Fizik Radioisotop

Cool University
Cool UniversityCool University

Science World Radioisotop

HBSC4303 Fizik 2
1
1.0 Pengenalan
1.1 Konsep Radioisotop
Seperti yang telah diterangkan oleh Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand,
T; Tennvall, J (2003), radioisotop adalah bermaksud suatu isotop yang mana nukleusnya
adalah tidak stabil. Sesungguhnya, beliau juga menerangkan bahawa radioisotop ini boleh
wujud dalam bentuk semulajadi ataupun dihasilkan apabila nucleus yang stabil telah
dilanggarkan dan dihentamkan oleh zarah Alfa, proton ataupun neutron. Sesungguhnya,
Martin, James (2006) juga menerangkan bahawa radioisotop tersebut akan mereput
dengan melakukan pemancaran sinaran radioaktif ataupun zarah alfa, zarah beta dan zarah
gama. Tiga jenis sinaran radioaktifan yang boleh dikeluarkan oleh nukleus atom yang tidak
stabil adalah zarah alfa (-α) , zarah beta (-β) dan sinar gama (-γ). Ketiga-tiga sinaran
tersebut tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Unsur radioaktif akan berterusan
mengeluarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi stabil (Yap, E.K. dan
Khoo, G.K.).
Pada masa yang sama, penerangan yang dikemukakan oleh Luig, H.; Kellerer, A.
M.; Griebel, J. R. (2011) telah menunjukkan bahawa isotop merupakan suatu unsur dan ia
merupakan atom-atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi mempunyai
bilangan neutron yang berlainan. Sesungguhnya, beliau juga berpendapat bahawa
radioisotop ini mempunyai kegunaan yang luas dalam pelbagai bidang yang berlainan.
Antara ciri-ciri asas untuk radioisotop adalah termasuklah:
• Bahan radioaktif yang telah mereput dengan kadar keaktifan yang semakin
berkurangan.
• Bahan radiaoktif yang mengeluarkan sinaran radioaktif
• Sinaran radioaktif menembusi bahan.
• Sinaran radioaktif menyebabkan pengionan molekul bahan.
• Sinaran radioaktif menyebabkan mutasi sel.
• Sinaran radioaktif membunuh sel
Sesungguhnya, ciri-ciri yang berlainan bagi radioisotop ini adalah cukup penting
untuk membentukkan kegunaan yang berlainan seperti dalam bidang perubatan, pertanian
dan perindustrian. Menurut penerangan yang telah dikemukakan oleh R.H. Petrucci, W.S.
Harwood and F.G. Herring (2002), teknologi ini menawarkan banyak kelebihan
terutamanya dalam meningkatkan produktiviti dan mempertingkatkan kualiti produk yang
HBSC4303 Fizik 2
2
tidak boleh diperoleh dengan kaedah lain. Selain itu, kelebihannya boleh dilakukan secara
berterusan, cepat, tepat dan persis serta dapat menjimatkan kos. Antara penggunaan
teknologi nuklear yang telah banyak memberikan faedah termasuklah pertanian,
pemprosesan makanan dan peralatan perubatan, perubatan, industri, penjanaan loji kuasa
nuklear dan alam sekitar.
Oleh yang demikian, beliau juga menasihatkan manusia sejagat supaya
menggunakan radioisotop ini dengan berhati-hati supaya dapat memaksimumkan kebaikan
serta manfaat radioisotop ini dan mengelakkan ataupun meminimumkan keburukan
radioisotop dalam kehidupan harian.
Radionuklida atau radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif. Radionuklida
mampu memancarkan radiasi. Radioisotop terbentuk secara alamiah atau sengaja dibuat
oleh manusia dalam reaktor penelitian. Penghasilkan radioisotop dengan proses
pengaktifan dilakukan dengan cara memperbaiki isotop agar stabil dengan neutron di
dalam teras reaktor. Proses ini dikenali sebagai irradiasi neutron. Neutron yang
dipancarkan akan masuk ke dalam atom sasaran sehingga jumlah neutron dalam sasaran
tersebut bertambah. Proses ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan kandungan atom
sehingga berubah sifat menjadi radioaktif.
Dalam dunia teknologi, radioisotop berperanan sebagai penjejak dan tidak terlepas
dari sifat-sifat khas yang dimilikinya. Salah satu daripada peranan radioisotop ialah
radioisotop memancarkan radiasi walau di mana teknologi ini ditempatkan dan mudah
dikesan. Radioisotop diibaratkan seperti lampu yang tidak pernah padam dan sentiasa
memancarkan cahayanya. Walaupun berada dalam jumlah yang kecil, radioisotop tetap
dapat dikesan kedudukannya. Dengan teknologi pengesan radiasi masa kini, radioisotop
dalam kisaran pikogram (satu per satu trilyun gram) pun dapat dikesan dengan mudah.
1.2 Kegunaan Radioisotop
Antara kegunaan pelbagai jenis radioisotop yang berlainan adalah seperti yang
disenaraikan dalam jadual yang berikut:
HBSC4303 Fizik 2
3
Jadual 1.2.1 :Unsur dan kegunaan
Bil Nama Unsur Manfaat / Kegunaan
1. Iodium (I-131) -Mencari ketidaknormalan pada tiroid / kelenjar tiroid.
-Di bidang hidrologi dapat digunakan untuk mengetahui
kecepatan aliran sungai.
2 Iodium (I-123) -Disuntikkan pada pasien untuk mengetahui ada tidaknya
gangguan ginjal.
3 Karbon (C-14) -Mencari ketidaknormalan yang berhubungan dengan
diabetes dan anemia.
4 Kromium (Cr-51) -Keperluan scanning limpa.
5 Selenium (Se-75) -Keperluan scanning pankreas.
6 Teknetium (Tc-99) -Keperluan scanning tulang dan paru-paru
-Scanning kerusakan jantung
-Menyelidiki kebocoran saluran air bawah tanah.
7 Ti-201
-Mendeteksi kerusakan jantung, digunakan bersama dengan
Tc-99.
8 Galium (Ga-67) -Keperluan scanning getah bening.
9 Xe-133 -Mendeteksi kesehatan paru-paru.
10 Fe-59 -Mempelajari pembentukan sel darah merah.
11 Natrium (Na-24) -Untuk deteksi penyempitan pembuluh darah/trombosis
-Mendeteksi kebocoran saluran air bawah tanah dan
menyelidiki kecepatan aliran sungai
-Di bidang kesehatan digunakan untuk mendeteksi gangguan
peredaran darah.
12 Radioisotop Silikon -Perunut radioisotop pada proses pengerukan lumpur
pelabuhan atau terowongan.
13 Fosfor (P-32) -Di bidang pertanian ddapat digunakan untuk memperkirakan
jumlah pupuk yang diperlukan tanaman.
-Di bidang kesehatan dapat digunakan mendeteksi penyakit
HBSC4303 Fizik 2
4
mata, tumor dan hati.
14 Karbon (C-14) -Mengukur umur fosil hewan, tumbuhan dan manusia
(dengan pengukuran pancaran sinar beta).
15 Uranium (U-238) -Menaksir umur batuan.
16 Uranium (U-235) -Reaksi berantai terkendali dalam PLTN.
17 Kobalt (Co-60) -Mengontrol pertumbuhan beberapa jenis kanker melalui
sinar gamma yang dihasilkan.
18 Isotop 8O15 -Menganalisis proses fotosintesis pada tanaman.
19 Isotop O-18 -Di bidang kimia dapat digunakan sebagai atom tracer /
perunut asal mula molekul air yang terbentuk.
20 K-40 -K-40 digunakan bersama-sama dengan dan Ar-40 stabil
untuk mengukur umur batuan, dengan membandingkan
konsentrasi K-40 dan Ar-40 pada batuan.
Rajah 1.2.1: Contoh unsur radioisotop
Radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain sehingga
sifat kimia yang dimiliki radioisotop sama dengan isotop-isotop lain dari unsur yang sama.
Contohnya seperti radioisotop karbon-14 yang memiliki karakteristik kimia yang sama
dengan karbon-12. Selain itu, radiasi yang dipancarkan, terutamanya radiasi gamma,
HBSC4303 Fizik 2
5
memiliki daya tembus yang tinggi. Logam yang memiliki ketebalan yang tinggi juga dapat
ditembusi dengan menggunakan radiasi gamma dan seterusnya memudahkan proses
mengesan radioisotop. Oleh yang demikian, radioisotop adalah suatu bentuk teknologi
yang dilihat mempunyai banyak kesan dan manfaat kepada manusia seperti mana yang
akan dihuraikan dalam tugasan ini.
Aspek perkembangan teknologi radioisotop di dalam negara Malaysia akan
diterangkan dan tiga kegunaan utama teknologi radioisotop terutamanya dalam usaha
mempertingkatkan kesejahteraan kehidupan manusia juga dikemukakan. Selain itu,
pelbagai impak positif dan kesan negatif yang mungkin disebabkan oleh pelbagai aplikasi
radioisotop terhadap kualiti kehidupan manusia dalam masyarakat pada hari ini. Pelbagai
contoh yang relevan dan kesimpulan yang menyeluruh mengenai kegunaan dan
kepentingan perkembangan teknologi radioisotop terhadap masyarakat dan kehidupan
manusia dikemukakan.
2.0 Aplikasi Teknologi Radioisotop Dalam Pelbagai Bidang Di Malaysia
Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa perkembangan teknologi dalam aplikasi
radioisotop merupakan suatu titik permulaan yang begitu penting untuk mempertingkatkan
tahap kehidupan dan produktiviti dalam masyarakat Malaysia. Semua kegunaan dan
perkembangan teknologi radioisotop di Malaysia akan dibincangkan secara terperinci.
Menurut Pengawai Penyelidik Kanan, Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear
Malaysia (MINT), iaitu Dr. Rusli Ibrahim menyatakan bahawa penggunaan teknologi
radioisotop semakin meningkat di Malaysia. Menurut E.K. Yap dan G.K. Khoo, aplikasi
teknologi radioisotop dalam pelbagai bidang di Malaysia adalah termasuklah pertanian,
perubatan, perindustrian dan penyelidikan di Malaysia dengan tujuan dan kegunaan
masing-masing.
2.1 Pertanian
2.1.1 Pengawalan serangga perosak
Negara Malaysia menggunakan pelbagai sumber radioisotop yang sesuai dalam
bidang pertanian. Contohnya, teknologi radioisotop ini telah digunakan untuk
HBSC4303 Fizik 2
6
mencampurkan fosfat yang radioaktif ke dalam baja. Ia adalah bertujuan untuk digunakan
membunuhkan pelbagai perosak serangga. Sesungguhnya, teknologi radiasi ini juga akan
digunakan untuk menyebabkan semua serangga menjadi mandul dan tidak boleh membiak
lagi di masa hadapan. Semua ini adalah menunjukkan bahawa aplikasi dalam radioisotop
ini cukup penting digunakan untuk tujuan pengawalan serangga perosak dalam bidang
pertanian. Selain itu, teknik sinaran mengion digunakan untuk mengawal perosak serangga
melalui teknik pemandulan serangga. Dalam konteks ini, sinaran mengion yang biasa
digunakan ialah sinar-X, sinaran gama yang terhasil daripada kemudahan penyinaran gama
yang menggunakan punca radioaktif kobalt-60 (60C0) dan sesium-137 (137Cs); dan alur
elektron daripada pemecut elektron.
Rajah 2.1.1: Serangga perosak tanaman
2.1.2 Penyurih
Pandangan yang telah dikemukakan oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R.
(2011) juga menunjukkan bahawa radioisotop di Malaysia adalah kerap diaplikasikan
untuk berfungsi sebagai penyurih atau lebih dikenali sebagai teknik radiopengesan
terutamanya dalam kajian yang berkaitan dengan metabolisme haiwan, pengambilan nutrisi
oleh tumbuhan melalui baja dan menjejaki pergerakan air untuk meningkatkan kualiti
sistem pengaliran. Sesungguhnya, teknik radiopengesan banyak digunakan dalam kajian ke
atas hubungan tanah dengan tanaman untuk tujuan peningkatan pengeluaran makanan,
keselamatan dan menjamin bekalan makanan. Radioisotop yang biasa digunakan sebagai
penyurih dalam bidang pertanian dan penternakan ialah fosforus-32 (32P), nitrogen-15
HBSC4303 Fizik 2
7
(15N), kalium42 (42K), karbon-14 (14C), sultur-3S (35S), ferum-59 (59Fe), iodin-131
(1311 ), tritium (3H)dan klorin-35 (35C1).
Radioisotop dan sinaran mengion banyak digunakan dalam bidang pertanian
terutamanya dengan memberikan penekanan utama untuk meningkatkan hasil pelbagai
tanaman; pengurusan tanah dan baja dengan bijak; pembangunan teknik yang tepat dan jitu
untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti tanaman; pembangunan kaedah berkesan untuk
kawalan penyakit dan hama serangga; kesihatan dalam pengeluaran hasil ternakan serta
pengurusan air yang efisien untuk tujuan aktiviti pertanian.
2.1.3 Sebagai agen mutasi
Sinaran mengion digunakan untuk mengubah genetik bijih benih yang lebih
dikenali sebagai teknik mutasi aruhan tumbuhan, iaitu bijih benih atau bahagian tertentu
tumbuhan akan diaruh oleh sinaran mengion dos rendah. Kini, teknik ini banyak digunakan
dalam pengeluaran pelbagai mutan baharu tanam-tanaman seperti tanaman hiasan, padi,
pisang, jagung, kacang tanah, kacang soya, dokong, kapas, kelapa sawit dan lain-lain.
2.1.4 Pensterilan
Penggunaan sinaran mengion yang lain ialah mengitar semula sisa pertanian
melalui proses pemecahan komponen polimer asli untuk mendapatkan produk bernilai
tinggi. Sebagai contoh, pensterilan sisa selulosa daripada kelapa sawit untuk digunakan
sebagai substrak untuk penanaman cendawan dan menghasilkan makanan haiwan serta
baja komposit.
Penerangan yang telah dikemukakan oleh .H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G.
Herring (2002) telah menunjukkan bahawa negara Malaysia juga giat dalam penggunaan
teknologi radioisotop dan ia adalah terbukti keberkesanannya dalam meningkatkan
pengeluaran makanan serta mengawal kualiti dan keselamatan makanan untuk pengguna.
Dalam hal ini, negara Malaysia telah mengaplikasikan teknik penyinaran sinaran mengion
yang terhasil daripada kemudahan penyinaran gama digunakan untuk memanjangkan
tempoh hayat sesuatu produk makanan yang dapat mengurangkan pembaziran produk
makanan yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sesungguhnya, ia
merupakan suatu teknik yang begitu penting untuk melakukan awetan terhadap hasil
tanaman dan makanan. Antara produk tanaman dan makanan yang akan diawetkan
HBSC4303 Fizik 2
8
berasaskan kaedah penyinaran ialah strawberi, kentang, bawang, betik, herba, rempah,
produk ikan, ayam, daging dan pelbagai produk yang berlainan. Pada masa yang sama,
penerangan yang dikemukakan oleh .H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring (2002)
juga menunjukkan bahawa teknik penyinaran ini juga boleh digunakan untuk tujuan
nyahkontaminasi dan pengsterilisasi ke atas produk makanan
2.2 Perubatan
Di dalam bidang perubatan, negara Malaysia telah mampu untuk menghasilkan
pelbagai jenis bahan-bahan radioaktif (sinaran proton dan gama) digunakan untuk
menghasilkan radiofarmaseutikal bagi mendiagnosis penyakit khususnya dalam bidang
onkologi (kanser), kardiologi dan neurologi secara tepat agar kaedah rawatan yang
berkesan dapat dibangunkan. Contohnya, Malaysia telah mempunyai pelbagai peralatan
yang menggunakan sinaran gamma untuk mempersembahkan teknologi gamma knife
untuk memotong sel barah yang bertumbuh di dalam bahagian badan manusia terutamanya
kepala dan kerongkong. Ini merupakan suatu kemajuan yang begitu penting untuk
mempertingkatkan tahap kesihatan dan kesejagatan pendudukan dalam negara ini.
Kini, penggunaan bahan radioaktif dan sinaran mengion dalam bidang perubahan
terus berkembang dan merupakan teknik yang diterima pakai secara meluas untuk tujuan
diagnosis dan terapeutik. Teknik diagnosis merupakan kaedah pemeriksaan untuk
menentukan atau menilai keadaan sesuai penyakit. Teknik ini melibatkan penggunaan
bahan radioaktif atau sinaran seperti sinar-X yang lebih dikenali sebagai radiografi
diagnosis dan merupakan teknik terbaik untuk tujuan diagnosis. Terapeutik atau lebih
dikenali sebagai teknik radioterapi atau terapi sinaran pula merupaksan suatu kaedah
rawatan menggunakan sinaran mengion bertenaga tinggi yang ditujukan kepada bahagian
badan atau organ tertentu dengan tujuan untuk membunuh kanser.
HBSC4303 Fizik 2
9
Rajah 2.2.1 : Rawatan radioaktif di bidang kedoktoran
Radioisotop iodin-131 digunakan untuk menentukan aktiviti kelenjar tiroid.
Menurut kajian Persatuan Penterjemah Malaysia pula, iodin-131 kerap digunakan dalam
terapi iodin radioaktif untuk menentukan kadar penyerapan iodin oleh kelenjar tiroid
dalam badan manusia. Ini adalah kerana unsur ini selamat untuk kegunaan manusia
apabila tindakan persediaan dan pemerhatian yang berkaitan telah diambil dengan betul.
Rajah 2.2.2 : Rawatan radioaktif oleh Kelenjar Tiroid
Sinar gama dari kobalt-60 digunakan untuk membunuh sel-sel barah dalam rawatan
radioterapi. Sinar gama ini juga digunakan untuk membunuh kuman dalam proses
pensterilan alat perubatan seperti termometer, jarum dan picagari suntikan, alat
pembedahan dan sebagainya. Radioisotop natrium-24 disuntik ke dalam salur darah pesakit
untuk mengesan kedudukan di mana salur darah disumbat oleh pembekuan darah.
HBSC4303 Fizik 2
10
Radioisotop fosforus-32 disuntik ke dalam darah pesakit untuk menentukan kedudukan
tumor otak. Fosforus-32 pula digunakan di hospital untuk mengesan kewujudan tumor otak
sebelum peringkat bahaya. Radioisotop ferum-59 digunakan sebagai unsur penyurih
peredaran besi dalam darah.Teknetium-99m (m bermaksud metastabil) merupakan satu
penyurih yang sesuai digunakan di dalam badan manusia kerana :
