Anúncio
ANG SIMUNO AT PANAGURI.pdf
ANG SIMUNO AT PANAGURI.pdf
ANG SIMUNO AT PANAGURI.pdf
Próximos SlideShares
BAHAGI NG PANALITA.pdfBAHAGI NG PANALITA.pdf
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF(19)

Anúncio

ANG SIMUNO AT PANAGURI.pdf

  1. PAMANTASAN NG FATHER SATURNINO URIOS PROGRAMA NG SINING AT AGHAM SANGAY NG PANGKATAUHAN LUNGSOD NG BUTUAN MGA ARALIN SA BALARILA SA WIKANG FILIPINO ANG SIMUNO AT PANAGURI Tinatawag na pagpapanaguri ang pangungusap na may simuno/sabyek/tapik/paksa at panaguri/koment/predikeyt. Ang simuno ang pinag-uusapan. Ang panaguri ang nagsasaad ng tungkol sa simuno. ANG SIMUNO Napag-aralan na sa dakong una ng aklat na ang “ang” ay nagpapakilala sa simuno at ipinakita na rin ang mga panghalili sa mga iyon na mga panghalip panao at pamatlig. Maaaring pariralang nominal (pangangalan at panghalip), pang-uri, pandiwa, pang-abay, eksistensyal o pangukol ang simuno. Pinangungunahan ito ng marker na ang. Parirala ang tawag sa lipon ng mga salitang walang simuno’t panaguri. a. Pariralang Nominal • Nagkaisa ang mga taong-bayan. b. Pariralang Pang-uri • Kailangan ang matalino. c. Pariralang Pang-ukol • Awa ang nasa Diyos. d. Pariralang Eksistesyal • Mabuti rin ang may sasakyan. e. Pariralang Pandiwa • Madali ang magsalita
  2. f. Pariralang Pang-abay • Paghandaan natin ang bukas. (Itinuring na ring parirala ang isang salita dahil sa pagbabalangkas ng mga pangungusap makikita ay pang-ilalim na istruktura noon sa hindi talagang iisang salita iyon.) ANG PANAGURI Maaaring pariralang berbal o di-berbal ang panaguri ng pangungusap. a. Pariralang Di-berbal Tinatawag na pariralang di-berbal ang mga pariralang pangalan o panghalip, pang-uri, pang-abay, pang-ukol at eksistensyal. 1. Pariralang Pangngalan ▪ Anawnser si Rey Langit. 2. Pariralang Panghalip ▪ Ikaw ang may sala. 3. Pariralang Pang-uri ▪ Masino psi Demy 4. Pariralang Pang-ukol ▪ Pariralang Pang-ukol 5. Pariralang Pang-abay ▪ Patalikod ang lapit niya 6. Pariralang Eksistensyal ▪ Mayroon naman pala kayo.
  3. Inihanda ni: Donna Delgado Oliverio, MATF Instructor Father Saturnino Urios University A.Y. 2020-2021, 1st Semester Ang mga araling ito ay sinaliksik at inayos upang magsilbing gabay ng mga mag-aaral na kumukuha ng GE 114 Balarila ng Wikang Filipino. Ilang mga impormasyon ay hinalaw sa iba’t ibang aklat na ginamit ng guro para sa asignaturang ito. MGA SANGGUNIANG AKLAT: Montera, Godfrey G. 2013. Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Likha Publications: Cebu City. Santiago, Alfonso O. 1979. Panimulang Linggwistika. Rex Book Store: Quezon City. Santiago, Alfonso O. at Tiangco, Norma G.2003. Makabagong Balarilang Filipino.Rex Book Store: Manila City. Zamora, Nina Christina et al. Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Mutya Publishing, Inc.: Malabon City. Ugot, Irma V. 2005. Batayang Linggwistika. University of San Carlos Press: Cebu City. _______________. Manual sa Panimulang Linggwistika. Mindanao State University, Marawi City. _______________.2014.Ortograpiyang Pambansa.Komisyon ng Wikang Filipino:Manila City.
Anúncio