5de les levensloop psychologie

CVO-SSH
CVO-SSHCVO-SSH
LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE
Ilse Mariën – CVO-SSH
Adolescentie
Adolescentie
• 12-jaar
• Overgangsritueel
• verschillende culturen
Adolescentie –
lichamelijke ontwikkeling
• Periode van overgang
• Eerste jaren: puberteit
• Ontwikkeling seksespecifieke kenmerken
• Versnelling van de lichaamsgroei
• Verschil jongens en meisjes
• Groter uithoudingsvermogen
• Vettiger huid
• zweetklieren
Adolescentie –
lichamelijke ontwikkeling
• Seksuele rijpingsprocessen
• Primaire geslachtskenmerken
• Secundaire geslachtskenmerken
• Wanneer?
• Vroeger bij meisjes
• Grote individuele verschillen
Adolescentie –
lichamelijke ontwikkeling
• Reactie op al die veranderingen
• Algemeen positief zelfbeeld
• Soms negatief
• Vroeg of laat
• Verschil tussen lichamelijk en psychisch rijpingsniveau
• Ongelijk verloop tussen lichaamsdelen

• Afwijken van gewenste man-vrouw-kenmerken
• Puistjes

• Menarche
• Eerste zaadlozing
Adolescentie –
lichamelijke ontwikkeling
• Acceleratieverschijnsel
• Verklaringsmodellen?
Adolescentie –
motorische ontwikkeling
• Toename kracht en uithoudingsvermogen
• Sport als uitlaatklep en favoriete bezigheid
Adolescentie –
perceptuele ontwikkeling
• Capaciteit van aandacht en concentratie nemen toe
• Aandacht verdelen
• Multitasking
Adolescentie –
cognitieve ontwikkeling
• Formeel operationeel stadium
• Abstract denken
• Mogelijkheid van propositioneel denken

• Hypothetisch-deductief
• Combinatorisch denken

http://www.neurocampus.com/logica/figurenreeks
Adolescentie –
cognitieve ontwikkeling
• Informatieverwerking
• Geheugencapaciteit breidt uit
• Door te structureren

• Metacognitie
• Planmatig en systematisch
• Inhoudelijke kennis als kapstok

• Consequenties
• Kritischer
• Omgaan met zichzelf
• Discussie
• Idealisme
Adolescentie –
taalontwikkeling
• Volwassenentaal
• Adolescententaal,
• voorbeeld
Adolescentie –
sociaal-emotionele ontwikkeling
• Loslaten kindrol en innemen volwassenenrol
• Ouders en gezin
• Separatie en individuatie
• Generatiekloof
• Rolveranderingen
• Intimiteit en seksualtiteit
• Binden?
• Beroep en studie
• Vormen van visie op maatschappelijke thema’s
Adolescentie –
sociaal-emotionele ontwikkeling
• Invloed van gezin
• Opvoedingsstijl
• Hoe gaan ouders om met ouder worden
• Onderlinge relatie van de ouders
• Economische situatie
• Samenstelling van het gezin
• Culturele achtergrond
Adolescentie –
sociaal-emotionele ontwikkeling
• Conflicten
• Interpersoonlijk
• Intrapsychisch
• Stress
• Copingsmechanismen
• Probleemgericht
• Emotiegericht
• Onbewust defensief
Adolescentie –
sociaal-emotionele ontwikkeling
• Leeftijdsgenoten
• Verschuivingen
• Meer tijd
• Informeel gevormd zonder volwassenen
• Andere sekse
• Grotere groepen

• Belang
• Zelfwaardering
• Oefenen van sociale vaardigheden
• Sociale rollen oefenen

• Integratie in de samenleving
• Sociale vergelijking
Adolescentie –
sociaal-emotionele ontwikkeling
• In grote groep, kliek of individuele vriendschap
• Subculturen
• Imago
• Geen vriendengroep
• Niet zelf benoemen, wel uitstralen

• Kliekjes of vriendengroepen
• Wij-gevoel
• Selectie
• Socialisatie
• Verschuiving naar gemengd
• Culturele segregatie
Adolescentie –
sociaal-emotionele ontwikkeling
• Vriendschap tussen boezemvriend(inn)en
• Intimiteit
• Gelijkwaardigheid
• wederkerigheid
Adolescentie –
seksuele ontwikkeling
• Genitale fase
• Vorming van romantische relaties
• Initiatie
• Status
• Affectie
• Relatievorming
• Seksuele thema’s
• Zelfbevrediging
• De eerste keer
• Anticonceptie en veilig vrijen
• Homoseksueel gedrag
•