(a) memancarkan sinar gama sahaja. Sinar gama boleh dikesan dari luar badan dan tidak
menyebabkan banyak pengionan semasa melalui tisu badan, dan
(b) mempunyai setengah hayat yang pendek (6 jam). Selepas 1 hari, keaktifannya
tinggal 1/16 daripada nilai asalnya sahaja.
Walau bagaimanapun, teknik radioisotop pula berbeza dengan teknik diagnosis dan
terapeutik. Ia menggunakan penyuruh radioaktif atau radiofarmaseutikal sebagai punca
sinaran yang dimasukkan ke dalam organ atau badan melalui suntikan, pernafasan atau
secara oral. Teknik ini berkeupayaan memberikan maklumat mengenal status fungsi organ
tertentu. Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa teknologi radioisotop ini juga turut
digunakan dalam bidang perubatan yang memberikan banyak manfaat dan kebaikan
kepada manusia. Selain itu, teknik penyinaran ini juga boleh digunakan untuk tujuan
nyahkontaminasi dan pengsterilisasi ke atas produk perubatan seperti herba, rempah, jarum
suntikan, picagari, sarung tangan, tiub getah perubatan dan lain-lain.
Berdasarkan laporan Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, bahan-
bahan radioaktif digunakan dalam bidang perubatan sejak pada tahun 1968 untuk
menghasilkan radiofarmaseutikal bagi mendiagnosis penyakit khususnya dalam bidang
onkologi, kardiologi dan neurologi secara tepat agar kaedah rawatan yang berkesan dapat
dibangunkan. Teknologi radioisotop digunakan dengan meluas di hospital seperti Magnetic
Resonance Imaging (MRI) yang menggunakan sumber tenaga nuklear untuk pengesan
penyakit berbahaya pada manusia dan alat pengimbas CAT dan laser yang tercanggih juga
melibatkan bahan radioaktif untuk membuat diagnosis penyakit di Malaysia.
Sesungguhnya, semua contoh ini telah membuktikan bahawa teknologi radioisotop
dalam negara Malaysia telah berkembang dengan pesat dan sistematik.
2.3 Perindustrian
HBSC4303 Fizik 2
11
Teknologi nuklear yang melibatkan penggunaan sinar-X, sinaran gama, neutron
dan elektron telah banyak membantu dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti industri.
Di bidang industri, radioisotop sebagai pencari jejak yang dimanfaatkan bagi pelbagai
pengujian. Radioisotop dapat dimanfaatkan untuk menemukan bahagian paip air yang
bocor. Kebocoran di dalam paip gas atau paip air dapat dikesan menggunakan radioisotop.
Cara yang digunakan adalah dengan memasukkan unsur radioaktif ke dalam aliran air.
Keberadaan radioisotop di luar jalur menunjukkan terjadinya kebocoran. Keberadaan
radioisotop ini dapat dicari jejaknya sambil bergerak dengan cepat, sehingga paip air atau
gas yang panjang bahkan ribuan km dapat dikesan kebocorannya dalam waktu yang
singkat. Radioisotop juga digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan
ataupun tangki reaksi.
Radioisotop digunakan untuk mengesan kebocoran paip air bawah tanah. Sedikit
garam(NaCl) yang mengandungi radioisotop natrium-24 (setengah hayat yang pendek)
dilarutkan ke dalam air di tangki simpanan.
Rajah 2.3.1 : Pengesan tiub Geiger-Muller
Satu pengesan tiub Geiger-Muller digerakkan di permukaan tanah mengikut laluan
paip itu sehingga pembilangan yang besar dikesan. natrium-24 digunakan sebagai penyurih
kerana:
(a) mempunyai setengah hayat yang pendek supaya keaktifannya dalam air akan turun ke
nilai yang tidak merbahaya dalam tempoh yang singkat.
(b) memancarkan zarah beta yang dapat menembusi tanah untuk dikesan . (Zarah alfa tidak
dapat menembusi tanah manakala sinar gama pula akan menembusi paip yang tidak
bocor).
Dalam pembuatan kertas, kepingan plastik dan kepingan logam, pengawalan
ketebalan secara automatik boleh dicapai dengan meletakkan sumber zarah beta di sebelah
kepingan dan pengesan di sebelah yang lain. Jika kepingan itu terlalu nipis, pembilangan
HBSC4303 Fizik 2
12
yang dicatat oleh pengesan bertambah dan isyarat akan dihantar ke penggelek supaya
tekanan pada kepingan dikurangkan.
Rajah 2.3.2 : Pengawalan ketebalan pembuatan kertas, kepingan plastic dan kepingan
logam
Rajah 2.3.3 : Pengawalan ketebalan
Tin dan bungkusan disemak dengan memancar zarah beta menerusinya. Jika
pembilangan bertambah, tin itu tidak diisi dengan penuh dan akan disingkirkan.
Rajah 2.3.4 : Pengawalan pembilangan tin
HBSC4303 Fizik 2
13
Semasa pembuatan kain sintetik, kain dicaskan dan akan menarik habuk serta
kotoran dari udara. Sumber zarah alfa yang kuat digunakan untuk menyahcas kain sintetik.
Sinar gama yang mempunyai kuasa penembusian yang tinggi digunakan untuk mengesan
rekahan dalam yang mungkin terdapat di dalam plat keluli.
2.4 Penyelidikan Arkeologi
Di bidang arkeologi, radioisotop memiliki peranan yang masih sulit. Radioisotop
berperanan dalam menentukan usia sebuah fosil. Usia suatu sampel bahan purba dapat
diketahui dari jejak radioisotop karbon-14 dan boleh ditentukan lebih tepat dengan
mengukur keaktifan karbon-14 dalam sampel arkeologi dan membandingkannya dengan
keaktifan sampel organisma hidup. Keadaan ini disebut pentarikhan karbon dan
digunakan oleh ahli arkeologi untuk menentukan usia bahan purba. Di Malaysia, ahli
arkeologi Malaysia menggunakan radiokarbon untuk menganggarkan usia peralatan batu
yang ditemui di Bukit Bunuh, Perak. Penemuan peralatan batu di Bukit Bunuh berjaya
memperkukuhkan teori adaptasi tasik mengenai ketamadunan zaman prasejarah dan
kemampuan manusia di rantau ini dalam mereka cipta peralatan zaman batu.
Rajah 2.4.1 : Penemuan peralatan batu di Bukit Bunuh, Perak
HBSC4303 Fizik 2
14
2.5 Alam Sekitar
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Severijns, Nathal; Beck, Marcus;
Naviliat-Cuncic, Oscar (2006), teknologi radioisotop ini kerap kali digunakan dan
diaplikasikan dalam aspek alam sekitar. Contohnya, radioisotop alam sekitar seperti 137Cs
dan plumbum-210 (210Pb) digunakan yang nalisis kandungan 137Cs dan 2'1OPb dalam
sampel tanah atau sedimen di sesuatu kawasan memberikan petunjuk tentang proses
hakisan ataupun endapan yang telah berlaku di kawasan berkenaan. Dalam perkataan yang
lain, aplikasi radioisotop ini merupakan suatu aplikasi yang begitu penting untuk mengesan
status dan keadaan tanah untuk sesuatu kawasan tersebut. Maka, ia mungkin boleh
menyelamatkan penduduk daripada terlibat dalam bencana hakisan tanah dan lain-lain di
masa hadapan.
Selain fenomena hakisan dan endapan, sejarah pencemaran di persekitaran marin
atau lain-laian jasad air yang seperti tasik, kolam, kawasan tadahan empangan, sungai, air
bawah tanah dan sebagainya dapat dibangunkan dengan menggunakan teknik radioisotop.
Antara isotop yang biasa digunakan bagi tujuan ini ialah 7Be, 10Be, siri pereputan uranium
dan torium serta lain-lain isotop alam sekitar stabil.
Isotop alam sekitar ini menjadi semakin penting dan meningkat penggunaannya
bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah pencemaran dan hidrologi bahkan melibatkan
pelbagai kajian yang berkaitan dengan alam sekitar dan kegunaannya bergantung pada
separuh hayat, sifat dan sumber asal isotop yang digunakan.
2.6 Nuklear
Sesungguhnya, penerangan yang dikemukakan oleh R.H. Petrucci, W.S. Harwood
and F.G. Herring (2002) telah menunjukkan bahawa radioisotop yang digunakan adalah
sintetik dan dihasilkan menggunakan siklotron atau reaktor nuklear dalam negara Malaysia.
Beliau menerangkan bahawa pada masa kini Malaysia mempunyai sebuah reaktor
penyelidikan yang telah ditempatkan di Agensi Nuklear Malaysia (Malaysia Nuclear
Agency), di Bangi Selangor. Reaktor berkuasa 1 megawatt (MW) itu yang diberi nama
Reaktor TRIGA Puspati (RTP) yang telah ditauliahkan pada tahun 1982. Di samping itu,
Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006) telah menerangkan
bahawa Siklotron adalah pemecut zarah yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan-
HBSC4303 Fizik 2
15
bahan radioaktif untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti dalam bidang perubatan,
industri, alam sekitar dan pertanian.
Selain daripada itu, Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J
(2003) juga menegaskan bahawa antara kelebihan siklotron berbanding dengan reaktor
nuklear adalah penggunaan bahan mula yang stabil dan tidak beradioaktif, penghasilan sisa
berjangka hayat-pendek (memudahkan penyimpanan) dan pengoperasian yang lebih
mudah.
Kesan ngeri teknologi nuklear dalam peperangan dan kemalangan loji kuasa
nuklear telah menghantui manusia semenjak musnahnya bandar raya Nagasaki dan
Hiroshima; dan peristiwa Chernobyl, masing-masing berlaku pada tahun 1945 dan 1986.
Namun, teknologi nuklear terus diterokai penggunaannya dalam pelbagai bidang semenjak
penemuan bahan radioaktif dan sinaran mengion. Kini, teknologi nuklear melalui
penggunaan radioisotop (bahan radioaktif) dan sinaran mengion semakin kerap digunakan
untuk tujuan keamanan. la juga merupakan teknologi yang berfaedah yang boleh
digunakan oleh manusia melalui pelbagai cara dalam keadaan selamat dan mesra alam
sekitar.
Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang
semakin kerap menggunakan teknologi radioisotop dalam usaha untuk meningkatkan
keupayaan teknologi dalam pelbagai bidang dan aspek kehidupan manusia.
3.0 Aplikasi Teknologi Radioisotop Dalam Pembangunan Negara
Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa perkembangan teknologi radioisotop
adalah sangat penting untuk mana-mana negara di dunia ini. Sebagai antara negara yang
telah menggunakan teknologi radioisotop yang juga telah menikmati kesan penggunaan
teknologi radioisotop ini, maka adalah disarankan agar teknologi radioisotop ini dapat
digunakan dengan meluas di negara mundur dan miskin agar dapat membantu
pembangunan dan kemajuan yang lebih baik di negara berkenaan. Aplikasi teknologi
radioisotop telah menemukan satu lagi sumber tenaga alternatif yang mampu memberi
kebaikan kepada masyarakat terutamanya dalam pembangunan negara seperti bidang
perindustrian, perubatan dan tenaga nuklear. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi,
HBSC4303 Fizik 2
16
kualiti taraf hidup dan kemajuan sesebuah negara yang mempunyai kekurangan sumber
semula jadi dapat ditingkatkan.
3.1 Bidang Perindustrian
Teknologi radioisotop boleh digunakan dalam bidang perindustrian supaya
mengeluarkan barangan atau produk yang setanding dari segi kos dan mutu dengan
barangan negara-negara maju dan berupaya bersaing dengan pasaran dunia. Aplikasi
teknologi radioisotop boleh mempertingkatkan sumbangannya dalam proses melahirkan
sektor perindustrian yang dinamik dalam sesebuah negara yang sedang membangun.
Secara lazimnya, pandangan yang telah dikemukakan oleh Severijns, Nathal; Beck,
Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006) telah menunjukkan bahawa teknologi radioisotop
adalah sesuai dan penting untuk digunakan dalam pembuatan kertas, kepingan plastik dan
juga kepingan logam. Ini adalah kerana sumber zarah beta boleh diletakkan di sebelah
kepingan dan pengesan di sebelah lagi untuk mengawal ketebalan pemotongan secara
automatik. Sekiranya kepingan yang dihasilkan didapati terlalu nipis, pembilangan yang
dicatatkan oleh pengesan akan bertambah dan isyarat akan dihantarkan kepada penggelek
supaya tekanan pada kepingan dikurangkan. Dalam aspek industri ini, kerap kali aplikasi
dan elemen radioisotop juga boleh digunakan untuk mengesankan kebocoran paip air
bawah tanah. Ia boleh dilakukan dengan mencampurkan sedikit garam(NaCl) yang
mengandungi radioisotop natrium-24 (setengah hayat yang pendek) dilarutkan ke dalam air
di tangki simpanan.
Teknologi radioisotop membekalkan teknik-teknik ujian tanpa musnah tolok
nukleoni dan teknik penyurih sangat berpotensi menyelesaikan masalah di loji-loji
kejuruteraan. Naterium-24 dapat digunakan untuk mengesan rekahan dalam tuangan
logam. Selain itu, percampuran bahan radioaktif ke dalam sistem paip yang mengalirkan
petroleum atau air membolehkan kadar aliran dan kebocoran bawah tanah dikesan. Teknik-
teknik nuklear membolehkan produk yang dihasilkan itu berkualiti dan selamat untuk
kegunaan pengguna.
HBSC4303 Fizik 2
17
Penggunaan teknologi isotop boleh digunakan dalam perindustri pemprosesan
makanan. Teknologi ini boleh meningkatkan pengeluaran makanan di samping ia juga
boleh mengawal kualiti dan keselamatan makanan dalam kehidupan harian.
Nyahkontaminasi dan pengsterilisasi ke atas produk makanan untuk memanjangkan
tempoh hayat sesuatu produk makanan yang dapat mengurangkan pembaziran produk
makanan yang tidak dapat disimpan dalam jangka masa yang lama diperolehi melalui
kaedah penyinaran sinaran gama. Antara produk tanaman dan makanan yang diawet
dengan menggunakan teknik penyinaran termasuklah produk ayam, daging, ikan atau
kentang, strawberi, betik, bawang, rempah, herba dan sebagainya.
Rajah 3.1.1 : Produk makanan yang diawet
3.2 Bidang Perubatan
Sesungguhnya, Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003)
berpendapat bahawa aplikasi dan perkembangan dalam teknologi radiaoisotop adalah
sangat penting dalam mempertingkatkan kecanggihan teknologi perubatan untuk sesebuah
negara. Contohnya, sinar gama daripada Kobalt-60 boleh digunakan untuk membunuhkan
sel-sel barah dalam rawatan radioterapi, ia juga digunakan untuk mensteril bahan-bahan
perubatan. Selain daripada itu, pandangan yang dikemukakan oleh Martin, James (2006)
juga menunjukkan bahawa Radioisotop fosforus-32 disuntik ke dalam darah pesakit untuk
menentukan kedudukan tumor otak. Radioisotop Iodin-131 dicipta dan digunakan untuk
HBSC4303 Fizik 2
18
membantu para doktor memastikan sama ada kelenar tiroid berfungsi dengan normal atau
tidak. Radioisotop ferum-59 digunakan sebagai unsur penyurih peredaran besi dalam
darah. Semua ini telah menunjukkan bahawa perkembangan radioisotop adalah sangat
penting dalam perkembangan teknologi perubatan di masa hadapan.
Didapati radioisotop digunakan sebagai alat diagnostik di hospital untuk mengesan
dan menentukan pelbagai jenis penyakit seperti ketumbuhan otak, kanser tulang, penyakit
buah pinggang, sakit jantung dan sebagainya. Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah
suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi, yang menghasilkan
rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia. Teknologi nuklear ini
membantu mencegah pelbagai jenis penyakit moden dan menyelamatkan nyawa manusia.
Rajah 3.2.1 : Magnetic Resonance Imaging (MRI)
3.3 Tenaga Nuklear
Hasil penyelidikan yang diperolehi oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R.
(2011) telah menunjukkan bahawa perkembangan teknologi radioisotop ini adalah sangat
penting untuk dijadikan sebagai sumber tenaga yang penting untuk sesebuah negara.
Contohnya, tenaga nuklear yang dihasilkan melalui teknologi radioisotop ini dapat
mengantikan tenaga konvensional yang tidak boleh diperbaharui seperti gas asli, petroleum
HBSC4303 Fizik 2
19
dan arang batu. Sesungguhnya, beliau juga berpendapat bahawa teknologi nuklear ini
boleh menghasilkan kuasa elektrik yang banyak berbanding dengan cara konvensional ini.
Maka, ia secara langsung adalah sangat penting untuk pembangunan sesebuah negara di
masa hadapan. Semua ini telah menunjukkan bahawa sesebuah negara seharusnya
menggunakan aplikasi dalam teknologi radioisotop ini untuk menjanakan kuasa elektrik
untuk kegunaan sama ada dalam aspek komersial ataupun individu dalam sesebuah negara.
Ini akan menyumbangkan tenaga yang kritikal untuk tujuan pembangunan sesebuah negara
tersebut.
Pengunaan tenaga nuklear merupakan antara tenaga alternatif yang diutarakan
termasuk empangan hidro, angin, solar, biomas dan tenaga boleh diperbaharui. Menerusi
sumber daripada Utusan Malaysia, nuklear merujuk kepada asas dalaman atau nukleus
atom dan tenaga nuklear adalah tenaga yang dijana daripada tindak balas dalam nukleus
atom (Utusan Malaysia, 2008). Teknologi nuklear menghasilkan kuasa elektrik yang kini
semakin luas digunakan. Contohnya, di Perancis 65% daripada tenaga yang digunakan
disumbang oleh loji reaktor nuklear. Dianggarkan hampir 17% daripada penggunaan
elektrik dunia dihasilkan menerusi teknologi nuklear. Jadi, pembangunan negara amat
