Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "

Denis Lezo
Denis LezoElectrica Engineer em Denis Lezo
Lenda: Biologji. Klasa XI-D
Truri(brain)
Zë pjesën më të madhe të kokës
Peshon mesatarisht 1300 gr
Truri i madh - cerebrum
Pjesa më e madhe e trurit
Dy hemisfera: e majta dhe e djathta
Katër lobe: frontal, parietal, temporal dhe okcipital
Sulkuset dhe giruset
Struktura të njëjta
Qendra e të folurit (Broca’s)
Truri i madh në prerje tërthore
Dallojmë këto pjesë:
Koren trunore
Masën e bardhë
Kapsulën e brendshme (internal capsula)
Funksionet e trurit të madh
Të menduarit
Të folurit
Ndjeshmëria
Të shikuarit
Sistemi i emocioneve
Rregullimi hormonal i organizmit
Koordinimi i lëvizjeve të ekstremiteteve
Truri i vogël - cerebellum
I vendosur në pjesën e pasme të poshtme të kafkës
Nën trurin e madh (lobin okcipital) dhe përpara ponsit
Goja - MOUTH (ORAL CAVITY)
1/3 e poshtme e
fytyrës
Dhëmbët, harqet
palatinale, pjesën
gojore të faringut,
tonsillat, muskujt
përtypës,
dyshemeja,
qiellëza e fortë
dhe ajo e butë
Në të është e
vendosur gjuha qe
eshte
Organ muskulor
Ka receptorët e
shijes në
sipërfaqe.
Hunda – NOSE
1/3 e mesme të fytyrës.
Qime, receptore të
nuhatjes dhe enë gjaku
(locus Hasselbach).
Keto bejne te mundur
nuhatjen dhe pastrimin
e ajrit qe futet brenda ne
mushkeri.
Sytë - EYES
Janë të vendosur në gropëzat e syve
1/3 e sipërme e fytyrës, nën ashtin ballor dhe mbi maksille.
Bejne te mundur shikimin.
Veshët – EARS
Pjesën anësore
të kokës, 1/3 e
mesme e fytyrës
Lapra e veshit,
kanali i jashtëm i
veshit,
membrana
timpanike, veshi
i mesëm dhe
veshi i
brendshëm. Ka
per funksion te
përcjellë dridhjet
e zërit në kockat
e veshit të
mesëm Te veshi i
brendshëm
krijohet ndjesia e
dëgjimit .
Lekura.
a) Lëkura mbron organet nga goditjet, nga fërkimi dhe pengon hyrjen e mikrobeve në to. Lëkura nuk përshkohet
nga uji. Ajo pengon depërtimin e rrezeve të ndryshme të dritës së diellit në trup, prej të cilave disa janë të
dëmshme për organizmin e Njeriut (rrezet ultravjollcë).
b) Lëkura është një nga organet e shqisave. Në të ndodhen disa truptha me funde nervore (receptorët). Në
këtë lind nxitja , që jep ndijimin e të nxehtit, të ftohtit dhe të dhembjes. Në këtë mënyrë lëkura e lidh organizmin
tonë me mjedisin e jashtëm.
c) Lëkura luen rol jashtëqitës, duke nzjerrë jashtë me anën e djersës disa produkte të dëmshme. Ajo ndihmon
pak edhe në frymëmarrje.
d) Me anën e lëkurës ne nxjerrim jashtë edhe tepricën e nxehtësisë që lirohet gjatë shkëmbimit të lëndëve; kjo
nxehtësi nxirret jashtë gjatë avullimit të djersës ose gjatë zgjerimit të enëve të gjakut.
e) Në lëkurë formohet vitamina D.
Gjëndrra tiroide - THYROID
GLAND
Gjendra e tiroides ndodhet
e vendosur në pjesën e
përparme të qafës, forma e
secilës ngjason me krahët
e një fluture. Kjo gjendër
është përgjegjëse për
prodhimin e hormoneve të
tiroides, të cilat kanë
ndikim të rëndësishëm në
të gjithë indet e trupit duke
ndihmuar rritjen e
aktivitetit qelizor.
Metabolizmi i mirë i trupit i
referohet funksionimit
normal të tiroides
Faringu – PHARYNX
Shtrihet nga koka e deri te pjesa
e mesme e qafës
Organ gypor, me gjatësi 13 -
15cm
Kufijtë:
Baza e kafkës - lart
Ezofagu - poshtë
Zgavra e hundës, zgavra e gojës
dhe hyrja në laring – përpara
6 unazat e para të qafës - prapa
Enët e gjakut dhe nervi vagus –
anash.
Funksioni i faringut
Tonsilla e tretë
Unaza Ëaldeyer
Kryqëzimi i rrugëve të
frymëmarrjes dhe të tretjes
Laringu (LARYNX)
Kufijtë:
Ashti nëngjuhor
(hyoid) - lart
Trakea - poshtë
Faringu (fyti) - prapa
Gjendrra mburojore
(tireoide) - përpara
Tufa e enëve të gjakut
dhe nervi vagus –
anash. Laringu në
prerje tërthore
I hapur gjithmonë
Organ i frymëmarrjes
dhe i formimit të zërit
Telat e zërit - vocal
cords
Ezofagu (ESOPHAGUS)
Organ gypor
Shtrihet nga fundi i
faringut e deri te
