DOSSIER DEL MESTRE

C

Dossier del mestre

PER QUÈ ELS ROMANS
ATAQUEN EL POBLAT
D’ASTÈRIX I OBÈLIX?
Cristina Amorós, Judit Canalías i Sílvia Guitart
UdG Facultat d’Educació i Psicologia
ÍNDEX
1– INTRODUCCIÓ
2- QUI SÓN L’ASTÈRIX I L’OBÈLIX?
3– QUI EREN ELS ROMANS?
4– QUI EREN ELS GALS?
5– PER QUÈ ELS ROMANS ATACAVEN ELS GALS?
6– LA CONQUESTA ROMANA
7– ELS SOLDATS ROMANS
8– ELS GUERRERS GALS
9– ESTIL DE VIDA DELS ROMANS
10– ESTIL DE VIDA DELS GALS
INTRODUCCIÓ
A partir de les aventures d'Astèrix i Obèlix descobrirem l'expansió de l'Imperi romà i l'estil de
vida d'aquesta civilització. Per tant, en aquest document s’hi troba tota la informació que el mes-
tre ha de saber per tal de poder dur a terme les tres activitats proposades en el bloc.
Els objectius principals que ens hem plantejat són els següents:
 Investigar breument la societat romana i la celta (gals) conjuntament amb els seus costums.
 Identificar els països que van ser sotmesos per l'Imperi romà: conquestes rellevants.
 Descobrir com feien la guerra els romans i els gals: campaments, vestimenta, exèrcit
i batalles.
Fent referència a les competències bàsiques, treballem amb profunditat la competència artística i
cultural ja que el fet de treballar la civilització romana implica conèixer un element clau de la nos-
tra societat com és el poble romà, del qual descendim. Per altra banda, posem especial èmfasi en
la competència social i ciutadana perquè treballem un tema històric. Per tant, això significa analit-
zar amb detall un antiga civilització des d’un punt de vista retrospectiu, posant-nos en la pell dels
antics ciutadans d’aquesta societat. A més a més, descobrim els seus costums i el seu estil de vida,
adonant-nos que no es diferencia gaire del model europeu actual.
QUI SÓN L’ASTÈRIX I L’OBÈLIX?
NOM: Astèrix
NACIONALITAT: Gal
IMATGE:
DESCRIPCIÓ: És un petit, però llest, guerrer ros.
És baix, seriós, intel·ligent, hàbil,
audaç, astut, valent, humà, gran
amic i veí, lleial amb el seu cap,
honrat, pacient, sempre disposat a
desfer problemes, a realitzar viat-
ges èpics, a ajudar a les dames, a
servir a la seva gent i només adqui-
reix una força immesurable quan
beu una poció màgica.
NOM: Obèlix
NACIONALITAT: Gal
IMATGE:
DESCRIPCIÓ: Un gran tallador de menhirs (monument
prehistòric que consisteix en una gran
pedra de forma allargada, plantada a terra
en posició vertical) pèl-roig. Posseeix una
força de forma permanent perquè quan
era petit va caure a una olla on es creava
la poció màgica. Aprecia els nens i les
donzelles. Li agrada menjar senglars a la
vora de la foguera sota un arbre.
QUI EREN ELS ROMANS?
La vida dels romans era ben diferent segons si per-
tanyien a les classes riques o pobres, si eren ciuta-
dans romans o estrangers, homes lliures o esclaus.
Els senadors, els cavallers i els notables formaven la
classe més rica de roma. Els anomenaven patricis i
dirigien l’imperi. Els petits comerciants, els obrers,
els pagesos i els que no tenien feina formaven la
classe més pobre i s’anomenaven plebeus. Durant
l’època de la República tenien dret a vot.
Els senadors
Els seus avantpassats llunyans ja dirigien Roma en temps
dels reis. Són nobles i els més rics de la societat, són
els propietaris de les sumptuoses cases a Roma, de ca-
ses al camp i d’immenses extensions de terrenys agrí-
coles. Se’ls reconeixia per la seva túnica amb un ample
rivet porpra a la vora. Ocupaven els càrrecs més ele-
vats del govern.
Els cavallers
Eren nobles, però menys rics. Portaven la túnica blanca
amb una franja porpra més estreta que la dels senadors.
Dedicaven la joventut al comandament de l’exèrcit,
després ocupaven càrrecs de responsabilitat: governa-
dors de províncies, jutges,... L’emperador podia nome-
nar un cavaller senador.
Els plebeus són els romans més pobres. Una part d’ells
ni tan sols tenia feina: l’emperador els repartia cada
mes una quantitat de blat, i a vegades, una mica de di-
ners. La majoria anaven cada dia a casa d’algun senador
o d’un cavaller per aconseguir un cistell de menjar o
algunes monedes.
Els nobles
La majoria eren rics comerciants i importants propieta-
ris de terres. Encara que no eren nobles la seva fortuna
era important. Dirigien els assumptes de la ciutat on
vivien i podien convertir-se en cavallers, o fins i tot se-
nadors.
La plebs
Els estrangers
Eren persones que provenien de les províncies de l’-
imperi, però no tenia la ciutadania romana. La seva vida
era miserable no tenien cap dret ni tan sols rebien les
ajudes que repartia l’emperador. Els més afortunats
trobaven feina, els altres rebien les donacions dels ro-
mans rics.
Els lliberts
Aquests homes i dones eren antics esclaus. O bé el seu
amo els havia alliberat, o bé havien aconseguit estalviar
prous diners per comprar la seva llibertat. Sovint es
quedaven al servei del seu amo i rebien a canvi un sou.
Els esclaus
Són homes i dones fets presoners durant les conquestes.
Els venien a les famílies. Cada família, fins i tot entre les
més pobres, tenia un o més esclaus.
QUI EREN ELS GALS?
Els gals era el nom que empraven els antics romans per referir-se als habitants celtes de la regió
de la Gàl·lia en els temps antics.
Els nobles
Els nobles eren immensament rics. Tenien diverses dones
i també tenien el poder de vida o mort sobre les dones i
els fills.
Els esclaus
Els celtes tenien esclaus. Alguns es feien súbdits dels nobles
voluntàriament quan no podien pagar els deutes o impostos.
Els pobres no tenien terra pròpia i la posseïen en tinença
dels nobles als quals pagaven una renda en diners o espècies.
Els sacerdots
La religió dels gals era el druïdisme i els seus sacerdots eren
anomenats druides. El poder dels líders religiosos, els druides,
era també notable. El druida màxim era succeït a la seva mort
pel següent en mèrits (dignitats) però quan n’hi havia diversos
amb els mateixos mèrits era elegit per votació i fins i tot de
vegades després d’un conflicte armat. Els druides no només
eren líders religiosos, sinó que també podien ser jutges, i no
participaven en els combats ni pagaven taxes.
PER QUÈ ELS ROMANS ATACAVEN ELS GALS?
Durant l’època de la República (509 a.C. - 27 a.C.) com que Roma tenia una política ambiciosa i
d’expansió, va voler conquerir tots els territoris veïns. Així, doncs, per tal de poder expandir-
se com a imperi i poder dominar bona part del que avui coneixem com a Europa, els romans
atacaven totes les civilitzacions veïnes.
Un cop aquests poblats eren envaïts, els llatins implantaven moltes de les seves tradicions i cos-
tums a aquests estrangers (la religió, el sistema polític, l’estructura de les ciutats, tradicions,
etc.). A la vegada, la gran majoria dels habitants d’aquests poblats els acabaven convertint en
esclaus.
En una d’aquestes invasions es va dur a terme la Guerra de Gàl·lia, lliurada entre l’emperador
Juli Cèsar i una coalició de tribus gales liderades per Vercingétorix (personatge que va inspirar
la figura còmica d’Astèrix). La guerra va acabar amb la batalla d’Alesia al 52 a.C., on els romans
van posar fi a la resistència organitzada pels gals. Aquesta victòria va ser decisiva per tal que els
