Oracle Services Day 12. 05. 2010. Consulting Final

Oracle Hrvatska
Oracle HrvatskaOracle Hrvatska
<Insert Picture Here>
Davor Runjak, consulting sales manager
Oracle Consulting organizacija +
Rješenje za HNB regulatorna izvješća
12. Svibanj 2010.
Agenda•  Oracle Consulting u SEE
•  Partnerska strategija
•  Sigurno prema uspjehu
•  Zašto Oracle Consulting
•  Ciklus suradnje
•  Projekti
•  Kratak osvrt na HNB regulatorno rješenje
Countries          Croatia
South East Europe


      Serbia           Slovenia               SEE

          Bosnia       Bulgaria
Ključne informacije o Oracle Consultingu u SEE

• Lokalni tim od cca 35 konzultanta i projektnih managera
• Organizacija specijalizirana u 3 područja
 • Aplikacije
 • BiW consulting – BI i Datawarehouse
 • Technology /expert services consulting – tehnologija (baze) i
  održavanje
• Bliska suradnja sa EE&CIS regionalnim konzultantima
 (500+ stručnjaka)
 • Solution Architects, Program Managers, Regional Industry and
  Product Solutions Specialists
• Lokalna podrška Oracle Global Consulting
 organizacijama:
 • Telecomunications, Banking, Utility, Retail,....
Partnerska strategija
Od 10 projekata ….
       Oracle Partner       Oracle Consulting
           … do 10 razloga za suradnju !!

  Maksimalna suradnja, maksimalna vrijednost za klijenta
Siguran put prema uspjehu

       Vještine      Uspješni klijenti

      Iskusni Project
        Manageri

     Arhitektura rješenja

      Konzultanti sa
     poslovnim iskustvom

     Tehnički konzultanti
      certificirani na
       najnovijim
      tehnologijama

      Fokus na stalni
       razvoj znanja
       konzultanata


     Stjecanje iskustva na
     lokalnim, regionalnim
       i globalnim
        projektima
Razlika?
Consulting organizacija globalne software korporacije• Oracle najbolje poznaje Oracle
• Maksimiziranje ROI iz Oracle proizvoda
• Potpuna odgovornost    Poslovni uspjeh kroz Oracle rješenja
Oracle Consulting – životni ciklus suradnje


Implementacija novih rješenja      Održavanje rješenja
 Aplikacije, Tehnologije, BIW    Usluge održavanja (Podrška)
  Optimizacija           Planiranje i nadogradnja
  Ekspert Usluge         Ekspert usluge / Proširene (Podrška)
 specifičnih znanja              Usluge
Brza poslovna transformacija

                  Korist za klijenta
 Oracle Consulting
                Dugoročna poslovna korist
 Lideri u ekpertizi
                 Najmanji poslovni rizik
  Široka znanja i
   iskustva
                Najniži trošak vlasništva
 Globalna mreža
                 Potpuna pokrivenost
                    usluga
Fleksibilna isporuka
                 Doživotno partnerstvo
Primjer projekta - Nuklearna elektrana Krško (NEK)
• Industrija: proizvodnja električne energije
• Opseg:
  – Implementacija kompletnog ERP rešenja (eAM - upravljanje održavanja
   imovine, nabava, skladište, upravljanje projektima i financije)
  – Izrada izvještajnog sustava pomoću BI Apps alata
• Isporuka:
  – Rešenje bazirano na eBS R12
  – Tim: 32 konzultanata
  – Trajanje: I faza 10 mjeseci, II faza u tijeku (trajanje planirano 19 mjeseci)
• Optimizacija poslovanja
  – Integracija poslovnog informacijskog sustava
  – Standardizacija poslovnih procesa u skladu s meñunarodnim nuklearnim
   standardima
  – Podizanje sigurnosti i pouzdanosti, kao i efikasno upravljanje
   elektranom
• Partnerstvo
  – Dugoročno strateško partnerstvo Oracle i NEK-a
  – NEK trenutno vodi udrugu korisnika iz nuklearnih elektrana koji koriste
   Oracle aplikacije
  – Prva zajednička svjetska referenca implementacije punog obima EBS-a
   u nuklearnoj elektrani
Primjer projekta - Unior


• Industrija: Proizvodnja alata i dijelova
• Opseg:
  – Projekt implementacije Financijskog sustava i sustava za
   nabavu i prodaju
• Isporuka:
  –  Tim: 8-10 konzultanata
  –  Trajanje 20 mjeseci
  –  Oracle upravlja projektom i preuzima odgovornost
  –  Suradnja sa lokalnim partnerom
  –  Prelazak na Euro
• Optimizacija poslovanja:
  – Integriran proces nabave
  – Konsolidirani financijski sustav
• Uspjeh:
  – Rekordna isporuka prve faze – 6 mjeseci (GL, AP, AR, CE,
   PO, INV, OM) Go live
Primjer projekta - Dalekovod

