O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ĐỊNH HƢỚNG SEO
TÌM ĐÚNG KHÁCH HÀNG ĐANG CẦN BẠN
1www.SEONET.vn
Tháng 04/2014
TẠI SAO PHẢI LÀ
SEO
SEO là trong trong
3 kênh tiếp thị trực
tuyến mang lại hiệu
quả BÁN HÀNG
tốt nhất hiện nay
(Email, Pai...
VẬY PHẢI LÀM
SAO
ĐỂ ĐẠT ĐƢỢC ĐIỀU ĐÓ
1. Hiểu về SEO
2. Google thay đổi
3. Định hƣớng SEO 2014
4. Quy trình thực hiện SEO
5. Đo lƣờng & Quản lý SEO
6. Case Stud...
1. HIỂU VỀ SEO
 Khái niệm
 Phân biệt SEO & PPC
 Tỷ lệ truy cập theo vị trí từ khóa
 Quy trình để tạo ra chiến dịch SEO...
SEO là công cụ giúp TĂNG DOANH THU cho Doanh nghiệp
thông qua website bằng cách Cải thiện vị trí hiển thị website
với các ...
7
Bán
hàng
trực tiếp
Tạo ra Leads
Nhận diện
Tăng truy cập cho website
SEOCÓTHỂLÀMĐƢỢCGÌ?
SEM
• Là hình thức marketing online trên các trang tìm kiếm (google,yahoo,bing),
trong đó thông tin về thƣơng hiệu tiếp cậ...
PPC PPC
SEO
www.netvietonline.com 9
10
TỶ LỆ TRUY CẬP THEO VỊ TRÍ
Vị trí trên Google Click trung bình (CTR)
1 25.4%
2 11.5%
3 9.5%
4 7.9%
5 6.1%
6 4.1%
7 3.8%...
11
Xếp hạng
từ khóa
Truy cập
Tương tácDoanh số
Khách hàng
trung thành
SEO
LPO/CRO
Bán
hàng
Hỗ trợ
khách
hàng
Đánh giá/
UCG...
 Google chiếm 94% thị phần tìm kiếm tại Việt Nam
 75% ngƣời dùng không xem hết trang nhất
 Truy cập từ kết quả SEO có t...
2. GOOGLE THAY ĐỔI
13
“Những thay đổi của Google để sàn lọc nội
dung có chất lƣợng hơn cho ngƣời tìm kiếm.
Những thay đổi ...
 Hƣớng đến sự thông minh
 Ngữ nghĩa: Tính liên quan, đồng nghĩa
 Kết quả không chỉ hiển thị chính xác
 Tính đa dạng hó...
Tỷ lệ % not provided tăng nhanh kể từ giữa
năm 2013. Với việc dữ liệu not provided tăng nhƣ
hiện nay thì ngƣời làm SEO Str...
Knowledge Graph Search giúp
thông tin tìm kiếm trở nên chi
tiết và hiệu quả hơn cho ngƣời
dùng.
Humming bird ra đời tháng 9/2013 làm ảnh hƣởng đến kết quả xếp
hạng của các website trên công cụ tìm kiếm. Humming bird ra...
Với Voice Search thì Không cần phải gõ bàn phím, chỉ cần nói to thông
tin bạn muốn tìm. Tất cả những gì bạn cần là một mic...
Sau Pagerank thì Author Rank đƣợcđánh giá quan trọng trên SERP nhằm
mục đích xác định giá trị nội dung và độ uy tín của tá...
Google Panda, Google Penguin Update liên tục...
 Panda: Đánh vào chất lƣợng nội dung nhƣ vấn đề nhồi nhét từ khóa
 Pengu...
3. ĐỊNH HƢỚNG 2014
 Từ khóa
 Mobile
 Nội dung
21
 Technical is King
 Social Network
Tập trung
đi đúng hƣớng.
Có rất nhiều tiêu chí lựa chọn từ/ nhóm từ khóa phù hợp. Nó phụ thuộc vào
ngành nghề, tính cạnh cạnh. Chiến lƣợc từ khóa đ...
Hàng trăm
Hàng ngàn
10Ks
100Ks
Hàng triệu
Lƣợngtìmkiếmhàngtháng
18.5% 11.5% 70%
Tỷ lệ từ khóa tạo ra truy cập cho website ...