Te slim voor seks?
• Herhaaldelijk wordt een statistisch verband gevonden tussen schoolprestaties
en intelligentie enerzijds en de leeftijd waarop er voor het eerst
geslachtsgemeenschap is anderzijds. Hoe lager de eerste des te vroeger in het
algemeen het laatste (uiteraard met uitzonderingen op de regel!).
Niet duidelijk is wat oorzaak is en wat gevolg. Leidt de seks af van schoolwerk?
Is omgekeerd de seks een troost voor niet mee kunnen komen op school? Of is
er een gemeenschappelijke derde oorzaak. In de leerling zelf, zoals
impulsiviteit, die aandacht bij het leren bemoeilijkt en het toegeven aan
verlangens vergemakkelijkt. Of gelegen in de omgeving, zoals structuurloze
gezinssituaties.
Een recente analyse van de gegevens van 536 Amerikaanse tweelingparen
probeert uitsluitsel te geven. Het betrof adolescente tweelingen van gelijke
sekse, de helft eeneiig, de helft twee-eiig, opgroeiend in hetzelfde gezin. Het
lijkt erop dat het verband er wel is, maar indirect verloopt. Daarbij ligt het
verschillend voor intelligentie en voor schoolprestaties. Tweelingen die
verschilden in intelligente óf in schoolprestaties verschilden niet zonder meer
systematisch in de leeftijd waarop ze voor het eerst met iemand naar bed
gingen. Er was dus geen direct verband.
Tussen intelligentie en eerste seks liep het verband via gezinsinvloed. Daarbij
wordt met name gedacht aan het intellectuele peil: minder intelligente jongeren
uit laag intellectuele gezinnen gaan naar verhouding vaker al op jongere leeftijd
met iemand naar bed dan intelligente kinderen uit intellectuele gezinnen. Dan
treedt het verband dus op. Maar niet bij intelligente jongeren in laag
intellectuele gezinnen of niet zo intelligente kinderen uit ontwikkelde gezinnen.
En schoolprestaties en leeftijd bij eerste gslachtsgemeenschap hebben iets
met elkaar te maken als sprake is van bepaalde in aanleg gegeven
eigenschappen van de jongere zelf. Te denken valt bijvoorbeeld aan de neiging
tot risktaking gedrag. Dat leidt zowel tot vroege (vaak onbeschermde!) seks als
tot denken dat je ook zonder te werken wel de school doorzwijnt.
• (Bron: Kathryn Harden & Jane Mendle: Why Don’t Smart Teens Have Sex? A
Behavioral Genetic Approach. Child Development, 82, 4, 1327-1344, 2011)
Adolescentie –
persoonlijkheidsontwikkeling
• Egocentrisme
• Imaginair publiek
• Persoonlijke fabel
• Conformisme
• Identiteitsvinding en –ontplooiing
• Identificatie
• Experimenteren
Adolescentie –
persoonlijkheidsontwikkeling
• Identiteitsstatus
• Diffusie
• Foreclosure
• Moratorium
• Achievement
• Zelfbeeld
Adolescentie –
morele ontwikkeling
• Postconventionele niveau
• Je werkt bij een middelgrote gemeente als beleidsmedewerker

Ruimtelijke Ordening. De afdeling Personeelszaken heeft wat nieuws
bedacht. Voortaan worden alle beoordelingen volgens de ‘360°
feedback’-methodiek gedaan. Dit betekent dat je wordt beoordeeld
door minstens drie mensen waarmee je in het werk contact hebt. Je
mag zelf uitkiezen welke mensen dit zijn. Maarten vraagt jou om over
hem een beoordeling te schrijven. Maarten is behalve een collega
ook een goede vriend van je. Jullie kennen elkaar al jaren, en gaan
vaak samen op vakantie. Hij is ook beleidsmedewerker. Maarten lijkt
het de laatste tijd niet meer zo naar zijn zin te hebben op het werk. Hij
komt steeds later binnen, en gaat eerder weg. De stukken die hij
schrijft zijn veel minder goed dan ze eerst waren en hij haalt vaak zijn
deadlines niet. Maarten weet dit zelf natuurlijk ook. Hij heeft je
gevraagd om ‘een beetje positief’ te zijn in de beoordeling, Tijdens het
beoordelingsgesprek zal worden bepaald of hij naar een hogere
salarisschaal gaat.
Wat schrijf je in de beoordeling? Geef je aan dat Maarten zijn werk
niet goed doet? Schrijf je een vaag verhaal op waaruit niet echt op te
maken is wat je vindt? Of geef je ongezouten je mening?
Adolescentie –
schoolse ontwikkeling
• Leerlingbegeleiding
• Leren leren
• Leerstijlen van Kolb
• Drie componenten aan leren
• Socio-emotioneel
• Cognitief
• Metacognitief

