Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Mais de Daniela Munca-Aftenev(20)

Anúncio

PROIECTUL „NE JUCĂM ÎN CULORI”

 1. PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL NE JUCĂM ÎN CULORI RO-MD A realizat: Borș Aliona educator gr. didactic I, IÎP nr.225 or. Chișinău
 2. Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună este progresul, Să lucrezi împreună este succesul. Henry David Thoreau Grădinița Rază de Soare, Târgoviște, Jud. Dâmbovița, România IÎP nr.225, Spicușor, Chișinău, Republica Moldova ACORD DE PARTENERIAT
 3. Durata Ianuarie –Iunie 2021 Grupul țintă 63 preșcolari 3 educatori Beneficiari 1. Direcți: copiii, educatorii 2. Indirecți: familia, grădinița, comunitatea Parteneri Echipa de proiect: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița- Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport, Chișinău. Grădinița Rază de Soare, Târgoviște, Jud. Dâmbovița, România IET nr.225, Spicușor, Chișinău, Republica Moldova Resurse Umane: copii, educatori, directori, metodist, părinți, comunitatea. Materiale: lucrările copiilor, postere, diplome, resurse digitale, materiale consumabile, albume, expoziții. Media: rețele de socializare. CARTEA DE VIZITĂ A PROIECTULUI
 4. Argument Arta îl aduce pe om mai departe de frumos și îi oferă posibilitatea să-l descopere sub aspecte noi. Grădinița este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea personalității umane, la formarea și cultivarea gustului pentru frumos, oferind preșcolarului posibilitatea stimulării câmpului emoțional și înepărtarea inhibițiilor. Activitatea plastică din grădiniță este foarte îndrăgită de copiii, ei fiind atrași de culoare de diversitatea tehnicilor de lucru prin care își pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, imaginația și fantezia. De asemenea, ne dorim legarea de prietenii între copiii din cele două grădinițe, străbaterea și trecerea granițelor prin intermediul artei. Scopul proiectului: Dezvoltarea capacității de cunoaștere a frumosului prin artă, stimularea creativității și expresivității prin diverse tehnici artistice, formarea și cultivarea unor sentimente estetice, dezvoltarea capacității creatoare a copiiilor și facilitarea accesului proiectului internațional la resurse și practici educative.
 5. • Dezvoltarea sensibilității, a gustului estetic și artistic. Însușirea unui vocabular plastic și a tehnicilor de lucru specifice, stimularea gândirii și a imaginației creatoare; • Stimularea copiilor pentru a desfășura zilnic activități tematice de desen, pictură, modelaj și de a utiliza tehnici de lucru specifice activităților plastice; • Exploararea materialelor, instumentelor și a tehnicilor de lucru în diverse activități de artă plastică, demonstând originalitatea și creativitatea în realizarea lucrărilor; • Spriginirea preșcolarilor pentru a manifesta interes, creativitate și curiozitate pentru artele plastice în colaborarea și experiența cu semenii săi; • Încurajarea preșcolarilor de a se exprima independent, de a coopera cu colegii și de a se antrena în diverse activități de învățare comună cu schimb de experiență și bune practici. OBIECTIVELE VIZÂND PREȘCOLARII:
 6. Competențe-cheie  Competențe de comunicare  Competențe civile, sociale, morale  Competențe personale, interpersonale, acțional-strategice  Competențe culturale, interculturale, artistice  Competențe de bază/specifice din cadrul domeniilor de activitate Domenii de dezvoltare  Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premiselor citirii și scrierii  Dezvoltarea personală, emoțională, personală și socială  Dezvpltarea cognitivă Domenii de realizare  Limbaj și comunicare  Eu, familia și societatea  Științe și tehnologii  Sănătate și motricitate  Arte
 7. ACTIVITĂȚI PROPUSE PERIOADA MODALITĂȚI DE REALIZARE GRUP DE LUCRU - RESPONSABILI Întrunire online, video conferință Ianuarie 2021 Organizarea echipei de proiect, acordul asupra planului de acțiuni, distribuirea sarcinilor, acordul asupra limitelor de timp, stabilirea strategiilor de monitorizare/diseminare și evaluare. Echipa de proiect și inițiatorii implicați în parteneriat. Logo-ul proiectului Februarie 2021 Confecționarea unui logou comun prin tehnici și metode de lucru preferate de copii. Grupele de copii și cadrele didactice implicate în proiect. Cea mai frumoasă felicitare pentru mama Martie 2021 Concurs la nivel de grădinițe, trimiterea reciprocă prin poștă a felicitărilor desemnate câștigătoare. Grupele de copii, cadrele didactice implicate în proiect, părinții copiilor. 21 aprilie – ziua pământului. Planeta mea albastră. Aprilie 2021 Prezentarea unor tehnici de lucru (pictură, desen, colaj la alegerea fiecărei grupe de preșcolari). Grupele de copii, cadrele didactice implicate în proiect. 15 mai – ziua familiei. Familia mea. Mai 2021 Tehnici și metode de lucru cu diverse materiale. Grupele de copii, cadrele didactice implicate în proiect, părinții copiilor. Evaluarea online a proiectului, videoconferință. Iunie 2021 Întocmirea de către cadre a expozițiilor și albumelor cu lucrările copiilor realizate pe durata proiectului NE JUCĂM ÎN CULORI RO-MD. Grupele de copii și cadrele didactice implicate în proiect. Echipa de proiect și inițiatorii. PLANUL DE ACȚIUNI IMPLEMENTAT
 8. Salutul virtual Întâlnirea online a preșcolarilor și cadrelor didactice, prezentarea Planului de acțiuni între echipa de proiect și inițiatori...