Độ dài từ khóa hợp lý khi chọn từ/cụm từ khóa theo các tiêu chí.
1 từ
2 từ
3 từ
4 từ
5 từ
Tỷlệ%lƣợngtìmkiếmtheonhómtừ
Độ dài của từ khóa có tỷ lệ chuyển đổi cao hiện nay.
Tỷ lệ tương tác tương ứng với độ dài từ khóa
1 từ
2 từ
3 từ
4 từ
5 từ...
Các vấn đề liên quan đến Kỹ thuật cần đƣợc chú ý, cải tiến và hoàn thiện ngay
từ đầu trƣớc khi bắt đầu công việc SEO. Các ...
27
 1 Website
 1 Cơ sở dữ liệu
 1 Giao diện
 1 Chiến lƣợc SEO
Việc sử dụng công nghệ RESPONSIVE ngoài việc giúp tạo ra...
28
30% truy cập từ
Di động &
Tablet tại VN
29
Hành vi khách hàng truy cập vào website từ điện thoại di động, máy
tính bảng thay đổi gần 100% sau 1 năm. Tốc độ này ti...
30
Xu hƣớng ngƣời dùng di
động truy cập internet từ
Hàn Quốc để tìm kiếm
thông tin
Xu hƣớng ngƣời truy cập
Internet từ Tru...
31
Số lƣợng thành viên tham gia
trên mạng xã hội hiện nay
tăng lên rất nhanh, cụ thể:
 Google Plus: 540+ triệu
 Facebook...
TÍN HIỆU
SOCIAL
33
NÓI KHÔNG
với bán hàng
TƢƠNG TÁC
với influencers
Tạo nội dung
LIÊN QUAN đến thị trƣờng
Đăng tải nội dung có
KẾ HOẠCH
PH...
34
 Xây dựng nhận biết, tạo ra nhu cầu
 Thay đổi nhận thức về 1 số vấn đề để khuyến khích khách hàng ra quyết định
 Củn...
35
Nội dung sẽ đóng vai trò rất quan trọng
trong các chuỗi để giúp khách hàng ra
quyết định
Xa lạ Truy cập Leads
Khách
hàn...
36
 80% ngƣời Mỹ ở độ tuổi 18 – 34 bị ảnh hƣởng bởi các bài viết trên
Blog trong quyết định mua hàng
 90% ngƣời Mỹ sẽ sử...
4. QUY TRÌNH LÀM SEO
Quy trình làm SEO giúp cho công tác SEO
THÔNG MINH và THÀNH CÔNG hơn.
37
Làm một cách
KHOA HỌC
38
Chiến lƣợc SEO của chúng tôi nhằm mang lại
hiệu quả cho khách hàng trong NGẮN HẠN
và DÀI HẠN. Tất cả kỹ thuật SEO tiên ...
39
Chúng tôi thực hiện tiếp cận dự án SEO
với 3 nội dung cần thực hiện
 Tối ƣu về mặt kỹ thuật
 Tối ƣu về mặt nội dung w...
• Công việc thực hiện
• Vị trí từ khóa
• Truy cập website
• Backlink
• Công việc sắp tới
• Tối ƣu hóa tính
Authority (Onpa...
5. KPIs ĐO LƢỜNG &
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý SEO chuyên
nghiệp để giúp khách hàng Việc ứng dụng ...
42
KPIs ĐO LƢỜNG
Danh sách nhóm KPIs thƣờng đƣợc chúng tôi sử dụng trong đo lƣờng
SEO nhƣ sau:
 Tỷ lệ truy cập giữa các n...
43
44
45
6. CASE STUDY
Những chiến dịch SEO thành công
tiêu biểu của chúng tôi.
46
www.netvietonline.com 47
• Website: Vienthonga.vn
• Thời gian làm việc: 12 tháng
• Tổng số từ khóa lên TOP 5: 300 từ
• Dịc...
48
• Website: Viettablet.com
• Thời gian làm việc: 12 tháng
• Dịch vụ: SEO tổng thể
• Tình trạng: Đang thực hiện
• Tổng tr...
49
Và chúng tôi có rất nhiều CASE STUDY khác trong các lĩnh vực tin
tức, sức khỏe, y tế, xử lý khủng hoảng. Chúng tôi sẽ t...
