criteri de veritat: no poder dubtar - Principi de la còpia (criteri d - Inducció perspectiva del món . No les matemàtiques. Mite del tir alat - Dubte metòdic per arribar a la veritat. veritat, de quina impressió prove?) hi ha fets, només - 3 contrari a 1,2 ja que la veritat - graus: Doxa (opinio) Episteme - Mathesis universalis - Principi d’immanència interpretacions prové de l´ experiència sensible (saber) importància de les - Principi d’associació d’idees - Importància dels sentits (inducció), però no hi ha un matamàtiques - Relacions d’idees i qüestions de - Ciència falseja la realitat coneixement vertader sinó - Dialèctica (mètode per arribar al fet al intentar reduir-la a lleis probable. saber). PERSPECTIVISTA: -5 a favor dels escèptics i la Mite de la caverna relativisme+pragmatisme) critica a la metafísica i els sentits Símil de la línia (=3 i 4)HOME/JO/ÀNIMA - Cos/ànima, és una unió accidental. - Home és res cogitans + res extensa - Critica de la idea de JO: conjunt -Individualisme: - Entre el mono i el 2 també és dualista =1 (res(Antropologia) - Ànima 3 parts (raó=saviesa, prudència; (ànima+cos), però el 1r és l´ essencial. de les meves impressions que l´home te drets i la societat superhome. Tres cogitans/extensa) Tot creat per sentiments=fortalesa; - Problema: comunicació d´ aquestes es succeeixen ha de fer-los possibles. transformacions: camell, Déu. passió=temprança) substàncies (Glàndula pineal). Felicitat en societat lleó, nen 5.Critica radical als racionalistes -Mecanicisme del cos - Defensa la vida: voluntat No confia en la raó de poderSOCIETAT/POLITICA -societat tripartita, per sobre de Moral provisional, és a dir, acceptar la - Individualisme - Individu per sobre de la - La democràcia és un 3.4. Democràcia i llibertat, però l´individu i en ordre= justícia societat que hi ha establerta. És estoic, - Democràcia societat invent dels dèbils el 3 més individualista (contrari a (governant = raó, guardians= fortalesa i acceptació del destí -liberalisme La societat inventa el 1). 4 Igual que 1 importància de Artesans=temprança) - Democràcia llenguatge i les normes l´educació - Aristocràcia el millor sistema de - El superhome estableix 5. No creu en el liberalisme o govern (no democràcia) les seves pròpies lleis socialismeÈTICA/MORAL - Domini de les passions. Estem - Moral provisional -Emotivisme (raó esclava de les - Utilitarisme qualitatiu. - Apol·lo: moral; Dionís: 3,4 i 5 .diferent de 1 . condicionats per les parts de l´ànima. - diferència acció/passió passions) . Fal·làcia naturalista - Conseqüències de les vida. Ressentiment: Sòcra. 3-1 emoció enfront passions -katarsis (arribar a la Idea de bé) -utilitarisme (bé social, accions com a norma Plató Cristianisme 4-1 llibertat, 1 és determinista benevolència) universal -Moral dels esclaus 5-4 en 5 la llibertat és la llei del - Altruisme /senyors. Inversió de més fort valors. - - Genealogia: bo/dolentDÉU/RELIGIÓ - Déu: ésser summament perfecte que desfà - Critica a la religió, no tenim Indemostrable -Difamació contra la vida I- 5. contrari a 1,2. -Demiurg el dubte del geni maligne. 3 argument impressió de Déu, no és causa de Déu finit I creença útil per a - moral d´esclaus Gran - Idea de Bé: il·lumina a totes les mostren la seva existència. res (critica a la idea de causalidad) la societat mentida: transcendència demés - El superhome substitueix Déu. Déu ha mort
  • JudithBaylach

    Nov. 15, 2019
  • AndyAlamo

    Jun. 9, 2015
  • prubert

    Sep. 30, 2012

Vistos

Vistos totais

3.910

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

170

Ações

Baixados

67

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×