• Industrija: inženjering, projektiranje, proizvodnja i izgradnja
• Opseg:
  – Implementacija kompletnog ERP rješenja (upravljanje projektima,
   nabava, prodaja, skladište i financije)
  – Izrada interface-a prema postojećoj aplikaciji proizvodnje
• Isporuka:
  – Rješenje zasnovano na eBS R11
  – Tim: 18 konzultanata
  – Trajanje: 16 mjeseci
• Optimizacija poslovanja
  – Integracija poslovnog informacijskog sustava kao pretpostavka
   daljnjeg razvoja MIS-a
  – Standardizacija poslovnih procesa
  – Upravljanje i planiranje troškova projekta
Primjer projekta – Grad Beograd
• Industrija: Javni sektor
• Opseg:
  – Implementacija EBS rješenja (Financije, Nabava, Kadrovska Organizacija)
  – Implementacija u komunalnim kompanijama (Toplane, Saobraćaj, Čistoća,..)
   i zdravstvenim institucijama u vlasništvu grada Beograda
• Isporuka:
  –  Izgradnja dva templatea (komunalne kompanije i zdravstveni sektor)
  –  Rollout u 40+ entiteta
  –  Tim: 25 konzultanata
  –  Trajanje: 3,5 godine
• Optimizacija poslovanja:
  – Konsolidacija i unifikacija back office procesa u entitetima u vlasništvu
   Grada Beograda
  – Konsolidirani financijski izvještaji
• Partnerstvo:
  – Dugoročno partnerstvo Grada Beograda i Oracle u modernizaciji
   informacijskih rješenja
  – Podrška Oracle-a izgradnji lokalnih partnera kroz projekt implementacije
Primjer projekta - Ministarstvo financija i trezora BiH

• Industrija: Javni sektor
• Opseg:
  – Nadogradnja aplikacije
• Isporuka:
  – R 11.5.4 nadogradnja u 11.5.10.
  – Tim: 3-5 konzultanata
• Optimizacija poslovanja
  – Optimizacija sustava koji je u upotrebi 7 godina
  – Konsolidirana financijska izvješća
• Partnerstvo
  – Dokazano dugoročno partnerstvo kroz nadogradnju i optimizaciju
ORACLE Consulting

Rješenje za HNB regulatorna
izvješća
Problemi obveznog izvješćivanja HNB-u


          Izrada izvješća zasniva se
          najčešće na ručno pokretanim
          procedurama koje iziskuju napor
          i vrijeme
          Nezadovoljavajuća točnost i
          pouzdanost uzrokuju probleme
          jer ne prolaze kontrole
          Poteškoće u prilagodbi strukture
          i sadržaja izvješća prilikom
          promjena zahtjeva, tj. zakonske
          regulative (zbog fiksiranja pravila u
          programskom kodu)
Što banke trebaju

       • Povećanje kvalitete, konzistentnosti i
        pouzdanosti podataka u izvješćima
       • Mogućnost praćenja i provjere povijesti
        izvješća (prikaz izvornih podataka na temelju
        kojih je izračunat podatak u izvješću)
       • Sustav u kojem poslovni korisnici (a ne
        informatičari stručnjaci) specificiraju
        mapiranja i transformaciju izvornih podataka
        u izvještajne, sastavljaju strukturu izvješća i
        pokreću njihovo izvoñenje
       • Automatsko izvoñenje izvješća prema
        definiranom rasporedu
       • Fleksibilnost u prilagodbi sadržaja i strukture
        izvješća kod promjene zahtjeva
Pregled

     • Sustav obveznog izvješćivanja za HNB
      sastoji se od dva dijela:

       -  Data mart za izvješćivanje HNB-u Struktura
         i ETL-procedure DM-a razvijene su kao
         standardno rješenje za ovakvu vrstu
         izvješćivanja. Potrebne su samo prilagodbe
         koje se odnose na bančine izvore podataka.

       -  Aplikacija za kontrolu izvješćivanja je
         razvijena kao standardna aplikacija koja
         zahtjeva minimalne prilagodbe za odreñenu
         banku.
DWH            ODS

Kako to Oracle ostvaruje
                        S T A G IN G
                          AREA

        Arhitektura
        sustava za
        nadzorno             PROD
                         DM 1
        izvješćivanje

         M A P P IN G       M A P P IN G
          RULES          B R ID G E S
         A U T O M A T IC
           A D JU ST S                  M ANUAL
                                    A D JU ST S


                         HNB
                         DM 2
                       REPORTS
Kako to Oracle ostvaruje
      • Aplikacija za kontrolu izvješćivanja
        • Otvoren i fleksibilan alat za upravljanje
         izvješćivanja HNB-u kao i za interne potrebe.
        • Funkcionalnost:
          •  Dizajn izvještaja – liste, unakrsna izvješća
          •  Automatsko i ručno popravljanje podataka
          •  Planiranje i generiranje izvješća
          •  Eksport u formatu koji specificira HNB
            (datoteke, tablice)
          •  Auditing
          •  Arhiviranje
          •  Definiranje mostova za mapiranje i pravila
          •  Definiranje HNB-dimenzija (obilježja,
            instrumenti)
          •  Sigurnost
Kako to Oracle ostvaruje

       •  Aplikacija za izvješćivanje omogućava
         izradu izvješća kompleksne strukture:

         •  Izvješća sa čvrsto definiranom strukturom
           redaka i stupaca
         •  Svaka ćelija u izvješću može biti zasebno
           definirana
         •  Posebno formatiranje pojedine ćelije u
           izvješću (npr. zaokruživanje)
         •  Proizvoljni odabir redaka i stupaca u
           totalima (npr. red 10 = red 5 + red 7)
         •  Izrada izvješća s više razina
         •  Posebni izračuni na različitim razinama
           izvješća
PRIMJERI KORIŠTENJA APLIKACIJE
 Primjeri korištenja aplikacije za
      izvješćivanje
početni ekran s popisom kreiranih izvješća i dijelovima pojedinih izvješća
primjer ispravaka podataka u Data Mart-u (originalni redak, stornirani redak i
ispravljeni redak)
ekran za planiranje i pokretanje izvješća
definicija strukture regulatornih izvješća (Nadzorno izvješće BN), primjer pozicije
BN1001, BN2001 i BN3001 - Gotovina
ekran za mapiranje ulaznih atributa u obilježja (HNB ili interno)
ekran za editiranje dimenzije (primjer definiranja kalkuliranog dimenzijskog
elementa)
ekran s arhivom generiranih izvješća i primjerom podataka za jednu verziju
izvješća
Kako to Oracle ostvaruje


        • Rješenje zasnovano na Oracle
         tehnologiji
          –  Oracle RDBMS – 10g
          –  Oracle Warehouse Builder
          –  Oracle PL/SQL
          –  Oracle Discoverer
          –  Oracle BI EE
Tko će to izvesti?


            • Oracle Consulting - kompetentnost i
             iskustvo
              –  Analitičari i bankarski stručnjaci
              –  Arhitekti IT sustava
Business Intelligence
& Data Warehousing
              –  Razvojni konzultanti
              –  Oracle Partner
Reference


      • SLSP (Slovak Savings Bank) -
       2003.
      • ING Bank N.V. , branch office of
       foreign bank, Bratislava - 2005.
      • OTP banka, Hrvatska 2010.
Budućnost…
COREP (Common Reporting) now closed,
Basel II (Quantitative Impact Study 5),
IFRS (International Financial Reporting Standards),
National GAAP (Generally Accepted Accounting Principles )
Monitoring of CEBS (Comitee of European Banking Supervisors)
• and its workgroup EGFI (Expert Group for Financial Information)
• and its directives FINREP (Financial Reporting)


• Taxonomy and technology of XBRL (eXtensive Business
  Reporting Language) will be probably standard in EU
            reporting
Kontkat


     • Za sva daljnja pitanja kontaktirajte:
        davor.runjak@oracle.com
Oracle Services Day 12. 05. 2010. Consulting Final
1 de 35

Recomendados

Business process maturity model por
Business process maturity modelBusiness process maturity model
Business process maturity modelSlaven Brumec
1.4K visualizações30 slides
Izvršivi BPM: Razvoj procesno-orijentiranih aplikacija por
Izvršivi BPM: Razvoj procesno-orijentiranih aplikacijaIzvršivi BPM: Razvoj procesno-orijentiranih aplikacija
Izvršivi BPM: Razvoj procesno-orijentiranih aplikacijaSlaven Brumec
1.7K visualizações20 slides
Information age 2010.oracle e business s por
Information age 2010.oracle e business sInformation age 2010.oracle e business s
Information age 2010.oracle e business sOracle Hrvatska
614 visualizações31 slides
ILBA: modeliranje poslovnih procesa por
ILBA: modeliranje poslovnih procesaILBA: modeliranje poslovnih procesa
ILBA: modeliranje poslovnih procesaSlaven Brumec
4.7K visualizações139 slides
Online Marketing Basis por
Online Marketing Basis Online Marketing Basis
Online Marketing Basis Wieger Waardenburg
163 visualizações22 slides
How to Begin Music Recording por
How to Begin Music RecordingHow to Begin Music Recording
How to Begin Music Recordingwilliamlindberg
308 visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

2008 Downtown Financial Building Blocks por
2008 Downtown Financial Building Blocks2008 Downtown Financial Building Blocks
2008 Downtown Financial Building BlocksStephanie Lindley
326 visualizações17 slides
التعليم الإلكتروني وأدواته por
التعليم الإلكتروني وأدواتهالتعليم الإلكتروني وأدواته
التعليم الإلكتروني وأدواتهammarno
285 visualizações30 slides
Aios 2010 presentation 1 por
Aios 2010 presentation 1Aios 2010 presentation 1
Aios 2010 presentation 1Dr. Anand Sudhalkar
1.1K visualizações39 slides
000267 pterygium and_topical_bevacizumab por
000267 pterygium and_topical_bevacizumab000267 pterygium and_topical_bevacizumab
000267 pterygium and_topical_bevacizumabDr. Anand Sudhalkar
549 visualizações12 slides
V P E - O T P por
V P E - O T PV P E - O T P
V P E - O T PSadayappan Tms
410 visualizações21 slides
Pelatihan 2010 por
Pelatihan 2010Pelatihan 2010
Pelatihan 2010Kangmas Zekon
450 visualizações15 slides

Destaque(20)