7. DỊCH VỤ SEO
Nhóm dịch vụ mà SEONET đang thực
hiện cung cấp cho khách hàng trong
2014
50
Những gì chúng tôi CÓ
THỂ LÀM t...
51
1. Đánh giá & Tƣ vấn (Kỹ thuật, UX, Nội dung, Link)
2. Nâng hạng từ khóa
3. SEO Ecommerce (Site Structure & Planning, O...
52
SEONET là 1 sản phẩm của netvietonline. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ SEO chuyên nghiệp tại thị trƣờng Việt...
53www.SEONET.vn
Lầu 09, Phòng A04. 27 Trƣờng Chinh, P. Tân
Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
Tel: (84).08 668 234 95 - 96
Email: seo...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Định hướng làm SEO năm 2014

SEONET là 1 sản phẩm của netvietonline. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ SEO chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi đã có hơn 5 kinh nghiệm thực hiện SEO cho các khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Healthcare, Thương mại điện tử - bán lẻ, Giáo dục,... Và đạt nhiều thành công, đặc biệt những dự án lớn cần chúng tôi tạo ra nhiều truy cập để cải thiện hiệu quả bán hàng trực tuyến của Doanh nghiệp. www.seonet.vn

 • Entre para ver os comentários

Định hướng làm SEO năm 2014

 1. 1. ĐỊNH HƢỚNG SEO TÌM ĐÚNG KHÁCH HÀNG ĐANG CẦN BẠN 1www.SEONET.vn Tháng 04/2014
 2. 2. TẠI SAO PHẢI LÀ SEO SEO là trong trong 3 kênh tiếp thị trực tuyến mang lại hiệu quả BÁN HÀNG tốt nhất hiện nay (Email, Paid Search) Khách hàng đang có nhu cầu TÌM sản phẩm, dịch vụ bạn cung cấp SEO giúp khách hàng TÌM THẤY sản phẩm, dịch vụ bạn nhanh chóng và dễ dàng hơn
 3. 3. VẬY PHẢI LÀM SAO ĐỂ ĐẠT ĐƢỢC ĐIỀU ĐÓ
 4. 4. 1. Hiểu về SEO 2. Google thay đổi 3. Định hƣớng SEO 2014 4. Quy trình thực hiện SEO 5. Đo lƣờng & Quản lý SEO 6. Case Study 7. Dịch vụ SEO của chúng tôi HÃY TÌM HIỂU SEO CÙNG CHÚNG TÔI
 5. 5. 1. HIỂU VỀ SEO  Khái niệm  Phân biệt SEO & PPC  Tỷ lệ truy cập theo vị trí từ khóa  Quy trình để tạo ra chiến dịch SEO thành công 5 Trƣớc tiên
 6. 6. SEO là công cụ giúp TĂNG DOANH THU cho Doanh nghiệp thông qua website bằng cách Cải thiện vị trí hiển thị website với các từ khóa mục tiêu và Tăng truy cập tự nhiên từ công cụ tìm kiếm Google. SEO LÀ GÌ
 7. 7. 7 Bán hàng trực tiếp Tạo ra Leads Nhận diện Tăng truy cập cho website SEOCÓTHỂLÀMĐƢỢCGÌ?
 8. 8. SEM • Là hình thức marketing online trên các trang tìm kiếm (google,yahoo,bing), trong đó thông tin về thƣơng hiệu tiếp cận ngƣời khách hàng khi họ tìm kiếm các từ khóa về Sản phẩm, dịch vụ của công ty. SEO • Là quá trình tối ƣu hóa giúp cho website có thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm với những từ khóa nhất định. PPC • Là hình thức quảng cáo trên công cụ tìm kiếm và trả phí cho mỗi lần click 8 CÙNG PHÂN BIỆT SEO vs PPC
 9. 9. PPC PPC SEO www.netvietonline.com 9
 10. 10. 10 TỶ LỆ TRUY CẬP THEO VỊ TRÍ Vị trí trên Google Click trung bình (CTR) 1 25.4% 2 11.5% 3 9.5% 4 7.9% 5 6.1% 6 4.1% 7 3.8% 8 3.5% 9 3.0% 10 2.2% Vị trí trên Google Click trung bình (CTR) 1 90% 2 10% 3 4 5 6 7 8 9 10 Với mỗi vị trí từ khóa trên kết quả tìm kiếm Google sẽ tạo ra 1 lƣợng truy cập vào website khác nhau. Số liệu so sánh giữa từ khóa chung và từ khóa thƣơng hiệu.
