O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kerncompetenties voor de architect, informatiemanager en IT-governance-adviseur

2.876 visualizações

Publicada em

Presentatie voor EAM 2014 congres

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kerncompetenties voor de architect, informatiemanager en IT-governance-adviseur

 1. 1. Kerncompetenties voor de architect, informatiemanager en IT-governance-adviseur Danny Greefhorst (dgreefhorst@archixl.nl) met dank aan: Toon Abcouwer, Casper van den Wall Bake, Fons Panneman en Pascal van Eck
 2. 2. Agenda • Aanleiding • Ontwikkelingen • Competentieraamwerken • Kernactiviteiten • Kerncompetenties 2
 3. 3. Aanleiding: • Signalering dat afdelingen binnen Ngi in potentie overlappen Samenwerking: • Begrijpen van elkaars vakgebied • Bepalen van overlap en relaties – Processen – Competenties • Artikelen 3 Samenwerking binnen Ngi-NGN IT-governance Architectuur Informatie management
 4. 4. Globale positionering Informatie management Architectuur IT- governance 4 Besturing en afspraken Visie en structuur Regie, informatie en betekenisgeving
 5. 5. • Outsourcing en cloud computing – Verschuiving van IT-afdeling van uitvoering naar regievoering – Toenemend belang van IT- governance, informatie- management en architectuur • Meer aandacht voor strategisch organisatorische aspecten binnen informatiemanagement • Verschuiving van IT-architectuur, naar business architectuur • Meer aandacht voor architectuurprincipes 5 Relevante ontwikkelingen
 6. 6. 6 Competentieraamwerken Competences of IT Architects R. Wieringa et al. The Open Group Certified Architect (Open CA) The Open Group BCS Enterprise and Solution Architecture British Computer Society European e-Competence Framework CEN Enterprise Architecture – Creating Value by Informed Governance M. Op ‘t Land et al. Certified Information Technology Architect Foundation IASA TOGAF The Open Group Bachelor of ICT domeinbeschrijving HBO-i Sturen op samenhang op basis van GEA R. Wagter Functiegebouw Rijk Min BZK Employability Framework Informatica (EFI) Ngi Functie-ordeningsysteem (UFO) VSNU The Open Group Certified IT Specialist (Open CITS) The Open Group Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica Ngi Skills Framework for the Information Age (SFIA) SFIA foundation CIGREF's nomenclature of IT job profiles CIGREF Advanced IT Training System (AITTS) Kibnet European Certification of Informatics Professionals EUCIP ArchitectuurInformatieTechnologieAlgemeen
 7. 7. 7 Competenties van architecten in TOGAF
 8. 8. 8 De architect
 9. 9. Architecture Design in e-CF 3.0 Title and generic description • Specifies, refines, updates and makes available a formal approach to implement solutions, necessary to develop and operate the IS architecture. • Identifies change requirements and the components involved: hardware, software, applications, processes, information and technology platform. • Takes into account interoperability, scalability, usability and security. • Maintains alignment between business evolution and technology developments. Proficiency levels 9 Level 3 Exploits specialist knowledge to define relevant ICT technology and specifications to be deployed in the construction of multiple ICT projects, applications or infrastructure improvements. Level 4 Acts with wide ranging accountability to define the strategy to implement ICT technology compliant with business need. Takes account of the current technology platform, obsolescent equipment and latest technological innovations. Level 5 Provides ICT strategic leadership for implementing the enterprise strategy. Applies strategic thinking to discover and recognize new patterns in vast datasets and new ICT systems, to achieve business savings.
 10. 10. Knowledge examples • architecture frameworks, methodologies and systems design tools • systems architecture requirements: performance, maintainability, extendibility, scalability, availability, security and accessibility • costs, benefits and risks of a system architecture • the company’s enterprise architecture and internal standards • new emerging technologies (e.g., distributed systems, virtualisation models, datasets, mobile systems) Skills examples • provide expertise to help solve complex technical problems and ensure best architecture solutions are implemented • use knowledge in various technology areas to build and deliver the enterprise architecture • understand the business objectives/drivers that impact the architecture component • assist in communication of the enterprise architecture and standards, principles and objectives to the application teams • develop design patterns and models to assist system analysts in designing consistent applications 10 Architecture Design in e-CF 3.0 (2)