2008 Downtown Financial Building Blocks por Stephanie Lindley
2008 Downtown Financial Building Blocks2008 Downtown Financial Building Blocks
2008 Downtown Financial Building Blocks
Stephanie Lindley326 visualizações
التعليم الإلكتروني وأدواته por ammarno
التعليم الإلكتروني وأدواتهالتعليم الإلكتروني وأدواته
التعليم الإلكتروني وأدواته
ammarno285 visualizações
Aios 2010 presentation 1 por Dr. Anand Sudhalkar
Aios 2010 presentation 1Aios 2010 presentation 1
Aios 2010 presentation 1
Dr. Anand Sudhalkar1.1K visualizações
000267 pterygium and_topical_bevacizumab por Dr. Anand Sudhalkar
000267 pterygium and_topical_bevacizumab000267 pterygium and_topical_bevacizumab
000267 pterygium and_topical_bevacizumab
Dr. Anand Sudhalkar549 visualizações
V P E - O T P por Sadayappan Tms
V P E - O T PV P E - O T P
V P E - O T P
Sadayappan Tms410 visualizações
Pelatihan 2010 por Kangmas Zekon
Pelatihan 2010Pelatihan 2010
Pelatihan 2010
Kangmas Zekon450 visualizações
Kazzeno's challenge (beta) por clevin
Kazzeno's challenge (beta)Kazzeno's challenge (beta)
Kazzeno's challenge (beta)
clevin177 visualizações
Η άλλη πλευρά της Ελλάδας por atanatsis
Η άλλη πλευρά της ΕλλάδαςΗ άλλη πλευρά της Ελλάδας
Η άλλη πλευρά της Ελλάδας
atanatsis432 visualizações
Blood components case study presentation july 2013 por jaccalder
Blood components case study presentation july 2013Blood components case study presentation july 2013
Blood components case study presentation july 2013
jaccalder488 visualizações
MediaPost's Social Media Insider Summit '14 - Snackable Take Home Lessons por Michoel Ogince
MediaPost's Social Media Insider Summit '14 - Snackable Take Home LessonsMediaPost's Social Media Insider Summit '14 - Snackable Take Home Lessons
MediaPost's Social Media Insider Summit '14 - Snackable Take Home Lessons
Michoel Ogince1.2K visualizações
Omma Social Presentation '14 NYC por Michoel Ogince
Omma Social Presentation '14 NYCOmma Social Presentation '14 NYC
Omma Social Presentation '14 NYC
Michoel Ogince607 visualizações
ITを使った新規ビジネスを考えてみよう por Atsushi Nakamoto
ITを使った新規ビジネスを考えてみようITを使った新規ビジネスを考えてみよう
ITを使った新規ビジネスを考えてみよう
Atsushi Nakamoto483 visualizações
S s por atanatsis
S sS s
S s
atanatsis369 visualizações
Current conductor insulator por jaccalder
Current conductor insulatorCurrent conductor insulator
Current conductor insulator
jaccalder164 visualizações
28 5-1431 por wxw
28 5-143128 5-1431
28 5-1431
wxw356 visualizações
【营销咨询】20110117中粮我买网营销咨询项目最终方案书 por 宇 华
【营销咨询】20110117中粮我买网营销咨询项目最终方案书【营销咨询】20110117中粮我买网营销咨询项目最终方案书
【营销咨询】20110117中粮我买网营销咨询项目最终方案书
宇 华480 visualizações
Eval 4 evaluation por hamsterlife
Eval 4 evaluationEval 4 evaluation
Eval 4 evaluation
hamsterlife223 visualizações
Blogger μικρός οδηγός por Ellh
Blogger μικρός οδηγόςBlogger μικρός οδηγός
Blogger μικρός οδηγός
Ellh665 visualizações
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Presentacion Mundial por baldomerisimos
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Presentacion MundialC:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Presentacion Mundial
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Presentacion Mundial
baldomerisimos292 visualizações

Similar a Oracle Services Day 12. 05. 2010. Consulting Final

Oracle information age co croz-neos v2.2. por
Oracle information age co croz-neos v2.2.Oracle information age co croz-neos v2.2.
Oracle information age co croz-neos v2.2.Oracle Hrvatska
410 visualizações19 slides
Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2. por
Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2.Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2.
Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2.Oracle Hrvatska
401 visualizações28 slides
Fer Presentation Hr por
Fer Presentation HrFer Presentation Hr
Fer Presentation HrNino Kurtalj
299 visualizações25 slides
2 d4.poslovna analitika_160410 por
2 d4.poslovna analitika_1604102 d4.poslovna analitika_160410
2 d4.poslovna analitika_160410Oracle BH
556 visualizações33 slides
Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“ por
Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“
Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“goranvranic
565 visualizações18 slides
Bi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility m por
Bi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility mBi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility m
Bi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility mOracle Hrvatska
519 visualizações17 slides

Similar a Oracle Services Day 12. 05. 2010. Consulting Final(20)

