O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

معرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

معرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docx

Baixar para ler offline

به نقل از مجله ژرمن کالا (germankala): تشک تخت خواب هیبریدی ورژن مدرن تشک های فنری است که همه با آنها آشنا هستیم. البته تشک های فنری سنتی از نوع متصل بودند که در کاهش فشار بدن هنگام خواب و پشتیبانی از کمر و گردن ناتوان بودند. اما با پیشرفت صنعت کالای خواب نمونه های فنر منفصل یا فنر پاکتی تحت عنوان تشک هیبریدی به بازار عرضه شدند که مشکلات ورژن قدیمی برای ارائه خواب راحت و سالم را رفع کردند. البته نه همه ی آنها!

به نقل از مجله ژرمن کالا (germankala): تشک تخت خواب هیبریدی ورژن مدرن تشک های فنری است که همه با آنها آشنا هستیم. البته تشک های فنری سنتی از نوع متصل بودند که در کاهش فشار بدن هنگام خواب و پشتیبانی از کمر و گردن ناتوان بودند. اما با پیشرفت صنعت کالای خواب نمونه های فنر منفصل یا فنر پاکتی تحت عنوان تشک هیبریدی به بازار عرضه شدند که مشکلات ورژن قدیمی برای ارائه خواب راحت و سالم را رفع کردند. البته نه همه ی آنها!