bergantung kepada kuasa nuklear ini.
Tenaga nuklear adalah sumber tenaga yang bersih dan berekonomi apabila
dihasilkan secara besar-besaran. Tenaga nuklear merupakan tenaga alternatif yang
penting bagi menggantikan sumber bahan api semula jadi, seperti arang batu dan
petroleum. Bagi sesetengah negara yang kekurangan sumber semula jadi amat
memerlukan tenaga nuklear. Kegunaan tenaga nuklear merupakan satu-satunya
penyelesaian kepada negara yang menghadapi masalah kekurangan tenaga.
HBSC4303 Fizik 2
20
Rajah 3.3.1 : Loji tenaga nuklear
4.0 Impak Kegunaan Radioisotop Kepada Kualiti Kehidupan
Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, teknologi radioisotop adalah suatu
bentuk teknologi yang digunakan dalam pelbagai bidang. Oleh itu, terdapat beberapa kesan
teknologi radioisotop terhadap kualiti kehidupan manusia dan bumi. Menurut penerangan
yang telah disumbangkan oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011), penggunaan
pelbagai aplikasi radioisotop boleh membawa pelbagai impak yang berlainan terhadap
kualiti kehidupan manusia di dunia ini. Sejajar dengan itu, pelbagai kesan yang akan
disebabkan oleh aplikasi teknologi radioisotop terhadap kualiti kehidupan manusia di dunia
ini akan dibincangkan secara terperinci.
4.1 Impak Positif
Seperti yang telah dikemukakan oleh Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-
Cuncic, Oscar (2006), penggunaan teknologi radioisotop dalam bidang perubatan seperti
mengunakan sinaran gama dan beta untuk dijadikan sebagai gama knife dan cyber knife
merupakan suatu sumbangan yang sangat penting untuk mempertingkatkan kadar
kehidupan manusia selepas menghidapi kanser terutamanya di bahagian kepala. Ini adalah
kerana sinaran gama ini boleh memotong dan memusnahkan sel barah dengan lebih tepat
tanpa merosakkan sel-sel yang normal di persekitarannya. Maka, seseorang pesakit akan
menghadapi kesan sampingan yang minimum selepas melakukan radioterapi ini.
HBSC4303 Fizik 2
21
Seterusnya, ia akan mempertingkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan manusia di
dunia ini.
Perkembangan dan penggunaan teknologi radioisotop akan dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan tahap kesihatan manusia. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas,
teknologi radioisotop adalah antara teknologi pada masa kini yang boleh digunakan untuk
mengatasi masalah kanser. Kanser adalah antara penyakit dan pembunuh nombor satu di
dunia. Ini kerana, masih tidak terdapat teknologi terbaik yang boleh digunakan untuk
membunuh ketumbuhan kanser pada badan manusia. Namun begitu, perkembangan
teknologi radioisotop dilihat sebagai penyelesaian utama yang dapat membantu mengatasi
penyakit kanser dengan lebih berkesan.
Menerusi teknologi radioisotop ini, alat pengimbas CAT dan laser akan digunakan
untuk membuat diagnosis penyakit. Dalam pada itu, Kobalt-60 akan turut digunakan untuk
membunuh sel-sel kanser yang terdapat di dalam badan pesakit. Menerusi proses seperti
ini, radioisotop fosforus dapat merawat kanser seperti kanser otam. Menerusi teknologi
radioisotop ini juga, pensterian alatan perubatan lebih sempurna akan dapat memastikan
tumor atau ketumbuhan yang terdapat pada pesakit akan dapat dihapuskan atau
dimusnahkan. Secara tidak langsung, hal ini akan dapat meningkatkan taraf kesihatan
manusia. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa teknologi radioisotop adalah
salah satu teknologi yang dapat membantu meningkatkan tahap kesihatan manusia
termasuklah dalam merawat penyakit kanser yang merupakan pembunuh utama bagi
kebanyakan pesakit di dunia.
Perkembangan teknologi radioisotop juga akan dapat meningkatkan kualiti
tanaman. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, teknologi radioisotop turut digunakan
dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti tanaman. Menerusi
teknologi radioisotop, tenaga radioaktif yang digunakan dalam teknologi radioisotop
berfungsi untuk mengesan pengambilan baja oleh tumbuhan-tumbuhan. Secara tidak
langsung, perkara ini akan dapat mengelakkan pengambilan baja yang berlebihan pada
tanaman. Secara tidak langsung, kualiti tanaman akan dapat ditingkatkan.
Dalam pada itu, aplikasi teknologi radioisotop juga boleh digunakan untuk
membunuh pelbagai serangga perosak dalam bidang pertanian. Secara langsung, ia juga
HBSC4303 Fizik 2
22
akan mempertingkatkan hasil tanaman yang mampu dihasilkan dalam sesebuah negara.
Sesungguhnya, sumber tanaman yang mencukupi merupakan suatu faktor yang begitu
penting untuk memastikan sumber makanan di dunia ini adalah sentiasa mencukupi dan
mengelakkan manusia sejagat daripada menghadapi risiko kekurangan sumber makanan
dan mengalami kebuluran. Oleh yang demikian, ia juga secara langsung mempertingkatkan
tahap dan kualiti kehidupan manusia di dunia ini.
Dalam pada itu, teknologi radioisotop yang menggunakan sinaran gamma akan
dapat memandulkan serangga perosak. Seperti mana yang menjadi antara masalah petani,
serangan seranggaperosak adalah risiko yang sering ditakuti oleh petani. Ini kerana,
serangga perosak akan memusnahkan tanaman dan seterusnya menjejaskan kualiti
tanaman. Namun begitu, teknologi radioisotop akan dapat membantu petani untuk
memandulkan serangga perosak dan mengurangkan risiko kemusnahan tanaman. Dengan
cara ini juga, bilangan serangga perosak dapat dikawal. Dalam masa yang sama, mutasi
aruhan menghasilkan baka tanaman yang lebih baik dan sinaran nuklear yang digunakan
dalam teknologi radioisotop akan dapat mengubah tanaman. Secara tidak langsung, kualiti
tanaman yang dihasilkan akan dapat ditingkatkan dan seterusnya mampu mempengaruhi
tahap kesihatan manusia.
Penggunaan teknologi radioisotop juga akan dapat mengurangkan kesan rumah
hijau kepada kehidupan di muka bumi. Kesan rumah hijau adalah suatu bentuk pemanasan
yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau di dalam sesuatu ruangan tertutup
meningkat dan menyekat haba daripada mudah terbebas. Kesan ini tidak hanya tertakluk
pada pemanasan global semata-mat. Sebaliknya, turut memberikan kesan ke atas mana-
mana ruang. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi radioisotop akan dapat
membantu mengatasi kesan rumah hijau. Ini kerana, tenaga nuklear yang digunakan dalam
teknologi radioisotop dikatakan sangat mesra alam. Penghasilan tenaga elektrik dengan
menggunakan tenaga nuklear tidak akan mencemarkan udara. Ini kerana logi tenaga
nuklear tidak akan membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon, methane, ozon dan
CFC semasa beroperasi dan dengan itu tidak mencemarkan udara. Dalam hal ini, ia akan
membantu mengurangkan kesan rumah hijau. Selain itu, pembinaan logi nuklear juga tidak
memerlukan kawasan yang besar dan dalam jangka masa panjang, tenaga nuklear akan
menghasilkan tenaga elektrik yang lebih murah kerana kos operasinya yang rendah. Ini
pastinya satu berita baik kepada pengguna. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi
HBSC4303 Fizik 2
23
radioisotop akan dapat membantu mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan rumah
hijau kepada kehidupan di muka bumi.
Perkembangan teknologi radioisotop dalam bidang perindustrian menggalakkan
ekonomi sesebuah negara menjadi dinamik dan berkembang. Maka mutu dan taraf hidup
masyarakat akan meningkat.Aplikasi teknologi rasioisotop dalam bidang perindustrian
membawa pertambahan nilai yang tinggi, pendapatan dan pekerjaaan kepada tenaga
manusia sesebuah negara, harga pasaran pengeluarannya juga adalah lebih stabil.
Teknologi ini juga menawarkan banyak kelebihan terutamanya dalam meningkatkan
produktiviti dan mempertingkatkan kualiti produk industri.
Teknologi radioisotop juga boleh dijadikan sebagai salah satu sumber tenaga.
Teknologi radioisotop yang menggunakan tenaga nuklear kini menjadi salah satu daripada
pilihan untuk menjana tenaga elektrik tetapi pelbagai reaksi dan persepsi tercetus daripada
perkataan nuklear itu sendiri. Proses penjanaan tenaga elektrik menggunakan tenaga
nuklear melibatkan kitaran bahan api yang dimulai dengan perlombongan uranium, yang
merupakan sumber utama untuk menyediakan tenaga nuklear. Selepas itu, ia akan
menjalani proses penukaran uranium, pengayaan uranium, penukaran semua uranium,
fabrikasi bahan api dan diikuti dengan penggunaan dalam loji janakuasa nuklear.
Menurut sumber Agensi Nuklear Malaysia (ANK), penjanaan elektrik melalui loji
janakuasa nuklear mampu menjamin keselamatan perbekalan tenaga negara. Selepas 2030,
loji-loji janakuasa nuklear generasi keempat yang masih lagi dibangunkan dijangka bukan
hanya mampu menghasilkan elektrik, tetapi juga hidrogen cecair yang boleh diedarkan
melalui sistem paip untuk dijadikan bahan api gantian petroleum bagi sektor
pengangkutan, industri, domestik, komersial dan juga sektor-sektor lain.
Di samping aspek kos, penggunaan kuasa nuklear mampu mempertingkatkan
keselamatan perbekalan tenaga negara kerana jumlah tenaga yang boleh diperolehi
daripada setiap tan bahan api nuklear, iaitu uranium, adalah jauh lebih tinggi daripada
sumber tenaga lain.Sumber tenaga nuklear mampu menjamin keselamatan perbekalan
tenaga negara kerana semua jenis bahan api nuklear, sama ada uranium, thorium atau
plutonium, mengandungi tenaga spesifik yang tinggi, tenaga spesifik adalah jumlah tenaga
yang boleh dihasilkan dari setiap kilogram sesuatu jenis bahan api.
HBSC4303 Fizik 2
24
Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa manfaat dan
kebaikan penggunaan teknologi radioisotop dalam meningkatkan kualiti kehidupan di
muka bumi seperti mana yang telah dijelaskan di atas.
4.2 Impak Negatif
Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi radioisotop ini tetap membawa
pelbagai impak negatif kepada kesejahteraan dan kualiti kehidupan manusia dalam
masyarakat Malaysia. Antaranya ialah ia akan menyebabkan berlakunya mutasi pada
manusia terutamanya mereka yang terdedah kepada sinaran radioisotop yang berlebihan.
Menurut penerangan yang telah dikemukakan oleh Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO;
Stigbrand, T; Tennvall, J (2003), pendedahan seseorang individu kepada sinaran
radioisotop yang berlebihan yang menyebabkan sel mereka mutasi dan ia akan
menyebabkan mereka lebih senang menghidapi penyakit barah ataupun kanser.
Berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh R.H. Petrucci, W.S. Harwood
and F.G. Herring (2002) juga menunjukkan bahawa perkembangan dalam teknologi
radioisotop ini juga akan membawa impak yang negatif seperti merosakkan genetif dan
DNA untuk manusia. Contohnya, mereka yang hamil sekiranya terdedah terlalu banyak
kepada sinaran radioisotop ini akan berkemungkinan yang tinggi dalam melahirkan bayi
yang cacat ataupun tidak sempurna dalam aspek fizikal mahupun mental. Maka, ia akan
merosakkan kesejateraan dan kualiti kehidupan manusia di masa hadapan sekiranya
mereka terdedah kepada sumber dan sinaran radioisotop ini secara berlebihan. Ini
merupakan suatu implikasi yang sering berlaku kepada manusia dan disebabkan oleh
pendedahan mereka kepada sinaran radioisotop yang berlebihan ini.
Rajah 4.2.1 : Bayi cacat
HBSC4303 Fizik 2
25
Masalah kuasa nuklear adalah potensi ancamannya terhadap keselamatan dan
kesihatan masyarakat, ia berdasarkan panduan daripada Uranium Information Centre
Limited (UIC). Kebocoran sinaran mungkin berlaku semasa kemalangan. Kemalangan di
loji nuklear akan menimbulkan keletupan dan menyebabkan kehilangan nyawa manusia
serta kemusnahan bangunan. Wabak-wabak penyakit akan merebak kerana persekitaran
yang kotor. Penyakit yang merebak boleh menyebabkan kadar kematian yang meningkat,
ia akan menjejaskan nama negara dan turut mempengaruhi pendapatan negara.
Rajah 4.2.2 : Letupan nuklear
HBSC4303 Fizik 2
26
5.0 Kesimpulan
Secara kesimpulannya, radioisotop adalah bermaksud suatu isotop yang mana
nukleusnya adalah tidak stabil. Sesungguhnya, radioisotop ini mempunyai kegunaan yang
luas dalam pelbagai bidang yang berlainan. Contohnya, pertanian, perubatan, alam sekitar
dan perindustrian. Antara kebaikan yang dibawa oleh perkembangan radioisotop adalah
seperti sesuai dan penting untuk digunakan dalam pembuatan kertas, kepingan plastik dan
juga kepingan logam. Ini adalah kerana sumber zarah beta boleh diletakkan di sebelah
kepingan dan pengesan di sebelah lagi untuk mengawal ketebalan pemotongan secara
automatik.
Oleh yang demikian, penggunaan teknologi radioisotop boleh digunakan dalam
pelbagai bidang. Dengan menggunakan teknologi radioisotop di negara mundur dan
miskin, maka proses untuk membangunkan negara mundur dan miskin akan dapat
dilakukan dengan lebih cepat dengan kos yang rendah. Ini kerana, teknologi radioisotop ini
boleh diperolehi daripada sumber alam dan hanya perlu dikesan dengan menggunakan
teknologi tertentu. Dengan cara seperti ini juga, maka proses pembangunan sesebuah
negara tidak akan menjejaskan sumber alam semula jadi.
Selain itu, teknologi radioisotop ini juga penting untuk mempertingkatkan
kecanggihan teknologi perubatan untuk sesebuah negara. Sesungguhnya, perkembangan
teknologi radioisotop ini adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai sumber tenaga
yang penting untuk sesebuah negara.
Walau bagaimanapun, perkembangan radioisotop ini juga akan mendatangkan
pelbagai kesan negatif seperti menyebabkan berlakunya mutasi pada manusia terutamanya
mereka yang terdedah kepada sinaran radioisotop yang berlebihan. Perkembangan dalam
teknologi radioisotop ini juga akan membawa impak yang negatif seperti merosakkan
genetif dan DNA untuk manusia. Oleh yang demikian, semua negara adalah dinasihatkan
supaya mengintegrasikan aplikasi radioisotop ini dengan berhati-hati dalam pelbagai aspek
dalam kehidupan supaya risiko dan kesan negatif aplikasi ini terhadap kesejahteraan dan
kualiti kehidupan manusia dapat diminimumkan.
HBSC4303 Fizik 2
27
Rujukan
Ball, J.L. & Moore, A.D. 2006. Essential physics for radiographer. 3rd Edition. Oxford:
Blackwell Science Publications.
Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003). "Tumour therapy with
radionuclides: assessment of progress and problems". Radiotherapy and
Oncology66 (2): 107–117. doi:10.1016/S0167-8140(02)00374-2. PMID 12648782
Department of Environmental (1989). Environmental Quality Report 1988. Kuala Lumpur:
Ministry of Sciences, Technology and the Environment.
Erma. (2013). Manfaat dan bahaya sinar radioaktif. Dimuat turun pada Sept 21, 2014 dari
http://www.kolomsehat.com/manfaat-dan-bahaya-sinar-matahari/
Lilley, J. 2001. Nuclear physics, principles and applications. Chichester: John Wiley and
Sons.
Lim, P.C., Lim, C.C. & Toh, K.K. (2004). Fizik. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.
Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011). "Radionuclides, 1. Introduction".
"Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry ".
doi10.1002/14356007.a22_499.pub2.ISBN 3527306730.
Martin, James (2006). Physics for Radiation Protection: A Handbook.
p. 130. ISBN 3527406115.
Mohmadisa Hashim dan Mohamad Suhaily Che Ngah (2005). Pembangunan dan Alam
Sekitar Di Malaysia, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Nilung, T.(2013). Kelebihan sinar radioisotop. Dimuat turun pada Jun 21, 2014 darihttp:/
/nilungtelele.blogspot.com/2013/07/khasiat-sinar-matahari-pagi-untuk.html
HBSC4303 Fizik 2
28
Siti Hendon & Hafshah Muhammad. (2014). Physics II. (2nd ed.). Kuala Lumpur: Open
Universiti Malaysia (OUM).
Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006). "Tests of the standard
electroweak model in nuclear beta decay". Reviews of Modern Physics 78 (3):
991. arXiv:nuclex/0605029. Bibcode:2006RvMP...78..991S. doi:10.1103/RevMod
Phys.78.991
Utusan. (2013). Pemakanan cegah kanser. Dimuat turun pada Jun 21, 2014 dari
http://www.utu san.com.my/utusan/Kesihatan/20130106/kn_05/Pemakanan-
cegah-kanser
Zal U’yun Wan Mahmood.(2008). Teknologi Radioisotop. Dimuat turun pada Jun 21,
2014 dari http://aktifisika.wordpress.com/2008/11/17/teknologi_radioisotop.html