romans expandissin la República a tot el territori gal.
Tot i que Cèsar va justificar aquesta invasió com una acció defensiva preventiva a un possible
atac, la majoria dels historiadors coincideixen en què el principal motiu de la campanya va ser
el de potenciar la carrera política de l’emperador. No obstant, aquesta conquesta va permetre
frenar els constants atacs de les tribus celtes contra la capital romana, a la vegada que Roma
va poder assegurar al seu Imperi la frontera natural del riu Rin.
LA CONQUESTA ROMANA
Per protegir-se i augmentar el poder, la República romana participa en nombroses batalles.
Durant quatre segles crea un immens Imperi al voltant de la mar Mediterrània.
El 380 a.C. la ciutat grega de Tàrent, al sud de l’actual Itàlia demana ajuda a Pirros, rei d’Epir,
un reialme del nord – oest de Grècia. Aquest envia per mar un exèrcit de 25.000 homes i 20
elefants contra els romans. Pirros s’enduu bastants victòries, però també moltes víctimes. Per
això existeix l’expressió “victòria pírrica”, que designa un èxit que costa car. Després de 5
anys de combats, el 272 a.C. el romans el derroten i conquisten les ciutats gregues veïnes.
D’aquesta manera acaben essent els amos de tota Itàlia.
Les guerres púniques
Malgrat tot, els exèrcits romans no baixaven la guàrdia. Ara havien d’afrontar l’extraordinària po-
tència de Cartago. Aquesta ciutat la qual es troba a l’actual Tunísia, va ser fundada pels fenicis. Els
mariners i comerciant van construir un domini encara més extens que el dels romans.
Primera guerra púnica:
Les guerres púniques són les guerres dutes a terme contra el reialme de Cartago. La primera va
esclatar al 264 a.C. quan els romans van ocupar una part de Sicília. Els cartaginesos van enviar una
flota per defensar a l’illa, però els romans ja havien previst aquesta maniobra. Amb dos mesos van
aconseguir la increïble proesa de construir i armar 120 galeres de combat. Els romans tot i tenir
poca experiència amb les batalles al mar, van acabar amb la marina dels adversaris sobretot gràcies
a un invent revolucionari: el corvus (una passarel·la). Després de moltes batalles, el 241 a.C. Roma
acaba dominant tota Sicília.
Segona guerra púnica:
Cartago volia revenjar-se. Els cartaginesos decideixen atacar Roma sortint d’Espanya. El 220
a.C. els exèrcits comandats per Aníbal surten en direcció Roma. Amb una rapidesa sorpre-
nent, els 70.000 soldats, centenars de cavalls i desenes d’elefants travessant el sud de l’actual
França i els Alps. Va ser una prova de resistència terrible i el fred va acabar disminuint l’exèr-
cit: van morir 10.000 homes i molts animals. Malgrat els contratemps, Aníbal venç diverses
vegades els exèrcits romans. Però l’audaç general cartaginès va cometre un error militar. En
comptes d’arremetre contra Roma, que estaven en les seves portes, es va dirigir cap al sud
d’Itàlia, ja que volia convèncer les antigues ciutats gregues del sud d’Itàlia perquè es revelessin
contra Roma. Mentrestant, els romans van recuperar forces i van assetjar els cartaginesos
amb petits atacs incessants.
Els romans decideixen travessar la Mediterrània. El 202 a.C., els exèrcits d’Aníbal i Escipió
s’enfronten a pocs quilòmetres de Cartago. Aníbal comptava amb 50.000 soldats i 80 elefants,
Escipió en canvi només disposava de 25.000 soldats. No obstant això, el general romà va vèn-
cer i obligà a Cartago a entregar l’imperi romà a Espanya, Còrsega i Sardenya. D’aquesta ma-
nera, Roma dominava tot l’oest de la mar Mediterrània.
La conquesta de Grècia
Enfortida després de les victòries contra Cartago, Roma se centra en Grècia i una part d’Àsia. Els
exèrcits romans conquereixen Macedònia, situada al nord de Grècia, després Atenes i Esparta, les
dues grans ciutat del sud. El 146 a.C. tota Grècia ja estava en mans de Roma. Admirats per l’art
grec el romans s’enduen a Roma milers d’estàtues i obres d’art.
La conquesta de Cartago
A Roma Cató, un polític, no parava de repetir que s’havia de destruir Cartago. Encara que havien
signat la pau, els romans tenien por que els cartaginesos preparessin una tercera guerra púnica. El
149 a.C. van assetjar a Cartago durant 3 anys i al final van acabar ocupant-la i destruint-la. Es van
endur els presoners a Roma i van cobrir la terra que envoltava Cartago amb sal per tal que no hi
pogués créixer res més.
Els romans en tots els fronts
Després d’haver reprimit una revolta a Espanya entre el 154 i el 139 a.C., marxen de seguida cap a
Àsia i conquereixen una part de l’actual Turquia. El 121 a.C. prenen possessió de la Gàl·lia narbo-
nense, al sud de l’actual França. El 64 a.C. conquereixen Síria. Entre el 58 i el 52 a.C., sota les or-
dres de Juli Cèsar, conquereixen tota la Gàl·lia i una part de l’actual Gran Bretanya.
Cada país conquerit es converteix en una província de Roma dirigida per un representant de la
República romana.
ELS SOLDATS ROMANS
Els soldats d’infanteria
Portava dues javelines anomenades pilum. La punta de ferro, d’una cinquantena de centímetres,
estava molt afilada. Estava fixada a un tub de fusta de més d’un metre i mig de llargada. Quan el
pilum es clavava, la punta se separava de la javelina i evitava que l’adversari la pogués utilitzar.
Els soldats d’infanteria també lluitaven amb una espasa anomenada gladius, curta i de dos talls; i
també amb un punyal que es deia pugio.
Es protegia amb un escut de fusta cobert de cuir i reforçat amb plaques de ferro. Un monticle situ-
at al centre desviava les fletxes i les llances dels enemics.
A part de l’uniforme i les armes, el legionari d’infanteria portava un pic, una pala, a vegades una falç
i un petit estri de cuina.
Els soldats d’infanteria també lluitaven amb una espasa anomenada gladius, curta i de dos talls; i
també amb un punyal que es deia pugio.
Es protegia amb un escut de fusta cobert de cuir i reforçat amb plaques de ferro. Un monticle situ-
at al centre desviava les fletxes i les llances dels enemics.
A part de l’uniforme i les armes, el legionari d’infanteria portava un pic, una pala, a vegades una falç
i un petit estri de cuina.
El soldat d’infanteria portava roba interior i una túnica de llana. Anava calçat amb un sandàlies de
cuir anomenades caligae, amb el peu nu. Per lluitar duia una cuirassa articulada formada per una
quarantena de peces de metall unides per rebladures i corretges de cuir que pesava gairebé 5 qui-
los. El legionari duia un cituró al ventre reforçat per plaques de ferro i un casc que també era de
metall per protegir el cap, la nuca i les orelles. En les regions freds de l’imperi els legionaris duien
la vestimenta local especialment els pantalons.
El cavaller
També portava un escut lluitava amb un llança (hasta) i una espasa llarga, l’spatha. Portava el pic
protegit amb una cuirassa sense mànigues, i les cames amb canyelleres. Cobria el seu cavall amb
una malla.
El centurió
La seva roba interior és la mateixa que la dels legionaris. Es distingeix per la seva capa de llana i
l’uniforme, que són molt diferents. La cuirassa segmentada de ferro sense mànigues estava guarni-