 11. 11. 11 Xếp hạng từ khóa Truy cập Tương tácDoanh số Khách hàng trung thành SEO LPO/CRO Bán hàng Hỗ trợ khách hàng Đánh giá/ UCG/ Link ĐỂ SEO BẠN THÀNH CÔNG
 12. 12.  Google chiếm 94% thị phần tìm kiếm tại Việt Nam  75% ngƣời dùng không xem hết trang nhất  Truy cập từ kết quả SEO có time on site cao hơn Paid Search từ 1.5 -> 2 lần  75% ngƣời ngƣời dùng đồng ý Google giúp họ tìm kiếm đƣợc thông tin sản phẩm/ dịch vụ phù hợp  30% ngƣời truy cập vào website hiện nay sử dụng Mobile/Tablet  50 – 60% truy cập vào các website hiện nay đến từ kết quả tìm kiếm tự nhiên (SEO) CÙNG XEM HÀNH VI KHÁCH HÀNG QUA SEARCH ENGINE
 13. 13. 2. GOOGLE THAY ĐỔI 13 “Những thay đổi của Google để sàn lọc nội dung có chất lƣợng hơn cho ngƣời tìm kiếm. Những thay đổi này ảnh hƣởng đến định hƣớng thực hiện SEO cho năm 2014” Luôn luôn cập nhật
 14. 14.  Hƣớng đến sự thông minh  Ngữ nghĩa: Tính liên quan, đồng nghĩa  Kết quả không chỉ hiển thị chính xác  Tính đa dạng hóa  Tính liên quan  Mở rộng  Từ khóa long tail đóng vai trò quan trọng hơn: Nội dung phải trả lời đƣợc nhu cầu cụ thể của ngƣời dùng. Google search sẽ hoạt động nhƣ CON NGƢỜI Cung cấp thông tin TỐT HƠN và LIÊN QUAN HƠN cho người dùng. Do đó, Google đã có 1 loạt thay đổi thuật toán nhưng tất cả đều tập trung vào CONTENT MARKETING
 15. 15. Tỷ lệ % not provided tăng nhanh kể từ giữa năm 2013. Với việc dữ liệu not provided tăng nhƣ hiện nay thì ngƣời làm SEO Strategy phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau cũng nhƣ kỹ năng phân tích để nhận biết đƣợc hành vi khách hàng thực tế.
 16. 16. Knowledge Graph Search giúp thông tin tìm kiếm trở nên chi tiết và hiệu quả hơn cho ngƣời dùng.
 17. 17. Humming bird ra đời tháng 9/2013 làm ảnh hƣởng đến kết quả xếp hạng của các website trên công cụ tìm kiếm. Humming bird ra đời để giúp ngƣời dùng tìm đƣợc thông tin chính xác và hữu ích hơn.
 18. 18. Với Voice Search thì Không cần phải gõ bàn phím, chỉ cần nói to thông tin bạn muốn tìm. Tất cả những gì bạn cần là một micrô tích hợp sẵn hoặc đi kèm. Chỉ cần nhấp vào micrô trong thanh tìm kiếm và bắt đầu nói
 19. 19. Sau Pagerank thì Author Rank đƣợcđánh giá quan trọng trên SERP nhằm mục đích xác định giá trị nội dung và độ uy tín của tác giả. Authorship bắt buộc phải xác minh, vì thế sẽ giảm thiểu các nội dung trùng lặp, rác...
 20. 20. Google Panda, Google Penguin Update liên tục...  Panda: Đánh vào chất lƣợng nội dung nhƣ vấn đề nhồi nhét từ khóa  Penguin: Đánh vào các vấn đề liên quan đến link building
 21. 21. 3. ĐỊNH HƢỚNG 2014  Từ khóa  Mobile  Nội dung 21  Technical is King  Social Network Tập trung đi đúng hƣớng.
