O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת‬‫אינטראקטיביות מקוונת בבתי ספר‬   ‫באמצעות מערכת משוב‬
‫מבוא‬   ‫היבטים ארגוניים ומידע אודות הלומדים. ע"מ‬  ‫להטמיע את השינוי ולהפוך אותו לשגרה בבי"ס‬     ‫אנו נדרשים ל...
‫אנו נתייחס כאן למערכת משו"ב הכוללת שתי‬                ‫תוכנות:‬‫• משוב מורים – אינטראקציות בין המורים במע...
‫מחקר – מטרות והשערות‬          ‫המחקר בדק שתי השערות:‬   ‫• האם כמות האינטראקציות תעלה עם הזמן.‬  ‫• האם הר...
‫שיטת המחקר‬‫המשתתפים- 9111 עובדי הוראה מ-01 בתי ספר כאשר‬     ‫• 3 מהם השתמשו בתוכנת משוב למורים‬‫• 7 בתי ספר השתמשו ...
‫מס השיעורים שהוקלדו מתוך מס השיעורים בפועל של המורה‬            ‫תוצאות‬   ‫משו"ב מורים בלבד‬  ‫משו"ב מור...
‫מס הודעות שנשלחו בין המורים.‬               ‫תוצאות‬‫משו"ב מורים בלבד )ממוצע‬  ‫משו"ב מורים ומשפחות )ממוצע...
‫מס הכניסות של המורים למשו"ב.‬              ‫תוצאות‬   ‫משוב מורים בלבד )ממוצע‬       ‫משו"ב מורים ...
‫מסקנות‬      ‫הממצאים אוששו את שתי ההשערות שהועלו בהתחלה‬ ‫• להרחבת מעגלי האינטראקציה להורים ותלמידים תהיה השפעה‬ ...
‫סיכום‬ ‫• מטרת הטמעת הטכנולוגיה, מערכת לניהול למידה, היא‬‫ליצור אינטראקטיביות בין הורים מורים ותלמידים, מטרת‬  ‫החיבור ...
הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי
הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי

תוכנת המשו"ב - שינוי טכנולוגי

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת אינטראקטיביות מקוונת בבתי

 1. 1. ‫הטמעת שינוי טכנולוגי – הגברת‬‫אינטראקטיביות מקוונת בבתי ספר‬ ‫באמצעות מערכת משוב‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫היבטים ארגוניים ומידע אודות הלומדים. ע"מ‬ ‫להטמיע את השינוי ולהפוך אותו לשגרה בבי"ס‬ ‫אנו נדרשים להשתמש בטכנולוגיה חדשה‬ ‫שישתמשו בה הנוגעים לנושא כמו מורים, הורים‬‫ותלמידים ושתהיה ביניהם אינטראקציה. תכונה זו‬ ‫הכרחית להצלחת סביבה טכנולוגית במערכת‬ ‫החינוך.‬
 3. 3. ‫אנו נתייחס כאן למערכת משו"ב הכוללת שתי‬ ‫תוכנות:‬‫• משוב מורים – אינטראקציות בין המורים במעגל‬ ‫סגור.‬ ‫• משוב תלמידים והורים – אינטראקציה בין‬ ‫המשפחה למורים לגבי נתוני התלמיד.‬
 4. 4. ‫מחקר – מטרות והשערות‬ ‫המחקר בדק שתי השערות:‬ ‫• האם כמות האינטראקציות תעלה עם הזמן.‬ ‫• האם הרחבת האינטראקציה למשפחות תוביל‬‫להשפעה חיובית בכל אחד ממדדי האינטראקציה.‬
 5. 5. ‫שיטת המחקר‬‫המשתתפים- 9111 עובדי הוראה מ-01 בתי ספר כאשר‬ ‫• 3 מהם השתמשו בתוכנת משוב למורים‬‫• 7 בתי ספר השתמשו גם בתוכנת משו"ב לתלמידים‬ ‫והורים.‬
 6. 6. ‫מס השיעורים שהוקלדו מתוך מס השיעורים בפועל של המורה‬ ‫תוצאות‬ ‫משו"ב מורים בלבד‬ ‫משו"ב מורים וגם משפחות‬ ‫תקופת הזנת הנתונים‬ ‫85‬ ‫67‬ ‫שנה 1‬ ‫17‬ ‫08‬ ‫שנה 2‬ ‫17‬ ‫38‬ ‫שנה 3‬ ‫בבתי ספר שהפעילו משו"ב משוב גם להורים ולתלמידים )לעומת‬ ‫בתי ספר שהפעילו משו"ב רק בין המורים( הגיעו לרמות‬‫אינטראקציות גבוהות יותר ולעליות במשך השנים.הנתונים עלו עם‬‫השנים. גם לגבי שליחת הודעות בין המורים למרות שזו לא פעולת‬ ‫חובה, כן בחרו להשתמש בה.‬
 7. 7. ‫מס הודעות שנשלחו בין המורים.‬ ‫תוצאות‬‫משו"ב מורים בלבד )ממוצע‬ ‫משו"ב מורים ומשפחות )ממוצע‬ ‫הודעות שנשלחו ע"י עובד הוראה‬ ‫הודעות למורה(‬ ‫הודעות למורה(‬ ‫51‬ ‫33‬ ‫שנה 1‬ ‫94‬ ‫77‬ ‫שנה 2‬ ‫85‬ ‫821‬ ‫שנה 3‬ ‫ע"מ לבדוק את ההשערה השנייה עשו השוואה עם בתי‬ ‫ספר שמפעילים משו"ב למורים בלבד לבין בתי ספר‬ ‫שמפעילים שיש להם שיתוף של הורים ותלמידים ומצאו‬ ‫שבתי ספר עם שיתוף של הורים ותלמידים האינטראקציה‬ ‫בהם עלתה בהרבה על בתי ספר שהשתמשו במשוב מורים‬ ‫בלבד.‬
 8. 8. ‫מס הכניסות של המורים למשו"ב.‬ ‫תוצאות‬ ‫משוב מורים בלבד )ממוצע‬ ‫משו"ב מורים וגם‬ ‫מספר כניסות למערכת‬ ‫כניסות(‬ ‫משפחות)ממוצע כניסות(‬ ‫37‬ ‫212‬ ‫שנה 1‬ ‫241‬ ‫772‬ ‫שנה 2‬ ‫241‬ ‫633‬ ‫שנה 3‬ ‫גם בבדיקת אינטרקטיביות כמס כניסות של כל עובד הוראה‬‫למערכת נמצא כי בבתי ספר שהפעילו משוב הורים ותלמידים‬‫לעומת בתי ספר שהפעילו משו"ב מורים בלבד מספר הכניסות‬ ‫גבוה יותר.‬
 9. 9. ‫מסקנות‬ ‫הממצאים אוששו את שתי ההשערות שהועלו בהתחלה‬ ‫• להרחבת מעגלי האינטראקציה להורים ותלמידים תהיה השפעה‬ ‫חיובית מאוד והאינטראקציה בין שלושת הגורמים העיקריים תגדל‬ ‫עם השנים.‬‫• מה שהיה מעניין, שהמורים בבית ספר שהפעילו רק משו"ב למורים‬ ‫היו צעירים מהמורים שהפעילו משו"ב גם להורים ולתלמידים‬ ‫והמסקנה -< גיל המורים אינו מהווה מכשול להטמעה מוצלחת של‬ ‫טכנולוגיה חדשה ע"י ביה"ס כארגון.‬‫• לכן ההמלצה להטמיע מערכות תוך כדי שיתוף מעגלי אינטראקציה‬ ‫רחבים.‬
 10. 10. ‫סיכום‬ ‫• מטרת הטמעת הטכנולוגיה, מערכת לניהול למידה, היא‬‫ליצור אינטראקטיביות בין הורים מורים ותלמידים, מטרת‬ ‫החיבור של התלמידים למערכת משו"ב הינה לאפשר‬ ‫שותפות בניהול תהליך הלמידה. המידע הקיים אצל‬ ‫המורים הופך להיות שקוף גם בפני התלמידים וההורים,‬ ‫באופן יומיומי ובכך לשפר את כל מערך החינוך והלימוד.‬ ‫• מסקנות המחקר -< מדדו את הטמעת מערכת משו"ב‬ ‫בבתי ספר על יסודיים במשך 3 שנים ומצאו שמשנה‬ ‫לשנה יש גידול משמעותי באינטראקטיביות בין הגורמים‬‫הנ"ל והמסקנה שיש להגדיל את מעגלי האינטראקטיביות‬ ‫ולראות בשלושת הגורמים חלק בלתי נפרד מהצלחת‬ ‫התהליך ומשיפור ההתנהלות הפדגוגית הארגונית.‬

×