da amb condecoracions. Duia les seves cames protegides amb canyelleres de metall. El casc estava
coronat amb plomes o una crin d cavall. A la mà duia el símbol de l’autoritat, el vitis, un bastó de
cep de vinya amb una forma ben retorçada.
El portaestendard
Aquest legionari du les insígnies del maniple i de la legió en què lluita. Aquests llargs bastons de
fusta que aguantava amb fermesa estaven decorats amb insígnies: l’àliga, símbol de l’imperi; l’animal
emblema de la legió i les lletres SPQR (senatus populus que romanus: “el senat i el poble romà”).
En les cerimònies oficials, el portaestendard portava una pell d’ós i a vegades una mascara. Els legi-
onaris vetllaven per les insígnies, perquè era una gran deshonra veure com un enemic se n’havia
apropiat.
ELS GUERRERS GALS
Els gals no només eren bons guerrers, sinó que també feien de la guerra un art. S’agrupaven en
clans amb un fort concepte de família, i abans de cada batalla, resaven als druides i feien ritus de
purificació. Van ser els que millor van desenvolupar el ferro a Europa, la qual cosa va significar que
les seves armes fossin úniques i intransferibles, ja que es fabricaven específicament per cada guer-
rer i no es podien utilitzar per cap altra persona que no fos el seu amo.
Els guerrers gals també tenien renom pel seu orgull i ferocitat en la lluita. Mai utilitzaven l’arc, ja
que consideraven que matar a un enemic a distancia era un acte de covardia. Segons s’explica, els
guerrers gals s’adornaven el cos amb tatuatges. L’idea d’aquests tatuatges al llarg de diferents punts
del cos, era el de millorar el seu rendiment durant la lluita.
Cal dir que les dones també participaven en les activitats polítiques i militars. Eren considerades
tan bones guerreres com els homes, essent usual que lluitessin colze amb colze, molt temudes per
la seva valentia i la seva força.
Els guerrers gals no tenien ni tècnica ni organització en els combats. Utilitzaven una llança fàcil de
manejar i una llarga espasa (d’uns 75 i 90 cm) en les batalles. Tenien la costum de decapitar els
seus presoners i llavors utilitzar els caps per adornar les parets de les seves cases. Els guerrers,
malgrat no portar cap tipus de protecció tret d’un escut, un casc i en alguns casos cota de malla,
combatien cos contra cos amb els enemics des de l’inici de la batalla.
Les tàctiques de cavalleria eren molt sofisticades, disparant javelines sobre l’enemic abans del con-
tacte, atacant-lo llavors mitjançant embranzides controlades, les quals a més, tenien l’objectiu de
trencar les files enemigues.
ESTIL DE VIDA DELS ROMANS
La majoria de les ciutats romanes eren creades seguint un model similar tan en el traçat com amb
els edificis que la formen.
Les ciutats romanes estaven emmurallades i generalment tenien quatre portes d'accés on comen-
cen els dos carrers principals: el cardum i el decumanus. A partir d'aquests dos carrers perpendicu-
lars s'articulen les cases formant illes.
Ell lloc on s'encreuen el cardum i el decumanus hi havia el fòrum on s'hi podien trobar els edificis
públics més importants: el temple, la cúria i el Senat, el mercat i la basílica. El fòrum era el cor de
la ciutat on s'hi duien a terme reunions de política i negocis, activitats socials i el comerç.
Altres edificis públics que es podien trobar dins les ciutats romanes eren les termes i els teatres
que eren importants punts de reunió i d'oci de la societat romana. Fora de la muralla s'hi podia
trobar el cementiri i l'amfiteatre on s'hi duien a terme espectacles com les lluites de gladiadors.
Les ciutats més importants de l'Imperi disposaven d'un sistema de clavegueram per eliminar l'aigua
bruta de la ciutat.
Les ciutats romanes
Els habitatges romans
Les famílies benestants de Roma vivien en unes cases unifamiliars de grans dimensions anomenades
domus. Les domus estaven formades per diferents dependències distribuïdes al voltant d'un pati
central, l'atrium.
Les insulae eren els habitatges de les famílies amb pocs recursos econòmics. Eren edificis de diver-
ses plantes. A la planta baixa normalment hi havien comerços i als pisos superiors hi vivia la plebs
urbana.
Els romans eren politeistes i tenien deus equivalents als de la religió grega. Alguns dels déus més
venerats eren: Minerva, Plutó, Neptú, Venus, Júpiter, Apolo, Diana, Juno, Mercuri i Mart.
La religió
La vestimenta
A l'Imperi Romà, els tipus de vestimenta permetien distingir la classe social d'una persona.
Tot i així, la peça de roba més característica de l'imperi era la toga que va esdevenir un símbol na-
cional ja que només la podia vestir un ciutadà romà. La vestien tant els homes com les dones tot i
que més tard va passar a ser un ús exclusivament masculí.
ESTIL DE VIDA DELS GALS
Els poblats gals
Els poblats gals normalment es construïen en terrenys elevats i sovint irregulars. Estaven envoltats
d'una muralla circular de pedra construïda darrere un fossat per assegurar millor protecció. Al cen-
tre del poblat s'hi trobaven els edificis públics destinats a la política i la religió.
Fora de les muralles del poblat s'hi guardava el bestiar tot i que una part es guardava en un tancat
dins la muralla.
Les cabanes gal·les
Les cases gal·les eren de planta circular. Les parets eren de pedra i el taulat era d'enramat de palla.
A l'interior, normalment no hi havien divisions, és a dir, només hi havia una estància. Al centre de
l'habitació s'hi trobava la llar de foc que feien servir per cuinar. Molt sovint, a les cases s'hi trobava
in molí de gra per fer el pa. Tot i així, no s'hi trobaven forns ja que es creu que eren comunitaris.
La religió de la Gàl·lia, igual que la romana, era politeista. Els seus deus estaven vinculats amb ele-
ments de la natura. Els sacerdots, anomenats druides, tenien un elevat estatus social dins del po-
blat gal.
La religió
La vestimenta
Els homes solien vestir una túnica curta o camises sota de les quals hi portaven uns pantalons
aguantats per un cinturó. També portaven una saga o mantell fabricat de llana d'ovella i normal-
ment amb un estampat de quadres. Pel que fa a la vestimenta militar, els homes portaven un es-
cut oval, una espasa i un casc.
Les dones anaven amb unes túniques llargues aguantades amb un cinturó i un mantell a les espat-
lles. També portaven unes faldilles amples de quadres enrotllades a la cintura.
BILIOGRAFIA
Sàpiens Publicacions (2010) Les ciutats i la vida urbana a l’Imperi Romà. Recuperat de http://
blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/09/les-ciutats-i-la-vida-urbana-a-l%E2%80%99imperi-roma/
AA. VV. (2008). Els Romans (1a ed.). Barcelona: Panini.
Navarrete, P. (2014). Historia para niños 5: civilización romana. Recuperat de http://es.slideshare.net/
paulanavarreten/historia-para-nios-5-civilizacin-romana-autor-desconocido
Yarzabal, L. (2016). Cultura celta: ¿Quiénes eran los celtas?. Recuperat de http://www.batanga.com/
curiosidades/7877/cultura-celta-quienes-eran-los-celtas
Argenter, P. (2016). Los celtas. Recuperat http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/LOS-
CELTAS_54.html