hyrja në lukth
Përfshinë regjionin e
qafës dhe kafazin e
kraharorit
Përfundon në
zgavrën e barkut - në
lukth
Është organ i butë
Anatomikisht i
vendosur prapa
trasesë
Prapa tij ndodhet
aorta torakale dhe
boshti kurrizor
Bën pjesë në organet
e tretjes
Pleura (PLEURA)
Pleurë quhet cipa mbështjellëse
e mushkërive
Përbëhet prej dy pjesëve
(fletave):
Pleura parietale
Pleura viscerale
Mes tyre gjendet lëngu pleural
Pjesët e pleurës
Varësisht nga regjioni të cilin e
mbulon, dallojmë disa pjesë të
pleurës:
Brinjore (costal)
Diafragmale (diaphragmatic)
Mediastinale (mediastinal)
Cervikale (cervical, cupula)
Hapësira mes dy pleurave (të
majtë dhe të djathtë) quhet
mediastinum
Trakea (TRACHEA)
Organ gypor
Nga pjesa e poshtme e
laringut e deri në nivel të
unazës së IV torakale
E vendosur përpara ezofagut,
pas harkut të aortës dhe
brenda arterieve carotide.
Pjesa e brendshme e mbuluar
me mukozë
Mukoza ka qeliza me fije
(cilie) që mundësojnë
nxjerrjen e sekretit (gëlbazës)
nga rrugët e frymëmarrjes
Bronket (BRONCHI)
Organe gypore, çifte, shtrihen në
të dy anët e mushkërive
Fillojnë nga bifurkacioni i
trakesë
Degëzohen nga bronket kryesore
e deri te alveolat .Janë të
mveshura me mukozë të hollë e
të ndjeshme, si dhe janë të
pasura me qeliza me cilie (fije)
Sekreti bronkial është produkt i
gjendrrave bronkiale dhe krijohet
me qëllim të lagies së rrugëve të
frymëmarrjes
Bronket kanë fije muskulore të
cilat i ngushtojnë ato dhe këto
fije reagojnë në barna të
ndryshme, pluhur, substanca
alergjike, etj
Mushkëritë (LUNGS)
Janë organe çifte të
vendosura në të dy
anët e kafazit të
kraharorit.
Ne mushkeri behet
shkembimi I gazeve
oksigjenit dhe
dyoksidit te karbonit.
Perikardi (PERICARDIUM)
Cipë mbështjellëse e zemrës
Dy fletëza:
Perikardi visceral dhe
Perikardi parietal
Në mes tyre është hapësira
perikardiale e mbushur me
një sasi të vogël lëngu
Grumbullimi i sasive të
mëdha të lëngut (apo gjakut)
në këtë qeskë shkakton
tamponadën e zemrës
Zemra (HEART)
Organ muskulor
i vendosur në
kafazin e
kraharorit
Anatomikisht
lokalizohet në
pjesën e
poshtme të
mediastinumit të
perparëm.
Ka forme konike
dhe madhësinë
e grushtit të një
të rrituri.
Luan rolin e
pompes në
organizëm.
Stomaku (STOMACH)
Organ zgavror
I vendosur në anën e
majtë të abdomenit,
menjëherë nën
diafragmë
Ka formën e dardhës
së kthyer poshtë
Funksioni i Stomakut
Organ i tretjes
Prodhon acid
(thartirë)
Zorra e hollë (SMALL
INTESTINES)
Tretja konkretisht behet
nepermjet veprimit tedisa
enezimave, te cilat
nepermjet nje seredisa
enezimave, te cilat
nepermjet nje
serereaksionesh i
zberthejne ushqimet
nereaksionesh i
zberthejne ushqimet
nemolekula me madhesi
te tille sa qe mund
temolekula me madhesi te
tille sa qe mund tethithen
dhe te kalojne ne rrymen
e gjakut osethithen dhe te
kalojne ne rrymen e
Zorra e trashë (LARGE
INTESTINE - COLON)
Pjesa përfundimtare e
organeve të tretjes.
Ashtu si zorra e holle
ka per funksion tretjen
dhe perthithjen e
ushqimeve.
Mëlçia (LIVER)
Organi më i madh në
organizëm
Pjesa më e madhe e
saj ndodhet në anën e
djathtë, menjëherë
nën diafragmë
Funksioni i mëlçisë
Përpunimi i lëndëve të
ndryshme të
organizmit
Prodhimi i faktorëve të
koagulimit
Detoksikimi i helmeve
Prodhimi i vrerit
Fshikëza e tëmthit
(GALLBLADDER)
Është organ i vogël
I vendosur në faqen
viscerale të
mëlçisë.Ka per
funksion prodhimin e
Vrerit te tëmthit.
Prodhohet në mëlçi
dhe fshikëz të tëmthit.
Shpretka (SPLEEN)
E vendosur në anën e
majtë të abdomenit
Shtrihet nga brinja e
IX e deri te brinja e XI
Bie në kontakt me
lukthin, veshkën e
majtë dhe zorrën e
trashë
Pankreasi (PANCREAS)
Organ tek i vendosur në
zgavrën e barkut
Anatomikisht lokalizohet
nën lakesën e madhe të
lukthit, anash shpretkës
dhe mbi duodenum.
Insulina është një hormon
që prodhohet nga gjëndra
e pankreasit. Ajo luan rol
kyç në përpunimin e