• Leren kiezen
• Leren leven
5de les levensloop psychologie
Adolescentie –
spel- & tekenontwikkeling
• Sport en hobby
• Kritisch tav tekenen:
• stopt of droedelen/karikaturen
• Weinigen echt tekenen
Adolescentie –
als het anders loopt
• Jeugdcriminaliteit B-16-was-onschoolbaar
• Middelengebruik
• Depressie en suïcide
• Eetstoornissen
1 de 27

Recomendados

7. de adolescent PBLO-V por
7. de adolescent PBLO-V7. de adolescent PBLO-V
7. de adolescent PBLO-VKarel de Grote Hogeschool
4K visualizações65 slides
CVO VSPW-Kortrijk - Luc Descamps - Adolescentie por
CVO VSPW-Kortrijk - Luc Descamps - AdolescentieCVO VSPW-Kortrijk - Luc Descamps - Adolescentie
CVO VSPW-Kortrijk - Luc Descamps - AdolescentieLuc Descamps
2K visualizações53 slides
Hoofdstuk 7 de adolescent pbko por
Hoofdstuk 7 de adolescent pbkoHoofdstuk 7 de adolescent pbko
Hoofdstuk 7 de adolescent pbkoHnnlr
1.6K visualizações53 slides
De seksuele Ontwikkeling van Kinderen por
De seksuele Ontwikkeling van KinderenDe seksuele Ontwikkeling van Kinderen
De seksuele Ontwikkeling van KinderenElizabeth Verhetsel
4K visualizações33 slides
7. De adolescent por
7. De adolescent7. De adolescent
7. De adolescentsofie
13.9K visualizações54 slides
Het lagere schoolkind deel 2 por
Het lagere schoolkind deel 2Het lagere schoolkind deel 2
Het lagere schoolkind deel 2Karel de Grote Hogeschool
5.3K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

5. de kleuter PBLO-V por
5. de kleuter PBLO-V5. de kleuter PBLO-V
5. de kleuter PBLO-VKarel de Grote Hogeschool
3.3K visualizações36 slides
Hoofdstuk 4 de peuter pbko por
Hoofdstuk 4 de peuter pbkoHoofdstuk 4 de peuter pbko
Hoofdstuk 4 de peuter pbkoHnnlr
5K visualizações38 slides
Het lagere schoolkind deel 1 por
Het lagere schoolkind deel 1Het lagere schoolkind deel 1
Het lagere schoolkind deel 1Karel de Grote Hogeschool
12.6K visualizações24 slides
4. de peuter por
4. de peuter 4. de peuter
4. de peuter sofiekdg1
4.6K visualizações36 slides
PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling) por
PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling)PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling)
PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling)AnneliesMON
112 visualizações23 slides
5. De Kleuter por
5. De Kleuter5. De Kleuter
5. De Kleutersofie
13.1K visualizações39 slides

Mais procurados(20)

Hoofdstuk 4 de peuter pbko por Hnnlr
Hoofdstuk 4 de peuter pbkoHoofdstuk 4 de peuter pbko
Hoofdstuk 4 de peuter pbko
Hnnlr5K visualizações
4. de peuter por sofiekdg1
4. de peuter 4. de peuter
4. de peuter
sofiekdg14.6K visualizações
PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling) por AnneliesMON
PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling)PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling)
PPT theoretische omkadering (sociaal emotionele ontwikkeling)
AnneliesMON112 visualizações
5. De Kleuter por sofie
5. De Kleuter5. De Kleuter
5. De Kleuter
sofie13.1K visualizações
Les 1 Ontwikkelingspsychologie por jeroenkraan
Les 1 OntwikkelingspsychologieLes 1 Ontwikkelingspsychologie
Les 1 Ontwikkelingspsychologie
jeroenkraan8.4K visualizações
Ontwikkelingspsychologie lagere school por sofie
Ontwikkelingspsychologie lagere schoolOntwikkelingspsychologie lagere school
Ontwikkelingspsychologie lagere school
sofie3.1K visualizações
3. De Baby por sofie
3. De Baby3. De Baby
3. De Baby
sofie7.4K visualizações
Hoofdstuk 5 de kleuter pbko por Hnnlr
Hoofdstuk 5 de kleuter pbkoHoofdstuk 5 de kleuter pbko
Hoofdstuk 5 de kleuter pbko
Hnnlr1.8K visualizações
8. evolutie van het kinderlijk tekenen PBLO-V por Karel de Grote Hogeschool
8. evolutie van het kinderlijk tekenen PBLO-V8. evolutie van het kinderlijk tekenen PBLO-V
8. evolutie van het kinderlijk tekenen PBLO-V
Karel de Grote Hogeschool 13.5K visualizações
Create a village to raise you’re child(ren) por Sandra Grep
Create a village to raise you’re child(ren)Create a village to raise you’re child(ren)
Create a village to raise you’re child(ren)
Sandra Grep1.4K visualizações
Bijeenkomst 2 ontwikkelingspsychologie por Djtewalvaart
Bijeenkomst 2 ontwikkelingspsychologieBijeenkomst 2 ontwikkelingspsychologie
Bijeenkomst 2 ontwikkelingspsychologie
Djtewalvaart3.4K visualizações

