O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Atelierul-de-lectură.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Atelierul-de-lectură.pptx (20)

Mais de Daniela Munca-Aftenev (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Atelierul-de-lectură.pptx

 1. 1. Atelierul de lectură Formator: Oleinic Viorica, profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, IP Liceul „Da Vinci”
 2. 2. Cirriculum Național la Limba și Literatura Română (liceu) Atelierul de lectură se organizează atunci când profesorul are în obiectiv lectura textului ca activitate principală, iar textul poate fi ales - în funcție de obiective – după factură, specie, volum. Pas cu pas, lecție cu lecție, elevii vor învăța să citească diferite texte literare și nonliterare, să proceseze și să organizeze informația, asimilând strategii de lucru, iar ulterior – să producă texte literare, nonliterare și metaliterare, conform cerințelor curriculare. (pag. 62) Dezvoltarea literației
 3. 3. Premise pentru discuție... Alvin Toffler, cunoscut scriitor și futurolog american: „Analfabetul viitorului nu va fi cel care nu știe să citească, ci acela care nu știe să învețe” Testarea PISA (Programme for International Student Assessment), inițiată Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), are drept obiectiv măsurarea competențelor de bază ale elevilor în domeniile lectură, matematică și științe. Mai mult, în cadrul testării PISA, interesează nu numai nivelul de cunoștințe al elevilor sau ceea ce au acumulat la nivel teoretic, ci și modalitatea în care aceste cunoștințe sunt aplicate la nivelul vieții de zi cu zi. Analfabetismul funcțional
 4. 4. Silvia-Monica Dinică este senator, președinte al Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie din Senatul României și membru al Comisiei economice, industrii si servicii. Este aleasă ca reprezentant al celor 47 de țări din Grupul 12plus în Grupul pentru Știință și Tehnologie al Uniunii Interparlamentare. Acest test ar trebui să aibă un efect semnificativ asupra politicilor educaționale din țările participante la studiu. Ce ne mai spun testele PISA? Vom mai afla și o estimare a numărului de elevi care sunt analfabeți funcțional, adică au probleme serioase în a înțelege texte scrise de dificultate redusă. Chiar dacă vor ajunge să aibă o diplomă acordată de școală, aceștia vor avea dificultăți la locul de muncă și în viața de zi cu zi, vor întâmpina probleme în a înțelege viața publică și dezbaterile asupra inițiativelor de politici publice.
 5. 5. ...peste 50 % de analfabeți funcționali... Aşadar, este nevoie de aprofundarea noţiunilor legate de literaţie. Cunoașterea mecanismelor și a teoriilor legate de literaţie va determina educatorii, învăţătorii, profesorii să motiveze mai bine elevii să citească, dezvoltând, deci, capacitatea lor de comunicare. Aplicaţiile concrete în cadrul activităților didactice vor îmbunătăţi comprehensiunea şi interpretarea textelor literare. Astfel, accentul se deplasează spre metacogniţie, elevii fiind capabili să înţeleagă nu numai ce citesc şi ce scriu, ci şi cum trebuie să facă acest lucru pentru ca învăţarea să fie cât mai eficientă. (adaptat după https://curl.ro/t4lww )
 6. 6. Literația a intrat recent în vocabularul limbii române, dar încă nu își găsește o traducere în Dicționarul explicativ.  Astfel pentru a defini sensul noțiunii s-a preluat sensul din limba engleză ca fiind capacitatea de a citi, a scrie, a utiliza numere și de a înțelege și a utiliza informațiile citite în viața de zi cu zi. În dicționarul OECD, literația este menționată ca: „abilitatea de a înțelege, de a folosi și de a reflecta asupra textelor scrise pentru a-și atinge obiectivele, a-și dezvolta cunoștințele și potențialul și a participa eficient la viața societății”. (Sursa: https://curl.ro/arfh2) Literația (?) Prof . Nicoleta Meseșan, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
 7. 7. Literația este definită în dicționarul Cambrige „ca abilitatea de a scrie și a citi” dar „literația este, de asemenea, o abilitate de bază sau o cunoaștere a unui subiect” (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/literacy). În documentele UNESCO, despre literație se afirmă ca este „un set de abilități de citire, scriere și numărare, alfabetizarea dar care „este acum înțeleasă ca un mijloc de identificare, înțelegere, interpretare, creație și comunicare într-o lume tot mai digitalizată, mediată de text, bogată în informație și rapidă” (https://en.unesco.org/themes/literacy). The Global Alliance for Literacy afirmă că literația este „fundament al învățării pe tot parcursul vieții” (http://uil.unesco.org/literacy/global-alliance). (Sursa: https://curl.ro/arfh2) Literația (?) Prof . Nicoleta Meseșan, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