sheqerit nga organizmi
ynë, duke bërë të mundur
futjen e tij në qelizat
indore. Në të njëjtën kohë,
insulina njihet prej të
gjithëve si preparat
medikamentoz, që
përdoret për mjekimin e
sëmundjes së diabetit të
sheqerit. Në këtë rast
insulina është e
sintetizuar artificialisht,
me anë të modifikimeve
gjenetike të kryera mbi
organizma më të ulët. Ajo
luan rol kyç në
përpunimin e sheqerit nga
organizmi ynë, duke bërë
të mundur futjen e tij në
qelizat e trupit.
Veshkat (KIDNEYS)
Janë organe çifte
Të vendosura në retroperitoneum, në
dy anët e zgavrës së barkut
Veshka, organ me disa funksione,
luan rol themelor rregullues në
shumicën e kafshëve, duke përfshirë
vertebrorët dhe disa jovertebrorë.
Veshkat janë të domosdoshme për
funksionimin e sistemit urinar dhe
kryejnë edhe
funksione homeostatike të tilla si
rregullimin e elektroliteve, dhe
rregullimin e presionit të
gjakut (përmes ruajtjes së ekuilibrit
kripë-ujë). Ato i shërbejnë trupit si një
filtër natyror i gjakut, dhe heqjen e
mbeturinave të cilat devijohen në
fshikëzën e urinës. Në prodhimin e
urinës, veshkat nxjerrin mbeturina të
tilla si ure dhe amoniak. Veshkat
gjithashtu janë përgjegjëse për
rithithjen e ujit, glukozës, dhe
aminoacideve. Ato gjithashtu
prodhojnë hormone, duke përfshirë
Ureteret (URETERS)
Janë po ashtu
organe çifte,
gypore
Shtrihen nga hyrja
në veshka e deri
te hyrja në
fshikëzën e urinës
Ato anatomikisht
janë të vendosura
në pjesët anësore
të trupit dhe në
fund dalin përpara
Kanë mure të holla
dhe elastike,
shërbejnë për
përcjelljen e
urinës deri në
Gjëndrrat mbiveshkore
(ADRENALS - GLANDULA
SUPRARENALIS)
Janë organe çifte
Të vendosura mbi veshka, në të dyja
anët
Janë të vogla dhe kanë ngjyrë
portokalli
Kane formë afërsisht trekëndëshe.
Palca e gjëndrës si gjëndër me
sekrecion të brenshëm.
Qembiveshkore funksionon lizat e
palcës kanë ndëertim të ngjashëm si
disa qeliza të indit nervor. Palca i
sekreton dy
hormone:adrenalina (epinefrina)
dhe noradrenalina (simpatina). Këto dy
hormone sekretohen nga qelizat e
njëjta të palcës së gjëndrave
mbiveshkore. Këto hormone
sekretohen edhe në vende të tjera në
organizëm si hormone indore dhe
midiatorë kimikë të impulseve nervore.
Fshikëza urinare (URINARY
BLADDER)
Një qeskë
muskulore
I ngjan një
trekëndëshi
Ka trupin, bazën
dhe majën. Dy
hyrjet e ureterëve.
Një dalje për
ureter.
Ka per funksion
grumbullimin e
urines.
Uretra (URETHRA)
Organ gypor
Shtrihet prej
fshikëzës
urinare deri te
hapja e jashtme
Zbraz urinën
prej fshikëzës
Uretra
mashkullore
është më e gjatë
se ajo femërore.
Ben te mundur
nxjerrjen e
urines jashte
trupit.
Palca kurrizore - MEDULLA
SPINALIS (SPINAL CORD)
Përgjatë pjesës së
pasme të trupit;
brenda kanalit të
shtyllës kurrizore
Fillon në rrëzë të
qafës dhe shtrihet
deri te unaza e
dytë lumbale (e
belit).
Ka fije nervore qe
hyjne dhe dalin ne
te gjith trupin.
Fijet nervore
shkojnë në tru dhe
përpunojnë
informacionet.
Organet seksuale mashkullore
Vendosen ne pjesen fundore
barkore. Bejne pjese:Qeskat
skrotale (scrotum)
Testiset (testes)
Penisi (penis)
Qeskat farore (seminal vesicles)
Epididimisi
Ductus deferens
Kanalet ejakulatore (ejaculatory
ducts)
Prostata (prostatic gland)
Uretra mashkullore
Skrotumi dhe testiset.
Kane per funksion prodhimin e
hormoneve mashkullore
(testosteronin) dhe gameteve
mashkullore(spermatozoidet).
Organet seksuale femërore
Organet seksuale femerore
vendosen ne pjesen barkore dhe
ate fundore. Të gjitha organet që
marrin pjesë në shumimin e
femrës
Ndahen në:
Organe të jashtme seksuale -
bregu i turpit (mons pubis),
klitorisi, buzët e mëdha dhe të
vogla, gjendrrat e Bartolinit
Organe të brendshme seksuale -
vagina, mitra, tubat uterine dhe
vezoret.
Ato kane per funksion prodhimin
e hormoneve femerore dhe
gameteve femerore(vezet).
Punoi: Denis Lezo
1 de 33