Recomendados

1 romans i gals por
1 romans i gals1 romans i gals
1 romans i galsjesus gutierrez
542 visualizações7 slides
Feudalisme por
FeudalismeFeudalisme
Feudalismedgraell
28.5K visualizações11 slides
El feudalisme 1 por
El feudalisme 1El feudalisme 1
El feudalisme 1Sílvia
39.1K visualizações46 slides
L’europa Feudal I por
L’europa Feudal IL’europa Feudal I
L’europa Feudal Iprofesocials
7.4K visualizações20 slides
El feudalisme por
El feudalismeEl feudalisme
El feudalismeprofessor_errant
43K visualizações35 slides
2. l'europa feudal por
2. l'europa feudal2. l'europa feudal
2. l'europa feudalJulia Valera
6.8K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Edat mitjana por
Edat mitjanaEdat mitjana
Edat mitjanaitapana66
9.6K visualizações11 slides
El Feudalisme por
El FeudalismeEl Feudalisme
El Feudalismepere45
607 visualizações26 slides
Imperi romà por
Imperi romàImperi romà
Imperi romàsergi16
222 visualizações28 slides
Ac32 feudalisme por
Ac32 feudalismeAc32 feudalisme
Ac32 feudalismeMAICA CIMA
3.3K visualizações21 slides
Edat Mitjana 6è A por
Edat Mitjana 6è AEdat Mitjana 6è A
Edat Mitjana 6è Aescolafolchitorres
1.2K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Edat mitjana por itapana66
Edat mitjanaEdat mitjana
Edat mitjana
itapana669.6K visualizações
El Feudalisme por pere45
El FeudalismeEl Feudalisme
El Feudalisme
pere45607 visualizações
Imperi romà por sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi16222 visualizações
Ac32 feudalisme por MAICA CIMA
Ac32 feudalismeAc32 feudalisme
Ac32 feudalisme
MAICA CIMA3.3K visualizações
Edat Mitjana 6è A por escolafolchitorres
Edat Mitjana 6è AEdat Mitjana 6è A
Edat Mitjana 6è A
escolafolchitorres1.2K visualizações
Edat Mitjana 6è B por escolafolchitorres
Edat Mitjana 6è BEdat Mitjana 6è B
Edat Mitjana 6è B
escolafolchitorres872 visualizações
L'imperi carolingi por Pushkin1799
L'imperi carolingiL'imperi carolingi
L'imperi carolingi
Pushkin179919.1K visualizações
Tema6.castella por Libertango
Tema6.castellaTema6.castella
Tema6.castella
Libertango5.4K visualizações
La societat feudal. 2n eso por 2nESO
La societat feudal. 2n esoLa societat feudal. 2n eso
La societat feudal. 2n eso
2nESO12.2K visualizações
Resum "L'Europa Feudal" por webjose1975
Resum "L'Europa Feudal"Resum "L'Europa Feudal"
Resum "L'Europa Feudal"
webjose19753K visualizações
El món romà 1 rc por Merce Lopez Tugues
El món romà 1 rcEl món romà 1 rc
El món romà 1 rc
Merce Lopez Tugues610 visualizações
Guerres mèdiques por Sergi
Guerres mèdiquesGuerres mèdiques
Guerres mèdiques
Sergi12.7K visualizações
Feudalisme por guestf5a13b
FeudalismeFeudalisme
Feudalisme
guestf5a13b2.5K visualizações
Ab urbe condita por Amparo Gasent
Ab urbe conditaAb urbe condita
Ab urbe condita
Amparo Gasent3.2K visualizações
Edat Mitjana por 6sise
Edat MitjanaEdat Mitjana
Edat Mitjana
6sise794 visualizações

Destaque

ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix? por
ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix? ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix?
ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix? criistins
135 visualizações2 slides
Activitat 1: Qui és qui? por
Activitat 1: Qui és qui?Activitat 1: Qui és qui?
Activitat 1: Qui és qui?criistins
205 visualizações2 slides
Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans. por
Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans.Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans.
Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans.criistins
292 visualizações2 slides
Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix? por
Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix?Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix?
Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix?criistins
158 visualizações2 slides
Mountain.Bike.Action.August.09 por
Mountain.Bike.Action.August.09Mountain.Bike.Action.August.09
Mountain.Bike.Action.August.09giovanny builes
5.9K visualizações131 slides
[DE] Neue Compliance–Anforderungen im ECM 2014 | Dr. U. Kampffmeyer, M. Hartb... por
[DE] Neue Compliance–Anforderungen im ECM 2014 | Dr. U. Kampffmeyer, M. Hartb...[DE] Neue Compliance–Anforderungen im ECM 2014 | Dr. U. Kampffmeyer, M. Hartb...
[DE] Neue Compliance–Anforderungen im ECM 2014 | Dr. U. Kampffmeyer, M. Hartb...PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
818 visualizações35 slides

Destaque(20)

ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix? por criistins
ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix? ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix?
ACTIVITAT 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i l’Obèlix?
criistins135 visualizações
Activitat 1: Qui és qui? por criistins
Activitat 1: Qui és qui?Activitat 1: Qui és qui?
Activitat 1: Qui és qui?
criistins205 visualizações
Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans. por criistins
Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans.Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans.
Activitat 2: Investiguem com i on vivien els gals i els romans.
criistins292 visualizações
Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix? por criistins
Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix?Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix?
Activitat 3: Per què els romans ataquen a l’Astèrix i L’Obèlix?
criistins158 visualizações
Mountain.Bike.Action.August.09 por giovanny builes
Mountain.Bike.Action.August.09Mountain.Bike.Action.August.09
Mountain.Bike.Action.August.09
giovanny builes5.9K visualizações
Patrick Resume_Linkin por Patrick Wong
Patrick Resume_LinkinPatrick Resume_Linkin
Patrick Resume_Linkin
Patrick Wong174 visualizações
Facebook Y PolíTica por ciudadweb
Facebook Y PolíTicaFacebook Y PolíTica
Facebook Y PolíTica
ciudadweb678 visualizações
Marketing Digital para Emprendedores - Somos Media por SomosMedia
Marketing Digital para Emprendedores - Somos MediaMarketing Digital para Emprendedores - Somos Media
Marketing Digital para Emprendedores - Somos Media
SomosMedia640 visualizações
Sesionokok por lastriunfadoras
SesionokokSesionokok
Sesionokok
lastriunfadoras1.3K visualizações
Kgosni 91 por Martin Triana
Kgosni 91Kgosni 91
Kgosni 91
Martin Triana551 visualizações
Espectro radioeléctrico y atribución de frecuencias por Adrian Ercoreca Zubiaur
Espectro radioeléctrico y atribución de frecuenciasEspectro radioeléctrico y atribución de frecuencias
Espectro radioeléctrico y atribución de frecuencias
Adrian Ercoreca Zubiaur429 visualizações
Estrellas de wwe por Diego Higuera
Estrellas de wweEstrellas de wwe
Estrellas de wwe
Diego Higuera469 visualizações
Listing Presentation por Tracy Blackmon
Listing PresentationListing Presentation
Listing Presentation
Tracy Blackmon226 visualizações
Rural and Community Hospital Revenue Cycle Services por karvinkuffer
Rural and Community Hospital Revenue Cycle ServicesRural and Community Hospital Revenue Cycle Services
Rural and Community Hospital Revenue Cycle Services
karvinkuffer787 visualizações
Aprendizaje y conectivismo Dra. Liria Rincones Pérez por UNERMB-JUBILADA
Aprendizaje y conectivismo Dra. Liria Rincones PérezAprendizaje y conectivismo Dra. Liria Rincones Pérez
Aprendizaje y conectivismo Dra. Liria Rincones Pérez
UNERMB-JUBILADA5K visualizações
Comunicación no verbal por Andy Kano
Comunicación no verbalComunicación no verbal
Comunicación no verbal
Andy Kano934 visualizações
Scientific dossier : New discoveries on infant skin from the first days of life por MustelaMedical
Scientific dossier : New discoveries on infant skin from the first days of lifeScientific dossier : New discoveries on infant skin from the first days of life
Scientific dossier : New discoveries on infant skin from the first days of life
MustelaMedical1.6K visualizações

Similar a DOSSIER DEL MESTRE

Els romans por
Els romansEls romans
Els romansEsther Rodriguez
5K visualizações39 slides
El feudalisme por
El feudalismeEl feudalisme
El feudalismeinstitutmontgros
1.6K visualizações35 slides
E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1 por
E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1
E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes16sise
770 visualizações6 slides
L’ edat mitjana por
L’ edat mitjanaL’ edat mitjana
L’ edat mitjanaDolors
4.5K visualizações30 slides
NOBLES por
NOBLESNOBLES
NOBLESjoel
1.8K visualizações7 slides
L'Antiga Roma por
L'Antiga RomaL'Antiga Roma
L'Antiga Romapilar23gm
5K visualizações28 slides

Similar a DOSSIER DEL MESTRE(20)

El feudalisme por institutmontgros
El feudalismeEl feudalisme
El feudalisme
institutmontgros1.6K visualizações
E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1 por 6sise
E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1
E.moderna activitats alumne-respostes-netvibes1
6sise770 visualizações
L’ edat mitjana por Dolors
L’ edat mitjanaL’ edat mitjana
L’ edat mitjana
Dolors 4.5K visualizações
NOBLES por joel
NOBLESNOBLES
NOBLES
joel1.8K visualizações
L'Antiga Roma por pilar23gm
L'Antiga RomaL'Antiga Roma
L'Antiga Roma
pilar23gm5K visualizações
Edat Mitjana por 6sise
Edat MitjanaEdat Mitjana
Edat Mitjana
6sise340 visualizações
Imperi romà por guestcb1b0779
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
guestcb1b0779486 visualizações
Imperi romà por sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi16887 visualizações
Imperi romà por sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi162.7K visualizações
Història Roma (política i economia) por professor_errant
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)
professor_errant4.4K visualizações
La vida a l'edat mitjana por pcvcolegioaltet
La vida a l'edat mitjanaLa vida a l'edat mitjana
La vida a l'edat mitjana
pcvcolegioaltet2.2K visualizações
El món romà 1r b por Merce Lopez Tugues
El món romà 1r bEl món romà 1r b
El món romà 1r b
Merce Lopez Tugues286 visualizações
PPT Antiga Grècia.pdf por JordiGrciaiVila
PPT Antiga Grècia.pdfPPT Antiga Grècia.pdf
PPT Antiga Grècia.pdf
JordiGrciaiVila9 visualizações
Roma por sfabo
RomaRoma
Roma
sfabo629 visualizações
Imperi romà por eduardriudavets
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
eduardriudavets9.6K visualizações
La civilització Romana por mjvercher
La civilització RomanaLa civilització Romana
La civilització Romana
mjvercher2.7K visualizações
Lectura 14 11-2014 por mosansar
Lectura 14 11-2014Lectura 14 11-2014
Lectura 14 11-2014
mosansar166 visualizações
Edat Mitjana 6è B por 6sise
Edat Mitjana 6è BEdat Mitjana 6è B
Edat Mitjana 6è B
6sise798 visualizações