Oracle information age co croz-neos v2.2. por Oracle Hrvatska
Oracle information age co croz-neos v2.2.Oracle information age co croz-neos v2.2.
Oracle information age co croz-neos v2.2.
Oracle Hrvatska410 visualizações
Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2. por Oracle Hrvatska
Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2.Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2.
Combis ucm information age 2010 jeste li spremi za e poslovanje v2.
Oracle Hrvatska401 visualizações
Fer Presentation Hr por Nino Kurtalj
Fer Presentation HrFer Presentation Hr
Fer Presentation Hr
Nino Kurtalj299 visualizações
2 d4.poslovna analitika_160410 por Oracle BH
2 d4.poslovna analitika_1604102 d4.poslovna analitika_160410
2 d4.poslovna analitika_160410
Oracle BH556 visualizações
Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“ por goranvranic
Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“
Goran Vranić, InfoExpert Banja Luka: „BPM i Software Asset Management (SAM)“
goranvranic565 visualizações
Bi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Bi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility mBi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility m
Bi publisher ljiljana multicom.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska519 visualizações
Consept Facility Management por FILIP STIPANCIC
Consept Facility Management Consept Facility Management
Consept Facility Management
FILIP STIPANCIC431 visualizações
5. operativni management june 2012 por doxikus
5. operativni management june 20125. operativni management june 2012
5. operativni management june 2012
doxikus1K visualizações
Upravljanje projektima uz Kendo Manager por MSc. Ljubisa Vukovic
Upravljanje projektima uz Kendo ManagerUpravljanje projektima uz Kendo Manager
Upravljanje projektima uz Kendo Manager
MSc. Ljubisa Vukovic61 visualizações
Office 365 u malim tvrtkama s poslovne strane por Tomislav Lulic
Office 365 u malim tvrtkama s poslovne straneOffice 365 u malim tvrtkama s poslovne strane
Office 365 u malim tvrtkama s poslovne strane
Tomislav Lulic477 visualizações
Osb studija slucaja sgsb-a.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Osb studija slucaja sgsb-a.ppt [compatibility mOsb studija slucaja sgsb-a.ppt [compatibility m
Osb studija slucaja sgsb-a.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska585 visualizações
Slavko Vidović, Infodom Grupa, „Strategija elektronskog poslovanja i provedbe... por goranvranic
Slavko Vidović, Infodom Grupa, „Strategija elektronskog poslovanja i provedbe...Slavko Vidović, Infodom Grupa, „Strategija elektronskog poslovanja i provedbe...
Slavko Vidović, Infodom Grupa, „Strategija elektronskog poslovanja i provedbe...
goranvranic476 visualizações
Analiza softverske imovine koju koristite - prvi korak migraciji u Cloud por Tomislav Lulic
Analiza softverske imovine koju koristite - prvi korak migraciji u CloudAnaliza softverske imovine koju koristite - prvi korak migraciji u Cloud
Analiza softverske imovine koju koristite - prvi korak migraciji u Cloud
Tomislav Lulic368 visualizações
POSLOVNE PROGRAMSKE APLIKACIJE I MIGRACIJE BAZA.pptx por LarlochLes
POSLOVNE PROGRAMSKE APLIKACIJE I MIGRACIJE BAZA.pptxPOSLOVNE PROGRAMSKE APLIKACIJE I MIGRACIJE BAZA.pptx
POSLOVNE PROGRAMSKE APLIKACIJE I MIGRACIJE BAZA.pptx
LarlochLes4 visualizações
KulenDayz 2014 - Migracija u Cloud, da li bas sve znate o softveru koji trenu... por Tomislav Lulic
KulenDayz 2014 - Migracija u Cloud, da li bas sve znate o softveru koji trenu...KulenDayz 2014 - Migracija u Cloud, da li bas sve znate o softveru koji trenu...
KulenDayz 2014 - Migracija u Cloud, da li bas sve znate o softveru koji trenu...
Tomislav Lulic464 visualizações
Što je novo u Officeu 2016 za korisnike por Tomislav Lulic
Što je novo u Officeu 2016 za korisnikeŠto je novo u Officeu 2016 za korisnike
Što je novo u Officeu 2016 za korisnike
Tomislav Lulic286 visualizações
Project Server and SharePoint Server - better together por Adis Jugo
Project Server and SharePoint Server - better togetherProject Server and SharePoint Server - better together
Project Server and SharePoint Server - better together
Adis Jugo629 visualizações
ORTEC case - Jamnica (CR) por ORTEC
ORTEC case - Jamnica (CR)ORTEC case - Jamnica (CR)
ORTEC case - Jamnica (CR)
ORTEC467 visualizações

Mais de Oracle Hrvatska

Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f... por
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...Oracle Hrvatska
701 visualizações18 slides
Oracle technology day 19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2 por
Oracle technology day  19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2Oracle technology day  19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2
Oracle technology day 19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2Oracle Hrvatska
1.1K visualizações56 slides
Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010 por
Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010
Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010Oracle Hrvatska
408 visualizações12 slides
Oracle services day 12.05.2010. marin services por
Oracle services day 12.05.2010. marin servicesOracle services day 12.05.2010. marin services
Oracle services day 12.05.2010. marin servicesOracle Hrvatska
407 visualizações3 slides
Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou. por
Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou.Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou.
Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou.Oracle Hrvatska
363 visualizações17 slides
Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik... por
Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik...Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik...
Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik...Oracle Hrvatska
570 visualizações19 slides

Mais de Oracle Hrvatska(20)

Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f... por Oracle Hrvatska
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle technology day 19.5.2010. introduction to the web logic diagnostics f...
Oracle Hrvatska701 visualizações
Oracle technology day 19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2 por Oracle Hrvatska
Oracle technology day  19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2Oracle technology day  19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2
Oracle technology day 19.5.2010. best practices for upgrade to 11g r2
Oracle Hrvatska1.1K visualizações
Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010 por Oracle Hrvatska
Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010
Oracle services day 12.05.2010. pbz oracle iskustva 2010
Oracle Hrvatska408 visualizações
Oracle services day 12.05.2010. marin services por Oracle Hrvatska
Oracle services day 12.05.2010. marin servicesOracle services day 12.05.2010. marin services
Oracle services day 12.05.2010. marin services
Oracle Hrvatska407 visualizações
Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou. por Oracle Hrvatska
Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou.Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou.
Oracle services day 12.05.2010. customer day services strategy ou.
Oracle Hrvatska363 visualizações
Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik... por Oracle Hrvatska
Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik...Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik...
Oracle Services Day 12.05.2010. Customer day services strategy keynote henrik...
Oracle Hrvatska570 visualizações
Oracle Services Day 12.05.2010. Making the most of Oracle Services por Oracle Hrvatska
Oracle Services Day 12.05.2010. Making the most of Oracle ServicesOracle Services Day 12.05.2010. Making the most of Oracle Services
Oracle Services Day 12.05.2010. Making the most of Oracle Services
Oracle Hrvatska677 visualizações
Hp oracle information age 13.apr.2010.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Hp oracle information age 13.apr.2010.ppt [compatibility mHp oracle information age 13.apr.2010.ppt [compatibility m
Hp oracle information age 13.apr.2010.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska498 visualizações
Frank oracle strategy v2.3 fb.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Frank  oracle strategy v2.3 fb.ppt [compatibility mFrank  oracle strategy v2.3 fb.ppt [compatibility m
Frank oracle strategy v2.3 fb.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska1.4K visualizações
Alain ozan keynote zagreb.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Alain ozan keynote zagreb.ppt [compatibility mAlain ozan keynote zagreb.ppt [compatibility m
Alain ozan keynote zagreb.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska394 visualizações
Marin information age final2010. por Oracle Hrvatska
Marin information age final2010.Marin information age final2010.
Marin information age final2010.
Oracle Hrvatska334 visualizações
Oracle information age 2010 infoart black. por Oracle Hrvatska
Oracle information age 2010  infoart black.Oracle information age 2010  infoart black.
Oracle information age 2010 infoart black.
Oracle Hrvatska496 visualizações
Hp ra za oracle grid final. por Oracle Hrvatska
Hp ra za oracle grid  final.Hp ra za oracle grid  final.
Hp ra za oracle grid final.
Oracle Hrvatska343 visualizações
Dw allegro alain ozan. por Oracle Hrvatska
Dw allegro alain ozan.Dw allegro alain ozan.
Dw allegro alain ozan.
Oracle Hrvatska682 visualizações
Db security vaba information age 2010 v6.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Db security vaba information age 2010 v6.ppt [compatibility mDb security vaba information age 2010 v6.ppt [compatibility m
Db security vaba information age 2010 v6.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska340 visualizações
Db security vaba information age 2010 v5.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Db security vaba information age 2010 v5.ppt [compatibility mDb security vaba information age 2010 v5.ppt [compatibility m
Db security vaba information age 2010 v5.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska330 visualizações
Nek e am_overview_2010_1f.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Nek e am_overview_2010_1f.ppt [compatibility mNek e am_overview_2010_1f.ppt [compatibility m
Nek e am_overview_2010_1f.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska981 visualizações
Infoage crmod-short.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Infoage crmod-short.ppt [compatibility mInfoage crmod-short.ppt [compatibility m
Infoage crmod-short.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska380 visualizações
Info age 2010_financijska_analitika_v1.ppt [compatibility m por Oracle Hrvatska
Info age 2010_financijska_analitika_v1.ppt [compatibility mInfo age 2010_financijska_analitika_v1.ppt [compatibility m
Info age 2010_financijska_analitika_v1.ppt [compatibility m
Oracle Hrvatska328 visualizações
Neos ofsa - info age. por Oracle Hrvatska
Neos  ofsa - info age.Neos  ofsa - info age.
Neos ofsa - info age.
Oracle Hrvatska717 visualizações