Recomendados

10.0 keradioaktifan por
10.0 keradioaktifan10.0 keradioaktifan
10.0 keradioaktifanMrHan Physics
45.5K visualizações23 slides
6.0 TENAGA NUKLEAR por
6.0 TENAGA NUKLEAR6.0 TENAGA NUKLEAR
6.0 TENAGA NUKLEARNirmala Josephine
62.9K visualizações63 slides
Bab 6.2 por
Bab 6.2Bab 6.2
Bab 6.2Mohd Taufik Ibrahim
46.3K visualizações19 slides
Jadual ion kimia por
Jadual ion kimia Jadual ion kimia
Jadual ion kimia alhalfeast
81.1K visualizações1 slide
5.2 Meiosis (Pembahagian Sel) por
5.2 Meiosis (Pembahagian Sel)5.2 Meiosis (Pembahagian Sel)
5.2 Meiosis (Pembahagian Sel)Jummy Masindah Jm
59.2K visualizações21 slides
Sifat fizik kumpulan 17 por
Sifat fizik kumpulan 17Sifat fizik kumpulan 17
Sifat fizik kumpulan 17Bayyinah Raflis
15.9K visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Nombor proton, nombor nukleon & isotop por
Nombor proton, nombor nukleon & isotopNombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotopleucosolonia
127.3K visualizações17 slides
Elektrolit dan bukan elektrolit por
Elektrolit dan bukan elektrolitElektrolit dan bukan elektrolit
Elektrolit dan bukan elektrolitZuhailah Hashim
48K visualizações16 slides
Bab 8 cahaya dan optik (1) por
Bab 8 cahaya dan optik (1)Bab 8 cahaya dan optik (1)
Bab 8 cahaya dan optik (1)mimie Ramli
76.9K visualizações113 slides
8 garam por
8 garam8 garam
8 garamelemaran
53.9K visualizações21 slides
Bab 2 koordinasi badan por
Bab 2 koordinasi badanBab 2 koordinasi badan
Bab 2 koordinasi badanElla Samad
184.4K visualizações67 slides
Bab 6 por
Bab 6Bab 6
Bab 6ruhananadzir
222.6K visualizações48 slides

Mais procurados(20)

Nombor proton, nombor nukleon & isotop por leucosolonia
Nombor proton, nombor nukleon & isotopNombor proton, nombor nukleon & isotop
Nombor proton, nombor nukleon & isotop
leucosolonia127.3K visualizações
Elektrolit dan bukan elektrolit por Zuhailah Hashim
Elektrolit dan bukan elektrolitElektrolit dan bukan elektrolit
Elektrolit dan bukan elektrolit
Zuhailah Hashim48K visualizações
Bab 8 cahaya dan optik (1) por mimie Ramli
Bab 8 cahaya dan optik (1)Bab 8 cahaya dan optik (1)
Bab 8 cahaya dan optik (1)
mimie Ramli76.9K visualizações
8 garam por elemaran
8 garam8 garam
8 garam
elemaran53.9K visualizações
Bab 2 koordinasi badan por Ella Samad
Bab 2 koordinasi badanBab 2 koordinasi badan
Bab 2 koordinasi badan
Ella Samad184.4K visualizações
Bab 6 por ruhananadzir
Bab 6Bab 6
Bab 6
ruhananadzir222.6K visualizações
Bab 4-kesihatan-manusia por Fazrul Yo
Bab 4-kesihatan-manusiaBab 4-kesihatan-manusia
Bab 4-kesihatan-manusia
Fazrul Yo114.2K visualizações
SAINS TINGKATAN 4 BAB 8 por sumayy fa
SAINS TINGKATAN 4 BAB 8SAINS TINGKATAN 4 BAB 8
SAINS TINGKATAN 4 BAB 8
sumayy fa143.9K visualizações
Amali wajib biologi kssm tingkatan 4 por NORRAZITABINTIMOKHTA
Amali wajib biologi kssm tingkatan 4Amali wajib biologi kssm tingkatan 4
Amali wajib biologi kssm tingkatan 4
NORRAZITABINTIMOKHTA9K visualizações
2.0 daya dan gerakan por MrHan Physics
2.0 daya dan gerakan2.0 daya dan gerakan
2.0 daya dan gerakan
MrHan Physics66.7K visualizações
unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4 por Ir Deena
 unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4 unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
unsur unsur kumpulan 18 - Kimia Tingkatan 4
Ir Deena38.5K visualizações
Perbandingan antara Mitosis dan Meiosis por Mohd Shukri Suib
Perbandingan antara Mitosis dan MeiosisPerbandingan antara Mitosis dan Meiosis
Perbandingan antara Mitosis dan Meiosis
Mohd Shukri Suib40K visualizações
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay) por Jummy Masindah Jm
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Unsur peralihan bab 4 tingkatan 4 (malay)
Jummy Masindah Jm49.9K visualizações
Kepentingan alam sekitar por Chandralegah Kuppusamy
Kepentingan alam sekitarKepentingan alam sekitar
Kepentingan alam sekitar
Chandralegah Kuppusamy177.2K visualizações
Gerakan kesedaran nasionalisme por firo HAR
Gerakan kesedaran nasionalisme Gerakan kesedaran nasionalisme
Gerakan kesedaran nasionalisme
firo HAR54.7K visualizações
3.0 daya dan tekanan por MrHan Physics
3.0 daya dan tekanan3.0 daya dan tekanan
3.0 daya dan tekanan
MrHan Physics47K visualizações
FIZIK TG 5 KANTA por Ramli Rem
FIZIK TG 5 KANTAFIZIK TG 5 KANTA
FIZIK TG 5 KANTA
Ramli Rem61.5K visualizações

Destaque

Tabela De Integrais por
Tabela De IntegraisTabela De Integrais
Tabela De IntegraisKarreyro
6.4K visualizações2 slides
Tabela derivadas e integrais por
Tabela derivadas e integraisTabela derivadas e integrais
Tabela derivadas e integraisAdriano Alves Pessoa
27.9K visualizações1 slide
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal... por
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...Catur Prasetyo
24.3K visualizações11 slides
penggunaan radioaktif por
penggunaan radioaktifpenggunaan radioaktif
penggunaan radioaktifLilis Yulistiani Yulistiani
8K visualizações32 slides
MANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN por
MANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPANMANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
MANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPANNur Widdya Kurniati
97.6K visualizações9 slides
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele... por
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele...Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele...
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele...Sherly Jewinly
50.7K visualizações14 slides

Destaque(7)

Tabela De Integrais por Karreyro
Tabela De IntegraisTabela De Integrais
Tabela De Integrais
Karreyro6.4K visualizações
Tabela derivadas e integrais por Adriano Alves Pessoa
Tabela derivadas e integraisTabela derivadas e integrais
Tabela derivadas e integrais
Adriano Alves Pessoa27.9K visualizações
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal... por Catur Prasetyo
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...
Catur Prasetyo24.3K visualizações
MANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN por Nur Widdya Kurniati
MANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPANMANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
MANFAAT RADIOISOTOP DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
Nur Widdya Kurniati97.6K visualizações
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele... por Sherly Jewinly
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele...Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele...
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Tenaga Nuklear sebagai Penjana Tenaga Ele...
Sherly Jewinly50.7K visualizações
Gelombang por Nor Azilah Ibrahim
GelombangGelombang
Gelombang
Nor Azilah Ibrahim112.4K visualizações

