O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

тест органи на движението D

  • Entre para ver os comentários

тест органи на движението D

  1. 1. ТЕСТ – ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО ИМЕ………………………………………………………………1. Органи на движението са :……………………………………………………......................................2. Скелетът на човека е изграден от : а) свързани помежду си мускули б) свързани помежду си кости3. Форма на тялото придава : а) мускулите б) скелетът4. По-лесно се изкривяват костите на : а) децата б) възрастните5. Кое твърдение е вярно : а) костите осъществяват движението на тялото б) костите участват в движението на тялото чрез мускулите6. Черепът защитава : а) мозъка б) сърцето в) стомаха7. Гръдният кош защитава : а) мозъка и очите б) сърцето и белите дробове в) стомаха и червата8. Външна форма на тялото придават : а) костите б) мускулите в) кожата9. Мускулите : а) се свиват б) се разпускат в) се свиват и разпускат10. Кои мускули се свиват и разпускат при ходене ? а) мускулите на главата б) мускулите на краката в) мускулите на ръцете11. Напишете три правила, които трябва да спазваш, за да избегнеш опасността от изкривяване на костите : а)………………………………………………………………………………………………………… б) ………………………………………………………………………………………………………… в) …………………………………………………………………………………………………………ТЕСТ – ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО ИМЕ………………………………………………………………1. Органи на движението са :………………………………………………………...................................2. Скелетът на човека е изграден от : а) свързани помежду си мускули б) свързани помежду си кости3. Форма на тялото придава : а) мускулите б) скелетът4. По-лесно се изкривяват костите на : а) децата б) възрастните5. Кое твърдение е вярно : а) костите осъществяват движението на тялото б) костите участват в движението на тялото чрез мускулите6. Черепът защитава : а) мозъка б) сърцето в) стомаха7. Гръдният кош защитава : а) мозъка и очите б) сърцето и белите дробове в) стомаха и червата8. Външна форма на тялото придават : а) костите б) мускулите в) кожата9. Мускулите : а) се свиват б) се разпускат в) се свиват и разпускат10. Кои мускули се свиват и разпускат при ходене ? а) мускулите на главата б) мускулите на краката в) мускулите на ръцете11. Напишете три правила, които трябва да спазваш, за да избегнеш опасността от изкривяване на костите : а)………………………………………………………………………………………………………… б) ………………………………………………………………………………………………………… в) …………………………………………………………………………………………………………

×