Mais conteúdo relacionado

Family planning

 1. FAMILY PLANNING para sa Malusog na Pamilya
 2. Mabuting Kalusugan sa Pangangatawan, Pangkaisipan at Pandamdamin Ang iba’t - ibang pangangailangan pang lausugan:  Pampisikal : Sapat na pagkain, damit, bahay, pahinga / libangan at kita  Pangkaisipan at Pandamdamin :Sapat na edukasyon, pansariling katuparan, sapat na pagmamahal, aruga, kalinga, magandang pagsasamahan, ng pamilya at kumunidad
 3. Family Planning  Ang Family Planning ay ang pagtulong sa mga mag-asawa o indibidwal na makamit ang hustong bilang ng pamilya sa isang katangian ng pagiging responsableng magulang.
 4.  Ang Family Planning ay pag-aagwat ng pagbubutis (3 taon ang pagitan) para sa kalusugan ng ina at ng kanyang anak
 5.  Ang Family Planning ay isang programang pang-kalusugan ng Department of Health (DOH) para itaguyod ang kabuuang kalusugan ng mga ina at anak
 6.  Malaki ang maitutulong ng pagbawas ng Family Planning bilang ng namamatay na mga ina at bata sa bansa taun-taon.
 7. Kahalagahan ng Family Planning  Makabawin ng lakas ng katawan na nawala dulot ng pagbubuntis at panganganak  Makakaiwas sa hindi inaasahan at delikadong pagbubuntis ng mga ina na may sumusunod na mga kalagayan: 1. Edad na mababa sa taong gulang o higit pa sa 34 taong gulang 2. Nasa pang- apat ng pagbubuntis 3. Malapit na pagitan ng pagbubuntis (mababa sa 3 taon) 4. May TB o malarya o IRON- deficiency anemia
 8.  Itaguyod ang kanyang karapatan ukol sda reproductive health  Magkaroon ng higit at de-kalidad na oras sa para sa kanyang sarili, anak, asawa at komunidad
 9.  An FAMILY PLANNING ay makakatulong nang malaki na maiwasan ng mga ina ang sadyang pagpapalaglag (abortion) ng anak sa kanilang sinapupunan na maaaring mauwi sa kumplikasyon o di kaya ay pagkamatay ng ina.
 10. Mga pakinabang ng Pang-kalusugan ng Family Plannig: KALUSUGAN NG SANGGOL 1. Ang pagkakaroon ng sapat o dekalidad na oras sa pag-aalaga at pag-aaruga ng mga anak. • Ang kahalagahan ng pagpapasusu, pagpabakuna, wastong nutrisyon, nangangalaga ng ngipin, at paghubog ng wastong kaisipan. 2. Nakakatulong sa pagbawas ng bilang ng mga nagkakasakit at namamatay na sanggol/bata sa bansa sa pamamagitan ng Family Planning • Ang mga bata ay dapat mabigyan ng tamang pag-aaruga, pagmamahak ,pag-aalaga at pansin, upang matiyak na sila ay manatiling malusog, lalo na sa mga batang wala pang 5 taong gulang
 11. Reproductive Anatomy and Physiology
 12. Implantation
 13. Ang iba’t ibang paraan ng Family Planning  MGA PARAANG PANSAMANTALA O PANG-AGWAT 1. Pills 2. IUD 3. Condom 4. Injectable 5. Natural Family Planning
 14. MGA PARAANG PERMANENTE  Iminumungkahi sa mag-asawang naisakatuparan na ang nais na bilang ng anak 1. Bilateral Tubal Ligation para sa babae 2. No- scalpel Vasectomy para sa lalaki
 15. Pills
 16. Ang Pills: • Ito ay kontraseptibong tableta na iniinom; may sangkap na isa o dalawang hormone katulad ng nasa katawan ng babae. Ito ay ang hormone na Estrogen at Progesterone
 17. Ano ang Ginagawa ng Pills?  Pinipigil ang ovulation (ang paglabas ng hinog na itlog mula sa ovary)  Pinapalapot ang Cervical Mucus upang hindi makapasok ang sperm cells sa uterus o matris.
