Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

PE NGGUNAAN
  TEKNOLOGI
PENDIDIKAN DALAM
 PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DI
 NEGARA BRUNEI
  DARUSSALAM
Pembentang 2:
 08P0312
    Halijah
    Binti
    pakar
Pembentang 3:
 08P0308
    Dyg HJH
     YUSNI
    BINTI HJ
    Ja’afar
Pembentang 4:
 08P0301
      NOURUL
      HIDAYAH
      BINTI HJ
      IBRAHIM
Pembentang 1:
 08P0311
       Hjh
      Halina
      BINTI HJ
      kassim
DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
        “Teknologi pendidikan ialah cara yang
          sistematik bagi mereka bentuk,
        melaksana dan menilai keseluruhan
        proses pembelajaran dan pengajaran
        dari segi objektif khusus, berdasarkan
         penyelidikan tentang pembelajaran
         manusia dan komunikasi dengan
         menggunakan cantuman sumber
         manusia dan bukan manusia untuk
        membawa kepada pengajaran yang
               lebih berkesan”
           - Suruhjaya Teknologi Pengajaran, USA -
Jenis-jenis teknologi
   pendidikan


         Media
  Media
         Bukan
Elektronik
        Elektronik
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Overhead projector
  Video, Perakam Video, DVD Player
Interactive White Board
MEDIA BUKAN ELEKTRONIK

   Papan tulis, buku teks, surat khabar,
   gambar foto, carta, gambar rajah, benda-
    benda semulajadi dan apa saja benda
        yang tidak bermesin.
Matlamat :
 

 


 

  

PE NGGUNAAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN DI
  NEGARA BRUNEI
   DARUSSALAM
•  Antara teknologi pendidikan yang sering digunakan
  dalam pengajaran di sekolah-sekolah adalah seperti
  LCD Projector, Overhead projector, television, video dan
  radio.
•  Sehubungan dengan itu, dalam menyahut Strategi
  Wawasan Utama 2035 (Brunei Vision 2035) : Strategi
  Pendidikan, Kerajaan telah memperuntukkan wang
  yang banyak setiap tahun bagi menyediakan
  kemudahan-kemudahan ICT seperti komputer laptop
  dan desktop, projektor, interactive whiteboard dan
  lain-lain alatan teknologi, termasuklah $145 juta untuk
  melaksanakan projek e-pendidikan di bawah
  Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal
  Ugama.
Di antara projek berkaitan pengajaran dan pembelajaran
       berbantukan komputer ialah

 Projek Mobile Teaching & Learning (Mobitel).
 Ianya merupakan satu kemudahan pembelajaran kepada
pelajar yang memberi peluang kepada pelajar memperolehi
 akses kepada teknologi dan maklumat yang lebih luas
          melalui internet.
http://srbinturankemudahan.blogspot.com Makmal komputer 1        Makmal komputer 2
Interactive Whiteboard        Bilik Mobitel
Projek e-Kerajaan
Jabatan Pengajian Islam “                      ”
   (                )         Makmal ini membolehkan guru-guru
         berinteraksi dengan murid secara
        berkumpulan atau pecahan kumpulan
           atau pun secara individu


                 INTEL
http://supmam.blogspot.com/
                      http://supapmasna.blogspot.com
>>   0    >>      1  >>  2  >>    3    >>      4  >>
•
      INTEL
  2 orang guru dilantik bagi mengawas dan
  bertanggungjawab ke atas penggunaan
  perkakasan yang dibekalkan di sekolah.
•  Guru terbabit dilatih/dikursus/dibengkelkan
  untuk   menguasai   kemahiran   asas
  penggunaan Tablet PC.
•  Guru  tersebut  akan   mengaplikasikan
  kemahiran yang telah diberikan dan
  menyebarkan   maklumat  serta  melatih
  penggunaannya kepada guru lain di sekolah
  berkenaan.
 Membantu memperbaiki keseluruhan keberkesanan proses
      pengajaran dan pembelajaran.
   Menambah kualiti pembelajaran atau peringkat
      penguasaan pembelajaran.
  Mengurangkan dan menjimatkan masa dan tenaga.


