O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Oferta 2021

Prezentarea școlii Gheorghe magheru și oferta educațională 2021/2022

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Oferta 2021

 1. 1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MAGHERU” CARACAL, OLT
 2. 2. Așezare • Școala noastră se află pe Strada Radu Calomfirescu, Nr.7, Municipiul Caracal, judeţul Olt, intr-o zona liniștită dar nu departe de centrul orașului.
 3. 3. Scurt istoric • Şcoala a luat fiinţă la 01.01.1962, sub denumirea de "Şcoala Generală Nr. 5, Caracal ", când s-a desprins din Liceul de Fete, Nr. 2 din localitate.
 4. 4. • A funcţionat în mai multe localuri, in prezent având local propriu cu 20 de săli de clasă si un laborator mobil pentru informatică. Unitatea se numeşte in prezent Şcoala Gimnazială "Gheorghe Magheru“. Localul şcolii este cuplat printr-un corp de legătură (coridor şi vestiare) cu o modernă sală de sport, dar dispune și de un teren de sport în aer liber.
 5. 5. Viziunea: deviza şcolii noastre „ Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm! Noi, împreună cu familia ta, cu comunitatea locală, cu toţi factorii implicaţi în educaţia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, deoarece în viitorul cel mai apropiat tu ne vei reprezenta în societate, pe plan local, naţional şi chiar internaţional.”
 6. 6. Motto: „Fii competitiv!" • Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a stiintei si culturii la nivel local, național și european, prin furnizarea de programe educaționale moderne, dezvoltarea interacțiunii cu mediul social, cultural și economic. • Școala noastră va fi locul unde fiecare elev își atinge maximum de capacități intelectuale, morale, civice si de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurențial.
 7. 7. IDEALUL EDUCAŢIONAL • constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.
 8. 8. ȚINTE STRATEGICE 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prinformarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene
 9. 9. OBIECTIVE O1.Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi economie bazate pe cunoaştere. O2. Asigurarea egalităţii de şanse, susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate. O3. Modernizarea infrastructurii şcolii. O4. Descentralizarea şi autonomia unităţii de învăţământ. O5. Modernizarea şi democratizarea actului managerial (proiectare, decizie, formare) prin formarea personalului didactic şi a directorilor. O6. Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea susţinerii procesului educaţional. O7. Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice, dezvoltarea cadrului de cooperare internaţională cu unităţile de învăţământ din Uniunea Europeană şi corelarea sistemului de educaţie cu obiectivele şi evoluţiile europene.
 10. 10. COLECTIVUL ȘCOLII DIRECTOR , PRUNĂ CORNELIA RESURSELE UMANE: CADRELE DIDACTICE SUNT CALIFICATE 100%, TITULARE 92,3%, AU GRADUL DIDACTIC I 90, % PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR(4) ŞI PERSONAL NEDIDACTIC (9).
 11. 11. 9 ÎNVĂŢĂTORI - PROFESORI PENTRU CICLUL PRIMAR, TOTI AVAND GRADUL DIDACTIC I :
 12. 12. CATEDRA DE LIMBA ŞI COMUNICARE
 13. 13. CATEDRA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
 14. 14. CATEDRA OM ŞI SOCIETATE CATEDRA TEHNOLOGII/SPORT
 15. 15. PERSONAL AUXILIAR
 16. 16. Evaluarea națională An de an ne-am situat pe locuri fruntașe la nivel de județ la examenul de Evaluare națională, având media de promovabilitate de peste 85%. In fiecare anul școlar, mulți dintre elevii noștri au avut medii finale de 10.
 17. 17. Rezultate cu care ne mândrim În ultimii ani, școala noastră are anual cel puțin trei calificări la faza națională a olimpiadelor, elevii noștri obținând rezultate deosebite la Limba şi literatura română, fizică, chimie, tehnologie, dar și la proiecte internaționale(eTwinning).
 18. 18. RESURSE MATERIALE Elevii din clasa pregătitoare sunt așteptați în două clase special amenajate.
 19. 19. Imagini din sălile de clasă
 20. 20. În sala de sport ”Mitel Popa” se desfășoară, pe lângă orele de sport, diverse alte activități sportive iubite de elevi.
 21. 21. Nu uităm să sărbătorim tradițiile românești
 22. 22. Activități ecologice
 23. 23. Școala de vară
 24. 24. Excursii tematice
 25. 25. ȘCOALA ETWINNING • Pentru a doua sesiune consecutivă de doi ani, școala noastră a primit statutul de școală eTwinning, pentru promovarea proiectelor europene online.
 26. 26. MEET&CODE • Pentru al doilea an consecutiv, școala noastră a primit finanțare pentru proiecte de robotică și programare.
 27. 27. Proiecte Erasmus plus 2020/2022 • „Don't Be Cyber Bully, Be Aware” 2020-1-IT02-KA229-079844 - proiect coordonat de o școală din Italia. • ”Improving STEM Education Across European Schools” 2020-1-UK01-KA201-078810 - proiect coordonat de o academie din Irlanda de Nord.
 28. 28. Creatori de educație - CRED
 29. 29. Oferta școlii, clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022 Avem în planul de școlarizare două clase pregătitoare /50 de locuri, învățători: Rotunjanu Loredana si Vrancea Mariana.
 30. 30. Vă așteptăm să vă înscrieți!

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Prezentarea școlii Gheorghe magheru și oferta educațională 2021/2022

Vistos

Vistos totais

982

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

42

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×