Recomendados

roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
38.4K visualizações30 slides
Ngrohja globale por
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.3K visualizações8 slides
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem por
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemDieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemArenoardReno
7.1K visualizações9 slides
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.2K visualizações9 slides
turizmi ne shqiperi por
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi manomano46
16.1K visualizações8 slides
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
114.2K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kimia ne jeten e perditshme por
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
86.6K visualizações14 slides
Ndotja e ujit por
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujitArDit Mani
54.3K visualizações10 slides
Iris por
IrisIris
IrisI'ris Azizolli
16K visualizações7 slides
Balada e murimit por
Balada e murimit Balada e murimit
Balada e murimit sara7991
12.6K visualizações4 slides
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji) por
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
39.4K visualizações17 slides
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
76.5K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Kimia ne jeten e perditshme por Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.6K visualizações
Ndotja e ujit por ArDit Mani
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ArDit Mani54.3K visualizações
Iris por I'ris Azizolli
IrisIris
Iris
I'ris Azizolli16K visualizações
Balada e murimit por sara7991
Balada e murimit Balada e murimit
Balada e murimit
sara799112.6K visualizações
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji) por Fleurati
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Fleurati39.4K visualizações
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K visualizações
Historia e zhvillimit te matematikes por Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.5K visualizações
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.2K visualizações
Letersia dhe Folklori !!!! por #MesueseAurela Elezaj
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!
#MesueseAurela Elezaj38.8K visualizações
Projekt ne fizike por Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K visualizações
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut por irena kotobelli
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
irena kotobelli26.3K visualizações
Veprimtaria e lumit por Klevi Hoxha
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.2K visualizações
qyteterimi i hershem ne mesopotami por Sindi Ramadani
qyteterimi i hershem ne mesopotamiqyteterimi i hershem ne mesopotami
qyteterimi i hershem ne mesopotami
Sindi Ramadani21.2K visualizações
Mjedisi por Megi Collaku
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Megi Collaku171.3K visualizações
Mjedisi por Klarisa Klara
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara57.7K visualizações
Uji eshte jete por sonja prendi
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
sonja prendi45.4K visualizações
Kompozitoret shqiptare por Kristina Xani
Kompozitoret shqiptare Kompozitoret shqiptare
Kompozitoret shqiptare
Kristina Xani19.5K visualizações
Rilindja Kombetare Shqiptare por Olsi Sita
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare Shqiptare
Olsi Sita51.5K visualizações
Ndotja akustike por Natty S
Ndotja akustikeNdotja akustike
Ndotja akustike
Natty S31.5K visualizações

Destaque

sistemi degjestiv por
sistemi degjestiv sistemi degjestiv
sistemi degjestiv Adela Sota
25.2K visualizações21 slides
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji) por
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Fleurati
49.4K visualizações18 slides
Hyrje ne anatomi por
Hyrje ne anatomiHyrje ne anatomi
Hyrje ne anatomiMedShqip
21.6K visualizações45 slides
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit por
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimitMarinela Abedini
13.6K visualizações30 slides
Biologji por
BiologjiBiologji
BiologjiKolegji Universitar BIZNESI - Gjakovë
83K visualizações90 slides
Projekt biologji zhvillimi por
Projekt biologji zhvillimiProjekt biologji zhvillimi
Projekt biologji zhvillimiEr! Haxhiaj
10.8K visualizações23 slides

Destaque(20)

sistemi degjestiv por Adela Sota
sistemi degjestiv sistemi degjestiv
sistemi degjestiv
Adela Sota25.2K visualizações
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji) por Fleurati
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Fleurati49.4K visualizações
Hyrje ne anatomi por MedShqip
Hyrje ne anatomiHyrje ne anatomi
Hyrje ne anatomi
MedShqip21.6K visualizações
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit por Marinela Abedini
 Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Projekt Biologji - Aparati i Frymekembimit frymekembimit
Marinela Abedini13.6K visualizações
Projekt biologji zhvillimi por Er! Haxhiaj
Projekt biologji zhvillimiProjekt biologji zhvillimi
Projekt biologji zhvillimi
Er! Haxhiaj10.8K visualizações
Projekt biologji por Ueda Rrukaj
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
Ueda Rrukaj33.3K visualizações
Ndertimi i trurit por Darla Evangjeli
Ndertimi i truritNdertimi i trurit
Ndertimi i trurit
Darla Evangjeli33.7K visualizações
Biologji - Frymemarrja por Erdi Dibra
Biologji - FrymemarrjaBiologji - Frymemarrja
Biologji - Frymemarrja
Erdi Dibra28.2K visualizações
Projekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakut por Shkelzen Tarja
Projekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakutProjekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakut
Projekt biologji sistemi i qarkullimit te gjakut
Shkelzen Tarja28.2K visualizações
Sistemi respirator por MedShqip
Sistemi respiratorSistemi respirator
Sistemi respirator
MedShqip23K visualizações
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX por lira kuca
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IXXhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX
Xhoi Bega presentation1 shkolla"Albanet"klasa IX
lira kuca5.6K visualizações
SISTEMI NERVOR por Adela Sota
SISTEMI NERVORSISTEMI NERVOR
SISTEMI NERVOR
Adela Sota19.6K visualizações
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII por lira kuca
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VIIReisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII
lira kuca5.6K visualizações
Sistemi i qarkullimit te gjakut Enxhi Nikolla shkolla"Albanet"klasa VII por lira kuca
 Sistemi i qarkullimit te gjakut Enxhi Nikolla shkolla"Albanet"klasa VII Sistemi i qarkullimit te gjakut Enxhi Nikolla shkolla"Albanet"klasa VII
Sistemi i qarkullimit te gjakut Enxhi Nikolla shkolla"Albanet"klasa VII
lira kuca3.7K visualizações
Sistemi respirator 2 por MedShqip
Sistemi respirator 2Sistemi respirator 2
Sistemi respirator 2
MedShqip7K visualizações
ENET E GJAKUT...PROJEKT !!! por #MesueseAurela Elezaj
ENET E GJAKUT...PROJEKT !!!ENET E GJAKUT...PROJEKT !!!
ENET E GJAKUT...PROJEKT !!!
#MesueseAurela Elezaj10.3K visualizações
Presentation1 por Tekla Jamiles
Presentation1 Presentation1
Presentation1
Tekla Jamiles3.8K visualizações
SISTEMI NERVOR QENDROR por Dentistry
SISTEMI NERVOR QENDRORSISTEMI NERVOR QENDROR
SISTEMI NERVOR QENDROR
Dentistry19.1K visualizações
Punim seminarik gjaku por Ardian Hyseni
Punim seminarik gjakuPunim seminarik gjaku
Punim seminarik gjaku
Ardian Hyseni14.5K visualizações