Destaque

Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2 por
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2 Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2 CVO-SSH
1.5K visualizações40 slides
Educatieve spelen por
Educatieve spelenEducatieve spelen
Educatieve spelenCVO-SSH
1.4K visualizações17 slides
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen por
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigenKinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigenCVO-SSH
649 visualizações19 slides
Lesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balans por
Lesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balansLesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balans
Lesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balansCVO-SSH
1.5K visualizações33 slides
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kaders por
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kadersKinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kaders
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kadersCVO-SSH
8.3K visualizações25 slides
Gezin als systeem lesdag 2 por
Gezin als systeem lesdag 2Gezin als systeem lesdag 2
Gezin als systeem lesdag 2CVO-SSH
1.3K visualizações30 slides

Destaque(20)

Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2 por CVO-SSH
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2 Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans lesdag 2
CVO-SSH1.5K visualizações
Educatieve spelen por CVO-SSH
Educatieve spelenEducatieve spelen
Educatieve spelen
CVO-SSH1.4K visualizações
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen por CVO-SSH
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigenKinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans : Decreet rechtspositie minderjarigen
CVO-SSH649 visualizações
Lesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balans por CVO-SSH
Lesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balansLesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balans
Lesdag 3 kinderen, jongeren en gezinnen uit balans
CVO-SSH1.5K visualizações
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kaders por CVO-SSH
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kadersKinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kaders
Kinderen, jongeren en gezinnen uit balans praktisch en theoretische kaders
CVO-SSH8.3K visualizações
Gezin als systeem lesdag 2 por CVO-SSH
Gezin als systeem lesdag 2Gezin als systeem lesdag 2
Gezin als systeem lesdag 2
CVO-SSH1.3K visualizações
1ste lesdag f1h2 groep 2 por CVO-SSH
1ste lesdag f1h2 groep 21ste lesdag f1h2 groep 2
1ste lesdag f1h2 groep 2
CVO-SSH7.3K visualizações
Pp1intro moodle por CVO-SSH
Pp1intro moodlePp1intro moodle
Pp1intro moodle
CVO-SSH191 visualizações
Kurkdroog of toch lekker lezen? Tips om je taal en stijl verteerbaar te maken. por CVO-SSH
Kurkdroog of toch lekker lezen? Tips om je taal en stijl verteerbaar te maken.Kurkdroog of toch lekker lezen? Tips om je taal en stijl verteerbaar te maken.
Kurkdroog of toch lekker lezen? Tips om je taal en stijl verteerbaar te maken.
CVO-SSH2.3K visualizações
Lesdag 3 darwin por CVO-SSH
Lesdag 3 darwinLesdag 3 darwin
Lesdag 3 darwin
CVO-SSH451 visualizações
Schoolverlaters wijzigingen vanaf 01012012 versie 5 rwo beerse por CVO-SSH
Schoolverlaters wijzigingen vanaf 01012012 versie 5 rwo beerseSchoolverlaters wijzigingen vanaf 01012012 versie 5 rwo beerse
Schoolverlaters wijzigingen vanaf 01012012 versie 5 rwo beerse
CVO-SSH313 visualizações
Oef por CVO-SSH
OefOef
Oef
CVO-SSH261 visualizações
Presentatie schriftelijke communicatie por CVO-SSH
Presentatie schriftelijke communicatiePresentatie schriftelijke communicatie
Presentatie schriftelijke communicatie
CVO-SSH927 visualizações
2 solv en liq 2017 por CVO-SSH
2 solv en liq 20172 solv en liq 2017
2 solv en liq 2017
CVO-SSH119 visualizações
6de lesdag organisatie ijh por CVO-SSH
6de lesdag organisatie ijh6de lesdag organisatie ijh
6de lesdag organisatie ijh
CVO-SSH652 visualizações
Lesdag 2 zorgen voor een goede zorg por CVO-SSH
Lesdag 2 zorgen voor een goede zorgLesdag 2 zorgen voor een goede zorg
Lesdag 2 zorgen voor een goede zorg
CVO-SSH465 visualizações
3de les levenslooppsychologie por CVO-SSH
3de les levenslooppsychologie3de les levenslooppsychologie
3de les levenslooppsychologie
CVO-SSH824 visualizações
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken por CVO-SSH
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werkenkinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
kinderen, jongeren en gezinnen uit balans: Oplossingsgericht werken
CVO-SSH3.3K visualizações
3 rent 2017 por CVO-SSH
3 rent 20173 rent 2017
3 rent 2017
CVO-SSH140 visualizações
2de les levenslooppsychologie por CVO-SSH
2de les levenslooppsychologie2de les levenslooppsychologie
2de les levenslooppsychologie
CVO-SSH1.1K visualizações

