O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Slideshow shagya-hu

327 visualizações

Publicada em

Shagyaworld.com/hu
magyar

Publicada em: Esportes
 • Entre para ver os comentários

Slideshow shagya-hu

 1. 1. Shagya-arabokat bírálunkBábolna NemzetiMénesbirtok Kft.2943 Bábolna, Mészáros út1.Tel.: +36 (0)6 34 569 204, Fax: +36 (0)634 569 202E-mail: menesiroda@babolnamenes.huHonlap: www.babolnamenes.huBejegyezve a Komárom-EsztergomMegyei BíróságMint cégbíróság elott a 11-09-008173cégjegyzékszámon
 2. 2. A tenyészcél egy nagyrámájú arab ló, mely nemes hátas- és fogatlóként egyaránt alkalmas.Arab telivér Shagya arab• ga legyen 150-160cm• rete bb 18 cm.•a s ma, olyan, ratankönyvekben
 3. 3. pej feketeszürke sárga
 4. 4. Elsı nt a pust m. A pust megkülönböztetjük afajta- s a nemi jelleg n is.Ilyenkor nem csak a fejet ljuk, hanem az sz lovat, mert gy a nemi, mint a fajtajelleg a ló összes ben, valaminta ben, ben s ban is nul.
 5. 5. A fejen lényegestípussajátosságokatfigyelhetünk meg:hogy az orrhátegyenes-e vagykonkáv, mint atelivéraraboknál; afülek formája, aszemek nagysága; azorrlikakmozgékonysága ésnagysága, valamint aló személyiségénekegésze különösenpontosan fejezıdik kia fejen. Photo: V. Mestre Gibaud
 6. 6. A ló nyaka legyen g hosszú –ez igen fontos gy a taslovak,mint a fogatlovak ra,melyek g a fogatsportban latosak – s sa tse elı a gotEzek a következık: kony rat, magasan hordott nyak,lendületesen velt felsı vonal,egyenes l–a l nelegyen domború.
 7. 7. Lapocka, vállbúb, felkar, könyök, alkar – amennyiben ezekszabályosan felépítésőek, úgy egy ideális emelıszerkezettámpontjai lehetnek, annál is inkább, mert a mar és a vállideális kapcsolata elsıosztályú nyeregtájékot ígér.A hosszú, dılt felkar a nagyfokú térnyerés jelentıskritériuma, hiszen ez a vállizület aktív emelıkarja, amelyönmagában nem mozgékony, ennek ellenére – izmos ésinas összeköttetése révén – vízszintesen és függılegesen iselmozdulhat.. Photo: V Mestre Gibaud
 8. 8. Photo: V. Mestre GibaudEzután rátérünk az alkatra, melynekértékelésekor a felsı vonalnak vannagy jelentısége. Ez a tarkón, a fülekközötti legmagasabb pontonkezdıdik: nem teáskannanyakat, ésnem is hattyúnyakat akarunk látni,hanem magasan hordott, kiemelkedınyakat, ívelt sörényélt, mely a marbamegy át.
 9. 9. A mellkas mélysége, abordák íveltsége, alágyék mélysége – abelsı szervek kifejlıdéseés a jótakarmányértékesítıképesség miatt fontos.A hosszú far fejlettizomzat kialakulásátteszi lehetıvé. Arövid, vagy csapott farnem kívánatos.A marlegyen markáns, legyenelıtte baltavágásis, mert ez mindigannak a jele, hogymaga a mar iserıteljes, elég magas éselég hosszú. A felsıvonal a vesetájékonfolytatódik (ez ne legyensem túl feszes, sempedig túlgyenge), azután pedig aharmonikus, jól izmoltfaron át vezet a
 10. 10. A csontozat ge mellettaz izületek nak is jelentısszerepe van.Jelentıs bbáa bszerkezet gais, melynek tele a bak nek ga.
 11. 11. A patáknagyonfontosak,pediggyakranátsiklunkfelettük.
 12. 12. Nagy jelentısége van annak is, hogy mozgásfolyamata mindhárom jármódbantértnyerı, rugalmas, szabál yos legyen. Photo: V. Mestre Gibaud
 13. 13. A s legfontosabb dja a nak, melynek folyamatosnak,szorgalmasnak, rtnyerınek kell lennie. A tulsó pata pjen azelülsı pata ba, vagy g bb emez elé, azaz a lypontalá. A snek legyen meg a tiszta gy üteme. A s döntı riumai: s, energikus lypont alá s, szetes,tiszta gy ütem, valamint a bak nek ga. Photo: Edda Haas
 14. 14. Photo: V. Mestre GibaudAz ügetésnél hasonló a helyzet: itt is a térnyerésnek van jelentısszerepe, valamint a lendületes súlypont alá lépésnek: az elülsı lábszabadon nyúljon elıre, nem túl magas akcióval, de nem is túl laposan,mert így lesz tértnyerı a mozgás Ugyanez vonatkozik a hátulsó lábsúlypont alá lépésére is. A lépés nem lendületes jármód, míg az ügetéstépp a lendület, a menıkedv és rugalmasság jellemzi, valamint a tiszta kétütem.
 15. 15. Ha alkalmunk nyílik arra, hogy egy tenyészszemle vagy ménvizsga során vágtában is megvizsgáljuk a lovat, úgy mindenképpen tegyük meg, mivel a vágta egyébként is a ló legszebb jármódja. S mivel egyben a legváltozatosabb is, tanulmányozzuk pontosan különféle variációit, hogy megtalálhassuk azt, amelyikre nekünk szükségünk van. A vágta három ütemó; elbírálandó jellemzıi: térnyerés, a hátulsó lábak tolóereje, a mozdulatok rugalmassága. Photo: V. Mestre GibaudPhoto: Edda Haas
 16. 16. Hasznos volna, ha a lovat bírálata során szabadon ugrásban is megvizsgálnánk. Röviden megemlítjük azokat a kritériumokat, melyek ennél a feladatnál mérvadóak: A lónak egész lényére kiterjedı nyugalma, a biztos távolságbecslés, az elülsıPhoto: Dr Walter Hubert és hátulsó lábak gondos és óvatos behajlítása, valamint a biztos talajfogás.
 17. 17. A Shagya-arablegyen szép éskiegyensúlyozott,feje legyen kifejezı,nyaka jólformálthátaslónyak, legyenmarkáns felsı vonala,hosszú fara,magasan hordottfarka, valaminterıteljes, szárazlábszerkezete.
 18. 18. Photo: V. Mestre GibaudEgy ló küllemét igazán pontosan csak a Shagya-arab tenyésztıegyesületeinkben alkalmazott irányelvek alapján lehet elbírálni,azaz a háromszögben.
 19. 19. Foto: Tammo Ernst Copyright 2012. Rendezte ShagyaWorldBábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.2943 Bábolna, Mészáros út 1.

×