O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
introducere MK
introducere MK
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 53 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Könyvtári marketing (20)

Mais de Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete (20)

Anúncio

Könyvtári marketing

 1. 1. KÖNYVTÁRI MARKETING EGY NAGYVÁROSI KÖNYVTÁRBAN Fodor Péter előadása Szeged, 2010. május 6.
 2. 3. Miért van szükség marketingre? <ul><li>A marketing </li></ul><ul><li>részben gondolkodásmódot , </li></ul><ul><li>részben a tevékenységek összehangolását jelenti. </li></ul><ul><li>Olyan rendszerről beszélünk, amely magába foglalja a piaccal kapcsolatos teendők tervezését, szervezését és végrehajtását. </li></ul><ul><li>A marketing filozófia nem más, mint a vállalkozás egészét átható, </li></ul><ul><li>piacra irányuló és a piacnak megfelelő </li></ul><ul><li>üzletpolitika. </li></ul><ul><li>Szemléletmód, </li></ul><ul><li>amelynek középpontjában a vevővel való azonosulás áll. </li></ul><ul><li>A marketing az egyéni és társadalmi szükségletek kielégítését segíti. </li></ul><ul><li>A hatékony marketing alapja a folyamat dinamizmusának elfogadása . </li></ul><ul><li>Készen kell állnunk arra, hogy a változásokhoz alkalmazkodni tudjunk. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>A marketing stratégia része a szervezet fejlesztési koncepciójának. </li></ul><ul><li>Ez nem más, mint a menedzseri lépések sorozata, melynek során szerves kapcsolat jön létre: </li></ul><ul><li>- a vállalkozás célkitűzései , </li></ul><ul><li>- erőforrásai, </li></ul><ul><li>- a változó piaci lehetőségek </li></ul><ul><li>között. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>A marketing-tevékenység széleskörű piaci ismeretekre épít. </li></ul><ul><li>A fogyasztói szükségletekből indul ki, összekapcsolja a termelés, szolgáltatás és a forgalmazás valamennyi fázisát. Célja: a fogyasztó, a használó figyelmének felkeltése, megtartása, és ezáltal tartós piaci siker elérése. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>A marketing szűkebb értelmezésben </li></ul><ul><li>olyan vállalati tevékenység, amely a vevők igényeinek kielégítése érdekében: </li></ul><ul><li>- elemzi a piacot, </li></ul><ul><li>- meghatározza az eladni kívánt terméket, vagy szolgáltatást, </li></ul><ul><li>- megismerteti azt a fogyasztóval, </li></ul><ul><li>- kialakítja az árat, </li></ul><ul><li>- megszervezi az értékesítést, </li></ul><ul><li>- befolyásolja a vásárlót. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Tágabb értelemben: </li></ul><ul><li>Filozófia </li></ul><ul><li>Szemléletmód </li></ul><ul><li>A vevőkkel való azonosulás </li></ul><ul><li>Az üzleti szférán túl kiterjed a nem </li></ul><ul><li>nyereségorientált területekre is. </li></ul>
 7. 8. Marketing mix A marketing eszközök optimális eredményt adó kombinatív alkalmazása <ul><li>Mi a 4 P? –ami öt… </li></ul><ul><li>1. PRODUCT – termék, termékpolitika </li></ul><ul><li>2. PRICE – ár, árpolitika </li></ul><ul><li>3. PLACE – hely, az értékesítés helye </li></ul><ul><li>4. PROMOTION – promóció, kommu- nikációs politika </li></ul><ul><li>5. PERSONAL SELLING – személyes eladás, ügynöki rendszer </li></ul>
 8. 9. <ul><li>1. PRODUCT – termék, termékpolitika </li></ul><ul><li>A termék a piac befolyásolásának elsődleges eszköze. </li></ul><ul><li>Alkotóelemei: </li></ul><ul><li>Vevőszolgálat, </li></ul><ul><li>Garancia, </li></ul><ul><li>Minőség, </li></ul><ul><li>Választék, </li></ul><ul><li>Forma, </li></ul><ul><li>Márkanév, </li></ul><ul><li>Csomagolás … </li></ul>
 9. 10. 2. PRICE – ár, árpolitika Kiemelkedő szerepe van a marketingben. <ul><li>Jellemzői: </li></ul><ul><li>Árérzékenység vizsgálata, </li></ul><ul><li>Árengedmények, </li></ul><ul><li>Bevezető árak, </li></ul><ul><li> Árrés </li></ul>
