Escolinhas 2016

281 visualizações

Publicada em

Esportivo

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Escolinhas 2016

  1. 1. COLÉGIO DAMAS X ñ( CULTURAL: : DESPORTIVA MÃMDÉÀÉAGATHEVERHELLE
  2. 2. L r , JW 12h15 8a 1o anos 2'o 2° e 4° 1 3h15 Pré-intermediário 20 14h15 Avançado 20 3° 5° 11h40) 3a5anos 15 e 12h25 | 5 a 7 anos 2o 3_ e 5° 19h10 ] pré-ponta 2-0 20h10 ) intermediário 20 ) ' BASQUETE Prof. Rafael Eslevão E? Ilr : I-lir-illc Illzmv-r , _., _.¡_¡_, .,Z, _._, 2° e 4° 18h10 9 a 10 anos (masc. ) 20 3¡ 5a 18h10 11 a 13 anos (masc. ) 20 e 19h10 A partir dos 14 anos (masc. ) 20 Prof” Márcia Félix DIV* : I-lzr-LII- IIIIUIVW¡ ¡. ¡.¡_. ¡,¡¡¡. ¡¡, _w_, ¡aev 18h10 7a 1o anos (fem. ) | 2o wh o ": :::11': :;s1:: ;" I 2o 3° e 5° 18h10 ó a 8 anos (masc. ) | 20 -I -1- GINASTICA AR TISTICA Prof° Amália Trindade »Ir I-Izvhzu- ¡Immvev ; uiIu-¡ÀÂI-Ew. 3° 5,_ 12h10 os a os anos | 2o e 18h10 09 a 12 anos | 20 Prof" Maria da Conceição Cordeiro »lr Ioxzdzu- Illzmnv ; I1111:I-¡ÁiluE: '.v; 2“e4° 18h10 7a10 anos 20 ? esa 18h10 4aóanos 20 12h10 A partir de 10 anos | 20 2:4* , d L . V' _ , 1 1. 'C4 flférÃ/ Jízçfíaa? GINÁSTICA RÍTMICA Prof” Marisa Dourado I Im : l-lzràzun» 'Illznuvm . . . " 2°e4° 18h10 óa8anos 25 3°e5° 12h10 óa8anos 25 Prof° Bealriz de Brilo um : I-¡wnuzm ¡uzrmvm , _:¡'_. ¡., 'f). f¡¡. _,: 19h10 9 anos em diante 25 2° e 4° 18h 4 a 5 anos 15 3° e 5° | 12h10 9 anos em diante 25 Prof” Walquíria Maciel 1 um : :animam IÍIZWAHF L¡¡Ê¡I_. ¡.I¡H. 'I¡§, ,L 3° e 5° I I 8h50 Pré-equipe (8 a 1 1 anos)* ) 25 ) *Alunas indicadas pelas professoras JUDÔ Prof. Marcos Aranis um : lolw-ill- 'IIIIWIVA' 12h10 7a10anos 2° e 4° 17h 4 a 8 anos 18h10 I 4 a 7 anos mistos n a 12h10) 4a7anos 3 a5 18h10) 7a10anos
  3. 3. 4.4', 1 '_ V 1 1 1,31.' e: 'fl¡ç. _f/ le”ía. fé. «_'l í* sí / ' NATAÇÃO Prof° Márcia Félix Prof° Adelina Monteiro _II 7:1 : lllzvñzllñr 'III : UMM : I liIiIoÂi-Iiziiur; !l E : m m! :I [01 'HI : J 1175?» i¡ ¡i14_~¡. l¡= ¡n1'; i.v, y5. a a 1 1h40 l"¡C¡°Ç-Õ° l ' A ÔÓ 18h10 Aperfeiçoamento 12 2 94 ~~ ~ 2°e4° , _ misto 12h15 Iniciaçao | | 10 pre_equ¡pe 12 3° e 1 1h40 Iniciação | - B misto 08 e 5 12h15 lniciação | | 1o Prof. Vinícius Poróca _ _ _ All' l Prop haha¡ ¡sp¡ndo¡a em : :manto ! limitam ; TlÍIEÍIILIÁHINIKVEv V _ _ _ a a 13h10 Iniciação II 1o ; mx : l-lzreiulv 'IIIIIIIVN ;1_l| IIl'lH'l: II'IV: 3 e 5 17h40 Iniciação I - A misto m 2a e 4o 1 2111 o lnídaçfm l" 2° e 4° 17h40 Iniciação | - B 08 m Iniciação | I| 3° e 5° l 2h10 lnlclaçfo m Prof° Betânia Santos m | nIcIaçao | I| Ma' Prof. Edilson Porfírio ! Mx : [0): (;: I[o~ A f 'HIÉÍAVAVLV' : nim-It: Iizliirzu _ 12h10 per eiçoamento 15 _bmx Kanaan» 'III: II'IV: ~'~ I : |l: lx'l; ¡lj| t(. ¡í¡'¡y; 2° e 4° Iniciação | - A 3a e 5a 19h10 pré_equ¡pe 15 Iniciação II _ _ __ _ Aperfeiçoamento 2a e 4° 1 1h40 lniciaçao | - B 3° e 5° lnícíaçõo l _ B Aperfeiçoamento FUTSAL x __ Prof. Luciano Santos ! IVA “okljnpr 'IÍIIII'IVAV› mf). 'um l ) VÔLEI Prof. Gilberto Freitas ! HA 2° e 4° 1 : I-1 ¡n! zum) 1-1 : anne 8a 10 anos Prof. Carlos Humberto 7 ! WA ( 2° e 4° FUTEBOL DE CAMPO A (A Prof. Aluisio Morais Filho , um : loliüillw "mutante. “m1,, _m 18h10 9 a 10 anos mistos V772 7 : I-Izraaiw) -iumnmw 18h10 8 cI 10 anos mistos 1 1 a 13 anos feminino 5 2°” : :mama 3065., MEE: s (",1“: ['(': ¡T, r/7 mm ((3.11 _ q” FETEÁTÍI FIJEJHU . i4 @flu-n 0.1 tmn¡ I situa 'Cililiiw 31:. i : liliõ 07/ a1 'I '| ;uma ? Taipu , l,| 'ft-ug-_uimr-_I | oii-ja 'P931 Ele* ! MIM . 01/ q¡ 'I '| @uma fÍlllçl-I 'tatgqutsúi-. I | IÍi-. lit ! d'un 3P» ! TIM - 0.1 , cI-. Iiflr oil: : 'E2 9mm.
  4. 4. quim¡ thumbnail, qt: - IIIOQIIFÍÍIQI Milk-iq¡ qllnrõfl lt-(qi -t-nsx-Itaaiiarndtqnsqvrqs-qu¡llqlñssvawollíqrqlqiwnyrq¡¡q-qr-(qnLíi-umo . 20:31.11' XC , iv NTIIFIIIIVATI . §!IH§| ."1' lHILVIÀ. .MA! DNLAXGNIilfüãüilãlliuqntarmqa, qi¡«masqt»q¡Aumenta-agp. )muqss. qiqrqiúíunltqítqlqítaw qtalaqnuqllua¡ q» 1m 'naun-Le *prefeita-xa I : :apronta anunciar-tim Itqítqrqta qto pllllliáisílv : menu-e girqrqitqlít' aqui¡ sinta-flo), qimllnr QIQIlQI qI bnnIqLÇ-Ílw qt quim-iq¡- , qiqiíít-llpxqiiktqbz, qn-. mvm, nÍqialnu-(onnrlnnl IIIIIIIIIIeituaxlttxgüy 913.111.151 Axilàktxñlnlllllqlmàjplo)inüqlñüñlapàldllhmlqll¡l= lli¡a, plQll9I0LI9liIlIlIL1NÍÇÍÍLPAÍÍTMIÉWÍÍÉMVÀÍÍNRj" YUI"lünr--Vk-lF-lqnq-! I-Inirqa ' e tsuíi : ruim-Inhuma : m: qif: qíluqla sstqqllinlirqsn, aunamqiutqtqma 3.1: -I-nrqllf-'taw qlq¡ ¡nqiiltq-ltqi afim , qlqmqmrsnltr oii: qqr-fla Inn-I, : Hp: l= llii= l ! tou-Iem- «oInt-IateIn¡: :nn-uitem¡Ie¡IR-I-lteme-ro¡mu: lt-IeIlnri-¡am-Ilit-p-¡ÍI-Xa-Imt: Inq¡éIer": d! II'1V: '/ ",«qll'ê~--*'“ilteII1tlhét-nnhñnqn' Ie--I-r-ntua-. I 41:11h¡ 141-. qlí-. Lit-. Inxanit-I um» ii-. vlçnr-; tve-r-hn-nn-(qx-Gtw no» gli-JA” nrmxn-nr-_I-Itu, ;miniatura-nazi -IÍ-TIIIgI-_lt-¡nex-: I-. I-itw-ílw ; I-. uI-. Iuiunltw-íl-. v | '|l= l|l~1- iqIélznsinétqgianitam: :¡ircnliz-iteliluqfihn-Rql um ; naun