 11. 11. Main tasks • Devise business improvement opportunities and create proposals • Align IT strategy and planning with the organisation’s business goals • Streamline business processes, functions, procedures and workflows and apply a consistent implementation approach • Manage stakeholder engagement in the development of new processes and systems and verifies feasibility • Conduct post-implementation reviews to evaluate benefits accrued from new processes and systems e-Competences • IS and Business Strategy Alignment (Level 4-5) • Business Plan Development (Level 3-4) • Architecture Design (Level 4) • Technology Watching (Level 5) • Business Change Management (Level 4- 5) 11 Enterprise Architect in CWA 16458 (European ICT Professional Profiles) Mission • Balances technological opportunities with business (process) requirements. Maintains a holistic view of the organisation’s strategy, processes, information and ICT assets. Links the business mission, strategy and processes to the IT strategy.
 12. 12. De drie disciplines in werkwoorden Informatie manager Inspireren Intermediëren Organiseren Architect Vertalen Afstemmen Structureren Governance adviseur Onderbouwen Borgen Beleggen 12
 13. 13. Kernactiviteiten van een informatiemanager Inspireren: kan het belang van informatie vormgeven vanuit zingeving en betekenis in een sociaal-organisatorische context; Intermediëren: kan een afstemmings- en regierol vervullen om het belang van de informatievoorziening te borgen binnen de organisatie door te communiceren en te informeren; Organiseren: kan een sturende en regisserende rol vervullen in de realisatie van de informatievoorziening zoals die vanuit de besturingsprincipes (governance) gelden. 13
 14. 14. Kernactiviteiten van een architect Vertalen: vertaalt de zingeving van organisaties in termen van doelstellingen en beleidsuitgangspunten naar een gewenste vormgeving van organisatie, processen en informatievoorziening Afstemmen: vertaalt inhoudelijke kennis, ideeën en meningen van individuen naar gemeenschappelijke uitgangspunten, structuren en plannen Structureren: brengt complexe informatie op verschillende abstractieniveau’s terug tot de essentiële structuur 14
 15. 15. Kernactiviteiten van een governance-adviseur Onderbouwen: kan keuzes m.b.t. invulling van project/asset/diensten- portfolio’s kwantitatief en/of kwalitatief onderbouwen uitgaande van systematische en zoveel mogelijk volledige inventarisatie van projecten, assets en/of diensten; Borgen: kan de IT-organisatie zodanig inrichten dat compliance met wet- en regelgeving en verantwoordelijkheid voor efficiënte en effectieve inzet van IT- middelen geborgd is; Beleggen: kan het proces faciliteren waarmee beslissingsbevoegdheden op het gebied van informatievoorziening binnen de organisatie wordt belegd. 15
 16. 16. Dublin Descriptoren Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Oordeels vorming Communicatie Leervaardig heden 16
 17. 17. Kerncompetenties van een informatiemanager Kennis en inzicht • Betekenisgevingsvraagstukken onderkennen en benoemen, gericht op het bereiken van overeenstemming binnen de organisatie en in de relatie met de omgeving. • Het belang en de betekenis van de informatievoorziening binnen de organisatie interpreteren en vertalen naar inrichtingsuitgangspunten. • De inrichtingsprincipes die relevant zijn in de actuele organisatorische context herkennen en samenvatten. • Op hoofdlijnen van de technologische kansen en mogelijkheden (die worden gedefinieerd door de architect), overzien en op waarde in een bedrijfskundige en sociale context inschatten. 17