Similar a 5de les levensloop psychologie

Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem por
Seksueel opvoeden met het vlaggensysteemSeksueel opvoeden met het vlaggensysteem
Seksueel opvoeden met het vlaggensysteemApestaartjaren
2K visualizações49 slides
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders por
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor oudersIO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor oudersKarel Van Isacker
107 visualizações56 slides
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders por
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders Karel Van Isacker
46 visualizações56 slides
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change por
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeWIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeangela van de Loo
1.1K visualizações32 slides
Mindfulness voor Ouders deel 2 por
Mindfulness voor Ouders deel 2Mindfulness voor Ouders deel 2
Mindfulness voor Ouders deel 2Frans van der Horst
791 visualizações26 slides
Huub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten por
Huub Nelis, Puberbrein BinnenstebuitenHuub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten
Huub Nelis, Puberbrein BinnenstebuitenSURFfoundation
7.1K visualizações44 slides

Similar a 5de les levensloop psychologie(20)

Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem por Apestaartjaren
Seksueel opvoeden met het vlaggensysteemSeksueel opvoeden met het vlaggensysteem
Seksueel opvoeden met het vlaggensysteem
Apestaartjaren2K visualizações
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders por Karel Van Isacker
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor oudersIO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
Karel Van Isacker107 visualizações
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders por Karel Van Isacker
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
Incluedusex IO1 Cursus seksuele voorlichting voor ouders
Karel Van Isacker46 visualizações
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change por angela van de Loo
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to changeWIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
WIN/WIN communicatie | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.1K visualizações
Mindfulness voor Ouders deel 2 por Frans van der Horst
Mindfulness voor Ouders deel 2Mindfulness voor Ouders deel 2
Mindfulness voor Ouders deel 2
Frans van der Horst791 visualizações
Huub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten por SURFfoundation
Huub Nelis, Puberbrein BinnenstebuitenHuub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten
Huub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten
SURFfoundation7.1K visualizações
W11 firma LoS Seks is meer... Ganzenbord por Tycho Malmberg
W11 firma LoS  Seks is meer... GanzenbordW11 firma LoS  Seks is meer... Ganzenbord
W11 firma LoS Seks is meer... Ganzenbord
Tycho Malmberg1.6K visualizações
160512 Het Puberbrein por Apestaartjaren
160512 Het Puberbrein160512 Het Puberbrein
160512 Het Puberbrein
Apestaartjaren1.7K visualizações
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf por eTwinning_Nederland
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
eTwinning_Nederland152 visualizações
2. Sociaal emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling por sofie
2. Sociaal emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling2. Sociaal emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling
2. Sociaal emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling
sofie2.5K visualizações
Jbom jason wood_nl por Steunpunt Jeugd
Jbom jason wood_nlJbom jason wood_nl
Jbom jason wood_nl
Steunpunt Jeugd462 visualizações
Incluedusex project io2 final nl version por Karel Van Isacker
Incluedusex project io2 final nl versionIncluedusex project io2 final nl version
Incluedusex project io2 final nl version
Karel Van Isacker60 visualizações
Win/Win communicatie por Angela van de Loo
Win/Win communicatieWin/Win communicatie
Win/Win communicatie
Angela van de Loo578 visualizações
4de les levensloop psychologie por CVO-SSH
4de les levensloop psychologie4de les levensloop psychologie
4de les levensloop psychologie
CVO-SSH812 visualizações
Nieuwe autoriteit por Gerrit Witteveen
Nieuwe autoriteitNieuwe autoriteit
Nieuwe autoriteit
Gerrit Witteveen3.8K visualizações
Verdiepingstraining Wmj Handout por Willem Flach
Verdiepingstraining Wmj HandoutVerdiepingstraining Wmj Handout
Verdiepingstraining Wmj Handout
Willem Flach310 visualizações
Kwaliteit van leven, een impressie por John Beckers
Kwaliteit van leven, een impressieKwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressie
John Beckers2.2K visualizações

