O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫אנושי‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬
‫דודזון‬ ‫איל‬ :‫מנחה‬
‫מנטאלית‬ ‫אופטימיזציה‬
-‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫ח...
2
? ‫שם‬ ‫קורה‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫אז‬
3
‫הארגוני‬ ‫והיועץ‬ ‫השחיקה‬ ‫חקר‬
‫הרווחה‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫והגורמים‬ ‫התחום‬ ‫הבנת‬
‫והמוטיבציה‬ ‫האישית‬
‫העבודה‬ ‫ו...
4
‫בעבודה‬ ‫ושחיקה‬ ‫לחץ‬ ‫הגדרת‬
!‫די‬
! ‫יותר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬
-‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫...
5 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
6 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
7
Subjective well-being
-‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
8
‫שחיקה‬ ‫לאבחון‬ ‫מדד‬
7
‫תמיד‬
6
‫לעיתים‬
‫קרובות‬
‫מאוד‬
5
‫לעיתים‬
‫קרובות‬
4
‫לפעמים‬
3
‫לעיתים‬
‫רחוקות‬
2
-‫פעם‬
‫...
9
‫בעבודה‬ ‫שחיקה‬
‫נפשיים‬ ‫מלחצים‬ ‫כתוצאה‬ ‫בעיקר‬ ‫נגרמת‬ ‫שחיקה‬
‫הקשורים‬ ‫אחרים‬ ‫כרוניים‬ ‫מלחצים‬ ‫או‬ ,‫ממושכים‬...
10 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
11
‫הפסיכולוגי‬ ‫החוסן‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫מרכיבי‬
‫עצמית‬ ‫מודעות‬
‫עצמי‬ ‫ויסות‬
‫אופטימיות‬
‫מנטאלית‬ ‫וגמישות‬ ‫דייקנות...
12
‫ניהולי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬
‫מירבית‬ ‫והשפעה‬ ‫בעבודה‬ ‫עצמאות‬
‫ומשוב‬ ‫מקצועית‬ ‫והתפתחות‬ ‫גיוון‬
‫ויצירתיות‬ ‫יוזמה‬ ...
13
‫חיובי‬ ‫רגש‬
‫מספקים‬ ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬‫לחץ‬ ‫ממצבי‬ ‫הפוגה‬‫ותעוקה‬,
‫למילוי‬ ‫מחודשים‬ ‫כוחות‬ ‫לגיוס‬ ‫מקור‬ ‫ומהוו...
14 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
15
‫פילוסופיות‬ ‫סוגיות‬
‫מאושר‬ ‫להיות‬ ‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫במידה‬ ‫מאושר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬
‫לינקולן‬ /‫סולז'ניצין‬
-‫ל‬ ‫שמורות...
16
‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬
-‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
17
‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬
‫שהייתם‬ ‫כפי‬ ‫לא‬ ,‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫המציאות‬ ‫עם‬ ‫התמודדו‬
‫תהיה‬ ‫שהיא‬ ‫רוצים‬
'‫ולץ‬ ‫ג'ק‬
‫סי...
18
‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬
‫פארטו‬ ‫חוק‬
‫לנשום‬
‫לחייך‬
‫תודה‬ ‫להכיר‬
‫לשחרר‬
‫ליצור‬
-‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE...
19
‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬
‫הדרך‬ ‫זו‬ ,‫התוצאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬
‫למידה‬ =‫צמיחה‬
?‫המלאה‬ ‫הכוס‬ ‫חצי‬
Good enough
-‫ל‬ ‫שמורו...
20
‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬
.‫טוב‬ ‫לכם‬ ‫שעושות‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫ערכו‬
.‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫אותה‬ ‫עדכנו‬
!! ‫החיים‬ ‫בש...
21 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
22
‫פסקול‬
 Everybody's Free (To Wear Sunscreen)- Laz Buhrmann
 Don't Worry Be Happy- Bobby McFerrin
 Always Look on th...
dNE- ‫אנושי‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬
Eyal Davidson/ ‫דודזון‬ ‫איל‬
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

אופטימיזציה מנטאלית Slide share

437 visualizações

Publicada em

אם אשאל אותך איך ניתן להגדיל את רווחיות החברה או למה תהליכי העבודה שלך אינם אפקטיביים, תשובתך תהיה קרוב לוודאי כי העובד מתקשה לשתף פעולה עם חבריו לצוות, או שהוא מתקשה לנהל שיח שירותי עם לקוחות החברה ואולי כי התחלופה של העובדים גבוהה מידי, יקרה מידי והידע הולך לאיבוד…
הפתרונות הניתנים בשנים האחרונות בדמות סדנאות ניהול זמן, פיתוח צוות, ניהול דור הY, או פיתוח מנהיגות מביאים פעמים רבות לשינוי, אך נראה כי הוא לא אופטימלי..
הסיבה לכך טמונה בעובדה שבשנים האחרונות מתפשטת, בין העובדים והארגונים, מגיפה בעלת השפעה כלל מערכתית- השחיקה !
במהלך ההרצאה נבין את החשיבות שבהתאמת הגישה הארגונית לסביבת העבודה וכיצד יכול כל אחד מאתנו להתחסן.