DOSSIER DEL MESTRE

 • 1. PER QUÈ ELS ROMANS ATAQUEN EL POBLAT D’ASTÈRIX I OBÈLIX? Cristina Amorós, Judit Canalías i Sílvia Guitart UdG Facultat d’Educació i Psicologia ÍNDEX 1– INTRODUCCIÓ 2- QUI SÓN L’ASTÈRIX I L’OBÈLIX? 3– QUI EREN ELS ROMANS? 4– QUI EREN ELS GALS? 5– PER QUÈ ELS ROMANS ATACAVEN ELS GALS? 6– LA CONQUESTA ROMANA 7– ELS SOLDATS ROMANS 8– ELS GUERRERS GALS 9– ESTIL DE VIDA DELS ROMANS 10– ESTIL DE VIDA DELS GALS
 • 2. INTRODUCCIÓ A partir de les aventures d'Astèrix i Obèlix descobrirem l'expansió de l'Imperi romà i l'estil de vida d'aquesta civilització. Per tant, en aquest document s’hi troba tota la informació que el mes- tre ha de saber per tal de poder dur a terme les tres activitats proposades en el bloc. Els objectius principals que ens hem plantejat són els següents:  Investigar breument la societat romana i la celta (gals) conjuntament amb els seus costums.  Identificar els països que van ser sotmesos per l'Imperi romà: conquestes rellevants.  Descobrir com feien la guerra els romans i els gals: campaments, vestimenta, exèrcit i batalles. Fent referència a les competències bàsiques, treballem amb profunditat la competència artística i cultural ja que el fet de treballar la civilització romana implica conèixer un element clau de la nos- tra societat com és el poble romà, del qual descendim. Per altra banda, posem especial èmfasi en la competència social i ciutadana perquè treballem un tema històric. Per tant, això significa analit- zar amb detall un antiga civilització des d’un punt de vista retrospectiu, posant-nos en la pell dels antics ciutadans d’aquesta societat. A més a més, descobrim els seus costums i el seu estil de vida, adonant-nos que no es diferencia gaire del model europeu actual.
 • 3. QUI SÓN L’ASTÈRIX I L’OBÈLIX? NOM: Astèrix NACIONALITAT: Gal IMATGE: DESCRIPCIÓ: És un petit, però llest, guerrer ros. És baix, seriós, intel·ligent, hàbil, audaç, astut, valent, humà, gran amic i veí, lleial amb el seu cap, honrat, pacient, sempre disposat a desfer problemes, a realitzar viat- ges èpics, a ajudar a les dames, a servir a la seva gent i només adqui- reix una força immesurable quan beu una poció màgica.
 • 4. NOM: Obèlix NACIONALITAT: Gal IMATGE: DESCRIPCIÓ: Un gran tallador de menhirs (monument prehistòric que consisteix en una gran pedra de forma allargada, plantada a terra en posició vertical) pèl-roig. Posseeix una força de forma permanent perquè quan era petit va caure a una olla on es creava la poció màgica. Aprecia els nens i les donzelles. Li agrada menjar senglars a la vora de la foguera sota un arbre. QUI EREN ELS ROMANS? La vida dels romans era ben diferent segons si per- tanyien a les classes riques o pobres, si eren ciuta- dans romans o estrangers, homes lliures o esclaus. Els senadors, els cavallers i els notables formaven la classe més rica de roma. Els anomenaven patricis i dirigien l’imperi. Els petits comerciants, els obrers, els pagesos i els que no tenien feina formaven la classe més pobre i s’anomenaven plebeus. Durant l’època de la República tenien dret a vot.
 • 5. Els senadors Els seus avantpassats llunyans ja dirigien Roma en temps dels reis. Són nobles i els més rics de la societat, són els propietaris de les sumptuoses cases a Roma, de ca- ses al camp i d’immenses extensions de terrenys agrí- coles. Se’ls reconeixia per la seva túnica amb un ample rivet porpra a la vora. Ocupaven els càrrecs més ele- vats del govern. Els cavallers Eren nobles, però menys rics. Portaven la túnica blanca amb una franja porpra més estreta que la dels senadors. Dedicaven la joventut al comandament de l’exèrcit, després ocupaven càrrecs de responsabilitat: governa- dors de províncies, jutges,... L’emperador podia nome- nar un cavaller senador.
 • 6. Els plebeus són els romans més pobres. Una part d’ells ni tan sols tenia feina: l’emperador els repartia cada mes una quantitat de blat, i a vegades, una mica de di- ners. La majoria anaven cada dia a casa d’algun senador o d’un cavaller per aconseguir un cistell de menjar o algunes monedes. Els nobles La majoria eren rics comerciants i importants propieta- ris de terres. Encara que no eren nobles la seva fortuna era important. Dirigien els assumptes de la ciutat on vivien i podien convertir-se en cavallers, o fins i tot se- nadors. La plebs
 • 7. Els estrangers Eren persones que provenien de les províncies de l’- imperi, però no tenia la ciutadania romana. La seva vida era miserable no tenien cap dret ni tan sols rebien les ajudes que repartia l’emperador. Els més afortunats trobaven feina, els altres rebien les donacions dels ro- mans rics. Els lliberts Aquests homes i dones eren antics esclaus. O bé el seu amo els havia alliberat, o bé havien aconseguit estalviar prous diners per comprar la seva llibertat. Sovint es quedaven al servei del seu amo i rebien a canvi un sou.
 • 8. Els esclaus Són homes i dones fets presoners durant les conquestes. Els venien a les famílies. Cada família, fins i tot entre les més pobres, tenia un o més esclaus. QUI EREN ELS GALS? Els gals era el nom que empraven els antics romans per referir-se als habitants celtes de la regió de la Gàl·lia en els temps antics.
 • 9. Els nobles Els nobles eren immensament rics. Tenien diverses dones i també tenien el poder de vida o mort sobre les dones i els fills. Els esclaus Els celtes tenien esclaus. Alguns es feien súbdits dels nobles voluntàriament quan no podien pagar els deutes o impostos. Els pobres no tenien terra pròpia i la posseïen en tinença dels nobles als quals pagaven una renda en diners o espècies.
 • 10. Els sacerdots La religió dels gals era el druïdisme i els seus sacerdots eren anomenats druides. El poder dels líders religiosos, els druides, era també notable. El druida màxim era succeït a la seva mort pel següent en mèrits (dignitats) però quan n’hi havia diversos amb els mateixos mèrits era elegit per votació i fins i tot de vegades després d’un conflicte armat. Els druides no només eren líders religiosos, sinó que també podien ser jutges, i no participaven en els combats ni pagaven taxes. PER QUÈ ELS ROMANS ATACAVEN ELS GALS? Durant l’època de la República (509 a.C. - 27 a.C.) com que Roma tenia una política ambiciosa i d’expansió, va voler conquerir tots els territoris veïns. Així, doncs, per tal de poder expandir- se com a imperi i poder dominar bona part del que avui coneixem com a Europa, els romans atacaven totes les civilitzacions veïnes. Un cop aquests poblats eren envaïts, els llatins implantaven moltes de les seves tradicions i cos- tums a aquests estrangers (la religió, el sistema polític, l’estructura de les ciutats, tradicions, etc.). A la vegada, la gran majoria dels habitants d’aquests poblats els acabaven convertint en esclaus. En una d’aquestes invasions es va dur a terme la Guerra de Gàl·lia, lliurada entre l’emperador Juli Cèsar i una coalició de tribus gales liderades per Vercingétorix (personatge que va inspirar la figura còmica d’Astèrix). La guerra va acabar amb la batalla d’Alesia al 52 a.C., on els romans van posar fi a la resistència organitzada pels gals. Aquesta victòria va ser decisiva per tal que els romans expandissin la República a tot el territori gal.