 9. Logo-ul proiectului Educația plastică poate introduce frumosul în viața de zi cu zi a copiilor, dezvoltând sentimente primare, creativitate, imaginație și amplifică emoții complexe.
 10. PROIECTUL ȘCOALA EXPERIENȚEI AVANSATE
 11. CU DRAG DE M. EMINESCU ȘI GR. VIERU
 12. FELICITARE PENTRU MAMĂ
 13. BUNE PRACTICI DIN ACTIVITĂȚILE ZILNICE
 14. ZIUA PĂMÂNTULUI
 15. ZIUA TRICOLORULUI
 16. OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTI
 17. ZIUA FAMILIEI
 18. CULORILE VERII
 19. Copiii Cadrele didactice Instituțiile partenere INSTITUȚIILE IMPLICATE ÎN PROIECT •Colaborarea instituțiilor partenere în vederea organizării proiectului ; •Asigurarea competiției constructive, motivarea spre un management motivațional și participativ; •Diseminarea bunelor practici în cadrul acțiunilor interne și externe în parteneriat cu instituția din RO •Motivarea cadrelor didactice de a cunoaște alte sisteme educaționale •Implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea profesională și promovarea acestora la nivel de instituție, dar și peste hotarele acesteia. •Generarea unor reacții formale, informale și moral spirituale în obținerea performanțelor la nivel de instituții între echipele manageriale, cadrele didactice și copiii; •Crearea unui mediu ambient pentru desfășurarea acțiunilor și activităților de colaborare celor implicați în proiect. IMPACTUL PRACTICII EDUCAȚIONALE DE SUCCES
 20. Cadrele didactice Copiii • Îmbogățirea cunoștințelor copiilor cu diverse metode și tehnici de lucru la arta plastică; • Schimb de experiență și bune practici în domeniul de artă plastică; • Satisfacerea curiozității și participarea în activități interactive și experențiale propuse; • Stabilirea unor relații de prietenie, colaborare și solidaritate cu copiii din RO; • Cunoașterea unor tradiții și obiceie specifice țărilor participante; • Exprimarea sentimentelor în urma proiectelor și rezultatelor primite • Expunerea compozițiilor, lucrărilor, desenelor, posterelor confecționate de copii. • Promovarea imaginii instituției și creșterea profesională a cadrelor didactice; • Stabilirea unor relații profesionale și de prietenie cu cadrele didactice din RO; • Schimb de experiență și bune practici în dezvoltarea unui proces educațional de calitate ; • Încurajarea formării continue a cadrelor didactice și întărirea dimensiunii europene în educația timpurie; • Familiarizarea cu diverse resurse și platforme educaționale digitale (Zoom, Whatsapp, GooleForms, Google Meet, Canva); • Valorificarea stării emoționale și satisfacere din întâlnirile online și activitățile procesului educațional; • Feedback al activităților cu copii, cadrele didactice și părinții. IMPACTUL PRACTICII EDUCAȚIONALE DE SUCCES
 21. CONCLUZII Acest proiect educațional internațional ne-a oferit mai multe oportunități:  Încurajarea, implementarea de inițiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării și învățării reciproce dintre instituțiile din parteneriat;  Motivarea pentru creșterea și dezvoltarea competențelor profesionale, aplicând noi metode și practici de lucru,  Familiarizarea copiilor cu abilități artistico-plastice în context educațional, social, cultural, valorificând experiențele artistice;  Manifestarea emoțiilor, gîndurilor, intereselor copiilor pentru artă și crearea lucrărilor artistico-plastice folosind diverse tehnici și metode de lucru;  Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice deosebite , demonstrând creativitate,originalitate în realizarea lucrărilor și compozițiilor plastice;  Valorificarea și identificarea rolului diferitor genuri de artă plastică pentru transmiterea valorilor naționale;  Cultivarea relațiilor de prietenie cu copiii din altă țară;  Excursii virtuale prin instituțiile partenere promovând interesul pentru a cunoaște alte practici de lucru și valori morale.
 22.  Mediatizarea acțiunilor din proiect și diseminarea informațiilor prin intermediul paginii de facebook a instituției;  Colaborarea cu cadrele didactice din instituție în valorificarea proiectului educațional Ne jucăm în culori RO-MD și schimb de bune practici, noi metode de utilizare a platformelor digitale.  Evaluarea și postarea proiectelor tematice în format digital în perioada de realizare a proiectului pe grupul de lucru a echipei implicate ;  Prezentarea produsului din practica educațională la Consiliul pedagogic aprobat de membrii Comisiei de atestare;  Diseminarea bunelor practici de sprigin și a rezultatelor obținute cu copii la realizarea proiectului în cadrul orelor metodice , seminarilor instructiv – educative și Școlii Experienței Avansate prin prezentarea comunicărilor în powerpoint ;  Comunicarea cu părinții și prezentarea creațiilor copiilor pe grupul de viber, cu informarea despre rezultatele proiectului;  Aprecierea rezultatelor copiilor în cadrul activiților artă plastică prin laude și diplome de merit;  Întocmirea expozițiilor tematice cu lucrările copiilor în unele spații ale instituției ca alte grupe de copii și cadrele didactice să evidențieze unele tehnici de lucru la arta plastică (schimb de idei);  Diseminarea proiectului ca probă practică-prezentarea produsului pentru conferirea gradului didactic unu DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
 23. Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână un artist și după ce va crește. Pablo Picasso. MULȚUMESC!
Anúncio