O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Daily cleaning v1.2
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Patrulatere

Baixar para ler offline

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Patrulatere

  1. 1. Proiect didacticDISCIPLINA: MATEMATICACLASA: a VIII-aDATA:DURATA: 45 minCAPITOLUL: PatrulatereSUBIECTUL LECŢIEI: Paralelograme: rombul, elemente, proprietăţi, criteriiSUBCOMPETEMŢE: 10.6 Construirea unor secvenţe simple de raţionament deductiv în contextul patrulaterelor studiate 10.7 Investigarea valorii de adevăr a uneu afirmaţii, propoziţii, inclusiv cu ajutorul exemplelor, contaexemplelor. 10.8 Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat cu patrulatere, recurgînd la argumentări, demonstraţii.OBIECTIVE LECŢIEI: O1- realizarea reprezentării plane ale patrulaterelor studiate; O2- punerea în evidenţă a elementelor patrulaterelor studiate; O3- să enumere proprietăţile patrulaterelor studiate; O4- să aplice cunoştinţele dobîndite în rezolvarea problmelor.TIPUL LECŢIEI: formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelorSTRATEGII DIDACTICE: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, careu de cuvinte, argumentarea, exerciţiu, observaţia, descoperirea MIJLOACE: manual, caietul, tablă, coli flipchart, instrumente geometrice, marchere, fişe
  2. 2. STRUCTURA, CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI Secvenţe ale Obiec- Durata Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Evaluare lectiei tive timpOrganizareaclasei pentru Salut elevii şi le urez succes. Efectuez apelul Pregătesc locul de lucru 2′lecţieEvocarea Lămureşte neclarităţile, greutăţile întîmpinate la Spun ce neclarităţi, întrebări au la lucrul Conversaţia Frontală realizarea lucrului pentru acasă pentru acasă Profesorul dirijează actualizarea prin întrebări - răspunsuri: Răspund oral la întrebări O2 - Ce este patrulaterul? 3′ - Care figură o numim paralelogram, O3 dreptunghi, pătrat, romb? Un elev scrie la tablă proprietăţile Frontală - Care sînt elementele rombului? - Ce figură este deseneată la tablă? Argumentaţi paralelogramului, indicînd în desen aceste Conversaţia proprietăţi răspunsul. Reprezentaţi în desen proprietăţile paralegramului. Propunelevilorsărezolve oral următoareleexerciţii: Cîte un elev(primul care a răspuns corect) - Careulul de cuvinte (Anexa 1). la tablă completează careul de cuvinte Argumentarea O2 - Completarea spaţiul liber pentru a 10′ Frontală O3 obţine o afirmaţie adevărată. (Anexa 2). Î-şi expun părerea - Recunoaşte figura(Anexa 3). Descoperirea Înseamnă elevii ce răspund Enunţă subiectul lecţiei şi obiectivele lecţiei. Î-şi notează în caiete subiectul lecţieiRealizarea O3 Propune spre realizare următoarele probleme: Un elev construeşte la tablă, explicîndsensului - Construirea unui romb cu ajororul riglei paşii realizaţi, restul lucrează individual în 8′ Explicaţia Frontală O1 negradate. caiet, ilustrînd în desen proprietatea - Împărţirea unui segment de 43 mm în utilizată în construirea figurii. jumătate cu ajutorul riglei negradate. Conversaţia Verifică lucrul pentru acasă în caietele elevilor. Doi elevii construesc rombul, utilizînd Lucru cu Ex. 10 c) pag.97 Frontală O1 proprităţi diferite ale rombului. 4′ manualul Verifică corectitudinea realizării exerciţiilor în caitele elevilor, precum şi lucrul elevilor la tablă Elevii trebuie să observe că obţinem Observaţia O4O1 aceiaş figură Ex. 11 c) pag.97
  3. 3. Verifică corectitudinea realizării exerciţiilor în Un elev construeşte la tablă restul 4′ Explicaţia O1 caitele elevilor, precum şi lucrul elevilor la tablă lucrează individual în caiet Ex: ABCD – paralelogram Un elev construeşte la tablă restul AB = 35 mm lucrează individual în caiet 5′ Frontală AC = 48 mm m( CAB) =70° Explicaţia Verifică corectitudinea realizării exerciţiilor în caitele elevilor, precum şi lucrul elevilor la tablă Reflecţia O2 Roagă elevii să analizeze cerinţele de pe fisă Fiecare elev completează rîndul al treilea 6′ Lucrul cu fişa Auto- (Anexa 4 ) şi să completeze doar rîndul al pe fişa obţinută, apoi un elev citeşte cele evaluarea treilea de pe fişă. scrise, restul verifică rectificînd răspunsurile greşite. Extinderea Notarea şi argumentarea notelor elevilor. Pregătesc agendele 3′ Lucru cu De repetat § 5, pag. 96 Notează lucrul pentru acasă manualul De scris: Ex. 11 d) De completat restul rîndurilor în fişă (Anexa 4 )Anexa 1 Careu de cuvinte 1. Porţiunea de plan cuprinsă între laturi. 1 2. Puncte ce determină patrulaterul. 2 3. Porţiunea de plan în afara laturilor. 3 4. Uneşte două vîrfuri opuse. 4 5. Unitatea de măsură a unghiurilor. 5 6. Suma lnghimilor laturilor. 6 7. Patrulaterul cu laturile şi unghiurile cingruente. 7 8. Are latrile opuse paralele. 8 9. Patrulater cu laturile congruente. 9 10. Paralelogram cu un unghi drept. 10 11. Are doar două laturi paralele. 11 12. Segmente care determină patrlaterul 12
  4. 4. Anexa 2Completarea spaţiul liber pentru a obţine o afirmaţie adevărată. - Într-un paralelogram diagonalele ......................................... - Dreprunghiul cu două laturi paralele consecutive congruente ............................................... - Paralelogramul cu un unghi drept este ........................................... - ................................are laturi congruente. - ..................................... are toate unghiurile drepte.Anexa 3“Recunoaşte figura” 1. - Patrulater - Nu are şaturi consecutive congruente - Are laturile opsuse congruente - Nu are nici un unghi drept 2. - Patrulater - Oricare două perechi de laturi consecutive sînt congruente - Nu are nici un unghi drept 3. - Patrulater - Are toate laturile cingruente - Are un unghi drept 4. - Patrulater - Are toate unghiurile congruente - Nu are două latruri consecutive congruente 5. - Patrulater - Are laturi opuse paralele - Are diagonalele perpendiculare - Nu are nici un unghi drept
  5. 5. Anexa 4Fişa de lucru individual

Vistos

Vistos totais

373

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×