O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje

187 visualizações

Publicada em

KOKYBINIO TYRIMO rezultatai: Lietuvos atvejis

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje

 1. 1. Kritinio mąstymo įgūdžiai darbo rinkoje KOKYBINIO TYRIMO rezultatai: Lietuvos atvejis
 2. 2. Kokybinis verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus darbdavių nuomonių tyrimas • Tyrimo tikslas – išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie kritinio mąstymo įgūdžius vertingus/būtinus/svarbius skirtinguose veiklos sektoriuose bei šiandienos darbo rinkoje apskritai • Tyrimo rezultatai padės sukurti būtiniausių kritinio mąstymo įgūdžių inventorių, kuris bus pateiktas aukštosioms mokykloms ir darbdaviams. • Projekto partnerės – organizacijos šį inventorių pritaikys savo studijų programoms, parengs atskirus programų modulius ir juos išbandys. • Projekto pabaigoje bus sukurtos gairės kritinio mąstymo įgūdžių ugdymui aukštosiose mokyklose ir jų taikymui praktikoje. • Tokiu būdu bus stengiamasi mažinti atotrūkį tarp aukštojo mokslo, visuomenės ir įvairių jos sektorių poreikių. 2017-01-26
 3. 3. Tyrimo metodika • Tyrimas atliekamas 9 šalyse (Airija, Belgija, Čekija, Graikija, Italija, Ispanija, Lietuva, Portugalija, Rumunija) • Tyrimo metodas – focus grupės diskusija • Tyrimo dalyviai – NVO, verslo ir valstybinį sektorius reprezentuojančių organizacijų vadovai, turintys ne mažesnę nei 3 metų vadovavimo patirtį veikiančiai organizacijai, turinčiai aktyvių darbuotojų/narių . • Focus grupės dalyviai reprezentuoja įvairiu lygmeniu veikiančias institucijas: lokalus; nacionalinis; tarptautinis • Kiekviena šalis įsipareigoja organizuoti ne mažiau kaip tris focus grupes su pasirinktų profesiniės veiklos sektorių atstovais. 2017-01-26
 4. 4. Focus grupės dalyvių atstovaujami profesinės veiklos sektoriai • PT – žemės ūkis; miškininkystė ir žvejyba; gamyba; energetika; statyba; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos; informacija ir komunikacija; viešasis administravimas; švietimas; sveikatos apsauga; socialinis darbas; menai; rekreacija • ES - švietimas; sveikatos apsauga; socialinis darbas • IT - informacija ir komunikacija; švietimas) • GR - žemės ūkis; miškininkystė ir žvejyba; atliekų tvarkymas; informacija ir komunikacija; viešasis administravimas; švietimas; sveikatos apsauga; socialinis darbas; menai ir rekreacija • BE – švietimas • LT – švietimas, sveikatos apsauga, socialinis darbas, teisė, laisvalaikis ir pramogos, maitinimo paslaugos, technologijos • IE – statybos, inžinerija • CZ- viešasis administravimas • RO – švietimas, sveikatos apsauga, socialinis darbas 2017-01-26
 5. 5. Tyrimo klausimai • Kiek jūsų veikloje yra svarbūs kritinio mąstymo gebėjimai? Kodėl? • Kokiais kritinio mąstymo ugdymo gebėjimais pasižymi jūsų darbuotojai? Kaip jie pasireiškia? Iš ko juos atpažįstate? • Kokius kritinio mąstymo gebėjimus reiktų tobulinti/įgyti šiuo metu? Kodėl? Kas juos turėtų tobulinti ir kaip? • Kokių kritinio mąstymo gebėjimų reikėtų ateityje? Kodėl? Kas juos turėtų ugdyti ir kaip? • Ką galėtų padaryti aukštosios ar profesinės mokyklos, kad rastųsi šie gebėjimai? Kaip galėtų prisidėti jūsų /ar kiti/ sektoriai? 2017-01-26
 6. 6. TOP 10 įgūdžių 2020 metais (The Future of Jobs, World Economic Forum, 2016) • 1. Gebėjimas spręsti sudėtingas problemas • 2. Veiksmų derinimas su kitais asmenimis • 3. Žmogiškųjų išteklių valdymas • 4. KRITINIS MĄSTYMAS • 5. Derybų menas • 6. Kokybės vadyba • 7. Kryptingas paslaugumas • 8. Nuovokumas ir gebėjimas spręsti problemas • 9. Aktyvus klausymasis • 10. Kūrybiškumas 2015 • 1. Gebėjimas spręsti sudėtingas problemas • 2. KRITINIS MĄSTYMAS • 3. Kūrybinis mąstymas • 4. Žmogiškųjų išteklių valdymas • 5. Veiksmų derinimas su kitais asmenimis • 6. Emocinis intelektas • 7. Nuovokumas ir gebėjimas spręsti problemas • 8. Kryptingas paslaugumas • 9. Derybų menas • 10. Kognityvinis lankstumas 2020 2017-01-26