Oracle Services Day 12. 05. 2010. Consulting Final

 • 1. <Insert Picture Here> Davor Runjak, consulting sales manager Oracle Consulting organizacija + Rješenje za HNB regulatorna izvješća 12. Svibanj 2010.
 • 2. Agenda • Oracle Consulting u SEE • Partnerska strategija • Sigurno prema uspjehu • Zašto Oracle Consulting • Ciklus suradnje • Projekti • Kratak osvrt na HNB regulatorno rješenje
 • 3. Countries Croatia South East Europe Serbia Slovenia SEE Bosnia Bulgaria
 • 4. Ključne informacije o Oracle Consultingu u SEE • Lokalni tim od cca 35 konzultanta i projektnih managera • Organizacija specijalizirana u 3 područja • Aplikacije • BiW consulting – BI i Datawarehouse • Technology /expert services consulting – tehnologija (baze) i održavanje • Bliska suradnja sa EE&CIS regionalnim konzultantima (500+ stručnjaka) • Solution Architects, Program Managers, Regional Industry and Product Solutions Specialists • Lokalna podrška Oracle Global Consulting organizacijama: • Telecomunications, Banking, Utility, Retail,....
 • 5. Partnerska strategija Od 10 projekata …. Oracle Partner Oracle Consulting … do 10 razloga za suradnju !! Maksimalna suradnja, maksimalna vrijednost za klijenta
 • 6. Siguran put prema uspjehu Vještine Uspješni klijenti Iskusni Project Manageri Arhitektura rješenja Konzultanti sa poslovnim iskustvom Tehnički konzultanti certificirani na najnovijim tehnologijama Fokus na stalni razvoj znanja konzultanata Stjecanje iskustva na lokalnim, regionalnim i globalnim projektima
 • 7. Razlika? Consulting organizacija globalne software korporacije • Oracle najbolje poznaje Oracle • Maksimiziranje ROI iz Oracle proizvoda • Potpuna odgovornost Poslovni uspjeh kroz Oracle rješenja
 • 8. Oracle Consulting – životni ciklus suradnje Implementacija novih rješenja Održavanje rješenja Aplikacije, Tehnologije, BIW Usluge održavanja (Podrška) Optimizacija Planiranje i nadogradnja Ekspert Usluge Ekspert usluge / Proširene (Podrška) specifičnih znanja Usluge
 • 9. Brza poslovna transformacija Korist za klijenta Oracle Consulting Dugoročna poslovna korist Lideri u ekpertizi Najmanji poslovni rizik Široka znanja i iskustva Najniži trošak vlasništva Globalna mreža Potpuna pokrivenost usluga Fleksibilna isporuka Doživotno partnerstvo
 • 10. Primjer projekta - Nuklearna elektrana Krško (NEK) • Industrija: proizvodnja električne energije • Opseg: – Implementacija kompletnog ERP rešenja (eAM - upravljanje održavanja imovine, nabava, skladište, upravljanje projektima i financije) – Izrada izvještajnog sustava pomoću BI Apps alata • Isporuka: – Rešenje bazirano na eBS R12 – Tim: 32 konzultanata – Trajanje: I faza 10 mjeseci, II faza u tijeku (trajanje planirano 19 mjeseci) • Optimizacija poslovanja – Integracija poslovnog informacijskog sustava – Standardizacija poslovnih procesa u skladu s meñunarodnim nuklearnim standardima – Podizanje sigurnosti i pouzdanosti, kao i efikasno upravljanje elektranom • Partnerstvo – Dugoročno strateško partnerstvo Oracle i NEK-a – NEK trenutno vodi udrugu korisnika iz nuklearnih elektrana koji koriste Oracle aplikacije – Prva zajednička svjetska referenca implementacije punog obima EBS-a u nuklearnoj elektrani
 • 11. Primjer projekta - Unior • Industrija: Proizvodnja alata i dijelova • Opseg: – Projekt implementacije Financijskog sustava i sustava za nabavu i prodaju • Isporuka: – Tim: 8-10 konzultanata – Trajanje 20 mjeseci – Oracle upravlja projektom i preuzima odgovornost – Suradnja sa lokalnim partnerom – Prelazak na Euro • Optimizacija poslovanja: – Integriran proces nabave – Konsolidirani financijski sustav • Uspjeh: – Rekordna isporuka prve faze – 6 mjeseci (GL, AP, AR, CE, PO, INV, OM) Go live
 • 12. Primjer projekta - Dalekovod • Industrija: inženjering, projektiranje, proizvodnja i izgradnja • Opseg: – Implementacija kompletnog ERP rješenja (upravljanje projektima, nabava, prodaja, skladište i financije) – Izrada interface-a prema postojećoj aplikaciji proizvodnje • Isporuka: – Rješenje zasnovano na eBS R11 – Tim: 18 konzultanata – Trajanje: 16 mjeseci • Optimizacija poslovanja – Integracija poslovnog informacijskog sustava kao pretpostavka daljnjeg razvoja MIS-a – Standardizacija poslovnih procesa – Upravljanje i planiranje troškova projekta
 • 13. Primjer projekta – Grad Beograd • Industrija: Javni sektor • Opseg: – Implementacija EBS rješenja (Financije, Nabava, Kadrovska Organizacija) – Implementacija u komunalnim kompanijama (Toplane, Saobraćaj, Čistoća,..) i zdravstvenim institucijama u vlasništvu grada Beograda • Isporuka: – Izgradnja dva templatea (komunalne kompanije i zdravstveni sektor) – Rollout u 40+ entiteta – Tim: 25 konzultanata – Trajanje: 3,5 godine • Optimizacija poslovanja: – Konsolidacija i unifikacija back office procesa u entitetima u vlasništvu Grada Beograda – Konsolidirani financijski izvještaji • Partnerstvo: – Dugoročno partnerstvo Grada Beograda i Oracle u modernizaciji informacijskih rješenja – Podrška Oracle-a izgradnji lokalnih partnera kroz projekt implementacije