 18. Gaano kabisa ang Pills?  Lubos na mabisa lalong lalo na kung iniinum araw – araw.  Perfect use: 99.7 percent
 19. Sino ang maaring gumamit ng Pills? Walang anak • 18-39 years old • Bago pa lamang nalaglagan or abortion • Mayroong dysmenorrheal or iron deficiency anemia • Irregular ang menstruation • Nagka ectopic pregnancy • My simpleng goiter
 20.  Bumabalik kaagad ang kakayahang mabuntis ng babae sa sandaling itigil na ang pag-inom nito..  Nakakatulong sa pag-iwas sa ilang klase ng cancer, anemia (kulang sa dugo), dysmenorrhea, pagdurugo sa pagitan ng regla, at iba pang sakit o karamdaman. Advantage
 21. Mga Kakulangan (disadvantage)  Ang mga babaeng naninigarilyo at higit sa 35 YEARS OLD AT MAY HYPERTENSION O DIABETES AY HINDI MAARING UMINOM NITO maliban na lang kung ginagabayan ng doctor.  Hindi nakakatulong makaiwas sa STD or sexually transmitted diseases…  Nagpapasuso
 22. Side Effects: 1. May mga babaeng nakakaranas ng pagkahilo o pagsusuka spotting sa pagitan ng regla 2. Karagdagan ng timbang 3. Pagiging sumpungin WALANG DAPAT IKABAHALA SA ANO MANG SIDE EFFECTS NA ITO. UNTI-UNTING NABABAWASAN ITO HANGGANG SA TULUYAN NANG MAWALA MAKALIPAS ANG ILANG BUWAN!!!!
 23. Mag-ingat : J - aundice A- bdominal pain (severe constant pain) C- hest pain (severe constant pain) H- eadaches (very bad headaches that start or become worse after starting the pills) E- ye problems (brief loss of vision, seeing flashes of light or zigzag lines), and S- evere leg pains (difficulty in moving arm or leg)
 24. Intrauterine Device (IUD)
 25. Ito ay maliit at malambot na plastik na may hugis “t” at may nakapalibot na pinong tansong alambre o copper wire. Ito ay pinapasok sa pwerta ng babae upang mailagay sa kanyang matris.
 26. Ano ang ginagawa !!!  Hinahadlang ang pagsasanib ng punlay ng lalaki at itlog ng babae.  Pinahihirapan ng IUD na makalusot ang sperm sa matris at humihina ang kakayahang nito na sumanib at ma fertilized ang itlog o ova ng babae.  Pinapalapot ang Cervical Mucus upang hindi makapasok ang sperm cells sa uterus o matris.
 27. Gaano kabisa:  Lubos na ligtas at tumatagal hanggang 10 years sa loob ng matris ang IUD
 28. Sino ang maaring gumamit  Ligtas kaninu mang babae na maari nang mag-anak, kahit pa sa mga naninigarilyo, o umiinum ng ng ng antibiotic o gamut para sa kumbulsyon, mataba man o payat, nagpapasusu man o may hypertension.  Age: more than 20 years • More than 4 weeks postpartum • Eight weeks after Caesarean delivery
 29. Advantages o kabutihan nito  Napakadaling gamitin; walang kinakailangan gawin sa oras ng pakikipagtalik  Sa minsang lagyan, mapipigilan ang pagbubuntis sa matagal na panahon  Hindi nakakasagabal sa pakikipagtalik dahil wala ng kabang mabubuntis  Walang epekto sa pagpapasusu
 30.  Walang epekto sa paginom ng kahit anong gamot  Hindi makakaabala sa kahit ano mang regular na gawain  Maaaring ipatanggal kahit anu mang oras na nais ng mabuntis  Nakakatulong makaiwas sa ectopic pregnancy
 31. Disadvantage  Maaring makaranas ng pagbabago sa pagreregla sa unang 3 buwan  Hindi makakatulong makaiwas sa STD  Dapat regular na magpatingin sa doctor, nurse o midwife sa inyong Health center o hospital
 32. Side Effects  Mas matagal at mas malakas pagreregla  Pagdurugo ng bahagya o spotting sa pagitan ng regla  Bahagyang pananakit ng puson matapos ilagay ang IUD
 33. What are the adverse effects, potential complications, and management procedures? WARNING SIGNS: P = period late A = abdominal pain during intercourse I = infection N = not feeling well S = string is missing
 34. CONDOM Ito ay supot na isinusuot sa nakatayong titi. Ito ay gawa sa manipis na goma; ang iba ay may pampadulas o spermicide
 35. How to use a condom Condoms come ready-rolled and most end in a teat, which catches the semen. 1- Expel the air from the teat at the tip of the condom by squeezing it.