Menambah keberkesanan guru dari
  segi bilangan pelajar tanpa
 mengurangkan kualiti pembelajaran
 Merangsang minat pelajar.

Memberi kelainan dan kepelbagaian dalam
      kaedah mengajar.

  Memperkayakan pengalaman pelajar


 Menghasilkan bahan-bahan
 pengajaran dengan lebih efisien.
* Guru kurang berkemahiran dalam
     bidang teknologi.
 * Peralatan-peralatan kurang dan tidak
        disediakan.

* Guru kurang motivasi dan merasakan ianya
      sebagai satu bebanan.


 * Memerlukan peruntukan kewangan yang
         besar.
* Guru tidak mempunyai masa untuk
menghasilkan bahan ABM berbentuk IT

 ( Microsoft Powerpoint/Macromedia
        Flash ).
* Kurang bahan (software pendidikan) dan
susah unuk mendapatkan ABM berbentuk
audio visual lebih-lebih lagi matapelajaran
         Agama.



  „  ‟  „  ‟

MEDIA PERMATA
JUMAAT                     20HB JUN 2008


 MAJLIS INDUKSI PEGAWAI, GURU & KAKITANGAN
      YANG BARU BERKHIDMAT
          Ucapan Timbalan Setia Usaha Tetap
       Kementerian Hal Ehwal Agama, Dato’ Paduka
        Haji Ishaaq bin Haji Abdullah dalam Majlis
       Induksi Pegawai, Guru dan Kaki Tangan yang
       baru berkhidmat di Jabatan Pengajian Islam di
        Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal
        Bolkiah : “Kita hendaklah mengimbangkan
        kemajuan dan kepesatan teknologi selaras
       dengan tuntutan pendikan agama kepada guru
                 dan murid”.
sekian
terima
kasih
1 de 28