 • 14. Primjer projekta - Ministarstvo financija i trezora BiH • Industrija: Javni sektor • Opseg: – Nadogradnja aplikacije • Isporuka: – R 11.5.4 nadogradnja u 11.5.10. – Tim: 3-5 konzultanata • Optimizacija poslovanja – Optimizacija sustava koji je u upotrebi 7 godina – Konsolidirana financijska izvješća • Partnerstvo – Dokazano dugoročno partnerstvo kroz nadogradnju i optimizaciju
 • 15. ORACLE Consulting Rješenje za HNB regulatorna izvješća
 • 16. Problemi obveznog izvješćivanja HNB-u Izrada izvješća zasniva se najčešće na ručno pokretanim procedurama koje iziskuju napor i vrijeme Nezadovoljavajuća točnost i pouzdanost uzrokuju probleme jer ne prolaze kontrole Poteškoće u prilagodbi strukture i sadržaja izvješća prilikom promjena zahtjeva, tj. zakonske regulative (zbog fiksiranja pravila u programskom kodu)
 • 17. Što banke trebaju • Povećanje kvalitete, konzistentnosti i pouzdanosti podataka u izvješćima • Mogućnost praćenja i provjere povijesti izvješća (prikaz izvornih podataka na temelju kojih je izračunat podatak u izvješću) • Sustav u kojem poslovni korisnici (a ne informatičari stručnjaci) specificiraju mapiranja i transformaciju izvornih podataka u izvještajne, sastavljaju strukturu izvješća i pokreću njihovo izvoñenje • Automatsko izvoñenje izvješća prema definiranom rasporedu • Fleksibilnost u prilagodbi sadržaja i strukture izvješća kod promjene zahtjeva
 • 18. Pregled • Sustav obveznog izvješćivanja za HNB sastoji se od dva dijela: - Data mart za izvješćivanje HNB-u Struktura i ETL-procedure DM-a razvijene su kao standardno rješenje za ovakvu vrstu izvješćivanja. Potrebne su samo prilagodbe koje se odnose na bančine izvore podataka. - Aplikacija za kontrolu izvješćivanja je razvijena kao standardna aplikacija koja zahtjeva minimalne prilagodbe za odreñenu banku.
 • 19. DWH ODS Kako to Oracle ostvaruje S T A G IN G AREA Arhitektura sustava za nadzorno PROD DM 1 izvješćivanje M A P P IN G M A P P IN G RULES B R ID G E S A U T O M A T IC A D JU ST S M ANUAL A D JU ST S HNB DM 2 REPORTS
 • 20. Kako to Oracle ostvaruje • Aplikacija za kontrolu izvješćivanja • Otvoren i fleksibilan alat za upravljanje izvješćivanja HNB-u kao i za interne potrebe. • Funkcionalnost: • Dizajn izvještaja – liste, unakrsna izvješća • Automatsko i ručno popravljanje podataka • Planiranje i generiranje izvješća • Eksport u formatu koji specificira HNB (datoteke, tablice) • Auditing • Arhiviranje • Definiranje mostova za mapiranje i pravila • Definiranje HNB-dimenzija (obilježja, instrumenti) • Sigurnost
 • 21. Kako to Oracle ostvaruje • Aplikacija za izvješćivanje omogućava izradu izvješća kompleksne strukture: • Izvješća sa čvrsto definiranom strukturom redaka i stupaca • Svaka ćelija u izvješću može biti zasebno definirana • Posebno formatiranje pojedine ćelije u izvješću (npr. zaokruživanje) • Proizvoljni odabir redaka i stupaca u totalima (npr. red 10 = red 5 + red 7) • Izrada izvješća s više razina • Posebni izračuni na različitim razinama izvješća
 • 22. PRIMJERI KORIŠTENJA APLIKACIJE Primjeri korištenja aplikacije za izvješćivanje
 • 23. početni ekran s popisom kreiranih izvješća i dijelovima pojedinih izvješća
 • 24. primjer ispravaka podataka u Data Mart-u (originalni redak, stornirani redak i ispravljeni redak)
 • 25. ekran za planiranje i pokretanje izvješća
 • 26. definicija strukture regulatornih izvješća (Nadzorno izvješće BN), primjer pozicije BN1001, BN2001 i BN3001 - Gotovina
 • 27. ekran za mapiranje ulaznih atributa u obilježja (HNB ili interno)
 • 28. ekran za editiranje dimenzije (primjer definiranja kalkuliranog dimenzijskog elementa)
 • 29. ekran s arhivom generiranih izvješća i primjerom podataka za jednu verziju izvješća
 • 30. Kako to Oracle ostvaruje • Rješenje zasnovano na Oracle tehnologiji – Oracle RDBMS – 10g – Oracle Warehouse Builder – Oracle PL/SQL – Oracle Discoverer – Oracle BI EE
 • 31. Tko će to izvesti? • Oracle Consulting - kompetentnost i iskustvo – Analitičari i bankarski stručnjaci – Arhitekti IT sustava Business Intelligence & Data Warehousing – Razvojni konzultanti – Oracle Partner
 • 32. Reference • SLSP (Slovak Savings Bank) - 2003. • ING Bank N.V. , branch office of foreign bank, Bratislava - 2005. • OTP banka, Hrvatska 2010.
 • 33. Budućnost… COREP (Common Reporting) now closed, Basel II (Quantitative Impact Study 5), IFRS (International Financial Reporting Standards), National GAAP (Generally Accepted Accounting Principles ) Monitoring of CEBS (Comitee of European Banking Supervisors) • and its workgroup EGFI (Expert Group for Financial Information) • and its directives FINREP (Financial Reporting) • Taxonomy and technology of XBRL (eXtensive Business Reporting Language) will be probably standard in EU reporting
 • 34. Kontkat • Za sva daljnja pitanja kontaktirajte: davor.runjak@oracle.com