O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kepeslapok-Nagy Zsuzsanna

1.000 visualizações

Publicada em

somogyi

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kepeslapok-Nagy Zsuzsanna

 1. 1. http://www.lib.uni-corvinus.hu Változó környezet, bővülő szerepek –könyvtári képeslapok Könyvtárak a változó világban Szeged, Somogyi-könyvtár, 2015.szeptember 24. Nagy Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 2. 2. Adatok… Mennyiségek  3,2 milliárd internet használó  7 milliárd mobiltelefon előfizetés (világ népessége 7.256.490.011 fő)  háztartások internet kapcsolattal: világ 46%, fejlett régiók 81%  1.5 milliárd aktív Facebook felhasználó (2015. 2. negyedév)  500 millió Twitter üzenet naponta  EU-28 polgárainak 21%-a használ felhőt (2014.) Sebesség  egy üzenet perceken belül indexelve kereshető  ami korábban komoly munkát igényelt – most egy kattintással elérhető  feldolgozott kérdések (GYIK)  „crowdsourcing” referensz Azonnali kapcsolat – mindig - mindenhol http://www.lib.uni-corvinus.hu
 3. 3. IFLA trendek  Trend 1: Az új technológiák megnövelik, de egyben be is határolják azok körét, akiknek hozzáférésük lesz az információkhoz  Trend 2: Az online oktatás demokratizálja és megváltoztatja a globális tanulást (informális, nem formális, LLL…)  Trend 3: Amagánélet és az adatvédelem határait újra kell definiálni.  Trend 4: Ahipertérben keletkező közösségek érzékelik és erősítik az új hangokat és csoportokat  Trend 5: Az új technológiák megváltoztatják a globális információs gazdaságot (környezetet) Fordítás: Dippold Péter: Trendek az európai könyvtárügyben In: Könyvtári Figyelő 2014. 1. 71-77. p. http://www.lib.uni-corvinus.hu
 4. 4. A könyvtárak válasza ? http://www.lib.uni-corvinus.hu
 5. 5. A változás előidézői  Technológia  Szociológiai, életmódbeli változások – felhasználói igények  Válság (finanszírozás és egyéni anyagi helyzet)  Politikai filozófia, irányítási, társadalomszervezési modell http://www.lib.uni-corvinus.hu
 6. 6. Irányzatok a gyakorlatban Közkönyvtárak USA 14% 30% 39% 17% elkötelezett átlagos használó ritkán használja soha Forrás: Pew Research Internet Project http://www.pewinternet.org/2014/04/07/libraries-the-big-picture-facts-trends-next/ hozzáférés: 2015. szeptember 22. Könyvtárhasználók http://www.lib.uni-corvinus.hu
 7. 7. Közkönyvtárak USA A könyvtárhasználók véleménye Jellemző a jó vélemény, 90% - a könyvtár bezárása káros a közösségre 67% - személyesen is érintené • segíti az írástudást, az olvasás szeretetét • esélyt ad a sikerre • javítja az életminőséget Mit várnak? több tevékenység, külön terek, nyomtatott könyvek, csönd, nyugalom, IT (ingyenes internet és eszközök) és alkalmazások, e-könyvek, szorosabb kapcsolat a könyvtárossal, segítség munkakeresésben, segítség közszolgáltatások elérésében, ifjúsági programok, programok időseknek, … Forrás: Pew Research Internet Project http://www.pewinternet.org/2014/04/07/libraries-the-big-picture-facts-trends-next 2015. szeptember 22. http://www.lib.uni-corvinus.hu
 8. 8. Közkönyvtárak USA Használati mutatók trendje, 3-5 év Regisztrált használók Kölcsönzések, látogatások Állomány helyben használata Referensz kérdések Online használat ? E-könyv Oktatás, tréning de a nyomtatott is népszerű 44% formális technológiai képzés 35% egyéni képzés bejelentkezéssel 82% informális tréning *Forrás: The 2013 Public Library Data Service Statistical Report http://publiclibrariesonline.org/2014/05/2013-plds/ Hozzáférés: 2015. szeptember 22. http://www.lib.uni-corvinus.hu
 9. 9. Közkönyvtárak USA Költségek, hatékonyság 1000$ ráfordításra eső mutatók, 2012. (változás az előző évhez képest)  1,6% kevesebb látogatás  1,4% kevesebb kölcsönzés  22,6% kevesebb helyben használat  6,2 % kevesebb referensz tranzakció  3,3% több program látogatás  4,36 % több beiratkozott kölcsönző Nagy eltérések típusonként, földrajzilag, stb Forrás: : The 2013 Public Library Data Service Statistical Report http://publiclibrariesonline.org/2014/05/2013-plds/ http://www.lib.uni-corvinus.hu
