Podrsak EU inkluzionom drustvu

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks em BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
Type some text
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира
са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених
група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и
Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28
грантова , који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017.
Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите,
општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне
установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области
социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати
друштвену укљученост угрожених група. Пројекат спроводи Делегације Европске уније
у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).Више о пројекту можете сазнати на
www.socijalnainkluzija.rs
Палијативна нега и збрињавање
у локалној заједници
Геронтолошки центар Крагујевац и Удружење Викторија
Пројекат је заснован на анализи потреба корисника услуга Геронтолошког центра
Крагујевац и “Препоруци Савета Европе у вези са организацијом палијативног
збрињавања”.
Заснованост пројекта
Анализа потреба
Геронтолошки центар је установа социјалне заштите, која на садашњој локацији
ради 54 године. Има капацитет од 330 корисника.
У 2015.години, 56% смештених у установу су били корисници на највишим
степеном подршке.
Разлог смештаја у установу најчешће је био немогућност породице да се стара о
болесном члану и то 71%, а 9,67% смештених корисника нема породицу.
Анализа потреба
38 51
70 109
63 161
0 50 100 150 200 250
до 64
65 - 79
преко 80
Mушки Женски
Структура корисника
по годинама и полу
20% корисника услуга
су млађи од 65 година
Анализа потреба
38 71
21 46
45 81
21 50
14 26
8 15
24 32
0 20 40 60 80 100 120 140
до 6 месеци
7-11 месеци
1-2 год
3-4 год
5-7 год
8-10 год
преко 10 год
М Ж
Структура корисника
по
дужини боравка у
установи
22,15% корисника услуга
почну са коришћењем
услуга у терминалној
фази болести
Анализа потреба
45
21
44
29
31
108
8
12
41
19
22
112
0 50 100 150 200 250 300 350
Независни
Полузависни
Зависни
Очувано мент.здр.-м Очувано мент.здр.-ж
Патолошке промене менталног здравља-м Патолошке промене менталног здравља-ж
Структура корисника по
категоријама и полу
62% корисника услуга
су зависни од туђе неге
и помоћи и пружа им се
подршка првог степена
Анализа потреба
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Флуктуација
2003. – 2015.
Укупан број корисника
2003. - 400
2015. - 500
Циљ палијативног збрињавања је достизање највишег могућег квалитета живота за
пацијенте и њихове породице” (Светска здравствена организација, 1990).
Палијативно збрињавање је активна, свеукупна брига о пацијентима чија је болест
неизлечива.
Контрола бола, других симптома и психолошких, социјалних и духовних проблема је
од врхунског значаја.
Препорука СЕ- Палијативно збрињавање
Палијативно збрињавање је ублажавање патње, у најширем смислу.
Палијативно збрињавање није усмерено на специфичну болест.
Обухвата период од дијагнозе одмакле болести до краја периода жалости због болног
губитка и може варирати од неколико дана, месеци па и година.
Оно није синоним за бригу у последњим тренуцима живота, већ и њу обухвата.
Препорука СЕ- Палијативно збрињавање
Политика палијативног збрињавања требало би да се базира на вредностима које
је предложио Савет Европе:
• људским правима и правима пацијената,
• људском достојанству,
• социјалној кохезији,
• демократији,
• правичности,
• солидарности,
• једнаким правима полова,
• на праву учешћа у доношењу одлука и праву слободног избора.
Препорука СЕ
Принципи палијативног збрињавања
Палијативно збрињавање има следеће суштинске димензије:
- конрола симптома болести;
- психолошка, духовна и емоционална подршка;
- подршка породици;
- подршка у периоду жалости због болног губитка.
Препорука СЕ
Принципи палијативног збрињавања
Пројекат – припремни период
Имајући у виду евидентну потребу за
услугом, Геронтолошки центар је, у
сарадњи са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
извршио адаптацију поткровља у циљу
развоја услуге.
Дограђен је и адаптиран простор од око
420м2
у објекту 2.
Пројекат „Палијативна нега и збрињавање у локалној заједници“ је финансиран од
стране Европске уније, а спроводе га Геронтолошки центар Крагујевац и удружење
Викторија, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
као главног корисника пројекта.
Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”,
подржаном од Европске уније са 4.331.275,56 ЕУР, којим управља Делегација Европске
уније у Републици Србији.
О пројекту
Потписан Уговор о реализацији пројекта: 20. децембар 2015.
Трајање пројекта: 18 месеци
Вредност пројекта: 253.396,33 ЕУР
Финансирање пројекта: ЕУ 89%, Геронтолошки центар 11%
Уговор: 2015/371-340
О пројекту
Побољшање квалитета живота оболелих особа и њихових породица на
територији Града Крагујевца и суседних општина.
Циљ пројекта
Побољшање услова живота особа које болују од тешких и неизлечеивих болести у
свом дому;
Збрињавање особа у терминалном стању болести у новоформираном делу
Геронтолошког Центра;
Помоћ и подршка породици оболеле особе и побољшање психосоцијалног стања;
Специфични циљеви
Услуга палијативне неге и збрињавања пружа се одраслим и старијим лицима код којих
је дијагностиковано неко од следећих обољења:
• малигне болести
• болести срца и крвних судова
• диабетес са компликацијама
• стања после ЦВИ
• опструктивне болести плућа
• неуромишићне болести ( МС, АЛС...)
• саобраћајни и други трауматизам и др.
Услуга се пружа од тренутка дијагностиковања, закључно са терминалном фазом
болести.
Циљна група
Успостављена услуга палијативне неге у дому корисника, коју пружа мобилни тим;
Успостављена услуга привременог и трајног палијативног збрињавања у
Геронтолошком центру Крагујевац;
Усвојена стандардизација услуга палијативне неге у систему социјалне заштите;
Обезбеђена образовна база за медицинску школу и медицински факултет.
Формиран Савет за палијативно збрињавање
Очекивани резултати
Очекивани резултати
Развијена услуга
привременог и трајног
смештаја и пружање
стандардизоване услуге
палијативне неге у
новоформираном делу
Геронтолошког Центра,
капацитета 26 лежаја
Очекивани резултати
Развијена специјализована
социо- здравствена услуга
Очекивани резултати
Висок квалитет услуга
Очекивани резултати
Подигнут квалитет живота
особама оболелим од
неизлечивих болести, као и
њиховим породицама
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Хвала на пажњи!
1 de 27