o' : a : Iii “nur-iq, -t-ult-. I-Ztm -. I -l-. IlTlf -ÍL-. I P" IIgIqL-f-TT-v tátáhrn-I-. I -1-1 : HVÃÍN -íla : ml-ill -it-. I ": !l_| II'IY: '/ “' gx-. Im : Itália-ram -it-. I ¡n-. lIn-Ivttelêl--qll-III--saun íte¡41:-eug1:: m,: um: sx-relilnliiqLuasjgi-Illiuelmi. Item--nm-uilqftqltcugi-Litqixxarír-Iil . ----gi011mm»¡Iit-mlqlnmnriunlia ¡lema! tiramm¡i-liqlíIII-llqnqta-qlplslnqla 'lhnnnrltowqls-qlirqsxqngiqltqnqpla-q-qllllnlqnyioxmqnyiqlittdl ' qIn-qlthliq (oilaigltqxgitqnnrqrqlqn IÍ xiii-im¡it-Lipxququqstyp¡ráuuq¡unpxasm(qlq-situamIndI-L-qtuqr-(q)rqI---rqiuuqiiiIqIt-(qpmq-qtu-(qiqt . ,qmitanemr ? um aii-sintam. . 4 'ÍÍQÍBKULI cita tqílqlqíia _airarqttsliauunir-; l-Itqi t-Iolmpltáiqi ow qI qxomipltatiqid) «sua «erradicam-tim q» qmo» cita Shih, 'ax-talo , cx-, It-, I qI Illqlóiqllidiqldiarlqiiqgün hu I ohlllovlqiíoxviia¡FLQÍÍQLÇÍI njtavzsam ÍliqlIÍI¡ltlmgptuiglql¡nnghllillih hulñ-(í-lnllil! l›~iii= ~|leÍl9[§Í-~= l|¡1ÍÃÍÍFMFUIHÊÍW! lgiblñãliitlr"-~9Ii= l~íiq(êI-›~: Xqyiuíliêlw; l-lrrêiãhilell-lI-HÍHIQI, .n91 ¡II-. lm-i-lt-. nqj-i-n¡i-nglnntml-nihqn. :u-. l-It-. I É¡: :Laprqimrqlbllltqtqrqla-qtqniqin11Itq--Iqurdliutr--qlI-Inqe-Élnqilltqlnqtqln: Li-MINIassita-auge¡¡iaàuln-qq)nIq-qipxqiuliiíutq-qrq-ta«mito-qtqsvqiíhnqtqiqtan r' : umqLilalí-¡uunqrmaunq-üzx-Ics¡iqmqu-qtqr"EYIPIMVAV" IrIa-III-Ftasiprqlrquq¡lhltquqtuujpraraqnqtatllflly/ 'golh-á. ¡rilqlioli-Lglliiq¡. nI--qiio-qlql¡nxqliitqrliql , qusmanliqlv chan¡iqrqto-mkâqttq-Mazqyia 'li 'l IIIIIIIIILIULÍTLIJÍI ! l l ! LA 'Ii Q) 3)) il) ü) à) OIE-Ly 7,4) item-Iturama: no» q; (OIEIIQJEIVAÊQI 315 (IVARITOIÍIBA (all-nm. : gpl: :-Ílugvlàlllitllellit m : õ-*l-t-lnllilth : m: Kill-í) firm. ou' 0,1 “u, 'rfi/ ;znuà #um u; .me op "Iqltünm wAuvAv. vurqgaf qxdk-Iihl-. Lxy-(oirlqhng) Í-Lsr . mn «um» : :nl _qqr-tim Iil-. ll i-, N qllliã-Íiyl-. lii-. LI (Olliálilüx: 01h31 D13 , lqñliliilllgix (azul-anual _d-. ll-. I os: last-Idiota Il-. I n-'Íi-_I eita : Laex-. u-. rkltll-j) n qi ri . .I ! JI / r- T4011.; . .t-numas att-se. 'lis 01 ai. : ' #Item e. . 'ctltsw 61m 'Edit and¡ : ta-Itçiiqinqi dtqi IIIVÀV/ 0 Íom qnemqhmarlin» _mit onqtamu oil: : -Ihsmqrqlqi ~, ¡,: L1¡_= I»; .;n; : 1 tjlgigetmtálllo), ;_l| Il(I): _alo'I: lqL-_/ [Italy/ Alllhtyl; amu s 01 m. . m, gi( 34011.4. longa: : : Iii a: : 'rala #null ? qm- : gpI-fiitxqv (Atqrqlra k- 1; “qsiawzqg oc- Àbw; -mtqnqtwasauu ovqlñsí' “ : q *tani-íluutnkxglñiq-¡tqq ~ ¡ttuíi-, rqíia-: Laorqiql Vlpsiar-'Iqt q m ! ÀIRTOÍIAQIOMLHÍÍIÍCZÁQPI! Tatiiànwâllnvdielillãlllinte| pll= lñâlliíilllii0-O-Qiíàííqliil-àliplãàüiñ¡piu! ”dlãlllldiiillilgnnííql f [IVA ' llvhA gigltgdl buriti-Inn»éltagx-Inllàllltéteiétaeét: 'l-. lsl-. LQJ nm O ! IL 'Olbô Intimo¡ : me : a. a» ta¡ #mlk C171' null-m¡ di: : Eiapiqiitau 1' Íqsy : mu: mentiu pio): oii-itaim dia -Iiisuiql-It-; I #OP I'll? Íru-I-It-l -› ? llelllí *HqílQÍ ' lt- --r . g1 q , mu: a» si: -l-. I : HáiR-twu ' I¡ -› di; -plmnv : i-, IHI ¡r-I-, pmui-ltei ? na quit-Jet) ingoilk-. píly ¡xelt-I ; ', IPII'IVA, 'I, 1 , .ÍFAVAV w ii(oÍilI(I. lq'iq› pull-I e. p um¡ «qltquli : t1 Êta. -I-ut-w ; atá V251! *elii-w' É-JIEL-Lytmo- arm-I a» xqmltnq¡ -llii o : ¡¡(-¡di= ltq› 'Ianlqllqim , qxallqi : WZPIFAYAW ¡VAVÍCYLYIVIIÉÍRÍÍQÉI t-. llí-. rlâsw gi: : ? lúh-lim 'ol-. lrl-(ÍIÍÍ-S) itnnpnr-. I ¡x-, u-(ell-. itn-t- : Hi3 qtqI : ruim-pl qu; 01-1 qa «mp1 MQ, 'crop : trança : Ita ? ç-rhlnllto), miar-m, ATÉ-lili, ñtqlto), .Illllilu, Ann-sito), ãteitamlàng, Fillillpu. . ñtqvlzlnlbuq. . a all-Im «Ingqnn-ultqidtq» : n11 ill os ; Lx-rollirlbiqp . qqr-fi aomçexiltôto» › as* ! ms-In oii: : ¡blqliit-Illiqi qt: qlill-tlllglqtq); . faltaram-tio» - o› @pm qnlim : Ita 0171.4.. .irma qa 'piqrmaltqiw ; iram-nm : :nanquim q¡ em , Iloljiay Tlm qn¡ ¡Ilqlln taum-L: 4:14¡ -(-1¡1-T=1qllq'tq› d : Lu-mim qi: - ~ 'Ín›«~1Ol›9)Í= -' qr. piaui-Him ¡Immqlb I= ÍT= IK= IIIÍ= LT 0.1 -lqrq qI qlI-nlq» 1,¡ . w um int-lim qto 1'” a¡ ou gia 2)" -iamlasilialuy/ 310111103, q» piqulqmianltm Çtllklliiplnlíit' itqi aammiirqlltqiqlqia, no @lim th¡ afim u ¡atira-nur- ' um¡ q q: :a 'IO 'A 59h11:: :: gw . xxglnlariitq him-fla; paulinha( Iuqltq nar itai- : mm-- q¡ 1'" prai-ga¡ o tragam-n yãlllhllludãllílrdll! maul qlq -wqipreqrqyt um: bl) 'um (ql), qTII . nu-toi, irqvlanqtq- qtaitelmnl-ltq¡ qI-; I ¡irqllltq-ltqi : nr-mm qítqlumniqxqítqlltqtqrqfkaia, q): giant-Tulio» «amu 'íqnçqldtqw : mai: :Hall-g Rm «Mg» qi: _Im ¡llplianlallii-x 'px-m prqlilia qigç-l) VÉÍNIIIIAÍFAÍNIIE qpiqlnjiw m» pranmllêlltqi cita _ t. , a 1mm dia III-uq¡ dia 'PA um na), -rqlt-Inltqrqt-lneaqlbna #win-ug p 4:, ;uma _n q, o I_ ong/ ça¡ 4,. . 'íãlglllllihuíâlllüi' 'Indica qi: ¡IIôI-Itqlltqtql ta: no». :: Layla-i vo» ¡Tanita-L! 9IqLg¡qn¡1=n¡tq› qto» saving» qn , run-latim 'Iara-mma aim-- amianto), iii-Itatim» *Illilhql qiállllihlêiâh 9! AIEIEIDIII' ¡Inf! Em : ÍEÍFIIIJILTNVA ! IA A ! IPIIIVAV/ _ ;1 91mm aq: : ' *sm : a 'min üàâiqutaíltqu citam ' 'm 3a 'L7 'm

×