 • 11. Tot i que Cèsar va justificar aquesta invasió com una acció defensiva preventiva a un possible atac, la majoria dels historiadors coincideixen en què el principal motiu de la campanya va ser el de potenciar la carrera política de l’emperador. No obstant, aquesta conquesta va permetre frenar els constants atacs de les tribus celtes contra la capital romana, a la vegada que Roma va poder assegurar al seu Imperi la frontera natural del riu Rin. LA CONQUESTA ROMANA Per protegir-se i augmentar el poder, la República romana participa en nombroses batalles. Durant quatre segles crea un immens Imperi al voltant de la mar Mediterrània. El 380 a.C. la ciutat grega de Tàrent, al sud de l’actual Itàlia demana ajuda a Pirros, rei d’Epir, un reialme del nord – oest de Grècia. Aquest envia per mar un exèrcit de 25.000 homes i 20 elefants contra els romans. Pirros s’enduu bastants victòries, però també moltes víctimes. Per això existeix l’expressió “victòria pírrica”, que designa un èxit que costa car. Després de 5 anys de combats, el 272 a.C. el romans el derroten i conquisten les ciutats gregues veïnes. D’aquesta manera acaben essent els amos de tota Itàlia.
 • 12. Les guerres púniques Malgrat tot, els exèrcits romans no baixaven la guàrdia. Ara havien d’afrontar l’extraordinària po- tència de Cartago. Aquesta ciutat la qual es troba a l’actual Tunísia, va ser fundada pels fenicis. Els mariners i comerciant van construir un domini encara més extens que el dels romans. Primera guerra púnica: Les guerres púniques són les guerres dutes a terme contra el reialme de Cartago. La primera va esclatar al 264 a.C. quan els romans van ocupar una part de Sicília. Els cartaginesos van enviar una flota per defensar a l’illa, però els romans ja havien previst aquesta maniobra. Amb dos mesos van aconseguir la increïble proesa de construir i armar 120 galeres de combat. Els romans tot i tenir poca experiència amb les batalles al mar, van acabar amb la marina dels adversaris sobretot gràcies a un invent revolucionari: el corvus (una passarel·la). Després de moltes batalles, el 241 a.C. Roma acaba dominant tota Sicília.
 • 13. Segona guerra púnica: Cartago volia revenjar-se. Els cartaginesos decideixen atacar Roma sortint d’Espanya. El 220 a.C. els exèrcits comandats per Aníbal surten en direcció Roma. Amb una rapidesa sorpre- nent, els 70.000 soldats, centenars de cavalls i desenes d’elefants travessant el sud de l’actual França i els Alps. Va ser una prova de resistència terrible i el fred va acabar disminuint l’exèr- cit: van morir 10.000 homes i molts animals. Malgrat els contratemps, Aníbal venç diverses vegades els exèrcits romans. Però l’audaç general cartaginès va cometre un error militar. En comptes d’arremetre contra Roma, que estaven en les seves portes, es va dirigir cap al sud d’Itàlia, ja que volia convèncer les antigues ciutats gregues del sud d’Itàlia perquè es revelessin contra Roma. Mentrestant, els romans van recuperar forces i van assetjar els cartaginesos amb petits atacs incessants. Els romans decideixen travessar la Mediterrània. El 202 a.C., els exèrcits d’Aníbal i Escipió s’enfronten a pocs quilòmetres de Cartago. Aníbal comptava amb 50.000 soldats i 80 elefants, Escipió en canvi només disposava de 25.000 soldats. No obstant això, el general romà va vèn- cer i obligà a Cartago a entregar l’imperi romà a Espanya, Còrsega i Sardenya. D’aquesta ma- nera, Roma dominava tot l’oest de la mar Mediterrània.
 • 14. La conquesta de Grècia Enfortida després de les victòries contra Cartago, Roma se centra en Grècia i una part d’Àsia. Els exèrcits romans conquereixen Macedònia, situada al nord de Grècia, després Atenes i Esparta, les dues grans ciutat del sud. El 146 a.C. tota Grècia ja estava en mans de Roma. Admirats per l’art grec el romans s’enduen a Roma milers d’estàtues i obres d’art. La conquesta de Cartago A Roma Cató, un polític, no parava de repetir que s’havia de destruir Cartago. Encara que havien signat la pau, els romans tenien por que els cartaginesos preparessin una tercera guerra púnica. El 149 a.C. van assetjar a Cartago durant 3 anys i al final van acabar ocupant-la i destruint-la. Es van endur els presoners a Roma i van cobrir la terra que envoltava Cartago amb sal per tal que no hi pogués créixer res més. Els romans en tots els fronts Després d’haver reprimit una revolta a Espanya entre el 154 i el 139 a.C., marxen de seguida cap a Àsia i conquereixen una part de l’actual Turquia. El 121 a.C. prenen possessió de la Gàl·lia narbo- nense, al sud de l’actual França. El 64 a.C. conquereixen Síria. Entre el 58 i el 52 a.C., sota les or- dres de Juli Cèsar, conquereixen tota la Gàl·lia i una part de l’actual Gran Bretanya. Cada país conquerit es converteix en una província de Roma dirigida per un representant de la República romana.
 • 15. ELS SOLDATS ROMANS Els soldats d’infanteria Portava dues javelines anomenades pilum. La punta de ferro, d’una cinquantena de centímetres, estava molt afilada. Estava fixada a un tub de fusta de més d’un metre i mig de llargada. Quan el pilum es clavava, la punta se separava de la javelina i evitava que l’adversari la pogués utilitzar. Els soldats d’infanteria també lluitaven amb una espasa anomenada gladius, curta i de dos talls; i també amb un punyal que es deia pugio. Es protegia amb un escut de fusta cobert de cuir i reforçat amb plaques de ferro. Un monticle situ- at al centre desviava les fletxes i les llances dels enemics. A part de l’uniforme i les armes, el legionari d’infanteria portava un pic, una pala, a vegades una falç i un petit estri de cuina.
 • 16. Els soldats d’infanteria també lluitaven amb una espasa anomenada gladius, curta i de dos talls; i també amb un punyal que es deia pugio. Es protegia amb un escut de fusta cobert de cuir i reforçat amb plaques de ferro. Un monticle situ- at al centre desviava les fletxes i les llances dels enemics. A part de l’uniforme i les armes, el legionari d’infanteria portava un pic, una pala, a vegades una falç i un petit estri de cuina. El soldat d’infanteria portava roba interior i una túnica de llana. Anava calçat amb un sandàlies de cuir anomenades caligae, amb el peu nu. Per lluitar duia una cuirassa articulada formada per una quarantena de peces de metall unides per rebladures i corretges de cuir que pesava gairebé 5 qui- los. El legionari duia un cituró al ventre reforçat per plaques de ferro i un casc que també era de metall per protegir el cap, la nuca i les orelles. En les regions freds de l’imperi els legionaris duien la vestimenta local especialment els pantalons. El cavaller També portava un escut lluitava amb un llança (hasta) i una espasa llarga, l’spatha. Portava el pic protegit amb una cuirassa sense mànigues, i les cames amb canyelleres. Cobria el seu cavall amb una malla.