Similar a Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "

1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt por
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.pptArditTela1
246 visualizações42 slides
Joana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IX por
Joana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IXJoana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IX
Joana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IXlira kuca
2.7K visualizações9 slides
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t... por
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Nezhla Shabani
10.3K visualizações34 slides
Skeleti i njeriut por
Skeleti i njeriutSkeleti i njeriut
Skeleti i njeriutAndiKrasniqi4
1.7K visualizações40 slides
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VII por
Skeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VIISkeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VII
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VIIlira kuca
1.1K visualizações9 slides
Juna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VII por
Juna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VIIJuna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VII
Juna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VIIlira kuca
1.8K visualizações10 slides

Similar a Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "(18)

1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt por ArditTela1
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt
1. hyrje në anatomi dhe fiziologji.ppt
ArditTela1246 visualizações
Joana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IX por lira kuca
Joana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IXJoana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IX
Joana Dervishaj sistemet qelizore shkolla"Albanet"klasa IX
lira kuca2.7K visualizações
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t... por Nezhla Shabani
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Nezhla Shabani10.3K visualizações
Skeleti i njeriut por AndiKrasniqi4
Skeleti i njeriutSkeleti i njeriut
Skeleti i njeriut
AndiKrasniqi41.7K visualizações
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VII por lira kuca
Skeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VIISkeleti yne Aron Mane  shkolla"Albanet"klasa VII
Skeleti yne Aron Mane shkolla"Albanet"klasa VII
lira kuca1.1K visualizações
Juna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VII por lira kuca
Juna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VIIJuna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VII
Juna Bizhga Frymemarrja shkolla"Albanet"klasa VII
lira kuca1.8K visualizações
5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx por ArditTela1
5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx
5. anatomia dhe fiziologjia e sistemit muskular.pptx
ArditTela179 visualizações
Mammals por Er! Haxhiaj
MammalsMammals
Mammals
Er! Haxhiaj1.6K visualizações
Punim seminarik por BJashari
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
BJashari4K visualizações
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet" por lira kuca
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"
lira kuca12.3K visualizações
Harun Jahja ``Mrekullia E Krijimit Te Njeriut`` por Adriatik Rexha
Harun Jahja ``Mrekullia E Krijimit Te Njeriut``Harun Jahja ``Mrekullia E Krijimit Te Njeriut``
Harun Jahja ``Mrekullia E Krijimit Te Njeriut``
Adriatik Rexha1.4K visualizações
Kimia-Qeliza Shtazore por Denisa Caushi
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza Shtazore
Denisa Caushi12.2K visualizações
Cipa e trurit te madh por Natyrë Ramusholli
Cipa e trurit te madhCipa e trurit te madh
Cipa e trurit te madh
Natyrë Ramusholli2.6K visualizações
Sistemi i lëvizjes por Fleurati
Sistemi i lëvizjesSistemi i lëvizjes
Sistemi i lëvizjes
Fleurati12.5K visualizações
Kujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakal por Mirsim Tovërlani
Kujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakalKujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakal
Kujdesi infermieror tek i semuri me sindrom lumbal,cervikal dhe torakal
Mirsim Tovërlani6.4K visualizações
L1 thorax muret por Habil Fetisi
L1  thorax muretL1  thorax muret
L1 thorax muret
Habil Fetisi8.1K visualizações
Biologjia por Ardian Hyseni
BiologjiaBiologjia
Biologjia
Ardian Hyseni42.8K visualizações
Projekt biologji por Doris Jonuzaj
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
Doris Jonuzaj56.1K visualizações

Mais de Denis Lezo

Don Kishoti por
Don Kishoti Don Kishoti
Don Kishoti Denis Lezo
7.1K visualizações37 slides
Komunizmi ne Shqiperi por
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiDenis Lezo
44.2K visualizações18 slides
Teknologji XII por
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XIIDenis Lezo
1.8K visualizações48 slides
Skenderbeu & Rilindja kombetare por
Skenderbeu & Rilindja kombetareSkenderbeu & Rilindja kombetare
Skenderbeu & Rilindja kombetareDenis Lezo
4.5K visualizações39 slides
Lufterat Boterore por
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat BoteroreDenis Lezo
25.6K visualizações62 slides
Projekt: Fizika Berthamore por
Projekt: Fizika BerthamoreProjekt: Fizika Berthamore
Projekt: Fizika BerthamoreDenis Lezo
9.6K visualizações16 slides