 10. 11. <ul><li>3. PLACE – hely, az értékesítés helye </li></ul><ul><li>Célja: meghatározni azt az elosztási csatornát, amin keresztül a termék eljut a fogyasztóhoz. </li></ul><ul><li>Termelő </li></ul><ul><li>Exportőr </li></ul><ul><li>Importőr </li></ul><ul><li>Nagykereskedő </li></ul><ul><li>Kiskereskedő </li></ul><ul><li>Vevő </li></ul>
 11. 12. <ul><li>4. PROMOTION – promóció, kommunikációs politika </li></ul><ul><li>A termék támogatást igényel </li></ul><ul><li>a bevezetésnél és egész piaci léte alatt. </li></ul><ul><li>Elemei : </li></ul><ul><li>Reklám </li></ul><ul><li>Vásárlásösztönzés-akciók </li></ul><ul><li>Közönségkapcsolatok- PR Public Relations </li></ul><ul><li>Személyes eladás </li></ul><ul><li>Reklámhatás és elemzése </li></ul>
 12. 13. <ul><li>5. PERSONAL SELLING – személyes eladás, ügynöki rendszer </li></ul><ul><li>Marketing: </li></ul><ul><li>Differenciálatlan: alkalmazása során a vállalat ugyanazt a terméket ugyanolyan módon kínálja valamennyi potenciális vevőjének. </li></ul><ul><li>Differenciált : a vállalat a piac több szegmentumát kiszolgálja, s ezekhez különböző marketing-mixet alakít ki. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>MARKETING SRATÉGIA </li></ul><ul><li>Kiindulópont: milyen marketing cél/ok/ kitűzését tartjuk fontosnak. </li></ul><ul><li>Tervezés jelentősége </li></ul><ul><li>A marketingkommunikációban az 5M-formulát kell figyelembe </li></ul><ul><li>venni /Kotler/ </li></ul><ul><li>Mission - mi a kommunikációs cél </li></ul><ul><li>Money - mennyi pénzt lehet kommunikációs célra fordítani </li></ul><ul><li>Message - kinek szól az üzenet </li></ul><ul><li>Média - milyen csatornákat kell igénybe venni </li></ul><ul><li>Measurement - hogyan lehet az eredményeket mérni </li></ul>
 14. 15. Hatásmechanizmus: <ul><li>A.I.D.A modell </li></ul><ul><li>Attention -figyelem </li></ul><ul><li>Interest -érdeklődés </li></ul><ul><li>Desire -vágy </li></ul><ul><li>Action -cselekvés </li></ul>
 15. 16. Hatásmechanizmus: I.M.M.D. modell <ul><li>Információ </li></ul><ul><li>Megértés </li></ul><ul><li>Meggyőződés </li></ul><ul><li>Döntés </li></ul>
 16. 17. <ul><li>MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ </li></ul><ul><li>Arculat </li></ul><ul><li>Márka </li></ul><ul><li>Reklám </li></ul><ul><li>Vásárlásösztönzés </li></ul><ul><li>Értékesítés </li></ul><ul><li>Public Relations </li></ul><ul><li>Direkt marketing </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Arculat </li></ul><ul><li>olyan vállalati, szervezeti funkció, amely stratégiai döntéseket és konkrét, összehangolt taktikai lépé-seket egyaránt tartalmaz azzal a céllal, </li></ul><ul><li>hogy a szervezet külső és belső megítélését a kívánt </li></ul><ul><li>irányba alakítsa, tervszerűen formálja. </li></ul><ul><li>Az angol terminológia szabatosabb. </li></ul><ul><li>-A CI /corporate identity/ kategóriába tartoznak a vállalati filozófia, küldetés. </li></ul><ul><li>-A CC/corporate communication/ a szervezet meghatározza mindazon jegyeit, amelyeket a kommunikációban érvényesíteni kíván. </li></ul><ul><li>-A CD/corporate desing / a cégfilozófiának tartalmi elemeit a kommunikációs stratégia közvetíti, amelynek formai-grafikai leképezése. </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Márka </li></ul><ul><li>olyan jel, szín, hang, forma…. , vagy azok valamilyen kombinációja, amely kapcsolódva a termék tulajdonságaihoz a fogyasztó fejében áll össze egy egységes képpé. </li></ul><ul><li>A márka jó a termelőnek, a kereskedőnek és a fogyasztónak. Miért ? </li></ul><ul><li>-tudja mit kap </li></ul><ul><li>-a vásárlás jó érzést ad </li></ul><ul><li>-a vásárlás pillanatában tudja miről van szó </li></ul><ul><li>-a gyártóval szembeni bizalom a terméken keresztül- egy bizonytalan világban. </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Reklám </li></ul><ul><li>olyan nyilvános tájékoztatás, amely címzettjeit felszólítja és/vagy befolyásolja az áru, a termék, a szolgáltatás