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

معرفی تشک هیبریدی تخت خواب از مجله ژرمن کالا.docx

  1. 1. ‫چیست؟‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫فنری‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫البته‬ .‫هستیم‬ ‫آشنا‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فنری‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫مدرن‬ ‫ورژن‬ ‫هیبریدی‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ‫با‬ ‫اما‬ .‫بودند‬ ‫ناتوان‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫کمر‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫بدن‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫متصل‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫سنتی‬ ‫صنعت‬ ‫پیشرفت‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫پاکتی‬ ‫فنر‬ ‫یا‬ ‫منفصل‬ ‫فنر‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫شدند‬ ‫آنها‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫نه‬ ‫البته‬ .‫کردند‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫خواب‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫قدیمی‬ ‫ورژن‬ ‫مشکالت‬ ! ‫بین‬ ‫چیزی‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ،‫نگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫فشار‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تشک‬ ‫ارتوپدی‬ ‫خواص‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫هیبرید‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫کیفیت‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫فوم‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫فنری‬ ‫تشک‬ ‫ارتجاعی‬ ‫حالت‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫زیر‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خواب‬ :  ‫است؛‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تشک‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫اولین‬ ‫یا‬ ‫پایه‬ ‫الیه‬ ‫کیفیت‬  ‫تشک؛‬ ‫مرکزی‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فنر‬ ‫و‬ ‫کویل‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫کیفیت‬  ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫تشک‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫فوم‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫راحتی‬ ‫الیه‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫است‬ .
  2. 2. ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫تعریف‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ (Hybrid Mattresses) ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ‫انواع‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جیبی‬ ‫یا‬ ‫پاکتی‬ ‫های‬ ‫فنر‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فنردار‬ ‫و‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫در‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫را‬ ‫هسته‬ ‫این‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫چیده‬ ‫تشک‬ ‫مرکزی‬ ‫هسته‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫پنبه‬ ،‫اورتان‬ ‫پلی‬ ‫فوم‬ ،‫ای‬ ‫ژله‬ ‫فوم‬ ،‫التکس‬ ،‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫مانند‬ ‫فوم‬ … ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ . ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫التکس‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫مانند‬ ‫یک‬ ‫درجه‬ ‫های‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫معتبر‬ ‫برند‬ ‫از‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫به‬ ،‫پزشکی‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫افرادی‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫طبی‬ ‫تشک‬ .‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫دارند‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫عضالت‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫مفاصل‬ ‫درد‬ ،‫کمر‬ ‫گودی‬ ،‫گردن‬ ‫آرتروز‬ ،‫کمر‬ ‫دیسک‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫مانند‬ ‫افرادی‬.
  3. 3. ‫است‬ ‫با‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫خود‬ ‫داخلی‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫مرغوب‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫فاده‬ ‫تشک‬ ‫انواع‬ ‫طبی‬ ‫گیری‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫بدن‬ ‫فشار‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫برای‬ ،‫بدن‬ ‫انحنای‬ ‫با‬ ‫استاندارد‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫بیمار‬ ‫افراد‬. ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫این‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫برجسته‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫نکنیم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫اعتماد‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫کاالی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫تشک‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫تشک‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ .‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هیبریدی‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫نمونه‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫تشک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شخصی‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ،‫خواب‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ،‫نهایی‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫نتیجه‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ‫خرید‬ ‫راهنمای‬ ‫بیندازید‬ ‫نیز‬. ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫مزایای‬ ‫است‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫مدرنی‬ ‫نمونه‬ ‫حالت‬ ‫خواهند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫تشک‬ ‫ارتجاعی‬ ‫دارند‬ ‫تر‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫خواب‬ ‫برای‬ ‫روزتری‬ ‫به‬ ‫تشک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ . ‫دارد‬ ‫مناسبی‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سازگار‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫باش‬ ‫التکس‬ ‫و‬ ‫فوم‬ ‫مموری‬ ‫مانند‬ ‫باکیفیت‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مواد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫می‬ ، ‫کند‬ ‫خدمت‬ ‫شما‬ ‫خواب‬ ‫بستر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫مدت‬ ،‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫باال‬ ‫سازگاری‬ ‫با‬ ‫تواند‬ . ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫بهینه‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫افزایش‬ ‫هنگام‬ ،‫پاکتی‬ ‫های‬ ‫فنر‬ ‫بین‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫هوای‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫تشک‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫فنر‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کرد‬ ‫جابجا‬ ‫تشک‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فشار‬ ‫بو‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫هوای‬ ‫گردش‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫را‬ ‫تشک‬ ‫دمای‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تشک‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫باکتری‬ ‫رشد‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫زدن‬ ‫کپک‬ ‫و‬ ‫تشک‬ ‫گرفتن‬ . ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫معایب‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫پرهزینه‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫از‬ ‫معم‬ ‫هیبریدی‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ،‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫تشک‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫بودجه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫و‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫سایر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تشک‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫خریداران‬ ‫اغلب‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ترجیح‬ . ‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫تخت‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
  4. 4. ‫خرید‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مجهز‬ ‫کویل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مناسبی‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫تخت‬ ‫اگر‬ ‫غیر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫تخت‬ ‫چارچوب‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬ ،‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضروری‬ . ‫تشک‬ ‫باالی‬ ‫سفتی‬ ،‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫می‬ ‫معده‬ ‫یا‬ ‫پهلو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫تشک‬ ‫سفتی‬ ،‫راحتی‬ ‫الیه‬ ‫بودن‬ ‫کم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ستون‬ ‫از‬ ‫آلی‬ ‫ایده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫ندهد‬ ‫ارائه‬ ‫فقرات‬ . ‫کند؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خواهند؛‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫انتخاب‬ ‫یک‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫تشک‬ ‫این‬ .‫نرم‬ ‫تشک‬ ‫یک‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫سفت‬ ‫تشک‬ ‫می‬ ‫گرم‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عرق‬ ‫خواب‬ ‫هنگام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوابند‬ ‫من‬ ‫نیز‬ ‫می‬ ‫هوا‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫اسب‬ ‫سریع‬ ‫تواند‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫کند‬ ‫گردش‬ ‫ها‬ . ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫سفت‬ ‫خیلی‬ ‫هیبریدی‬ ‫تشک‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫متوجه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫تشک‬ ‫نوع‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫اگر‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫ترجیحات‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫بدانند‬ ‫نرم‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫نهایی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خوبی‬ ‫ایده‬ ‫همیشه‬ ،‫است‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حضوری‬ ‫صورت‬ .

×