Mais de CVO-SSH

Introductie digitale inclusie - Davy Nijs por
Introductie digitale inclusie - Davy NijsIntroductie digitale inclusie - Davy Nijs
Introductie digitale inclusie - Davy NijsCVO-SSH
123 visualizações15 slides
Sterk sociaal werk - Birgit Goris por
Sterk sociaal werk - Birgit GorisSterk sociaal werk - Birgit Goris
Sterk sociaal werk - Birgit GorisCVO-SSH
102 visualizações7 slides
Impressies studenten por
Impressies studentenImpressies studenten
Impressies studentenCVO-SSH
103 visualizações27 slides
Online cursus ontwikkelen por
Online cursus ontwikkelenOnline cursus ontwikkelen
Online cursus ontwikkelenCVO-SSH
222 visualizações17 slides
De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen por
De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigenDe zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen
De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen CVO-SSH
773 visualizações17 slides
Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan? por
Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan?Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan?
Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan?CVO-SSH
166 visualizações5 slides

Mais de CVO-SSH(20)

Introductie digitale inclusie - Davy Nijs por CVO-SSH
Introductie digitale inclusie - Davy NijsIntroductie digitale inclusie - Davy Nijs
Introductie digitale inclusie - Davy Nijs
CVO-SSH123 visualizações
Sterk sociaal werk - Birgit Goris por CVO-SSH
Sterk sociaal werk - Birgit GorisSterk sociaal werk - Birgit Goris
Sterk sociaal werk - Birgit Goris
CVO-SSH102 visualizações
Impressies studenten por CVO-SSH
Impressies studentenImpressies studenten
Impressies studenten
CVO-SSH103 visualizações
Online cursus ontwikkelen por CVO-SSH
Online cursus ontwikkelenOnline cursus ontwikkelen
Online cursus ontwikkelen
CVO-SSH222 visualizações
De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen por CVO-SSH
De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigenDe zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen
De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen
CVO-SSH773 visualizações
Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan? por CVO-SSH
Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan?Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan?
Een ervaringswerker in mijn team - hoe begin ik eraan?
CVO-SSH166 visualizações
GGZ verbreden tot een ons-verhaal - professionele zelfonthulling por CVO-SSH
GGZ verbreden tot een ons-verhaal - professionele zelfonthulling GGZ verbreden tot een ons-verhaal - professionele zelfonthulling
GGZ verbreden tot een ons-verhaal - professionele zelfonthulling
CVO-SSH176 visualizações
Voedsel voor de Ziel - Professionele zelfonthullingen por CVO-SSH
Voedsel voor de Ziel - Professionele zelfonthullingenVoedsel voor de Ziel - Professionele zelfonthullingen
Voedsel voor de Ziel - Professionele zelfonthullingen
CVO-SSH182 visualizações
De ervaringswerker als bruggenbouwer por CVO-SSH
De ervaringswerker als bruggenbouwerDe ervaringswerker als bruggenbouwer
De ervaringswerker als bruggenbouwer
CVO-SSH310 visualizações
Herstel als antwoord op euthanasie por CVO-SSH
Herstel als antwoord op euthanasieHerstel als antwoord op euthanasie
Herstel als antwoord op euthanasie
CVO-SSH220 visualizações
Ervaringsdeskundigheid als burgerschap por CVO-SSH
Ervaringsdeskundigheid als burgerschapErvaringsdeskundigheid als burgerschap
Ervaringsdeskundigheid als burgerschap
CVO-SSH176 visualizações
Do's en dont's ew in mijn team por CVO-SSH
Do's en dont's ew in mijn teamDo's en dont's ew in mijn team
Do's en dont's ew in mijn team
CVO-SSH166 visualizações
De Malloot por CVO-SSH
De MallootDe Malloot
De Malloot
CVO-SSH148 visualizações
Multiproblem gezinnen por CVO-SSH
Multiproblem gezinnenMultiproblem gezinnen
Multiproblem gezinnen
CVO-SSH267 visualizações
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2 por CVO-SSH
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
Werken in en organiseren van de leefgroep groep 2
CVO-SSH826 visualizações
Lesdag 8 samenwerken met ouders por CVO-SSH
Lesdag 8 samenwerken met oudersLesdag 8 samenwerken met ouders
Lesdag 8 samenwerken met ouders
CVO-SSH353 visualizações
Lesdag 6 kindfactoren, efficiëntie en intake por CVO-SSH
Lesdag 6 kindfactoren, efficiëntie en intakeLesdag 6 kindfactoren, efficiëntie en intake
Lesdag 6 kindfactoren, efficiëntie en intake
CVO-SSH353 visualizações
Abc van Limo por CVO-SSH
Abc van LimoAbc van Limo
Abc van Limo
CVO-SSH408 visualizações
Presentatie lesdag 2 por CVO-SSH
Presentatie lesdag 2Presentatie lesdag 2
Presentatie lesdag 2
CVO-SSH628 visualizações
Inleiding: hoe schrijf ik een zakelijke tekst? Lezer- en doelgericht schrijve... por CVO-SSH
Inleiding: hoe schrijf ik een zakelijke tekst? Lezer- en doelgericht schrijve...Inleiding: hoe schrijf ik een zakelijke tekst? Lezer- en doelgericht schrijve...
Inleiding: hoe schrijf ik een zakelijke tekst? Lezer- en doelgericht schrijve...
CVO-SSH889 visualizações