igénybevételére </li></ul><ul><li>- A reklámtörténet az ókorba vezet vissza. Jelentős volt a vásárok megjelenése. </li></ul><ul><li>- A mai értelemben vett reklámeszközök közül jó néhány már akkor is megtalálható volt. /feliratok, címketáblácskák, majd a cégérek, szórólapok, plakátok, újságok, hirdetőoszlop, színház, rádió, film, televízió, Internet…/ </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Vásárlásösztönzés: </li></ul><ul><li>lényege, hogy legyen ajánlat és legyen intenzív hirdetés, amely vásárlásra késztet. </li></ul><ul><li>Eszközrendszer: </li></ul><ul><li>Televízió </li></ul><ul><li>Rádió </li></ul><ul><li>Sajtó </li></ul><ul><li>Mozi, színház </li></ul><ul><li>Reklámnyomtatványok </li></ul><ul><li>Levél Direct Mail </li></ul><ul><li>Köz- és zártterületi eszközök </li></ul><ul><li>Eladáshelyi reklámeszközök </li></ul><ul><li>Vásárok, kiállítások </li></ul><ul><li>Internet, - e-mail </li></ul><ul><li>Telefon, - sms </li></ul>
 21. 22. Kommunikáció jelentősége <ul><li>Ügyfélszolgálat, információs pont/ok/ </li></ul><ul><li>Belső PR </li></ul><ul><li>Sajtó munka </li></ul><ul><li>Lobbizás </li></ul><ul><li>Válságkommunikáció </li></ul><ul><li>Egyéb külső PR </li></ul>
 22. 23. A könyvtári marketing sajátossága <ul><li>- Marketing munkára szükség van a kulturális intézményekben. Ennek alapfeltétele, hogy az intézmény rendelkezzen programmal . Legyen rövid, közép- és hosszú távra szóló elképzelése, stratégiája. </li></ul><ul><li>-A menedzsment feladata és felelőssége, hogy a programalkotás során hogyan lehet megnyerni a munkatársakat, a használókat és a döntéshozókat. </li></ul><ul><li>-A programalkotás nem más, mint tervezés. Ennek a folyamatnak kötelező lépései vannak, amelyek nem felcserélhetők és nem hagyhatók el. </li></ul><ul><li>-A könyvtár meghatározó kulturális intézmény, amelynek kiemelt szerepe és lehetősége van a kultúraközvetítés összetett rendszerében. </li></ul><ul><li>-Az a korszerű könyvtár, amely képes a hagyományos könyvtári értékeket felmutatni, és információs központként működik. </li></ul><ul><li>Bármelyik hiánya csak felemás meg oldást jelent. </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Kiindulópont: </li></ul><ul><li>-mi a helyzet </li></ul><ul><li>Milyen állapotban van az intézmény, milyen az épület, milyen az állomány, milyen a munkatársak felkészültsége, milyen a javadalmazás, milyen az informatikai feltételrendszer, milyen a menedzsment kapcsolati tőkéje, érdekképviselete, érdekérvényesítő képessége, milyen az intézmény megítélése… </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Koncepció: </li></ul><ul><li>honnan hová akarok eljutni </li></ul><ul><li>/Mit kell tennem, hogy előbbre lépjek, mit mérlegeljek, mit tartok reálisnak, mit lehet megvalósítani, mit tudok feltételként biztosítani, mit várok el magamtól, munkatársaktól, fenntartóktól, támogatóktól, közvéleménytől…/ </li></ul>
 25. 26. <ul><li>Fejlesztés: </li></ul><ul><li>mi a tartalma </li></ul><ul><li>/szakmai szempontok szembesítése az elvárásokkal, a használói, olvasói kör véleményének folyamatos figyelembe vétele, a hazai és nemzetközi kitekintés, </li></ul><ul><li>a trendek ismerete és szükség szerinti alkalmazása, a tevékenység társadalmi szükségességének és hasznosságának visszaigazolása, minőségorientált teljesítmény…/ </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Megvalósítás: </li></ul><ul><li>- hogyan képzelem el, </li></ul><ul><li>- miből teljesíthető, </li></ul><ul><li>- mennyi idő alatt, </li></ul><ul><li>- kikkel csinálom, </li></ul><ul><li>- mennyire vagyok képes az erőforrásokat racionálisan használni, </li></ul><ul><li>- hogyan kommunikálom. </li></ul>
 27. 28. Könyvtári marketing környezet <ul><li>A könyvtár helye az országos és helyi társadalmi koordináta rendszerben. </li></ul><ul><li>A bibliotéka és szolgáltatásai ismertsége. </li></ul><ul><li>A használói elégedettség mérése. </li></ul><ul><li>Új, régi igények folyamatos felmérése, beépítése a szolgáltatási rendszerbe. </li></ul><ul><li>Kommunikációs lehetőségek feltérképezése és igénybe vétele. </li></ul>