Similar a Fizik Radioisotop

Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan por
Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan
Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan Winniey Tillich Wahyuni
10.7K visualizações12 slides
ATN utk Kedokteran por
ATN utk KedokteranATN utk Kedokteran
ATN utk KedokteranPak Zaenal
515 visualizações115 slides
Manfaat radio aktif dalam kehidupan sehari por
Manfaat radio aktif dalam kehidupan sehariManfaat radio aktif dalam kehidupan sehari
Manfaat radio aktif dalam kehidupan sehariYukie Prima Simarmata
7.7K visualizações3 slides
Blog por
BlogBlog
Blogfirmanfds
258 visualizações13 slides
Penggunaan radionuklida dalam bidang kedokteran por
Penggunaan radionuklida dalam bidang kedokteranPenggunaan radionuklida dalam bidang kedokteran
Penggunaan radionuklida dalam bidang kedokteranEvina Nathalia
4.5K visualizações20 slides
Manfaat teknologi nuklir por
Manfaat teknologi nuklirManfaat teknologi nuklir
Manfaat teknologi nukliridrismuhamad
1.7K visualizações9 slides

Similar a Fizik Radioisotop(20)

Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan por Winniey Tillich Wahyuni
Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan
Aplikasi radiofarmasi dalam dunia kesehatan
Winniey Tillich Wahyuni10.7K visualizações
ATN utk Kedokteran por Pak Zaenal
ATN utk KedokteranATN utk Kedokteran
ATN utk Kedokteran
Pak Zaenal515 visualizações
Manfaat radio aktif dalam kehidupan sehari por Yukie Prima Simarmata
Manfaat radio aktif dalam kehidupan sehariManfaat radio aktif dalam kehidupan sehari
Manfaat radio aktif dalam kehidupan sehari
Yukie Prima Simarmata7.7K visualizações
Blog por firmanfds
BlogBlog
Blog
firmanfds258 visualizações
Penggunaan radionuklida dalam bidang kedokteran por Evina Nathalia
Penggunaan radionuklida dalam bidang kedokteranPenggunaan radionuklida dalam bidang kedokteran
Penggunaan radionuklida dalam bidang kedokteran
Evina Nathalia4.5K visualizações
Manfaat teknologi nuklir por idrismuhamad
Manfaat teknologi nuklirManfaat teknologi nuklir
Manfaat teknologi nuklir
idrismuhamad1.7K visualizações
[Presentasi] Penggunaan dan Bahaya Radioisotop por Muhamad Imam Khairy
[Presentasi] Penggunaan dan Bahaya Radioisotop[Presentasi] Penggunaan dan Bahaya Radioisotop
[Presentasi] Penggunaan dan Bahaya Radioisotop
Muhamad Imam Khairy13K visualizações
Makalah bahaya radiasi akbdi muna por Septian Muna Barakati
Makalah bahaya radiasi akbdi munaMakalah bahaya radiasi akbdi muna
Makalah bahaya radiasi akbdi muna
Septian Muna Barakati177 visualizações
Pemanfaatan nuklir dalam berbagai bidang por azzam zukhrofani iman
Pemanfaatan nuklir dalam berbagai bidangPemanfaatan nuklir dalam berbagai bidang
Pemanfaatan nuklir dalam berbagai bidang
azzam zukhrofani iman17.1K visualizações
14708251105_Maria hanifah_ radioaktifitas dan teknologi nuklir por IPA 2014
14708251105_Maria hanifah_ radioaktifitas dan teknologi nuklir14708251105_Maria hanifah_ radioaktifitas dan teknologi nuklir
14708251105_Maria hanifah_ radioaktifitas dan teknologi nuklir
IPA 20142K visualizações
Ppt penggunaan ra por Nurul Husain
Ppt penggunaan raPpt penggunaan ra
Ppt penggunaan ra
Nurul Husain971 visualizações
Kel. 6 - Reaksi Fusi dan Pemanfaatan Radioisotop por ITB
Kel. 6 - Reaksi Fusi dan Pemanfaatan RadioisotopKel. 6 - Reaksi Fusi dan Pemanfaatan Radioisotop
Kel. 6 - Reaksi Fusi dan Pemanfaatan Radioisotop
ITB3.1K visualizações
Nuklir sumber energi masa depan por rabiati
Nuklir sumber energi masa depanNuklir sumber energi masa depan
Nuklir sumber energi masa depan
rabiati679 visualizações
Tugas fisika radioisotop (w o cover) por Ridho Pasopati
Tugas fisika radioisotop (w o cover)Tugas fisika radioisotop (w o cover)
Tugas fisika radioisotop (w o cover)
Ridho Pasopati2.1K visualizações
10. RADIOFARMASI.pptx por Wildan871875
10. RADIOFARMASI.pptx10. RADIOFARMASI.pptx
10. RADIOFARMASI.pptx
Wildan87187568 visualizações
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs por arni12345
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rsproteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
proteksi dan keselamatan keselamatan radiasi di rs
arni12345221 visualizações
Makalah bahaya radiasi akbdi muna por Septian Muna Barakati
Makalah bahaya radiasi akbdi munaMakalah bahaya radiasi akbdi muna
Makalah bahaya radiasi akbdi muna
Septian Muna Barakati107 visualizações
Makalah bahaya radiasi akbdi muna por Warnet Raha
Makalah bahaya radiasi akbdi munaMakalah bahaya radiasi akbdi muna
Makalah bahaya radiasi akbdi muna
Warnet Raha200 visualizações

Mais de Cool University

Sains (kssr) upsr 2016 format dan instrumen por
Sains (kssr) upsr 2016 format dan instrumenSains (kssr) upsr 2016 format dan instrumen
Sains (kssr) upsr 2016 format dan instrumenCool University
1.4K visualizações161 slides
Introduction of Science lab por
Introduction of Science labIntroduction of Science lab
Introduction of Science labCool University
8.9K visualizações6 slides
Report of science lab por
Report of science labReport of science lab
Report of science labCool University
220 visualizações8 slides
Pengenalan makmal sains por
Pengenalan makmal sainsPengenalan makmal sains
Pengenalan makmal sainsCool University
2.5K visualizações7 slides
Laporan pembangunan makmal sains por
Laporan pembangunan makmal sainsLaporan pembangunan makmal sains
Laporan pembangunan makmal sainsCool University
2.4K visualizações8 slides
Earth and Space por
Earth and Space Earth and Space
Earth and Space Cool University
405 visualizações31 slides

Mais de Cool University(20)

Sains (kssr) upsr 2016 format dan instrumen por Cool University
Sains (kssr) upsr 2016 format dan instrumenSains (kssr) upsr 2016 format dan instrumen
Sains (kssr) upsr 2016 format dan instrumen
Cool University1.4K visualizações
Introduction of Science lab por Cool University
Introduction of Science labIntroduction of Science lab
Introduction of Science lab
Cool University8.9K visualizações
Report of science lab por Cool University
Report of science labReport of science lab
Report of science lab
Cool University220 visualizações
Pengenalan makmal sains por Cool University
Pengenalan makmal sainsPengenalan makmal sains
Pengenalan makmal sains
Cool University2.5K visualizações
Laporan pembangunan makmal sains por Cool University
Laporan pembangunan makmal sainsLaporan pembangunan makmal sains
Laporan pembangunan makmal sains
Cool University2.4K visualizações
Earth and Space por Cool University
Earth and Space Earth and Space
Earth and Space
Cool University405 visualizações
中华文化概论 por Cool University
中华文化概论 中华文化概论
中华文化概论
Cool University767 visualizações
HBMT 3103 Teaching of Elementary Mathematic por Cool University
HBMT 3103 Teaching of Elementary MathematicHBMT 3103 Teaching of Elementary Mathematic
HBMT 3103 Teaching of Elementary Mathematic
Cool University2.2K visualizações
HBMT 1203 Mathematic por Cool University
HBMT 1203 MathematicHBMT 1203 Mathematic
HBMT 1203 Mathematic
Cool University1.7K visualizações
HBCL3103 Tatabahasa Bahasa Cina Moden II por Cool University
HBCL3103 Tatabahasa Bahasa Cina Moden IIHBCL3103 Tatabahasa Bahasa Cina Moden II
HBCL3103 Tatabahasa Bahasa Cina Moden II
Cool University567 visualizações
HBSC1203 BIOLOGY I por Cool University
HBSC1203 BIOLOGY IHBSC1203 BIOLOGY I
HBSC1203 BIOLOGY I
Cool University3.2K visualizações
Teaching and Learning of Science por Cool University
Teaching and Learning of ScienceTeaching and Learning of Science
Teaching and Learning of Science
Cool University3.9K visualizações
HBSC3303 School Science Curriculum por Cool University
HBSC3303 School Science CurriculumHBSC3303 School Science Curriculum
HBSC3303 School Science Curriculum
Cool University4.8K visualizações
HBSC 3203 por Cool University
HBSC 3203 HBSC 3203
HBSC 3203
Cool University1.8K visualizações
HBSC 2103 por Cool University
HBSC 2103 HBSC 2103
HBSC 2103
Cool University2.4K visualizações
HBMT 3203 por Cool University
HBMT 3203 HBMT 3203
HBMT 3203
Cool University1.2K visualizações
HBMT2103 Pengajaran Matematik Sekolah Rendah por Cool University
HBMT2103 Pengajaran Matematik Sekolah RendahHBMT2103 Pengajaran Matematik Sekolah Rendah
HBMT2103 Pengajaran Matematik Sekolah Rendah
Cool University1.2K visualizações
HBCL3203 中国古代诗歌教学 por Cool University
HBCL3203 中国古代诗歌教学HBCL3203 中国古代诗歌教学
HBCL3203 中国古代诗歌教学
Cool University364 visualizações
HBCL2103 Pedagogi Bahasa Cina por Cool University
HBCL2103 Pedagogi Bahasa Cina HBCL2103 Pedagogi Bahasa Cina
HBCL2103 Pedagogi Bahasa Cina
Cool University625 visualizações
HBCL1203 BC yuyin por Cool University
HBCL1203 BC yuyinHBCL1203 BC yuyin
HBCL1203 BC yuyin
Cool University338 visualizações