שחיקה היא תופעה מוכרת, כולנו חווים אותה- כל אחד ברמה אחרת ובצורה שונה. לעיתים ע”י תחושת עייפות פיזית או נפשית ולעיתים ע”י איבוד ההתלהבות שבעבודה או העניין בה. התוצאות הארגוניות המושפעות מאותה חוויה של שחיקה קשורות לאיכות עבודתו ותפוקתו של העובד ואף לתחלופה גבוהה (ויקרה) של ההון האנושי- רבים מהעובדים פשוט עוזבים את מקום העבודה.
בבואנו לבדוק את הגורמים לשחיקה נוכל למצוא מספר סיבות הנובעות מההקשר התעסוקתי- עבודה פיזית מאומצת, עבודה דינמית בעלת מאפיינים מנטאליים קשים כמו למשל עבודה בחדר מיון או צוותי חירום למיניהם וכן בכל עבודה שתכולתה שונה דרמטית מהציפייה של העובד טרם התחיל אותה. אך החלק המעניין (בעיקר אותנו) עוסק בכל אותם עובדים שלמדו והכשירו את עצמם לעבודה בה בחרו לעבוד ומרגישים לאורך הזמן ש”זה לא זה”, הם שואלים את עצמם מה קרה? ומחפשים פתרונות.
הפתרונות הם פעמים רבות פתרונות נקודתיים- סדנה כזו או אחרת, חופשה, או פשוט ויתור- ויתור על הסיפוק, ויתור על התפקיד או ויתור על איכות החיים- מורידים את הראש עד יעבור זעם, או שתבוא הפנסיה.
ההרצאה תפרוס בקצרה בפני המשתתפים את הגורמים לשחיקה המנטאלית ותעסוק בעיקר בפתרונות ש