 • 17. El centurió La seva roba interior és la mateixa que la dels legionaris. Es distingeix per la seva capa de llana i l’uniforme, que són molt diferents. La cuirassa segmentada de ferro sense mànigues estava guarni- da amb condecoracions. Duia les seves cames protegides amb canyelleres de metall. El casc estava coronat amb plomes o una crin d cavall. A la mà duia el símbol de l’autoritat, el vitis, un bastó de cep de vinya amb una forma ben retorçada.
 • 18. El portaestendard Aquest legionari du les insígnies del maniple i de la legió en què lluita. Aquests llargs bastons de fusta que aguantava amb fermesa estaven decorats amb insígnies: l’àliga, símbol de l’imperi; l’animal emblema de la legió i les lletres SPQR (senatus populus que romanus: “el senat i el poble romà”). En les cerimònies oficials, el portaestendard portava una pell d’ós i a vegades una mascara. Els legi- onaris vetllaven per les insígnies, perquè era una gran deshonra veure com un enemic se n’havia apropiat. ELS GUERRERS GALS Els gals no només eren bons guerrers, sinó que també feien de la guerra un art. S’agrupaven en clans amb un fort concepte de família, i abans de cada batalla, resaven als druides i feien ritus de purificació. Van ser els que millor van desenvolupar el ferro a Europa, la qual cosa va significar que les seves armes fossin úniques i intransferibles, ja que es fabricaven específicament per cada guer- rer i no es podien utilitzar per cap altra persona que no fos el seu amo. Els guerrers gals també tenien renom pel seu orgull i ferocitat en la lluita. Mai utilitzaven l’arc, ja que consideraven que matar a un enemic a distancia era un acte de covardia. Segons s’explica, els guerrers gals s’adornaven el cos amb tatuatges. L’idea d’aquests tatuatges al llarg de diferents punts del cos, era el de millorar el seu rendiment durant la lluita.
 • 19. Cal dir que les dones també participaven en les activitats polítiques i militars. Eren considerades tan bones guerreres com els homes, essent usual que lluitessin colze amb colze, molt temudes per la seva valentia i la seva força. Els guerrers gals no tenien ni tècnica ni organització en els combats. Utilitzaven una llança fàcil de manejar i una llarga espasa (d’uns 75 i 90 cm) en les batalles. Tenien la costum de decapitar els seus presoners i llavors utilitzar els caps per adornar les parets de les seves cases. Els guerrers, malgrat no portar cap tipus de protecció tret d’un escut, un casc i en alguns casos cota de malla, combatien cos contra cos amb els enemics des de l’inici de la batalla. Les tàctiques de cavalleria eren molt sofisticades, disparant javelines sobre l’enemic abans del con- tacte, atacant-lo llavors mitjançant embranzides controlades, les quals a més, tenien l’objectiu de trencar les files enemigues.
 • 20. ESTIL DE VIDA DELS ROMANS La majoria de les ciutats romanes eren creades seguint un model similar tan en el traçat com amb els edificis que la formen. Les ciutats romanes estaven emmurallades i generalment tenien quatre portes d'accés on comen- cen els dos carrers principals: el cardum i el decumanus. A partir d'aquests dos carrers perpendicu- lars s'articulen les cases formant illes. Ell lloc on s'encreuen el cardum i el decumanus hi havia el fòrum on s'hi podien trobar els edificis públics més importants: el temple, la cúria i el Senat, el mercat i la basílica. El fòrum era el cor de la ciutat on s'hi duien a terme reunions de política i negocis, activitats socials i el comerç. Altres edificis públics que es podien trobar dins les ciutats romanes eren les termes i els teatres que eren importants punts de reunió i d'oci de la societat romana. Fora de la muralla s'hi podia trobar el cementiri i l'amfiteatre on s'hi duien a terme espectacles com les lluites de gladiadors. Les ciutats més importants de l'Imperi disposaven d'un sistema de clavegueram per eliminar l'aigua bruta de la ciutat. Les ciutats romanes
 • 21. Els habitatges romans Les famílies benestants de Roma vivien en unes cases unifamiliars de grans dimensions anomenades domus. Les domus estaven formades per diferents dependències distribuïdes al voltant d'un pati central, l'atrium. Les insulae eren els habitatges de les famílies amb pocs recursos econòmics. Eren edificis de diver- ses plantes. A la planta baixa normalment hi havien comerços i als pisos superiors hi vivia la plebs urbana.
 • 22. Els romans eren politeistes i tenien deus equivalents als de la religió grega. Alguns dels déus més venerats eren: Minerva, Plutó, Neptú, Venus, Júpiter, Apolo, Diana, Juno, Mercuri i Mart. La religió La vestimenta A l'Imperi Romà, els tipus de vestimenta permetien distingir la classe social d'una persona. Tot i així, la peça de roba més característica de l'imperi era la toga que va esdevenir un símbol na- cional ja que només la podia vestir un ciutadà romà. La vestien tant els homes com les dones tot i que més tard va passar a ser un ús exclusivament masculí. ESTIL DE VIDA DELS GALS Els poblats gals Els poblats gals normalment es construïen en terrenys elevats i sovint irregulars. Estaven envoltats d'una muralla circular de pedra construïda darrere un fossat per assegurar millor protecció. Al cen- tre del poblat s'hi trobaven els edificis públics destinats a la política i la religió. Fora de les muralles del poblat s'hi guardava el bestiar tot i que una part es guardava en un tancat dins la muralla.
 • 23. Les cabanes gal·les Les cases gal·les eren de planta circular. Les parets eren de pedra i el taulat era d'enramat de palla. A l'interior, normalment no hi havien divisions, és a dir, només hi havia una estància. Al centre de l'habitació s'hi trobava la llar de foc que feien servir per cuinar. Molt sovint, a les cases s'hi trobava in molí de gra per fer el pa. Tot i així, no s'hi trobaven forns ja que es creu que eren comunitaris.
 • 24. La religió de la Gàl·lia, igual que la romana, era politeista. Els seus deus estaven vinculats amb ele- ments de la natura. Els sacerdots, anomenats druides, tenien un elevat estatus social dins del po- blat gal. La religió La vestimenta Els homes solien vestir una túnica curta o camises sota de les quals hi portaven uns pantalons aguantats per un cinturó. També portaven una saga o mantell fabricat de llana d'ovella i normal- ment amb un estampat de quadres. Pel que fa a la vestimenta militar, els homes portaven un es- cut oval, una espasa i un casc. Les dones anaven amb unes túniques llargues aguantades amb un cinturó i un mantell a les espat- lles. També portaven unes faldilles amples de quadres enrotllades a la cintura.
 • 25. BILIOGRAFIA Sàpiens Publicacions (2010) Les ciutats i la vida urbana a l’Imperi Romà. Recuperat de http:// blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/09/les-ciutats-i-la-vida-urbana-a-l%E2%80%99imperi-roma/ AA. VV. (2008). Els Romans (1a ed.). Barcelona: Panini. Navarrete, P. (2014). Historia para niños 5: civilización romana. Recuperat de http://es.slideshare.net/ paulanavarreten/historia-para-nios-5-civilizacin-romana-autor-desconocido Yarzabal, L. (2016). Cultura celta: ¿Quiénes eran los celtas?. Recuperat de http://www.batanga.com/ curiosidades/7877/cultura-celta-quienes-eran-los-celtas Argenter, P. (2016). Los celtas. Recuperat http://www.phistoria.net/reportajes-de-historia/LOS- CELTAS_54.html