5de les levensloop psychologie

 • 3. Adolescentie – lichamelijke ontwikkeling • Periode van overgang • Eerste jaren: puberteit • Ontwikkeling seksespecifieke kenmerken • Versnelling van de lichaamsgroei • Verschil jongens en meisjes • Groter uithoudingsvermogen • Vettiger huid • zweetklieren
 • 4. Adolescentie – lichamelijke ontwikkeling • Seksuele rijpingsprocessen • Primaire geslachtskenmerken • Secundaire geslachtskenmerken • Wanneer? • Vroeger bij meisjes • Grote individuele verschillen
 • 5. Adolescentie – lichamelijke ontwikkeling • Reactie op al die veranderingen • Algemeen positief zelfbeeld • Soms negatief • Vroeg of laat • Verschil tussen lichamelijk en psychisch rijpingsniveau • Ongelijk verloop tussen lichaamsdelen • Afwijken van gewenste man-vrouw-kenmerken • Puistjes • Menarche • Eerste zaadlozing
 • 6. Adolescentie – lichamelijke ontwikkeling • Acceleratieverschijnsel • Verklaringsmodellen?
 • 7. Adolescentie – motorische ontwikkeling • Toename kracht en uithoudingsvermogen • Sport als uitlaatklep en favoriete bezigheid
 • 8. Adolescentie – perceptuele ontwikkeling • Capaciteit van aandacht en concentratie nemen toe • Aandacht verdelen • Multitasking
 • 9. Adolescentie – cognitieve ontwikkeling • Formeel operationeel stadium • Abstract denken • Mogelijkheid van propositioneel denken • Hypothetisch-deductief • Combinatorisch denken http://www.neurocampus.com/logica/figurenreeks
 • 10. Adolescentie – cognitieve ontwikkeling • Informatieverwerking • Geheugencapaciteit breidt uit • Door te structureren • Metacognitie • Planmatig en systematisch • Inhoudelijke kennis als kapstok • Consequenties • Kritischer • Omgaan met zichzelf • Discussie • Idealisme
 • 12. Adolescentie – sociaal-emotionele ontwikkeling • Loslaten kindrol en innemen volwassenenrol • Ouders en gezin • Separatie en individuatie • Generatiekloof • Rolveranderingen • Intimiteit en seksualtiteit • Binden? • Beroep en studie • Vormen van visie op maatschappelijke thema’s
 • 13. Adolescentie – sociaal-emotionele ontwikkeling • Invloed van gezin • Opvoedingsstijl • Hoe gaan ouders om met ouder worden • Onderlinge relatie van de ouders • Economische situatie • Samenstelling van het gezin • Culturele achtergrond
 • 14. Adolescentie – sociaal-emotionele ontwikkeling • Conflicten • Interpersoonlijk • Intrapsychisch • Stress • Copingsmechanismen • Probleemgericht • Emotiegericht • Onbewust defensief
 • 15. Adolescentie – sociaal-emotionele ontwikkeling • Leeftijdsgenoten • Verschuivingen • Meer tijd • Informeel gevormd zonder volwassenen • Andere sekse • Grotere groepen • Belang • Zelfwaardering • Oefenen van sociale vaardigheden • Sociale rollen oefenen • Integratie in de samenleving • Sociale vergelijking
 • 16. Adolescentie – sociaal-emotionele ontwikkeling • In grote groep, kliek of individuele vriendschap • Subculturen • Imago • Geen vriendengroep • Niet zelf benoemen, wel uitstralen • Kliekjes of vriendengroepen • Wij-gevoel • Selectie • Socialisatie • Verschuiving naar gemengd • Culturele segregatie
 • 17. Adolescentie – sociaal-emotionele ontwikkeling • Vriendschap tussen boezemvriend(inn)en • Intimiteit • Gelijkwaardigheid • wederkerigheid
 • 18. Adolescentie – seksuele ontwikkeling • Genitale fase • Vorming van romantische relaties • Initiatie • Status • Affectie • Relatievorming • Seksuele thema’s • Zelfbevrediging • De eerste keer • Anticonceptie en veilig vrijen • Homoseksueel gedrag
