RSC i la sostenibilitat

D
Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
La breu definició de RSC ,[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami QUAN FA UNA EMPRESA RSC ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EMPRESES EN ELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS ,[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Trasllat de tota o part d’una activitat productiva a un altre país. Busquen millorar la seva rendibilitat financera. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Els interessos dels ciutadans i dels treballadors queden mal parats, ja que en buscar la maximització del benefici a curt termini, el benestar del país o dels treballadors està cada vegada menys pres en decisió . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
BENEFICIS Econòmics Altres ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Aquests són els beneficis obtinguts per les empreses espanyoles més importants durant aquests últims anys. Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Empreses dels països desenvolupats Dos tipus de beneficis:
Les empreses dels països subdesenvolupats Creació d’empreses Procés enutjós ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],A Amèrica llatina 58 dies per l’inici del negoci i 230 per obtenir la llicència Durant aquest període no es generen ingressos Es desenvolupa la iniciativa al marge de la llei i dona lloc a una economia submergida o “mercat negre” Un altre obstacle per a la economia dels països subdesenvolupats és: Explotació dels recursos naturals per part de les empreses estrangeres Pèrdua dels propis recursos naturals i obligats a acceptar les condicions laborals imposades Existeixen grups de control per limitar les accions de les empreses Centro Información Comportamiento Empresarial (CICE) Consell Estatal de RSC Empreses Confederación Consumidores y Usuarios (CECU) Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Grups d' interès STAKEHOLDERS  ,[object Object],En el següents quadres podem veure qui són, el tipus, la influència i interessos dels stakeholders : Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Com s’avalua ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Els beneficis de les relacions amb stakeholders ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Àmbits d' actuació de la RSC ,[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Variables Mesures Aspectes Nivell financer Rendibilitat Referit no només al guany, sinó a principis i valors en els quals s'assenta l'estratègia o conducta de la companyia, és a dir, la sostenibilitat dels seus negocis i el seu "capital humà" Nivell ambiental Minimitzar riscos Reduir a eliminar impactes ambientals L'impacte dels seus productes o operacions sobre el medi ambient, a més de la naturalesa de les seves emissions i deixalles i com els està manejant Nivell social Accions acord amb les Expectatives de la Societat (llicència social per operar) Entre d'altres; diversitat ètnica i de gènere, hores de treball i salaris, seguretat del personal i la seva contribució cap als serveis i instal.lacions comunitàries
Els drets humans i el pacte mundial  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Exemples de con poden les empreses garantir els DDHH amb la seva activitat quotidiana En els llocs de treball  A la comunitat ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Els 10 principis de conducta i acci ó del Pacte Mundial  DDHH  1.-Les empreses donessin suport i respectessin els drets humans proclamats en l'àmbit internacional 2.-Evitar veure's involucrades en abusos als drets humans Drets Laborals  3.-Les empreses respectessin la llibertat d'associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociazión col.lectiva. 4.-Eliminació de treballs forçosos i obligatoris. 5.-Abolició efectiva del treball infantil. 6.-Eliminació de la discriminació respecte de l'ocupació i l'ocupació. Drets Medi Ambientals  7.-Les empreses donessin suport l'aplicació d'un criteri de precaució respecte dels problemes ambientals. 8.-Adoptar mesures per promoure la responsabilitat ambiental 9.-Encoratjar el desenvolupament i la difusió de tecnologies innòcues per al medi ambient Drets Socioeconòmics  10.-Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses extorsin i suborn.
Els drets laborals  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Normes internacionals sobre RSC laborals: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Els drets medi ambientals  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Principals fons ètics al món ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
LA TRANSPARENCIA, O NO! ,[object Object],[object Object],ONG´s Clients i inversors Auditors El intent de transparència el fan per mitjà de les Global Reporting Initiative (GRI) Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami ,[object Object],[object Object],Per tant podem està parlant de informació anteriorment censurada PERÒ S’ACCEPTA MENTRE SIGUI INF. VERDADERA
LA TRANSPARÈNCIA : LES GRI Fa que aparegui GRI : unes pautes per així les empreses poder proporcionar una memòria de sostenibilitat amb informació fiable, creïble, senzilla de llegir i comparable Necessitat dels clients o altres en saber la forma d’actuar de les empres en RSC Necessitat de les empreses en ser transparents Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami GRI ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
GRI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami ,[object Object]
EFECTES DE LA RSC En els grups d’interès En la pròpia organització La gestió d’Actius Intangibles ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
MULTINACIONALS, COMERÇ EXTERIOR I CORRUPCIÓ Sovint les corporacions al buscar la rendibilitat causen danys. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Corporacions relacionades amb conflictes Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Exposarem alguns casos: Propietària Construcció oleoducte a l’Afganistan Ex vocal del consell d’administració de Chevron: Condolezza Rice, ex consellera de Seguretat Nacional dels EUA Ex conseller d’Unocal Hamid karzai President de l’Afganistan des de l’enderrocament dels talibans: Hamid Karzai ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Les corporacions i la seguretat laboral Gran part de les corporacions externalitzen la seva producció en països subdesenvolupats, on la mà d’obra i els costos són més barats. Exemples de salaris i jornades del treballadors Les corporacions i la seguretat medi ambiental ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Conclusions: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Reflexions: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Podem trobar aquesta mateixa presentació a:
1 de 21