אופטימיזציה מנטאלית Slide share

 1. 1. ‫אנושי‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬ ‫דודזון‬ ‫איל‬ :‫מנחה‬ ‫מנטאלית‬ ‫אופטימיזציה‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 2. 2. 2 ? ‫שם‬ ‫קורה‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫אז‬
 3. 3. 3 ‫הארגוני‬ ‫והיועץ‬ ‫השחיקה‬ ‫חקר‬ ‫הרווחה‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫והגורמים‬ ‫התחום‬ ‫הבנת‬ ‫והמוטיבציה‬ ‫האישית‬ ‫העבודה‬ ‫ותהליכי‬ ‫הארגון‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫ארגוניים‬ ‫בתהליכים‬ ‫עלות-תועלת‬ ‫ניתוחי‬ ‫תומך‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 4. 4. 4 ‫בעבודה‬ ‫ושחיקה‬ ‫לחץ‬ ‫הגדרת‬ !‫די‬ ! ‫יותר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 5. 5. 5 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 6. 6. 6 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 7. 7. 7 Subjective well-being -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 8. 8. 8 ‫שחיקה‬ ‫לאבחון‬ ‫מדד‬ 7 ‫תמיד‬ 6 ‫לעיתים‬ ‫קרובות‬ ‫מאוד‬ 5 ‫לעיתים‬ ‫קרובות‬ 4 ‫לפעמים‬ 3 ‫לעיתים‬ ‫רחוקות‬ 2 -‫פעם‬ ‫פעמיים‬ 1 ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫עייפות‬ ‫מאנשים‬ ‫אכזבה‬ ‫תקווה‬ ‫חוסר‬ ‫מלכוד‬ ‫תחושת‬ ‫אונים‬ ‫חוסר‬ ‫דיכאון‬ ‫למחלות‬ ‫נטייה‬ /‫חולשה‬ ‫ערך‬ ‫חוסר‬ /‫כישלון‬ ‫תחושת‬ ‫שינה‬ ‫נדודי‬ "‫לי‬ ‫"נשבר‬ ‫הרגשת‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 9. 9. 9 ‫בעבודה‬ ‫שחיקה‬ ‫נפשיים‬ ‫מלחצים‬ ‫כתוצאה‬ ‫בעיקר‬ ‫נגרמת‬ ‫שחיקה‬ ‫הקשורים‬ ‫אחרים‬ ‫כרוניים‬ ‫מלחצים‬ ‫או‬ ,‫ממושכים‬ .‫לעבודה‬ ‫חריגים‬ ‫ממאורעות‬ ‫כתוצאה‬ ‫קורית‬ ‫אינה‬ ‫שחיקה‬ ‫נמשכים‬ ‫רגשיים‬ ‫מלחצים‬ ‫כתוצאה‬ ‫אלא‬ ,‫ודרמטיים‬ .‫ויום-יומיים‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 10. 10. 10 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 11. 11. 11 ‫הפסיכולוגי‬ ‫החוסן‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫מרכיבי‬ ‫עצמית‬ ‫מודעות‬ ‫עצמי‬ ‫ויסות‬ ‫אופטימיות‬ ‫מנטאלית‬ ‫וגמישות‬ ‫דייקנות‬ ‫קלילות‬ ‫תקשורת‬ ‫חזקה‬ ‫אישיות‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 12. 12. 12 ‫ניהולי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫מירבית‬ ‫והשפעה‬ ‫בעבודה‬ ‫עצמאות‬ ‫ומשוב‬ ‫מקצועית‬ ‫והתפתחות‬ ‫גיוון‬ ‫ויצירתיות‬ ‫יוזמה‬ ,‫משמעות‬ ‫תחושת‬ ‫רגשות‬ ‫וגילויי‬ ‫חברויות‬ ‫פיזית‬ ‫סביבה‬ ‫ומקצועי‬ ‫אישי‬ ‫יחס‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 13. 13. 13 ‫חיובי‬ ‫רגש‬ ‫מספקים‬ ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬‫לחץ‬ ‫ממצבי‬ ‫הפוגה‬‫ותעוקה‬, ‫למילוי‬ ‫מחודשים‬ ‫כוחות‬ ‫לגיוס‬ ‫מקור‬ ‫ומהווים‬ ,‫כלומר‬ .‫התעוקה‬ ‫מצב‬ ‫בעקבות‬ ‫שהדלדלו‬ ‫המשאבים‬ ‫לבריאותנו‬ ‫חיוניים‬ ‫חיוביים‬ ‫רגשות‬‫חוצץ‬ ‫מהווים‬ ‫הם‬ . ‫ממצבי‬ ‫הנובעות‬ ‫בריאות‬ ‫ומבעיות‬ ‫שליליים‬ ‫מרגשות‬ ,‫בנוסף‬ .‫ותעוקה‬ ‫לחץ‬‫בעלי‬ ‫הינם‬ ‫שמחים‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫התמודדות‬ ‫יכולות‬‫רגשות‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ; ‫ובוגרת‬ ‫טובה‬ ‫התמודדות‬ ‫יכולת‬ ‫הראו‬ ‫גבוהים‬ ‫חיוביים‬ ‫יותר‬. -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 14. 14. 14 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 15. 15. 15 ‫פילוסופיות‬ ‫סוגיות‬ ‫מאושר‬ ‫להיות‬ ‫בוחר‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫במידה‬ ‫מאושר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫לינקולן‬ /‫סולז'ניצין‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 16. 16. 16 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 17. 17. 17 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫שהייתם‬ ‫כפי‬ ‫לא‬ ,‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫המציאות‬ ‫עם‬ ‫התמודדו‬ ‫תהיה‬ ‫שהיא‬ ‫רוצים‬ '‫ולץ‬ ‫ג'ק‬ ‫סיטואציה‬ ‫בכל‬ ‫חיובי‬ ‫משהו‬ ‫חפשו‬ -‫אפר"ת‬ ‫מודל‬ ‫אתגר‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 18. 18. 18 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫פארטו‬ ‫חוק‬ ‫לנשום‬ ‫לחייך‬ ‫תודה‬ ‫להכיר‬ ‫לשחרר‬ ‫ליצור‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 19. 19. 19 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫הדרך‬ ‫זו‬ ,‫התוצאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫למידה‬ =‫צמיחה‬ ?‫המלאה‬ ‫הכוס‬ ‫חצי‬ Good enough -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 20. 20. 20 ‫אישי‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ .‫טוב‬ ‫לכם‬ ‫שעושות‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫ערכו‬ .‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫אותה‬ ‫עדכנו‬ !! ‫החיים‬ ‫בשגרת‬ ‫הפעילויות‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫הקפידו‬ -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 21. 21. 21 -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 22. 22. 22 ‫פסקול‬  Everybody's Free (To Wear Sunscreen)- Laz Buhrmann  Don't Worry Be Happy- Bobby McFerrin  Always Look on the Bright Side of Life - Monty Python's Life of Brian ‫עשר‬ ‫הששה‬ ‫הכבש‬ -‫אוהב‬ ‫אני‬ ‫מוקי‬ -‫אבא‬ ‫של‬ ‫ילד‬ ‫נרקיס‬ ‫וליאור‬ ‫פרץ‬ ‫משה‬ -‫העולם‬ ‫כל‬ ‫מול‬   -‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬dNE‫כלשהם‬ ‫חלקים‬ ‫מחדש‬ ‫להפיץ‬ ‫ו/או‬ ‫להעתיק‬ ‫אין‬ -
 23. 23. dNE- ‫אנושי‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ייעוץ‬ Eyal Davidson/ ‫דודזון‬ ‫איל‬

×