 • 19. • Te slim voor seks? • Herhaaldelijk wordt een statistisch verband gevonden tussen schoolprestaties en intelligentie enerzijds en de leeftijd waarop er voor het eerst geslachtsgemeenschap is anderzijds. Hoe lager de eerste des te vroeger in het algemeen het laatste (uiteraard met uitzonderingen op de regel!). Niet duidelijk is wat oorzaak is en wat gevolg. Leidt de seks af van schoolwerk? Is omgekeerd de seks een troost voor niet mee kunnen komen op school? Of is er een gemeenschappelijke derde oorzaak. In de leerling zelf, zoals impulsiviteit, die aandacht bij het leren bemoeilijkt en het toegeven aan verlangens vergemakkelijkt. Of gelegen in de omgeving, zoals structuurloze gezinssituaties. Een recente analyse van de gegevens van 536 Amerikaanse tweelingparen probeert uitsluitsel te geven. Het betrof adolescente tweelingen van gelijke sekse, de helft eeneiig, de helft twee-eiig, opgroeiend in hetzelfde gezin. Het lijkt erop dat het verband er wel is, maar indirect verloopt. Daarbij ligt het verschillend voor intelligentie en voor schoolprestaties. Tweelingen die verschilden in intelligente óf in schoolprestaties verschilden niet zonder meer systematisch in de leeftijd waarop ze voor het eerst met iemand naar bed gingen. Er was dus geen direct verband. Tussen intelligentie en eerste seks liep het verband via gezinsinvloed. Daarbij wordt met name gedacht aan het intellectuele peil: minder intelligente jongeren uit laag intellectuele gezinnen gaan naar verhouding vaker al op jongere leeftijd met iemand naar bed dan intelligente kinderen uit intellectuele gezinnen. Dan treedt het verband dus op. Maar niet bij intelligente jongeren in laag intellectuele gezinnen of niet zo intelligente kinderen uit ontwikkelde gezinnen. En schoolprestaties en leeftijd bij eerste gslachtsgemeenschap hebben iets met elkaar te maken als sprake is van bepaalde in aanleg gegeven eigenschappen van de jongere zelf. Te denken valt bijvoorbeeld aan de neiging tot risktaking gedrag. Dat leidt zowel tot vroege (vaak onbeschermde!) seks als tot denken dat je ook zonder te werken wel de school doorzwijnt. • (Bron: Kathryn Harden & Jane Mendle: Why Don’t Smart Teens Have Sex? A Behavioral Genetic Approach. Child Development, 82, 4, 1327-1344, 2011)
 • 20. Adolescentie – persoonlijkheidsontwikkeling • Egocentrisme • Imaginair publiek • Persoonlijke fabel • Conformisme • Identiteitsvinding en –ontplooiing • Identificatie • Experimenteren
 • 21. Adolescentie – persoonlijkheidsontwikkeling • Identiteitsstatus • Diffusie • Foreclosure • Moratorium • Achievement • Zelfbeeld
 • 22. Adolescentie – morele ontwikkeling • Postconventionele niveau
 • 23. • Je werkt bij een middelgrote gemeente als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. De afdeling Personeelszaken heeft wat nieuws bedacht. Voortaan worden alle beoordelingen volgens de ‘360° feedback’-methodiek gedaan. Dit betekent dat je wordt beoordeeld door minstens drie mensen waarmee je in het werk contact hebt. Je mag zelf uitkiezen welke mensen dit zijn. Maarten vraagt jou om over hem een beoordeling te schrijven. Maarten is behalve een collega ook een goede vriend van je. Jullie kennen elkaar al jaren, en gaan vaak samen op vakantie. Hij is ook beleidsmedewerker. Maarten lijkt het de laatste tijd niet meer zo naar zijn zin te hebben op het werk. Hij komt steeds later binnen, en gaat eerder weg. De stukken die hij schrijft zijn veel minder goed dan ze eerst waren en hij haalt vaak zijn deadlines niet. Maarten weet dit zelf natuurlijk ook. Hij heeft je gevraagd om ‘een beetje positief’ te zijn in de beoordeling, Tijdens het beoordelingsgesprek zal worden bepaald of hij naar een hogere salarisschaal gaat. Wat schrijf je in de beoordeling? Geef je aan dat Maarten zijn werk niet goed doet? Schrijf je een vaag verhaal op waaruit niet echt op te maken is wat je vindt? Of geef je ongezouten je mening?
 • 24. Adolescentie – schoolse ontwikkeling • Leerlingbegeleiding • Leren leren • Leerstijlen van Kolb • Drie componenten aan leren • Socio-emotioneel • Cognitief • Metacognitief • Leren kiezen • Leren leven
 • 26. Adolescentie – spel- & tekenontwikkeling • Sport en hobby • Kritisch tav tekenen: • stopt of droedelen/karikaturen • Weinigen echt tekenen
 • 27. Adolescentie – als het anders loopt • Jeugdcriminaliteit B-16-was-onschoolbaar • Middelengebruik • Depressie en suïcide • Eetstoornissen