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaAS Centar
1.5K visualizações11 slides
Projekat U ime starihProjekat U ime starih
Projekat U ime starihZlatiborski krug
248 visualizações25 slides
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicAS Centar
411 visualizações6 slides
Roditeljske kuce Roditeljske kuce
Roditeljske kuce NURDOR Serbia
29 visualizações20 slides

Mais procurados(10)

EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week Srbija
AS Centar1.5K visualizações
Projekat U ime starihProjekat U ime starih
Projekat U ime starih
Zlatiborski krug248 visualizações
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
AS Centar411 visualizações
Fact sheet final  Bebo, dobro dosla na svetFact sheet final  Bebo, dobro dosla na svet
Fact sheet final Bebo, dobro dosla na svet
odrazb2.2K visualizações
Roditeljske kuce Roditeljske kuce
Roditeljske kuce
NURDOR Serbia29 visualizações
PublikacijaPublikacija
Publikacija
Festival uličnih svirača721 visualizações
informator-2009informator-2009
informator-2009
bojanar46 visualizações
дечја недеља                               6дечја недеља                               6
дечја недеља 6
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат122 visualizações

Similar a Podrsak EU inkluzionom drustvu

IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljiceLjiljana Rehner
1.3K visualizações40 slides
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiPodrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiAS Centar
445 visualizações9 slides
Program 3PProgram 3P
Program 3PAS Centar
14 visualizações32 slides
Association PortfolioAssociation Portfolio
Association PortfolioDjordje Djokic
102 visualizações16 slides

Similar a Podrsak EU inkluzionom drustvu(20)

IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljice
Ljiljana Rehner1.3K visualizações
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiPodrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbiji
AS Centar445 visualizações
Program 3PProgram 3P
Program 3P
AS Centar14 visualizações
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
Partnerships in Health1.3K visualizações
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiZdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
AS Centar374 visualizações
Association PortfolioAssociation Portfolio
Association Portfolio
Djordje Djokic102 visualizações
биоген презентацијабиоген презентација
биоген презентација
Association BIOGEN457 visualizações
Odluke 2. sednice Saveta za filantropijuOdluke 2. sednice Saveta za filantropiju
Odluke 2. sednice Saveta za filantropiju
Catalyst Balkans419 visualizações
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOC
TOC - Timočki omladinski centar316 visualizações
Eu I MladiEu I Mladi
Eu I Mladi
Dejan Koricanac726 visualizações
Monitoring hiv infekcije u SrbijiMonitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u Srbiji
AS Centar246 visualizações
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
TOC - Timočki omladinski centar392 visualizações
Prezentacija za press 14.05.2010.Prezentacija za press 14.05.2010.
Prezentacija za press 14.05.2010.
Association of Citizens OZONE Niksic242 visualizações
Agrobiznis prezentacijaAgrobiznis prezentacija
Agrobiznis prezentacija
Jovana Dundić110 visualizações
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
AS Centar476 visualizações

Mais de Dejan Jeremic(20)

Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Dejan Jeremic595 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Dejan Jeremic634 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic496 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic534 visualizações
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic690 visualizações
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Dejan Jeremic541 visualizações
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Dejan Jeremic639 visualizações
Asistivna tehnologija Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija
Dejan Jeremic1.1K visualizações
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Dejan Jeremic461 visualizações
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
Deinstitucionalizacija
Dejan Jeremic449 visualizações
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizija
Dejan Jeremic717 visualizações
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijala
Dejan Jeremic672 visualizações
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dejan Jeremic764 visualizações
ReadmisijaReadmisija
Readmisija
Dejan Jeremic807 visualizações