 36.  2 - Place the opening of the condom on the head of the penis.
 37. 3- Roll it down the shaft to fit comfortably .
 38. 4- When fully unrolled ,the condom should extend almost to the base of the penis and fit like a second skin, feeling silky and smooth.
 39. Ejaculation
 40. Advantage ng Condom  Nakakaiwas sa pagbubuntis at STD/HIV  Madaling gamitin  Maaring makukuha nang hindi na kumunsulta sa doctor, nurse o midwife  Madaling itigil ang paggamit  Nakakatulong maiwasan ang premature ejaculation
 41. Mga kakulangan or disadvantage ng paggamit ng Condom  Ang goma at pampadulas ay maaring makapagbigay ng allergy sa ibang gumagamit  Maaring mabawasan ang pakiramdam at gana sa pagtatalik  Kailangan muna na tumigiul ang mag- asawa ng ilang sandali sa pagtatalik habang sinusuot ito sa matigas at nakatayong titi o ari  Maaring maging marupok
 42. Side effects  Wala
 43. Injectable/ DMPA
 44. How effective is the method? Perfect use: 99.7 percent How does the method work? • Suppresses ovulation • Thickens cervical mucus, making it difficult for sperm to pass through • Changes uterine lining
 45. What are the advantages of using the method? • Reversible • No need for daily intake • Does not interfere with sexual intercourse • Perceived as culturally acceptable by some women • Private since it is not coitally dependent • Has no estrogen-related side effects such as nausea, dizziness, nor serious complications such as thrombophlebitis or pulmonary embolism • Does not affect breastfeeding
 46. What are the advantages of using the method? • Has beneficial noncontraceptive effects: - Helps prevent iron-deficiency anemia because of the scanty menses and the consequent amenorrhea - May make seizures less frequent in women with epilepsy - Reduces the risk of ectopic pregnancies - Prevents endometrial cancer
 47. What are the disadvantages and side effects of using the method? • Return to fertility is delayed—average is about 10 months from the last injection. • Requires an injection every 2 or 3 months to continue its effects • Does not protect against STI/HIV/AIDS • Menstrual irregularity during the first few months of use • Amenorrhea • Not possible to discontinue immediately, until DMPA is cleared from the woman’s body • There may be bone loss for long-term users but study shows possibility of reversibility.
 48. Natural Family Planning
 49. Lactation Amenorrhea
 50. Vasectomy
 51. Bilateral Tubal Ligation
 52. Bilateral Tubal Ligation
 53. BSE and TSE
 54. Breast Self Examination
 55. Testicular Self Examination
 56. Digital Rectal Examination
 57. Digital Rectal Examination
 58. Maaari na kayong magtanong….
 59. Maraming salamat po sa inyong pikikinig at partisipasyon!!! MARISSA LIM-MANGELEN, RN ANTHONY GAGNI, RN DENNIS N. MUŇOZ, RN