Recomendados

Pembelajaran akses kendiri por
Pembelajaran akses kendiriPembelajaran akses kendiri
Pembelajaran akses kendiriSektor Pengurusan Akademik JPN Pahang
12.3K visualizações53 slides
Pendidikan inklusif por
Pendidikan inklusif Pendidikan inklusif
Pendidikan inklusif Mialen Eja
9K visualizações7 slides
Teori pembelajaran behavioris por
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisnurzaharuddin
49.6K visualizações11 slides
Bab 1 teknologi pendidikan por
Bab 1 teknologi pendidikanBab 1 teknologi pendidikan
Bab 1 teknologi pendidikanpeggylau9318
5.2K visualizações24 slides
Bab1 pengenalan teknologi pendidikan por
Bab1 pengenalan teknologi pendidikanBab1 pengenalan teknologi pendidikan
Bab1 pengenalan teknologi pendidikanSiti Zulaikha
11.7K visualizações11 slides
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBk) por
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBk)PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBk)
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBk)Letchumi Perumal
7.6K visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengayaan por
PengayaanPengayaan
Pengayaancik noorlyda
10.9K visualizações7 slides
Analisis model assure por
Analisis model assureAnalisis model assure
Analisis model assureArbaanis Shamsuddin
8.7K visualizações8 slides
Tingkah laku bermasalah bilik darjah por
Tingkah laku bermasalah bilik darjahTingkah laku bermasalah bilik darjah
Tingkah laku bermasalah bilik darjahPowerful Gurlz
13.2K visualizações30 slides
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... por
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...Syrvison Goh
20K visualizações11 slides
Langkah untuk membina kurikulum dalam model tyler por
Langkah untuk membina kurikulum dalam model tylerLangkah untuk membina kurikulum dalam model tyler
Langkah untuk membina kurikulum dalam model tylerFatimah Al-Dayana
8.5K visualizações8 slides
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya por
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjayaperbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjayaEmiey Mieysagie
39.4K visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Pengayaan por cik noorlyda
PengayaanPengayaan
Pengayaan
cik noorlyda10.9K visualizações
Analisis model assure por Arbaanis Shamsuddin
Analisis model assureAnalisis model assure
Analisis model assure
Arbaanis Shamsuddin8.7K visualizações
Tingkah laku bermasalah bilik darjah por Powerful Gurlz
Tingkah laku bermasalah bilik darjahTingkah laku bermasalah bilik darjah
Tingkah laku bermasalah bilik darjah
Powerful Gurlz13.2K visualizações
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... por Syrvison Goh
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
Syrvison Goh20K visualizações
Langkah untuk membina kurikulum dalam model tyler por Fatimah Al-Dayana
Langkah untuk membina kurikulum dalam model tylerLangkah untuk membina kurikulum dalam model tyler
Langkah untuk membina kurikulum dalam model tyler
Fatimah Al-Dayana8.5K visualizações
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya por Emiey Mieysagie
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjayaperbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
Emiey Mieysagie39.4K visualizações
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu... por Sara Zaleha
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Sara Zaleha91.6K visualizações
contoh soalan aras taksonomi bloom por Autdrey Yna
contoh soalan aras taksonomi bloomcontoh soalan aras taksonomi bloom
contoh soalan aras taksonomi bloom
Autdrey Yna23.2K visualizações
TEORI Skinner and pavlov por Nahzatul Akma
TEORI Skinner and pavlovTEORI Skinner and pavlov
TEORI Skinner and pavlov
Nahzatul Akma40.2K visualizações
Pendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulum por Hayati Mustaffa
Pendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulumPendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulum
Pendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulum
Hayati Mustaffa30.9K visualizações
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja... por Atifah Ruzana Abd Wahab
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Atifah Ruzana Abd Wahab17.5K visualizações
Sistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan por alexsonn
Sistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaanSistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan
Sistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan
alexsonn42.9K visualizações
Topik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran por Nik Ibrahim Nik Mat
Topik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 11 isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran
Nik Ibrahim Nik Mat12.5K visualizações
Pembelajaran masteri por zabidah awang
Pembelajaran masteriPembelajaran masteri
Pembelajaran masteri
zabidah awang18.1K visualizações
Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran por NorlelaAlim
Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaranImplikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran
Implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran
NorlelaAlim5.7K visualizações
Teknologi dalam pendidikan por Munirah Sobri
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikan
Munirah Sobri30.8K visualizações
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran por Noorezayu Mohd Said
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Noorezayu Mohd Said52K visualizações
Kepentingan pentaksiran por cikgusuepkhas
Kepentingan pentaksiranKepentingan pentaksiran
Kepentingan pentaksiran
cikgusuepkhas27.7K visualizações

Destaque

Topik 1 teknologi pendidikan por
Topik 1 teknologi pendidikanTopik 1 teknologi pendidikan
Topik 1 teknologi pendidikanTan Yin
6.1K visualizações43 slides
Tpack Presentation por
Tpack PresentationTpack Presentation
Tpack Presentationmrborup
3.8K visualizações18 slides
Prinsip teknologi pengajaran por
Prinsip teknologi pengajaranPrinsip teknologi pengajaran
Prinsip teknologi pengajaranadibah ishak
5.3K visualizações34 slides
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran por
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranAlif Akram
10.3K visualizações22 slides
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaran por
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaranPenggunaan+teknologi+dlm+pengajaran
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaranHishamuddin Jabar
8K visualizações35 slides
Konsep teknologi pendidikan por
Konsep teknologi pendidikanKonsep teknologi pendidikan
Konsep teknologi pendidikanMui Peng Soon
15.1K visualizações14 slides

Destaque(6)