 18. 18. Kerncompetenties van een informatiemanager (2) Toepassen kennis en inzicht • De vraagstukken van zingeving en hun technologische implicaties in een sociaal-organisatorische context vertalen in concrete acties; – de implementatievraagstukken binnen de organisatie coördineren – dan wel het veranderkundig proces zelf regisseren. Oordeelsvorming • Bepalen wanneer welke strategische en architectuurprincipes tot een succesvolle implementatie zal leiden. • Inschatten welke informatie iedere stakeholder nodig heeft om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het veranderproces. • Argumenten duiden en hanteren die worden toegepast in prioritering en besluitvorming (stakeholder management). 18
 19. 19. Kerncompetenties van een architect Kennis en inzicht • Heeft kennis van wat typische inrichtingen van organisatie, processen en informatievoorziening zijn en wat er de voor- en nadelen van zijn. • Heeft kennis van methoden en technieken voor het opstellen van architectuurprincipes en het modelleren van processen, gegevens en applicaties zoals TOGAF en ArchiMate. Toepassen kennis en inzicht • Is in staat om gegeven een probleemsituatie een gestructureerde aanpak te bepalen om te komen tot relevante inrichtingskeuzen. • Is in staat om passende inrichtingskeuzes te bepalen gegeven specifieke doelstellingen. • Is in staat om verzamelde informatie om te zetten in een model dat een relevant perspectief biedt op de informatie. 19
 20. 20. Kerncompetenties van een architect (2) Oordeelsvorming • Is in staat om te bepalen welke inrichtingskeuzes op een bepaald moment gemaakt moeten worden. • Is in staat om te bepalen welke informatie en meningen verzameld moeten worden om keuzes te onderbouwen. • Is in staat om de hoofd- en bijzaken te onderscheiden in verzamelde informatie en terug te brengen tot de essentie. 20
 21. 21. Kerncompetenties van een governance-adviseur Kennis en inzicht • Heeft kennis van en inzicht in methodes en technieken voor portfolio- en programma-management (Chris Verhoef, MSP); • Heeft kennis van en inzicht in relevante methodes, technieken en raamwerken voor procesverbetering en risicomanagement die organisaties gebruiken voor borging, zoals CobiT, ISO 27001, en branche- specifiek zoals Basel III; • Heeft kennis van en inzicht in aspecten van organisatiekunde die betrekking hebben op het beleggen van beslissingsbevoegdheden, zoals bijv. theorieën over leiderschap, organisatiestructuren en organisatiecultuur. 21
 22. 22. Kerncompetenties van een governance-adviseur (2) Toepassen kennis en inzicht • Is in staat om een project-, applicatie- en/of dienstenportfolio op te stellen en regelmatig bij te werken in samenwerking met relevante stakeholders binnen de organisatie. • Is in staat om selecties te maken van elementen uit de diverse methodes, technieken en raamwerken die relevant zijn om verantwoordelijkheden in een gegeven organisatie te borgen en deze binnen de organisatie te implementeren; • Is in staat om adviezen uit te brengen over vast te stellen mandaten binnen een politieke en culturele context. Oordeelsvorming • Is in staat om te bepalen welke inrichting van portfoliomanagement geschikt is voor een gegeven organisatie op een bepaald punt in de tijd, in elk geval inclusief een inschatting van de mate van aggregatie en formaliteit; • Is in staat om in te schatten waar een organisatie de meeste risico’s loopt en hoe die het beste kunnen worden afgedekt; • Is in staat in te schatten welke mate van ‘control’ geschikt is gegeven een bepaalde organisatiestructuur en -cultuur. 22
 23. 23. Gemeenschappelijke competenties Communicatie • Is in staat om issues, hypothesen en kernvragen te formuleren en de daardoor noodzakelijke informatie te verzamelen middels interviews, enquêtes en workshops • Is in staat om in gesprekken en discussies gemeenschappelijkheden te identificeren, te benadrukken en daar draagvlak voor te creëren • Is in staat om keuzes te onderbouwen met kwalitatieve en kwantitatieve argumenten en deze te verdedigen richting (senior) management • Is in staat om informatie op een toegankelijke wijze schriftelijk en verbaal te communiceren daarbij gebruik te maken van de juiste media Leervaardigheden • Is in staat in te zien welke aanvullende persoonlijke kennis en vaardigheden op een bepaald moment essentieel zijn en deze zichzelf ook snel eigen te maken 23
 24. 24. Conclusies • Toenemend belang van informatiemanagement, architectuur en IT- governance • Multi-disciplinaire samenwerking is noodzakelijk • Competenties moeten worden ontwikkeld • Focus op kerncompetenties, gebruik Dublin Descriptoren 24
 25. 25. Vragen? 25

×