Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(19)

Similar a Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo) - Jornada Transparència 17-05-2016 (20)

Anúncio

Mais de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Último(20)

Anúncio

Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo) - Jornada Transparència 17-05-2016

 1. Portal de la Transparència: Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona Barcelona, 17 de maig de 2016 MªDolors Róo Garcia Tècnic Secretaria i Intervenció Municipal del SAM Diputació de Tarragona
 2. SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL- SAM Té com a MISSIÓ : L'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis municipals, conforme a la normativa local I com a un dels seus OBJECTIUS: Impulsar la modernització dels municipis i de les comarques de Tarragona, en especial els de menys capacitat econòmica I la seva EINA més coneguda
 3. EL TERRITORI Demarcació de Tarragona – 184 MUNICIPIS i 6 EMD • 86% menys de 10.000 hab. • 67% menys de 2.000 hab. Població 1 -1000 1001-2000 2001-5000 5001-10000 10001-20000 més de 20000
 4. ASSISTÈNCIA DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA L’ AOCAOC ofereix l’eina tecnològica Des del SAMSAM oferim el suport jurídic: Creació d’un equip per a la implementació de la transparència als municipis de la demarcació Xarxa de governs transparents de Catalunya -Conveni amb les Diputacions catalanes, Generalitat de Catalunya, AOC, ACM i FCM. –Suport jurídic –Homogeneïtzació criteris d’interpretació
 5. Per municipis menys de 1000 habitants- Assistència personalitzada “claus en mà” Per municipis entre 1.001 i 20.000 habitants - Assessorament individualitzat • Facilitar els recursos materials elaborats • Manual pràctic del portal de la transparència. • Model de catàleg de serveis i de carta de serveis públics bàsics ( en procés) • Expedient d’accés a la informació pública. - Formació • Proximitat- 2 sessions i previsió de més • Individualitzada ASSISTÈNCIA DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA
 6. Elaboració i introducció de dades al Portal de la TransparènciaElaboració i introducció de dades al Portal de la Transparència ASSISTÈNCIA DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA TASQUES Consolidació d'ordenances municipalsConsolidació d'ordenances municipals Confecció de la Carta de serveisConfecció de la Carta de serveis Actualització comptable del patrimoni dels ens localsActualització comptable del patrimoni dels ens locals Confecció de relació de llocs de treballConfecció de relació de llocs de treball
 7. DESTINATARIS ASSISTÈNCIA “ CLAUS EN MÀ” 1a fase- Municipis fins a 1.000 habitants •Alt Camp: 18 municipis •Baix Camp: 15 municipis •Baix Ebre: 6 municipis •Baix Penedès: 2 municipis •Conca de Barberà: 18 municipis •Montsià: 4 municipis •Priorat: 21 municipis •Ribera d’Ebre: 7 municipis •Tarragonès: 4 municipis •Terra Alta: 7 municipis
 8. PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA • Més de 100 peticions: 46 finalitzades. • Dificultats – Càrrecs electes: Perfil i dades de contacte, retribucions i activitats dels càrrecs electes – Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics: facilitat d’identificar als treballadors – Relació de convenis: dubtes sobre tipologia, i molta informació. Registre de convenis – Relació contractes menors i de proveïdors -Dificultat per l’excés d’informació
 9. CONSOLIDACIÓ D’ORDENANCES Es comprova que hagin estat aprovades i publicades i en un text nou s'incorporen les modificacions aprovades per l'Ajuntament. • Peticions rebudes: 61 • Realitzades: 25 • Dificultats – Mitjana de 20 ordenances i reglaments per municipi – Problemes amb la publicació
 10. CARTA DE SERVEIS • Definició de l’article 59- Serveis públics bàsics – Inventari de serveis, d’acord a la LBRL i Ordre Minhap sobre cost efectiu de serveis • Elaboració d’una proposta genèrica que es pugui adaptar a cadascun dels municipis – Dificultat en la definició de estàndards mínims de qualitat del servei • Aprovació per reglament!!! – Possibles reclamacions
 11. CONCLUSIONS • Punts dèbils – Poca implicació del personal: més càrrega de feina/ dels càrrecs electes: poca implicació – Dubtes sobre el manteniment: excés de plataformes i pocs recursos • Punts forts – Moment per reorganitzar l’administració local i adaptar-la per al repte de l’administració electrònica – Noves formes de treball – Aproximació a la ciutadania
 12. Moltes gràcies per la vostra atenció suport.transparencia@dipta.cat
Anúncio