Fizik Radioisotop

 • 1. HBSC4303 Fizik 2 1 1.0 Pengenalan 1.1 Konsep Radioisotop Seperti yang telah diterangkan oleh Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003), radioisotop adalah bermaksud suatu isotop yang mana nukleusnya adalah tidak stabil. Sesungguhnya, beliau juga menerangkan bahawa radioisotop ini boleh wujud dalam bentuk semulajadi ataupun dihasilkan apabila nucleus yang stabil telah dilanggarkan dan dihentamkan oleh zarah Alfa, proton ataupun neutron. Sesungguhnya, Martin, James (2006) juga menerangkan bahawa radioisotop tersebut akan mereput dengan melakukan pemancaran sinaran radioaktif ataupun zarah alfa, zarah beta dan zarah gama. Tiga jenis sinaran radioaktifan yang boleh dikeluarkan oleh nukleus atom yang tidak stabil adalah zarah alfa (-α) , zarah beta (-β) dan sinar gama (-γ). Ketiga-tiga sinaran tersebut tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Unsur radioaktif akan berterusan mengeluarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi stabil (Yap, E.K. dan Khoo, G.K.). Pada masa yang sama, penerangan yang dikemukakan oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011) telah menunjukkan bahawa isotop merupakan suatu unsur dan ia merupakan atom-atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi mempunyai bilangan neutron yang berlainan. Sesungguhnya, beliau juga berpendapat bahawa radioisotop ini mempunyai kegunaan yang luas dalam pelbagai bidang yang berlainan. Antara ciri-ciri asas untuk radioisotop adalah termasuklah: • Bahan radioaktif yang telah mereput dengan kadar keaktifan yang semakin berkurangan. • Bahan radiaoktif yang mengeluarkan sinaran radioaktif • Sinaran radioaktif menembusi bahan. • Sinaran radioaktif menyebabkan pengionan molekul bahan. • Sinaran radioaktif menyebabkan mutasi sel. • Sinaran radioaktif membunuh sel Sesungguhnya, ciri-ciri yang berlainan bagi radioisotop ini adalah cukup penting untuk membentukkan kegunaan yang berlainan seperti dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Menurut penerangan yang telah dikemukakan oleh R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring (2002), teknologi ini menawarkan banyak kelebihan terutamanya dalam meningkatkan produktiviti dan mempertingkatkan kualiti produk yang
 • 2. HBSC4303 Fizik 2 2 tidak boleh diperoleh dengan kaedah lain. Selain itu, kelebihannya boleh dilakukan secara berterusan, cepat, tepat dan persis serta dapat menjimatkan kos. Antara penggunaan teknologi nuklear yang telah banyak memberikan faedah termasuklah pertanian, pemprosesan makanan dan peralatan perubatan, perubatan, industri, penjanaan loji kuasa nuklear dan alam sekitar. Oleh yang demikian, beliau juga menasihatkan manusia sejagat supaya menggunakan radioisotop ini dengan berhati-hati supaya dapat memaksimumkan kebaikan serta manfaat radioisotop ini dan mengelakkan ataupun meminimumkan keburukan radioisotop dalam kehidupan harian. Radionuklida atau radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif. Radionuklida mampu memancarkan radiasi. Radioisotop terbentuk secara alamiah atau sengaja dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Penghasilkan radioisotop dengan proses pengaktifan dilakukan dengan cara memperbaiki isotop agar stabil dengan neutron di dalam teras reaktor. Proses ini dikenali sebagai irradiasi neutron. Neutron yang dipancarkan akan masuk ke dalam atom sasaran sehingga jumlah neutron dalam sasaran tersebut bertambah. Proses ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan kandungan atom sehingga berubah sifat menjadi radioaktif. Dalam dunia teknologi, radioisotop berperanan sebagai penjejak dan tidak terlepas dari sifat-sifat khas yang dimilikinya. Salah satu daripada peranan radioisotop ialah radioisotop memancarkan radiasi walau di mana teknologi ini ditempatkan dan mudah dikesan. Radioisotop diibaratkan seperti lampu yang tidak pernah padam dan sentiasa memancarkan cahayanya. Walaupun berada dalam jumlah yang kecil, radioisotop tetap dapat dikesan kedudukannya. Dengan teknologi pengesan radiasi masa kini, radioisotop dalam kisaran pikogram (satu per satu trilyun gram) pun dapat dikesan dengan mudah. 1.2 Kegunaan Radioisotop Antara kegunaan pelbagai jenis radioisotop yang berlainan adalah seperti yang disenaraikan dalam jadual yang berikut:
 • 3. HBSC4303 Fizik 2 3 Jadual 1.2.1 :Unsur dan kegunaan Bil Nama Unsur Manfaat / Kegunaan 1. Iodium (I-131) -Mencari ketidaknormalan pada tiroid / kelenjar tiroid. -Di bidang hidrologi dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran sungai. 2 Iodium (I-123) -Disuntikkan pada pasien untuk mengetahui ada tidaknya gangguan ginjal. 3 Karbon (C-14) -Mencari ketidaknormalan yang berhubungan dengan diabetes dan anemia. 4 Kromium (Cr-51) -Keperluan scanning limpa. 5 Selenium (Se-75) -Keperluan scanning pankreas. 6 Teknetium (Tc-99) -Keperluan scanning tulang dan paru-paru -Scanning kerusakan jantung -Menyelidiki kebocoran saluran air bawah tanah. 7 Ti-201 -Mendeteksi kerusakan jantung, digunakan bersama dengan Tc-99. 8 Galium (Ga-67) -Keperluan scanning getah bening. 9 Xe-133 -Mendeteksi kesehatan paru-paru. 10 Fe-59 -Mempelajari pembentukan sel darah merah. 11 Natrium (Na-24) -Untuk deteksi penyempitan pembuluh darah/trombosis -Mendeteksi kebocoran saluran air bawah tanah dan menyelidiki kecepatan aliran sungai -Di bidang kesehatan digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah. 12 Radioisotop Silikon -Perunut radioisotop pada proses pengerukan lumpur pelabuhan atau terowongan. 13 Fosfor (P-32) -Di bidang pertanian ddapat digunakan untuk memperkirakan jumlah pupuk yang diperlukan tanaman. -Di bidang kesehatan dapat digunakan mendeteksi penyakit
 • 4. HBSC4303 Fizik 2 4 mata, tumor dan hati. 14 Karbon (C-14) -Mengukur umur fosil hewan, tumbuhan dan manusia (dengan pengukuran pancaran sinar beta). 15 Uranium (U-238) -Menaksir umur batuan. 16 Uranium (U-235) -Reaksi berantai terkendali dalam PLTN. 17 Kobalt (Co-60) -Mengontrol pertumbuhan beberapa jenis kanker melalui sinar gamma yang dihasilkan. 18 Isotop 8O15 -Menganalisis proses fotosintesis pada tanaman. 19 Isotop O-18 -Di bidang kimia dapat digunakan sebagai atom tracer / perunut asal mula molekul air yang terbentuk. 20 K-40 -K-40 digunakan bersama-sama dengan dan Ar-40 stabil untuk mengukur umur batuan, dengan membandingkan konsentrasi K-40 dan Ar-40 pada batuan. Rajah 1.2.1: Contoh unsur radioisotop Radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain sehingga sifat kimia yang dimiliki radioisotop sama dengan isotop-isotop lain dari unsur yang sama. Contohnya seperti radioisotop karbon-14 yang memiliki karakteristik kimia yang sama dengan karbon-12. Selain itu, radiasi yang dipancarkan, terutamanya radiasi gamma,
 • 5. HBSC4303 Fizik 2 5 memiliki daya tembus yang tinggi. Logam yang memiliki ketebalan yang tinggi juga dapat ditembusi dengan menggunakan radiasi gamma dan seterusnya memudahkan proses mengesan radioisotop. Oleh yang demikian, radioisotop adalah suatu bentuk teknologi yang dilihat mempunyai banyak kesan dan manfaat kepada manusia seperti mana yang akan dihuraikan dalam tugasan ini. Aspek perkembangan teknologi radioisotop di dalam negara Malaysia akan diterangkan dan tiga kegunaan utama teknologi radioisotop terutamanya dalam usaha mempertingkatkan kesejahteraan kehidupan manusia juga dikemukakan. Selain itu, pelbagai impak positif dan kesan negatif yang mungkin disebabkan oleh pelbagai aplikasi radioisotop terhadap kualiti kehidupan manusia dalam masyarakat pada hari ini. Pelbagai contoh yang relevan dan kesimpulan yang menyeluruh mengenai kegunaan dan kepentingan perkembangan teknologi radioisotop terhadap masyarakat dan kehidupan manusia dikemukakan. 2.0 Aplikasi Teknologi Radioisotop Dalam Pelbagai Bidang Di Malaysia Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa perkembangan teknologi dalam aplikasi radioisotop merupakan suatu titik permulaan yang begitu penting untuk mempertingkatkan tahap kehidupan dan produktiviti dalam masyarakat Malaysia. Semua kegunaan dan perkembangan teknologi radioisotop di Malaysia akan dibincangkan secara terperinci. Menurut Pengawai Penyelidik Kanan, Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT), iaitu Dr. Rusli Ibrahim menyatakan bahawa penggunaan teknologi radioisotop semakin meningkat di Malaysia. Menurut E.K. Yap dan G.K. Khoo, aplikasi teknologi radioisotop dalam pelbagai bidang di Malaysia adalah termasuklah pertanian, perubatan, perindustrian dan penyelidikan di Malaysia dengan tujuan dan kegunaan masing-masing. 2.1 Pertanian 2.1.1 Pengawalan serangga perosak Negara Malaysia menggunakan pelbagai sumber radioisotop yang sesuai dalam bidang pertanian. Contohnya, teknologi radioisotop ini telah digunakan untuk
 • 6. HBSC4303 Fizik 2 6 mencampurkan fosfat yang radioaktif ke dalam baja. Ia adalah bertujuan untuk digunakan membunuhkan pelbagai perosak serangga. Sesungguhnya, teknologi radiasi ini juga akan digunakan untuk menyebabkan semua serangga menjadi mandul dan tidak boleh membiak lagi di masa hadapan. Semua ini adalah menunjukkan bahawa aplikasi dalam radioisotop ini cukup penting digunakan untuk tujuan pengawalan serangga perosak dalam bidang pertanian. Selain itu, teknik sinaran mengion digunakan untuk mengawal perosak serangga melalui teknik pemandulan serangga. Dalam konteks ini, sinaran mengion yang biasa digunakan ialah sinar-X, sinaran gama yang terhasil daripada kemudahan penyinaran gama yang menggunakan punca radioaktif kobalt-60 (60C0) dan sesium-137 (137Cs); dan alur elektron daripada pemecut elektron. Rajah 2.1.1: Serangga perosak tanaman 2.1.2 Penyurih Pandangan yang telah dikemukakan oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011) juga menunjukkan bahawa radioisotop di Malaysia adalah kerap diaplikasikan untuk berfungsi sebagai penyurih atau lebih dikenali sebagai teknik radiopengesan terutamanya dalam kajian yang berkaitan dengan metabolisme haiwan, pengambilan nutrisi oleh tumbuhan melalui baja dan menjejaki pergerakan air untuk meningkatkan kualiti sistem pengaliran. Sesungguhnya, teknik radiopengesan banyak digunakan dalam kajian ke atas hubungan tanah dengan tanaman untuk tujuan peningkatan pengeluaran makanan, keselamatan dan menjamin bekalan makanan. Radioisotop yang biasa digunakan sebagai penyurih dalam bidang pertanian dan penternakan ialah fosforus-32 (32P), nitrogen-15
 • 7. HBSC4303 Fizik 2 7 (15N), kalium42 (42K), karbon-14 (14C), sultur-3S (35S), ferum-59 (59Fe), iodin-131 (1311 ), tritium (3H)dan klorin-35 (35C1). Radioisotop dan sinaran mengion banyak digunakan dalam bidang pertanian terutamanya dengan memberikan penekanan utama untuk meningkatkan hasil pelbagai tanaman; pengurusan tanah dan baja dengan bijak; pembangunan teknik yang tepat dan jitu untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti tanaman; pembangunan kaedah berkesan untuk kawalan penyakit dan hama serangga; kesihatan dalam pengeluaran hasil ternakan serta pengurusan air yang efisien untuk tujuan aktiviti pertanian. 2.1.3 Sebagai agen mutasi Sinaran mengion digunakan untuk mengubah genetik bijih benih yang lebih dikenali sebagai teknik mutasi aruhan tumbuhan, iaitu bijih benih atau bahagian tertentu tumbuhan akan diaruh oleh sinaran mengion dos rendah. Kini, teknik ini banyak digunakan dalam pengeluaran pelbagai mutan baharu tanam-tanaman seperti tanaman hiasan, padi, pisang, jagung, kacang tanah, kacang soya, dokong, kapas, kelapa sawit dan lain-lain. 2.1.4 Pensterilan Penggunaan sinaran mengion yang lain ialah mengitar semula sisa pertanian melalui proses pemecahan komponen polimer asli untuk mendapatkan produk bernilai tinggi. Sebagai contoh, pensterilan sisa selulosa daripada kelapa sawit untuk digunakan sebagai substrak untuk penanaman cendawan dan menghasilkan makanan haiwan serta baja komposit. Penerangan yang telah dikemukakan oleh .H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring (2002) telah menunjukkan bahawa negara Malaysia juga giat dalam penggunaan teknologi radioisotop dan ia adalah terbukti keberkesanannya dalam meningkatkan pengeluaran makanan serta mengawal kualiti dan keselamatan makanan untuk pengguna. Dalam hal ini, negara Malaysia telah mengaplikasikan teknik penyinaran sinaran mengion yang terhasil daripada kemudahan penyinaran gama digunakan untuk memanjangkan tempoh hayat sesuatu produk makanan yang dapat mengurangkan pembaziran produk makanan yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sesungguhnya, ia merupakan suatu teknik yang begitu penting untuk melakukan awetan terhadap hasil tanaman dan makanan. Antara produk tanaman dan makanan yang akan diawetkan
 • 8. HBSC4303 Fizik 2 8 berasaskan kaedah penyinaran ialah strawberi, kentang, bawang, betik, herba, rempah, produk ikan, ayam, daging dan pelbagai produk yang berlainan. Pada masa yang sama, penerangan yang dikemukakan oleh .H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring (2002) juga menunjukkan bahawa teknik penyinaran ini juga boleh digunakan untuk tujuan nyahkontaminasi dan pengsterilisasi ke atas produk makanan 2.2 Perubatan Di dalam bidang perubatan, negara Malaysia telah mampu untuk menghasilkan pelbagai jenis bahan-bahan radioaktif (sinaran proton dan gama) digunakan untuk menghasilkan radiofarmaseutikal bagi mendiagnosis penyakit khususnya dalam bidang onkologi (kanser), kardiologi dan neurologi secara tepat agar kaedah rawatan yang berkesan dapat dibangunkan. Contohnya, Malaysia telah mempunyai pelbagai peralatan yang menggunakan sinaran gamma untuk mempersembahkan teknologi gamma knife untuk memotong sel barah yang bertumbuh di dalam bahagian badan manusia terutamanya kepala dan kerongkong. Ini merupakan suatu kemajuan yang begitu penting untuk mempertingkatkan tahap kesihatan dan kesejagatan pendudukan dalam negara ini. Kini, penggunaan bahan radioaktif dan sinaran mengion dalam bidang perubahan terus berkembang dan merupakan teknik yang diterima pakai secara meluas untuk tujuan diagnosis dan terapeutik. Teknik diagnosis merupakan kaedah pemeriksaan untuk menentukan atau menilai keadaan sesuai penyakit. Teknik ini melibatkan penggunaan bahan radioaktif atau sinaran seperti sinar-X yang lebih dikenali sebagai radiografi diagnosis dan merupakan teknik terbaik untuk tujuan diagnosis. Terapeutik atau lebih dikenali sebagai teknik radioterapi atau terapi sinaran pula merupaksan suatu kaedah rawatan menggunakan sinaran mengion bertenaga tinggi yang ditujukan kepada bahagian badan atau organ tertentu dengan tujuan untuk membunuh kanser.
 • 9. HBSC4303 Fizik 2 9 Rajah 2.2.1 : Rawatan radioaktif di bidang kedoktoran Radioisotop iodin-131 digunakan untuk menentukan aktiviti kelenjar tiroid. Menurut kajian Persatuan Penterjemah Malaysia pula, iodin-131 kerap digunakan dalam terapi iodin radioaktif untuk menentukan kadar penyerapan iodin oleh kelenjar tiroid dalam badan manusia. Ini adalah kerana unsur ini selamat untuk kegunaan manusia apabila tindakan persediaan dan pemerhatian yang berkaitan telah diambil dengan betul. Rajah 2.2.2 : Rawatan radioaktif oleh Kelenjar Tiroid Sinar gama dari kobalt-60 digunakan untuk membunuh sel-sel barah dalam rawatan radioterapi. Sinar gama ini juga digunakan untuk membunuh kuman dalam proses pensterilan alat perubatan seperti termometer, jarum dan picagari suntikan, alat pembedahan dan sebagainya. Radioisotop natrium-24 disuntik ke dalam salur darah pesakit untuk mengesan kedudukan di mana salur darah disumbat oleh pembekuan darah.