Topik 1 teknologi pendidikan por Tan Yin
Topik 1 teknologi pendidikanTopik 1 teknologi pendidikan
Topik 1 teknologi pendidikan
Tan Yin6.1K visualizações
Tpack Presentation por mrborup
Tpack PresentationTpack Presentation
Tpack Presentation
mrborup3.8K visualizações
Prinsip teknologi pengajaran por adibah ishak
Prinsip teknologi pengajaranPrinsip teknologi pengajaran
Prinsip teknologi pengajaran
adibah ishak5.3K visualizações
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran por Alif Akram
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Alif Akram10.3K visualizações
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaran por Hishamuddin Jabar
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaranPenggunaan+teknologi+dlm+pengajaran
Penggunaan+teknologi+dlm+pengajaran
Hishamuddin Jabar8K visualizações
Konsep teknologi pendidikan por Mui Peng Soon
Konsep teknologi pendidikanKonsep teknologi pendidikan
Konsep teknologi pendidikan
Mui Peng Soon15.1K visualizações

Similar a Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Aplikasi ICT dlm P&P Ugama por
Aplikasi ICT dlm P&P UgamaAplikasi ICT dlm P&P Ugama
Aplikasi ICT dlm P&P Ugamaprofmadyadrhjsuaidi
472 visualizações49 slides
TekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dll por
TekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dllTekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dll
TekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dlldr2200s
886 visualizações25 slides
Tek Pen Sokong Kurikulum por
Tek Pen Sokong KurikulumTek Pen Sokong Kurikulum
Tek Pen Sokong Kurikulumdr2200s
377 visualizações21 slides
Redzuan bin wang por
Redzuan bin wangRedzuan bin wang
Redzuan bin wangredzuan6574
166 visualizações13 slides
Redzuan bin wang por
Redzuan bin wangRedzuan bin wang
Redzuan bin wangredzuan6574
193 visualizações13 slides
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan por
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanSiti Zulaikha
10.8K visualizações11 slides

Similar a Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran(20)

Aplikasi ICT dlm P&P Ugama por profmadyadrhjsuaidi
Aplikasi ICT dlm P&P UgamaAplikasi ICT dlm P&P Ugama
Aplikasi ICT dlm P&P Ugama
profmadyadrhjsuaidi472 visualizações
TekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dll por dr2200s
TekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dllTekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dll
TekPenddkn_Rasidah,NoorAsrinawati,MdFadillah dll
dr2200s886 visualizações
Tek Pen Sokong Kurikulum por dr2200s
Tek Pen Sokong KurikulumTek Pen Sokong Kurikulum
Tek Pen Sokong Kurikulum
dr2200s377 visualizações
Redzuan bin wang por redzuan6574
Redzuan bin wangRedzuan bin wang
Redzuan bin wang
redzuan6574166 visualizações
Redzuan bin wang por redzuan6574
Redzuan bin wangRedzuan bin wang
Redzuan bin wang
redzuan6574193 visualizações
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan por Siti Zulaikha
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Siti Zulaikha10.8K visualizações
Penggunaan teknologi & pdp 2 por Nurul Atiyah
Penggunaan teknologi & pdp 2Penggunaan teknologi & pdp 2
Penggunaan teknologi & pdp 2
Nurul Atiyah219 visualizações
Penggunaan ICT Dalam PDP Matematik por ikhwankmk92
Penggunaan ICT Dalam PDP MatematikPenggunaan ICT Dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT Dalam PDP Matematik
ikhwankmk921.5K visualizações
Kumpulan 8 Isu Berkaitan Penggunaan Teknologi dalam PdP por Irma Gurlz
Kumpulan 8  Isu Berkaitan Penggunaan Teknologi dalam PdPKumpulan 8  Isu Berkaitan Penggunaan Teknologi dalam PdP
Kumpulan 8 Isu Berkaitan Penggunaan Teknologi dalam PdP
Irma Gurlz761 visualizações
Penggunaan ICT por Ermahijra Kalam
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICT
Ermahijra Kalam479 visualizações
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik por Farah Waheeda
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikPenggunaan ICT dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik
Farah Waheeda1.5K visualizações
Latihan1.docx por razlin8208
Latihan1.docxLatihan1.docx
Latihan1.docx
razlin8208508 visualizações
Tugasan 2 , kupasan blog por Khairul Saad
Tugasan 2 , kupasan blogTugasan 2 , kupasan blog
Tugasan 2 , kupasan blog
Khairul Saad283 visualizações
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring por Syaiful Ahdan
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
Syaiful Ahdan104 visualizações
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653 por Sivaneswari Muniandy
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Sivaneswari Muniandy4.1K visualizações
Pembelajaran ict redhana por iwayanredhana
Pembelajaran ict redhanaPembelajaran ict redhana
Pembelajaran ict redhana
iwayanredhana1.5K visualizações
Teknologi Pendidikan por Dr22s
Teknologi PendidikanTeknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Dr22s2.5K visualizações
Tugasan 3 por rubiha86
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
rubiha863.6K visualizações
(801111125405) asignment hbef2303 por Aj Ze
(801111125405) asignment hbef2303(801111125405) asignment hbef2303
(801111125405) asignment hbef2303
Aj Ze593 visualizações
Aplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah Pembelajaran por Farah Liyana Sholehhuddin
Aplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah PembelajaranAplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah Pembelajaran
Aplikasi Teknologi Untuk Pelajar Masalah Pembelajaran
Farah Liyana Sholehhuddin12.4K visualizações