Mais de Denis Lezo(6)

Don Kishoti por Denis Lezo
Don Kishoti Don Kishoti
Don Kishoti
Denis Lezo7.1K visualizações
Komunizmi ne Shqiperi por Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
Teknologji XII por Denis Lezo
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XII
Denis Lezo1.8K visualizações
Skenderbeu & Rilindja kombetare por Denis Lezo
Skenderbeu & Rilindja kombetareSkenderbeu & Rilindja kombetare
Skenderbeu & Rilindja kombetare
Denis Lezo4.5K visualizações
Lufterat Boterore por Denis Lezo
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat Boterore
Denis Lezo25.6K visualizações
Projekt: Fizika Berthamore por Denis Lezo
Projekt: Fizika BerthamoreProjekt: Fizika Berthamore
Projekt: Fizika Berthamore
Denis Lezo9.6K visualizações

Projekt biologji: "Funksionet e Organeve te Njeriut "

 • 2. Truri(brain) Zë pjesën më të madhe të kokës Peshon mesatarisht 1300 gr Truri i madh - cerebrum Pjesa më e madhe e trurit Dy hemisfera: e majta dhe e djathta Katër lobe: frontal, parietal, temporal dhe okcipital Sulkuset dhe giruset Struktura të njëjta Qendra e të folurit (Broca’s) Truri i madh në prerje tërthore Dallojmë këto pjesë: Koren trunore Masën e bardhë Kapsulën e brendshme (internal capsula) Funksionet e trurit të madh Të menduarit Të folurit Ndjeshmëria Të shikuarit Sistemi i emocioneve Rregullimi hormonal i organizmit Koordinimi i lëvizjeve të ekstremiteteve Truri i vogël - cerebellum I vendosur në pjesën e pasme të poshtme të kafkës Nën trurin e madh (lobin okcipital) dhe përpara ponsit
 • 3. Goja - MOUTH (ORAL CAVITY) 1/3 e poshtme e fytyrës Dhëmbët, harqet palatinale, pjesën gojore të faringut, tonsillat, muskujt përtypës, dyshemeja, qiellëza e fortë dhe ajo e butë Në të është e vendosur gjuha qe eshte Organ muskulor Ka receptorët e shijes në sipërfaqe.
 • 4. Hunda – NOSE 1/3 e mesme të fytyrës. Qime, receptore të nuhatjes dhe enë gjaku (locus Hasselbach). Keto bejne te mundur nuhatjen dhe pastrimin e ajrit qe futet brenda ne mushkeri.
 • 5. Sytë - EYES Janë të vendosur në gropëzat e syve 1/3 e sipërme e fytyrës, nën ashtin ballor dhe mbi maksille. Bejne te mundur shikimin.
 • 6. Veshët – EARS Pjesën anësore të kokës, 1/3 e mesme e fytyrës Lapra e veshit, kanali i jashtëm i veshit, membrana timpanike, veshi i mesëm dhe veshi i brendshëm. Ka per funksion te përcjellë dridhjet e zërit në kockat e veshit të mesëm Te veshi i brendshëm krijohet ndjesia e dëgjimit .
 • 7. Lekura. a) Lëkura mbron organet nga goditjet, nga fërkimi dhe pengon hyrjen e mikrobeve në to. Lëkura nuk përshkohet nga uji. Ajo pengon depërtimin e rrezeve të ndryshme të dritës së diellit në trup, prej të cilave disa janë të dëmshme për organizmin e Njeriut (rrezet ultravjollcë). b) Lëkura është një nga organet e shqisave. Në të ndodhen disa truptha me funde nervore (receptorët). Në këtë lind nxitja , që jep ndijimin e të nxehtit, të ftohtit dhe të dhembjes. Në këtë mënyrë lëkura e lidh organizmin tonë me mjedisin e jashtëm. c) Lëkura luen rol jashtëqitës, duke nzjerrë jashtë me anën e djersës disa produkte të dëmshme. Ajo ndihmon pak edhe në frymëmarrje. d) Me anën e lëkurës ne nxjerrim jashtë edhe tepricën e nxehtësisë që lirohet gjatë shkëmbimit të lëndëve; kjo nxehtësi nxirret jashtë gjatë avullimit të djersës ose gjatë zgjerimit të enëve të gjakut. e) Në lëkurë formohet vitamina D.
 • 8. Gjëndrra tiroide - THYROID GLAND Gjendra e tiroides ndodhet e vendosur në pjesën e përparme të qafës, forma e secilës ngjason me krahët e një fluture. Kjo gjendër është përgjegjëse për prodhimin e hormoneve të tiroides, të cilat kanë ndikim të rëndësishëm në të gjithë indet e trupit duke ndihmuar rritjen e aktivitetit qelizor. Metabolizmi i mirë i trupit i referohet funksionimit normal të tiroides
 • 9. Faringu – PHARYNX Shtrihet nga koka e deri te pjesa e mesme e qafës Organ gypor, me gjatësi 13 - 15cm Kufijtë: Baza e kafkës - lart Ezofagu - poshtë Zgavra e hundës, zgavra e gojës dhe hyrja në laring – përpara 6 unazat e para të qafës - prapa Enët e gjakut dhe nervi vagus – anash. Funksioni i faringut Tonsilla e tretë Unaza Ëaldeyer Kryqëzimi i rrugëve të frymëmarrjes dhe të tretjes