Recomendados

Empreses i la seva RSC envers els països subdesenvolupats por
Empreses i la seva RSC envers els països subdesenvolupatsEmpreses i la seva RSC envers els països subdesenvolupats
Empreses i la seva RSC envers els països subdesenvolupatsG11ADE2009
234 visualizações14 slides
4IT_PAC4 por
4IT_PAC44IT_PAC4
4IT_PAC44it
245 visualizações16 slides
4 IT PAC4 por
4 IT PAC44 IT PAC4
4 IT PAC4rilosema
225 visualizações27 slides
Identificar y priorizar "stakeholders" por
Identificar y priorizar "stakeholders"Identificar y priorizar "stakeholders"
Identificar y priorizar "stakeholders"Angel Karl Oré Muñoz
108.5K visualizações48 slides
RSC, LES MULTINACIONALS I ELS PAÏSSOS SUBDESENVOLUPATS por
RSC, LES MULTINACIONALS I ELS PAÏSSOS SUBDESENVOLUPATSRSC, LES MULTINACIONALS I ELS PAÏSSOS SUBDESENVOLUPATS
RSC, LES MULTINACIONALS I ELS PAÏSSOS SUBDESENVOLUPATSUniversitat Oberta de Catalunya
324 visualizações20 slides
Presentacio Rsc Grup Agnitio por
Presentacio Rsc Grup AgnitioPresentacio Rsc Grup Agnitio
Presentacio Rsc Grup AgnitioEduard
272 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a RSC i la sostenibilitat

Filantropia corporativa por
Filantropia corporativaFilantropia corporativa
Filantropia corporativaCentro de Investigación de Economía y Sociedad
392 visualizações8 slides
WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable... por
WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable...WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable...
WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable...SOMPirineu
149 visualizações70 slides
Prueba por
PruebaPrueba
Pruebaguest2d8d9f
106 visualizações11 slides
Responsabilitat Social Corporativa por
Responsabilitat Social CorporativaResponsabilitat Social Corporativa
Responsabilitat Social CorporativaGPF Consultoria
154 visualizações6 slides
Resumen empresa tema 1 por
Resumen empresa tema 1Resumen empresa tema 1
Resumen empresa tema 1cfgmi
703 visualizações6 slides
La RSC i les PIMES por
La RSC i les PIMESLa RSC i les PIMES
La RSC i les PIMESfcalabria
330 visualizações24 slides

Similar a RSC i la sostenibilitat(20)

WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable... por SOMPirineu
WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable...WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable...
WEBINAR RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL: Empreses petites però responsable...
SOMPirineu149 visualizações
Prueba por guest2d8d9f
PruebaPrueba
Prueba
guest2d8d9f106 visualizações
Responsabilitat Social Corporativa por GPF Consultoria
Responsabilitat Social CorporativaResponsabilitat Social Corporativa
Responsabilitat Social Corporativa
GPF Consultoria154 visualizações
Resumen empresa tema 1 por cfgmi
Resumen empresa tema 1Resumen empresa tema 1
Resumen empresa tema 1
cfgmi703 visualizações
La RSC i les PIMES por fcalabria
La RSC i les PIMESLa RSC i les PIMES
La RSC i les PIMES
fcalabria330 visualizações
CSR Competitivitat Sostenible i Responsable por AddVANTE
CSR Competitivitat Sostenible i ResponsableCSR Competitivitat Sostenible i Responsable
CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
AddVANTE655 visualizações
Presentació b wc_s_uoc_2014_2 por uocterritori
Presentació b wc_s_uoc_2014_2Presentació b wc_s_uoc_2014_2
Presentació b wc_s_uoc_2014_2
uocterritori341 visualizações
Sobreviurà La Rsc A La Crisis Actual. Virutal 3 por Virtual3
Sobreviurà La Rsc A La Crisis Actual. Virutal 3Sobreviurà La Rsc A La Crisis Actual. Virutal 3
Sobreviurà La Rsc A La Crisis Actual. Virutal 3
Virtual3279 visualizações
Reflexió 3 por mlrarmora
Reflexió 3 Reflexió 3
Reflexió 3
mlrarmora149 visualizações
RSC Realitat-Ficcio por greenwash
RSC Realitat-FiccioRSC Realitat-Ficcio
RSC Realitat-Ficcio
greenwash257 visualizações
Rs què és i quins beneficis aporta 1.0 por Enric Madrigal
Rs  què és i quins beneficis aporta 1.0Rs  què és i quins beneficis aporta 1.0
Rs què és i quins beneficis aporta 1.0
Enric Madrigal185 visualizações
L'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisi por MACSGRUP
L'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisiL'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisi
L'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisi
MACSGRUP145 visualizações
MEBA por msansra
MEBAMEBA
MEBA
msansra289 visualizações
MEBA por msansra
MEBAMEBA
MEBA
msansra364 visualizações
Organització econòmica de les societats por Eladi Fernàndez
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez2.7K visualizações
Beneficis de l` ètica empresarial por smarinzrabi
Beneficis de l` ètica empresarialBeneficis de l` ètica empresarial
Beneficis de l` ètica empresarial
smarinzrabi1.2K visualizações
Els Quatre Cinquens Pac4 por Els4Cinquens
Els Quatre Cinquens Pac4Els Quatre Cinquens Pac4
Els Quatre Cinquens Pac4
Els4Cinquens192 visualizações
Els Quatre Cinquens Pac4 por Els4Cinquens
Els Quatre Cinquens Pac4Els Quatre Cinquens Pac4
Els Quatre Cinquens Pac4
Els4Cinquens82 visualizações

RSC i la sostenibilitat

 • 1. Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21. Per:David Macarro Macarro, Eric Peter Málaga Avis, Mª José Sánchez Vera Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami Podem trobar aquesta mateixa presentació a:

Notas do Editor

 1. Iniciació a les competències TIC - Grup Derjami