 22. 22. Có rất nhiều tiêu chí lựa chọn từ/ nhóm từ khóa phù hợp. Nó phụ thuộc vào ngành nghề, tính cạnh cạnh. Chiến lƣợc từ khóa đang đƣợc đề nghị áp dụng cho năm 2014 với các tiêu chí lựa chọn nhƣ sau: 22 Giá trị chuyển đổi cao (Hành động xảy ra tƣơng tác) Mức độ cạnh tranh (Khó để có các vị trí hàng đầu) Khối lƣợng tìm kiếm lớn (Số lƣợng tìm kiếm mỗi tháng) 1 2 3 Tínhƣutiêngiảmdần BẠN NÊN SỬ DỤNG CHIẾN LƢỢC TỪ KHÓA NHƢ THẾ NÀO
 23. 23. Hàng trăm Hàng ngàn 10Ks 100Ks Hàng triệu Lƣợngtìmkiếmhàngtháng 18.5% 11.5% 70% Tỷ lệ từ khóa tạo ra truy cập cho website theo nhóm từ khóa
 24. 24. Độ dài từ khóa hợp lý khi chọn từ/cụm từ khóa theo các tiêu chí. 1 từ 2 từ 3 từ 4 từ 5 từ Tỷlệ%lƣợngtìmkiếmtheonhómtừ
 25. 25. Độ dài của từ khóa có tỷ lệ chuyển đổi cao hiện nay. Tỷ lệ tương tác tương ứng với độ dài từ khóa 1 từ 2 từ 3 từ 4 từ 5 từ >6 từ
 26. 26. Các vấn đề liên quan đến Kỹ thuật cần đƣợc chú ý, cải tiến và hoàn thiện ngay từ đầu trƣớc khi bắt đầu công việc SEO. Các vấn đề về kỹ thuật nhƣ: 26  Cấu trúc thông tin website  Cấu trúc Internal Link  Tốc độ website  Trùng lặp nội dung  URL  Vấn đề Index website  Sitemap  Phân trang.... Website load chậm 1s thì tỷ lệ tƣơng tác sẽ giảm đi 7% CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BAN ĐẦU
 27. 27. 27  1 Website  1 Cơ sở dữ liệu  1 Giao diện  1 Chiến lƣợc SEO Việc sử dụng công nghệ RESPONSIVE ngoài việc giúp tạo ra sự thân thiện với ngƣời dùng mà còn giúp Doanh nghiệp TIẾT KIỆM NHIỀU CHI PHÍ TỐI ƢU HÓA DI ĐỘNG
 28. 28. 28 30% truy cập từ Di động & Tablet tại VN
 29. 29. 29 Hành vi khách hàng truy cập vào website từ điện thoại di động, máy tính bảng thay đổi gần 100% sau 1 năm. Tốc độ này tiếp tục cho những năm tiếp theo. Đây là thống kê của thị trƣờng Quốc tế
 30. 30. 30 Xu hƣớng ngƣời dùng di động truy cập internet từ Hàn Quốc để tìm kiếm thông tin Xu hƣớng ngƣời truy cập Internet từ Trung Quốc
 31. 31. 31 Số lƣợng thành viên tham gia trên mạng xã hội hiện nay tăng lên rất nhanh, cụ thể:  Google Plus: 540+ triệu  Facebook: 1,300 + triệu  Twitter: 650 + triệu  Pin: 70+ triệu Social đóng vai trò rất quan trọng đối việc triển khai thành công SEO. Ngoài việc Social đóng vai trò là công cụ chia sẻ thông tin thì đây cũng đƣợc xem là 1 trong các yếu tố đƣợc Google Xếp hạng vị trí từ khóa. TƢƠNG TÁC SOCIAL
 32. 32. TÍN HIỆU SOCIAL
 33. 33. 33 NÓI KHÔNG với bán hàng TƢƠNG TÁC với influencers Tạo nội dung LIÊN QUAN đến thị trƣờng Đăng tải nội dung có KẾ HOẠCH PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN TƢƠNG TÁC TRÊN SOCIAL
 34. 34. 34  Xây dựng nhận biết, tạo ra nhu cầu  Thay đổi nhận thức về 1 số vấn đề để khuyến khích khách hàng ra quyết định  Củng cố niềm tin và sự trung thành nhãn hàng bằng những nội dung chuyên gia  Tạo ra những kết quả tìm kiếm chính xác, chất lƣợng cao hơn cho khách hàng tiềm năng Content Marketing cho website cần bao phủ nội dung bằng những bài viết phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhãn hàng hoặc tiến trình ra quyết định mua hàng (buying process), nhấn mạnh vào những vấn đề mang tính kêu gọi hành động (call-to-action) để khuyến khích khách hàng ra quyết định. Vai trò của Content Marketing đƣợc cụ thể hóa nhƣ sau: ĐỊNH HƢỚNG CONTENT MARKETING
