Anúncio
เฉลย O net 48 คณิตศาสตร์
Próximos SlideShares
เฉลย Onet 50 คณิตศาสตร์เฉลย Onet 50 คณิตศาสตร์
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Darunee Ongmin(15)

Anúncio

เฉลย O net 48 คณิตศาสตร์

  1. เฉลยขอสอบ O-Net 48 คณิตศาสตร ปีการศึกษา 2548 • สอบ กุมภาพันธ์ 2549 • จํานวน 42 ข้อ • คะแนนเต็ม 100 คะแนน คลิปวีดีโอเฉลยละเอียด: http://www.dektalent.com/quiz/95-math-onet-2549/ เฉลยโดย พี่โต Dektalent.com ¢ŒÍ µÍº ¢ŒÍ µÍº ¢ŒÍ µÍº àµÔÁ¤ํÒ µÍº 1 4 12 3 23 4 1 1 2 1 13 3 24 1 2 2 3 3 14 4 25 2 3 3 4 4 15 4 26 1 4 2 5 4 16 3 27 4 5 1 6 2 17 2 28 3 6 3 7 2 18 3 29 2 7 2 8 1 19 4 30 1 8 1 9 1 20 3 31 3 9 2 10 1 21 1 32 2 10 1 11 4 22 2
Anúncio