 • 10. Laringu (LARYNX) Kufijtë: Ashti nëngjuhor (hyoid) - lart Trakea - poshtë Faringu (fyti) - prapa Gjendrra mburojore (tireoide) - përpara Tufa e enëve të gjakut dhe nervi vagus – anash. Laringu në prerje tërthore I hapur gjithmonë Organ i frymëmarrjes dhe i formimit të zërit Telat e zërit - vocal cords
 • 11. Ezofagu (ESOPHAGUS) Organ gypor Shtrihet nga fundi i faringut e deri te hyrja në lukth Përfshinë regjionin e qafës dhe kafazin e kraharorit Përfundon në zgavrën e barkut - në lukth Është organ i butë Anatomikisht i vendosur prapa trasesë Prapa tij ndodhet aorta torakale dhe boshti kurrizor Bën pjesë në organet e tretjes
 • 12. Pleura (PLEURA) Pleurë quhet cipa mbështjellëse e mushkërive Përbëhet prej dy pjesëve (fletave): Pleura parietale Pleura viscerale Mes tyre gjendet lëngu pleural Pjesët e pleurës Varësisht nga regjioni të cilin e mbulon, dallojmë disa pjesë të pleurës: Brinjore (costal) Diafragmale (diaphragmatic) Mediastinale (mediastinal) Cervikale (cervical, cupula) Hapësira mes dy pleurave (të majtë dhe të djathtë) quhet mediastinum
 • 13. Trakea (TRACHEA) Organ gypor Nga pjesa e poshtme e laringut e deri në nivel të unazës së IV torakale E vendosur përpara ezofagut, pas harkut të aortës dhe brenda arterieve carotide. Pjesa e brendshme e mbuluar me mukozë Mukoza ka qeliza me fije (cilie) që mundësojnë nxjerrjen e sekretit (gëlbazës) nga rrugët e frymëmarrjes
 • 14. Bronket (BRONCHI) Organe gypore, çifte, shtrihen në të dy anët e mushkërive Fillojnë nga bifurkacioni i trakesë Degëzohen nga bronket kryesore e deri te alveolat .Janë të mveshura me mukozë të hollë e të ndjeshme, si dhe janë të pasura me qeliza me cilie (fije) Sekreti bronkial është produkt i gjendrrave bronkiale dhe krijohet me qëllim të lagies së rrugëve të frymëmarrjes Bronket kanë fije muskulore të cilat i ngushtojnë ato dhe këto fije reagojnë në barna të ndryshme, pluhur, substanca alergjike, etj
 • 15. Mushkëritë (LUNGS) Janë organe çifte të vendosura në të dy anët e kafazit të kraharorit. Ne mushkeri behet shkembimi I gazeve oksigjenit dhe dyoksidit te karbonit.
 • 16. Perikardi (PERICARDIUM) Cipë mbështjellëse e zemrës Dy fletëza: Perikardi visceral dhe Perikardi parietal Në mes tyre është hapësira perikardiale e mbushur me një sasi të vogël lëngu Grumbullimi i sasive të mëdha të lëngut (apo gjakut) në këtë qeskë shkakton tamponadën e zemrës
 • 17. Zemra (HEART) Organ muskulor i vendosur në kafazin e kraharorit Anatomikisht lokalizohet në pjesën e poshtme të mediastinumit të perparëm. Ka forme konike dhe madhësinë e grushtit të një të rrituri. Luan rolin e pompes në organizëm.
 • 18. Stomaku (STOMACH) Organ zgavror I vendosur në anën e majtë të abdomenit, menjëherë nën diafragmë Ka formën e dardhës së kthyer poshtë Funksioni i Stomakut Organ i tretjes Prodhon acid (thartirë)
 • 19. Zorra e hollë (SMALL INTESTINES) Tretja konkretisht behet nepermjet veprimit tedisa enezimave, te cilat nepermjet nje seredisa enezimave, te cilat nepermjet nje serereaksionesh i zberthejne ushqimet nereaksionesh i zberthejne ushqimet nemolekula me madhesi te tille sa qe mund temolekula me madhesi te tille sa qe mund tethithen dhe te kalojne ne rrymen e gjakut osethithen dhe te kalojne ne rrymen e
 • 20. Zorra e trashë (LARGE INTESTINE - COLON) Pjesa përfundimtare e organeve të tretjes. Ashtu si zorra e holle ka per funksion tretjen dhe perthithjen e ushqimeve.
 • 21. Mëlçia (LIVER) Organi më i madh në organizëm Pjesa më e madhe e saj ndodhet në anën e djathtë, menjëherë nën diafragmë Funksioni i mëlçisë Përpunimi i lëndëve të ndryshme të organizmit Prodhimi i faktorëve të koagulimit Detoksikimi i helmeve Prodhimi i vrerit
 • 22. Fshikëza e tëmthit (GALLBLADDER) Është organ i vogël I vendosur në faqen viscerale të mëlçisë.Ka per funksion prodhimin e Vrerit te tëmthit. Prodhohet në mëlçi dhe fshikëz të tëmthit.
 • 23. Shpretka (SPLEEN) E vendosur në anën e majtë të abdomenit Shtrihet nga brinja e IX e deri te brinja e XI Bie në kontakt me lukthin, veshkën e majtë dhe zorrën e trashë
