O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

лазарки г.марковски

1.911 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

лазарки г.марковски

 1. 1. Свети Лазар бил българин от село Дебел дял , на 14 километра от гр . Габрово . Още като момче той оставил родното си място иотишъл в Мала Азия . В селото Соми тойбил нает за овчар , но като християнин
 2. 2. След дългиизтезания и жестокимъчения , коитоЛазар мъжественопонасял порадиголяма любов къмХриста , той бил убитна 23 април 1802 г .на 28- годишнавъзраст . Господ го приелвъв вечните Своиобители и го
 3. 3. Възкресението на Лазар засилва недоволствотосрещу Христос и ускоряванеговата смърт .Лазаровден се празнува в
 4. 4. Според вярваниятав СевероизточнаБългария на Връбница"разпускат , пускатумрелите " от гробовете .За да засвидетелстватпочитта си към тях ,устройва се Лазарскатазадушница . В навечерието на
 5. 5. В четата имапеячки ,шеталици , еднаот лазаркитеноси кошничка сяйца . Обхождатселото в съботаот обяд и неделядо обяд , катовлизат във всяка
 6. 6. Денят сенарича ощеЛазарова събота ,Лазарица , Лазар . Три обредниритуала сасвързани с него -лазаруване ,избиране на кумицаи буенек .
 7. 7. Главнидействащи лицана този празникса девойките . Тепреминават отедна социалнагрупа в друга , т .е . те вече не садеца . Веднъжвзела участие в
 8. 8. Те избират една между тях за водач - буенец . Тя събира групата . Под нейно Тя е облечена ръководство се , с празнична носия разучаватно понякога тази девойка облича иневестинската премяна на скоро и новите песниомъжила се млада се припомнят жена . За разликаот другите момичета водачката
 9. 9. Във всекидом пеятпесни , като сесъобразяваткой живее внея – момиче ,момче , момаили момък за
 10. 10. "Радвай се , радвай ,домакине , че са ти дошлилазарки . Колкото шума  погората , толкоз здраве на тазикъща . Колкото дърва по полето ,
 11. 11. Заспал е момко в китнаградинка Под бял трендафил нахладовинка . Сън си сънува , сън сибълнува . Майка го буди , той я нечува : „Я стани , сине , ястани мама , отдавна съмна ,обед ще мине , на гостидойде Лазар у нази , дари ти
 12. 12. Лаленце се люлее , на зелено ливаде , Не ми било лаленце , най - ми билодетенце ,Очите му звездички , лицето мутрендафил ,Както си кротко играло , тъй си сладкозаспалоМайка му го будеше и му милно думаше „Стани , стани ,детенце , да погледнеш лазарки Как хубаво играят , жълти чехлипотропват , Изгряло е ясно слънце ,шити поли развяват ” Лазаре , У Радкини равни двори , Лазаре , То не било ясно слънце , Лазаре , Най ми била мома Радка (………) , Лазаре , Лазаре ,
 13. 13. Лазарките тръгнаха из село всичките пременени , всиките нагласени – с цветни венчета на главите . Ходят от къща на къща . Пеят всекиму песен . Влязоха в двора ни , греят играят . Лазарско хоро катослънчица . А смеховете им звънят . Изтичах да ги посрещна То се знае , . първом на мензапяха , мама и татко да зарадват :
 14. 14. Подухнал ми тих бял вятър , та е духал тъкмо три дни , тъкмо три дни и три нощи … На детето на капата зелен венец все от здравец : да е дете заман здраво , заман здраво като здравец Лазарките хем пеят , хем !се смеят , хем играятлазарско хоро . Наловени са в кръг , събират сенакуп , отстъпват назад . Шарен момински въртоп . На мама и сеотрони сълза . Пък лазарките вече на нея и пеят .Баба изтича в хамбара , донесе ситото , препълнено сбрашно , дарува ги : - Сватбени погачи да месите ,
 15. 15. •Опишете лазарките катоизползвате колкото можеповече епитети .Защо лазарките пеят на  всеки член на семейството ?  Каква песен пеят на момчето  Какво му ?пожелават с  песента ? Какво е хорото , което играят  Какво е характерно ?за лазарското  хоро ? авторът го сравнява с Защо въртоп ?
 16. 16.  С какво бабата дарява  лазарките ? Какво им пожелава ? Как се лазарува в нашия край ?
 17. 17.  Научете да четете изразително разказа . Направете постер за Лазаровден , Цветница и Великден .

×