Último

Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
26 visualizações27 slides
surat lamaran pld tahun 2023.docx por
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docxAnggunPermatasari25
12 visualizações1 slide
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajarSaputra57
14 visualizações8 slides
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptxschulzt1
18 visualizações27 slides
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxAzizahRaiza1
30 visualizações17 slides
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxRenataRoseria
18 visualizações9 slides

Último(20)

Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
surat lamaran pld tahun 2023.docx por AnggunPermatasari25
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 visualizações
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por FajarSaputra57
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptx
FajarSaputra5714 visualizações
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 visualizações
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza130 visualizações
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 visualizações
Katalog Penerbit Baca por penerbitbaca
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Baca
penerbitbaca51 visualizações
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx por diahprameswari1986
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
diahprameswari198621 visualizações
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas... por NoviKasari25
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
NoviKasari2511 visualizações
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 visualizações
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf por Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 18 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
SupriyadiSupriyadi5430 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali22 visualizações
SK Satgas PPKS.pdf por Irawan Setyabudi
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdf
Irawan Setyabudi34 visualizações
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy16 visualizações
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 visualizações
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA14 visualizações
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2113 visualizações
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf por MayaKurniawati6
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
MayaKurniawati623 visualizações
MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini114 visualizações

Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

 • 1. PE NGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 • 2. Pembentang 2: 08P0312 Halijah Binti pakar
 • 3. Pembentang 3: 08P0308 Dyg HJH YUSNI BINTI HJ Ja’afar
 • 4. Pembentang 4: 08P0301 NOURUL HIDAYAH BINTI HJ IBRAHIM
 • 5. Pembentang 1: 08P0311 Hjh Halina BINTI HJ kassim
 • 6. DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN “Teknologi pendidikan ialah cara yang sistematik bagi mereka bentuk, melaksana dan menilai keseluruhan proses pembelajaran dan pengajaran dari segi objektif khusus, berdasarkan penyelidikan tentang pembelajaran manusia dan komunikasi dengan menggunakan cantuman sumber manusia dan bukan manusia untuk membawa kepada pengajaran yang lebih berkesan” - Suruhjaya Teknologi Pengajaran, USA -
 • 7. Jenis-jenis teknologi pendidikan Media Media Bukan Elektronik Elektronik
 • 10. Overhead projector Video, Perakam Video, DVD Player
