O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Soft(ware) skills (konference Devel.cz, 2013)

Měkké dovednosti software, aby zvládal komunikaci s člověkem.

 • Seja o primeiro a comentar

Soft(ware) skills (konference Devel.cz, 2013)

 1. 1. David Grudl
 2. 2. USER EXPERIENCE
 3. 3. Uvědomit si skutečný cílCo je skutečným cílem třeba objedn{vkovéhoformul{ře? Mít tam neprůstřelné políčko pro zad{ní telefonního čísla, nebo aby z{kazník objednávku odeslal?
 4. 4. Některé prvky rozhodnědosažení cíle nepodpoří.
 5. 5. Minimalizujte počet prvků veformuláři. Třeba tím, žespojíte Jméno a Příjmení.
 6. 6. Nepopisujte stav, ale řešení.Chybov{ hl{ška nem{ popisovat stav (heslo není vyplněno), ale jak věc vyřešit (zvolte si prosím heslo).
 7. 7. Velkorysost.Buďte velkorysí v datech, které přijím{te. Validací např. form{tu telefonního čísla často jen uživatele naštvete.
 8. 8. „Jméno musí mít alespoň 3 znaky“ Co v případě, že m{ 2?
 9. 9. „N{zev obce musí mít alespoň 2 znaky“ A proč?
 10. 10. Používejte své výtvory.Používejte, předv{dějte, školte – bez toho nelze dosáhnout dobrého výsledku.
 11. 11. Odstraňte vše,co není potřeba.U každého prvku str{nky se zeptejte: opravdu tam musí být? Kdo to použív{?
 12. 12. Skutečně si někdo zatrhne, které koment{řechce vidět, a pak klikne na Zobrazitvybrané? Nevěřím! Pryč s tím.
 13. 13. Skutečně bude někdo klikat na tlačítko prosdílení na soci{lních sítích, když si čl{nekještě nepřečetl? Pryč s ikonkami!
 14. 14. Chci vidět obsah i bezrolov{ní, pryč svyhledáváním.
 15. 15. Chci už číst čl{nek, a ne rolovatpřes moře odkazů na další dílyseri{lu. Nevím, k čemu mi jsounálepky. Dokonce ani v Bille.
 16. 16. Testujte na sobě a okolí.Nechte někoho jiného používat vaši aplikaci atiše sledujte, na jak{ (i drobn{) úskalí nar{ží. Buďte všímaví. Buďte sebe všímaví.
 17. 17. Po dočtení čl{nku chci číst koment{ře. To se musíobejít bez (i kratičkého) p{tr{ní, kam vlastněkliknout. Odkaz na ně m{ být nejvýraznějšíprvek.
 18. 18. Proč jsem neklil na tlačítko pro sdílení nasociálních sítích? Protože mě k tomu nikdonevyzval. Chybí call-to-action popisek.
 19. 19. Co se mnou uděl{ zveřejněný počet sdílení?Bude se mi chtít sdílet něco, co už mraky jinýchsdílelo? Spíš ne.
 20. 20. Kliknu na „Flattr this!“, když nevím, co jeto Flattr? Určitě ne.
 21. 21. Leda tam být vysvětlující str{nka.
 22. 22. AJAX vyšší level AJAX vyžaduje z velké č{sti emulovat chov{níprohlížeče. Doporučuji předn{šku Jakuba Vr{ny „Ajaxizace“.
 23. 23. Před vyvol{nímAJAXového požadavkuje nutné ještě…
 24. 24. ignorovat situace, kdyžuživatel drží Ctrl, Alt, …
 25. 25. d{t najevo uživateli, žeprohlížeč pracuje, třebakurzorem myši…
 26. 26. …nebo jiným trikem …
 27. 27. …a nezapomenout paktyto indikátory vypnout.
 28. 28. Při vytvoření novéhopožadavku je třeba tenpředchozí zabít.
 29. 29. A umožnit ho zabít iuživateli kl{vesou Esc.
 30. 30. http://www.doporucim.cz/mobile/DEVELGRUDL David Grudl @davidgrudl @geekovo

×