 35. 35. 35 Nội dung sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong các chuỗi để giúp khách hàng ra quyết định Xa lạ Truy cập Leads Khách hàng Giới thiệu THU HÚT CHUYỂN ĐỔI BÁN HÀNG LAN TRUYỀN
 36. 36. 36  80% ngƣời Mỹ ở độ tuổi 18 – 34 bị ảnh hƣởng bởi các bài viết trên Blog trong quyết định mua hàng  90% ngƣời Mỹ sẽ sử dụng công cụ Search Engine để tìm kiếm thông tin để mua hàng online  34% các e-Retailer dự kiến sẽ đầu tƣ Blog cho năm 2014 CASE STUDY – USA MARKET
 37. 37. 4. QUY TRÌNH LÀM SEO Quy trình làm SEO giúp cho công tác SEO THÔNG MINH và THÀNH CÔNG hơn. 37 Làm một cách KHOA HỌC
 38. 38. 38 Chiến lƣợc SEO của chúng tôi nhằm mang lại hiệu quả cho khách hàng trong NGẮN HẠN và DÀI HẠN. Tất cả kỹ thuật SEO tiên tiến của chúng tôi đã đƣợc chứng minh qua các CASE STUDY. Chúng tôi tạo ra và thực hiện phân phối chiến dịch 1 cách rõ ràng, hiệu quả theo thời gian bằng việc cải thiện vị trí xếp hạng website, tăng truy cập và doanh thu cho Doanh nghiệp 1 cách bền vững. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN Truy cập Khách hàng ($)
 39. 39. 39 Chúng tôi thực hiện tiếp cận dự án SEO với 3 nội dung cần thực hiện  Tối ƣu về mặt kỹ thuật  Tối ƣu về mặt nội dung website  Tối ƣu hóa tính Authority của website Thời gian thực hiện nhƣ sau:  Chiến lƣợc & Planning: 2 tháng  Quản lý và phát triển SEO: Từ tháng thứ 3. Dự án SEO của chúng tôi thƣờng thực hiện từ 9 -> 12 tháng. Tối ưu hóa Kỹ thuật Tối ưu hóa Nội dung Tối ưu hóa Liên kết, Social
 40. 40. • Công việc thực hiện • Vị trí từ khóa • Truy cập website • Backlink • Công việc sắp tới • Tối ƣu hóa tính Authority (Onpage và Offpage) • Hỗ trợ nội dung và kỹ thuật cho website tốt hơn • Đánh giá về kỹ thuật • Đánh giá về nội dung • Đánh giá về tính Authority • Xây dựng mục tiêu • Thiết lập KPIs • Nghiên cứu từ khóa • Xây dựng phƣơng pháp phân tích và đánh giá (Tƣơng tác, ROI, Traffic...).... Kế hoạch Quản lý và Phát triển SEO Báo cáo Chiến lƣợc Công việc SEO của chúng tôi đƣợc thực hiện với phần mềm quản lý riêng cũng nhƣ biểu mẫu rõ ràng sẽ giúp cho Doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt và ra quyết định liên quan đến hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp
 41. 41. 5. KPIs ĐO LƢỜNG & PHẦN MỀM QUẢN LÝ Chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý SEO chuyên nghiệp để giúp khách hàng Việc ứng dụng công cụ quản lý SEO chuyên nghiệp sẽ giúp đối tác/khách hàng nhanh chóng tìm thấy sự thay đổi trên website của mình mà không cần phải yêu cầu đơn vị triển khai SEO phải thực hiện báo cáo hàng ngày 41 Biết trƣớc sẽ ĐƢỢC GÌ khi làm SEO
