O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Verdi og lånetakst - breiviken 4

Mais Conteúdo rRelacionado

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Verdi og lånetakst - breiviken 4

  1. 1. RAPPORTANSVARLIG: Vestlandske Takst&Tilstandsrapport Øyvind Westrheim Breivikstølen 20, 5179 GODVIK Tlf: 41696812 E-post: oyvind@vestlandske.no VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Breiviken 4 , 5042 BERGEN Matrikkelnr. Gnr. 168 Bnr. 1120 Snr. 23 Kommune BERGEN Hjemmelshaver(e) PETTERSEN CHRISTOFFER Dato for befaring 07.08.2014 Bruksareal: 63 m2 Bruksareal primærdel (P-ROM): 59 m2 Tomteareal: 8 212 m2 Normal markedsverdi: kr 3 350 000 Anbefalt låneverdi: kr 3 000 000 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk http://takstverifisering.nito.no
  2. 2. Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Breiviken 4 Gnr. 168 Bnr. 1120 Feste.nr. Seksj.nr. 23 Bolignummer Postnr. 5042 Poststed BERGEN Kommune BERGEN Område/bydel Rekvirent Christoffer Pettersen Hjemmelshaver(e) PETTERSEN CHRISTOFFER Tilstede/opplysninger gitt av Hjemmelshaver Besiktigelsesdato 07.08.2014 Sameiets navn Jæger Brygge Andel fellesgjeld Andel fellesformue Forretningsfører Vestbo Antall enheter i sameiet Mnd. andel av fellesutgifter Ca. kr. 1700,- Inkludert i andel fellesutgifter Internett, kabel-tv, felles forsikring, vaktmestertjenester, strøm i fellesareal og vedlikehold av fellesareal. . Premisser - Generelle opplysninger Denne takst er basert på et helhetsinntrykk av eiendommen og dens beliggenhet. Taksten er ingen tilstandsrapport som beskriver tekniske og bygningsmessige tilstander, og det er ikke benyttet tekniske måleapperater av noe slag foruten avstandsmåler. Det er heller ikke undersøkt eller lagt vekt på andre heftelser enn de som eventuelt måtte være tinglyst - med mindre annet er særskilt omtalt i taksten. Det er kun lett synlige og åpenbare feil og/eller skade som er påpekt, og det er ikke flyttet på inventar, løsøre m.v. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for eventuelle feil, skader m.v. som nødvendiggjør undersøkelser utover det som fremgår foran. Taksten reflekterer takstmannens forhold og vurderinger på besiktigelsestidspunktet. Dersom oppdragsgiver vil påklage taksten eller finner den uklar, må oppdragsgiver og/eller annen bruker av taksten gjøre dette gjeldende skriftlig og senest innen 7 dager etter at taksten er mottatt av oppdragsgiver. Mål er oppgitt etter Norsk Standard 3940. Vær oppmerksom på at denne standarden ikke hensyntar plan- og bygningslovens krav til f.eks. oppholdsrom. Eiendommen er ikke kontrollert opp mot kommunens arkiv over byggesaker, og takstmannen forholder seg derfor til eiers opplysninger og slik eiendommen er innredet på befaringsdagen. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Arealet er oppmålt med lasermåler på stedet. Avvik kan forekomme. . Sammendrag Sentral og flott beliggende selveierleilighet ytterst i Sandviken like ved NHH. Pent opparbeidede felleområder, strålende sjøutsikt og meget gode solforhold. Eiendommen bør favne bredt i markedet som verdsetter beliggenhet og nærhet til sjøen høyt. . Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendom med sentral og attraktiv beliggenhet innerst i Breiviksbukten i Ytre Sandviken. Vestvendt med flott utsikt over Byfjorden, Askøy, Nordnes og Laksevåg. Gode solforhold. Ca. 5 km. til torget i Bergen sentrum, ca. 800 meter til buss og butikk. Gangavstand til Gamle Bergen og NHH. . 07.08.2014 VestlandskeTakstTilstandsrapport ØyvindWestrheim Breiviken4 5042BERGEN Gnr.:168Bnr.:1120Snr:23 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Side1av6
  3. 3. Reguleringsmessige forhold Opplysningene er hentet fra Bergen kommunes nettsider braplan. Eiendommen berøres av følgende planer: 15470000 - BERGENHUS. GNR 168 BNR 1120 OG DEL AV 1119, BREIVIKEN 1 15750000 - BERGENHUS. KDP SANDVIKEN - FJELLSIDEN NORD 18920000 - BERGENHUS. GNR 168 BNR 1121, 1125, 1126, 1127 OG 1128, YTRE SANDVIKEN, 60910000 - BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 - 2021 63540000 - BERGENHUS. GNR 168 BNR 1091 M.FL., HEGRENESET . Eiendommens tomt Tomteareal (m2) 8 212 Type tomt Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Privat vei fra offentlig. Offentlig vann og avløp via private ledninger. Meget pent opparbeidete fellesarealer som kaier, veier, plener og generell beplanting. Terrengforhold Terrengforholdene på fellesområdene er forholdsvis flate. . Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab.-/ombygd år A Eierseksjon 2002 Likningsverdi (år) Kjøpsår 2009 Kjøpesum / Kostpris 2655000 Forsikringsselskap Tryg Polisenummer Ikke opplyst Type forsikring Felles forsikring for sameiet . Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Fundamentert på antatt faste masser/sprengsteinsmasser. Grunnmur i betong, utforet og platet. Kjellergulv er støpt/betong. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Boligblokken har bærende konstruksjoner i betong. Utvendige fasader er består av betongelementer, og er utforet og kledd med trepaneler . Dører og vinduer Isolèrglass fra byggeår i hvite karmer. Slette formpressede innerdør. Terrassedør med helt glassfelt. Brann- og lyddør(B-30) mot felles gang. Takkonstruksjon med yttertak Flatt tak tekket med sveiset belegg. Taket var ikke tilgjengelig på befaringsdagen. Bad og vaskerom Helfliset bad med malt tak og downlights. Badet inneholder: Boblekar, dusjnisje, nisje for vaskemaskon og tørketrommel, wc, heltre bøk baderomsinnredning med buet stålvask. Skrapelist nederst på dusjdør er ødelagt. Døren gliper noe. Kjøkken Kjøkkeninnredning med glatte hvite fronter. Benkeplate i stein. Elektrisk avtrekksvifte over komfyr. Innebygget oppvaskemaskin, komfyr, platetopp, kjøleskap, frys, mikrobølgeovn. Sprutplate på vegg ved komfyr er skadet. Innvendige overflater Gulvene har parkett. Veggene har malte flater. Takene har malte flater, malt panel. Noen tak med downlights. 07.08.2014 VestlandskeTakstTilstandsrapport ØyvindWestrheim Breiviken4 5042BERGEN Gnr.:168Bnr.:1120Snr:23 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Side2av6
  4. 4. Elektrisk anlegg For å vurdere el. anlegg kreves spesialkompetanse. På generelt grunnlag anbefales det derfor alltid at anlegget vurderes av elektroinstallatør/fagkyndig. VVS-installasjoner Rør-i-rørsystem fra byggeår. Det er vannbåren varme i hele leiligheten. Det er felles fyringsystem som gir varme og varmtvann til hele sameiet. Hver eierseksjon har egen måler på dette systemet. Varmen styres ved hjelp av trådløse regulatorer. Annet Store speilgarderober i gang og på soverom. Hellelagt uteplass foran leiligheten mot sjøen. Eier opplyser at det under treterrassen er det forberedt for utvendig boblebad eller lignende for senere montering. Elektriske persienner foran vinduene mot sjøen. Flexit ventilasjon med varmegjennvinner. Gjenstående arbeider, hovedbygg Det er ikke funnet gjenstående arbeider av vesentlig betydning i hovedbygget. . 07.08.2014 VestlandskeTakstTilstandsrapport ØyvindWestrheim Breiviken4 5042BERGEN Gnr.:168Bnr.:1120Snr:23 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Side3av6
  5. 5. Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS3940:2012 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boligereller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boligerutgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRAog P-ROMoppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROMog S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Eierseksjon - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Bruksareal (BRA) m2 Totalt P-ROM S-ROM 1 etasje 70 63 59 4 Sumbygning 70 63 59 4 Bygg A: Eierseksjon - romfordeling Etasje Primærerom(P-ROM) Sekundærerom(S-ROM) 1 etasje Gang, bad, stue/kjøkken, soverom. Bod. Sum alle bygg Sumallebygninger Bruttoareal (BTA) m2 Bruksareal (BRA) m2 Totalt P-ROM S-ROM 70 63 59 4 Kommentarer til arealberegningen Til grunn for arealberegningen ligger NS3940, 2007, samt veiledningen til denne utarbeidet av takstbransjen. Bruttoareal er beregnet. . Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Sameie: Leiligheten er en del av sameiet Jægers Brygge Eiendomsbrøk: Leilighetens eiendomsbrøk er 97/10382 Heftelser: Eier opplyser at det ikke foreligger heftelser som har betydning for verdifastsettelsen. Servitutter: Eier opplyser at det ikke foreligger servitutter som har betydning for verdifastsettelsen. . 07.08.2014 VestlandskeTakstTilstandsrapport ØyvindWestrheim Breiviken4 5042BERGEN Gnr.:168Bnr.:1120Snr:23 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Side4av6
  6. 6. Økonomi Kostnader / andel fellesutgifter: Ca. kr. 1700,- pr. mnd. . Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr 1 876 000 -Verdireduksjon -Hovedbygg 12 % kr 225 120 Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr 1 650 880 Samlet sum beregnede byggekostnader = kr 1 650 880 +Tomteverdi inkl. opparbeidelse + kr 1 700 000 Sum beregnet teknisk verdi = kr 3 351 000 . Markedsanalyse Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde. Ut fra beliggenhet og standard settes normal markedsverdi som vist i punkt Verdikonklusjon. Verdiansettelsen: Verdivurderingen er basert på statistikk over kvadratmeterpriser på eiendommer som er omsatt i området senere tid. Sammen med takstmannens skjønn, er det også vurdert opp mot standard/teknisk kvalitet(mangler mm) og beliggenhet. Mrk: Vær oppmerksom på at eiendommens verdi aldri vil kunne fastsettes nøyaktig, da det er markedet som til enhver tid avgjør eiendommens eksakte verdi. . Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes ! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr 3 350 000 Anbefalt låneverdi: kr 3 000 000 . Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Godvik, 07.08.2014 Øyvind Westrheim . Dokumentkontroll Fremlagt: Servitutter. Vedlagt: Matrikkelopplysninger 07.08.2014 VestlandskeTakstTilstandsrapport ØyvindWestrheim Breiviken4 5042BERGEN Gnr.:168Bnr.:1120Snr:23 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Side5av6
  7. 7. . Spesielle forhold Eier opplyser at det ikke er spesielle forhold som har stor betydning for verdifastsettelsen. 07.08.2014 VestlandskeTakstTilstandsrapport ØyvindWestrheim Breiviken4 5042BERGEN Gnr.:168Bnr.:1120Snr:23 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Side6av6

×