 • 10. HBSC4303 Fizik 2 10 Radioisotop fosforus-32 disuntik ke dalam darah pesakit untuk menentukan kedudukan tumor otak. Fosforus-32 pula digunakan di hospital untuk mengesan kewujudan tumor otak sebelum peringkat bahaya. Radioisotop ferum-59 digunakan sebagai unsur penyurih peredaran besi dalam darah.Teknetium-99m (m bermaksud metastabil) merupakan satu penyurih yang sesuai digunakan di dalam badan manusia kerana : (a) memancarkan sinar gama sahaja. Sinar gama boleh dikesan dari luar badan dan tidak menyebabkan banyak pengionan semasa melalui tisu badan, dan (b) mempunyai setengah hayat yang pendek (6 jam). Selepas 1 hari, keaktifannya tinggal 1/16 daripada nilai asalnya sahaja. Walau bagaimanapun, teknik radioisotop pula berbeza dengan teknik diagnosis dan terapeutik. Ia menggunakan penyuruh radioaktif atau radiofarmaseutikal sebagai punca sinaran yang dimasukkan ke dalam organ atau badan melalui suntikan, pernafasan atau secara oral. Teknik ini berkeupayaan memberikan maklumat mengenal status fungsi organ tertentu. Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa teknologi radioisotop ini juga turut digunakan dalam bidang perubatan yang memberikan banyak manfaat dan kebaikan kepada manusia. Selain itu, teknik penyinaran ini juga boleh digunakan untuk tujuan nyahkontaminasi dan pengsterilisasi ke atas produk perubatan seperti herba, rempah, jarum suntikan, picagari, sarung tangan, tiub getah perubatan dan lain-lain. Berdasarkan laporan Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, bahan- bahan radioaktif digunakan dalam bidang perubatan sejak pada tahun 1968 untuk menghasilkan radiofarmaseutikal bagi mendiagnosis penyakit khususnya dalam bidang onkologi, kardiologi dan neurologi secara tepat agar kaedah rawatan yang berkesan dapat dibangunkan. Teknologi radioisotop digunakan dengan meluas di hospital seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang menggunakan sumber tenaga nuklear untuk pengesan penyakit berbahaya pada manusia dan alat pengimbas CAT dan laser yang tercanggih juga melibatkan bahan radioaktif untuk membuat diagnosis penyakit di Malaysia. Sesungguhnya, semua contoh ini telah membuktikan bahawa teknologi radioisotop dalam negara Malaysia telah berkembang dengan pesat dan sistematik. 2.3 Perindustrian
 • 11. HBSC4303 Fizik 2 11 Teknologi nuklear yang melibatkan penggunaan sinar-X, sinaran gama, neutron dan elektron telah banyak membantu dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti industri. Di bidang industri, radioisotop sebagai pencari jejak yang dimanfaatkan bagi pelbagai pengujian. Radioisotop dapat dimanfaatkan untuk menemukan bahagian paip air yang bocor. Kebocoran di dalam paip gas atau paip air dapat dikesan menggunakan radioisotop. Cara yang digunakan adalah dengan memasukkan unsur radioaktif ke dalam aliran air. Keberadaan radioisotop di luar jalur menunjukkan terjadinya kebocoran. Keberadaan radioisotop ini dapat dicari jejaknya sambil bergerak dengan cepat, sehingga paip air atau gas yang panjang bahkan ribuan km dapat dikesan kebocorannya dalam waktu yang singkat. Radioisotop juga digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan ataupun tangki reaksi. Radioisotop digunakan untuk mengesan kebocoran paip air bawah tanah. Sedikit garam(NaCl) yang mengandungi radioisotop natrium-24 (setengah hayat yang pendek) dilarutkan ke dalam air di tangki simpanan. Rajah 2.3.1 : Pengesan tiub Geiger-Muller Satu pengesan tiub Geiger-Muller digerakkan di permukaan tanah mengikut laluan paip itu sehingga pembilangan yang besar dikesan. natrium-24 digunakan sebagai penyurih kerana: (a) mempunyai setengah hayat yang pendek supaya keaktifannya dalam air akan turun ke nilai yang tidak merbahaya dalam tempoh yang singkat. (b) memancarkan zarah beta yang dapat menembusi tanah untuk dikesan . (Zarah alfa tidak dapat menembusi tanah manakala sinar gama pula akan menembusi paip yang tidak bocor). Dalam pembuatan kertas, kepingan plastik dan kepingan logam, pengawalan ketebalan secara automatik boleh dicapai dengan meletakkan sumber zarah beta di sebelah kepingan dan pengesan di sebelah yang lain. Jika kepingan itu terlalu nipis, pembilangan
 • 12. HBSC4303 Fizik 2 12 yang dicatat oleh pengesan bertambah dan isyarat akan dihantar ke penggelek supaya tekanan pada kepingan dikurangkan. Rajah 2.3.2 : Pengawalan ketebalan pembuatan kertas, kepingan plastic dan kepingan logam Rajah 2.3.3 : Pengawalan ketebalan Tin dan bungkusan disemak dengan memancar zarah beta menerusinya. Jika pembilangan bertambah, tin itu tidak diisi dengan penuh dan akan disingkirkan. Rajah 2.3.4 : Pengawalan pembilangan tin
 • 13. HBSC4303 Fizik 2 13 Semasa pembuatan kain sintetik, kain dicaskan dan akan menarik habuk serta kotoran dari udara. Sumber zarah alfa yang kuat digunakan untuk menyahcas kain sintetik. Sinar gama yang mempunyai kuasa penembusian yang tinggi digunakan untuk mengesan rekahan dalam yang mungkin terdapat di dalam plat keluli. 2.4 Penyelidikan Arkeologi Di bidang arkeologi, radioisotop memiliki peranan yang masih sulit. Radioisotop berperanan dalam menentukan usia sebuah fosil. Usia suatu sampel bahan purba dapat diketahui dari jejak radioisotop karbon-14 dan boleh ditentukan lebih tepat dengan mengukur keaktifan karbon-14 dalam sampel arkeologi dan membandingkannya dengan keaktifan sampel organisma hidup. Keadaan ini disebut pentarikhan karbon dan digunakan oleh ahli arkeologi untuk menentukan usia bahan purba. Di Malaysia, ahli arkeologi Malaysia menggunakan radiokarbon untuk menganggarkan usia peralatan batu yang ditemui di Bukit Bunuh, Perak. Penemuan peralatan batu di Bukit Bunuh berjaya memperkukuhkan teori adaptasi tasik mengenai ketamadunan zaman prasejarah dan kemampuan manusia di rantau ini dalam mereka cipta peralatan zaman batu. Rajah 2.4.1 : Penemuan peralatan batu di Bukit Bunuh, Perak
 • 14. HBSC4303 Fizik 2 14 2.5 Alam Sekitar Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006), teknologi radioisotop ini kerap kali digunakan dan diaplikasikan dalam aspek alam sekitar. Contohnya, radioisotop alam sekitar seperti 137Cs dan plumbum-210 (210Pb) digunakan yang nalisis kandungan 137Cs dan 2'1OPb dalam sampel tanah atau sedimen di sesuatu kawasan memberikan petunjuk tentang proses hakisan ataupun endapan yang telah berlaku di kawasan berkenaan. Dalam perkataan yang lain, aplikasi radioisotop ini merupakan suatu aplikasi yang begitu penting untuk mengesan status dan keadaan tanah untuk sesuatu kawasan tersebut. Maka, ia mungkin boleh menyelamatkan penduduk daripada terlibat dalam bencana hakisan tanah dan lain-lain di masa hadapan. Selain fenomena hakisan dan endapan, sejarah pencemaran di persekitaran marin atau lain-laian jasad air yang seperti tasik, kolam, kawasan tadahan empangan, sungai, air bawah tanah dan sebagainya dapat dibangunkan dengan menggunakan teknik radioisotop. Antara isotop yang biasa digunakan bagi tujuan ini ialah 7Be, 10Be, siri pereputan uranium dan torium serta lain-lain isotop alam sekitar stabil. Isotop alam sekitar ini menjadi semakin penting dan meningkat penggunaannya bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah pencemaran dan hidrologi bahkan melibatkan pelbagai kajian yang berkaitan dengan alam sekitar dan kegunaannya bergantung pada separuh hayat, sifat dan sumber asal isotop yang digunakan. 2.6 Nuklear Sesungguhnya, penerangan yang dikemukakan oleh R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring (2002) telah menunjukkan bahawa radioisotop yang digunakan adalah sintetik dan dihasilkan menggunakan siklotron atau reaktor nuklear dalam negara Malaysia. Beliau menerangkan bahawa pada masa kini Malaysia mempunyai sebuah reaktor penyelidikan yang telah ditempatkan di Agensi Nuklear Malaysia (Malaysia Nuclear Agency), di Bangi Selangor. Reaktor berkuasa 1 megawatt (MW) itu yang diberi nama Reaktor TRIGA Puspati (RTP) yang telah ditauliahkan pada tahun 1982. Di samping itu, Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006) telah menerangkan bahawa Siklotron adalah pemecut zarah yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan-
 • 15. HBSC4303 Fizik 2 15 bahan radioaktif untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti dalam bidang perubatan, industri, alam sekitar dan pertanian. Selain daripada itu, Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003) juga menegaskan bahawa antara kelebihan siklotron berbanding dengan reaktor nuklear adalah penggunaan bahan mula yang stabil dan tidak beradioaktif, penghasilan sisa berjangka hayat-pendek (memudahkan penyimpanan) dan pengoperasian yang lebih mudah. Kesan ngeri teknologi nuklear dalam peperangan dan kemalangan loji kuasa nuklear telah menghantui manusia semenjak musnahnya bandar raya Nagasaki dan Hiroshima; dan peristiwa Chernobyl, masing-masing berlaku pada tahun 1945 dan 1986. Namun, teknologi nuklear terus diterokai penggunaannya dalam pelbagai bidang semenjak penemuan bahan radioaktif dan sinaran mengion. Kini, teknologi nuklear melalui penggunaan radioisotop (bahan radioaktif) dan sinaran mengion semakin kerap digunakan untuk tujuan keamanan. la juga merupakan teknologi yang berfaedah yang boleh digunakan oleh manusia melalui pelbagai cara dalam keadaan selamat dan mesra alam sekitar. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang semakin kerap menggunakan teknologi radioisotop dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan teknologi dalam pelbagai bidang dan aspek kehidupan manusia. 3.0 Aplikasi Teknologi Radioisotop Dalam Pembangunan Negara Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa perkembangan teknologi radioisotop adalah sangat penting untuk mana-mana negara di dunia ini. Sebagai antara negara yang telah menggunakan teknologi radioisotop yang juga telah menikmati kesan penggunaan teknologi radioisotop ini, maka adalah disarankan agar teknologi radioisotop ini dapat digunakan dengan meluas di negara mundur dan miskin agar dapat membantu pembangunan dan kemajuan yang lebih baik di negara berkenaan. Aplikasi teknologi radioisotop telah menemukan satu lagi sumber tenaga alternatif yang mampu memberi kebaikan kepada masyarakat terutamanya dalam pembangunan negara seperti bidang perindustrian, perubatan dan tenaga nuklear. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi,
 • 16. HBSC4303 Fizik 2 16 kualiti taraf hidup dan kemajuan sesebuah negara yang mempunyai kekurangan sumber semula jadi dapat ditingkatkan. 3.1 Bidang Perindustrian Teknologi radioisotop boleh digunakan dalam bidang perindustrian supaya mengeluarkan barangan atau produk yang setanding dari segi kos dan mutu dengan barangan negara-negara maju dan berupaya bersaing dengan pasaran dunia. Aplikasi teknologi radioisotop boleh mempertingkatkan sumbangannya dalam proses melahirkan sektor perindustrian yang dinamik dalam sesebuah negara yang sedang membangun. Secara lazimnya, pandangan yang telah dikemukakan oleh Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006) telah menunjukkan bahawa teknologi radioisotop adalah sesuai dan penting untuk digunakan dalam pembuatan kertas, kepingan plastik dan juga kepingan logam. Ini adalah kerana sumber zarah beta boleh diletakkan di sebelah kepingan dan pengesan di sebelah lagi untuk mengawal ketebalan pemotongan secara automatik. Sekiranya kepingan yang dihasilkan didapati terlalu nipis, pembilangan yang dicatatkan oleh pengesan akan bertambah dan isyarat akan dihantarkan kepada penggelek supaya tekanan pada kepingan dikurangkan. Dalam aspek industri ini, kerap kali aplikasi dan elemen radioisotop juga boleh digunakan untuk mengesankan kebocoran paip air bawah tanah. Ia boleh dilakukan dengan mencampurkan sedikit garam(NaCl) yang mengandungi radioisotop natrium-24 (setengah hayat yang pendek) dilarutkan ke dalam air di tangki simpanan. Teknologi radioisotop membekalkan teknik-teknik ujian tanpa musnah tolok nukleoni dan teknik penyurih sangat berpotensi menyelesaikan masalah di loji-loji kejuruteraan. Naterium-24 dapat digunakan untuk mengesan rekahan dalam tuangan logam. Selain itu, percampuran bahan radioaktif ke dalam sistem paip yang mengalirkan petroleum atau air membolehkan kadar aliran dan kebocoran bawah tanah dikesan. Teknik- teknik nuklear membolehkan produk yang dihasilkan itu berkualiti dan selamat untuk kegunaan pengguna.
 • 17. HBSC4303 Fizik 2 17 Penggunaan teknologi isotop boleh digunakan dalam perindustri pemprosesan makanan. Teknologi ini boleh meningkatkan pengeluaran makanan di samping ia juga boleh mengawal kualiti dan keselamatan makanan dalam kehidupan harian. Nyahkontaminasi dan pengsterilisasi ke atas produk makanan untuk memanjangkan tempoh hayat sesuatu produk makanan yang dapat mengurangkan pembaziran produk makanan yang tidak dapat disimpan dalam jangka masa yang lama diperolehi melalui kaedah penyinaran sinaran gama. Antara produk tanaman dan makanan yang diawet dengan menggunakan teknik penyinaran termasuklah produk ayam, daging, ikan atau kentang, strawberi, betik, bawang, rempah, herba dan sebagainya. Rajah 3.1.1 : Produk makanan yang diawet 3.2 Bidang Perubatan Sesungguhnya, Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003) berpendapat bahawa aplikasi dan perkembangan dalam teknologi radiaoisotop adalah sangat penting dalam mempertingkatkan kecanggihan teknologi perubatan untuk sesebuah negara. Contohnya, sinar gama daripada Kobalt-60 boleh digunakan untuk membunuhkan sel-sel barah dalam rawatan radioterapi, ia juga digunakan untuk mensteril bahan-bahan perubatan. Selain daripada itu, pandangan yang dikemukakan oleh Martin, James (2006) juga menunjukkan bahawa Radioisotop fosforus-32 disuntik ke dalam darah pesakit untuk menentukan kedudukan tumor otak. Radioisotop Iodin-131 dicipta dan digunakan untuk
 • 18. HBSC4303 Fizik 2 18 membantu para doktor memastikan sama ada kelenar tiroid berfungsi dengan normal atau tidak. Radioisotop ferum-59 digunakan sebagai unsur penyurih peredaran besi dalam darah. Semua ini telah menunjukkan bahawa perkembangan radioisotop adalah sangat penting dalam perkembangan teknologi perubatan di masa hadapan. Didapati radioisotop digunakan sebagai alat diagnostik di hospital untuk mengesan dan menentukan pelbagai jenis penyakit seperti ketumbuhan otak, kanser tulang, penyakit buah pinggang, sakit jantung dan sebagainya. Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah suatu alat kedokteran di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi, yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia. Teknologi nuklear ini membantu mencegah pelbagai jenis penyakit moden dan menyelamatkan nyawa manusia. Rajah 3.2.1 : Magnetic Resonance Imaging (MRI) 3.3 Tenaga Nuklear Hasil penyelidikan yang diperolehi oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011) telah menunjukkan bahawa perkembangan teknologi radioisotop ini adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai sumber tenaga yang penting untuk sesebuah negara. Contohnya, tenaga nuklear yang dihasilkan melalui teknologi radioisotop ini dapat mengantikan tenaga konvensional yang tidak boleh diperbaharui seperti gas asli, petroleum
 • 19. HBSC4303 Fizik 2 19 dan arang batu. Sesungguhnya, beliau juga berpendapat bahawa teknologi nuklear ini boleh menghasilkan kuasa elektrik yang banyak berbanding dengan cara konvensional ini. Maka, ia secara langsung adalah sangat penting untuk pembangunan sesebuah negara di masa hadapan. Semua ini telah menunjukkan bahawa sesebuah negara seharusnya menggunakan aplikasi dalam teknologi radioisotop ini untuk menjanakan kuasa elektrik untuk kegunaan sama ada dalam aspek komersial ataupun individu dalam sesebuah negara. Ini akan menyumbangkan tenaga yang kritikal untuk tujuan pembangunan sesebuah negara tersebut. Pengunaan tenaga nuklear merupakan antara tenaga alternatif yang diutarakan termasuk empangan hidro, angin, solar, biomas dan tenaga boleh diperbaharui. Menerusi sumber daripada Utusan Malaysia, nuklear merujuk kepada asas dalaman atau nukleus atom dan tenaga nuklear adalah tenaga yang dijana daripada tindak balas dalam nukleus atom (Utusan Malaysia, 2008). Teknologi nuklear menghasilkan kuasa elektrik yang kini semakin luas digunakan. Contohnya, di Perancis 65% daripada tenaga yang digunakan disumbang oleh loji reaktor nuklear. Dianggarkan hampir 17% daripada penggunaan elektrik dunia dihasilkan menerusi teknologi nuklear. Jadi, pembangunan negara amat bergantung kepada kuasa nuklear ini. Tenaga nuklear adalah sumber tenaga yang bersih dan berekonomi apabila dihasilkan secara besar-besaran. Tenaga nuklear merupakan tenaga alternatif yang penting bagi menggantikan sumber bahan api semula jadi, seperti arang batu dan petroleum. Bagi sesetengah negara yang kekurangan sumber semula jadi amat memerlukan tenaga nuklear. Kegunaan tenaga nuklear merupakan satu-satunya penyelesaian kepada negara yang menghadapi masalah kekurangan tenaga.