 • 12. MEDIA BUKAN ELEKTRONIK Papan tulis, buku teks, surat khabar, gambar foto, carta, gambar rajah, benda- benda semulajadi dan apa saja benda yang tidak bermesin.
 • 13. Matlamat :   
 • 14.  
 • 15. PE NGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 • 16. Antara teknologi pendidikan yang sering digunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah adalah seperti LCD Projector, Overhead projector, television, video dan radio. • Sehubungan dengan itu, dalam menyahut Strategi Wawasan Utama 2035 (Brunei Vision 2035) : Strategi Pendidikan, Kerajaan telah memperuntukkan wang yang banyak setiap tahun bagi menyediakan kemudahan-kemudahan ICT seperti komputer laptop dan desktop, projektor, interactive whiteboard dan lain-lain alatan teknologi, termasuklah $145 juta untuk melaksanakan projek e-pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • 17. Di antara projek berkaitan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ialah Projek Mobile Teaching & Learning (Mobitel). Ianya merupakan satu kemudahan pembelajaran kepada pelajar yang memberi peluang kepada pelajar memperolehi akses kepada teknologi dan maklumat yang lebih luas melalui internet.
 • 18. http://srbinturankemudahan.blogspot.com Makmal komputer 1 Makmal komputer 2 Interactive Whiteboard Bilik Mobitel
 • 19. Projek e-Kerajaan Jabatan Pengajian Islam “ ” ( ) Makmal ini membolehkan guru-guru berinteraksi dengan murid secara berkumpulan atau pecahan kumpulan atau pun secara individu INTEL
 • 20. http://supmam.blogspot.com/ http://supapmasna.blogspot.com >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
 • 21. INTEL 2 orang guru dilantik bagi mengawas dan bertanggungjawab ke atas penggunaan perkakasan yang dibekalkan di sekolah. • Guru terbabit dilatih/dikursus/dibengkelkan untuk menguasai kemahiran asas penggunaan Tablet PC. • Guru tersebut akan mengaplikasikan kemahiran yang telah diberikan dan menyebarkan maklumat serta melatih penggunaannya kepada guru lain di sekolah berkenaan.
 • 22.  Membantu memperbaiki keseluruhan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.  Menambah kualiti pembelajaran atau peringkat penguasaan pembelajaran.  Mengurangkan dan menjimatkan masa dan tenaga. Menambah keberkesanan guru dari segi bilangan pelajar tanpa mengurangkan kualiti pembelajaran
 • 23.  Merangsang minat pelajar. Memberi kelainan dan kepelbagaian dalam kaedah mengajar.  Memperkayakan pengalaman pelajar Menghasilkan bahan-bahan pengajaran dengan lebih efisien.
 • 24. * Guru kurang berkemahiran dalam bidang teknologi. * Peralatan-peralatan kurang dan tidak disediakan. * Guru kurang motivasi dan merasakan ianya sebagai satu bebanan. * Memerlukan peruntukan kewangan yang besar.
 • 25. * Guru tidak mempunyai masa untuk menghasilkan bahan ABM berbentuk IT ( Microsoft Powerpoint/Macromedia Flash ). * Kurang bahan (software pendidikan) dan susah unuk mendapatkan ABM berbentuk audio visual lebih-lebih lagi matapelajaran Agama.
 • 26. „ ‟ „ ‟ 
 • 27. MEDIA PERMATA JUMAAT 20HB JUN 2008 MAJLIS INDUKSI PEGAWAI, GURU & KAKITANGAN YANG BARU BERKHIDMAT Ucapan Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, Dato’ Paduka Haji Ishaaq bin Haji Abdullah dalam Majlis Induksi Pegawai, Guru dan Kaki Tangan yang baru berkhidmat di Jabatan Pengajian Islam di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah : “Kita hendaklah mengimbangkan kemajuan dan kepesatan teknologi selaras dengan tuntutan pendikan agama kepada guru dan murid”.