 7. 7. • Didėja atotrūkis tarp tų gebėjimų, kurie išugdomi, ir tų, kurių reikia gyvenime („New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology“, World Economic Forum , 2016) 2017-01-26
 8. 8. XXI a. gebėjimai ir charakterio savybės: rekomendacijos švietimui („New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology“, World Economic Forum , 2016) Kompetencijos • Kritinis mąstymas/gebėjimas spręsti problemas: pateikiamas konstruktyvus grįžtamasis atsakas • Kūrybiškumas: kitos galimybės kurti ir diegti naujoves, suteikiamas savarankiškumas rinktis • Komunikacija: kuriama dialogui ir susikalbėjimui palanki aplinka • Bendradarbiavimas: ugdoma didesnė pagarba ir pakantumas; sudaromos galimybės dirbti grupėse Charakterio savybės • Socialinis kultūrinis sąmoningumas: pagarba ir pakantumas aplinkiniams; Skatinama empatija; Ugdoma kultūrinė savimonė • Lyderystė: derybų gebėjimai; skatinama empatija • Gebėjimas prisitaikyti: gebėjimas valdyti emocijas; remiamasi ir lankstumu ir struktūra • Atkaklumas / ištvermė: rėmimasis galimybe mokytis iš klaidų • Iniciatyvumas: ilgalaikių projektų teikimas; pasitikėjimas siekiant sėkmės; savarankiškumas renkantis • Smalsumas: skatinama klausti, išsakyti nuomonę; savarankiškumas rinktis; galimybių klausti sudarymas; noras prieštarauti, nesutikti2017-01-26
 9. 9. Focus grupių dalyviai: Lietuvos atvejis NVO (2 focus grupės) • Švietimas • Sveikatos apsauga • Teisė • Socialinis darbas VALSTYBINIS (1 focus grupė) • Švietimas • Sveikatos apsauga • Teisė • Socialinis darbas • Laisvalaikis ir pramogos VERSLAS (2 focus grupės) • Švietimas • Laisvalaikis ir pramogos • Maitinimo paslaugos • Technologijos 2017-01-26
 10. 10. Kritinio mąstymo įgūdžiai: pirminiai tyrimo rezultatai VERSLAS NVO VALSTYBINIS Analizė ir vertinimas Informacijos dekodavimas; turinio analizė; įrodymais, argumentais, grįstas vertinimas; tinkamo sprendimo priėmimas įvertinus situaciją ir galimus sprendimo variantus Informacijos patikimumo pasitikrinimas ir įvertinimas; informacijos pateikimo tikslumas; darbas su informacija; greita reakcija sudėtingoje situacijoje vertinant kitų požiūrius ir išsakant savo poziciją; greita reakcija kasdienėse situacijoje; Informacijos patikimumo nustatymas; situacijos, pozicijų ir savęs įvertinimas Idėjų paieška ir tyrinėjimas; užduoties analizė; argumentavimas raštu; raštingumas; profesinis ir bendrasis raštingumas; turinio (žinios) dekodavimas Išvadų darymas Autentiškų sprendimų paieška; nuostata ieškoti galimų problemos sprendimo variantų altenatyvių sprendimų siūlymas Pagrįsti sprendimai 2017-01-26
 11. 11. Kritinio mąstymo dispozicijos: pirminiai tyrimo rezultatai VERSLAS NVO VALSTYBINIS Sistemiškumas Dalių ir visumos matymas bei susiejimas Priežasties-pasekmės numatymas; Dalies-visumos sujungimas Kompleksiškas ir apgalvotas požiūris į sprendimus Analitiškumas Nuostata ieškoti galimų problemos sprendimo variantų Įvairių pozicijų apsvarstymas; asmeninės nuomonės argumentavimas numatant galimus sunkumus Situacijos analizė ir geriausio sprendimo priėmimas; adekvati reakcija ir tinkamas sprendimas Kognityvinė branda Konteksto išmanymas; erudicija greita reakcija sudėtingoje situacijoje/ konteksto ir įvairių situacijų paisymas; platesnio konteksto