 10. 10. Közkönyvtárak USA Főbb nehézségek  Finanszírozás – csökken, államonként, régiónként eltérő,  Digitális szakadék és egyéb társadalmi problémák – finanszírozás és speciális szaktudás  E-könyvek kölcsönzése – harc a kiadókkal és azAmazonnal  Cenzúra elleni harc (hozzáférés szabadsága, ideológia, stb.) Főbb irányok  Hagyományos szolgáltatások megtartása, olvasásra serkentés  Információs készségek átadása  Szorosabb kapcsolat a helyi irányítással, szervezetekkel és a közösséggel, igények beépítése – szociális, etnikai, gazdasági, környezeti problémákra válasz  Új szaktudás megszerzése – szociális, pszichiátriai, államigazgatási, … http://www.lib.uni-corvinus.hu
 11. 11. Közkönyvtárak USA Új (?) szolgáltatások  Írástudás/digitális írástudás, technológiai képzés  Tanulás segítése (általános és középiskola)  Élethosszig tartó tanulás (informális és nem formális)  Munkakeresés, pályaépítés  Általános e-ügyintézés (adó, tb, jogosítvány, okmányok,…)  Korai fejlesztés (iskola előtti)  Családi pénzügyek kezelése  Nyelvtanulás  Közösségi programok (kulturális és egyéb)  Programok időskorúaknak  Élelmezés (szegények, hajléktalanok)  Műhelymunka , kreativitás(„ne vedd – csináld”, technológia, tanulás, szórakozás közösen) http://www.lib.uni-corvinus.hu
 12. 12. Forrás: David King: Emerging trends in libraries for 2014 http://www.slideshare.net/davidleeking/emerging-trends-in-libraries-for-2014 Amit használnak… okos telefonok, laptopok, tabletek
 13. 13. Forrás: David King: Emerging trends in libraries for 2014 http://www.slideshare.net/davidleeking/emerging-trends-in-libraries-for-2014
 14. 14. Amit nem használnak…. Forrás: David King: Emerging trends in libraries for 2014 http://www.slideshare.net/davidleeking/emerging-trends-in-libraries-for-2014
 15. 15. Forrás: Pete Prodoehl: Good Crowd at Milwaukee Makerspace https://mrudolf.files.wordpress.com/2015/05/7450122722_2bbfee99ab_z.jpg
 16. 16. Forrás: Maureen McLaughlin: Fayetteville Free Library MakerBot 3D printer. https://www.flickr.com/photos/mempix/9657261410/in/photostream/
 17. 17. Quellentaucher, Konstanz
 18. 18. Iskolai könyvtárak USA  Küzdelem az erőforrásokért (pénzügyi válság, szövetségi finanszírozás csökkenése, helyi politika, helyi szabályozás eltérő, érdekcsoportok harca)  Következmény – kevesebb könyvtári program, kevesebb könyvtáros, szakképzettség nélküli személyzet, fizetés csökkenés  Atanulási módszerek változása miatt még fontosabb az iskolai könyvtár (érdeklődésen alapuló tanulás, egyéni ismeretszerzés, digitális források, …)  Tanórán kívüli lehetőségek – oktató játékok, korszerű alkalmazások  Tanulási/oktatási források takarékos beszerzése  Digitális média laboratóriumok szükségessége  Esélyegyenlőség – otthoni lehetőségek, digitális szakadék  Együttműködés a közkönyvtárakkal – előnyök  Oktatás szabályozása – iskolai könyvtárak is szerepeljenek (jelenleg folyamatban) http://www.lib.uni-corvinus.hu
 19. 19. Közkönyvtárak Egyesült Királyság Az USA–hoz hasonló alaphelyzet és trendek Különbség – közpolitika és szervezeti megoldások („Big Society”* – David Cameron)→ közszolgáltatások reformja 2011-2014 könyvtár bezárás 324, új könyvtár 40 Politikai és közéleti vita  mi a könyvtár fő célja a 21. században  továbbra is általánosan rendelkezésre álló közszolgáltatás legyen-e  meghatározható-e az alapvető, mindenkinek járó szolgáltatások köre  mely szolgáltatások legyenek ingyenesek  van-e olyan alternatív szolgáltatási mód, amely hatékonyabban elégíti ki az igényeket  fizikai elhelyezés módjai: különálló könyvtár, közösségi csomópont, mobil szolgáltató helyek * Bizonyos hatalmi jogosítványok átruházása helyi lakosokra, közösségekre, decentralizáció, a felelősség és az egyéni vállalkozás erősítése, egy befogadásra képes, szolidáris értéken alapuló közösség kialakítása http://www.lib.uni-corvinus.hu
 20. 20. Közkönyvtárak Egyesült Királyság Alternatív modellek  alternatív helyi irányítási/finanszírozási modellek (független cég vagy vagyonkezelő, kombinált finanszírozás)  önkéntesek alkalmazása – személyi költségek megtakarítása – szakértelem? Hatékonyság?  helyi közösség által működtetett szolgáltatás (vagyonátadás vagy csak menedzsment)  osztott szolgáltatás (menedzsment, IT, háttér szolgáltatások – kevés megtakarítás)  alternatív szolgáltatók – magánszektor vagy vegyes tulajdon (néhány kísérlet)  egységes regionális szolgáltatás szervezés (Észak-Írország) http://www.lib.uni-corvinus.hu