Podrsak EU inkluzionom drustvu

 • 3. Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова , који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група. Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs
 • 4. Палијативна нега и збрињавање у локалној заједници Геронтолошки центар Крагујевац и Удружење Викторија
 • 5. Пројекат је заснован на анализи потреба корисника услуга Геронтолошког центра Крагујевац и “Препоруци Савета Европе у вези са организацијом палијативног збрињавања”. Заснованост пројекта
 • 6. Анализа потреба Геронтолошки центар је установа социјалне заштите, која на садашњој локацији ради 54 године. Има капацитет од 330 корисника. У 2015.години, 56% смештених у установу су били корисници на највишим степеном подршке. Разлог смештаја у установу најчешће је био немогућност породице да се стара о болесном члану и то 71%, а 9,67% смештених корисника нема породицу.
 • 7. Анализа потреба 38 51 70 109 63 161 0 50 100 150 200 250 до 64 65 - 79 преко 80 Mушки Женски Структура корисника по годинама и полу 20% корисника услуга су млађи од 65 година
 • 8. Анализа потреба 38 71 21 46 45 81 21 50 14 26 8 15 24 32 0 20 40 60 80 100 120 140 до 6 месеци 7-11 месеци 1-2 год 3-4 год 5-7 год 8-10 год преко 10 год М Ж Структура корисника по дужини боравка у установи 22,15% корисника услуга почну са коришћењем услуга у терминалној фази болести
 • 9. Анализа потреба 45 21 44 29 31 108 8 12 41 19 22 112 0 50 100 150 200 250 300 350 Независни Полузависни Зависни Очувано мент.здр.-м Очувано мент.здр.-ж Патолошке промене менталног здравља-м Патолошке промене менталног здравља-ж Структура корисника по категоријама и полу 62% корисника услуга су зависни од туђе неге и помоћи и пружа им се подршка првог степена
 • 10. Анализа потреба 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Флуктуација 2003. – 2015. Укупан број корисника 2003. - 400 2015. - 500
 • 11. Циљ палијативног збрињавања је достизање највишег могућег квалитета живота за пацијенте и њихове породице” (Светска здравствена организација, 1990). Палијативно збрињавање је активна, свеукупна брига о пацијентима чија је болест неизлечива. Контрола бола, других симптома и психолошких, социјалних и духовних проблема је од врхунског значаја. Препорука СЕ- Палијативно збрињавање
 • 12. Палијативно збрињавање је ублажавање патње, у најширем смислу. Палијативно збрињавање није усмерено на специфичну болест. Обухвата период од дијагнозе одмакле болести до краја периода жалости због болног губитка и може варирати од неколико дана, месеци па и година. Оно није синоним за бригу у последњим тренуцима живота, већ и њу обухвата. Препорука СЕ- Палијативно збрињавање
 • 13. Политика палијативног збрињавања требало би да се базира на вредностима које је предложио Савет Европе: • људским правима и правима пацијената, • људском достојанству, • социјалној кохезији, • демократији, • правичности, • солидарности, • једнаким правима полова, • на праву учешћа у доношењу одлука и праву слободног избора. Препорука СЕ Принципи палијативног збрињавања
 • 14. Палијативно збрињавање има следеће суштинске димензије: - конрола симптома болести; - психолошка, духовна и емоционална подршка; - подршка породици; - подршка у периоду жалости због болног губитка. Препорука СЕ Принципи палијативног збрињавања
 • 15. Пројекат – припремни период Имајући у виду евидентну потребу за услугом, Геронтолошки центар је, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања извршио адаптацију поткровља у циљу развоја услуге. Дограђен је и адаптиран простор од око 420м2 у објекту 2.
 • 16. Пројекат „Палијативна нега и збрињавање у локалној заједници“ је финансиран од стране Европске уније, а спроводе га Геронтолошки центар Крагујевац и удружење Викторија, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као главног корисника пројекта. Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”, подржаном од Европске уније са 4.331.275,56 ЕУР, којим управља Делегација Европске уније у Републици Србији. О пројекту
 • 17. Потписан Уговор о реализацији пројекта: 20. децембар 2015. Трајање пројекта: 18 месеци Вредност пројекта: 253.396,33 ЕУР Финансирање пројекта: ЕУ 89%, Геронтолошки центар 11% Уговор: 2015/371-340 О пројекту
 • 18. Побољшање квалитета живота оболелих особа и њихових породица на територији Града Крагујевца и суседних општина. Циљ пројекта
 • 19. Побољшање услова живота особа које болују од тешких и неизлечеивих болести у свом дому; Збрињавање особа у терминалном стању болести у новоформираном делу Геронтолошког Центра; Помоћ и подршка породици оболеле особе и побољшање психосоцијалног стања; Специфични циљеви
 • 20. Услуга палијативне неге и збрињавања пружа се одраслим и старијим лицима код којих је дијагностиковано неко од следећих обољења: • малигне болести • болести срца и крвних судова • диабетес са компликацијама • стања после ЦВИ • опструктивне болести плућа • неуромишићне болести ( МС, АЛС...) • саобраћајни и други трауматизам и др. Услуга се пружа од тренутка дијагностиковања, закључно са терминалном фазом болести. Циљна група
 • 21. Успостављена услуга палијативне неге у дому корисника, коју пружа мобилни тим; Успостављена услуга привременог и трајног палијативног збрињавања у Геронтолошком центру Крагујевац; Усвојена стандардизација услуга палијативне неге у систему социјалне заштите; Обезбеђена образовна база за медицинску школу и медицински факултет. Формиран Савет за палијативно збрињавање Очекивани резултати
 • 22. Очекивани резултати Развијена услуга привременог и трајног смештаја и пружање стандардизоване услуге палијативне неге у новоформираном делу Геронтолошког Центра, капацитета 26 лежаја
 • 25. Очекивани резултати Подигнут квалитет живота особама оболелим од неизлечивих болести, као и њиховим породицама