 8. 8. Literația (?) Prof . Nicoleta Meseșan, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca  Literația este interpretată și dintr-o perspectivă care valorizează calitatea educației fiind văzută ca „o abilitate cheie, dar și o măsură-cheie a educației populației.” (Roser, Ortiz-Ospina, 2018). Literația poate fi interpretată și ca alfabetizare de bază, dar, de regulă, se consideră ca noțiune care definește capacitatea de a citi, a înțelege și de a aplica ceea ce s-a citit. Toate definițiile prezentate dovedesc sau afirmă importanța literației ca abilitate de a scrie, a citi și a înțelege ceea ce s-a citit pentru a aplica și a utiliza informațiile în viața de zi cu zi. Formarea abilităților de literație reprezintă și o măsură a valorii unui sistem educațional. (Sursa: https://curl.ro/arfh2)
 9. 9. Bogdan Rațiu, profesor MERITO: „Lectura se poate defini ca o acțiune de transpunere, de asumare și de integrare a unui mesaj în identitatea unui cititor. În plan didactic, se pledează pentru ca lectura să fie înțeleasă ca o interacțiune cognitivă și emoțională a cititorului cu un mod de comunicare ce se dezvăluie prin interpretarea mecanismului vizionar, implicând dimensiunea ontologică, gnoseologică, axeologică și estetică a cărții și a experienței
 10. 10. Fundamentul cognitiv identitar Gnoseologic Ontologic Axiologic Cunoștințe Explorarea lumii exterioare/ interioare/ inter/ trans Bogdan Rațiu: metafora lecturii
 11. 11. Multiliterația (?)
 12. 12. Așadar, atelierul de lectură: lectura aici și acum Tehnici de lectură pentru RS Lectura expresivă Lectura intensivă Lectura cognitivă Lectura predictivă Lectura ghidată Lectura comentată Lectura împotrivă Lectura interogativă Ghidul de învățare Interogarea multiprocesuală Comerțul cu o problemă 6 De ce? Grila lui Quintilian etc. etc.
 13. 13. Întrebarea – mecanismul interior care a mișcat lumea Material preluat de la Mihaela Nicolae, prof. Merito Întrebări care stimuleaza gândirea critică, atunci când propunem copiilor să cerceteze ceva: • -cum se aseamănă asta cu...? • -cum putem ști dacă este adevărat? • -cum putem aborda această problemă? • -cum vezi acest lucru pe viitor? • -cum putem să schimbăm acest lucru, în beneficiul nostru? • -cine ar avea de câștigat/de pierdut aici? • -pe cine ai mai auzit vorbind despre asta? • -cine ar fi cea mai potrivită persoană cu care să te consulți? • care sunt punctele forte/slabe? • -care ar putea fi contra-argumentul? • -care este cel mai bun/dezastruos scenariu posibil? • -unde se observă asta în viața reală? • -unde este cel mai mult nevoie de acest lucru? • -de unde putem lua mai multe informații? • -când este acest lucru permis? • -când va crea acest lucru o problemă? • -cand vom ști dacă am reușit? • -de ce este aceasta o provocare? • -de ce sunt oamenii influențați de asta? • -de ce lucrurile au stat astfel atât de mult timp? etc.„
 14. 14. Aletier de lectură: „Arte poetice” Evocare: eseul de 3 (5) minute Dacă ați fi un sculptor, cum ați reprezenta o pasăre în zbor? Descrieți sculptura. Realizarea sensului: 1. literația sculpturii (Literația sculpturii se va face prin întebări: Ce...? De ce...? Cum...? 2. „Eu nu creez păsări, ci zboruri” (Constantin Brâncuși) conversația euristică 3/6 Cum? Cuvinte-cheie: decongestionare de forme/ de materie; eliberarea ideii; balast
 15. 15. sublimarea ideii artistice A sublima: a (se) transpune pe un plan superior, în sentimente superioare. figurat: a (se) purifica, a (se) rafina.
 16. 16. Realizarea sensului (3): lectura comentată „Așadar” de Anatol Codru Aceasta clipă a explorării mele în cuvânt Nu e decât riscul de-a inventa piatra la modul pasăre, Ca si cum în acest chip aș tinde mereu spre simplitate. Si bucurie — prin zbor si lumină. Cugetată, piatra este modul concret al materiei prime. În punctul ei maxim de a se umaniza. Imprimandu-i fizionomia sentimentelor noastre, Piatra devine unghi de vedere, Concept Si atitudine si poate fi citita cu inima — la toate tim- pu- ri- le
 17. 17. „Pregătirea” de Robert Șerban scot cuvintele din poem cu îndârjirea cu care bunicul scotea cu securea bucăţile de lemn dintr-un par până când îl ascuţea atât de bine încât putea să-l înfigă dintr-o lovitură între coastele mistreţului în burta lupului a dihorului scot din poem versuri întregi şi cuvinte unul după altul îl pregătesc îi fac vârf Realizarea sensului (3): lectura comentată
 18. 18. De ce am mai avea nevoie? Viziune integratoare/ concept integrator Diagrama Venn Formulare de concluzie Tabel Ghid de învățare etc. • Reflecție: Elevul trebuie să (între)vadă conceptul artistic: accentuarea/ evidențierea/ concentrarea/sublimarea ideii artistice prin minimalismul formelor. Poezia este și ea un cioplit/ un sculptat în cuvânt. Tehnici care implică evaluarea, exprimarea atitudinii, a impresiilor postlectorale.

×