 42. 42. 42 KPIs ĐO LƢỜNG Danh sách nhóm KPIs thƣờng đƣợc chúng tôi sử dụng trong đo lƣờng SEO nhƣ sau:  Tỷ lệ truy cập giữa các nguồn (SEO, Trực tiếp Refer)  Tỷ lệ truy cập vào website từ các Search Engine  Truy cập của từng từ khóa đang ở vị trí trang 1  Tỷ lệ tƣơng tác của từng từ khóa (Goal Complete, Goal Value, Goal Conversion Rate, Abadonment Rate, Buy, Submit, Download,...)  Số lƣợng từ khóa đang TOP 30, 10, 5, 3  Tăng trƣởng truy cập  Truy cập có chất lƣợng (Time on site, Bounce Rate, Page/Visit...)  Brands – Non Brands Keywords  Inbound Link/ Page Authority/ Domain Authority
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 6. CASE STUDY Những chiến dịch SEO thành công tiêu biểu của chúng tôi. 46
 47. 47. www.netvietonline.com 47 • Website: Vienthonga.vn • Thời gian làm việc: 12 tháng • Tổng số từ khóa lên TOP 5: 300 từ • Dịch vụ: SEO tổng thể • Tình trạng: Đã kết thúc 02/2014 • Truy cập tự nhiên lúc thực hiện: 10.000 lƣợt/ngày • Truy cập tự nhiên khi kết thúc dự án: 35.000 lƣợt/ngày VIỄN THÔNG A
 48. 48. 48 • Website: Viettablet.com • Thời gian làm việc: 12 tháng • Dịch vụ: SEO tổng thể • Tình trạng: Đang thực hiện • Tổng truy cập khi bắt đầu dự án: 3.000 lƣợt/ngày • Truy cập sau 4 tháng thực hiện: 7.000 lƣợt/ngày • Đơn hàng tăng 50% VIETTABLET.COM
 49. 49. 49 Và chúng tôi có rất nhiều CASE STUDY khác trong các lĩnh vực tin tức, sức khỏe, y tế, xử lý khủng hoảng. Chúng tôi sẽ trình bày các CASE STUDY khi trực tiếp làm việc với quý khách hàng. Truy cập của khách hàng mảng tin tức – sức khỏe Truy cập của khách hàng mảng nội thất
 50. 50. 7. DỊCH VỤ SEO Nhóm dịch vụ mà SEONET đang thực hiện cung cấp cho khách hàng trong 2014 50 Những gì chúng tôi CÓ THỂ LÀM trong SEO.
 51. 51. 51 1. Đánh giá & Tƣ vấn (Kỹ thuật, UX, Nội dung, Link) 2. Nâng hạng từ khóa 3. SEO Ecommerce (Site Structure & Planning, Onsite Optimization, Product Descriptions & Reviews, Usability & Engagement, Content Marketing, Link building) 4. SEO tổng thể: Từ khóa và truy cập cho website 5. Dịch vụ SEO tăng truy cập cho website 6. Xử lý tin xấu trên trang 1 của công cụ tìm kiếm Google 7. Phát triển nội dung 8. Link building 9. Tối ƣu hóa Onpage 10. SEO đẩy bài PR trên các website Bạn hãy đề nghị với chúng tôi nếu bạn cần 1 dịch vụ liên quan đến SEO mà chƣa có trong tài liệu giới thiệu này.
 52. 52. 52 SEONET là 1 sản phẩm của netvietonline. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ SEO chuyên nghiệp tại thị trƣờng Việt Nam. Chúng tôi đã có hơn 5 kinh nghiệm thực hiện SEO cho các khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Healthcare, Thƣơng mại điện tử - bán lẻ, Giáo dục,... Và đạt nhiều thành công, đặc biệt những dự án lớn cần chúng tôi tạo ra nhiều truy cập để cải thiện hiệu quả bán hàng trực tuyến của Doanh nghiệp.
 53. 53. 53www.SEONET.vn Lầu 09, Phòng A04. 27 Trƣờng Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM Tel: (84).08 668 234 95 - 96 Email: seo@netvietonline.com Website: www.seonet.vn Mr. Đỗ Tấn Lợi VP Of Business Development Cell: +84 938 932 946 Email: loi.dt@netvietonline.com

×