 • 20. HBSC4303 Fizik 2 20 Rajah 3.3.1 : Loji tenaga nuklear 4.0 Impak Kegunaan Radioisotop Kepada Kualiti Kehidupan Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, teknologi radioisotop adalah suatu bentuk teknologi yang digunakan dalam pelbagai bidang. Oleh itu, terdapat beberapa kesan teknologi radioisotop terhadap kualiti kehidupan manusia dan bumi. Menurut penerangan yang telah disumbangkan oleh Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011), penggunaan pelbagai aplikasi radioisotop boleh membawa pelbagai impak yang berlainan terhadap kualiti kehidupan manusia di dunia ini. Sejajar dengan itu, pelbagai kesan yang akan disebabkan oleh aplikasi teknologi radioisotop terhadap kualiti kehidupan manusia di dunia ini akan dibincangkan secara terperinci. 4.1 Impak Positif Seperti yang telah dikemukakan oleh Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat- Cuncic, Oscar (2006), penggunaan teknologi radioisotop dalam bidang perubatan seperti mengunakan sinaran gama dan beta untuk dijadikan sebagai gama knife dan cyber knife merupakan suatu sumbangan yang sangat penting untuk mempertingkatkan kadar kehidupan manusia selepas menghidapi kanser terutamanya di bahagian kepala. Ini adalah kerana sinaran gama ini boleh memotong dan memusnahkan sel barah dengan lebih tepat tanpa merosakkan sel-sel yang normal di persekitarannya. Maka, seseorang pesakit akan menghadapi kesan sampingan yang minimum selepas melakukan radioterapi ini.
 • 21. HBSC4303 Fizik 2 21 Seterusnya, ia akan mempertingkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan manusia di dunia ini. Perkembangan dan penggunaan teknologi radioisotop akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tahap kesihatan manusia. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, teknologi radioisotop adalah antara teknologi pada masa kini yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah kanser. Kanser adalah antara penyakit dan pembunuh nombor satu di dunia. Ini kerana, masih tidak terdapat teknologi terbaik yang boleh digunakan untuk membunuh ketumbuhan kanser pada badan manusia. Namun begitu, perkembangan teknologi radioisotop dilihat sebagai penyelesaian utama yang dapat membantu mengatasi penyakit kanser dengan lebih berkesan. Menerusi teknologi radioisotop ini, alat pengimbas CAT dan laser akan digunakan untuk membuat diagnosis penyakit. Dalam pada itu, Kobalt-60 akan turut digunakan untuk membunuh sel-sel kanser yang terdapat di dalam badan pesakit. Menerusi proses seperti ini, radioisotop fosforus dapat merawat kanser seperti kanser otam. Menerusi teknologi radioisotop ini juga, pensterian alatan perubatan lebih sempurna akan dapat memastikan tumor atau ketumbuhan yang terdapat pada pesakit akan dapat dihapuskan atau dimusnahkan. Secara tidak langsung, hal ini akan dapat meningkatkan taraf kesihatan manusia. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa teknologi radioisotop adalah salah satu teknologi yang dapat membantu meningkatkan tahap kesihatan manusia termasuklah dalam merawat penyakit kanser yang merupakan pembunuh utama bagi kebanyakan pesakit di dunia. Perkembangan teknologi radioisotop juga akan dapat meningkatkan kualiti tanaman. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, teknologi radioisotop turut digunakan dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti tanaman. Menerusi teknologi radioisotop, tenaga radioaktif yang digunakan dalam teknologi radioisotop berfungsi untuk mengesan pengambilan baja oleh tumbuhan-tumbuhan. Secara tidak langsung, perkara ini akan dapat mengelakkan pengambilan baja yang berlebihan pada tanaman. Secara tidak langsung, kualiti tanaman akan dapat ditingkatkan. Dalam pada itu, aplikasi teknologi radioisotop juga boleh digunakan untuk membunuh pelbagai serangga perosak dalam bidang pertanian. Secara langsung, ia juga
 • 22. HBSC4303 Fizik 2 22 akan mempertingkatkan hasil tanaman yang mampu dihasilkan dalam sesebuah negara. Sesungguhnya, sumber tanaman yang mencukupi merupakan suatu faktor yang begitu penting untuk memastikan sumber makanan di dunia ini adalah sentiasa mencukupi dan mengelakkan manusia sejagat daripada menghadapi risiko kekurangan sumber makanan dan mengalami kebuluran. Oleh yang demikian, ia juga secara langsung mempertingkatkan tahap dan kualiti kehidupan manusia di dunia ini. Dalam pada itu, teknologi radioisotop yang menggunakan sinaran gamma akan dapat memandulkan serangga perosak. Seperti mana yang menjadi antara masalah petani, serangan seranggaperosak adalah risiko yang sering ditakuti oleh petani. Ini kerana, serangga perosak akan memusnahkan tanaman dan seterusnya menjejaskan kualiti tanaman. Namun begitu, teknologi radioisotop akan dapat membantu petani untuk memandulkan serangga perosak dan mengurangkan risiko kemusnahan tanaman. Dengan cara ini juga, bilangan serangga perosak dapat dikawal. Dalam masa yang sama, mutasi aruhan menghasilkan baka tanaman yang lebih baik dan sinaran nuklear yang digunakan dalam teknologi radioisotop akan dapat mengubah tanaman. Secara tidak langsung, kualiti tanaman yang dihasilkan akan dapat ditingkatkan dan seterusnya mampu mempengaruhi tahap kesihatan manusia. Penggunaan teknologi radioisotop juga akan dapat mengurangkan kesan rumah hijau kepada kehidupan di muka bumi. Kesan rumah hijau adalah suatu bentuk pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau di dalam sesuatu ruangan tertutup meningkat dan menyekat haba daripada mudah terbebas. Kesan ini tidak hanya tertakluk pada pemanasan global semata-mat. Sebaliknya, turut memberikan kesan ke atas mana- mana ruang. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi radioisotop akan dapat membantu mengatasi kesan rumah hijau. Ini kerana, tenaga nuklear yang digunakan dalam teknologi radioisotop dikatakan sangat mesra alam. Penghasilan tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga nuklear tidak akan mencemarkan udara. Ini kerana logi tenaga nuklear tidak akan membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon, methane, ozon dan CFC semasa beroperasi dan dengan itu tidak mencemarkan udara. Dalam hal ini, ia akan membantu mengurangkan kesan rumah hijau. Selain itu, pembinaan logi nuklear juga tidak memerlukan kawasan yang besar dan dalam jangka masa panjang, tenaga nuklear akan menghasilkan tenaga elektrik yang lebih murah kerana kos operasinya yang rendah. Ini pastinya satu berita baik kepada pengguna. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi
 • 23. HBSC4303 Fizik 2 23 radioisotop akan dapat membantu mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan rumah hijau kepada kehidupan di muka bumi. Perkembangan teknologi radioisotop dalam bidang perindustrian menggalakkan ekonomi sesebuah negara menjadi dinamik dan berkembang. Maka mutu dan taraf hidup masyarakat akan meningkat.Aplikasi teknologi rasioisotop dalam bidang perindustrian membawa pertambahan nilai yang tinggi, pendapatan dan pekerjaaan kepada tenaga manusia sesebuah negara, harga pasaran pengeluarannya juga adalah lebih stabil. Teknologi ini juga menawarkan banyak kelebihan terutamanya dalam meningkatkan produktiviti dan mempertingkatkan kualiti produk industri. Teknologi radioisotop juga boleh dijadikan sebagai salah satu sumber tenaga. Teknologi radioisotop yang menggunakan tenaga nuklear kini menjadi salah satu daripada pilihan untuk menjana tenaga elektrik tetapi pelbagai reaksi dan persepsi tercetus daripada perkataan nuklear itu sendiri. Proses penjanaan tenaga elektrik menggunakan tenaga nuklear melibatkan kitaran bahan api yang dimulai dengan perlombongan uranium, yang merupakan sumber utama untuk menyediakan tenaga nuklear. Selepas itu, ia akan menjalani proses penukaran uranium, pengayaan uranium, penukaran semua uranium, fabrikasi bahan api dan diikuti dengan penggunaan dalam loji janakuasa nuklear. Menurut sumber Agensi Nuklear Malaysia (ANK), penjanaan elektrik melalui loji janakuasa nuklear mampu menjamin keselamatan perbekalan tenaga negara. Selepas 2030, loji-loji janakuasa nuklear generasi keempat yang masih lagi dibangunkan dijangka bukan hanya mampu menghasilkan elektrik, tetapi juga hidrogen cecair yang boleh diedarkan melalui sistem paip untuk dijadikan bahan api gantian petroleum bagi sektor pengangkutan, industri, domestik, komersial dan juga sektor-sektor lain. Di samping aspek kos, penggunaan kuasa nuklear mampu mempertingkatkan keselamatan perbekalan tenaga negara kerana jumlah tenaga yang boleh diperolehi daripada setiap tan bahan api nuklear, iaitu uranium, adalah jauh lebih tinggi daripada sumber tenaga lain.Sumber tenaga nuklear mampu menjamin keselamatan perbekalan tenaga negara kerana semua jenis bahan api nuklear, sama ada uranium, thorium atau plutonium, mengandungi tenaga spesifik yang tinggi, tenaga spesifik adalah jumlah tenaga yang boleh dihasilkan dari setiap kilogram sesuatu jenis bahan api.
 • 24. HBSC4303 Fizik 2 24 Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa manfaat dan kebaikan penggunaan teknologi radioisotop dalam meningkatkan kualiti kehidupan di muka bumi seperti mana yang telah dijelaskan di atas. 4.2 Impak Negatif Walau bagaimanapun, perkembangan teknologi radioisotop ini tetap membawa pelbagai impak negatif kepada kesejahteraan dan kualiti kehidupan manusia dalam masyarakat Malaysia. Antaranya ialah ia akan menyebabkan berlakunya mutasi pada manusia terutamanya mereka yang terdedah kepada sinaran radioisotop yang berlebihan. Menurut penerangan yang telah dikemukakan oleh Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003), pendedahan seseorang individu kepada sinaran radioisotop yang berlebihan yang menyebabkan sel mereka mutasi dan ia akan menyebabkan mereka lebih senang menghidapi penyakit barah ataupun kanser. Berdasarkan penerangan yang telah dikemukakan oleh R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring (2002) juga menunjukkan bahawa perkembangan dalam teknologi radioisotop ini juga akan membawa impak yang negatif seperti merosakkan genetif dan DNA untuk manusia. Contohnya, mereka yang hamil sekiranya terdedah terlalu banyak kepada sinaran radioisotop ini akan berkemungkinan yang tinggi dalam melahirkan bayi yang cacat ataupun tidak sempurna dalam aspek fizikal mahupun mental. Maka, ia akan merosakkan kesejateraan dan kualiti kehidupan manusia di masa hadapan sekiranya mereka terdedah kepada sumber dan sinaran radioisotop ini secara berlebihan. Ini merupakan suatu implikasi yang sering berlaku kepada manusia dan disebabkan oleh pendedahan mereka kepada sinaran radioisotop yang berlebihan ini. Rajah 4.2.1 : Bayi cacat
 • 25. HBSC4303 Fizik 2 25 Masalah kuasa nuklear adalah potensi ancamannya terhadap keselamatan dan kesihatan masyarakat, ia berdasarkan panduan daripada Uranium Information Centre Limited (UIC). Kebocoran sinaran mungkin berlaku semasa kemalangan. Kemalangan di loji nuklear akan menimbulkan keletupan dan menyebabkan kehilangan nyawa manusia serta kemusnahan bangunan. Wabak-wabak penyakit akan merebak kerana persekitaran yang kotor. Penyakit yang merebak boleh menyebabkan kadar kematian yang meningkat, ia akan menjejaskan nama negara dan turut mempengaruhi pendapatan negara. Rajah 4.2.2 : Letupan nuklear
 • 26. HBSC4303 Fizik 2 26 5.0 Kesimpulan Secara kesimpulannya, radioisotop adalah bermaksud suatu isotop yang mana nukleusnya adalah tidak stabil. Sesungguhnya, radioisotop ini mempunyai kegunaan yang luas dalam pelbagai bidang yang berlainan. Contohnya, pertanian, perubatan, alam sekitar dan perindustrian. Antara kebaikan yang dibawa oleh perkembangan radioisotop adalah seperti sesuai dan penting untuk digunakan dalam pembuatan kertas, kepingan plastik dan juga kepingan logam. Ini adalah kerana sumber zarah beta boleh diletakkan di sebelah kepingan dan pengesan di sebelah lagi untuk mengawal ketebalan pemotongan secara automatik. Oleh yang demikian, penggunaan teknologi radioisotop boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Dengan menggunakan teknologi radioisotop di negara mundur dan miskin, maka proses untuk membangunkan negara mundur dan miskin akan dapat dilakukan dengan lebih cepat dengan kos yang rendah. Ini kerana, teknologi radioisotop ini boleh diperolehi daripada sumber alam dan hanya perlu dikesan dengan menggunakan teknologi tertentu. Dengan cara seperti ini juga, maka proses pembangunan sesebuah negara tidak akan menjejaskan sumber alam semula jadi. Selain itu, teknologi radioisotop ini juga penting untuk mempertingkatkan kecanggihan teknologi perubatan untuk sesebuah negara. Sesungguhnya, perkembangan teknologi radioisotop ini adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai sumber tenaga yang penting untuk sesebuah negara. Walau bagaimanapun, perkembangan radioisotop ini juga akan mendatangkan pelbagai kesan negatif seperti menyebabkan berlakunya mutasi pada manusia terutamanya mereka yang terdedah kepada sinaran radioisotop yang berlebihan. Perkembangan dalam teknologi radioisotop ini juga akan membawa impak yang negatif seperti merosakkan genetif dan DNA untuk manusia. Oleh yang demikian, semua negara adalah dinasihatkan supaya mengintegrasikan aplikasi radioisotop ini dengan berhati-hati dalam pelbagai aspek dalam kehidupan supaya risiko dan kesan negatif aplikasi ini terhadap kesejahteraan dan kualiti kehidupan manusia dapat diminimumkan.
 • 27. HBSC4303 Fizik 2 27 Rujukan Ball, J.L. & Moore, A.D. 2006. Essential physics for radiographer. 3rd Edition. Oxford: Blackwell Science Publications. Carlsson, J.; et al., E; Hietala, SO; Stigbrand, T; Tennvall, J (2003). "Tumour therapy with radionuclides: assessment of progress and problems". Radiotherapy and Oncology66 (2): 107–117. doi:10.1016/S0167-8140(02)00374-2. PMID 12648782 Department of Environmental (1989). Environmental Quality Report 1988. Kuala Lumpur: Ministry of Sciences, Technology and the Environment. Erma. (2013). Manfaat dan bahaya sinar radioaktif. Dimuat turun pada Sept 21, 2014 dari http://www.kolomsehat.com/manfaat-dan-bahaya-sinar-matahari/ Lilley, J. 2001. Nuclear physics, principles and applications. Chichester: John Wiley and Sons. Lim, P.C., Lim, C.C. & Toh, K.K. (2004). Fizik. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. Luig, H.; Kellerer, A. M.; Griebel, J. R. (2011). "Radionuclides, 1. Introduction". "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry ". doi10.1002/14356007.a22_499.pub2.ISBN 3527306730. Martin, James (2006). Physics for Radiation Protection: A Handbook. p. 130. ISBN 3527406115. Mohmadisa Hashim dan Mohamad Suhaily Che Ngah (2005). Pembangunan dan Alam Sekitar Di Malaysia, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nilung, T.(2013). Kelebihan sinar radioisotop. Dimuat turun pada Jun 21, 2014 darihttp:/ /nilungtelele.blogspot.com/2013/07/khasiat-sinar-matahari-pagi-untuk.html
 • 28. HBSC4303 Fizik 2 28 Siti Hendon & Hafshah Muhammad. (2014). Physics II. (2nd ed.). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia (OUM). Severijns, Nathal; Beck, Marcus; Naviliat-Cuncic, Oscar (2006). "Tests of the standard electroweak model in nuclear beta decay". Reviews of Modern Physics 78 (3): 991. arXiv:nuclex/0605029. Bibcode:2006RvMP...78..991S. doi:10.1103/RevMod Phys.78.991 Utusan. (2013). Pemakanan cegah kanser. Dimuat turun pada Jun 21, 2014 dari http://www.utu san.com.my/utusan/Kesihatan/20130106/kn_05/Pemakanan- cegah-kanser Zal U’yun Wan Mahmood.(2008). Teknologi Radioisotop. Dimuat turun pada Jun 21, 2014 dari http://aktifisika.wordpress.com/2008/11/17/teknologi_radioisotop.html