 21. 21. Tudományos könyvtárak Változások a felsőoktatásban és a tudományos kommunikációban  Hallgatók összetétele – felnőtt korúak, nemzetköziesedés, sokadik diploma e-learning (távoktatás), MOOCS mint üzleti modell  Oktatási módszerek: tanulási analitika, játékok, vizualizáció, egyéni ütemezés…  Diploma mint befektetés?  Költségcsökkentési törekvések, üzleti hatékonyság mint elv  Nyílt hozzáférés (zöld, arany, hibrid)  Tudományértékelés – verseny (bibliometria, új hatásmérő módszerek)  Kutatási hálózatok, interdiszciplinaritás, nemzetköziesedés  „Big data” – szövegbányászat, adatbányászat  Kutatási adathalmazok kezelése, ellenőrizhetőség, nyílt hozzáférés http://www.lib.uni-corvinus.hu
 22. 22. Tudományos könyvtárak Új feladatok Hozzáférés biztosítása  intuitív, egyszerű felület („Google érzés”)  IKR-ek alkonya  interoperabilitás hiánya (egyéb könyvtári rendszerekkel, egyetemi rendszerekkel, pl. tanulmányi, HR, kutatási, pénzügyi, stb.)  redundáns munkafolyamatok  jelentéskészítő és értékelő rendszer hiánya  elavult IT modell → SaaS modell a jövő (szoftver mint szolgáltatás)  mobil eszközök terjedése (BYOD – hozd a saját eszközödet) → IT környezet, eszköz független szolgáltatások, mobilra optimalizált vagy app-ek, reszponzív dizájn, saját virtuális környezet  saját könyvtári alkalmazás http://www.lib.uni-corvinus.hu
 23. 23. Stiftung Sitterwerk, St.Gallen, Dynamic order, Bibliozine Innovatív technológiai megoldások
 24. 24. Tudományos könyvtárak Új feladatok Oktatás, tanulás támogatása  e-learning rendszerek könyvtári támogatása, jogkezelés, jogtiszta tananyag!  intézményi elektronikus tananyag-kiadás  Információs/digitális írástudás oktatása (meta műveltség) (nincs benszülött!)  moduláris képzések, tanrendbe építve kredittel, tanórákon, oktatókkal közösen, egyedi tréningek, egyedi tanácsadás (referensz interjú)  segédanyagok (segédletek, tutoriálok, szakterületi anyagok forrásokkal  meta műveltség* – közösségi hálók, magatartás, adatvédelem, „információvonzás” *célja, hogy a közösségi média és az online közösségek alkotta új média közegében támogassa az információ felhasználását, létrehozását és megosztását” Mackey, T., Jacobson, T. (2011), "Reframing information literacy as a metaliteracy", College and Research Libraries, Vol. 72 No.1, pp.62-78. http://www.lib.uni-corvinus.hu
 25. 25. Tudományos könyvtárak Új feladatok Intézményi tudásmenedzsment  tudománymetriai szolgáltatások [főként Európában→ új módszerek: Altmetrics, hatás mérése másképpen (blog, tweet, letöltés, stb.)]  nyílt hozzáférés (OA) támogatása  repozitóriumok működtetése - tartalomkezelés, publikálás, megőrzés, nemzetközi hálózatok (Dart-Europe, OpenAire, CORE, stb.)  nemzetközi szervezetek projektjei (SPARC, LIBER, COAR… szabványosítás  OAkövetelményei – intézményi megoldások,APC finanszírozás (pályázatokban, szerződések kiadókkal, embargó idő és szerzői jogok…)  publikálás támogatása (szakirodalom, elhelyezés, kommunikációs csatornák, közösségi hálózatok: ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, azonosítók, : ORCID…) http://www.lib.uni-corvinus.hu
 26. 26. Tudományos könyvtárak Új feladatok Kutatási adatok kezelése  gyűjtés, kezelés, megőrzés→ adatrepozitóriumok  EU és egyéb finanszírozó szervezetek igénye: nyílt hozzáférés (ellenőrizhető, megismételhető, felhasználható…)  DMP (data management plan) az EU kutatási pályázatok kötelező eleme  új könyvtári szolgáltatás: RDS (research data service) – kutatási adatkezelés  új készségek→ „adatkönyvtáros” másfajta képzettség, átképzés (matematika, informatika, szaktudomány)  a könyvtár a kutatási folyamat része lehet http://www.lib.uni-corvinus.hu
 27. 27. Általános alapelvek  Stratégia alkotás és felülvizsgálat  Hatékonyság és racionalitás (nem bevételszerzés!)  Folyamatos technológiai fejlesztés  Változások elfogadása és kezdeményezése  Kísérletezés – innováció – kudarctűrés  Együttműködés – nem centralizáció  Helyi igények szolgálata, sokszínűség  Tanulás, képzés, átképzés, szakmai kapcsolatok (hazai és nemzetközi)  Szakmai etika, presztízs, jövedelmi viszonyok, mobilitás http://www.lib.uni-corvinus.hu
 28. 28. Kösz, nem! Kösz, nem! Túl sok a dolgunk! Csak így ne járjunk… Forrás: http://www.f4sight.com/seminars-events/no-thanks-were-too-busy
 29. 29. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! http://www.lib.uni-corvinus.hu

×