 28. 29. A könyvtári szolgáltatás és a piac <ul><li>Piackutatás: kik, mivel vannak még jelen. </li></ul><ul><li>Stratégia kidolgozása a helyzet kezelésére. </li></ul><ul><li>Együttműködés és/vagy szolgáltatás- és feladatosztás. </li></ul><ul><li>Versenyhelyzet és piaci környezet. </li></ul><ul><li>Minőségorientált szolgáltatás nyújtás. </li></ul><ul><li>Piacképes termékek megjelenítése. </li></ul>
 29. 30. Megnyerni a támogatót és a felhasználót <ul><li>Kapcsolattartás: a könyvtár demokratikus, nyitott intézmény, mindenki számára biztosítja a hozzáférést. </li></ul><ul><li>A tényleges és lehetséges felhasználókkal való kapcsolatfelvétel. </li></ul><ul><li>Belső kommunikáció jelentősége az eredményesség szempontjai szerint. </li></ul>
 30. 31. Könyvtárfejlesztő szolgáltatások <ul><li>Ismerd meg a közönséget: </li></ul><ul><ul><li>állítsd központba az ügyfelet, </li></ul></ul><ul><ul><li>végezz közönség profil vizsgálatot, </li></ul></ul><ul><ul><li>válassz célcsoportot, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismerd meg a könyvtáradat: </li></ul></ul><ul><ul><li>illeszd a tevékenységet, terméket, szolgáltatást a célpiaccal </li></ul></ul><ul><ul><li>költségvetés, </li></ul></ul><ul><ul><li>működés, </li></ul></ul><ul><ul><li>személyzet, </li></ul></ul><ul><ul><li>szolgáltatás. </li></ul></ul>
 31. 32. Add el a könyvtáradat <ul><li>Piactervező partnerség (célcsoport, termék) </li></ul><ul><li>Kereskedelmi szempontok (környezet, elhelyezés, forgalom áramlás, értékesítési-, használati pontok) </li></ul><ul><li>Reklám, PR, Média. </li></ul><ul><li>Add el, mondd el. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>Szponzorálás </li></ul><ul><li>A szponzorálás két fél közötti üzleti kapcsolat, amelynek során az egyik fél pénzt, szolgáltatást, vagy anyagi javakat bocsát rendelkezésére a másik félnek. Cserébe bizonyos jogokat, együttműködést, társulási lehetőséget nyújt, amik a szponzort kereskedelmi előnyökhöz juttatják. </li></ul><ul><li>Szponzorálni lehet egyént, szervezetet, eseményt. </li></ul><ul><li>A szponzorálás nem tartozik sem a reklám, sem a PR körébe: önálló és komplex marketingkommunikációs eszköz és módszer . Nem keverhető össze a mecenatúrával! </li></ul>
 33. 34. Mi a szponzorálás? <ul><li>- A szponzorálás: ÜZLET. A kétoldalú üzlet keretében az átadott pénz, áru vagy szolgáltatás fejében a szponzor ellenszolgáltatásra tart/hat/ igényt. </li></ul><ul><li>- A szponzorálás során alapvető, hogy a támogató marketing célkitűzései megvalósuljanak és kommunikációjában a legsokoldalúbban valósuljanak meg. </li></ul><ul><li>- Fontos az egy-egy szabály. Ez azt jelenti, hogy a szponzorálásra fordított összeggel megegyező forrást kell fordítani a szponzorálás tényének publikálására. </li></ul><ul><li>- A szponzorálás többnyire sporthoz, kultúrához, szociális szférához kapcsolódik. </li></ul><ul><li>- A szponzorálásnak nem feladata a társadalmi igazságtalanság mérséklése. </li></ul>
 34. 35. <ul><li>A szponzorálás célja: </li></ul><ul><li>- Termék-menedzselés </li></ul><ul><li>- A termék pozicionálása </li></ul><ul><li>- Az értékesítés növelése </li></ul><ul><li>- A cég-és termékimázs építése </li></ul><ul><li>- Referencia lehetőség </li></ul><ul><li>- Nagyszámú célcsoport elérése </li></ul><ul><li>- A lehető legnagyobb médiamegjelenés biztosítása </li></ul><ul><li>- A szponzorált rendezvényeken partneri kapcsolat kialakítása </li></ul>
 35. 47. Országos szakmai programok <ul><li>Internet Fiesta </li></ul><ul><li>Összefogás </li></ul><ul><li>Nagy Könyv </li></ul><ul><li>Netre-kész </li></ul><ul><li>Márai program </li></ul><ul><li>TIOP, TÁMOP </li></ul>
 36. 53. Köszönöm a figyelmüket! www.fszek.hu [email_address]

×