O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

De ziua ta

1.175 visualizações

Publicada em

De ziua ta...

Publicada em: Indústria automotiva
 • hola señor y señora porque soy estándar y sahat mirabelle dis > Tengo un capital que se utilizará para otorgar prestamos a corto y largo plazo que van desde 5000 euros / 12000: 19000: (de 500000 a 1.000.000 euros a persona seria que este este prestamo). 3% de interés año año de la cantidad prestada, porque siendo particular, no quiero violar la ley sobre la usura. Pulae devolver más de 3 a 25 años de acuerdo con el monto prestado. Depende de usted para ver los pagos mensuales. un reconocimiento certificado de la deuda manuscrita y también algunas partes para proporcionar. Por favor, póngase en contacto con este gmail para obtener toda su información.mirabellesahat@gmail.com
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Very nice presentation!!! Very nice flowers music and beautiful thoughts, dear Cristina !!! Thanks for sharing and congratulations!! Wish you a beautiful Sunday! Best greetings from Greece. I wish you also a wonderful week. Nikos
  'Ţinteşte spre lună! Chiar dacă nu reuseşti, măcar vei fi printre stele. O persoană care nu îşi doreşte nimic, sigur va eşua.'
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Magnificent presentation Cristina .. I love flowers! Thank for sharing.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Very Beautiful flowers !! Nice collection !! Thanks for sharing your presentation!!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • very beautiful presentations overall, thank you for sharing!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

De ziua ta

 1. 1. Un prieten adev ă rat este acela care te ajut ă , dar mai ales acela care ş tie s ă - ţ i m â ng ă ie sufletul ...
 2. 2. Nu alerga prea mult, lucrurile cele mai bune se î nt â mpl ă atunci c â nd le a ş tep ţ i mai pu ţ in ...
 3. 3. Lucrul cel mai dificil î n via ţă este de a ş ti care sunt str ă zile de urmat ş i mai ales care sunt str ă zile de abandonat ...
 4. 4. Ţ inte ş te spre lun ă ! Chiar dac ă nu reuse ş ti, m ă car vei fi printre stele. O persoan ă care nu îş i dore ş te nimic, sigur va e ş ua.
 5. 5. Niciodata nu ţ i se d ă o dorin ţă f ă r ă s ă ţ i se dea de asemenea ş i puterea s ă o transformi î n realitate. Va trebui totu ş i s ă munce ş ti ca s ă reuse ş ti asta.
 6. 6. Viseaz ă la ceea ce vrei s ă visezi. Du-te acolo unde vrei s ă mergi. Fii ceea ce vrei s ă fii ... Ai doar o via ţă ş i o oportunitate pentru a face tot ceea ce vrei ş i îţ i propui.
 7. 7. Viitorul apar ţ ine celor care cred î n frumuse ţ ea viselor lor…
 8. 8. Cele mai frumoase lucruri nu sunt acelea care fac mult zgomot,ci acelea care îţ i umplu sufletul ...
 9. 9. Efortul constant ş i determinat este cel care î nl ă tur ă toate obstacolele ş i elimin ă orice rezisten ţă …
 10. 10. Nu î n stele se afl ă destinul nostru , ci î n noi in ş ine...
 11. 11. FIE CA TU SA AI INTOTDEAUNA : AER pentru a respira FOC pentru a te î nc ă lzi APA pentru a bea PAMANT pentru a putea tr ă i ...
 12. 12. Sper s ă ai … ... suficient ă fericire pentru a te face z â mbitoare ... suficiente î ncerc ă ri pentru a te face puternic ă ... suficient ă r ă bdare pentru a r ă m â ne î ncrez ă toare ... suficient ă speran ţă pentru a te face ş i a fi fericit ă
 13. 13. O zi luminoas ă , ca roua
 14. 14. Plin ă de ging ăş ie …
 15. 15. …… . ş i culoare !!
 16. 16. O zi, î n care s ă po ţ i pluti !! !
 17. 17. … î n care s ă po ţ i fi admirat ă …
 18. 18. ... î n care s ă ţ i se î ndeplineasc ă visele !!!
 19. 19. La mul ţ i ani !!! http://www.slideshare.net/cristinam4444

×