Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

El Llenguatge Literari

  1. Unitat 1. EL LLENGUATGE LITERARI Llibre de text pp.8-33
  2. Fins al s. XVIII (Classicisme) les obres es subdividien en cinc ACTES A partir del s.XIX (Romanticisme) predomina la divisió en tres actes subdividits en ESCENES segons les entrades i sortides dels personatges. Aquests actes corresponen a plantejament- nus-desenllaç (estructura interna). Estructura externa :
Anúncio