 • 24. Pankreasi (PANCREAS) Organ tek i vendosur në zgavrën e barkut Anatomikisht lokalizohet nën lakesën e madhe të lukthit, anash shpretkës dhe mbi duodenum. Insulina është një hormon që prodhohet nga gjëndra e pankreasit. Ajo luan rol kyç në përpunimin e sheqerit nga organizmi ynë, duke bërë të mundur futjen e tij në qelizat indore. Në të njëjtën kohë, insulina njihet prej të gjithëve si preparat medikamentoz, që përdoret për mjekimin e sëmundjes së diabetit të sheqerit. Në këtë rast insulina është e sintetizuar artificialisht, me anë të modifikimeve gjenetike të kryera mbi organizma më të ulët. Ajo luan rol kyç në përpunimin e sheqerit nga organizmi ynë, duke bërë të mundur futjen e tij në qelizat e trupit.
 • 25. Veshkat (KIDNEYS) Janë organe çifte Të vendosura në retroperitoneum, në dy anët e zgavrës së barkut Veshka, organ me disa funksione, luan rol themelor rregullues në shumicën e kafshëve, duke përfshirë vertebrorët dhe disa jovertebrorë. Veshkat janë të domosdoshme për funksionimin e sistemit urinar dhe kryejnë edhe funksione homeostatike të tilla si rregullimin e elektroliteve, dhe rregullimin e presionit të gjakut (përmes ruajtjes së ekuilibrit kripë-ujë). Ato i shërbejnë trupit si një filtër natyror i gjakut, dhe heqjen e mbeturinave të cilat devijohen në fshikëzën e urinës. Në prodhimin e urinës, veshkat nxjerrin mbeturina të tilla si ure dhe amoniak. Veshkat gjithashtu janë përgjegjëse për rithithjen e ujit, glukozës, dhe aminoacideve. Ato gjithashtu prodhojnë hormone, duke përfshirë
 • 26. Ureteret (URETERS) Janë po ashtu organe çifte, gypore Shtrihen nga hyrja në veshka e deri te hyrja në fshikëzën e urinës Ato anatomikisht janë të vendosura në pjesët anësore të trupit dhe në fund dalin përpara Kanë mure të holla dhe elastike, shërbejnë për përcjelljen e urinës deri në
 • 27. Gjëndrrat mbiveshkore (ADRENALS - GLANDULA SUPRARENALIS) Janë organe çifte Të vendosura mbi veshka, në të dyja anët Janë të vogla dhe kanë ngjyrë portokalli Kane formë afërsisht trekëndëshe. Palca e gjëndrës si gjëndër me sekrecion të brenshëm. Qembiveshkore funksionon lizat e palcës kanë ndëertim të ngjashëm si disa qeliza të indit nervor. Palca i sekreton dy hormone:adrenalina (epinefrina) dhe noradrenalina (simpatina). Këto dy hormone sekretohen nga qelizat e njëjta të palcës së gjëndrave mbiveshkore. Këto hormone sekretohen edhe në vende të tjera në organizëm si hormone indore dhe midiatorë kimikë të impulseve nervore.
 • 28. Fshikëza urinare (URINARY BLADDER) Një qeskë muskulore I ngjan një trekëndëshi Ka trupin, bazën dhe majën. Dy hyrjet e ureterëve. Një dalje për ureter. Ka per funksion grumbullimin e urines.
 • 29. Uretra (URETHRA) Organ gypor Shtrihet prej fshikëzës urinare deri te hapja e jashtme Zbraz urinën prej fshikëzës Uretra mashkullore është më e gjatë se ajo femërore. Ben te mundur nxjerrjen e urines jashte trupit.
 • 30. Palca kurrizore - MEDULLA SPINALIS (SPINAL CORD) Përgjatë pjesës së pasme të trupit; brenda kanalit të shtyllës kurrizore Fillon në rrëzë të qafës dhe shtrihet deri te unaza e dytë lumbale (e belit). Ka fije nervore qe hyjne dhe dalin ne te gjith trupin. Fijet nervore shkojnë në tru dhe përpunojnë informacionet.
 • 31. Organet seksuale mashkullore Vendosen ne pjesen fundore barkore. Bejne pjese:Qeskat skrotale (scrotum) Testiset (testes) Penisi (penis) Qeskat farore (seminal vesicles) Epididimisi Ductus deferens Kanalet ejakulatore (ejaculatory ducts) Prostata (prostatic gland) Uretra mashkullore Skrotumi dhe testiset. Kane per funksion prodhimin e hormoneve mashkullore (testosteronin) dhe gameteve mashkullore(spermatozoidet).
 • 32. Organet seksuale femërore Organet seksuale femerore vendosen ne pjesen barkore dhe ate fundore. Të gjitha organet që marrin pjesë në shumimin e femrës Ndahen në: Organe të jashtme seksuale - bregu i turpit (mons pubis), klitorisi, buzët e mëdha dhe të vogla, gjendrrat e Bartolinit Organe të brendshme seksuale - vagina, mitra, tubat uterine dhe vezoret. Ato kane per funksion prodhimin e hormoneve femerore dhe gameteve femerore(vezet).