matymas ir skaitymas Plataus konteksto matymas ir savo galimybių įvertinimas; plačios žinios ir universalūs gebėjimai; platesnis matymas; kompleksinis požiūris į problemų sprendimą; strateginis mąstymas, asmeninių ir organizacinių tikslų derinimas; mąstymo poveikio svarstymas tolimesnėje perspektyvoje Domėjimasis/tobulėjimas Nuolatinis savęs tobulinimas; noras mokytis, tobulėti Noras mokytis, tobulėti Nuolatinis savęs tobulinimas, mokymasis; lankstumas ir nuolatinis tobulėjimas; nuostaba; nuolatinis mokymasis ir savęs tobulinimas2017-01-26
 12. 12. Kritinio mąstymo dispozicijos: pirminiai tyrimo rezultatai 2017-01-26 VERSLAS NVO VALSTYBINIS Atvirumas Akiračio plėtimas; atvirumas įvairiems požiūriams ir galimybėms; atsivėrimas sau; atvirumas aplinkai; atvirumas įvairiems požiūriams Platesnis mąstymas; savo mąstymo ribotumo pripažinimas; stereotipinio mąstymo atsisakymas; pagarba kitokiam požiūriui; gebėjimas girdėti kitus; atvirumas įvairioms nuomonėms Jautrumas galimoms (pa)klaidoms. Intelektinė drąsa - Ištikimybė savo norams, įsitikinimams; inovatyvių sprendimų darymas; autentiškų sprendimų paieška; drąsa atsisakyti turimos patirties Drąsa laisvai mąstyti ir reikšti mintis; kitokios nuomonės išklausymas Pasitikėjimas Tikėjimas savo galiomis Tiesos ieškojimas Siekis rasti geriausią sprendimą; polinkis kvestionuoti tai, kas yra/akivaizdu; drąsa atsisakyti turimos patirties Pasitikėjimas Pasitikėjimas savimi kaip specialistu; pasitikėjimas savo galiomis ir sprendimais
 13. 13. Duomenys „už KM ribų“ ? Asmeninė iniciatyva ir atsakomybė: VERSLAS ir VALSTYBINIS •<supratimas to darbo – pareigybė ir atsakomybė, supratimas už ką esi atsakingas. Šiais laikais to supratimo trūksta. Ypatingai jaunesniai kartai. Todėl reikia nurodyti kelią, arba turėti aiškias taisykles, už ką jis bus atsakingas> ( PR_LT_4_PRAMOGOS) <Vietoj turi prisiimti atsakomybę už tuos žmones, už tą renginį, nes pažadėjai. O gavosi visiškas „ force major“. > (PR_LT_3_MAITINIMAS) • Labai dažnai susiduriam su tokia jauno žmogaus pozicija: kodėl aš tai turiu daryti. Tas toks iniciatyvos trūkumas. Vidinės motyvacijos stoka, kodėl aš turiu rodyti tą iniciatyvą, kas mane motyvuoja. (PB_LT_1_SW) • iniciatyvos, ypatingai kada kalbi apie regionų įstaigas. Ateina jaunų žmonių, dar ir besimokančių, bet toks jausmas, kad tų žinių iš universiteto jie netaiko darbe, ypatingai iniciatyvos trūksta (PB_LT_2_SW) Bendravimas, viešas kalbėjimas: VALSTYBINIS • Problemos sprendimas pajuda, kai pradedama bendrauti. O kai nėra bendravimo, vieni vienaip priima, kiti kitaip ir gaunasi gąsdinimo fenomenas. (PB_LT_1_SW) • Dažnai būna, kad žmogus turi labai daug idėjų ir nemoka, neturi gebėjimo jas išreikšti, nemoka pasakyti, negali atsistoti viešai ir pasakyti, aš turiu idėją, aš siūlau tą ir tą (PB_LT_5_ENTERTAINMENT 2017-01-26
 14. 14. Duomenys „už KM ribų“ ? 2017-01-26 Komandinis darbas, gebėjimas bendradarbiauti:NVO • <...>dirbti darbo grupėje, kolektyve, komandoje (NVO4LT) • <Visada komandinis darbas, Visa tai pasimato tikai dirbant> (NVO4LT) • <....>gebėtų bendradarbiauti (NVO4LT) Strateginis mąstymas:NVO • <strateginio mąstymo, atsakomybių ugdymo lygiu labai svarbu> (NVO4LT) Kūrybinis mąstymas:NVO • <...>kritinis ir kūrybinis kažkaip persipina, <...> tie kritiniai, kūrybiniai ir visi kiti mąstymai kada gali paruošti jau kažką apibendrinus, va čia ugdyti žmones reikia, tuos gebėjimus (NVO4LT) • kūrybiškumo norėčiau, drąsos paleisti mintis, kad sprendimai būtų labiau nestandartiniai. Kad išeitų iš tų rėmų, kad paleistų mintis, kitokio požiūrio kampą atrastų (NVO_LT_5_ LAW)

×